Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2002) VII Międzynarodowa Konferencja Sedymentologii Fluwialnej - Lincoln, USA, 06-10.08.2001 - Abstrakt
Adam Ihnatowicz
 
Vol 26, No 11 (1978) VII Międzynarodowy Kongres Speleologiczny Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 18, No 7 (1970) VII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstrakt
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel, Kazimierz Pękala
 
Vol 48, No 11 (2000) VII seminarium nt. Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń — Osieczany k. Myślenic, 31.05–03.06.2000 Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 49, No 5 (2001) VII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Osieczany k. Krakowa, 13-15.10.2000 Abstrakt
Jacek Puziewicz
 
Vol 21, No 4 (1973) VII Światowy Kongres Górniczy w Bukareszcie Abstrakt
Jan Wyżykowski
 
Vol 16, No 8 (1968) VII Światowy Kongres Naukowy Abstrakt
Julian Sokołowski, Adam Tokarski
 
Vol 23, No 12 (1975) VII Sympazjum Grupy Roboczej CMNS "Paratethys" Abstrakt
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 11 (1992) VII Sympozjum Glacitektoniki Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) VII Sympozjum Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 46, No 2 (1998) VII ukraińsko-polskie seminarium Stratygraficzna korelacja lessów i utworów lodowcowych Ukrainy i Polski - Jezupol, Ukraina, 25-29.08.1997 Abstrakt
Maria Łanczont
 
Vol 44, No 9 (1996) VIII konferencja sozologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kielce, 15 16.05.1996 Abstrakt
Jerzy Gągol
 
Vol 50, No 2 (2002) VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jarnołtówek, 03-07.09.2001 Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 16, No 4 (1968) VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 46, No 1 (1998) VIII międzynarodowe spotkanie mikropaleontologów zajmujących się radiolariami (INTERRAD) - Bierville, Francja, 08-13.09.1997 Abstrakt
Hanna Górka, Marta Bąk
 
Vol 40, No 11 (1992) VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstrakt
W. Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997 Abstrakt
Józef Górski, Ewa Liszkowska
 
Vol 20, No 5 (1972) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstrakt
Jerzy Kopacz, Andrzej Skalski
 
Vol 1, No 1 (1953) VIII Plenarne posiedzenie KC PZPR Abstrakt
, ,
 
Vol 46, No 9-1 (1998) VIII seminarium polsko-ukraińskie -Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy - Warszawa i okolice, 22-27.06.1998 Abstrakt
Leopold Dolecki
 
Vol 19, No 6 (1971) VIII Światowy Kongres Naftowy Abstrakt
Jan Żytka, Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) VIII Sympozjum Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych w Munster (RFN) Abstrakt
Antoni Kleczkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Viviparus diJuvianus (Kunth) w osadach interglacjału mazowieckiego w Grabanowie na Podlasiu Abstrakt
Krzysztof M. Krupiński, Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 6 (2003) Vladimir Panoš 1922 - 2002 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 2 (1994) V.P. Wright, M. Esteban, P.L. Smart (red.) - Paleokarsts and Paleokarstic Reservoirs Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre’a — wspomnienie czeskiego geologa Abstrakt
Jaroslav Skacel
 
Vol 51, No 10 (2003) W blasku lampy naftowej słów kilka o ekslibrisie górniczym i geologicznym Abstrakt
Ryszard Bandosz
 
Vol 36, No 8 (1988) W cieni u TL Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 1 (1995) W. Ciężkowski, L. Poprawski, P. Limisiewicz, M. Kucharski - Butelkowane wody mineralne Polski Abstrakt
Jerzy Gągoł, Gertruda Herman
 
Vol 43, No 6 (1995) W dwudziestolecie śmierci Jana Wyżykowskiego Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 1 (1996) W. Gabzdyl - Geologia złóż węgla. Złożaświata Abstrakt
W. W. Kiriukow
 
Vol 47, No 6 (1999) W. Heflik & L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 3 (2000) W. Heflik& L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 47, No 2 (1999) W. Heidrich & T. Klein - Campus Companies. Innowatiwe Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hohschule und Unternehmen Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 10 (1997) W. Kroker (Hrsg.) - Montantechnologie an historischen Schnittstellen Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) W. Kroker (red.) — Silberbergbau und -verhüttung in der Antike nach Texten von Plinius, Diodor und Dioskurides Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) W. Lampert & U. Sommer - Ekologia wód śródlądowych Abstrakt
Andrzej Sadurski
 
Vol 47, No 7 (1999) W. Mizerski - Geologia dynamiczna dla geografów Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 11 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 12 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski — Geologia Polski dla geografów Abstrakt
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Murek, B.J. Skiner& S.C. Porter – Environmental geology Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 2 (2003) W obronie polskich czasopism geologicznych Abstrakt
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 7 (1996) W Parku Krajobrazowym Chełmy - co słychać? Abstrakt
Andrzej Grocholski, Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 2, No 3 (1954) w PIĘCDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYCIECZKI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU GEOLOGICZNEGO W TATRY l PIENINY Abstrakt
Stanisław Sokołowski
 
Vol 42, No 9 (1994) W. Pohl - W. u W. Petraschecks Lagerstattenlehre. Eine Einfiihrung in die Wissenschaft von den mineralischen Bodenschatzen Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) W. Schulz — Streifzüge durch die Geologie des Landes Mecklemburg-Vorpommern Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 11, No 2 (1963) W sprawie badań aureoli batolitowych w prekambrze północno-wschodniej Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 12 (1959) W sprawie chemii i technologii surowców mineralnych dla potrzeb dokumentacji geologicznych Abstrakt
Władysław Downarowicz
 
Vol 2, No 6 (1954) W SPRAWIE DOKONYWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKŁADACH EKSPLOATUJĄCYCH NIEKTÓRE ZŁOŻA KOPALIN Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 4, No 10 (1956) W sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wierceń geologicznych Abstrakt
Olgierd Brzozowski
 
Vol 16, No 8 (1968) W sprawie dokładności pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Marasek
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie dolomityzacji morskich utworów triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt
Jan Pałys
 
Vol 16, No 1 (1968) W sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach-septariach Abstrakt   PDF
Jan Wojciechowski
 
Vol 7, No 3 (1959) W sprawie genezy złóż miedzi w niecce północno-sudeckiej Abstrakt   PDF
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie gleb strukturalnych na Krzyżnem Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 9, No 4 (1961) W sprawie głębokich wierceń na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 6 (1982) W sprawie interpretacji profilu starszego paleozoiku w otworze Toruń 1 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 5 (1964) W sprawie kilku problemów stratygrafii polskiego malmu Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 7, No 9 (1959) W sprawie klasyfikacji zasobów Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc Abstrakt   PDF
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 2, No 3 (1954) W SPRAWIE LIKWJIDACJI GEOLOGII W SZKOLE ŚREDNIEJ Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 24, No 8 (1976) W sprawie lodowcowego pochodzenia materiału trzeciorzędowego centralnych rejonów Gór Świętokrzyskich (dyskusja) Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego keto Lublińca Abstrakt
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) W sprawie metod projektowania i realizacji badań hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów wód podziemnych Abstrakt   PDF
Jacek Szymanko
 
Vol 22, No 1 (1974) W sprawie metodyki badań składu głazowego moren Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 3, No 12 (1955) W sprawie możliwości odkrycia boksytu w Polsce Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie nazewnictwa i klasyfikacji uskoków Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 24, No 1 (1976) W sprawie niektórych terminów tektonicznych Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 10 (1964) W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia" Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 5 (1988) W sprawie nomenklatury, terminologii i nazewnictwa skał solnych Abstrakt
Irena Stasik
 
Vol 1, No 9 (1953) W SPRAWIE NORMALIZACJI OZNACZEŃ LTOLOGICZNYCH Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie nowego nazewnictwa jednostek tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie ochrony skarpy wiślanej na Bielanach w Warszawie Abstrakt   PDF
Hanna Majchert-Wójcik
 
Vol 2, No 12 (1954) W sprawie paleozoicznych rud żelaza występujących na obszarze Gór Świetokrzyskich Abstrakt   PDF
Stanisław Cholewiński
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie piasków szklarskich w kopalni siarki w Piasecznie Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) W sprawie poprawności terminologicznej w hydrochemii Abstrakt   PDF
Bronisław Janiec
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie porównywania wydajności studzien o różnej konstrukcji filtrów Abstrakt
Witold Olendski
 
Vol 7, No 8 (1959) W sprawie poszukiwań geologicznych w regionie tatrzańskim Abstrakt   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 3, No 8 (1955) W sprawie poszukiwań złóż ropy naftowej w Polsce Abstrakt
K. Konior, F. Mitura
 
Vol 4, No 9 (1956) W sprawie poszukiwań złóż rud żelaza Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 19, No 12 (1971) W sprawie projektu "Kodeksu etyki polskich geofizyków prospekcyjnych" Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 19, No 7 (1971) W sprawie schorzeń i nieszczęśliwych wypadków w zawodzie geologa Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 30, No 4 (1982) W sprawie spolszczenia klasyfikacji skał węglanowych Dunhama Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 33, No 11 (1985) W sprawie stosowania wyników datowania termoluminescencyjnego przy ustalaniu stratygrafii utworów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 10, No 6 (1962) W sprawie stratygrafii otworów w Lidzbarku Warmińskim i Labiawie Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 2 (1955) W sprawie "syderytów" serii menilitowo-krośnieńskiej fliszu karpackiego Abstrakt   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 4, No 3 (1956) W sprawie terminologii mikropaleontologicznej Abstrakt
Zbigniew Kirchner
 
Vol 8, No 10 (1960) W sprawie tzw. serii lądowej dolnej kredy na NW od Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Anna Raczyńska, Stefan Cieśliński
 
Vol 22, No 7 (1974) W sprawie warunków występowania i możliwości wykorzystania polskich zasobów geotermicznych Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło, Jacek Majorowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) W sprawie węglanowego systemu wód podziemnych i warunków potencjalnych depozycji kredy jeziornej Abstrakt   PDF
Bronisław Janiec
 
Vol 37, No 1 (1989) W sprawie wieku fliszu podhalańskiego Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 36, No 7 (1988) W sprawie wieku kruszców złoża kopalni Pomorzany Abstrakt
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 9 (1960) W sprawie wiercenia otworów hydrogeologicznych metodą mechaniczno-obrotową z zastosowaniem płuczki Abstrakt
Andrzej Marasek, Witold Olendski
 
Vol 27, No 12 (1979) W sprawie wskaźników określających stopień wykorzystania złóż kopalin stałych Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie występowania fosforytów kredowych w północnej Polsce Abstrakt
Tadeusz Osmólski
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie występowania i genezy solanek w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Ryszard Podio
 
Vol 12, No 6 (1964) W sprawie wzbogacania fosforytów krajowych Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 4, No 4 (1956) W sprawie właściwego stosowania zasad ekstrapolacji przy sporządzaniu dokumentacji złóż kopalin stałych Abstrakt
Jerzy Wróblicki
 
Vol 24, No 1 (1976) W sto pięćdziesiątą rocznicę zgonu Stanisława Staszica (20 I 1826 - 20 I 1976) Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Struckmeier (Ed.) - Grundwasser Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 4 (1953) W. Szafer i M. Kostyniuk. Zarys paleobotaniki Abstrakt
B. Hryniewicki
 
Vol 30, No 6 (1982) W trosce o racjonalne gospodarowanie wodą Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 42, No 2 (1994) W. Wernerowa - Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986 - 1990 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 42, No 5 (1994) W.A. Diediejew - Uglenosnaja formacija Pieczorsko bassiejna Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 9 (2003) W.A. Marr & C.E. Fairhurst (red.) — Nieniszczące i zautomatyzowane badanie właściwości skał i gleb ASTM Abstrakt
Witold C. Kowalski, Marek Barański
 
Vol 42, No 9 (1994) Wacław Czachórski (1909 -1994) Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 9 (1996) Wacław Ryka (1931-1996) Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 7 (2002) Wadsleyit - "potencjalne" oceany wody w strefie przejściowej płaszcza Ziemi? Abstrakt   PDF
Krystyna Klimas, Jan Koziar
 
Vol 35, No 4 (1987) Wadyczne osady węglanowe w utworach czerwonego spągowca rowu Sławkowa Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych Abstrakt
Eva Planderova, J. Maria Ziembińska-Tworzydło, Irena Grabowska, Aleksandra Kohlman-Adamska, Anna Sadowska, Barbara Słodkowska, Leon Stuchlik, Hanna Ważyńska
 
Vol 48, No 10 (2000) Wahania koncentracji i składu izotopowego w atmosferycznym CO2 Abstrakt   PDF
Janina Szaran
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Kowalczyk 1936 - 1998 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Zimny 1927-1997 Abstrakt
E. K.
 
Vol 44, No 1 (1996) Waloryzacja - nowy kierunek oceny wód podziemnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 35, No 3 (1987) Wanad w substancji organicznej węgli i witrynitów otworu wiertniczego Niedobczyce IG-1 Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 3 (1994) Wanda Kieżel (1937 -1993) Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 3 (1978) Wapień cechsztyński w rejonie Pogorzeli na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt
Tadeusz M. Peryt, Aleksander Protas
 
Vol 20, No 1 (1972) Wapienie litotamniowe na antyklinie chęcińskiej Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Wapienie materiałem budowlanym trackiego grobowca z okolicy Borowa w Bułgarii Abstrakt
Janusz Skoczylas, Dymitr Stanczew
 
Vol 43, No 2 (1995) Wapienne osady jeziorne interglacjału mazowieckiego i wczesnego glacjału w Ossówce na Podlasiu Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 39, No 2 (1991) Warciańska sekwencja glacjalna w okolicach Nieszawy Abstrakt
Janusz W. Jeziorski
 
Vol 40, No 9 (1992) Warstwa ozonowa i jej znaczenie Abstrakt
Zenobia Lityńska
 
Vol 49, No 1 (2001) Warstwy z Jegłowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki) Abstrakt   PDF
Jacek Szczepański
 
Vol 44, No 10 (1996) Warszawski ośrodek nauk geologicznych w Królestwie Kongresowym w drugiej połowie XIX i na początku XX w Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Warsztaty dotyczące wykorzystania ciepła gorących, suchych, spękanych skał — Soultz-sous-Foręts, Francja, 11–12.12.2002 Abstrakt
Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 51, No 10 (2003) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 Abstrakt
Małgorzata Roman, Krystyna Turkowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Warsztaty metodologiczne Metody petrologiczne w stratygrafii czwartorzędu - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstrakt
Jerzy A. Czerwonka, Jan Rzechowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedymentologii — Analiza facjalna oraz wysokorozdzielcza stratygrafia sekwencji i cyklostratygrafia w przejściowych sukcesjach fluwialno-płytkomorskich — Sofia, Bułgaria, 09–13.09.2002 Abstrakt
Anna Wysocka
 
Vol 43, No 12 (1995) Warsztaty mikroanalityczne - spotkanie członków Uni-Export Link Club Abstrakt
Ewa Krzemińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Warsztaty naukowe - Azotany wód podziemnych Europy - Wisła, 04–06.06.2002 Abstrakt
Janusz Jureczka, Andrzej Pacholewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Warsztaty problemowe nt. Dokumentowanie i eksploatacja złóż kopalin w skali powiatu - Sosnowiec, 12.10.2001 Abstrakt
Marek Gałka
 
Vol 43, No 1 (1995) Warsztaty terenowe Geomorfologia i osady strefy litoralnej jezior, Charzykowy - 06-10.09.1994 Abstrakt
Wacław Florek
 
Vol 50, No 3 (2002) Warsztaty terenowe IAS - Czwartorzędowe utwory węglanowe południowej Florydy i Wysp Bahama Abstrakt
Marcin Górka
 
Vol 40, No 6 (1992) Wartość gospodarcza kopalin ceramiki budowlanej jako podstawa wysokości opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej Abstrakt
Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 29, No 3 (1981) Wartość krajowych zasobów złóż kopalin stałych Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 12, No 3 (1964) Warunki akumulacji bituminów w strefie miocenu przykarpackiego między Przemyślem a Tarnowem Abstrakt   PDF
Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 4 (1965) Warunki ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji odkrywkowej kopalin stałych na przykładzie złóż wapieni Abstrakt
Piotr Mączka
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki geologiczne i perspektywy wykorzystania złoża węgla brunatnego w rejonie Nakła nad Notecią Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki geologiczne interglacjału eemskiego w Swarzędzu k. Poznania Abstrakt   PDF
Anna Czekalska, Aleksandra Kunkel
 
Vol 29, No 10 (1981) Warunki geologiczne występowania dolomitów w dewonie na obszarze radomsko-lubelskim Abstrakt   PDF
Lech Miłaczewski
 
Vol 12, No 11 (1964) Warunki geologiczne występowania szczątków szkieletu słonia kopalnego odkrytych w Warszawie Abstrakt
Jan Trzeciakowski
 
Vol 20, No 10 (1972) Warunki geologiczne występowania węglowodorów w osadach ordowiku i syluru syneklizy perybałtyckiej na tle jej rozwoju Abstrakt   PDF
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 18, No 10 (1970) Warunki geologiczno-inżynierskie osuwiska w Sadowiu Abstrakt   PDF
Aleksander Kłębek, Ryszard Kociszewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Warunki geotermiczne Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Beata Bruszewska
 
Vol 27, No 4 (1979) Warunki geotermiczne i ich wpływ na rozmieszczenie nagromadzeń węglowodorów w zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jacek Majorowicz
 
Vol 23, No 12 (1975) Warunki geotermiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Łęcznej Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki gruntowo-wodne stoków Równicy i KIimczoka w Beskidzie Śląskim Abstrakt   PDF
Adam Kopański, Henryk Życzyński
 
Vol 21, No 2 (1973) Warunki hydrochemiczne w dolnopaleozoicznych poziomach perspektywicznych zachodniej części basenu perybałtyckiego Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 17, No 4 (1969) Warunki hydrodynamiczne w syneklizie perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 28, No 7 (1980) Warunki hydrogeochemiczne na obszarze objętym wpływem odwodnienia złóż węgli brunatnych w rejonie bełchatowskim Abstrakt   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 26, No 9 (1978) Warunki hydrogeologiczne i przewidywane zawodnienie kopalń w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska
 
Vol 35, No 2 (1987) Warunki hydrogeologiczne na trasie I linii metra w Warszawie Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki hydrogeologiczne rejonu Kampinoskiego Parku Narodowego - nowe dane z badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Ewa Krogulec, Paweł Pomianowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Warunki hydrogeologiczne Śląska Abstrakt   PDF
Michał Różycki
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki hydrogeologiczne środkowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej w nadkładzie cechsztyńskiej formacji miedzionośnej (bez kenozoiku) Abstrakt   PDF
Jan Strzeliński
 
Vol 44, No 11 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie kamieniołomów Wapienno i Bielawy na Kujawach Abstrakt   PDF
Halina Pomianowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie Wałbrzycha Szczawna Zdroju w 1995 r. (przed likwidacją kopalń węgla kamiennego) Abstrakt
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 47, No 5 (1999) Warunki hydrogeologiczne występowania wód leczniczych w rejonie Kamienia Pomorskiego Abstrakt   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 12, No 2 (1964) Warunki hydrogeologiczne źródła “Krystynka” w Ciechocinku Abstrakt   PDF
Julian Ciżyński, Mieczysław Kucharski
 
Vol 30, No 5 (1982) Warunki i możliwości zinformatyzowania geologii inżynierskiej Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 37, No 4 (1989) Warunki klimatyczne środowiska sedymentacji martwicy karniowickiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Ćwiżewicz, Joachim Szulc
 
Vol 42, No 6 (1994) Warunki korzystania z wód dorzecza na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 13, No 3 (1965) Warunki porównywalności wyników badań wodochłonności skał Abstrakt   PDF
Wiesław Jawański
 
Vol 42, No 9 (1994) Warunki powstania soli mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia w świetle badań inkluzji Abstrakt
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Warunki powstania soli retu w zachodniej Polsce: badania inkluzji fluidalnych Abstrakt
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki p-T proterozoicznego metamorfizmu w granulitach i gnejsach kompleksu podlaskiego, w zachodniej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstrakt   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki pT w trzeciorzędowej pryzmie akrecyjnej w Karpatach Zachodnich - na podstawie badań inkluzji węglowodorowych Abstrakt   PDF
Vratislav Hurai, Anna Świerczewska, Antoni Tokarski
 
Vol 20, No 11 (1972) Warunki rozwoju lokalnych struktur w starszym paleozoiku na obszarze syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
E. T. Bałaszow, L. Kinieszner, E. Poleszak
 
Vol 32, No 4 (1984) Warunki sedymentacji bursztynonośnych osadów trzeciorzędu z okolic Chłapowa Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Warunki sedymentacji karbonu Gałęzic Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 46, No 7 (1997) Warunki sedymentacji osadów cechsztynu w niecce północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Paweł Raczyński
 
Vol 30, No 5 (1982) Warunki sedymentacji osadów prekambru i kambru w północnej Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Warunki sedymentacji serii fosforytonośnych górnego albu i cenomanu rejonu Gościeradów-Salomin (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstrakt   PDF
Andrzej Kuhn, Antoni Pizon
 
Vol 27, No 1 (1979) Warunki sedymentacji utworów czerwonego spągowca w okolicach Rawicza Abstrakt   PDF
Marek Tarnawski
 
Vol 32, No 2 (1984) Warunki stateczności ścian w kamieniołomie gabra „Braszowice" na tle szczelinowatości masywu Abstrakt   PDF
Stanisław Frelkiewicz, Piotr Kijewski, Wojciech Salski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Warunki tektoniczne występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w okolicach Baku (ZSRR) Abstrakt
Maria Bac, Aba Moszaszwili
 
Vol 24, No 5 (1976) Warunki występowania i geneza kaolinów polskich Abstrakt   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 28, No 10 (1980) Warunki występowania oraz chemizm wód podziemnych w rejonie Sebhy na Pustyni Libijskiej Abstrakt
Jarosław Pich
 
Vol 23, No 4 (1975) Waryscydy południowej Wielkopolski Abstrakt   PDF
Wojciech Grocholski
 
Vol 34, No 3 (1986) Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy Środkowej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 51, No 9 (2003) Waryscyjskie deformacje obszaru lubelskiego na podstawie interpretacji danych sejsmicznych. Implikacje poszukiwawcze Abstrakt   PDF
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Water geochemistry in the Eastern Carpathians Abstrakt   PDF
Angelo Minissale, Dimitri Abbndo, Orlando Vaselli, Zsolt Berner, loan Seghedi, Franco Tassi, Stefan Grigoriescu, Mike Ioane, Nara Coradossi, Mario Paolieri, Doru Badescu, Alexandru Szakacs
 
Vol 13, No 10 (1965) Ważniejsze kierunki prac geologicznych w ZSRR na najbliższe lata i zagadnienia współpracy w ramach RWPG Abstrakt   PDF
Aleksandr Wasil’ewicz Sidorenko
 
Vol 32, No 2 (1984) Ważniejsze lineamenty Karpat i ich związek ze znanymi uskokami Abstrakt   PDF
Janina Motyl-Rakowska, Andrzej Ślączka
 
Vol 20, No 11 (1972) Ważniejsze problemy budowy geologicznej niecki szczecińskiej w świetle wyników prac geologiczno-geofizycznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Bryl, Tomasz Horn
 
Vol 42, No 4 (1994) Ważniejsze problemy statystyki środowiska. Polskie Towarzystwo Statystyczne, Rada Główna Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Ważniejsze wyniki prac Instytutu Geologicznego w 1973 r. i zadania w 1974 r. Abstrakt
S. Smoleński
 
Vol 8, No 5 (1960) Ważniejsze zabytki przyrody nieożywionej na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Tadeusz Gunia, Zdzisław Śliwa
 
Vol 23, No 1 (1975) Ważniejsze zadania państwowej służby geologicznej w 1975 r Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 30, No 8 (1982) Ważniejsze złoża cyny w świecie Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. I Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 30, No 10 (1982) Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. II Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 4 (1994) W.C. Sweet, Yang Zunyi. J.M. Dickins, Yin Hongfu (red.) - Permo-Triassic Events in the Eastern Tethys. Stratigraphy, Classification, and Relations with the Western Tethys Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 9 (2002) Wczesny etap rozwoju polskiego basenu ryftowego: implikacje dla genezy dolnośląskich złóż miedzi Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Wczoraj i dzisiaj Katowickiego Przedsiębiorstwa Geologicznego na tle jubileuszu 100-lecia firm: KatowickiegoPrzedsiębiorstwa Geologicznego i Katowickiego PrzedsiębiorstwaRobót Wiertniczych - Ustroń w BeskidzieŚląskim, 04.12.1996 Abstrakt
Janusz Szejbal, Ryszard Wróbel
 
Vol 50, No 8 (2002) Wdrożenie do produkcji mineralnych tynków renowacyjnych Abstrakt
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 36, No 5 (1988) Wdrożenie systemu informatycznego INGSURMIN na podstawie danych z województw: ostrołęckiego, stołecznego, skierniewickiego i łódzkiego Abstrakt
Jerzy Stawin, Jerzy Purzycki
 
Vol 47, No 8 (1999) W.E. Chain — Iz wospominanij gieołoga Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 6 (1999) We Wrocławiu, przed pięćdziesięciu laty Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 12 (1961) Węgiel brunatny i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstrakt   PDF
Rajmund Wypiór
 
Vol 46, No 2 (1998) Węgiel brunatny w okolicach Włocławka - historia badań geologicznych i udostępnienia górniczego Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 6, No 3 (1958) Węgiel brunatny w Trzydniku Małym Abstrakt   PDF
Tadeusz Bar
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WĘGIEL KAMIENNY Abstrakt
Tadeusz Boheński
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Węgiel kulisty z Kaczyc (Rybnicki Okręg Węglowy) Abstrakt   PDF
Leonard Jochemczyk, Andrzej Kasprzyk
 
Vol 28, No 8 (1980) Węglanowe konkrecje ze skałotoczami z iłów rudonośnych batonu okolic Wielunia Abstrakt
Piotr Śnieżek
 
Vol 33, No 11 (1985) Węglonośność górnego namuru A w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w świetle analizy rozwoju litologiczno-tektonicznego Abstrakt   PDF
Józef Ryszka
 
Vol 36, No 4 (1988) Węglowodory jako biomarkery - źródła ich pochodzenia, znaczenie i wykorzystanie w geochemii organicznej Abstrakt   PDF
Edmund Maliński, Andrzej Witkowski
 
Vol 49, No 2 (2001) Węglowodory w osadach polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego - Abstrakt   PDF
Edward Kaniewski, Zbigniew Otremba, Adam Stelmaszewski, Joanna Zachowicz
 
Vol 20, No 1 (1972) Wend (wendian) – graniczne ogniwo paleozoiku i proterozoiku Abstrakt   PDF
Ryszard Michniak
 
Vol 18, No 3 (1970) Wermikulit Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 8, No 7 (1960) Wermikulit, jego własności, występowanie i zastosowanie Abstrakt   PDF
Andrzej Kubicz
 
Vol 51, No 10 (2003) Weryfikacja zasobów złóż kopalin Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska, Marek Nieć
 
Vol 44, No 2 (1996) Weryfikacja zasobów złóż kopalin pospolitych Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 42, No 7 (1994) Weryfikacja zasobów złóż kopalin pospolitych Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Western Carpathian seismic events recorded in Poland Abstrakt   PDF
Barbara Guterch
 
Vol 38, No 11 (1990) Wgłębna budowa geologiczna Karpat w świetle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Robert Kucharski, Maria Molek, Barbara Dąbrowska
 
Vol 43, No 12 (1995) Wgłębne badania regionalne niemieckiej części Bałtyku obszarów przyległych świetle obrad 147. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego, Greifswald, Niemcy, 04-06.10.1995 Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Wgłębne podłoże Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Wgłębne wody Księżyca Abstrakt   PDF
Genadij Nikołajewicz Katterfeld, Piotr Michajłowicz Frołow
 
Vol 15, No 1 (1967) Wgłębne wody Marsa Abstrakt   PDF
Genadij Nikołajewicz Katterfeld, Piotr Michajławicz Frołow
 
Vol 46, No 3 (1998) W.H. Calvin - Der Strom der bergauf fliesst. Eine Reise durch die Evolution Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) W.H. Campbell — Earth Magnetism. A Guided Tour trough Magnetic Fields Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 49, No 4 (2001) W.H. Dobrucka - Piwo dla Posejdona Abstrakt
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 10 (2003) W.I. Fieldman — Gieołogia w filatelii. Philatelic geology Abstrakt
Witold C. Kowalski, Przemysław B. Kowalski
 
Vol 25, No 10 (1977) WIADOMOŚCI Abstrakt
, ,
 
Vol 37, No 1 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 4 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 5 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 6 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 7 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 8 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 9 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 10 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 11 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 1 (1987) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
. .
 
8251 - 8500 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>