Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 10 (1962) Cypr, zarys geologii i złóż surowców mineralnych Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 52, No 2 (2004) Cypryjski kompleks ofiolitowy masywu Troodos i związane z nim mineralizacje rudne Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 49, No 9 (2001) Cyrkon jako wskaźnik genezy łupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Mentor Murtezi, Ryszard Kryza
 
Vol 5, No 5 (1957) Cyrkon w piaskach nadmorskich bałtyckiego wybrzeża NRD Abstract
Zdenek Pacal
 
Vol 17, No 2 (1969) Cyrkon w utworach Zagłębia Żytawskiego . Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Nawara
 
Vol 43, No 3 (1995) Cysty Dinoflagellata - zarys biologii i morfologii oraz ocena przydatności w biostratygrafii i paleoekologii Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 70, No 10 (2022) Cysty Dinoflagellata z górnego kampanu i najniższego mastrychtu (górna kreda) profilu środkowej Wisły – stratygrafia i paleoekologia Abstract   PDF
Mariusz Niechwedowicz
 
Vol 50, No 5 (2002) Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Barski, Paulina Leonowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) nowym wskaźnikiem paleośrodowisk mezozoiku i kenozoiku Abstract
Jacek Jamiński
 
Vol 55, No 4 (2007) Czarne łupki dolnego karbonu — skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Krzysztof Bahranowski, Adam Gaweł, Katarzyna Godyń, Katarzyna Górniak, Marek Muszyński, Aleksander Protas, Tadeusz Ratajczak, Tadeusz Szydłak
 
Vol 50, No 9 (2002) Czas a geologia Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 56, No 1 (2008) Czas mamuta — wystawa w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 8 (1999) Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 2 (2000) Czas zamknięty w przestrzeni - indyjski Tybet Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 2, No 6 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 8 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 9 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 9 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 11 (1954) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 1 (1955) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 2 (1955) CZASOPISMA ZAGRANICZNE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 12 (1954) Czasopisma zagraniczne Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 7 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 1, No 9 (1953) CZEGO OCZEKUJE MŁODY GEOLOG OD STARSZEGO Abstract   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 32, No 4 (1984) Czerwony spągowiec Europy Środkowej; uwarunkowanie rozwoju basenu przez tektonikę płyt Abstract   PDF (Polish)
E. Craig Jowett
 
Vol 38, No 4 (1990) Czerwony spągowiec w strefie Bielica-Olszanowo w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ I Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Mariola Jakoniak
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ II – DYSKUSJA Polskie podejście do CCS w świetle aktualnego statusu rozwoju tej technologii Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Mika-Bryska, Elżbieta Wróblewska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) CZĘŚCIOWE ZASTĄPIENIE APATYTU PRZEZ FOSFORYTY KRAJOWE PRZY PRODUKCJI SUPERTOMASYNY Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 5 (2008) Czeski geolog—profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 4 (1964) Częstotliwość skamieniałości Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 4 (1999) Czesław Harańczyk 1927–1998 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 12 (1993) Czesław Kudaba 1934 -1993 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 12 (1995) Czesław Nowotarski (1930-1995) Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Czterdzieści lat Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1959 Abstract
Walery Goetel
 
Vol 8, No 4 (1960) Czterdzieści lat działalności Instytutu Geologicznego Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 3 (1958) Czterdzieści lat geologii radzieckiej Abstract
P. J. Antropow
 
Vol 8, No 3 (1960) Czujniki elektryczne w ciężarowskazach Abstract
Leonard Korczak
 
Vol 22, No 9 (1974) Czwarta wszechzwiązkowa konferencja poświęcona badaniom czwartorzędu Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 45, No 11 (1997) Czwarte Biennale Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - Research and exploration - where do they meet? - Turku, Finlandia, 11-13.08.1997 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Czwarte spotkanie grup roboczych oksfordu i kimerydy Lyon i basen południowo-wschodniej Francji - Lyon, 13-18.06.1994 Abstract
Bronisław A. Matyja
 
Vol 7, No 1 (1959) Czwartorzęd Anglii Abstract
Hanna Ruszczyńska
 
Vol 19, No 2 (1971) Czwartorzęd i jego podłoże w nowych wierceniach między Szczytnem a Orzyszem Abstract   PDF (Polish)
Władysław Słowański
 
Vol 41, No 8 (1993) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Pr. zbior. pod red. Leszka Lindnera Abstract
Wojciech Stankowski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Czwartorzęd przedpola sudeckiego w okolicach Paczkowa Abstract   PDF
L. Rembocha
 
Vol 50, No 8 (2002) Czwartorzęd regionu gdańskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 8, No 8 (1960) Czwartorzęd regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i sąsiadujących z nią obszarów Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 7, No 2 (1959) Czwartorzęd regionu Świętokrzyskiego w świetle aktualnej problematyki Abstract   PDF (Polish)
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 4 (2000) Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski - Czudec, 31.08 - 04.09.1999 Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 64, No 8 (2016) Czwartorzęd Zatoki Pomorskiej i perspektywy surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński, Dorota Kaulbarsz, Urszula Pączek, Piotr Przezdziecki, Izabela Bojakowska, Dorota Koszka-Maroń, Justyna Relisko-Rybak, Szymon Uścinowicz
 
Vol 55, No 3 (2007) Czwartorzędowe aluwia w odkrywce KWB Bełchatów — dominacja akumulacji w klimacie zimnym Abstract   PDF
Jan Goździk
 
Vol 5, No 3 (1957) Czwartorzędowe osady głębokomorskie Abstract   PDF
Jan Morawski
 
Vol 8, No 3 (1960) Czwartorzędowe osady podmorenowe Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 27, No 6 (1979) Czwartorzędowe ruchy pionowe brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego u podnóża Roztocza Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 32, No 10 (1984) Czwartorzędowe ruchy pionowe wybrzeży Hornsundu i geneza przystokowych wałów kamienistych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński
 
Vol 45, No 4 (1997) Czwartorzędowe struktury rynnowe rejonu niecki wrocławskiej w świetle badań geofizycznych - elektrooporowych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 8, No 7 (1960) Czwartorzędowe łupki bitumiczne Abstract
Stefania Gadomska
 
Vol 44, No 12 (1996) Czwartorzędowy system rynnowy na Łużycach i jego geneza Abstract   PDF (Polish)
Wolfgang Alexovsky
 
Vol 7, No 4 (1959) Czwarty Zjazd Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 9 (2013) Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu? Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 64, No 5 (2016) Czy CO2 można składować w łupkach gazonośnych i dlaczego? ShaleSeq – projekt finansowany ze środków funduszy norweskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 33, No 10 (1985) Czy geologia jest nauką? Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 51, No 6 (2003) Czy holoceńska kreda jeziorna jest osadem słodkowodnym? Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 56, No 5 (2008) Czy i gdzie mamy w Polsce ślady przedostatniego interglacjału (lubawskiego, lubelskiego)? Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 55, No 2 (2007) Czy istnieje mazurska, prawoskrętna strefa podatnego ścinania? Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 49, No 10 (2001) Czy jest możliwa dyskusja naukowa w geotektonice? (na marginesie dyskusji prowadzonej na łamach Wiedzy i Życia) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 32, No 1 (1984) Czy konokardie są małżami? Abstract
Leon Karczewski
 
Vol 40, No 12 (1992) Czy lineacja rekrystalizacyjna wyznacza główny kierunek transportu tektonicznego i czy jest jego wynikiem? Abstract
Józef Oberc
 
Vol 47, No 3 (1999) Czy litostratygrafia glin lodowcowych może być przydatna dla stratygrafii czwartorzędu Polski? Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Gałązka, Leszek Marks, Ryszard Zabielski
 
Vol 56, No 5 (2008) Czy mezozoiczna rewolucja morska wywarła wpływ na preferencje batymetryczne liliowców łodygowych? Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 34, No 12 (1986) Czy możemy odkryć w północno- wschodniej Polsce złoże gigant typu saharyjskiego złoża Hassi Messaoud? Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 6, No 6 (1958) Czy można pobierać wodę z utworów ilastych? Abstract   PDF
Stanisław Zembrowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Abstract
Andrzej Wojciechowski, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Czy ostatnie zlodowacenie obejmowało wschodnie Mazowsze i Podlasie? Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Morawski
 
Vol 30, No 4 (1982) Czy pod całym łukiem północno-wschodnich Karpat istnieją głębokie wody termalne? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jankowski, Roman Ney, Oldrich Praus
 
Vol 43, No 11 (1995) Czy potrzebne są certyfikaty w geologii? Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 11 (2008) Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami lacertoidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają różnice biotaksonomiczne twórców? Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok, Anna Bujok
 
Vol 38, No 9 (1990) Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne? Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 33, No 1 (1985) Czy światowy stratotyp granicy prekambr-kambr zostanie zlokalizowany w Chinach czy na Syberii? Abstract
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) Czy szukanie związku aulakogenu środkowopolskiego z geosynkliną karpacką jest nieporozumieniem? Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 54, No 4 (2006) Czy tabela stratygraficzna przestanie się zmieniać? Abstract   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 50, No 12 (2002) Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? Abstract   PDF (Polish)
Jaromír Leichmann, Jiri Kalvoda
 
Vol 56, No 7 (2008) Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem?—studium modelowe Abstract   PDF
Kaja Pietsch, Anna Nawieśniak, Marcin Kobylarski, Artur Tatarata
 
Vol 44, No 4 (1996) Czy w Górach Świętokrzyskich są kaledonidy? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 30, No 1 (1982) Czy w Polsce odkryjemy wielką ropę? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 2 (1989) Czy w środkowodewońskich skałach Gór Świętokrzyskich występują olistolity? Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 28, No 11 (1980) Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? Abstract   PDF (Polish)
Józef Michalik, Andrzej Gaździcki
 
Vol 44, No 7 (1996) Czy w Warszawie występują wody oligoceńskie? Abstract
Jan Dowgialło
 
Vol 54, No 8 (2006) Czy zasoby hydroenergetyczne Polski są w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne? Abstract   PDF
Iwona Gajda
 
Vol 14, No 2 (1966) Czy złoże ma wartość? Abstract
Witold Dowlasz
 
Vol 65, No 3 (2017) Czym jest paleosztuka? Abstract   PDF (Polish)
Szymon Górnicki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Czynne wyrobiska odkrywkowe surowców węglanowych na tle granic GZWP a możliwości ich rekultywacji przez wypełnianie odpadami Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak
 
Vol 51, No 9 (2003) Czynniki determinujące parametry przepływów fazowych w piaskowcach karbonu złoża Stężyca Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 50, No 12 (2002) Czynniki kontrolujące rozwój sedymentacji węglanowej w ordowiku, w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trela
 
Vol 53, No 11 (2005) Czynniki kształtujące chemizm wód podziemnych zlewni potoku Suchego (flisz podhalański) Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki, Marzena Szostakiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim Abstract   PDF (Polish)
Ewelina Jelonkiewicz, Łukasz Paweł Jelonkiewicz, Anna Wolanin
 
Vol 56, No 2 (2008) Czynniki kształtujące skład chemiczny wypływów wód podziemnych w południowej części dorzecza Parsęty (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF
Małgorzata Mazurek
 
Vol 64, No 6 (2016) Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Krzysztof Sokołowski, Rafał Warumzer
 
Vol 58, No 6 (2010) Czynniki określające stężenia i stosunki aktywności izotopów radu w wodach podziemnych Abstract   PDF
Nguyen Dinh Chau, Mariusz Kopeć
 
Vol 19, No 2 (1971) Czynniki wpływające na dokładność pomiarów mikrotwardości surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stawin
 
Vol 13, No 1 (1965) Czynniki wpływające na ilościową interpretację materiałów radiometrii otworowej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kalitiuk, Feliks Wojda
 
Vol 64, No 1 (2016) Czynniki zmian klimatycznych w srodkowym i górnym plejstocenie – ich zapis geologiczny w osadach Oceanu Południowego oraz rdzeniach lodowych Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Kotrys
 
Vol 47, No 12 (1999) Czystsza Produkcja - strategia systemu zarządzania środowiskiem i droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produkcji i usług Abstract
Zygfryd Nowak
 
Vol 5, No 1 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 4 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 5 (1958) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 7, No 5 (1959) Czytelnicy i korespondenci piszą Abstract
, .
 
Vol 5, No 12 (1957) CZYTELNICY I KORESPONDENCI PISZĄ Druga wyprawa Klubu Wysokogórskiego na Kaukaz Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 6, No 11 (1958) CZYTELNICY PISZĄ Abstract
Redakcja .
 
Vol 7, No 1 (1959) Czytelnicy piszą Abstract
, .
 
Vol 29, No 1 (1981) Czytelność niektórych struktur hydrogeologicznych okolic jezior Raduńsko-Ostrzyckich na zdjęciach satelitarnych Landsat Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 16, No 8 (1968) Czyżby nowe dane o geologii Kielc? Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 41, No 8 (1993) Członkowie Rady Geologicznej Abstract
. .
 
Vol 42, No 8 (1994) Człowiek i środowisko - badania archeologiczno-przyrodnicze w Polsce Południowo-Zachodniej – Sobótka-Górka, 1- 3.06.1994 Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) D. Batuca & J. Jordaan — Silting and desilting of reservoirs Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 47, No 6 (1999) D. Březinová, M. Bukovanská, J. Dudkowá & V. Rybařik - Praha kamena Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 4 (1998) D. Decrouez, H. Furrer, H. Weissert & W. Willdi - Geologie und Zeit Abstract
Włodzimierz Mizerski, Witold Cezariusz Kowalski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 2 (1997) D. Emery & K.J. Myers (Eds.) - Sequence Stratigraphy Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 55, No 2 (2007) D. HYNDMAN & D. HYNDMAN — Naturals hazards and disasters. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 7 (2006) D. J. CHARMAN — Peatlands and environmental change. Abstract   PDF
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 47, No 2 (1999) D. Kosmowska-Suffczyńska - Wpływ spękań ciosowych na kierunkowość rzeźby (na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 4 (2008) D. MACDOUGALL — Zamarznięta Ziemia. Historia dawnych i przyszłych epok lodowcowych. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) D. Mader - Aeolian and Adhesion Morphodynamics and Phytoecology in Recent Coastal and Inland Sand and Snow Flats and Dunes from mainly North Sea and Baltic Sea to Mars and Venus Abstract
Hubert Kiersnowski
 
Vol 47, No 11 (1999) D. Mader - Geologische und biologische Entomo- ökologie der rezenten Seidenbiene Colletes Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 3 (1996) D. Mader - Taphonomy, Sedimentology and Genesis of Plant Fossil Deposit Types in Lettenkohle (Lower Keuper) and Schilfsandstein (Middle Keuper) in Lower Franconia (Germany) Abstract
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 46, No 7 (1998) D. Miller (Ed.) & D.I. Groves - Potassic Igneous Rocks and Associates Gold-Copper Mineralization Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 12 (1997) D. Savage (ed.) - Scientific and Regulatory Basic for the Geological Disposal of Radioactive Waste Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Grimaldi - Amber - window to the past (Bursztyn - okno w przeszłość) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Quattrochi& M. Goodchild - Scale in Remote Sensing and GIS Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 2 (1988) Dąbrowska Szkoła Górnicza "Sztygarka" - kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 5, No 2 (1957) Dajki andezytowe góry Bryjarki w Szczawnicy Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 56, No 9 (2008) Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe) Abstract   PDF
Jurand Wojewoda, Stanisław Burliga
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstract
Ireneusz Felisiak
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstract
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Boullin, Barbara Olszewska
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstract
Stanisław Dżułyński
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstract
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Bouillin, Barbara Olszewska
 
Vol 14, No 1 (1966) Dalsze kierunki rozwoju teorii nieorganicznego pochodzenia ropy naftowej Abstract
G. W. Rudakow
 
Vol 17, No 5 (1969) Dalsze losy bohdanowiczytu Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś, Joachim Ottemann
 
Vol 32, No 1 (1984) Dalsze stwierdzenia tonsztajnu w pokładzie 610 GZW Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 69, No 11 (2021) Dane geośrodowiskowe – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji Abstract   PDF
Barbara Palacz, Olimpia Kozłowska, Anna Pasieczna, Agnieszka Konon
 
Vol 60, No 2 (2012) Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Perski, Antoni Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dane o nieznanych dotychczas wystąpieniach iłów jurajskich w rejonie Łukowa Abstract   PDF (Polish)
Rena Kosmulska
 
Vol 46, No 10 (1998) Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 57, No 6 (2009) Dańskie amonity— obecny stan wiedzy i perspektywy badań Abstract   PDF
Marcin Machalski, John W.M. Jagt, Claus Heinberg, Neil H. Landman, Eckart Håkansson
 
Vol 68, No 5 (2020) Dar pracowników na stulecie powołania Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K­Ar i Ar­Ar Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 51, No 7 (2003) Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową Abstract   PDF (Polish)
Piotr Mackiewicz, Stanisław Hałas
 
Vol 28, No 7 (1980) Datowanie metodą C-14 wieku bezwzględnego osadów jeziorno-bagiennych z odsłonięcia kopalni Bełchatów Abstract
Maria Danuta Baraniecka, M. F. Pazdur
 
Vol 47, No 2 (1999) Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 50, No 10/1 (2002) D.B. McIntyre & A. McKirdy - James Hutton. The Founder of Modern Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 34, No 5 (1986) Dedolomityzacja utworów dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Dedolomityzacja utworów górno jurajskich w okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Dedolomityzacja w anhydrytach cechsztynu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski
 
Vol 53, No 2 (2005) Dedolomityzacja w górnojurajskich skałach węglanowych z okolic Krakowa Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Deep crustal structure in SE Poland - new seismic project Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 48, No 9 (2000) DeepSeismix2000 - Deep Seismic Profiling of the Continents and Their Margins - Ulvik, Norwegia, 18–23.06.2000 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 4 (2003) DeepSeismix2003 -- Deep Seismic Profiling of the Con- tinents and Their Margins -- Taupo,NowaZelandia, 06-14.01.2003 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 32, No 1 (1984) Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych Abstract   PDF (Polish)
Anna Stankowska, Wojciech Stankowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 57, No 1 (2009) Definicja, nazwa i historia wykorzystania agatów Abstract   PDF
Jan Rzymełka
 
Vol 43, No 9 (1995) Deformacja i metamorfizm serii skalnych na wschód od bloku sowiogórskiego - nowe dane i interpretacje Abstract
Stanisław Mazur, Jacek Puziewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Deformacje konwolutne w osadach glacjolimnicznych i glacjofluwialnych zlodowacenia Wisły w okolicach Gór zna i Lidzbarka Welskiego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Wysota
 
Vol 20, No 10 (1972) Deformacje nieciągłe karbonu górnego strefy osiowej niecki Rudy (Górny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 4 (2000) Deformacje nieciągłe w pienińskim pasie skałkowym na przekroju Białego Dunajca w Szaflarach Abstract   PDF (Polish)
Bożena Jeżyna
 
Vol 2, No 9 (1954) DEFORMACJE POKRYSTALIZACYJNE W KARPATACH ŚRODKOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Deformacje tektoniczne a metamorfizm - kilka uwag o rozwoju poglądów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Salwa
 
Vol 7, No 5 (1959) Deluwia piaszczyste z działu wodnego Wyżnicy i Podlipia Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 53, No 9 (2005) Dendryty w przyrodzie Abstract   PDF
Michał Lelonek, Tomasz Bajda
 
Vol 41, No 4 (1993) Departament Geologii w 1992 r. Abstract
Henryk J. Jezierski
 
Vol 47, No 5 (1999) Depozycja osadów w strefie marginalnej basenu czerwonego spągowca: przykład z rejonu Czarne- Debrzno Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Depozycja warstw białokamieńskich - zapis ewolucji basenu wałbrzyskiego w czasie namuru B-C Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Desmin Ca(Al2Si7O18)• 7H2O Abstract
, ,
 
Vol 67, No 9 (2019) Deterioracja kamiennych obiektów budowlanych – główne czynniki i procesy Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 43, No 3 (1995) Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 71, No 1 (2023) Deterioracja ścian drogi wspinaczkowej na Niżnie Jasiowe Turnie (Tatry Zachodnie) spowodowana procesami naturalnymi oraz działalnością taternicką Abstract   PDF
Marek Rembiś, Maria Jaranowska, Alicja Masny
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector Abstract   PDF (Polish)
Jan Pasava, Ivan Rubeska, Vaclav Sixta
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Determinations of minor and major elements in stream sediments for geochemical mapping Abstract   PDF (Polish)
Daniela Mackovych, Hana Mjartanova, Pavol Lucivjansky
 
Vol 51, No 8 (2003) Deutsche Gesellschaft Fűr Geotechnik. Tagungsband des 14. Nationalen Symposiums fűr Felsmechanik und Tunnelbau Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Development of geotourism in Poland and examples of geosites from the Catalogue of geotouristic objects in Poland Abstract   PDF
Tadeusz Słomka, Marek Doktor, Andrzej Joniec, Alicja Kicińska, Wojciech Mayer, Elżbieta Słomka
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Development of Polish Flysch Carpathians revealed in outcrops and landscape Abstract   PDF
Tomasz Malata
 
Vol 35, No 5 (1987) Development of the Carboniferous of the SW margin of the East-European Platform in Poland Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Development of the Carpathian-Dinar folded segment and the interrelation with geophysics fields Abstract   PDF (Polish)
Eduard Kuzmenko, Boris Mayevskiy, Jaroslav Sapuzhak, Vasiliy Stopaniuk, Sergej Anikejev, Vladimir Bilichenko, Vasiliy Chebon
 
Vol 11, No 8 (1963) Dewon w okolicy Ciepielowa Abstract
Aleksandra Krassowska, Julian Kulczycki
 
Vol 42, No 5 (1994) Dewońskie budowle węglanowe (Carbonate buildups) Sahary Środkowej i ich związek z podmorskimi źródłami termalnymi Abstract
Zdzisław Bełka
 
Vol 41, No 7 (1993) Dewońskie źródło podmorskie w rejonie Zawiercia w świetle badań izotopowych 13C i 18O Abstract
Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Dewońsko-permski segment ścieżki pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego dla zachodnich Sudetów Abstract
Maria Jeleńska, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 43, No 9 (1995) D.G. Fredlund, H. Rahardjo - Soil Mechanics for Unsaturated Soils Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 38, No 10 (1990) Diachroniczne wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd: scenariusz Abstract   PDF (Polish)
Hans Jorgen Hansen
 
Vol 42, No 4 (1994) Diachronie Climatic Impacts on Water Resources; NATO - Advanced Research Workshop - Heraklion, Grecja, 17 - 23.10.1993 Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 53, No 3 (2005) Diagenetyczny kaolinit w piaskowcach karbonu rowu lubelskiego Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Diageneza a porowatość piaskowców dolnego permu Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Marta Kuberska, Anna Maliszewska
 
Vol 55, No 4 (2007) Diageneza a porowatość piaskowców karbonu górnego Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza ewaporatów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 52, No 6 (2004) Diageneza klastycznych utworów karbońskich w obszarze mazowieckim oraz północnej części obszaru lubelskiego na tle ich historii pogrążeniowo-termicznej Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Paweł Poprawa
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza nie detrytycznych osadów krzemionkowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza osadów (wprowadzenie do rozważań szczegółowych) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 55, No 4 (2007) Diageneza skał syderytowych jury środkowej z centralnej i północno-zachodniej Polski Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza wulkanoklastów Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Łydka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Witkowski, Dominika Dąbrowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Diagram pionowych spękań tektonicznych i metoda jego zestawiania Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanu Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 6 (1997) Diamenty, materiały budowlane, miedź, molibden, platynowce, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel, wodór, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Diamenty, surowce energetyczne, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Diariusz Jana Samsonowicza Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 12 (1962) Diatomit czy nie diatomit? Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) Diatomity w Rumunii Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Differences in the Western Carpathians Mesozoic volcanism: reflection on geodynamic regime Abstract   PDF (Polish)
Jan Spiśiak, Duśan Hovorka
 
Vol 45, No 11 (1997) Dilofozaur w Muzeum Geologicznym PIG Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 4 (1990) Dinant czy missisip - o problemach podziału karbonu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 9 (1996) Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816): a typically Maastrichtian ammonite in the Piotrawin section, Central Poland Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Directions and problems of abiotic environment research in Poland conducted by the State Geological Survey Abstract   PDF
Ryszard Strzelecki
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Directions of contemporary horizontal compression in the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 51, No 5 (2003) D.J. Charman, D. Hendon & W. Woodland - The identification of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in peats Abstract
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.J. Fubrish - Fluid Physics in Geology. An Introduction to Fluid Motions on Earth Surface and Within Its Crust Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 53, No 10/1 (2005) D.J.A. EVANS & D.I. BENN (red.) — A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments. Abstract   PDF
Tomasz Zieliński
 
Vol 45, No 10/1 (1997) D.L. Crowell - History of the coal-mining industry in Ohio Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 11 (1995) D.L. Leach, M.B. Goldhaber - International Field Conference on Carbonate-Hosted Lead Zinc Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) D.L. Lofgren - The Bug Creek Problem and the Cretaceous - Tertiary Transition at McGuire Creek Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 3 (1995) D.L. Turcotte - Fractals and chaos in geology and geophysics Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 55, No 5 (2007) Dlaczego nie sprawdzają się cykle geologiczne tektoniki płyt? Abstract   PDF
Clifford D. Ollier, Jan Koziar
 
Vol 48, No 11 (2000) Dlaczego Polsce jest potrzebna państwowa służba geologiczna? Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Dlaczego rodzaje długotrwałe są rzadkie Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 51, No 10 (2003) Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 17, No 5 (1969) Do Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii) Abstract
, ,
 
Vol 34, No 8 (1986) Do naszych czytelników Abstract
. .
 
Vol 3, No 1 (1955) DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SŁOWNICTWA GEOLOGICZNEGO KOMITETU GEOLOGICZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK PROFESORA DR-A EDWARDA PASSENDORFERA Abstract   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Do Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii doc. M. Mrozowskiego) Abstract
, ,
 
Vol 26, No 4 (1978) Do Wydawnictw Geologicznych Abstract
Z. Dembowski
 
Vol 24, No 9 (1976) "Dobowe" iły warwowe w Jeleniej Górze Abstract   PDF (Polish)
Alfred Jahn
 
Vol 51, No 6 (2003) Dodatnie anomalie izotopów promieniotwórczych 238U, 232Th i 40K w strefie paleozoicznego uskoku mójczańskiego w Górach Świętokrzyskich - Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 9, No 7 (1961) Dogodny sposób przedstawiania wartości liczbowych na mapach hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 32, No 10 (1984) Dokąd zmierza współczesna geotektonika? Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 3 (1993) Doktorat H.C. UMCS Anieli Chałubińskiej Abstract
K. Harasimiuk, Z. Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dokumentacja geologiczna a gospodarka złożem kopaliny użytecznej Abstract
Antoni Białaczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego ze wspomaganiem komputerowym (na przykładzie Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kokesz, Maria Dolik, Jan Rolewicz
 
Vol 46, No 5 (1998) Dokumentacja mierniczo-geologiczna i ewidencja zasobów Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 25, No 2 (1977) Dokumentacje kompleksowe surowców skalnych – nowym elementem prac geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 69, No 11 (2021) Dokumentacje z prac geologicznych – praktyczne aspekty sprawdzania zgodności dokumentacji z przepisami prawa oraz projektem robót geologicznych Abstract   PDF
Mariusz Dyka
 
Vol 3, No 9 (1955) Dokumentacyjne roboty ziemne i projekt norm Abstract   PDF (Polish)
Zofia Buczek
 
Vol 43, No 6 (1995) Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona Abstract
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski, Paweł Marciniec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Dokumentowanie geologiczne na potrzeby posadowienia obiektów naukowej stacji badawczej w warunkach polarnych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak, Ewa Krogulec2 Krogulec, Tomasz Krogulec2 Krogulec, Jerzy Ma³ecki2 Małecki
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
1751 - 2000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>