Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (1965) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 13, No 2 (1965) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 13, No 1 (1965) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 23, No 2 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 3 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 4 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 5 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 6 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 7 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 8 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 10 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 11 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 23, No 12 (1975) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 1 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 2-3 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 4 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 5 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 6 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 7 (1973) RECENZJE Abstract
. ,
 
Vol 22, No 7 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 8 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 9 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 10 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 11 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 22, No 12 (1974) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 4 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 5 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 6 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 8-9 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 11 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 21, No 12 (1973) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 1 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 5 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 2 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 3 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 8-9 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 12 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 10 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 20, No 11 (1972) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 1 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 3 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 4 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 7 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 10 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 11 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 1 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 2 (1970) RECENZJE Abstract
. .
 
Vol 18, No 3 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 4 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 5 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 6 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 8-9 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 10 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 11 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 1 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 2 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 6 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 8 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 9 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 10 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 11 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 1 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 2 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 3 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 4 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 5 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 6 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 7 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 3, No 5 (1955) Recenzje Abstract
, ,
 
Vol 16, No 11 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) RECENZJE Abstract   PDF
, ,
 
Vol 16, No 1 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 1 (1967) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 16, No 8 (1968) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 4 (1967) RECENZJE Abstract
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Recenzje Abstract   PDF   PDF   PDF
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Recenzje Abstract
, .
 
Vol 3, No 10 (1955) Recenzje Abstract
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Recenzje Abstract
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Recenzje Abstract
, .
 
Vol 14, No 2 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 57, No 12 (2009) RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 69, No 7 (2021) RECENZJE A. BAGIŃSKA, E. DĄBROWSKA-JĘDRUSIK, T. PERYT, S. WOŁKOWICZ (red.) – Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 55, No 12/2 (2007) RECENZJE A. BER — Mapa glacitektoniczna Polski 1 : 1 000 000. Abstract   PDF
Andrzej Kraiński
 
Vol 62, No 10/1 (2014) RECENZJE A. Gąsiewicz & M. Słowakiewicz (eds) – Palaeozoic Climate Cycles: Their Evolutionary and Sedimentological Impact. Abstract   PDF (Polish)
Paweł Raczyński
 
Vol 52, No 5 (2004) RECENZJE A. Grodzicki (red.) — Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811–2003 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 56, No 12 (2008) RECENZJE A. MANECKI, M. MUSZYŃSKI (red.) — Przewodnik do petrografii Abstract   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 62, No 4 (2014) RECENZJE A. MANECKI – Meteorytyka z elementami planetologii. Glosariusz. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Muszyński
 
Vol 68, No 3 (2020) RECENZJE A. PARRIAUX – Geology. Basic for Engineers. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 69, No 3 (2021) RECENZJE A. PIECZKA, E. SZEŁĘG, A. SZUSZKIEWICZ – Pegmatyty Dolnego Śląska. Abstract   PDF
Michał Sachnbiński
 
Vol 69, No 10 (2021) RECENZJE A. REMBALSKI, Z. WÓJCIK – Jan Czarnocki (1889–1951), geolog i kielecki regionalista. Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 6 (2014) RECENZJE A. STACHOWIAK, S. CWOJDZIŃSKI, A. IHNATOWICZ, J. PACUŁA, Š. MRÁZOVÁ, D. SKÁCELOVÁ, J. OTAVA, V. PECINA, M.REJCHRT, Z.SKÁCELOVÁ & J.VECERA – Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny / Geotrasa sudetská. Geologicko-turistický prùvodce / Sudetes Georoute. Geological-Tourist Guidebook. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 68, No 6 (2020) RECENZJE A. WÓJCIK (red.) – Atlas osuwisk miasta Krakowa Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 4 (2006) RECENZJE A.A. ANTONOV — Minierałogija rodingitov Bażenovskogo gipierbazitovogo massiva Abstract   PDF
Piotr Czubla
 
Vol 64, No 10 (2016) RECENZJE Andrzej Manecki – Agaty i krzemienie. Geneza piękna – piękno genezy. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 3 (2006) RECENZJE A.RICHLING & K.OSTASZEWSKA (red.)—Geografia fizyczna Polski. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 65, No 12 (2017) RECENZJE BENTON M.J. – Gdy życie prawie wymarło. Tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 8 (2012) RECENZJE BEZÁK V. (red.) – Geologicko-náucné mapy Slovenska – Tatry. Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz
 
Vol 59, No 12 (2011) RECENZJE BIAŁA J. & MANECKI A. – Bibliografia meteorytyki polskiej (1805–2010). Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Czajka
 
Vol 65, No 7 (2017) RECENZJE Był kiedyś Centralny Urząd Geologii (Zbiór wspomnień). Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Salski
 
Vol 65, No 1 (2017) RECENZJE Dąbrowska K. & Guzik K. (red.) – Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 5 (2012) RECENZJE DĄBROWSKI S. & PRZYBYŁEK J. – Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne). Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska
 
Vol 65, No 10/1 (2017) RECENZJE David J. Bottjer – Paleoecology. Past, Present and Future. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 7 (2005) RECENZJE D.B. BOTKIN & E.A. KELLER — Environmental Sciences. Earth as a living Planet. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 9 (2009) RECENZJE D.J. POEHLS & G.J. SMITH — Encyclopedic Dictionary of Hydrogeology Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 63, No 3 (2015) RECENZJE DOROTA BEDNAREK – Planeta Ziemia, Geologia dla dzieci i młodzieży. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 10 (2013) RECENZJE Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. T. I – Historia, T. II – Biografie. Abstract   PDF (Polish)
Krystian Probierz
 
Vol 67, No 11 (2019) RECENZJE E. REYNARD, J. BRILHA (red.) – Geoheritage. Assessment, Protection and Menagement. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 10 (2018) RECENZJE E. SEIBOLD, W. BERGER – The Sea Floor. An introduction to Marine Geology. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 11 (2008) RECENZJE F. PREUSSER, I. HAJDAS & S. IVY-OCHS (eds.) — Recent progress in Quaternary dating methods Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 61, No 12 (2013) RECENZJE G. SCALERA, E. BOSCHI & S. CWOJDZIŃSKI (red.) – The earth expansion evidence. A challenge for geology, geophysics and astronomy. Selected Contributions to the Interdisciplinary Workshop held in Erice, Sicily, Italy, 4– 9 October 2011 at the Ettore Majorana Foundation and Centre For Scientific Culture. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 5 (2007) RECENZJE G. WESSELY—Geologie der Österreichischen Bundesländer Niederösterreich Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 60, No 2 (2012) RECENZJE GAWĘDA A. – Po graniach Tatr. Przewodnik geologiczny dla turystów. 7 zbójnickich wycieczek po Tatrach. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 55, No 1 (2007) RECENZJE GEOCHEMICAL ATLAS OF EUROPE—Part 1: Background Information, Methodology and Maps. Salminen R. (ed.); Part 2: Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications. De Vos W. & Tarvainen T. (eds) Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 52, No 7 (2004) RECENZJE Geologos Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 56, No 5 (2008) RECENZJE H. FRENCH — The Periglacial Environment, 3rd Edition. Abstract   PDF
Barbara Woronko, Maciej Dąbski
 
Vol 57, No 6 (2009) RECENZJE H. HÄRTEL, V. CILEK, T. HERBEN, A. JACKSON & R. WILLIAMS (red.) — Sandstone landscapes. Abstract   PDF
Jan Urban
 
Vol 52, No 2 (2004) RECENZJE H. Küster — Die Ostsee. Eine Natur - und Kulturgeschichte Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 60, No 4 (2012) RECENZJE HEFLIK W.& NATKANIEC-NOWAK L. – Gemmologia Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kwiecińska
 
Vol 58, No 5 (2010) RECENZJE J. BOGDAŃSKI, T. PRASZKIER & R. SIUDA—Agaty z Płóczek Górnych. Abstract   PDF
Jan Rzymełka
 
Vol 58, No 2 (2010) RECENZJE J. BRILHA & W.A.P.WIMBLEDON (red.)—Geoheritage Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 66, No 5 (2018) RECENZJE J. GĄGOL, P. KRÓL, J. URBAN – Kartki z dziejów „Marmurów Kieleckich”. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 9 (2014) RECENZJE J. GÓRSKI, T. LATOUR, M. SIEPAK, M. DROBNIK & D. SZIWA – Wody zabarwione w utworach miocenu środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie. Abstract   PDF (Polish)
Lech Wojciech Szajdak
 
Vol 68, No 11 (2020) RECENZJE J. KOZIAR – Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context. Abstract   PDF
Andrzej Muszyński
 
Vol 66, No 4 (2018) RECENZJE J. NAWROCKI & A. BECKER (red.) – Atlas geologiczny Polski. Abstract   PDF (Polish)
Ewa Falkowska
 
Vol 59, No 2 (2011) RECENZJE J. REY & S. GALEOTTI (red.) – Stratigraphy. Terminology and practice Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 54, No 5 (2006) RECENZJE J. SKOCZYLAS & M. ŻYROMSKI — Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 52, No 3 (2004) RECENZJE J. Żaba — Ilustrowany słownik skał i minerałów Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 3 (2011) RECENZJE J. ZALASIEWICZ – The Earth After Us. What legacy will humans leave in the rocks? Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 65, No 5 (2017) RECENZJE James G. Ogg, Gabi M. Ogg & Felix M. Gradstein – A Concise Geologic Time Scale 2016. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 9 (2006) RECENZJE J.E. MOJSKI — Ziemie polskie w czwartorzędzie: Zarys morfogenezy Abstract   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 66, No 1 (2018) RECENZJE João C. Duarte & Wouter P. Schellart (red.) – Plate Boundaries and Natural Hazards. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 7 (2016) RECENZJE Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski & Tomasz Operacz: Wody termalne. Skarb Małopolski. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 10 (2004) RECENZJE J.R. Craigh, D.J. Vaughan & B.J. Skinner — Zasoby Ziemi Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 54, No 12 (2006) RECENZJE K. i K. MACIEJAKOWIE — Na tropach dawnego górnictwa Gór i Pogórza Kaczawskiego. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 1 (2008) RECENZJE K. MACIEJAK & M. MACIEJAK — Złoto. ABC poszukiwacza. Od baraniego runa do wykrywaczy metali Abstract   PDF
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 66, No 1 (2018) RECENZJE Kaczyński R.R. –Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stochlak
 
Vol 63, No 2 (2015) RECENZJE Kazimierz Urbański – Józef Zwierzycki, chluba czterech państw. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 55, No 2 (2007) RECENZJE L. MARKS, A. BER, W. GOGOŁEK & K. PIOTROWSKA (red.) — Mapa geologiczna Polski 1 : 500 000. Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 55, No 3 (2007) RECENZJE L. MARKS, A. BER, W. GOGOŁEK & K. PIOTROWSKA (red.) — Mapa geologiczna Polski 1 : 500 000. Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 66, No 8 (2018) RECENZJE L. MARKS i A.K. KARABANOV (red.) – Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu 1:250 000. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 5 (2011) RECENZJE L. MLCOCH, V. CÍLEK & J. PETRÁNEK – Ceské a moravské acháty a jiné kremité hmoty. Abstract   PDF (Polish)
Jan Rzymełka
 
Vol 64, No 6 (2016) RECENZJE Lucjan Gazda (red.) – Lubelski bursztyn. Znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 59, No 1 (2011) RECENZJE M. GRANICZNY & W. MIZERSKI – Katastrofy przyrodnicze Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 66, No 8 (2018) RECENZJE M. PODEMSKI – Doświadczenia młodego geologa instytutowego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 68, No 8 (2020) RECENZJE M. STĘPNIEWSKI, E. WŁODARCZYK (red.) – Wspomnienia. O ludziach... i geologicznej służbie dla kraju. Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 64, No 5 (2016) RECENZJE Maciej Giertych – Ewolucja, Dewolucja Abstract   PDF (Polish)
Maciej Borowiec, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 4 (2016) RECENZJE Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban – Józef Morozewicz. Pierwszy Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 2 (2018) RECENZJE Mayer W., Clary R.M., Azuela L.F., Mota T.S. & Wołkowicz S. (red.) – History of Geoscience. Celebrating 50 Years of INHIGEO. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 12 (2004) RECENZJE M.B. Cita, S. Chiesa, R. Colacicchi, G.M. Crisci, P. Massiotta & M. Parotto — Italian Wines and Geology Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 68, No 1 (2020) RECENZJE M.J. VAN KRANENDONK, V.C. BENNETT & J.E. HOFFMANN (ed.) – Earth’s Oldest Rocks. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 10 (2007) RECENZJE M.P. SHCHERBAK & O.B. BOBROV — Mineral Deposits of Ukraine, Volume I — Metalliferous Mineral Deposits. M.P. SHCHERBAK & S.V. GOSCHOVSKY — Mineral Deposits of Ukraine, Volume II— Industrial Mineral Deposits. Abstract   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 58, No 1 (2010) RECENZJE N. SHUBIN—Nasza wewnętrzna menażeria. Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów. Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) RECENZJE NOVAK M. & RMAN N. (red.) – Geološki Atlas Slovenije. Geological Atlas of Slovenia, Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 2 (2005) RECENZJE P. Czubla, W. Mizerski & E. Świerczewska-Gładysz — Przewodnik do ćwiczeń z geologii Abstract
Małgorzata Mrozek
 
Vol 57, No 3 (2009) RECENZJE P. ROTHE — Kanarische Inseln. Seria przewodników geologicznych, tom 81. Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 57, No 1 (2009) RECENZJE P. WYSZOMIRSKI & K. GALOS—Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 52, No 6 (2004) RECENZJE P.F. Rawson, P.M. Allen, P.J. Brenchley, J.C.W. Cope, A.S. Gale, J.A. Evans, P.L. Gibbard, F.J. Gregory, E.A. Hailwood, S.P. Hesselbo, R.W.O’B. Knox, J.E.A. Marshall, M. Oates, N.J. Riley, A.G. Smith, N. Trewin & J.A. Zalasiewicz — Stratigraphical Procedure Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 68, No 7 (2020) RECENZJE P.P. ZAGOŻDŻON – Wykorzystanie reliktów podziemnych robót górniczych w polskiej części Sudetów do celów naukowych. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 65, No 2 (2017) RECENZJE Pracowaliśmy w trudnych, ale ciekawych czasach. Wspomnienia pracowników (Państwowego) Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 6 (2005) RECENZJE R. KOVACH & B. MCGUIRE — Guide to Global Hazards. A Complete Reference Guide to the Hazards That Endanger Life on Earth. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 1 (2015) RECENZJE R. Lisik & A. Szczepański – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski
 
Vol 53, No 9 (2005) RECENZJE R. NEY (red.) — Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce ilaste. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 2 (2008) RECENZJE R. WALTER — Geologie von Mitteleuropa. Begründet von Paul Dorn Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 10 (2019) RECENZJE R. ŻBIKOWSKI –O skałach i minerałach. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 4 (2013) RECENZJE RATAJCZAK T. & RZEPA G. – Polskie rudy darniowe. Abstract   PDF (Polish)
Adam Piestrzyński
 
Vol 55, No 4 (2007) RECENZJE R.J. HUGGETT — Fundamentals of geomorphology Abstract   PDF
Artur Sobczyk
 
Vol 55, No 6 (2007) RECENZJE R.KOT — Georóżnorodność — problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia. Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 56, No 4 (2008) RECENZJE S. CWOJDZIŃSKI & W.KOZDRÓJ — Sudety. Przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa–Złoty Stok–Kłodzko–Wałbrzych–Jelenia Góra Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 2 (2006) RECENZJE S. DYBOWA-JACHOWICZ & A. SADOWSKA (red.) —Palinologia Abstract   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 62, No 3 (2014) RECENZJE S. ILNICKI – Metabazyty pasma Nového Mesta. Archivum Mineralogiae Monograph no. 5. Abstract   PDF (Polish)
Marek Awdankiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) RECENZJE S. WINCHESTER, S. JUNGER, D. MURPHY, E. MACARTHUR, S. WHEELER & R. FIENNES — Ziemia. Nieujarzmiona Planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 69, No 4 (2021) RECENZJE S. WOŁKOWICZ (red.) – Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 64, No 12 (2016) RECENZJE Suttner T.J., Kido E., Königshof P.,Waters J.A., Davis L. & Messner F. (red.) – Planet earth in deep time. Palaeozoic Series. Devonian & Carboniferous. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) RECENZJE S.W. ALEXANDROWICZ — Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Paweł Woźniak
 
Vol 54, No 6 (2006) RECENZJE T. CZUDEK—Vývoj reliéfu krajiny Èeské republiky v kvartéru. Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) RECENZJE T. M. Peryt & M. Piwocki (red.) — Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik — paleogen, neogen Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 53, No 4 (2005) RECENZJE T. M. PERYT & M. PIWOCKI (red.) — Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik — paleogen, neogen. Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 67, No 1 (2019) RECENZJE T. RATAJCZAK, R. UBERMAN i E. HYCNAR – Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2017, t. 1 – 345 str., t. 2 – 127 str. Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Galos
 
Vol 55, No 9 (2007) RECENZJE T. SŁOMKA, A. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, M. DOKTOR & A. JONIEC (red.) — Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 3 (2018) RECENZJE TARKA ROBERT– Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska Magmowe. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 3 (2018) RECENZJE THOMAS E. EWING (przy współpracy H. Christensena) – Texas through Time. Lone Star Geology, Landscapes, and Resources. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 8 (2013) RECENZJE T.J. DUNAI – Cosmogenic nuclides. Principles, concepts and applications in the earth surface sciences. Abstract   PDF (Polish)
Artur Sobczyk
 
Vol 61, No 9 (2013) RECENZJE U. HOCHSPRUNG, U. JOGER, R. KOSMA, F.J. KRÜGER, E. SCHINDLER, V. WILDE & H. ZELLMER – Es began am Heeseberg... Stromatolithe und der Ursprung des Lebens. Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc
 
Vol 58, No 10 (2010) RECENZJE U. LINNEMANN & R.L. ROMER (red.) – Pre-Mesozoic Geology of Saxo-Thuringia. From the Cadomian Active Margin to the Variscan Orogen Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 60, No 3 (2012) RECENZJE UŚCINOWICZ S. (red.) – Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Siepak
 
Vol 60, No 4 (2012) RECENZJE UŚCINOWICZ S. (red.) – Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego. Abstract   PDF (Polish)
Vladimir Zhamoida, Daria Ryabchuk
 
Vol 57, No 11 (2009) RECENZJE W. GABZDYL & M. GOROL — Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 54, No 7 (2006) RECENZJE W. GLAPA & J.I. KORZENIOWSKI—Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Abstract   PDF
Marek Nieć, Jerzy Górecki
 
Vol 58, No 9/2 (2010) RECENZJE W. MIZERSKI – Geologia Polski. W. MIZERSKI & K. SZAMAŁEK – Geologia i surowce mineralne oceanów. Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 54, No 1 (2006) RECENZJE W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii. Abstract   PDF
Kaja Pietsch
 
Vol 55, No 11 (2007) RECENZJE W. SALSKI (red.) — Księga Pamiątkowa absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1952–2007. Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 67, No 7 (2019) RECENZJE W. TARNAS – Przemysł mineralny Lubelszczyzny. Zarys historyczny. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 65, No 6 (2017) RECENZJE WÓJCIK A. (red.) – Kopiec KoŚciuszki i jego podłoże geologiczne. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 67, No 6 (2019) RECENZJE W.R. KOWALSKI – Astronomiczne uwarunkowania trzęsień ziemi oraz innych zjawisk przyrodniczych (z przykładami zastosowania w działalności ludzkiej). Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 11 (2005) RECENZJE Yu. SENKOVSKY, K. GRYGORCHUK, V. GNIDETS & Yu. KOLTUN—Geologichna Paleookeanografia Okeanu Tetis (Karpato-Chornomorsky Segment) — Geological paleooceanography of the Tethys Ocean (Carpathian-Black Sea Segment) Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 57, No 5 (2009) RECENZJE Z. BUŁA & R. HABRYN (red.) — Atlas geologiczno-strukturalny paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego w skali 1 : 300 000. Abstract   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 52, No 11 (2004) RECENZJE Z. Cymerman — Tectonic Map of the Sudetes and Fore-Sudetic Block (Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego) 1 : 200 000 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 10 (2009) RECENZJE Z. FRANKOWSKI, M. GRANICZNY, B. JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK, R. KRAMARSKA, Z. PRUSZAK, P. PRZEŹDZIECKI, M. SZMYTKIEWICZ, M. WERNO & J. ZACHOWICZ — Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Abstract   PDF
Andrzej Szczepański
 
Vol 56, No 8/2 (2008) RECENZJE Z. KŁAPYTA & W. ŻABIŃSKI (red.) — Sorbenty Mineralne Polski. Abstract   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 63, No 6 (2015) RECENZJE Z. Wiater – Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 53, No 5 (2005) RECENZJE Z. WÓJCIK — Józef Morozewicz — uczony i współorganizator Akademii Górniczej w Krakowie Abstract   PDF
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 65, No 9 (2017) RECENZJE Żaba J., Żaba I.V. – Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. 120 najpiękniejszych minerałów i skał. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 8 (2011) RECENZJE ZALASIEWICZ J. 2009 – The Planet in a Pebble. A Journey into Earth's Deep History. Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 6 (2012) RECENZJE ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Z., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J. & ŻYTKO K. – Regionalizacja tektoniczna Polski. Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 52, No 1 (2004) RECENZJE Z.M. Migaszewski & A. Gałuszka — Zarys geochemii środowiska Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 52, No 10 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową? Abstract   PDF
Bogusław Przybylski, Janusz Badura
 
Vol 52, No 11 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Geneza węglanów rozproszonych w dolnośląskich bazaltoidach kenozoicznych: badania izotopowe węgla i tlenu Abstract   PDF
Anna Szynkiewicz, Maciej Górka, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 52, No 9 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Najpełniejszy w Polsce kompleks młodoplejstoceński (eem i vistulian) na dolnym Powiślu i Wzniesieniu Elbląskim Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 52, No 7 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Wprowadzenie do metodyki interpretacji badań georadarowych przy użyciu procedury modelowania numerycznego Abstract   PDF
Tomisław Gołębiowski
 
Vol 52, No 12 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ środkowoplejstoceńskich struktur glacitektonicznych i rynien subglacjalnych na rzeźbę w północnej części Pojezierza Lubuskiego (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Jarosław Winnicki
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge by balancing Abstract   PDF (Polish)
Michal Nemoćok, Jan Nemćok, Marek Wojtaszek, Livia Ludhova, Nestor Oszczypko, William J. Sercombe, Marek Cieszkowski, Zbigniew Paul, Mike P. Coward, Andrzej Ślączka
 
Vol 45, No 11 (1997) Redakcja Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 w Zakładzie Publikacji PIG - trzydzieści lat minęło Abstract   PDF (Polish)
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 42, No 4 (1994) Redeponowane osady w basenach ewaporatowych Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 44, No 8 (1996) Redepozycyjna transformacja lessów i gleb nalessowych po gwałtownej ulewie w dniu 15 września 1995 r. na Wyżynie Miechowskiej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dwucet, Zbigniew Śnieszko
 
Vol 66, No 6 (2018) Re-disposal of old exploitation wells – potential sources of environmental pollution in abondoned hydrocarbon deposits of the Czech Republic Abstract   PDF (Polish)
Petr Bujok, Martin Klempa, Vladimír Slivka, Jakub Ryba, Igor Nemec, Vera Štastná, Michal Porzer
 
Vol 40, No 2 (1992) Reference sections and lithostratigraphy of the Cambrian and Vendian deposits in the Podlasie-Brest Depression Abstract
Vera I. Abramenko, Gala V. Zinovenko, Luba V. Piskun
 
Vol 58, No 11 (2010) Refleksje krytyczne nad austro-węgierskimi reliktami w stratygrafii dolnego triasu w Tatrach Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 36, No 7 (1988) Refleksje na temat badań śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Tezy referatu Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 34, No 7 (1986) Refleksje z III Kongresu Nauki Polskiej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Refleksyjne badania tektoniki utworów osadowych i podłoża krystalicznego w regionie Tucholi-Torunia-Nakła Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 44, No 6 (1996) Regeneracja ziarn kwarcu w piaszczystych glebach korzeniowych w złożu węgla brunatnego Lubstów k. Konina Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Górniak, Krzysztof Bahranowski, Tadeusz Ratajczak, Tadeusz Szydłak
 
Vol 7, No 5 (1959) Region karlovarski Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 36, No 1 (1988) Region łysogórski a platforma wschodnioeuropejska w cyklu kaledońsko-waryscyjskim Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tomczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski, Stefan Krajewski, Bronisław Paczyński, Andrzej Szczepański
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski a geologiczna baza danych PITAKA Abstract   PDF
Paweł Oziembłowski, Paweł H. Karnkowski
 
Vol 56, No 10 (2008) REGIONALIZACJA TEKTONICZNA POLSKI Warszawa, 28.05.2008 Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka, Kazimierz Żytko
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski) Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Jerzy Żaba, Ryszard Habryn
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowo-zachodnia Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — stan obecny i próba uporządkowania Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski—Niż Polski Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Regionalna polityka ekologiczna - Lublin, 1992.05.22 Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 40, No 1 (1992) Regionalne atlasy geologiczno-surowcowe i arkuszowe mapy geologiczno-gospodarcze w ujęciu sozologicznym Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 53, No 9 (2005) Regionalne, atmosferyczne skażenie gleby rtęcią w regionie Spiszu na Słowacji Abstract   PDF
Robert Polc
 
Vol 16, No 9 (1968) Regionalne badania geologiczne w aspekcie poszukiwań bituminów prowadzone przez Instytut Geologiczny w 1967 r. Abstract   PDF
Julian Sokołowski, Andrzej Witkowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Regionalne badania geotermiczne na profilu Chociwel-Lębork Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak, Andrzej Gajewski, Czesław Królikowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Regionalne badania hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kliński
 
9751 - 10000 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>