Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce

Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik

Abstract


GEOCHEMICAL ANOMALY AT THE MIDDLE-UPPER JURASSIC BOUNDARY IN SOUTHERN POLAND

.