Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 2 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 3 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 4 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 6 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 7 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 9 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 12 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń - 5-30 stycznia 1998 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 3 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (01-22 lutego 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 czerwca - l5 lipca 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 lipca - 20 sierpnia 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 października-15 listopada 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 4 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (19 lutego - 20 marca 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 6 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 kwietnia - 20 maja 1998 r ) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 maja - 15 czerwca 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 marca-20 kwietnia 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 września-14 października 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (30 sierpnia - 20 września 1998 r.) Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 65, No 3 (2017) Przegląd ważniejszych wydarzeń styczeń–luty 2017 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 66, No 5 (2018) Przegląd wybranych rozwiązań teoretycznych jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Szczepan Olek
 
Vol 30, No 7 (1982) Przegląd wyników badań makrofauny z serii parallcznej (namur A) południowej cz,ści G6rnośl~kiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Łucja Musiał, Maria Tabor
 
Vol 24, No 7 (1976) Przegląd wyników nowych badań geologicznych w Górach Orlickich Abstract   PDF (Polish)
Mojmir Opletal, Karel Domečka
 
Vol 32, No 12 (1984) "Przeglądowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 300 000 (wydanie A) z perspektywy 30 lat jej ukończenia Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 3, No 10 (1955) Przeglądowa Mapa Hydrogeologiczna Polski Abstract   PDF (Polish)
Janina Łyczewska, Witold Olendski
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś
 
Vol 12, No 1 (1964) Przejawy mineralizacji barytowej w utworach triasu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Jarosz
 
Vol 50, No 12 (2002) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoiku i prekambru, w strefie kontaktu bloku górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF (Polish)
Marek Markowiak
 
Vol 36, No 2 (1988) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach podpermskich perykliny Żar Abstract   PDF (Polish)
Jacek Królikowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Przejawy mineralizacji manganowo-żelazistej w łupkach łyszczykowych kamieniołomu "Janowiczki" Abstract   PDF (Polish)
Jarosława Szwed-Lorenz
 
Vol 17, No 9 (1969) Przejawy mineralizacji na tle struktury metamorfiku Lądka i Śnieżnika Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 29, No 9 (1981) Przejawy mineralizacji polimetalicznej w rejonie Cavallo w północnej Algierii Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 11, No 2 (1963) Przejawy mineralizacji uranowej w węglu w rejonie Chrzanowa Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) Przejawy mineralizacji w Marcinkowie (metamorfik Śnieżnika) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 36, No 7 (1988) Przejawy mineralizacji wolframowej w paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 48, No 2 (2000) Przejawy mineralizacji: Au-Ag, Pd-Pt-Te, Pb-Se w złożu rud tytanomagnetytowych „Krzemianka” (suwalski masyw zasadowy) Abstract
Witold Salamon, Marian Banaś
 
Vol 43, No 4 (1995) Przejawy młodej aktywności tektonicznej w Dolinie Kielecko-Łagowskiej w Górach Świętokrzyskich i jej wpływ na układ sieci wodnej Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 27, No 7 (1979) Przejawy neotektonicznych ruchów w masywie Czerwonych Wierchów Abstract
Jerzy Grodzicki
 
Vol 51, No 6 (2003) Przejawy procesów metasomatycznych w wapieniach górnej jury z okolic Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Vierek
 
Vol 46, No 2 (1998) Przejawy solanek w kopalniach soli i natura ich powstawania Abstract   PDF (Polish)
Stepan Stepanovich Koriń, Yuriy Vitalevich Sadovyi
 
Vol 50, No 12 (2002) Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 34, No 4 (1986) Przejawy wulkanizmu w górnym wizenie na obszarze lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Teresa Popek
 
Vol 17, No 3 (1969) Przejawy wulkanizmu w strefie nasunięcia michałkowickiego i fałdu orłowskiego w NW części GZW Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl, Telesfor Dudziak, Jan Tomica
 
Vol 44, No 11 (1996) Przekazanie repliki meteorytu Baszkówka społeczności Głoskowa, Głosków, 03.09.1996 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 13, No 11 (1965) Przekrój czwartorzędu w okolicach Ostrowi Mazowieckiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 7 (1997) Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańską i jej podłożena podstawie danych sejsmicznych i wiertniczych; implikacje dla geotermii Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek, Antoni Barbacki
 
Vol 20, No 2 (1972) Przekrój geologiczny trasy mostowej "Łazienkowska" w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 30, No 2 (1982) Przekrój paleotektoniczny przez serię fluwiolimniczną południowego rejonu węglowego w LZW Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Pilipczuk
 
Vol 49, No 7 (2001) Przekształcenia warunków hydrogeologicznych w obszarach odkrywkowej eksploatacji piasków podsadzkowych w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kropka, Jacek Wróbel
 
Vol 3, No 1 (1955) Przekształcenie lornetki w telemikroskop Abstract   PDF (Polish)
W. W. Arszynow
 
Vol 64, No 1 (2016) Przemiany klimatyczno-środowiskowe w późnym glacjale i holocenie na podstawie badań zespołów malakofauny i małżoraczków na obszarze południowego Bałtyku: wpływ na ówczesne biocenozy Abstract   PDF (Polish)
Jarmila Krzymińska, Radosław Pikies, Piotr Przezdziecki
 
Vol 49, No 9 (2001) Przemiany środowiska naturalnego a rozwój regionalny - Kraków, 24-25.05.2001 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 38, No 3 (1990) Przemiany ustawodawstwa geologicznego w PRL Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 5 (1963) Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza w czasie dekoracji prof. dr inż. Bolesława Krupińskiego w dniu 15 marca 1963 r. Orderem Sztandaru Pracy I Klasy Abstract
. .
 
Vol 11, No 5 (1963) Przemówienie wygłoszone przez Wiceprezesa Rady Ministrów Obywatela Piotra Jaroszewicza na 70 plenarnym posiedzeniu Państwowej Rady Górnictwa w dniu 25 stycznia 1963 r. Abstract
. .
 
Vol 41, No 2 (1993) Przemysł siarkowy w Polsce Abstract
Józef Drozd
 
Vol 49, No 4 (2001) Przeobrażenia hydrotermalne w granitoidach Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Durman, Katarzyna Jacher, Iwona Kamieńska, Marek Michalik
 
Vol 51, No 11 (2003) Przeobrażenia jakości wód źródlanych w rezerwacie „Struga Dobieszkowska” Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Przeobrażenia skał komina andezytowego w Dubiu Abstract
Czesław Harańczyk, Anna Chłopecka
 
Vol 48, No 1 (2000) Przeobrażenie sieci geomorfologicznych zlewni Popradu i Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Ján Lacika
 
Vol 1, No 4 (1953) Przepisy o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym Abstract
Z. Żółtowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Przestrzenna koncepcja facji i niektóre terminy facjalne Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Przestrzenna zmienność warunków hydrogeologicznych północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej na tle liniowych elementów strukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 65, No 3 (2017) Przestrzenne zmienności parametrów wytrzymałościowych gruntów organicznych i ich szacowanie na podstawie sondowań geotechnicznych – przykład zapory w Nieliszu (województwo lubelskie) Abstract   PDF (Polish)
Simon Rabarijoely
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Chabudziński, Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 48, No 4 (2000) Przestrzenny model budowy kenozoiku Polski północno-zachodniej na cyfrowych geologicznych mapach ścięcia poziomego Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kurzawa
 
Vol 41, No 4 (1993) Przestrzenny obraz skażenia warstwy wodonośnej na podstawie badań geofizycznych Abstract
Czesław Kralikowski, Andrzej Kühn, Andrzej Tkaczyk
 
Vol 22, No 8 (1974) Przesłanki dla poszukiwań złóż dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych w rejonie Iwanisk Abstract   PDF (Polish)
Maria Tarnowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Przetarg MOŚZNiL - Opracowanie projektu komputerowej centralnej geologicznej bazy danych Abstract
. .
 
Vol 42, No 6 (1994) Przetargi w geologii Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 11 (1998) Przetwarzanie danych przy zastosowaniu oprogramowania ArcView oraz Surfer Abstract
Rafał Zawadzki
 
Vol 49, No 5 (2001) Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Wolfgang Kiessling, Natalia J. Bocharova, Mary Edrich, Robert Pauken, Jim Wildharber
 
Vol 22, No 9 (1974) Przewodni poziom tufogeniczny w warstwach orzeskich w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 17, No 9 (1969) Przewodnia granica sejsmiczna w utworach środkowego dewonu na obszarze Wadowice - Kraków Abstract
Afrykan Kisłow
 
Vol 11, No 9 (1963) Przewodniczący Państwowego Komitetu Geologicznego ZSRR Minister A. W. Sidorenko z wizytą przyjaźni w Polsce Abstract
S. Czyżewski
 
Vol 8, No 1 (1960) Przewodnie rysy tektoniki wschodnich Karkonoszy Abstract
Józef Oberc
 
Vol 43, No 9 (1995) Przewodność hydrauliczna skał krystalicznych bloku przedsudeckiego Abstract
Stanisław Staśko, Robert Tarka
 
Vol 2, No 12 (1954) Przyczynek do dyskusji nad zagadnieniem osadowego pochodzenia niektórych złóż ołowiu i cynku Abstract   PDF (Polish)
A.G. Bietiechtin
 
Vol 24, No 6 (1976) Przyczynek do dyskusji o tworzeniu się i przemianach fitanu i pristanu w warunkach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gondek
 
Vol 12, No 2 (1964) Przyczynek do metodyki wyznaczania porowatości skał dla celów hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski, Stanisław Mularz
 
Vol 11, No 2 (1963) Przyczynek do polskiej terminologii tektonicznej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 3, No 4 (1955) Przyczynek do poznania ruchów pionowych skorupy ziemskiej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 35, No 10 (1987) Przyczynek do poznania tektoniki waryscyjskiej wschodniej części depresji północnosudeckiej (Dolny Śląsk) Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 45, No 9 (1997) Przyczynek do studiów mineralizacji w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 3, No 7 (1955) Przyczynek do zagadnienia miąższości osadów kredowych zapadliska lwowskiego Abstract   PDF (Polish)
J. M Sandler
 
Vol 13, No 12 (1965) Przyczynek do zagadnienia migracji rop Abstract   PDF (Polish)
Antoni Gaweł
 
Vol 7, No 5 (1959) Przyczynek do znajomości budowy geologicznej doliny Pilicy poniżej Sulejowa Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Głodek
 
Vol 18, No 1 (1970) Przyczynek do znajomości geochemii strefy wietrzenia krakowskich skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 13, No 7 (1965) Przyczynek do znajomości tarasów rzecznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 11, No 6 (1963) Przyczynek do znajomości utworów karbonu produktywnego w podłożu wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Maria Śliwowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Przyczynki do mozliwości przechowywania ropy naftowej i jej produktów bezpośrednio w pokładach skalnych Abstract
Stefan Bortkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Przyczynki do znajomości czwartorzędu w widłach Wisły i Nidy Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 17, No 4 (1969) Przyczynki metodyczne z zakresu geofizyki wiertniczej w aspekcie poszukiwań złóż bituminów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 64, No 1 (2016) Przyczyny i mechanizmy zmian klimatu w plejstocenie – state of art Abstract   PDF (Polish)
Anna Hrynowiecka
 
Vol 66, No 3 (2018) Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta, Robert Uberman
 
Vol 51, No 6 (2003) Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku Abstract
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 50, No 5 (2002) Przyczyny zmian jakości wód podziemnych ujęcia Trzaski w latach 90 Abstract   PDF (Polish)
Józef Górski, Zofia Kaźmierczak-Wijura
 
Vol 41, No 5 (1993) Przyczyny zmian poziomu mórz i oceanów. Nowy model Cathlesa i Abstract
Krystyna Zawidzka
 
Vol 23, No 4 (1975) Przydatność analizy nabłonkowej w badaniach stratygraficznych oraz petrografii węgla Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przydatność bazaltów dolnośląskich do otrzymywania odlewów skaliwnych Abstract   PDF (Polish)
Zofia Pentlakowa, Stanisław Szarras
 
Vol 8, No 11 (1960) Przydatność krajowych glin bentonitowych, ogniotrwałych i nietypowych dla przemysłu odlewniczego Abstract   PDF (Polish)
Jan Buciewicz, Tadeusz Rzepa
 
Vol 47, No 9 (1999) Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Przydatność pomiarów georadarowych i analiz geomorfometrycznych do rozpoznania wewnętrznej struktury płytkich osuwisk – na przykładzie góry Średniak w Masywie Śnieżnika, Sudety Wschodnie Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Makoś, Artur Sobczyk
 
Vol 41, No 1 (1993) Przydatność szczątkowych zespołów nannoskamielin wapiennych w stratygrafii paleogenu polskiej części Karpat Zachodnich Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 7 (2017) Przygody z geologią Abstract   PDF (Polish)
Lidia Adach, Maria Andruszkiewicz, Monika Krzeczyńska, Rafał Małek, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Przygotowanie bazy kopalin budowlanych dla potrzeb zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 6, No 3 (1958) Przygotowywania osnowy topograficznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Guzik
 
Vol 12, No 10 (1964) Przygotowywanie preparatów do oznaczania współczynnika załamania światła metodą pryzmatu Abstract
Marta Juskowiak
 
Vol 40, No 10 (1992) Przykład komputerowego przetwarzania danych tektonicznych . Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 40, No 3 (1992) Przykład komputerowej archiwizacji danych geologicznych Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 11, No 2 (1963) Przykład metodyki obliczania zasobów wód podziemnych na tle stosunków hydrogeologicznych określonego rejonu Polski Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka
 
Vol 16, No 8 (1968) Przykład oznaczania porowatości efektywnej metodą próbnych pompowań z zastosowaniem wskaźników Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Białas, Bohdan Kozerski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Przykład projektowania scenariuszowego inwestycji liniowych w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ARCGIS – COMMUNITYVIZ Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 13, No 7 (1965) Przykład wyjątkowych warunków zawodnienia złoża w trzeciorzędzie limnicznym Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Białas, Michał Rożycki
 
Vol 44, No 9 (1996) Przykład zastosowania geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w petrologii - Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bagiński, Piotr Lemieszek
 
Vol 43, No 3 (1995) Przykład znacznego wzbogacenia siarczanów wód gruntowych w ciężkie izotopy siarki i tlenu w wyniku bakteryjnej redukcji Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Trembaczowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław Kamiński
 
Vol 45, No 8 (1997) Przykłady cykliczności sedymentacji w utworach miocenu Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 23, No 11 (1975) Przykłady interpretacji ekologicznej na podstawie otwornic z tortonu Korytnicy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Przykłady regulacji prawnych nadmiernie utrudniających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Abstract   PDF (Polish)
Piotr Lenik
 
Vol 20, No 7 (1972) Przykłady wpływu warunków geologiczno-górniczych na przebieg eksploatacji otworowej siarki Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Stępniowski
 
Vol 37, No 10 (1989) Przymiar intersekcyjny do określania kąta i kierunku upadu szczelin w rdzeniach wiertniczych Abstract
Jan Kuśmierek
 
Vol 42, No 10 (1994) Przypowierzchniowe zmiany temperatury Ziemi - Abstract
Czesław Królikowski, Józef Stajni
 
Vol 50, No 7 (2002) Przyroda doliny dolnej Odry — Gryfino, 22.05.2002 Abstract
Ryszard Dobracki
 
Vol 47, No 11 (1999) Przyroda Madagaskaru Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 12, No 10 (1964) Przyrząd do wprowadzania izotopów do odwiertów Abstract
Jerzy Krotowicz
 
Vol 11, No 2 (1963) Przyrząd elektryczny do pomiaru zwierciadła płynu Abstract
Janusz Macher
 
Vol 19, No 6 (1971) Przyrząd mechaniczny do oznaczenia stanu gruntu Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Przystąpienie Państwowego Instytutu Geologicznego do EuroGeoSurveys — organizacji służb geologicznych Unii Europejskiej Abstract
Marek Graniczny, Ilona Śmietańska
 
Vol 20, No 10 (1972) Przystosowanie piasków odpadowych z ZGH "Zębiec" do wymogów odlewnictwa jako przykład wybrania właściwej metody wzbogacania Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Pigłowski, Marek Brokowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Przystosowanie wzoru Doroszewskiego do badań denudacji chemicznej na przykładzie wód drenujących węglanowe zbiorniki Wyżyny Lubelskiej Abstract
Bronisław Janiec
 
Vol 51, No 11 (2003) Przyszłość państwowej służby geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Przyznane nagrody "Zielonego Serca Przyrody" Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Pstre iłołupki z Międzybrodzia jako surowce ceramiki budowlanej Abstract
Edmund Klimczak
 
Vol 17, No 8 (1969) Pstre utwory w kopalni Jastrzębie i Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Publikacja wieńczy dzieło Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Maria Bartyś-Pelc, Barbara Słowańska
 
Vol 31, No 4 (1983) Publikacje dotyczące czwartorzędowych środowisk sedymentacji (1978-1981) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Giżejewski, Piotr Roniewicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Pumpellyit Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 46, No 1 (1998) Pumpellyit w zmienionych zasadowych skałach wulkanicznych z okolic Gorzowa Wielkopolskiego (północno-zachodnia część monokliny przedsudeckiej): przejawy metamorfizmu bardzo niskiego stopnia (VLGM) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Dubińska, Bogusław Bagiński, Grzegorz Kaproń, Paweł Bylina
 
Vol 48, No 10 (2000) Punktowe mikroanalizy izotopowe tlenu w kwarcu diagenetycznym Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 42, No 5 (1994) P.W. Harben, R.L. Bates - Industrial Minerals Geology and World Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Pyłki spory w utworach pstrego piaskowca Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 6, No 2 (1958) Pyłki z rodzaju Entyllissa w warstwach libiąskich Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Jachowicz
 
Vol 40, No 7 (1992) Płaszczowina magurska i jej podłoże na północ od Kotliny Sądeckiej Abstract
Marek Cieszkowski
 
Vol 18, No 1 (1970) Płytkie czwartorzędowe wody podziemne okolic Poznania Abstract   PDF (Polish)
Leszek Rum
 
Vol 12, No 6 (1964) Płytko występujące horyzonty gazonośne Abstract
Józef Czernicki
 
Vol 30, No 12 (1982) Płytko występujące złoże węgla brunatnego w Siedlimowicach na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Janina Dyląg
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Quantifying effects of parameter variations on results of flexural modelling of continental collision zones: Polish Outer Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Pawel T. Jochym
 
Vol 45, No 11 (1997) R. Baldschuhn, U. Frisch & F. Kockel - Atlas tektoniczny NW Niemiec (Tectonic Atlas of NW Germany) Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 45, No 12 (1997) R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz - Geografia gleb Abstract
Krystyna Konecka-Betley
 
Vol 43, No 9 (1995) R. Cosse - Basics od Reservoir Engineering Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 4 (1998) R Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 7 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce skala 1 : 2 500 000 Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 47, No 6 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Palaeogeo- graphical Atlas of the Epicontinental Permian and Mesozoic in Poland 1 : 2 500 000 Abstract
Franz Kockel
 
Vol 43, No 3 (1995) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 1 (2003) R. Dadlez — Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 4 (1999) R. Decker & B. Decker - Volcanoes - Academic Version Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 6 (2002) R. Dikau & K.H. Schmidt - Mass movements in South, West and Central Germany Abstract
Grzegorz Synowiec
 
Vol 47, No 8 (1999) R. Fortey — Życie — nieautoryzowana biografia Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 44, No 12 (1996) R. GilI- Chemical Fundamentals of Geology Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Hänel, M. Kosinowski& J. Reichling (red.) - GBL - Grundwassergütentwicklung in den Braunkohlegebieten der neuenLänder Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Boris Winterhalter
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Jan Harff, Wolfram Lemke
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Cees Laban
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Stanisław Rudowski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Jerzy Domżalski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Halina Piekarek-Jankowska
 
Vol 43, No 12 (1995) R. Lancellotta - Geotechnical Engineering Abstract
Jerzy Liszowski
 
Vol 67, No 6 (2019) R. LISIK, A. SZCZEPAŃSKI – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego, Cz. 2 – 2014–2018. Abstract   PDF (Polish)
Jan Prażak
 
Vol 48, No 3 (2000) R. Marjoribanks - Geological Methods in Mineral Exploration and Mining Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Ney (red.) - Surowce mineralne Polski; J. Kicki (red.) - Surowce metaliczne: cynk, ołów Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) R. Oliveira, L.F. Rodrigues, A.G. Coelho, A. Cunha (Eds) - Proceedings Seventh International Congress of International Association of Engineering Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 3 (1996) R. Seltmann, H. Kampf, P. MolIer - Metallogeny of Collisional Orogens Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) R. SHARMA (red.) – Deep-Sea Mining. Resource Potential, Technical and Environmental Considerations. Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 8 (1994) R. Strzelecki, S. Wołkowicz, J. Szewczyk, P. Lewandowski - Mapy radioekologiczne Polski 1:750 000: cz. I Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 49, No 4 (2001) Rachunek fraktalowy w badaniach skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 7, No 4 (1959) Racjonalne konstrukcje otworów wierconych obrotowo (Kotary) Abstract   PDF (Polish)
Józef Raczkowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rada Geologiczna Abstract
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Rada Naukowa w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Radiogeologiczne metody rozpoznawania z powierzchni nieciągłości tektonicznych nad nie rozciętymi złożami kopaliny Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 50, No 7 (2002) Radiometryczne datowanie wybranych minerałów potasowych z mioceńskich formacji solonośnych wschodniego Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv, Petro M. Bilonizhka
 
Vol 41, No 1 (1993) Radnym Włocławka ku rozwadze Abstract
W. Kozłowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Radon - zagrożenie większe niż "Czarnobyl" Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafa wapienia cechsztyńskiego Bonikowo w świetle sejsmiki 3D i analizy paleogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Dyjaczyński, Katarzyna Kucharczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Rafowe utwory miocenu z Roztocza zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pisera
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafy wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim w świetle badań stabilnych izotopów tlenu i węgla Abstract   PDF (Polish)
Marek Jasionowski, Tomasz Durakiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 45, No 2 (1997) Ranking polskich periodyków geologicznych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 1 (1993) Raport o stanie środowiska Lublina Abstract
J. Stochlak
 
Vol 42, No 1 (1994) Raport o stanie środowiska miasta Lublina (red. J. Stochlak). Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Rates of migration of volcanic activity and magma out put along the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic range, East Carpathians, Romania Abstract   PDF (Polish)
Alexandru Szakacs, Dumitru Ioane, Ioan Seghedi, Marius Rogobete, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 7 (1998) Ratownictwo górnicze Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 2, No 8 (1954) RDZENIOWANIE ELEKTRYCZNE GTWORÓW WIERTNICZYCH Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 43, No 10 (1995) R.E. Goodman - Engineering geology Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 50, No 7 (2002) Reakcja koryta rzeki górskiej na strukturę podłoża na przykładzie Wisłoki i Jasiołki (Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Guzik
 
Vol 42, No 3 (1994) Reaktywowanie działalności Komisji Ochrony Przyrody Nieożywionej w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Realizacja CBDG "od góry" - czy słuszny wybór? Abstract
Krystyna Kupiszak, Jacek Chełmiński
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Realizacja II etapu badań powierzchni Mochorovičića Abstract
. .
 
Vol 45, No 9 (1997) Realizacja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 na przykładzie arkuszy promocyjnych Abstract   PDF (Polish)
Beata Witkowska, Barbara Słowańska
 
Vol 25, No 2 (1977) Realizacja planu w 1976 r . i główne zadania Centralnego Urzędu Geologii na lata 1977-1980 Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Realizacja programu badań mórz i oceanów "lntermorgeo" - stan obecny i perspektywy Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Recently in the Carpathians-tectonic stress data from the Pancardi region Abstract   PDF (Polish)
Blanka Sperner, Marek Jarosiński, Veronika Wehrle, Birgit Muller
 
Vol 60, No 1 (2012) RECENZENCI 2011 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 1 (2013) RECENZENCI 2012 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 62, No 1 (2014) RECENZENCI 2013 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 63, No 1 (2015) RECENZENCI 2014 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 64, No 1 (2016) RECENZENCI 2015 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 65, No 1 (2017) RECENZENCI 2016 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2018 r. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 37, No 1 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 1 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
7251 - 7500 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>