Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 8 (1959) Kronika Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Kronika Abstract
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Kronika Abstract
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Kronika Abstract
, .
 
Vol 6, No 1 (1958) Kronika Abstract
, .
 
Vol 6, No 2 (1958) Kronika Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Kronika Abstract
, .
 
Vol 15, No 2 (1967) KRONIKA Abstract
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) KRONIKA Abstract
, ,
 
Vol 15, No 4 (1967) KRONIKA Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Kronika Abstract
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Kronika Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 11 (1954) Kronika Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Kronika Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 2 (1955) Kronika Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Kronika Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 6 (1955) Kronika Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 8 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 9 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 10 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 2 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 3 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 4, No 12 (1956) Kronika Abstract
, .
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - AFRYKA Abstract
. .
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - AZJA Abstract
. .
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Chiny Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Czechosłowacja Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Dania Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - FRANCJA Abstract
. .
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Niemiecka Republika Demokratyczna Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - POLSKA Abstract
, .
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Polska Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Polska Abstract
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - STANY ZJEDNOCZONE Abstract
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - SZWECJA Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Szwecja Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Węgry Abstract
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - Związek Radziecki Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Związek Radziecki Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Związek Radziecki Abstract
, ,
 
Vol 53, No 2 (2005) KRONIKA 105 Polsko-niemiecka wycieczka na wyspę Wolin Abstract
Ryszard Dobracki
 
Vol 58, No 9/2 (2010) KRONIKA 14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 12.06.2010 Abstract   PDF
Agnieszka Gójska, Ludwina Jarzynowska, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 58, No 8 (2010) KRONIKA 15. Spotkanie Klubu NFOŚiGW Warszawa, 15.04.2010 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 53, No 1 (2005) KRONIKA 3. Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne nt. Gliny morenowe — typy genetyczne i środowiska depozycji — Toruń, 06–10.09.2004 Abstract
Arkadiusz Jaksa
 
Vol 57, No 2 (2009) KRONIKA Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 57, No 5 (2009) KRONIKA Dr Regina Kramarska Bursztynnikiem Roku 2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 58, No 3 (2010) KRONIKA Dziesięć lat istnienia Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego (1999–2009)—osiągnięcia i perspektywy Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 56, No 9 (2008) KRONIKA Geolog ze Lwowa, profesor Andrij Bogucki, nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Abstract   PDF
Maria Łanczont, Józef Edward Mojski
 
Vol 52, No 12 (2004) KRONIKA Geologia na V Kieleckim Festiwalu Nauki — Kielce, 16–26.09.2004 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 52, No 6 (2004) KRONIKA IX Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamień — Kielce, 02–04.04.2004 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 56, No 8/2 (2008) KRONIKA IX Ogólnopolski i II Polsko-Litewski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem SKARBY ZIEMI Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak, Indre Virbickiene
 
Vol 52, No 7 (2004) KRONIKA Jubileusz 85-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 58, No 10 (2010) KRONIKA Jubileusz Profesorów Alfreda Majerowicza i Andrzeja Grodzickiego Abstract   PDF
Ryszard Kryza, Czesław August
 
Vol 54, No 1 (2006) KRONIKA Konferencje prasowe ministra środowiska Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 52, No 4 (2004) KRONIKA Liderzy Polskiej Ekologii 2003 Abstract
Tatiana Paszkowska
 
Vol 56, No 7 (2008) KRONIKA Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie — wystawa w ramach Nocy Muzeów 2008 Abstract   PDF
Barbara Kietlińska-Michalik
 
Vol 55, No 8 (2007) KRONIKA Międzynarodowe Targi GEOLOGIA 2007 Warszawa, 30–31.05.2007 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 56, No 4 (2008) KRONIKA Międzynarodowe Targi Geologia 2008—Sprzęt—Technika—Myśl Warszawa, 26–27.02.2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 57, No 1 (2009) KRONIKA Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2008 Poznań, 27–30.10.2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 58, No 1 (2010) KRONIKA Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2009 Poznań, 24–27.11.2009 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 53, No 5 (2005) KRONIKA Międzynarodowe Warsztaty Basalts 2004 Leśna k. Lubania, 05–07.11.2004 Abstract   PDF
Marek W. Lorenc, Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 55, No 5 (2007) KRONIKA Międzynarodowe warsztaty OneGeology Brighton, Wielka Brytania, 12–16.03.2007 Abstract   PDF
Dariusz Gałązka, Urszula Stępień, Marcin Żarski
 
Vol 56, No 1 (2008) KRONIKA Międzynarodowy Rok Planety Ziemia Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 54, No 3 (2006) KRONIKA Nominacja profesorska—Jadwiga Anna Jarzyna Abstract   PDF
Maria Bała
 
Vol 57, No 6 (2009) KRONIKA Nominacja profesorska—Jerzy Jan Małecki Abstract   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 52, No 9 (2004) KRONIKA Nominacje profesorskie — Leonard Mastella Abstract
Jan Kutek
 
Vol 52, No 2 (2004) KRONIKA Nominacje profesorskie — Stanisław Lasocki Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 53, No 10/1 (2005) KRONIKA Nowe władze wydziałów geologicznych i nauk pokrewnych w kadencji od 01.09.2005 do 31.08.2008 r. Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 6 (2008) KRONIKA Obchody 48-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Paulo Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 55, No 12/2 (2007) KRONIKA Obchody 55. rocznicy utworzenia Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim 26.10.2007 Abstract   PDF
Kamilla Jasińska-Tutak
 
Vol 52, No 3 (2004) KRONIKA Obchody setnej rocznicy urodzin Profesora Henryka Teisseyre’a (1903–1975) — współtwórcy polskiego ośrodka geologicznego we Wrocławiu Abstract
Andrzej Grodzicki, Antonina Pacholska
 
Vol 53, No 3 (2005) KRONIKA Od piękna do wiedzy— o konkursie plastycznym Zaklęte w kamieniu Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 54, No 7 (2006) KRONIKA Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy 2006 pod hasłem W głębinach dawnych mórz Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 11 (2005) KRONIKA Ogólnopolski Konkurs Nasza Ziemia — Środowisko Przyrodnicze Wczoraj, Dziś i Jutro pod hasłem Katastrofy przyrodnicze Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 8 (2005) KRONIKA Otwarcie wystaw Pod stopami — życie w glebie i Ziemia, po której stąpamy w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 52, No 1 (2004) KRONIKA Otwarcie wystawy (S)trawa dinozaura w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath, Gerard Gierliński
 
Vol 58, No 4 (2010) KRONIKA Pamiątki po Pawle Edmundzie Strzeleckim w Głuszynie i Poznaniu Abstract   PDF
Monika Tyrra
 
Vol 54, No 4 (2006) KRONIKA Państwowy Instytut Geologiczny na Międzynarodowych Targach Ekologicznych Poleko 2005 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 52, No 8/1 (2004) KRONIKA Pejzaże pradawnej Ziemi — V finał konkursu geologicznego w Oddziale Górnośląskim PIG Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 52, No 11 (2004) KRONIKA Petrologia granitów Galway z Connemara i granitów Leinster z Kildare-Wicklow, Irlandia — warsztaty terenowe EUROGRANITES 2004 Abstract
Aleksandra Gawęda, Janina Wiszniewska
 
Vol 52, No 5 (2004) KRONIKA Pięćdziesiąt lat pracy naukowej i dydaktycznej w AGH Profesora Andrzeja Maneckiego Abstract
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 56, No 12 (2008) KRONIKA Pierwsza geologiczna ścieżka dydaktyczna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej! Abstract   PDF
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak, Elżbieta Gaździcka
 
Vol 55, No 3 (2007) KRONIKA PIG na Międzynarodowych Targach Ekologicznych Poleko 2006 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 56, No 2 (2008) KRONIKA Polska ekologia na światowym poziomie Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 53, No 7 (2005) KRONIKA Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Ewa Madurowicz
 
Vol 58, No 11 (2010) KRONIKA Profesor Józef Morozewicz – organizator i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 55, No 7 (2007) KRONIKA Profesor Stefan Kozłowski laureatem Nagrody za Całokształt Działalności Naukowo-Badawczej w Dziedzinie Geologii i Ochrony Środowiska Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 58, No 2 (2010) KRONIKA Projekt Historyczne Kamieniołomy Abstract   PDF
Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek
 
Vol 56, No 11 (2008) KRONIKA Rytm światła — informel transformationen wystawa fotografii Mirosława Sadeckiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 57, No 11 (2009) KRONIKA Spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu badawczego poświęconego początkom i rozwojowi kartografii geologicznej w centralnej Europie Kraków, 4–5.08.2009 Abstract   PDF
Wojciech Narębski, Piotr Krzywiec
 
Vol 56, No 3 (2008) KRONIKA Spotkanie kierownictwa operacyjnego OneGeology Ottawa, Kanada, 2–3.11.2007 Abstract   PDF
Urszula Stępień
 
Vol 55, No 2 (2007) KRONIKA Tajemnice z głębi krateru —wystawa w Muzeum Złota w Złotoryi grudzień 2006 – kwiecień 2007 Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 54, No 2 (2006) KRONIKA Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne nt. Specyfika plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza Abstract   PDF
Beata Gruszka
 
Vol 54, No 8 (2006) KRONIKA Udział Państwowego Instytutu Geologicznego w Międzynarodowych Targach GEOLOGIA 2006 Warszawa, 06–07.06.2006 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 58, No 5 (2010) KRONIKA Uroczystości barbórkowe w Technikum Geologicznym wWarszawie Abstract   PDF
Elżbieta Laszczka
 
Vol 57, No 3 (2009) KRONIKA Warszawskie metro oczami geologa Abstract   PDF
Wiesław Śliżewski
 
Vol 54, No 12 (2006) KRONIKA Warsztaty Geomorfologiczne Geomorphosites and Landscape Bagnes, Szwajcaria, 4–8.09.2006 Abstract   PDF
Artur Sobczyk
 
Vol 55, No 1 (2007) KRONIKA Warsztaty MultiRISK: Concepts to approach multiple hazards and risks Bonn, Niemcy, 24–30.09.2006 Abstract   PDF
Magdalena Czarnogórska
 
Vol 54, No 5 (2006) KRONIKA Wspomnienie o kolegach z Sekcji Górniczo-Hutniczo-Naftowej Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Abstract   PDF
Wiesław Śliżewski
 
Vol 54, No 9 (2006) KRONIKA Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 10. Pikniku Naukowym Polskiego Radia Bis Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 57, No 7 (2009) KRONIKA Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 13. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Abstract   PDF
Dorota Wolicka, Agnieszka Gójska
 
Vol 58, No 12 (2010) KRONIKA Wystawa Leon Barszczewski (1849–1910) – od Samarkandy do Siedlec Muzeum Ziemi PAN, 9.11–12.12. 2010 Abstract   PDF
Jadwiga Garbowska, Ryszard Szczęsny
 
Vol 57, No 12 (2009) KRONIKA XIV Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Pojezierze Pomorskie, 21–25.09.2009 Abstract   PDF
Ryszard Zabielski
 
Vol 53, No 9 (2005) KRONIKA Z działalności Galicia Tectonic Group Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 56, No 5 (2008) KRONIKA Zbiory, kolekcje minerałów, skał, skamieniałości z Pogórza i Gór Kaczawskich — wystawa w Muzeum Złota w Złotoryi Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 58, No 6 (2010) KRONIKA Zmiany w Komitecie Redakcyjnym Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – CHINY Abstract   PDF
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – POLSKA Abstract   PDF
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – WĘGRY Abstract   PDF
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – ZWIĄZEK RADZIECKI Abstract   PDF
, .
 
Vol 54, No 4 (2006) Krótka charakterystyka szczegółowych kryteriów budowy kawern magazynowych w złożach soli kamiennej Abstract   PDF
Andrzej Maciejewski
 
Vol 51, No 3 (2003) Krótka relacja z wyprawy naukowej Płaskowyż Kolorado–Alaska 2002 Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 6, No 3 (1958) Krótki przegląd aparatury polowej do poszukiwań promieniotwórczych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Krótki zarys historii poszukiwań magnezytu i niklu na masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski, Franciszek Ekiert
 
Vol 51, No 11 (2003) Krótkoterminowa zmienność chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wiśnickiego Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny, Joanna Raczak
 
Vol 29, No 11 (1981) Kruszywa naturalne doliny górnej Odry i terenów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Magiera
 
Vol 10, No 10 (1962) Kry kredowe z okolic Dąbrowy Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 8, No 11 (1960) Kry trzeciorzędu na północo-zachód od Warszawy Abstract
Jadwiga Nowak
 
Vol 48, No 11 (2000) Krystyna Pożaryska 1914–1989 Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Kryształy kwarcu z Czernicy na Dolnym Śląsku Abstract
Ryszard Podstolski
 
Vol 53, No 2 (2005) Kryształy Rosji — przyroda, nauka, sztuka w Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 14, No 11 (1966) Kryteria bilansowości Abstract
Redakcja .
 
Vol 20, No 10 (1972) Kryteria bilansowości Abstract
J. K.
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 17, No 2 (1969) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Kryteria bilansowości dla dolomitów hutniczych Abstract
. ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Kryteria bilansowości dla rud cynkowo-ołowiowych Abstract
, ,
 
Vol 18, No 1 (1970) Kryteria bilansowości dla surowców krzemionkowych Abstract
. .
 
Vol 14, No 6 (1966) Kryteria bilansowości (gliny ogniotrwałe, kaolin, łupek kwarcytowy) Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 5 (1966) Kryteria bilansowości (rud miedzi, cynkowo-ołowiowych i topników hutniczych) Abstract
Redakcja .
 
Vol 12, No 2 (1964) Kryteria doboru izotopów promieniotwórczych do badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Krotowicz
 
Vol 17, No 6 (1969) Kryteria ekonomiczne w rachunku bilansowania złóż Abstract
Anna Jankowska
 
Vol 58, No 5 (2010) Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pułapek złożowych w utworach dolomitu głównego (Ca2) u podnóża platform i mikroplatform węglanowych w środkowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Kryteria oceny możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 49, No 3 (2001) Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Kryteria stosowania litotypów stratygraficznych glin lodowcowych w badaniach czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Kryteria technologicznej przydatności złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF
W. Janiszewski
 
Vol 6, No 7 (1958) Kryteria technologicznej przydatności złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF
Wiesław Janiszewski
 
Vol 7, No 5 (1959) Kryterium dokładności poszukiwań złóż surowców mineralnych prowadzonymi metodami pośrednimi przy użyciu sprawdzających otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Adam Trembecki
 
Vol 64, No 9 (2016) Krytyczne elementy systemów naftowych w basenach sedymentacyjnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski, Irena Matyasik
 
Vol 56, No 11 (2008) Krytyczne uwagi do artykułu o przełomie Wisły Abstract   PDF
Marcin Machalski
 
Vol 57, No 7 (2009) Krytyczne uwagi na temat rekonstrukcji geometrii powierzchni lodowców w polskich Tatrach Wysokich Abstract   PDF
Jerzy Zasadni
 
Vol 31, No 3 (1983) Krytycznie o zastosowaniu metody numerycznej w mikropaleontologii Abstract
Janina Szczechura
 
Vol 67, No 7 (2019) Kryzys pierwiastków ziem rzadkich (REE) Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 68, No 1 (2020) Kryzys surowcowy w Chile Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Krzemianowe złoża rudy niklu na południowo-zachodnim obrzeżeniu Saksońskich Gór Granulitowych Abstract
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Krzemiany magnezu w żyłach magnezytowych złoża w Wirach na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wala
 
Vol 57, No 3 (2009) Krzemień pasiasty z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego nową wizytówką Polski Abstract   PDF
Elźbieta Dziadosz, Radosław Tarkowski
 
Vol 40, No 3 (1992) Krzemienne złoże i geologia rezerwatu Krzemionki Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 10, No 6 (1962) Krzemionki opatowskie Abstract
Tadeusz Żurowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Krzemionki Opatowskie wymagają stałej opieki Abstract
J. Kostecki
 
Vol 43, No 4 (1995) Krzysztof Brodzikowski (1950 -1994) Abstract
Przyjaciele ,
 
Vol 30, No 10 (1982) Krzysztof Kluk i początki polskiej geologii (na 200-letnią rocznicę) Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 70, No 1 (2022) Krzysztof Lasoń (1955-2021) Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 51, No 4 (2003) Krzysztof Szamałek Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 12, No 4 (1964) Krzywe rozkładu i wskaźnik zmienności dla niektórych złóż leukogranitu w Górach Izerskich Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 52, No 9 (2004) Ksenolity z bazaltoidów z Rębiszowa koło Mirska (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 52, No 1 (2004) Ksenotym w łupkach łyszczykowych zmineralizowanych kasyterytem z pasma łupkowego Starej Kamienicy Abstract   PDF
Wojciech Bobiński, Jacek Siemiątkowski, Ewa Starnawska
 
Vol 45, No 6 (1997) Kształcenie geologiczne na uniwersytetach na kierunku geologia - dane i uwagi Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 5 (1961) Kształcenie geologów i geofizyków poszukiwawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Kształt powierzchni nasunięcia karpackiego i jego związki z tektoniką podkarpackiego podłoża skonsolidowanego Abstract   PDF (Polish)
Adam Tomaś
 
Vol 53, No 9 (2005) Kształtowanie się chemizmu zwykłych wód podziemnych w regionie górnośląskim w warunkach aktywnej antropopresji Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Andrzej Pacholewski, Andrzej Witkowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Kulturalna i społeczna rola Pienińskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Smólski
 
Vol 47, No 4 (1999) Kurs Europejskie standardy oceny projektów i inwestycji surowcowych - Krynica, 30.11– 04.12.1998 Abstract
Joanna Kulczycka
 
Vol 47, No 8 (1999) Kurs IAS — Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzędzie w analizie basenów sedymentacyjnych — Praga, Czechy, 22 - 27.05.1999 Abstract
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 42, No 4 (1994) Kurs Metody Geostatystyczne w Dokumentowaniu Złóż Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 7 (1997) Kurs szkoleniowy dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie hydrogeologii - Konstancin-Jeziorna, 07-14.04.1997 Abstract
Franciszek Nowacki
 
Vol 44, No 6 (1996) Kurs szkoleniowy z zakresu problematyki nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Kwadratowe sondowanie elektrooporowe Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kalitiuk, Paweł Porębski
 
Vol 44, No 2 (1996) Kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 3 (1998) Kwalifikacje w ruchu zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 4 (1998) Kwalifikowanie utworów krasowych w złożach kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ryszard Uberman
 
Vol 20, No 2 (1972) Kwarc izerski jako surowiec do produkcji mączek kwarcowych dla przemysłu ceramicznego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dymel
 
Vol 8, No 9 (1960) Kwarc krystaliczny w szczelinie kwarcu kambryjskiego w środkowej części pasma łysogórskiego Abstract
Janina Łyczewska
 
Vol 7, No 12 (1959) Kwarc w Rozdrożu Izerskim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Borkowski
 
Vol 34, No 3 (1986) Kwarcoskaleń ze złoża „Andrzej" Abstract
Hanna Szepietowska
 
Vol 5, No 6 (1957) Kwarcyty bolesławieckie i ich ekonomiczna wartość Abstract
Kazimierz Chmura, Stanisław Lewowicki
 
Vol 5, No 11 (1957) "Kwarcyty" jako nowy poziom korelacyjny w serii menilitowej Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Kwas siarkowy, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Kwaśne deszcze na obszarze Polski Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla, Ewa Liana, Katarzyna Wostek
 
Vol 12, No 4 (1964) Kwasowanie otworów hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 58, No 6 (2010) Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie Polski Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Adam Wójcicki
 
Vol 6, No 11 (1958) Kłodawski wysad solny na odcinku Ksawerówek-Marcjanowo Abstract   PDF
Józef Baraniecki
 
Vol 47, No 8 (1999) Kłopoty z przemysłem bursztynowym na Sambii Abstract
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 49, No 8 (2001) L. Baumann, E. Kuschka & T. Seifert — Lagestätten des Erzgebirges Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 2 (1997) L. Bojarski - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamicznypaleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wódpodziemnych na Niżu Polskim, l : l 000 000 Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 5 (1997) L. Bojarski (red.) - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnegozasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim 1 : 1 000 000 Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 43, No 1 (1995) L. Czechowski: Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 3 (2011) L. DZIEWIŃSKA, S. MAREK, R. TARKOWSKI & B. ULIASZ-MISIAK – Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (charakterystyka oraz ranking). Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Jordanova, R. Porter & R. Smith (Ed.) - Images of the Earth, essays in the history of the environmental sciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) L. Kurek (red.) - Środowisko naturalne miasta Poznania Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 55, No 3 (2007) L. MARKS, A. BER, W. GOGOŁEK & K. PIOTROWSKA (red.) — Mapa geologiczna Polski 1 : 500 000. Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 46, No 4 (1998) L. Navon (Proc. Coord.) - Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Abstract
Andrzej Drągowski, Witold Cezariusz Kowalski, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) L. Starkel - Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 6 (1999) L. Teper - Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Weber - Handbuch der Lagerstätten der Erze, industrie Mineralien und Energierohstoffe Österreichs Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) La cooperation scientifique dans le domaine de la geologie entre l'Institut de Geologie a Varsovie (Pologne) et le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres a Orleans (France) Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Julia Wyczółkowska
 
Vol 39, No 2 (1991) Laboratoryjna ocena sorpcji metali ciężkich do prognozowania ich transportu w wodach podziemnych Abstract
Michał Fic
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Laboratoryjne badania procesu deterioracji trawertynowych elementów konstrukcyjnych Abstract   PDF
Joanna Pinińska, Alicja Bobrowska, Cagatay Pamukcu
 
Vol 9, No 11 (1961) Laboratoryjne metody badań skał solnych Abstract
Jadwiga Orska, Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 6 (1961) Laboratoryjne oznaczanie potasu w solach licznikami Geigera-Müllera Abstract
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 9 (1961) Laboratoryjne wyznaczanie modułu sprężystości skał Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Köhsling
 
Vol 28, No 5 (1980) Lacune stratigraphique a la limite Oxfordien inferieur Oxfordien moyen dans la chaine jurassique Polonaise Abstract   PDF (Polish)
Didier Marchand, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 57, No 6 (2009) Laguna Wenecka Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 49, No 7 (2001) Laminowane konkrecje węglanowe z łupków krośnieńskich w oknie tektonicznym Świątkowej Wielkiej (wschodnia część polskich Karpat zewnętrznych) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bojanowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Lamprofiry i brekcje wulkaniczne wśród wapieni dewońskich w Dziewkach koło Siewierza Abstract
Stefan Śliwiński
 
Vol 53, No 3 (2005) Lamprofiry w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski—uwagi o geochemii Abstract   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 48, No 8 (2000) Lapidarium Instytutu Geologii UAM w Poznaniu Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic data interpretation Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec
 
Vol 60, No 9 (2012) Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota Abstract   PDF (Polish)
Krystian Probierz
 
Vol 40, No 5 (1992) Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych Abstract
Izydor Kasza
 
Vol 58, No 11 (2010) Lata wojny i okupacji w Państwowym Instytucie Geologicznym we wspomnieniach Katarzyny Pawłowskiej Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Late Cretaceous-Paleogene subduction related lithologies of the North Dinarides included in the South Tisza in Croatia Abstract   PDF (Polish)
Jakob Pamić
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Late Jurassic to Miocene dynamics of the Polish part of Outer Carpathian Basins and its regional implications Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 32, No 3 (1984) Laterytowe boksyty Wietnamu Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 68, No 12 (2020) Lato …antarktyczne lato na Wyspie Króla Jerzego, Szetlandy Południowe Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 28, No 5 (1980) Le role de la micropaleontologie dans le developpment de la geologie en Pologne Abstract   PDF (Polish)   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Lech Wysokiński (1936–2013) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 30, No 3 (1982) Lej depresyjny w rejonie częstochowsko-kłobuckiego zespołu kopalń rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich, Maria Pokora
 
Vol 26, No 10 (1978) Lej depresyjny wywołany odwadnianiem złoża węgla brunatnego "Bełchatów" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Bieniewski
 
Vol 53, No 2 (2005) Lekcje internetowe Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Michał Złotnik
 
Vol 46, No 6 (1998) Leonard Bohdziewicz 1921-1997 Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 28, No 5 (1980) Les formations des lignites en Pologne et leurs principaux traits litostratigraphiques, morphologiques, chimiques et technologiques Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 28, No 5 (1980) Les gisements de la houille en Pologne Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 2 (1961) ,,Less'' wstęgowy w Złotej koło Sandomierza Abstract
Barbara Grabowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Lessy i osady pokrewne Lubelszczyzny jako surowce ceramiczne Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF (Polish)
Leopold Dolecki
 
Vol 70, No 1 (2022) Leszek Marian Starkel (1931-2021) Abstract   PDF
Wojciech Rączkowski, Antoni Wójcik
 
Vol 41, No 3 (1993) Letnia Szkoła "Badania Sedymentologii Osadów Czwartorzędowych" Abstract
J. Rutkowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Lias okolic Mieleszyna Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 41, No 1 (1993) Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca Abstract
Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk, Jerzy Butrym
 
Vol 56, No 12 (2008) Lidery 2008 zostały rozdane Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Lidia Jakubowska 1931­2001 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 8 (1978) Lidyty z podłoża okolic Myszkowa (woj. częstochowskie) Abstract
Wiesław Heflik, Kazimierz Piekarski
 
Vol 44, No 8 (1996) Likwidacja wyrobiska Piaseczno i kształtowanie środowiska na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 46, No 7 (1998) Likwidacja zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 34, No 6 (1986) Liliowce (Crinoidea, Articulata) jury i dolnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstract   PDF (Polish)
Edward Głuchowski
 
Vol 56, No 1 (2008) Liliowce z pogranicza kredy i paleogenu z doliny środkowej Wisły—dane wstępne Abstract   PDF
Marlena Sekuła, Przemysław Gorzelak, Krystian Konieczyński, Mariusz A. Salamon
 
5001 - 5250 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>