Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 9 (1974) Analizator termoluminescencji jako spektrometr filtrowy Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Analizy derywatograficzne kolemanitu jako przykład analizowania substancji pylącej w czasie ogrzewania Abstrakt
Kazimierz Bednarczyk, Karol Kowol
 
Vol 12, No 11 (1964) Analogie budowy geologicznej waryscydów antyklinorium śląsko-krakowskiego z Sudetami i Górami Świętokrzyskimi Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 46, No 7 (1998) Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Andaluzyt w granicie strzelińskim Abstrakt
Bogusław Bereś
 
Vol 51, No 2 (2003) Andrzej Bolewski 1906–2002 Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 11 (2000) Andrzej F. Adamczyk 1950–2000 Abstrakt
Przyjaciele PG
 
Vol 41, No 11 (1993) Andrzej Paulo, Adam Piestrzeński – Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Abstrakt
Jacek R. Kasiński
 
Vol 47, No 10 (1999) Andrzej Sadurski Nominacje profesorskie Abstrakt
Jacek Motyka
 
Vol 27, No 10 (1979) Andy – model łańcucha geoliminarnego Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 4 (1999) Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 17, No 1 (1969) Aniony jaka charakterystyczne składniki zasolenia wód kapalnianych południowej części Rybnickiego Okręgu Wodnego Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 33, No 4 (1985) Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 43, No 5 (1995) Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich Abstrakt
Andrzej Gaździcki, Michał Lipiec
 
Vol 65, No 3 (2017) Anna Langer-Kuźniar 1931–2016 Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 32, No 12 (1984) Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce Abstrakt
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi Abstrakt   PDF
Anna Wolanin, Stanisław Chmiel, Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz, Justyna Janusz, Stanisław Hałas, Andrzej Trembaczowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Anomalia irydowa na granicy jury środkowej i górnej Abstrakt   PDF
W. Brochwicz-Lewiński, A. Gąsiewicz, W.E. Krumbein, G. Melendez, L. Sequeiros, S. Suffczyński, K. Szatkowski, R. Tarkowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas, Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 11, No 7 (1963) Anomalia magnetyczna od pioruna na górze Wżar koło Czorsztyna i projekt utworzenia rezerwatu im. St. Małkowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM) Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 2 (1968) Anomalie magnetyczne składowej pionowej w okolicach Starachowic i Słupi Nowej Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim Abstrakt   PDF
Paweł Pomianowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Anomalne ciśnienia złożowe na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro, Katarzyna Sobol
 
Vol 17, No 10 (1969) Anormalne miąższości utworów czwartorzędowych w okolicy Łęczycy i ich geneza Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Grażyna Wójcik
 
Vol 47, No 11 (1999) Anorogeniczne piaskowce karbonu z północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘ Abstrakt
Tadas Jankauskas
 
Vol 1, No 4 (1953) Anthropozoikum Abstrakt
W. Mioduszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Antoni Marian Żelichowski 1936-1996 Abstrakt
Przyjaciele Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 9 (1993) Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.) Abstrakt
Jan Malinowski, Jarosław Pich
 
Vol 22, No 11 (1974) Antonina Halicka (13 II 1908-30 XII 1973) Abstrakt
K. Jakubowski
 
Vol 38, No 12 (1990) Antropogeniczne przeobrażenia • środowiska geologicznego: zadania geologii inżynierskiej Abstrakt
Stanisław Rybicki, Janusz Herzig
 
Vol 43, No 9 (1995) Antropogeniczne zanieczyszczenia azbestem środowiska na Dolnym Śląsku Abstrakt
Michał Sachanbiński, Tomasz Kuder
 
Vol 47, No 8 (1999) Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach Abstrakt   PDF
Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 44, No 6 (1996) Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Antymon pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 8, No 1 (1960) Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku Abstrakt
Helena Dziedzicowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 9, No 9 (1961) Aparat do oznaczania CO2 w skałach Abstrakt
Jan Calikowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Apatite-Fission Track dating on sandstones of the Petrosani Basin Abstrakt   PDF
Franz Moser
 
Vol 24, No 10 (1976) APEL do mineralogów i petrografów Abstrakt
J. Burchart
 
Vol 46, No 7 (1997) Apel- Pomóżmy studiować w kraju młodym Polakom z Rosji i Kazachstanu Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 6 (1999) Apel w sprawie ochrony stanowisk paleontologicznych Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 46, No 10 (1998) Aplikacje wspomagające realizację MGGP Abstrakt   PDF
Tomasz Nałęcz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Jacek Rubinkiewicz, Paulina Leonowicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 Arabia Saudyjska – kraina surowców Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 17, No 8 (1969) Aragonit w kopalni węgla kamiennego "Rymer" Abstrakt   PDF
Zofia Duźniak
 
Vol 10, No 11 (1962) Aragonit w utworach czapy wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 49, No 1 (2001) Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Monika Małek-Szela
 
Vol 10, No 7 (1962) Archeocjaty południowo-wschodniego krańca Kotliny Wielkich Jezior w Mongolii Abstrakt
Stefan Cieśliński, Edmund Rutkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Archiwum geologiczne byłego urzędu kuratora państwowych pól górniczych Abstrakt
Tadeusz Huczyński
 
Vol 42, No 4 (1994) ARCTO-TERTIARY'93 - Londyn, 12 -13.11.1993 Abstrakt
Barbara Słodkowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Argility w okolicach Nowej Rudy Abstrakt   PDF
Bronisław Bandurski, Zygmunt Górzyński
 
Vol 48, No 10 (2000) Arsen pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Arsen w osadach Odry Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych Abstrakt   PDF
Marek Markowiak, Paweł Czarniak, Ryszard Habryn
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Andrzej Paulo
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych Abstrakt   PDF
Piotr W. Saługa, Robert Uberman, Sławomir Mazurek
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chińska polityka surowcowa Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dyskusja o państwowej służbie geologicznej – trochę historii Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ekspedycja IODP 360: pierwszy etap odwiertu do płaszcza Ziemi Abstrakt   PDF
Jakub Ciążela, Henry J.B. Dick, Chris J. MacLeod, Peter Blum, Naukowcy Ekspedycji 360 .
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologia miejsc niezwykłych – Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon w Australii Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 66, No 5 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Bakony – Balaton na Węgrzech Abstrakt   PDF
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Papuk w Chorwacji Abstrakt   PDF
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 6 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Globalna rola KGHM Polska Miedź S.A. Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia i najstarsze okazy minerałów w kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt   PDF
Iwona Korybska-Sadło
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Małgorzata Manowska
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego Abstrakt   PDF
Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – Góra Stołowa w RPA Abstrakt   PDF
Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE KGHM: ziemia się trzęsie… Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Moai i geoturystyka naWyspieWielkanocnej Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 65, No 11/3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW Abstrakt   PDF
Sławomir Sitek
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Naturtejo – pierwszy portugalski geopark Abstrakt   PDF
Ewa Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka a państwowa służba geologiczna Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 66, No 7 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka o surowcach kołem zamachowym chińskiej gospodarki Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe doniesienia z wnętrza Ziemi Abstrakt   PDF
Anna Grabarczyk, Janina Wiszniewska, Michał Ruszkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUłY INFORMACYJNE Polska polityka surowcowa za granicą Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Porfirowe złoże Cu-Mo-(Au) Sierra Gorda – inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Chile Abstrakt   PDF
Tomasz Bieńko
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Realizacja zadań publicznych a ramy prawne instytutów badawczych Abstrakt   PDF
Hanna Wolska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej Abstrakt   PDF
Janusz Badura, Dariusz Ciszek, Adam Kotowski, Bogusław Przybylski, Urszula Ratajczak, Krzysztof Stefaniak, Krzysztof Urbañski
 
Vol 64, No 4 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A. Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wstępne wyniki badań mineralizacji Au-Ag-Te, REE i PGM w złożach Fe-Ti-V suwalskiego masywu anortozytowego (północno-wschodnia Polska) Abstrakt   PDF
Michał Ruszkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wulkanizm rejonu Auckland, Nowa Zelandia Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990–2017 Abstrakt   PDF
Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Złoża rud niklu w redeponowanych laterytach w Grecji, ich wykorzystanie i zagospodarowanie pogórnicze Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne ” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) Abstrakt   PDF
Michał Zatorski
 
Vol 65, No 8 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Bar, miedź, cynk i ołów w glebach strefy hipergenicznej Radzimowic w Górach Kaczawskich Abstrakt   PDF
Maciej Swęd
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Filtracyjno-konsolidacyjne właściwooeci iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach stale wzrastającego obciążenia Abstrakt   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 64, No 12 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim Abstrakt   PDF
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Ryszard Habryn
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Paweł Urbański, Marek Widera
 
Vol 67, No 4 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Geometryzacja form zjawisk krasowych na podstawie badań metodą georadarową Abstrakt   PDF
Łukasz Ortyl
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Metale w glebach dzielnicy Włochy m.st.Warszawy Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna, Wojciech Markowski
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Model litofacjalny stożka ujściowego Wisły jako zapis interakcji środowiska lądowego i morskiego Abstrakt   PDF
Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Możliwoości wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie analizy iłów mio-plioceńskich Abstrakt   PDF
Łukasz Kaczmarek
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe dane o litologii i biostratygrafii akritarchowej skał kambryjskich na Łysicy, najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Szczepanik, Jan Malec
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Dawid Mazurek, Aleksander Majchrzyk, Aleksandra P. Giza
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena właściwości ekspansywnych iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich Abstrakt   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Reżim wydajności wybranych źródeł Austrii, Czech, Niemiec i Polski Abstrakt   PDF
Piotr Moniewski
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY NAUKOWE Rola wód podziemnych w zasilaniu mokradeł w różnych warunkach geomorfologicznych Abstrakt   PDF
Krzysztof Jóźwiak, Tatiana Solovey
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozmieszczenie i geneza form osuwiskowych w przełomowej dolinie Bobru w okolicach Wlenia (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ruchy masowe a interpretacja budowy geologicznej – przykład osuwiska na górze Drogosz w paśmie Zaworów (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY NAUKOWE Rzeźba osuwiskowa południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, Sudety Środkowe Abstrakt   PDF
Wioletta Kotwicka, Kacper Jancewicz, Piotr Migoń
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skały syderytowe jury środkowej Kujaw – studium petrologiczne Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skład gazów rozpuszczonych w wodzie termalnej eksploatowanej odwiertem KT-1 w Karpnikach na obszarze granitu karkonoskiego w Sudetach Abstrakt   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak, Agata Kowalska, Elżbieta Domin
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu Abstrakt   PDF
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego Abstrakt   PDF
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Termomonitoring przecieków oraz procesów erozyjnych w analizie konstrukcji wykopów i budowli piętrzących Abstrakt   PDF
Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski, Jürgen Dornstädter
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania Abstrakt   PDF
Paweł Kuć
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Wanda Ginalska-Prokop
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wczesnopiastowskie problemy z wykorzystaniem surowców skalnych Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Wposzukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze Abstrakt   PDF
Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu Abstrakt   PDF
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku Abstrakt   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Występowanie i reżim Źródeł szczaw i wód kwasowęglowych w zlewni górnej Muszynki Abstrakt   PDF
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska, Marek Wcisło
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Ewa Julia Demianiuk, Wojciech Majewski
 
Vol 66, No 12 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale Abstrakt   PDF
Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY POLEMICZNE Odpowiedź na recenzje książki "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstrakt   PDF
Jan Koziar
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY POLEMICZNE Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym... – polemika Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYLUŁY NAUKOWE Pierwiastki ziem rzadkich w kwaśnych wodach kopalnianych – zarys problematyki Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 41, No 3 (1993) Ascenzyjne zagrożenie poziomów wód zwykłych solankami paleozoiku i mezozoiku Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Asocjacje paragenetyczne typów genetycznych morskich osadów dennych w ujęciu W. T. Frołowa Abstrakt   PDF
Feliks B. Pieczka
 
Vol 36, No 9 (1988) Aspekty ochrony odsłonięć geologicznych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 11 (1989) Astroblem Kościerzyny Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Robert Kucharski
 
Vol 34, No 2 (1986) Astylospongia Roemer (Porifera) z żywetu w Górnie (Polska) Abstrakt
Helena Hurcewicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Aszaryt z kłodawskiego wysadu solnego Abstrakt
Jerzy Fijał
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Krzysztof Korzeniewski
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Eugeniusz Andrulewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Helmar Kunzendorf
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Cees Laban, Jan Ebbing
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Birger Larsen
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Ingemar Cato
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Wolfram Lemke
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 40, No 1 (1992) Atlas geochemiczny Warszawy 1:100000 Abstrakt
Józef Lis
 
Vol 48, No 1 (2000) Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1 : 100 000 (cz. I) Abstrakt
Hanna Tomassi-Morawiec, Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Józef E. Mojski
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Algimantas Grigelis
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Andrzej Cieślak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Stanisław Musielak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Feliks Bronisław Pieczka
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500000 Abstrakt
Cees Laban
 
Vol 12, No 1 (1964) Atlas litologiczno-paleogeograficznych map Platformy Rosyjskiej i jej geosynklinalnego obrzeżenia Abstrakt
Maria Pajchlowa
 
Vol 40, No 10 (1992) Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym Abstrakt
T.M. Peryt
 
Vol 66, No 9 (2018) Audiatur et altera pars – w kwestii realizacji zadań służby geologicznej Abstrakt   PDF
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadañ służby geologicznej – odpowiedź na polemikę Abstrakt   PDF
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej – polemika Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 6 (1979) Aulakogen środkowopolski a geosynklina karpacka Abstrakt
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 3 (2002) Australia - antypody oczami przyrodnika - Muzeum Ziemi PAN 07.02­10.03.2002 Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 24, No 1 (1976) Autochtonia i allochtonia węgla z punktu widzenia paleobotaniki Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 24, No 5 (1976) Automatyzacja opracowania diagramów spękań przy użyciu EMC Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Kazimiera Witczak
 
Vol 30, No 5 (1982) Automatyzacja przetwarzania danych geologicznych - sympozjum COGEODATA'81 Abstrakt
Maciej Krajecki
 
Vol 47, No 1 (1999) Azbest, baryt, gips, kadm, metale, miedź, odpady, pallad, platyna, surowce mineralne, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Azbest, cynk i ołów, ind, miedź, nikiel, srebro, surowce mineralne, uran Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Azbest, fosfogipsy, metale, miedź, stront, węgiel, woda, wollastonit, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 8 (1999) B. Burnat & J.I. Korzeniowski — Prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego kopalin pospolitych Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 46, No 5 (1998) B. Edmaier & A. Jung-Huttl - Wulkany zionące ogniem i wylewające potoki lawy Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Fiedor (red.), S. Czaja, A. Graczyk & Z. Jakubczyk - Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Grabowska-Olszewska (red.), R. Kaczyński, J. Trzciński & A. Zboiński - Właściwości gruntów nienasyconych Abstrakt
Janusz Herzig, Stanisław Rybicki
 
Vol 42, No 8 (1994) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 8 (1997) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Prace Muzeum Ziemi, nr 44. Prace z zakresu badań nad bursztynem oraz prace geologiczne Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce Abstrakt
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 51, No 1 (2003) B. Kwiecińska & M. Wagner — Atlas petrograficzny węgla brunatnego. Litotypy i macerały Abstrakt
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 44, No 5 (1996) B. Modzelewska, E. Popiełowska - Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 6 (1997) B. Paczyński & Z. Płochniewski - Wody mineralne i lecznicze Polski Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 42, No 11 (1994) B. Purser, M. Tucker, D. Zenger (red.) - Dolomites. A volume in honour of Dolomieu Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Raschauer - UVP-G Umweltverträglichkeits- prüfungsgesetz Kommentar Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) B.A. Bolt - Earthquakes and Geological Discovery Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 7 (1996) Badania anomalii sejsmicznych w strefach pionowej migracji gazu Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Maria Bała
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Badania bezpośrednie procesów samouszczelniania się składowisk mokrych na przykładzie składowiska w Przeworsku Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Drągowski, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Badania biogeochemiczne - obecny stan wiedzy Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Badania chemiczne okruszcowanych skał paleozoicznych w rejonie Myszkowa - Mrzygłodu (NE obrzeżenie GZW) za pomocą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej Abstrakt
Marian Stępniewski, Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Badania chemiczno-technologiczne i mineralogiczno- petrograficzne próbek węgla i skał towarzyszących, dla określenia jakości przy dokumentowaniu złóż w GZW Abstrakt   PDF
Aleksandra Cegielna, Krystyna Rammel, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 17, No 3 (1969) Badania ciśnień dopuszczalnych cementacji w skałach litych Abstrakt   PDF
Wiesław Jawański
 
Vol 23, No 7 (1975) Badania czwartorzędu w Dolnej Saksonii (RFN) Abstrakt
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski, Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 6 (1975) Badania deformacji piaskowców kredowych na obszarze Gór Stołowych Abstrakt   PDF
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 33, No 5 (1985) Badania dewońskiego szelfu węglanowego południowej Polski Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) Badania Dolnośląskiego zwietrzałego bazaltu z Duninowa i możliwości jego zastosowania w przemyśle odlewniczym Abstrakt   PDF
Elżbieta Dobiejewska, Paweł Gothsonner
 
Vol 7, No 3 (1959) Badania doświadczalne metodą elektrooporową dla potrzeb budownictwa energetycznego Abstrakt   PDF
Wojciech Zygmunt Stopiński
 
Vol 49, No 7 (2001) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w ekosystemach leśnych na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Anna Świercz, Jarosław Kucharzyk
 
Vol 46, No 3 (1998) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w parkach narodowych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Paul J. Lamothe, James G. Crock
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania geochemiczne w rejonie Żuław Wiślanych i Trójmiasta Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 65, No 12 (2017) Badania geochronologiczne skał podłoża krystalicznego na obszarze północno-wschodniej Polski – przegląd i podsumowanie Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 4, No 4 (1956) Badania geoelektryczne w obszarze jury krakowsko-wieluńskiej Abstrakt   PDF
Wiesław Bachan
 
Vol 12, No 1 (1964) Badania geofizyczne, geochemiczne i geologiczne w krajach RWPG Abstrakt
Stefan Cieśliński, Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych Abstrakt   PDF
Zbigniew Bestyński, Grzegorz Pacanowski, Edmund Sieinski
 
Vol 47, No 10 (1999) Badania geofizyczne w 80-leciu Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 9, No 5 (1961) Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów Abstrakt
Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 8, No 3 (1960) Badania geologiczne a projektowanie nowych kopalń węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Roman Roesler, Tadeusz Rutowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania geologiczne andezytów okolic Szczawnicy Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania geologiczne dna morskiego z podwodnego laboratorium "Czernomor" Abstrakt
Stanisław Musielak
 
Vol 25, No 1 (1977) Badania geologiczne dna południowego Bałtyku z pokładu statku badawczego "Meteor" Abstrakt   PDF
Ryszard Kotliński, Feliks B. Pieczka
 
Vol 22, No 5 (1974) Badania geologiczne na terenie rzymskiego miasta Novae w Bułgarii Abstrakt
Janusz Skoczylas, Zofia Walkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 47, No 1 (1999) Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim Abstrakt
Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Marek Toczyski
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania geologiczne pod kątem budowy metra w Warszawie w latach 1950-1954 Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 51, No 10 (2003) Badania geologiczne Profesora Henryka Teisseyre’a w metamorfiku Lądka–Śnieżnika Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 7, No 1 (1959) Badania geologiczne w jaskiniach Bałkanu Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania geologiczne w rejonach występowania źródeł wód termalnych w dolinie Kali Gandaki (Himalaje) Abstrakt
Wiesław Bogacz, Maciej Kotarba, Andrzej Sokołowski
 
Vol 36, No 11 (1988) Badania geologiczne w woj. bialskopodlaskim Abstrakt
Józef Socha
 
Vol 4, No 12 (1956) Badania geologiczne w związku z poszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej na Nizinie Zachodnio-syberyjskiej Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 25, No 7 (1977) Badania geologiczno-geofizyczne Oceanu Indyjskiego Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 3, No 6 (1955) Badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 32, No 6 (1984) Badania geologiczno-inżynierskie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1964-1984 Abstrakt   PDF
Aleksander Błaszczak, Janusz Stochlak
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania geologiczno-inżynierskie w poszczególnych fazach projektowania hydrotechnicznego Abstrakt   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 8 (1993) Badania geologiczno-inżynierskie w rejonie Suwałk Abstrakt
Barbara Jakubicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty Abstrakt
Andrzej Ber, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Tomasz Krzywicki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Jacek R. Kosiński
 
Vol 17, No 9 (1969) Badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa w Czechosłowacji Abstrakt
Maciej Werno, Iwona Sulikowska, Brunon Majewski
 
Vol 24, No 8 (1976) Badania gęstości skał dla potrzeb geofizycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania gruntów statyczną sondą wkręcaną Abstrakt   PDF
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb współczesnej gospodarki wodnej kraju Abstrakt
Sławomir Łodziński, Bolesław Sacha, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 2 (1961) Badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w Czechosłowacji Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania hydrogeologiczne prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1919-1989 Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 7, No 1 (1959) BADANIA HYDROGEOLOGICZNE PRZY DOKUMENTOWANIU SUROWCÓW MINERALNYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZASOBÓW ZLÓŻ Abstrakt   PDF
TADEUSZ KLIŃSKI
 
Vol 27, No 8 (1979) Badania hydrogeologiczne w dolinie Białej Przemszy Abstrakt
Ewa Kaźmierowicz, Wojciech Prussak, Janusz Szczurek
 
Vol 35, No 2 (1987) Badania hydrowęzłowe na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie Abstrakt   PDF
Jacek Zajdel, Marian Zawadzki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Witold Dymowski, Marek Markowiak, Stanisław Mikulski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 8 (2002) Badania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Abstrakt   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 46, No 2 (1998) Badania izotopów tlenu w minerałach grupy kwarcu Abstrakt   PDF
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas
 
Vol 34, No 4 (1986) Badania izotopowe dolomitów cechsztyńskich Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt, Marco Taviani
 
Vol 39, No 9 (1991) Badania izotopowe pizolitowych kaolinów z okolic Asuanu (Egipt Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania izotopowe siarczanów, węglanów oraz wody krystalizacyjnej gipsów w utworach miocenu Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania koncentracji bromu w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 48, No 12 (2000) Badania koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych złoża Bochni Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 11, No 9 (1963) Badania laboratoryjne nad przydatnością dla odlewnictwa glin montmorillonitowych z niecki bytomskiej Abstrakt
Marian Olszewski, Lech Lewandowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Badania litologiczne osadów z otworów wiertniczych Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 5 (2001) Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstrakt   PDF
Andrzej Gajewski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania magnetyczne w Pieninach Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Badania metodą szlichową koncentracji minerałów ciężkich występujących w przybrzeżnych utworach osadowych Abstrakt
Jeziora Wielewskiego, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Badania mezostrukturalne w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat ukraińskich Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 28, No 11 (1980) Badania mikrostruktury bursztynów bałtyckich o różnym stopniu przezroczystości Abstrakt   PDF
Janina Foks, Helena Janik, Małgorzata Kucharska, Aleksander Kwiatkowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-geochemiczne boranów występujących w cechsztyńskich złożach soli w Polsce Abstrakt   PDF
Helena Pitera
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania mineralogiczno-petrograficzne okruszcowania Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Witold Dymowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód termalnych z otworu Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1 Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Beata Kępińska, Janusz Mazurek, Maciej Pawlikowski, Danuta Poprawa
 
Vol 12, No 6 (1964) Badania minerałów iłowych w geologii inżynierskiej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 4 (1996) Badania modelowe niecki mazowieckiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania modelowe strefy aeracji z wykorzystaniem programu Unsat Suite i badań georadarowych Abstrakt   PDF
Magdalena Gańko, Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
 
Vol 46, No 6 (1998) Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Bizegu i w Szprotawie Abstrakt   PDF
Jacek Gurwin, Paweł Janczarski
 
Vol 29, No 4 (1981) Badania nad możliwością termicznego wiercenia w kwarcytach Abstrakt
Tadeusz Chrzan
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania nad niektórymi składnikami fazowymi spieków samotopliwych Abstrakt   PDF
Eugeniusz Mazanek, Marta Wyderko
 
Vol 13, No 5 (1965) Badania nad stratygrafią lessów w NRD Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 27, No 2 (1979) Badania nad wstępną konsolidacją podłoża zwałowiska zewnętrznego przy zastosowaniu drenów piaskowych Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Joanna Pinińska
 
501 - 750 z 11120 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>