Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 33, No 12 (1985) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 26, No 12 (1978) Spis treści rocznika 1978 Abstrakt
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Spis treści rocznika 1979 Abstrakt
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Spis treści rocznika 1980 Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Spis treści rocznika 1981 Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Spis treści rocznika 1982 Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Spis treści rocznika 1983 Abstrakt
. .
 
Vol 49, No 4 (2001) Spoiwa ilaste piaskowców czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie bruzdy środkowopolskiej Abstrakt   PDF
Marta Kuberska
 
Vol 47, No 2 (1999) Spoiwa węglanowe skał klastycznych czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie strefy T-T Abstrakt   PDF
Marta Kuberska
 
Vol 18, No 1 (1970) Spontaniczny rozpad atomów uranu w minerałach Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 34, No 12 (1986) Spór o darwinizm Abstrakt   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 50, No 12 (2002) Sportowa rywalizacja państwowych służb geologicznych Geosport - czyli inny wymiar służby Abstrakt
Wojciech Irmiński, Joanna Tyszka
 
Vol 46, No 6 (1998) Spory o podział geologiczny Sudetów Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 9, No 2 (1961) Sporządzanie uproszczonych zdjęć fotograficznych stereoskopowych dla dokumentacji geologicznej Abstrakt   PDF
Kazimierz Guzik
 
Vol 20, No 11 (1972) Sposób dokonania wstępnej oceny wodonośności łupków ordowiku i syluru w Pasmie Głównym Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Adam Jerschina
 
Vol 2, No 3 (1954) SPOSÓB DOWÓLNEGQ USTAWIANIA OTWORNIC Abstrakt   PDF
Zbigniew Krichner
 
Vol 9, No 10 (1961) Sposób oddzielania magnetytu z rudy magnetytowej Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 26, No 12 (1978) Sposób pokazywania pionowej zmienności hydrochemicznej na mapach Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) Spostrzeżenia nad wodonośnością jury w rejonie Batowic na podstawie głębokich wierceń Abstrakt
Józef Myszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Spotkanie absolwentów rocznika 1974 Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 17, No 5 (1969) Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych Abstrakt
Jan Kuśmierek, Adam Tokarski, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Spotkanie FOREGS Grupy Roboczej Teledetekcja, Jadwisin k. Warszawy, 16-18.10.1995 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 26, No 4 (1978) Spotkanie I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka z kadrą naukową i młodzieżą Wydziału Geologii UW Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 25, No 7 (1977) Spotkanie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Towarzysza Edwarda Gierka z delegacją pracowników państwowej służby geologicznej Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 42, No 5 (1994) Spotkanie karnawałowe absolwentów Wydziału Geologii UW Abstrakt
Wojciech Salski
 
Vol 45, No 12 (1997) Spotkanie ministra Krzysztofa Szamałka ze związkowcami NSZZ Solidarność Abstrakt
Wit Łabaszewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Spotkanie po czterdziestu latach Abstrakt
Maciej Bednarek
 
Vol 42, No 6 (1994) Spotkanie polskiego zespołu IGCP 253 Termination of the Pleistocene - Łódź, 4 - 5.03.1994 Abstrakt
Zbigniew Śnieżko
 
Vol 46, No 11 (1998) Spotkanie ProGEO - Belogradczik, Bułgaria, 07-10.06.1998 Abstrakt
Jan Urban
 
Vol 1, No 10 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstrakt
, .
 
Vol 8, No 5 (1960) Sprawa Krzemionek Abstrakt
Stefan Krukowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Sprawa podziału stratygraficznego górnej kredy w Polsce Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawa poszukiwań złóż rud żelaza na bloku przedsudeckim w świetle nowszych danych geologicznych Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 4, No 8 (1956) Sprawna analiza wskaźnikowa barytu Abstrakt   PDF
Henryk Pendias, Elżbieta Wolna
 
Vol 15, No 4 (1967) Sprawozdanie z działalności Centralnego Urzędu Geologii w 1966 r. Abstrakt
. ,
 
Vol 50, No 1 (2002) Sprawozdanie z działalności charytatywnej na Wileńszczyźnie w 2001 r. Abstrakt
Krzysztof Radlicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw geologicznych za 1960 r. Abstrakt
Atanazy Tkaczenko, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Sprawozdanie z I międzynarodowej konferencji Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. - Zielona Góra, 15-16.09.1998 Abstrakt
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z IX Polsko-Ukraińskiej Konferencji Terenowej: Stratygrafia i korelacja lessów i utworów glacjalnych Ukrainy i Polski - Kijów, Ukraina, 10 - 17.09.1999 Abstrakt
Leopold Dolecki
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z konferencji American Association of Petroleum Geologists - San Antonio, USA, 11 - 14.04.1999 i Birmingham, Wielka Brytania, 12 - 15.09.1999 Abstrakt
Ewa Ginał, Mirosława Pietras, Ewa Zalewska
 
Vol 41, No 1 (1993) Sprawozdanie z konferencji "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku", 26-27 czerwca 1992 r. Abstrakt
l. Kotarbiński
 
Vol 48, No 2 (2000) Sprawozdanie z konferencji Textures and PhysicalProperties of Rocks - Getynga, Niemcy, 13 - 16.10.1999 Abstrakt
Wojciech Czapliński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium na temat: Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego — Osuchów k. Żyrardowa, 04–06.10.2000 Abstrakt
Wiesław Bujakowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Sprawozdanie z seminarium - Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu - Warszawa, 10.11.1999 Abstrakt
Helena Pustuła
 
Vol 51, No 1 (2003) Sprawozdanie z uczestnictwa w szkole letniej w Helmert organizowanej przez GeoForschungsZentrum w Poczdamie Abstrakt
Krystyna Milecka
 
Vol 50, No 7 (2002) Sprawozdanie z udziału w objazdowych Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie Abstrakt
Krystyna Kenig
 
Vol 48, No 3 (2000) Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA - Durban, Republika Południowej Afryki, 03–11.08.1999 Abstrakt
Leszek Starkel
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawy geologiczne na IX Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrii w Londynie Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 9 (1993) Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemii PAN w Warszawie Abstrakt
Maria Wąsik
 
Vol 44, No 9 (1996) Srebro w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Jarosław Szlugaj
 
Vol 49, No 10 (2001) Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego (wschodnia Polska) Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Barbara Marciniak
 
Vol 48, No 5 (2000) Środowiska depozycji a diageneza utworów dolomitu głównego na złożu Barnówko - Mostno - Buszewo (BMB) Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycji i rozwój sedymentacji górnego czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej (rejon Poznań-Pniewy) Abstrakt   PDF
Arkadiusz Buniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje Abstrakt   PDF
Anna Mikołajewska, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Środowiska sedymentacji i rozwój depozycji osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie Poznania Abstrakt   PDF
Anna Aksamitowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Andrzej Maksym, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz, Bogusław Liszka, Paweł Zdanowski
 
Vol 37, No 4 (1989) Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2-PZ3 w syneklizie perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Środowiska sedymentacyjne dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Antoni Pizon, Tadeusz Marek Peryt, Józef Dębski
 
Vol 36, No 4 (1988) Środowisko sedymentacji cechsztyńskiego łupku miedzionośnego w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 50, No 12 (2002) Środowisko sedymentacji górnosylurskich osadów węglanowych regionu Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich - implikacje dla paleogeografii Abstrakt   PDF
Wojciech Kozłowski
 
Vol 42, No 9 (1994) Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce Abstrakt
Krzysztof Bukowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej Abstrakt   PDF
Marek Muszyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 50, No 9 (2002) Środowisko życia rekinów fameńskich na szelfach północnej Gondwany Abstrakt   PDF
Michał Ginter
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym Abstrakt   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 7, No 4 (1959) Śrut wiertniczy w pracach poszukiwawczo-wiertniczych Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Stacja hydrogeologiczna Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstrakt
Sławomir Łodziński
 
Vol 45, No 9 (1997) Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce Abstrakt   PDF
Elżbieta Przytuła, Anna Warakomska, Piotr Modliński
 
Vol 16, No 2 (1968) Stacjonarne badania dynamiki zboczy metodami fotogrametrycznymi Abstrakt   PDF
Stanisław Ostaficzuk, Lech Wysokiński
 
Vol 7, No 11 (1959) Stadia tworzenia się skał osadowych Abstrakt   PDF
N. M. Strachow, N. W. Łogwinienko
 
Vol 22, No 12 (1974) Stadiał Warty w okolicy Byczyny na Śląsku Opolskim Abstrakt   PDF
Maciej Włodek
 
Vol 49, No 7 (2001) Stajnia Augiasza, czyli o tym jak spolszczać i odmieniać nazwy pięter i innych jednostek stratygraficznych – Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 4 (1994) Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika) Abstrakt
Andrzej Górny, Michał Gradziński, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 41, No 7 (1993) Stan badań grawimetrycznych w Polsce w geodezji i zamierzenia na najbliższe lata Abstrakt
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Stan badań mezozoiku NW i N obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) Stan badań mioceńskich promienic (Radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 23, No 5 (1975) Stan badań nad mikrofauną kredową w Sudetach Środkowych Abstrakt   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 40, No 10 (1992) Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce Abstrakt
Barbara Manikowska, Leszek StarkeI
 
Vol 33, No 8 (1985) Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Maria Mastalerz
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan badań stratygraficznych w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Sona Dybova, Aleksander Jachowicz
 
Vol 43, No 11 (1995) Stan degradacji czwartorzędowych wód podziemnych w zachodnim obszarze tarnobrzeskiego przemysłu siarkowego , Abstrakt
Marian Perek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan eksploatacji i możliwości powiększenia bazy surowcowej kruszywa w woj. Olsztyńskim Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 28, No 9 (1980) Stan i kierunki badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym dla potrzeb zabudowy hydrotechnicznej w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Wiesława Łodzińska
 
Vol 33, No 9 (1985) Stan i kierunki badań regionalnych Instytutu Geologicznego dla poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Andrzej Witkowski
 
Vol 21, No 12 (1973) Stan i kierunki rozwoju geochemii izotopów i geochronologii izotopowej na podstawie analizy publikacji z lat 1960-1972 Abstrakt
Tadeusz Depciuch, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 36, No 3 (1988) Stan i kierunki rozwoju hydrogeochemii Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 12 (1987) Stan i perspektywy opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Jerzy Fortuna
 
Vol 46, No 10 (1998) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 45, No 9 (1997) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 37, No 10 (1989) Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak
 
Vol 34, No 8 (1986) Stan i wykorzystanie krajowej bazy kopalin oraz zagadnienia eksportu i importu Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski, Henryk Jasiński
 
Vol 28, No 2 (1980) Stan i zaawansowanie badań nad czwartorzędem Polski Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Stan informacji o surowcach mineralnych w Polsce Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 11 (1961) Stan kartowania geologiczno-inżynierskiego w Czechosłowacji Abstrakt
F. Prokop
 
Vol 9, No 9 (1961) Stan obecny i metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego na Węgrzech Abstrakt
Dénes Ihrig
 
Vol 1, No 9 (1953) STAN OBECNY I NIEKTÓRE ZADANIA MINERALOGII RADZIECKIEJ Abstrakt
D.I. Szczerbakow
 
Vol 38, No 9 (1990) Stan prac legislacyjnych dotyczących prawa geologicznego Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan prac służby geologicznej w Azji południowowschodniej Abstrakt
Bogodar Winid
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania geologicznego złóż węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania hydrogeologicznego Centralnego Rejonu Węglowego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Stan rozpoznania i zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych dorzecza Wisły Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Stanisław Turek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan rozpoznania krajowej bazy surowcowej pod kątem produkcji kruszyw ozdobnych Abstrakt
Mirosław Dudziński
 
Vol 30, No 11 (1982) Stan rozpoznania osuwisk w Bułgarii Abstrakt
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 11, No 2 (1963) Stan rozpoznania utworów karbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Stan rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej obszaru lubelskiego Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Stan rozpoznania zasobów złóż węgla kamiennego oraz kierunki rozwoju prac geologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Szawdyn, Zbigniew Znański
 
Vol 13, No 11 (1965) Stan rozpoznania złóż kredy jeziornej w woj. olsztyńskim Abstrakt   PDF
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Stan rozpoznania złóż torfu woj. kieleckiego Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 10 (1978) Stan rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce, zabezpieczenie jego wydobycia i wykorzystania do 2000 r. oraz kierunki dalszych poszukiwań Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 6 (1984) Stan rozpoznania złoża węgla kamiennego w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstrakt   PDF
Ewa Ptak
 
Vol 42, No 6 (1994) Stan środowiska w Polsce (red. Roman Andrzejewski, Marek Baranowski) Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Stan udokumentowania i wykorzystania wód leczniczych Polski Abstrakt   PDF
Jadwiga Stachowiak
 
Vol 7, No 2 (1959) Stan znajomości i perspektywy rozpoznania złóż surowców mineralnych e Górach Świetokrzyskich Abstrakt
Jan CZERlMIŃSKI
 
Vol 13, No 1 (1965) Stan znajomości pokrywy permomezozoicznej na Pomorzu Zachodnim i obszarach sąsiednich Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 4 (2003) Standardy ISO 19100 i OpenGIS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej w zakresie geologii Abstrakt
Janusz Michalak
 
Vol 49, No 11 (2001) Stanisław Dżułyński 1924­2001 Abstrakt
Stanisław Leszczyński, M. Adam Gasiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Stanisław Kempa (1927 -1992) Abstrakt
Kazimierz Chmura
 
Vol 43, No 9 (1995) Stanisław Kibitlewski (1940-1995) Abstrakt
Cyprian Kuficki
 
Vol 11, No 2 (1963) Stanisław Małkowski Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Stanisław Małoszewski 1921–2000 Abstrakt
Teresa Grabowska
 
Vol 11, No 3 (1963) Stanisław Mindak Abstrakt
Zbigniew Tokarski, Jan Kostecki
 
Vol 45, No 2 (1997) Stanisław Radwański (1914-1995) Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 51, No 11 (2003) Stanisław Romuald Krażewski 1927–2003 Abstrakt
Władysław Niewiarowski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic jako górnik i hutnik Abstrakt
Stanisław Majewski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic ojciec geologii polskiej Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 43, No 5 (1995) Stanisław Staszic w 1794 r. Abstrakt
Andrzej Woltanowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstrakt
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 43, No 12 (1995) Stanisław Węcławik (1927-1994) Abstrakt
Urszula Józefko, Józefa Pilch, Robert Skrzypczak
 
Vol 44, No 7 (1996) Stanisława Gortyńska Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 40, No 10 (1992) Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane metodą 14C z okresu 20000 - 8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Zofia Balwierz, Dorota Nalepka
 
Vol 41, No 2 (1993) Stanowisko bloku sowio górskiego i stosowane metody badawcze w ujęciu Zbigniewa Cymermana (dyskusja) Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 10, No 11 (1962) Stanowisko flory interglacjalnej w Nidzicy (woj. olsztyńskie) Abstrakt
Kazimierz Szczepanek
 
Vol 8, No 7 (1960) Stanowisko granulitów w okolicy Wałbrzycha Abstrakt
Edmund Jońca
 
Vol 41, No 12 (1993) Stanowisko interglacjalnych osadów organogenicznych w Kosiorkach koło Krzywdy (południowe Podlasie) Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 8, No 9 (1960) Stanowisko interglacjału w Czarnej Wsi Abstrakt
Mieczysław Buczyński
 
Vol 42, No 11 (1994) Stanowisko nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce Abstrakt
Wojciech Ciężkowski, Jacek Ossowski
 
Vol 13, No 8 (1965) Stanowisko osadów organicznych pod dnem Wisły w Warszawie Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka, Stefania Gadomska
 
Vol 22, No 7 (1974) stanowisko torfów kopalnych w dolinie Małej Panwi Abstrakt   PDF
Teresa Kuszell, Maciej Włodek
 
Vol 47, No 2 (1999) Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustawy Prawo wodne z dn. 28.09.1998 r. Abstrakt
Andrzej Szczepański
 
Vol 21, No 12 (1973) Stanowisko warstwy kostnej ("bone bed") w "warstwach falistych" dolnego wapienia muszlowego południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w Wolicy koło KieIc Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Stare górnictwo solne Abstrakt
Alfred Daniec
 
Vol 43, No 1 (1995) Stare składowiska i planowanie przestrzenne Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 13, No 1 (1965) Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce Abstrakt   PDF
Roman Osika, Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Staroplejstoceńska sieć dolin kopalnych Sudetów Zachodnich i ich przedpola Abstrakt   PDF
Marek Michniewicz, Marek Czerski, Janusz Kiełczawa, Andrzej Wojtkowiak
 
Vol 47, No 1 (1999) Starosta jako organ administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Stateczność masywów skalnych Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 3, No 9 (1955) Stateczność zboczy osuwiskowych na tle badań laboratoryjnych Abstrakt   PDF
Piotr Śliwa
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Statistical verification of teleseismic body-wave tomography robustness: features of the Vrancea subduction zone Abstrakt   PDF
Frank P. Lorenz, Michael Martin, Friedemann Wenzel
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Statut Instytutu Geologicznego Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Statystyczne pomiary rozkładu granulometrycznego jako wskaźniki odwzorowania dynamiki sedymentacji wodnej w czwartorzędzie Abstrakt   PDF
Inez Wiatr
 
Vol 16, No 3 (1968) Statystyczne wskaźniki uziarnienia gruntów sypkich Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 50, No 6 (2002) Stężenie radonu na wybranych obszarach Suwalszczyzny Abstrakt   PDF
Maria Karpińska, Stanisław Wołkowicz, Zenon Mnich, Marek Zalewski, Kalina Mamont-Cieśla, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Mieczysław Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Stężenie wybranych związków organicznych w wodach Zbiornika Solińskiego w sierpniu 2001 i 2002 r. Abstrakt   PDF
Janusz Chmura, Mariusz Kolber
 
Vol 46, No 3 (1998) Sto lat polskiej hydrogeologii - od narodzin terminologii w końcu XIX wieku do Słownika hydrogeologicznego 1997 Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 24, No 7 (1976) Sto lat teorii glacjalnej na obszarach zlodowaceń skandynawskich Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 17, No 8 (1969) Sto lat Węgierskiego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 27, No 9 (1979) Stochastyczny model struktur parametru złożowego Abstrakt
Władysław Fenc
 
Vol 45, No 9 (1997) Stopień dojrzałości materii organicznej ze skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Stopień dyspersji glin jaka wskaźnik przydatności surowca do produkcji agloporytu Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Stopień przeobrażenia termicznego materii organicznej w skałach dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Stopień uwęglenia węgli a charakter skał nadkładu Abstrakt   PDF
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 10, No 10 (1962) Stopień wykorzystania czwartorzędowych surowców ilastych w przemyśle ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 11, No 3 (1963) Stopień zniszczenia budynków, jako funkcja wpływu skarpy na przykładzie Płocka Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 32, No 10 (1984) Stosowanie kruszyw naturalnych w budownictwie Abstrakt   PDF
Barbara Penkala
 
Vol 9, No 4 (1961) Stosowanie metody potencjałów własnych dla określenia parametrów hydrogeologicznych przy próbnych pompowaniach Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 39, No 3 (1991) Stosowanie techniki impulsowego wzbudzania drgań sejsmicznych w badaniach utworów paleozoicznych Abstrakt
Kazimierz Betlej, Władysław Kulig, Adolf Mikołajczak
 
Vol 20, No 1 (1972) Stosowanie wielokrotnych pokryć w badaniach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Pepel, Kazimierz Betlej, Tadeusz Krynicki
 
Vol 31, No 10 (1983) Stosunek waryscydów południowo-zachodniej Polski do kadomskiego podłoża Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 12, No 3 (1964) Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic Abstrakt   PDF
Eugeniusz Konarski
 
Vol 26, No 1 (1978) Stosunki hydrogeologiczne Iranu Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 22, No 4 (1974) Stosunki ilościowe węglanu wapnia do siarki w wapieniach osiarkowanych rejonu grzybowskiego Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Stosunki paleohydrologiczne i geneza węgli brunatnych facji markoduriowej Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Stosunki wodne w dorzeczu Kamiennej Abstrakt   PDF
Zdzisław Mikulski
 
Vol 44, No 3 (1996) Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych Abstrakt
Aleksander Guterch
 
Vol 38, No 9 (1990) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety: dyskusja Abstrakt   PDF
Dariusz Krzyszkowski, Piotr Migoń
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 4 (2001) Strata porowatości w osadach: bilans procesów cementacji i kompakcji na przykładzie dolnokarbońskich piaskowców arkozowych i wapieni oolitowych z Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Julita Biernacka
 
Vol 39, No 1 (1991) Strategia regionalnego Abstrakt
Andrzej Różkowski, Janusz Kropka, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich Abstrakt
Lesław Teper
 
Vol 35, No 1 (1987) Stratotypom wiertniczym na odsiecz Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 43, No 12 (1995) Stratygrafia 87Sr/86Sr osadów morskich Abstrakt
Jan Burchart, Andrzej Pieńkowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia czerwonego spągowca w basenie polskim w świetle dotychczasowych opracowań stratygraficznych w permskich basenach zachodnioeuropejskich Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Stratygrafia czwartorzędu i formy marginalne regionu Wołogdy - Kiriłow, Rosja, 23-28.06.2000 Abstrakt
Joanna Honczaruk
 
Vol 23, No 6 (1975) Stratygrafia czwartorzędu Kotliny Wałbrzyskiej Abstrakt   PDF
Edmund Jońca
 
Vol 3, No 8 (1955) Stratygrafia Dębnika w podrównaniu z dewonem obszarów sąsiednich Abstrakt
S. Klimek, L. Koszarski
 
Vol 33, No 5 (1985) Stratygrafia dewońskiej serii węglanowej z kilku wierceń w rejonie Lublina Abstrakt   PDF
Hanna Matyja, Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Stratygrafia holocenu jako interglacjału Abstrakt   PDF
Leszek Starkel
 
Vol 40, No 5 (1992) Stratygrafia i deformacje glacitektoniczne kredy piszącej w Kornicy na Podlasiu Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 44, No 12 (1996) Stratygrafia i facje dolnołużyckiej serii trzeciorzędowej Abstrakt   PDF
Gerda Standke
 
Vol 42, No 2 (1994) Stratygrafia i geneza osadów na stanowisku interglacjału eemskiego w Jaworzynie Śląskiej (okolice Świdnicy) Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski, Marzena Błaszczyk Błaszczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) Stratygrafia i historia sedymentacji cechsztynu niecki północnosudeckiej Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt, Alicja Kasprzyk
 
Vol 50, No 9 (2002) Stratygrafia i korelacja kambru - dokonania i problemy Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Stratygrafia i korelacja utworów środkowego dewonu Pomorza Środkowego na podstawie analizy palinologicznej Abstrakt   PDF
Elżbieta Turnau
 
Vol 7, No 9 (1959) Stratygrafia i tektonika miocenu w Halembie Abstrakt   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 47, No 8 (1999) Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata Abstrakt   PDF
Marcin Barski
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia jury dolnej północnej części pasma krakowsko-częstochowskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Stratygrafia kajpru w otworach Gorzów Wlkp. IG 1 oraz Sulechów IG 1 i w nawiązaniu do stratygrafii kajpru niemieckiego Abstrakt   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Stratygrafia konodontowa karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Stanisław Skompski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 31, No 7 (1983) Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnego paleocenu w wierceniu Goleniów IG-2 Abstrakt   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 23, No 12 (1975) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu w centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu z wierceń w rejonie Biłgoraj – Rozwadów Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Stratygrafia muszlowców amonitowych (jura górna - berias) sukcesji czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Stratygrafia neogenu paratetydy środkowej w obradach grupy roboczej "Paratethys" w Wiedniu w 1970 r. Abstrakt
Wilhelm Krach
 
Vol 23, No 9 (1975) Stratygrafia oksfordu okolic Częstochowy Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 24, No 8 (1976) Stratygrafia oksfordu SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Stratygrafia osadów bursztynonośnych północnej Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny) Abstrakt
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 5 (1961) Stratygrafia osadów tortońskich w okolicach Wiednia Abstrakt
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Stratygrafia raf raurackich w okolicach Bałtowa Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Stratygrafia sejsmiczna Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia sekwencji czerwonego spągowca w basenie polskim: relacje między tektoniką a klimatem Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju Abstrakt   PDF
Anna Baszkiewicz, Piotr Dziadzio, Jaromir Probulski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej Beskidu Wysokiego na arkuszu Żywiec Abstrakt   PDF
Wacław Sikora, Kazimierz Żytko
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej w Beskidzie Średnim Abstrakt   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej i podśląskiej na północ od Sanoka Abstrakt   PDF
Leszek Koszarski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej na przedpolu fałdów dukielskich Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 18, No 2 (1970) Stratygrafia warstw grodzieckich rejonu Jaworzna w świetle badań makrofaunistycznych Abstrakt   PDF
Ryszard Szymoniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Stratygrafia wyższego triasu z otworu Boża Wola IG-1 w świetle nowych materiałów dokumentacyjnych Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 11 (1989) Stratygrafia zdarzeniowa - ilustracja na przykładzie turonu południowej Polski Abstrakt   PDF
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 18, No 12 (1970) Stratygraficzno-facjalna klasyfikacja zbiorników wód podziemnych na obszarze sudeckim Abstrakt   PDF
Michał Różycki
 
Vol 30, No 1 (1982) Strefa Koszalin -Chojnice w obrazie grawimetrycznym Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Strefa Koszalin-Chojnice - klucz do wyznaczenia granicy Baltiki i Avalonii na obszarze TESZ Abstrakt   PDF
Stanisław Mazur
 
Vol 37, No 10 (1989) Strefa mineralizacji ilmenitowej Strzegomiany- Kunów w intruzji gabrowej Ślęży w obrębie ofiolitu Sobótki (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 43, No 9 (1995) Strefa mineralizacji Ti-V w ofiolicie Nowej Rudy Abstrakt
Leszek Jamrozik, Jerzy Niśkiewicz, Danuta Cholewicka-Meysner, Jan Farbisz
 
Vol 47, No 5 (1999) Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej w Wietnamie; ekspedycja polsko-wietnamska - 05.01-10.02.1999 Abstrakt
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 1, No 6 (1953) Strefowośc w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
A. N. Mozarowicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Strefowość w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
A. N. Mazarowicz
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Strefy faunistyczne westfalu A i B w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Maria Tabor, Łucja Musiał
 
Vol 29, No 10 (1981) Strefy kontaktów wapieni triasowych Ż dolomitami kruszconośnymi w złożu Zn -Pb kopalni "Pomorzany", rejon śląsko-krakowski Abstrakt   PDF
Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 49, No 2 (2001) Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka) Abstrakt   PDF
Wojciech Stawikowski
 
Vol 32, No 4 (1984) Strefy mikrofacjalne wapienia woźnickiego Abstrakt
Ewa Piekarska
 
Vol 45, No 2 (1997) Strefy perspektywiczne dla występowania węglowodorów w kambrze lubelsko-podlaskiej części starej platformy Abstrakt   PDF
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka, Marek Buchelt
 
Vol 42, No 5 (1994) Strefy ścinań a złoto w Sudetach Abstrakt
Marek A. J. Piasecki, Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 4 (1994) Strefy ścinań w metamorfiku izerskim, Sudety Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 9 (1994) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1993) Abstrakt
Leonard Jochemczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1994). T. IV, pod redakcją naukową J. Skoczylasa Abstrakt
Leonard Jochemczyk
 
Vol 41, No 4 (1993) Stromatactis w jurajskich budowlach węglanowych okolic Krakowa Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Anna Świerczewska, Vratislav Hurai, Antoni K. Tokarski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Carpathian Foredeep from the Neogene till the recent (mesostructural analysis) Abstrakt   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the NE part of Hungary Abstrakt   PDF
Laszló Csontos, Kinga Hips
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Silesian nappe (Outer Car pathians) inferred from the analysis of cross-fold joints: case study from Bieszczady Mts (Poland) Abstrakt   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Transylvanian Basin (Romania) and FEM stress modeling of the E and S Carpathian collision with the Transylvanian block Abstrakt   PDF
Ritske Huismans, Giovanni Bertotti, Carlo Sanders
 
7251 - 7500 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>