Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16, No 1 (1968) Nowe dane o występowaniu wężowideł i innych szkarłupni w Nasiłowie k. Puław Abstrakt   PDF
Teresa Maryańska, Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 5 (1975) Nowe dane o złożu bazaltów Sulikowa w świetle badań petrograficznych Abstrakt   PDF
Barbara Witek, Grażyna Banaś-Chuchmała
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe dane o „triasowym" koralu rafotwórczym ze Strawczynka Nowego koło Kielc Abstrakt   PDF
Elżbieta Sarnecka, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach Abstrakt   PDF
Paweł Filipiak
 
Vol 49, No 12 (2001) Nowe dane termometryczne i mikrochemiczne o wschodniej osłonie metamorficznej granitu karkonoskiego (Krzyżowa Łąka k. Mniszkowa) Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Nowe dane w sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach syderytowych z Łęczycy Abstrakt   PDF
Bożena Filar, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe dane z wierceń Bartoszyce i Gołdap Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 44, No 4 (1996) Nowe elementy w interpretacji danych sejsmicznych dla utworów cenomańskich na przedgórzu Karpat Abstrakt   PDF
Halina Jędrzejowska-Zwinczak, Eugeniusz Jawor, Krzysztof Żuławiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowe, godne ochrony jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej Abstrakt
Michał Gradziński, Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE KADRY GEOLOGICZNE Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS Abstrakt   PDF
Wiesław Bujakowski, Antoni Barbacki, Robert Skrzypczak
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowe kierunki w budowie nowoczesnych wiertnic wrzecionowych Abstrakt
Jan Kulisiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe kierunki w mineralogii stosowanej – sesja PTMin, 1 kwietnia 1993 r. Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Nowe kierunki w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Edmund Klimczak
 
Vol 11, No 8 (1963) Nowe kierunki wyznaczania parcia i odporu gruntu Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 47, No 1 (1999) Nowe kompetencje organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Nowe materiały do stratygrafii mioceńskiego złoża gipsów alabastrowych w Łopuszce Wielkiej koło Kańczugi Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 12, No 4 (1964) Nowe materiały wiążące do cementowania minerałów w preparatyce zgładów mikroskopowych Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 42, No 5 (1994) Nowe metody analizy w mikroobszarze - Spektrometr EDS-ISIS (szkolenie w Anglii) Abstrakt
Barbara Kazimierska
 
Vol 9, No 4 (1961) Nowe metody pomiaru składników mineralnych w skale Abstrakt
Kazimierz Chmura, Karol Machej
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE METODY PRACy GEOLOGÓW Abstrakt
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe minerały Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 7 (1972) Nowe minerały Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 9 (1974) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 10 (1974) Nowe minerały (ab) Abstrakt
. ,
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, .
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe minerały (ab) Abstrakt
. .
 
Vol 19, No 1 (1971) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 4 (1971) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 6 (1970) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe minerały (ab) Abstrakt
. ,
 
Vol 18, No 10 (1970) Nowe minerały (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 10, No 6 (1962) Nowe minerały (I) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowe możliwości geofizycznego badania skał osadowych w otworach wiertniczych Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe możliwości przemysłowego wykorzystania krajowej ziemi krzemionkowej Abstrakt   PDF
Henryk Bareja, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe możliwości wykorzystania glin zwietrzelinowych w Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Karol Dzierwa, Maria Kita-Badak
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowe możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego Abstrakt
Ewa Zalewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Nowe, nieznane dane o kaledońskich — alpinotypnych fałdowaniach w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 6 (1955) Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego i dalsze perspektywy badań we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Czernicki, Stanisław Radecki
 
Vol 66, No 11 (2018) Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbowski, Michał Świder, Monika Krzeczyńska, Wojciech Szczygieł
 
Vol 30, No 4 (1982) Nowe odkrycie złoża gazu ziemnego i dalsze perspektywy poszukiwań w poziomie ewaporatów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt   PDF
Józef Czernicki, Czesław Fik
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe odsłonięcia kontaktu kajpru i doggeru w Woli Morawickiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Siemiątkowska
 
Vol 10, No 7 (1962) Nowe odsłonięcia syluru w Dolinie Wilkowskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt
Kazimierz Dulski, Jerzy Zagórski
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowe ogniwa stratygraficzne serii wierchowej w rejonie Osobitej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 12 (1987) Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej Abstrakt
Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz Olszak
 
Vol 45, No 10 (1997) Nowe oznaczenia wieku TL przy zastosowaniu filtrów optycznych Abstrakt   PDF
Jarosław Kusiak
 
Vol 45, No 12 (1997) Nowe perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w utworach wapienia cechsztyńskiego na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Kazimierz Dyjaczyński, Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstrakt   PDF
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstrakt   PDF
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 44, No 3 (1996) Nowe pomniki przyrody nieożywionej na Pojezierzu Suwalskim i ich ochrona Abstrakt   PDF
Andrzej Ber
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe postanowienia Komisji Nowych Minerałów MAM. Abstrakt
, ,
 
Vol 46, No 10 (1998) Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno - archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński, Gwidon Jakubowski, Karol Piasecki, Mikołaj Urbanowski, Marcin Żarski
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze - Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze oraz zagadnienie państwowej służby geologicznej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Nowe profile osadów czwartorzędowych zachodniej Białorusi Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe projekty IGCP, 9 lutego 1993 r Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) Nowe propozycje ustalania kryteriów bilansowości zasobów oraz sporządzania geologiczno- ekonomicznych ocen złóż surowców mineralnych stałych Abstrakt
Jan Kostecki, Kazimierz Magiera
 
Vol 9, No 8 (1961) Nowe przejawy mineralizacji uranowej na tle budowy niecki leszczynieckiej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz, Janusz Uberna
 
Vol 9, No 12 (1961) Nowe punkty facji salinarnej w triasie na terenie Polski Abstrakt
Irena Gajewska
 
Vol 51, No 10 (2003) Nowe regulacje prawne dotyczące zagrożeń geologicznych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Nowe rozwiązania dotyczące działalności geologicznej i górniczej wynikające z noweli Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw Abstrakt
Małgorzata Tessarowicz-Krawczyk, Kinga Wojtczak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe skale wieku bezwzględnego skał Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 43, No 11 (1995) Nowe ślady terapodów z wczesnojurajskich osadów Polski Abstrakt
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowe spojrzenie na Bibliotekę Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Michał W. Zapolski
 
Vol 42, No 9 (1994) Nowe spojrzenie na chłonność utworów dewonu w świetle wyników badań uzyskanych w otworze Krasna 1 Abstrakt
Bożena Niemczyk, Jan Talik, Ryszard Wróbel
 
Vol 34, No 12 (1986) Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalańskiego Abstrakt   PDF
Ewa Westwalewicz-Mogilska
 
Vol 40, No 8 (1992) Nowe spojrzenie na możliwości eksploatacji i wykorzystania soli potasowo-magnezowych w wysadzie solnym "Kłodawa" Abstrakt
Jacek Wachowiak
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów Abstrakt   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 8, No 8 (1960) Nowe spojrzenie na warunki powstawania biohermalnych utworów koralowych Abstrakt
Ewa Roniewiczowa
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe sposoby opracowania danych sejsmicznych w metodzie wspólnego punktu odbicia Abstrakt   PDF
Wiaczesław K. Aleksandrow, Nikołaj N. Prisomyszew, Jerzy Świtek
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe spostrzeżenia dotyczące konkrecji manganowych w głębinach Pacyfiku Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 27, No 1 (1979) Nowe spostrzeżenia dotyczące wieku i ewolucji konkrecji manganowych z głębin Pacyfiku Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 25, No 1 (1977) Nowe stanowiska eocenu górnego i oligocenu dolnego w rejonie Globic, Szaszorowic i Miechowa (woj. leszczyńskie) w SW części monokliny przedsllideckiej Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowiska fauny mioceńskiej w okolicy Monastyrza i Huty Lubyckiej (południowe Roztocze) Abstrakt   PDF
Tadeusz Musiał, Gwidon Jakubowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowe stanowiska interglacjału eemskiego w okolicy Szepietowa (woj. łomżyńskie) Abstrakt   PDF
Krzysztof Wrotek
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowe stanowiska prenitu w Tatrach Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowe stanowisko amonita w kredzie Beskidu Śląskiego Abstrakt
Piotr J. Grocholski
 
Vol 34, No 5 (1986) Nowe stanowisko bogatej fauny dewońskiej w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Edward Głuchowski, Grzegorz Racki
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowe stanowisko bononu na Kujawach oraz uwagi zależności poszukiwań surowców od badań podstawowych Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 28, No 12 (1980) Nowe stanowisko fauny mioceńskiej Abstrakt
Barbara Studencka, Wiesław Studencki
 
Vol 28, No 8 (1980) Nowe stanowisko fauny plejstocenu w Basenie Grudziądzkim w Zakurzewie Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Nowe stanowisko fauny ramienionogów mioceńskich na Roztoczu Abstrakt   PDF
Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowe stanowisko fauny wczesnokarbońskiej w Sudetach-Jaczków (niecka śródsudecka) Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko interglacjału i gliny zwałowej Abstrakt   PDF
Mieczysław Wąs
 
Vol 41, No 11 (1993) Nowe stanowisko interstadiału pilicy (formacja Chojny) w odkrywce Bełchatów Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski, Małgorzata Nita
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe stanowisko kopalnych wężowideł w Polsce Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko liliowców Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 8 (2002) Nowe stanowisko morskich osadów miocenu w Kotlinie Sądeckiej — informacja wstępna Abstrakt   PDF
Małgorzata Gonera, Marek Styczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Nowe stanowisko osadów glacjalnych w Górach Sowich, Sudety Środkowe Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski, Edyta Pijet
 
Vol 27, No 11 (1979) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w okolicy Pabianic Abstrakt
Halina Klatkowa
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w Warszawie Abstrakt
Wojciech Morawski
 
Vol 25, No 7 (1977) Nowe stanowisko osadów miocenu koło Dubiecka Abstrakt   PDF
Marek Cieszkowski, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 26, No 5 (1978) Nowe stanowisko osadów organicznych w krawędziowej strefie pradoliny Noteci-Warty w Łęgowie Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 23, No 1 (1975) Nowe stanowisko porfiru w Nielepicach koło Rudawy Abstrakt   PDF
Anna Smoleńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe stanowisko ryb słodkowodnych (Teleostei) z trzeciorzędu Polski Abstrakt   PDF
Anna Jerzmańska, Andrzej Hałuszczak
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe stanowisko rzadkiej mineralizacji kruszcowej w Sudetach Abstrakt
Marian Banaś
 
Vol 40, No 9 (1992) Nowe stanowisko stratotypowe osadów plejstoceńskich na Przedgórzu Sudeckim: doniesienie wstępne Abstrakt
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe stanowisko słonia leśnego Abstrakt
Gwidon Jakubowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Nowe stanowisko torfu interglacjalnego z okolic Śledzianowa nad dolnym Bugiem Abstrakt   PDF
Zofia Solek
 
Vol 65, No 7 (2017) Nowe stanowisko unikatowej fauny z dolnego ordowiku Chin Abstrakt   PDF
Andrzej Baliński
 
Vol 49, No 9 (2001) Nowe stowarzyszenie: GaliciaTectonicGroup Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nowe stwierdzenie występowania łupków ogniotrwałych w dolnych warstwach mikołowskich i porębskich GZW Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 49, No 10 (2001) Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn Abstrakt
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Zbigniew Karpoluk, Piotr Misiarz, Krystyna Żukowska, Krzysztof Żuławiński, Robert Bartoń
 
Vol 45, No 2 (1997) Nowe technologie w teledetekcji, fotogrametrii lotniczej isatelitarnej, kartografii oraz ich zastosowania - Warszawa, 16-17.12.1996 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 7 (2001) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 48, No 7 (2000) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowe urządzenie do profilowania w żerdziach wiertniczych Abstrakt   PDF
, .
 
Vol 65, No 6 (2017) Nowe wydawnictwa popularnonaukowe Muzeum Geologicznego PIG-PIB Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 3 (1999) Nowe wyniki badań izotopowych i chemicznych wód leczniczych Ciechocinka Abstrakt   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe wystąpienie piromorfitu w Sudetach Abstrakt
Antoni Muszer
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowe występowanie iłów ogniotrwałych w okolicy Siewierza Abstrakt   PDF
Zygmunt Górzyński, Janusz Pomykała
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe zadania Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowe zagadnienia z mechaniki gruntów ilastych Abstrakt   PDF
Wincenty Fortunat
 
Vol 23, No 8 (1975) Nowe zasady gospodarki i ochrony złóż surowców mineralnych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nowe zasady profilowania rdzeni dostosowane do komputerowych metod dokumentowania i modelowania złóż rud Zn - Pb obszaru śląsko-krakowskiego Abstrakt
Renata Blajda
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowe zasady udostępniania informacji geologicznych, zgromadzonych w zbiorach archiwalnych, i sposób ich wyceny Abstrakt
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód Abstrakt   PDF
Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek Nieć
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe zdarzenie muzealne - Ruch zaklęty w kamieniu Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 26, No 2 (1978) Nowe znaleziska ichtiofauny w Karpatach ukraińskich Abstrakt
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe znaleziska narzutniaków porfiru rombowego z Oslo na terenie północno-zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Maria Górska
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znaleziska nieznanej dotychczas części muszli tentakulitów w osadach górnego syluru Szwecji Abstrakt
Barbara Hajłasz
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowe znaleziska porfiru Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 45, No 10 (1997) Nowe znalezisko jaszczurki w bursztynie bałtyckim Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 21, No 12 (1973) Nowe znalezisko młodotrzeciorzędowych żwirów i piasków kwarcowych koło Ostródy Abstrakt   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiałowa, Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe znalezisko paleontologiczne w osadach czwartorzędowych w odkrywce KWB Bełchatów Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znalezisko szczątków leśnego nosorożca Abstrakt
Gwidon Jakubowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Nowe złoża surowca skaleniowego w Mrowinach k. Żarowa na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Stanisław Krassowski, Zbigniew Nurkiewicz, Maria Znańska
 
Vol 19, No 11 (1971) Nowe złoże ropy naftowej na wyspie Wolin Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Nowe złoże ropy naftowej pod Karlinem Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski, Bogumił Sikorski, Mieczysław Solak
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe złoże ropy naftowej w wierceniu dokumentującym rudy miedzi Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 23, No 10 (1975) Nowelizacja Instrukcji dotyczącej Szczegółowej mapy geologicznej Polski Abstrakt
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Stefan Kozłowski, Stanisław Przeniosło
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze a nowe zadania samorządów Abstrakt   PDF
Rafał Miland
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Andrzej Kostrzewski Abstrakt
Bolesław Nowaczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Janusz Kotlarczyk Abstrakt
Tadeusz Słomka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Jerzy Fedorowski Abstrakt
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowo odkryte irackie złoża siarki na tle mezopotamskiej strefy siarkonośnej Abstrakt
, ,
 
Vol 33, No 8 (1985) Nowo poznany (ESE) odcinek rowu Bełchatowa Abstrakt
Zbigniew Kozydra, Marcin Piwocki
 
Vol 9, No 1 (1961) Nowoczene urządzenia do obróbki zgładów mikroskopowych Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Nowoczesna klasyfikacja osadów klastycznych według wielkości ziarn Abstrakt
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 45, No 8 (1997) Nowoczesne metody badania właściwości petrofizycznych skał oraz możliwości zastosowania otrzymanych wyników w badaniach diagenezy Abstrakt   PDF
Piotr Such
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowoczesne metody badania własności lodogruntu w budownictwie górniczym Abstrakt   PDF
Roman Calikowski, Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych- Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 45, No 10 (1997) Nowoczesne metody interpretacji strukturalno - facjalnej danych sejsmiki 3D na przykładzie złoża Stężyca Abstrakt   PDF
Barbara Kuc
 
Vol 50, No 2 (2002) Nowoczesne pomiary geofizyczne w otworach badawczych Abstrakt   PDF
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 16, No 3 (1968) Nowoczesne zastosowania akustyki w geofizyce górnictwie (Cz. I) Abstrakt   PDF
Wacław Kotłoński
 
Vol 16, No 4 (1968) Nowoczesne zastosowanie akustyki w geofizyce górnictwie (cz. II) Abstrakt   PDF
Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 1 (1953) Nowości bibliograficzne Abstrakt
, ,
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 7, No 1 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 3 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 2 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 12 (1956) Nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowostwierdzone złoże magnezytu w rejonie Wir na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski
 
Vol 24, No 5 (1976) Nowsza mapa stosunków litofacjalnych w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowsze badania nad dolomitami kruszconośnymi Abstrakt   PDF
Stefan Śliwiński
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowy dyrektor Biura Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Nowy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Nowy gatunek z rodzaju Psilophyton z dolnego dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Danuta Zdebska
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Nowy minerał z grupy węglanów Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowy otwór wiertniczy na Bałtyku B5-1/01 Abstrakt   PDF
Jerzy Domżalski, Jędrzej Pokorski, Andrzej Mazurek, Piotr Anolik, Ryszard Wagner
 
Vol 49, No 6 (2001) Nowy popularny przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 28, No 2 (1980) Nowy profil serii złożowej w kopalni rud miedzi "Rudna" Abstrakt
Jan Jarosz, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk
 
Vol 41, No 9 (1993) Nowy przewodniczący Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 16, No 5 (1968) Nowy punkt występowania tufitów dolnodewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Maria Tarnowska
 
Vol 33, No 9 (1985) Nowy reper stratygraficzny ordowiku w okolicy Myszkowa Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański, Longin Wielgomas
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowy rezerwat przyrody. - Zjazd Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. - Wystawa surowców skalnych. - Pierwsza naukowo-techniczna konferencja geologiczna kopalnictwa rud nieżelaznych - Wieczorowa Szkoła Inżynierska Abstrakt
, .
 
Vol 11, No 5 (1963) Nowy skład Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 12 (1993) Nowy środkowo dewoński biegun paleomagnetyczny z antykliny Siewierza - upadek koncepcji waryscyjskich wielkoskalowych ruchów przesuwczych wzdłuż SW krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej !? Abstrakt
Jerzy Nawrocki
 
Vol 12, No 1 (1964) Nowy wskaźnik morfometryczny Abstrakt
Barbara Gronkowska
 
Vol 29, No 2 (1981) Nowy zespół mineralny w leukokratycznej strefie Jordanowa k. Sobótki i jego znaczenie genetyczne Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowy zespół minerałów Sn-W-Mo że Starej Góry (Dolny Śląsk) i jego znaczenie genetyczne Abstrakt   PDF
Hubert Sylwestrzak, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Nukleacja i rozrost diamentów w warunkach pomagmowych Abstrakt   PDF
Ryszard Sałaciński
 
Vol 64, No 4 (2016) Numerical analysis of the impact of construction of an underground metro line on the urban environment – a case study from the Vistula Valley in Warsaw Abstrakt   PDF
Łukasz Kaczmarek, Paweł Popielski
 
Vol 45, No 10 (1997) Numeryczne modelowanie zachowania wysadu solnego Dębiny w warunkach oddziaływania odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki
 
Vol 44, No 8 (1996) Numeryczny model odwadniania wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych dopływem wód zmineralizowanych z głębszych poziomów wodonośnych, na przykładzie KWB Bełchatów Abstrakt   PDF
Władysław Czabaj, Wojciech Siciński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki Abstrakt   PDF
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk
 
Vol 27, No 2 (1979) O akronimach instytucji posiadających kolekcje paleontologiczne Abstrakt
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 26, No 8 (1978) O anomaliach prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w osadach malmu północno-wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Janusz Bukowicki, Andrzej Klecan
 
Vol 50, No 1 (2002) O artykule A. Gajewskiego - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstrakt
Mark Berdiczewski
 
Vol 47, No 7 (1999) O Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce - raz jeszcze Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 22, No 12 (1974) O badaniach geologicznych w kraterach "meteorytowych" Nördlinger Ries (RFN) i Morasku (polska) Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Julia Semil, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 3, No 6 (1955) O budowie głębszego podłoża koła nad Wartą Abstrakt   PDF
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 26, No 8 (1978) O budowie strefy osiadania zapadowego czyli dosiadania formacji lessowej Abstrakt   PDF
K. G. Stoiłow
 
Vol 31, No 3 (1983) O błędzie usytuowania izolinii oraz wyinterpolowanej wartości Δg . Abstrakt   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 7, No 1 (1959) O CELOWOSCI WYKORZYSTANIA FOTOGAAFII BARWNEJ W MINERALOGU I PETROGRAFII Abstrakt   PDF
STANISŁAW PRZENIOSŁO
 
Vol 37, No 11 (1989) O ciągłości i nieciągłości kopalnego zapisu ewolucji Abstrakt
Antoni Hoffman
 
Vol 42, No 8 (1994) O. Coussy - Mechanique des milieux poreux Abstrakt
Ryszard Kaczyński, Stanisław Matysiak
 
Vol 36, No 7 (1988) O czarnym bursztynie i gagacie Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 11, No 2 (1963) O czwartorzędzie Maroka Abstrakt
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 49, No 5 (2001) O dalszy rozwój prac poszukiwawczych w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 22, No 11 (1974) O datowaniu osadów plejstoceńskich na obszarze wschodniej Europy metodą termoluminescencyjną Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 36, No 4 (1988) O dolomicie płytowym w okolicy Jamna Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) O dwudzielności piaskowców białego spągowca w środkowej części monokliny przedsudeckiej w świetle wyników analizy dyskryminacyjnej składu ich frakcji ciężkiej Abstrakt   PDF
Halina Nemec, Andrzej Solecki, Wojciech Nemec
 
Vol 27, No 5 (1979) O działalności Jana Czarnockiego w Kielcach w latach 1944-1947 Abstrakt
Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 41, No 8 (1993) O działalności Oddziału Poznańskiego PTG Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 1 (2000) O dziejach hydrogeologii i współczesnych jej problemach na Kielecczyźnie - kilka słów o historii świętokrzyskiej hydrogeologii Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 46, No 7 (1997) O ekspertyzie palinologicznej czerwonych iłów z Koźlaka koło Węgorzewa Abstrakt   PDF
Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 7, No 4 (1959) O europejskiej karierze marmuru z Dębnika Abstrakt   PDF
Wiesław Koziński
 
Vol 39, No 4 (1991) O eustatyce, tektonice i innych zdarzeniach w późnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
5001 - 5250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>