Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Polish Hydrogeological Survey – the response to European Directive implementation Abstract   PDF
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Polish State Hydrogeological Survey — tasks and goals Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 11 (1997) Politechnika Koszalińska (wydawca, producent) - Kamień czy skała - wszystko trzeba chronić Abstract
Witold Cezariusz Żbikowska
 
Vol 57, No 9 (2009) Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju w aspekcie wykorzystania złóż solnych jako magazynów paliw i bezpiecznych składowisk Abstract   PDF
Henryk Paszcza, Anna Margis
 
Vol 44, No 4 (1996) Polityka resortu w dziedzinie badań geologicznych dla ochrony środowiska Abstract
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 11 (1994) Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 1 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych. Część I Abstract
Michal Gientka
 
Vol 43, No 2 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawaniai eksploatacji surowców mineralnych. Cz. II Abstract   PDF (Polish)
Michal Gientka
 
Vol 68, No 9 (2020) Polityka surowcowa Iranu – nie tylko ropa naftowa i gaz ziemny Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) POLONAISE’97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze północno-zachodniej Polski (profile sejsmiczne P1-P4) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Janik - Grupa Robocza POLONAISE’97
 
Vol 43, No 5 (1995) Polonika siódmego międzynarodowego kongresu IAEG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 4 (1995) Polonika w Biuletynie IAEG - Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 11 (1971) Polowa metoda pomiarów pionowej zmienności współczynnika filtracji gruntów "k" sposobem krótkotrwałych sczerpywań Abstract   PDF (Polish)
Józef Sapuła
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Polowe pomiary odkształcalności fliszowych masywów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bestyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Polscy geolodzy członkami Ukraińskiej Akademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (UNGA) Abstract
Stepan Orest Lizoon
 
Vol 41, No 12 (1993) Polscy geologowie gośćmi Kompanii AMOCO Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 6 (1959) Polscy geologowie na Kaukazie Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) — odpowiedź Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 58, No 1 (2010) Polscy paleontolodzy odkryli ślady najstarszych czworonogów Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 2 (2009) Polscy uczestnicy ćwiczeń mineralogicznych Aleksandra Brongniarta (1770–1847) — nieznane informacje z rękopiśmiennych zbiorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Polska Grupa IAEG w przeddzień trzydziestej rocznicy jej powstania Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 57, No 5 (2009) Polska kartografia geologiczna w XX-leciu międzywojennym Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 1, No 9 (1953) POLSKA KOLEBKA MIKROPALEONTOLOGII STOSOWANEJ Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Bieda
 
Vol 21, No 3 (1973) Polska terminologia tektoniczna sprawą otwartą i pilną Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Polska w projekcie World Karst Aquifer Mapping Project (WOKAM) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Dorota Grabala, Adam Polonius
 
Vol 59, No 1 (2011) Polska Wyprawa Naukowa do Peru Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 65, No 11/3 (2017) PolskaWyprawa Naukowa do Peru 2017 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 26, No 12 (1978) Polski basen cechsztyński Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner, Tomasz S. Piątkowski, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski basen czerwonego spągowca jako wczesne stadium polskiego basenu ryftowego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Polski geolog zagranicznym członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 2 (1996) Polski geolog zagranicznym członkiem UkraińskiejAkademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 37, No 11 (1989) Polski i globalny zapis biozdarzenia na granicy prekambr-kambr Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Pacześna
 
Vol 9, No 5 (1961) Polski jantar Abstract   PDF (Polish)
Adam Chętnik
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski Jubiler Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 42, No 4 (1994) Polski Oddział The Explorers Club Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 56, No 2 (2008) Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie — nieznany dokument z 1926 r. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Wojciech Jegliński, Halina Urban
 
Vol 54, No 8 (2006) Polski węgiel kamienny wczoraj, dziś i jutro Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Polskie akcenty na międzynarodowym kongresie Mine, Water and Environment - Sewilla, Hiszpania, 13 - 17.09.1999 Abstract
Andrzej J. Witkowski, Lidia Razowska
 
Vol 30, No 11 (1982) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1980-1981) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 31, No 1 (1983) Polskie badania geologiczne Arktyki i Antarktyki Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania geologiczne na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) w sezonie 1985-1986 Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1977-1978) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 28, No 5 (1980) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1978-1979) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 30, No 2 (1982) Polskie badania geologiczne w zachodniej Antarktyce (1979-1980) Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Andrzej Paulo, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Polskie badania na Spitsbergenie Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 23, No 4 (1975) Polskie badania paleontologiczne na Spitsbergenie w 1974 r Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce Zachodniej (1986) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie doświadczenia w stosowaniu metod matematycznych i informatyki w badaniach geologii Karpat i przedgórza w świetle prac KBAG Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Polskie magazyny gazu ziemnego — od Mogilna do Kosakowa Abstract   PDF
Teresa Laskowska, Jan Szczebyło, Kazimierz Gąska, Paweł Wilkosz
 
Vol 67, No 8 (2019) Polskie mołdawity – obecny stan wiedzy i perspektywy nowych znalezisk Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec, Łukasz Karwowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Polskie Normy Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) Polskie normy Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 2 (1960) Polskie Normy Abstract
. .
 
Vol 7, No 8 (1959) Polskie normy Abstract
, .
 
Vol 2, No 8 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 10 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 11 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 1 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 2 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 5 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 10 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 26, No 6 (1978) Polskie publikacje z geologii w zagranicznych bibliografiach geologicznych Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 43, No 12 (1995) Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w czwartym roku działania Abstract
Grzegorz Kortas, Janusz Wójcik
 
Vol 70, No 4 (2022) Polskie Towarzystwo Geologiczne i Państwowy Instytut Geologiczny – sto lat symbiozy Abstract   PDF
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 5 (1996) Polskie Towarzystwo Geologiczne w 75 rocznicę powstania (1921-1996) Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 24, No 4 (1976) Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i działalność w zakresie mineralogii w ośrodku krakowskim Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 64, No 5 (2016) Polskie uregulowania prawne dotyczące wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej w zakresie zagrożeń geodynamicznych na tle wybranych regulacji międzynarodowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Heliasz, Marek Jarosiński
 
Vol 64, No 9 (2016) Polskie zagłębia węgla kamiennego – przegląd informacji i badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 7 (2019) Polskie zagłębia węgla kamiennego – zarys historii badań Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Adam Ihnatowicz, Albin Zdanowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Polskie zasady stratygrafii—zaproszenie do dyskusji Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Polskie zbiory bursztynu w muzeach niemieckich Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 61, No 7 (2013) Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 2, No 3 (1954) POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGOWSPRAWIE ZAMIERZONEGO ZNIESIENIA GEOLOGII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Abstract   PDF
, ,
 
Vol 26, No 8 (1978) Polsko-amerykańskie badania paleomagnetyczne na Spitsbergenie w latach 1971-1977 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 41, No 7 (1993) Polsko-czeskie seminarium kartograficzne w oddziale Dolnośląskim we Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 5 (1999) Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 58, No 2 (2010) Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Mateusz Tałanda, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Bronowicz, Tomasz Sulej
 
Vol 44, No 12 (1996) Polsko-saksońska sesja naukowa -Transgraniczna korelacja utworów trzeciorzędu i czwartorzędu Dolnego Śląska i Saksonii Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 70, No 4 (2022) Polsko-Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego (2011–2021) – pierwsza sekcja jurajska afiliowana przy dwóch narodowych towarzystwach geologicznych Abstract   PDF
Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 53, No 7 (2005) Polsko-ukraińskie badania geologiczne na Podolu subsydiowane przez NATO Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 47, No 1 (1999) Polsko-ukraińskie badania geologiczno-strukturalne w dolinie Dniestru Abstract
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Pomiar gradientu pionowego siły ciężkości dla celów poszukiwań płytko leżących struktur geologicznych i badania budowy górotworu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz, Władysław Duda, Janusz Śliz
 
Vol 25, No 3 (1977) Pomiar metodą pola sterowanego w głębokich otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 16, No 5 (1968) Pomiar porowatości efektywnej ośrodka metodą elektrolityczną w warunkach in situ Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia geotermicznego w wierceniu oporowym Magnuszew Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia obtoczenia ziarn skalnych Abstract
Władysław Bobrowski, Jadwiga Kossakowska-Such
 
Vol 54, No 5 (2006) Pomiar temperatury w otworze Toruń–1 jako wzorzec stanu równowagi termicznej w obrębie permsko-mezozoicznego basenu sedymentacyjnego Abstract   PDF
Marta Wróblewska, Jacek Majorowicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Pomiary bazowe magnetometrami La Coura BMZ w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Karaczun
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Pomiary cech geologicznych a stosowalność metod statystycznych Abstract
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 37, No 10 (1989) Pomiary infiltrometryczne jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo Abstract   PDF (Polish)
Barbara Janik, Andrzej Kowalik, Marek Marciniak
 
Vol 43, No 4 (1995) Pomiary przepuszczalności fazowej i matematyczna ekstrapolacja otrzymanych wyników Abstract   PDF (Polish)
Józef Kruczek, Piotr Such
 
Vol 22, No 6 (1974) Pomiary termoluminescencji minerałów i skał metodą analizatora termoluminescencji Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Pomnik przyrody przy Instytucie Geologii DAM w Poznaniu Abstract
Wojciech Stankowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Popękane klasty w stożku Domańskiego Wierchu: Przyczynek do rekonstrukcji ewolucji pola naprężeń w rejonie Kotliny Orawskiej (Karpaty) podczas neogenu i czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) Popularyzatoska działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych Abstract
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 57, No 4 (2009) Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 16, No 9 (1968) Porfiryny, wanad ,i nikiel w polskich ropach Abstract   PDF
Włodzimierz Kisielow, Stanisław Gołębiowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porowatość matrycy wapieni i margli jury górnej w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Kamil Juśko, Jacek Motyka, Adam Postawa
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Porowatość wapieni jurajskich w profilu pionowym rejonu ujęcia Łobodno k. Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel, Jolanta Sobik-Szołtysek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Porównanie dwóch ekstrakcji sekwencyjnych różniących się ekstrahentami stosowanych do wymywania frakcji redukującej się z gleby leśnej Abstract   PDF (Polish)
Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski, H. Emons
 
Vol 57, No 8 (2009) Porównanie i ocena efektywności pracy trzech systemów wykorzystywania energii zasilanych z poziomego wymiennika geotermicznego Abstract   PDF
Aleksander A. Stachel, Radomir Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Porównanie metod szacowania zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo Abstract   PDF (Polish)
Renata Grunert, Ignacy Kardel
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Porównanie modeli przepływu wód podziemnych wykorzystujących metody elementów analitycznych AEM oraz różnic skończonych FDM Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel
 
Vol 42, No 9 (1994) Porównanie osadów solnych Górnego Śląska i okolic Wieliczki Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 67, No 3 (2019) Porównanie petrografii i diagenezy piaskowców karpackich z różnych jednostek litostratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 58, No 12 (2010) Porównanie podatności magnetycznej (MS) i wskaźników geochemicznych środkowego i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych: implikacje dla analiz paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych oraz interpretacji zdarzenia punctata Abstract   PDF
Maciej G. Śliwiński, Michael T. Whalen, Jed Day
 
Vol 25, No 7 (1977) Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska, Maria Smagowicz
 
Vol 27, No 5 (1979) Porównanie profilów litochemicznych utworów węglanowych triasu górnośląskiego z profilami opisów polowych Abstract
Janusz Pomykała
 
Vol 28, No 3 (1980) Porównanie płyty środkowoeuropejskiej z platformą mezyjsko-scytyjsko-turańską Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 19, No 2 (1971) Porównanie rentgenowskiej i spektrofotometrycznej metody ilościowej analizy fazowej na przykładzie układu kalcyt – dolomit Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta
 
Vol 65, No 12 (2017) Porównanie sekwencji deformacji fałdowych w północnej i południowej okrywie granitoidów Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba
 
Vol 64, No 7 (2016) Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Dominik Kaczmarek, Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 27, No 12 (1979) Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF (Polish)
Renata Blajda, Bohdan Niedzielski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porównanie wyników szacowania niepewności pomiaru na podstawie próbek dublowanych w monitoringu jakości wód podziemnych, według różnych schematów badań Abstract   PDF (Polish)
Anna Kostka
 
Vol 61, No 4 (2013) Porównanie właściwości ekspansywnych iłów neogeńskich z Mazowsza Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Gawriuczenkow, Emilia Wójcik
 
Vol 38, No 11 (1990) Porównawcze datowania TL próbek z profilu Maliniec k. Konina Abstract
Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 13, No 4 (1965) Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma Abstract
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Portret jaszczurki - wystawa czasowa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 21, No 7 (1973) Porządkowanie przepisów prawnych w Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Z. Żółtowski
 
Vol 17, No 9 (1969) Posadowienie obiektów na gruntach o uszkodzonej strukturze Abstract
Jerzy Sułecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Posadzki szwedzkie w budownictwie Poznania (XVI-XVIII w.) Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 70, No 4 (2022) Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w dobie pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) Abstract   PDF
Rafał Sikora
 
Vol 16, No 3 (1968) Posiedzenia Naukowo-Techniczne Rady Geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 19, No 12 (1971) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J . Kostecki
 
Vol 16, No 11 (1968) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 42, No 10 (1994) Posiedzenia Rady Geologicznej Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 43, No 9 (1995) Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995 Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 11 (1994) Posiedzenie Komisji Geomorfologicznej Karpacko-Bałkańskiej na Węgrzech - Visegrad, 19-21.04.1994 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 1 (1993) Posiedzenie Komisji Zasobów Kopalin w KiZPS "SIARKOPOL" w Machowie, 8 września 1992 r. Abstract
B. Kubica
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 42, No 4 (1994) Posiedzenie Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Szczepan Porębski
 
Vol 53, No 3 (2005) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 3 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 7 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 50, No 1 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego - Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 20, No 10 (1972) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 17, No 1 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG (J. Kostecki) Abstract
J. Kostecki
 
Vol 47, No 10 (1999) Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
W. D.
 
Vol 34, No 8 (1986) Posiedzenie Projektu EUROPROBE-PANCARDI - Stara Lesna, Słowacja, 21-25.10.1995 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Posiedzenie Rady Geologicznej Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 40, No 11 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1992.06.25 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 12 (1993) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1993.10.06 Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Rady Geologicznej - Warszawa, 26.05.1995 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 40, No 3 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej w dniu 23.01.1992 r. Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 11, No 7 (1963) Posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych Abstract
R. Strzetelski
 
Vol 18, No 5 (1970) Postanowienia Komisji Nowych Minerałów (ab) Abstract
, ,
 
Vol 27, No 9 (1979) Postęp prac nad Międzynarodową mapą hydrogeologiczną Europy w skali 1 : 1 500 000 Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 8 (1960) Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych Abstract
Karol Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1961) Postęp techniczny w dziedzinie sejsmicznych badań prospekcyjnych Abstract
Henryk Banaś
 
Vol 19, No 1 (1971) Postęp techniczny w geofizyce stosowanej dla potrzeb geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz surowców stałych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pepel
 
Vol 9, No 10 (1961) Postęp techniczny w pracach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Izakowski
 
Vol 32, No 10 (1984) Postęp w badaniach geochronologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju Abstract
Roman Osika
 
Vol 28, No 1 (1980) Postęp w badaniach ofiolitów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 41, No 8 (1993) Postęp w rozpoznaniu geologicznym Ziemi Suwalsko-Augustowskiej po 20 latach od zjazdu PTG w 1973r. Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Postępowanie administracyjne w celu uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji dla złóż kopalin, będących w kompetencjach starosty Abstract   PDF (Polish)
Kamilla Olejniczak
 
Vol 21, No 4 (1973) Postępy erozji młodotrzeciorzędowej w okolicy Leśnej na Pogórzu Izerskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 13, No 7 (1965) Postępy geologii prekambru na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 41, No 7 (1993) Postępy w badaniach Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 11 (1987) Postępy w badaniach geofizycznych i kierunki ich rozwoju Abstract
Kazimierz Betlej
 
Vol 1, No 6 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1, No 3 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 11 (1973) Postępy w rozpoznawaniu i kartograficznym odwzorowaniu zagadnień tektoniki permo-mezozoiku na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Post-folding bending of the Silesian nappe, Western Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 27, No 7 (1979) Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 11, No 2 (1963) Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach Abstract
Bronisław Wojciech Wołoszyn
 
Vol 36, No 2 (1988) Postglacjalne dźwiganie wysadów solnych w Inowrocławiu i Górze - fenomen szybkości Abstract
Remigiusz Tarka
 
Vol 59, No 10 (2011) Postsedymentacyjne ruchy wznoszące w rowie Lubstowa (środkowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 34, No 1 (1986) Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu Abstract
Leszek Starkel, Teresa Madeyska, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 12 (1965) Postulaty rolnictwa w zakresie badania stosunków wodnych w zasięgu wpływu kopalnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dłużewski
 
Vol 11, No 9 (1963) Poszukiwania europejskiej prowincji diamentowej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Poszukiwania fosforytów prowadzone w północnej Libii przez polskich geologów Abstract
Jerzy Lefeld, Janusz Uberna
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Eurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (I) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (II) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania kruszywa naturalnego Abstract
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania surowców węglanowych Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania i eksploatacja minerałów uranowych we Francji Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 26, No 8 (1978) Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów Abstract
Hanna Bujwid
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Poszukiwania naftowe w akwenie południowego Bałtyku a ochrona środowiska naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Król
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce w latach 1955-1985 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Ryszard Wagner
 
Vol 47, No 5 (1999) Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim w 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania ropy naftowej na Saharze Abstract
Willi Bruderer
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Poszukiwania śladów Stanisława Staszica we Francji Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych a ropa gaz ziemny Abstract
Zdzisław Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 9 (1961) Poszukiwania surowców wapienniczo-cementowych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Radwan
 
Vol 39, No 9 (1991) Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych — weryfikacja anomalii Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 1, No 9 (1953) POSZUKIWANIA ZŁÓŻ KOPALIN NA CUDZYM GRUNCIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania złóż uranu we Francji Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Poszukiwanie i dokumentowanie materiałów budowlanych w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 69, No 9 (2021) Poszukiwanie i dokumentowanie złóż wód termalnych w Polsce w latach 2010–2020 w aspekcie rozpoznania warunków hydrogeologicznych głębokich systemów wodonośnych Abstract   PDF
Jerzy Sokołowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska
 
Vol 17, No 10 (1969) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w Kanadzie Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego Abstract
Eligiusz Balcerzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) POSZUKIWANIE l ROZPOZNANIE ZŁÓŻ RUD METALI NIEŻELAZNYCH Abstract   PDF
Antoni Graniczny
 
Vol 51, No 9 (2003) Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dzwinel
 
Vol 4, No 3 (1956) Poszukiwanie rud za pomocą chromatografii Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 1, No 7 (1953) POSZUKIWANIE ZŁÓŻ KOPALIN W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Poszukiwanie złóż węglowodorów na morzach Abstract   PDF (Polish)
Michał Konecki
 
Vol 5, No 5 (1957) Poszukiwanie złóż wierceniem małodymensyjnym i bezrdzeniowym Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzwinel, Witold Dzwinel, Krzysztof Dzwinel
 
Vol 42, No 10 (1994) Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Potencjalnie lecznicze wody radonowe Masywu Ślęży Abstract   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski, Lidia Fijałkowska, Aleksandra Bielecka
 
Vol 71, No 2 (2023) Potencjalnie lecznicze wody radonowe wschodniej części Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich (Sudety) o największej zawartości radonu w Polsce Abstract   PDF
Jakub Prusak, Tadeusz A. Przylibski
 
Vol 57, No 2 (2009) Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 66, No 1 (2018) Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gałka
 
Vol 71, No 3 (2023) Potencjał geoturystyczny wybranych obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny Abstract   PDF
Maciej Dzięgiel
 
Vol 51, No 7 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 2 Analiza ropotwórczości Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kosakowski, Wacław Burzewski, Maciej J. Kotarba
 
Vol 14, No 9 (1966) Potencjał redoksowy w przyrodzie Abstract   PDF
Czesław Harańczyk, Izabella Szczepkowska
 
Vol 52, No 12 (2004) Potencjał węglowodorowy karbońskich skał macierzystych w przybałtyckiej części segmentu pomorskiego bruzdy śródpolskiej Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski,, Dariusz Więcław, Cezary Grelowski, Adam Kowalski, Stanisław Lech, Halina Merta
 
Vol 47, No 5 (1999) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski
 
Vol 53, No 1 (2005) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie Rzeszowa Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Adam Kowalski
 
Vol 58, No 3 (2010) Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 42, No 1 (1994) Potencjał zasobowy i wydobywczy siarki w Polsce na tle światowych uwarunkowań - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 61, No 6 (2013) Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 45, No 2 (1997) Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract
Andrzej Ber, Madej Podemski, Wojciech Prussak
 
Vol 45, No 9 (1997) Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Henryk J. Jezierski
 
Vol 30, No 1 (1982) Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Potrzeba ochrony beidelitowych iłów w KWB Bełchatów Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 6 (1974) Potrzeba rozszerzenia badań uwęglenia w celu stymulowania poszukiwań naftowych Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 11 (1987) Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kowalewska, Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Potrzeba zmiany metodyki badań surowców skalnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Potrzeba zwiększenia udziału metod geofizyki jądrowej w poszukiwaniu kopalin użytecznych w Polsce Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 20, No 7 (1972) Potrzeby i możliwości stosowania elektronicznego przetwarzania danych w geologii Abstract
Genowefa Szczepańska, Edward Szczepański
 
Vol 49, No 9 (2001) Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń
 
Vol 10, No 10 (1962) Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki Abstract   PDF (Polish)
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy, Dominik Jura
 
8251 - 8500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>