Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 2 (1996) XIII Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i GeologiiKarbonu i Permu, Kraków, 28.08-02.09.1995 Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 12 (2002) XIII Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 51, No 11 (2003) XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych Abstract
Janusz Burchard
 
Vol 50, No 7 (2002) XIV Konferencja Gospodarowanie Zasobami Wód Podziemnych — Częstochowa, 11–12.04.2002 Abstract
Andrzej Szczepański, Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) XIV Konferencja Paleontologów - Kamionka k. Rzeszowa, 1991.10.07 -09. Abstract
B. Studencka
 
Vol 64, No 11 (2016) XIV Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2016 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 7 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres INQUA - Berlin, Niemcy, 03-10.08.1995 Abstract
Jan Rzechowski
 
Vol 43, No 1 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny - Recife, Brazylia, 20-26.08.1994 Abstract
Tadeusz Peryt, Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 7 (1994) XIV Światowy Kongres Naftowy Stavanger, 29.05 - 1.06.1994 Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 34, No 8 (1986) XIX Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na Sardynii Abstract
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Irena Heller, Stanisław Geroch
 
Vol 46, No 2 (1998) XIX Konferencja Terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - MAGURA '98 Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) XIX konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG MAGURA '98 - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstract
Marta Rauch
 
Vol 42, No 9 (1994) XIX Sympozjum Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii - Kraków, 17-18.01.1995 Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 26, No 6 (1978) X-lecie Studium Podyplomowego z Mineralogii i Petrografii Surowców Mineralnych AGH Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7-8 (1970) XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Lublinie Abstract
Adam Malicki
 
Vol 25, No 7 (1977) XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Krośnieńskiej Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 10 (1999) XV i XVI konkurs grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 3 (1993) XV Konferencja Paleontologów, 1-3 października 1992 r. Abstract
A. Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 43, No 12 (1995) XV Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, Ateny, Grecja, 17-21.09.1995 Abstract
Michał Krobicki, Piotr Krzywiec, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 10 (1998) XV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny Alicante, Hiszpania, 12-17.04.1998 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 6 (1999) XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Mirosława Boczar
 
Vol 59, No 11 (2011) XV Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii Poznań, Żerków, 14–16.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska, Robert Radaszewski
 
Vol 43, No 2 (1995) XV regionalne spotkanie lAS - Ischia (Włochy),13-16.04.1994 Abstract
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 49, No 2 (2001) XV Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Krystyna Leciejewicz, Iwona Puźniak
 
Vol 19, No 8-9 (1971) XV Sympozjum Geofizyczne w Popradzie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 46, No 12 (1998) XVI Konferencja Paleontologów - Wiktorowo, 02-04.09.1998 Abstract
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 49, No 1 (2001) XVI Konferencja — Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych — Karlowe Wary, Czechy, 27–31.08.2000 Abstract
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 18, No 7 (1970) XVI Sesja Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Emilia Witwicka
 
Vol 51, No 2 (2003) XVII Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Iwona Puźniak
 
Vol 42, No 9 (1994) XVII Sympozjum - Geologia Formacji Węglonośnych Polski - Kraków, 13-14.04.1994 Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 8, No 7 (1960) XVII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstract
Andrzej Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 34, No 7 (1986) XVIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 48, No 4 (2000) XVIII konkurs grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 65, No 8 (2017) XVIII Ogólnopolski i XI Polsko-Litewski Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Wojanów, 8–10.11.2017 r. Słowo wstępne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Staśko,, Wojciech Ciężkowski, Henryk Marszałek
 
Vol 61, No 12 (2013) XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013 Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek
 
Vol 8, No 11 (1960) XVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 62, No 7 (2014) XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta Abstract   PDF (Polish)
Marek Skubisz, Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 9, No 3 (1961) XXI Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kopenhadze Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 13, No 7 (1965) XXII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Indii Abstract
Mieczysław Mrozowski, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 5 (2013) XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków Poznań, 4–5.04.2013 Abstract   PDF (Polish)
Dorota Karmasz, Jacek Retka
 
Vol 7, No 3 (1959) XXII Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Geofizycznego Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 16, No 7 (1968) XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu GeologIcznego w Pradze Abstract
Edward Rühle
 
Vol 20, No 5 (1972) XX-lecie Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstract
Stanisław Serafini
 
Vol 21, No 3 (1973) XX-LECIE "Przeglądu Geologicznego" Abstract
. ,
 
Vol 26, No 11 (1978) XXV lat działalności Komisji Zasobów Kopalin przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Antoni Białaczewski
 
Vol 26, No 4 (1978) XXV lat działalności Wydawnictw Geologicznych Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 60, No 6 (2012) XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Warszawa, 19–20.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Laszczka
 
Vol 22, No 4 (1974) XXV posiedzenie Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract
Stanisław Czyżewski
 
Vol 24, No 12 (1976) XXV Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 29, No 11 (1981) XXVII Sesja Wszechzwiązkowego Towawarzystwa Paleontologicznego ZSRR Abstract
Leon Karczewski, Lidia Malinowska, Krystyna Pożaryska
 
Vol 16, No 1 (1968) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 24, No 1 (1976) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 17, No 3 (1969) XXX Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstract
Adam Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 21, No 5 (1973) XXXI Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych Abstract
Mieczysław Najberg
 
Vol 51, No 4 (2003) XXXII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeo- logów (IAH) -- Mar del Plata, Argentyna, 21-25.10.2002 Abstract
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Z. Kotański
 
Vol 20, No 6 (1972) XXXIII Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstract
Adam Dąbrowski, Julian Smoleński
 
Vol 33, No 2 (1985) XXX-lecie Zakładu Mechaniki Podłoża Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Abstract
Ewa Stępkowska
 
Vol 1, No 8 (1953) XXXVI ROCZNICA REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ Abstract
, ,
 
Vol 11, No 7 (1963) XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Pieniny) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 13, No 6 (1965) XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Y. Tardy - Petrology of Laterites and Tropical Soils Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Z. Alexandrowicz, A. Kućmierz, J. Urban, J. Otęska-Budzyń - Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Z. Alexandrowicz (red.) — Groty Kryształowe w Kopalni Soli Wieliczka Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Z badań biogeochemicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Maria Lindner, Jan Sarosiek
 
Vol 7, No 10 (1959) Z badań geologicznych lessu Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Z badań geologicznych na Morzu Południowo-chińskim Abstract   PDF (Polish)
Robert Jagodziński, Stanisław Lorenc, Witold Szczuciński
 
Vol 23, No 9 (1975) Z badań geologicznych nad druzgotową częścią złoża solnego Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szybist
 
Vol 24, No 7 (1976) Z badań konkrecji węglanowych w utworach węglonośnych Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 22, No 1 (1974) Z badań mineralogicznych nad lessem ze Zwierzyńca w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki, Janusz Dominik
 
Vol 24, No 5 (1976) Z badań nad modyfikacją powierzchniowych własności minerałów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta, Witold Żabiński
 
Vol 7, No 8 (1959) Z badań nad petrografią liasu wierchowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański
 
Vol 23, No 1 (1975) Z badań palinologicznych karbonu północno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Halina Krawczyńska-Grocholska
 
Vol 28, No 11 (1980) Z badań sedymentologicznych utworów kredy wierchowej w Dolinie Kościeliskiej Abstract
Krzysztof Krajewski
 
Vol 51, No 12 (2003) Z. Buła (red.) — Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego 1 : 200 000 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 11 (1962) Z doświadczeń nad metodyką i organizacją przygotowań do prac geologicznych poza granicami kraju Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 22, No 8 (1974) Z dyskusji nad trzeciorzędem w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 9 (1992) Z DZIALALNOSCI BIURA KONCESJI GEOLOGICZNYCH Abstract
, ,
 
Vol 63, No 7 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Finansowe obciążenia górnictwa w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Danuta Czerniawska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Najwa¿niejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym po nowelizacji z 11 lipca 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Rafał Miland
 
Vol 59, No 7 (2011) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wojtczak
 
Vol 59, No 8 (2011) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zalewska
 
Vol 61, No 2 (2013) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2012 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 66, No 6 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2017 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 62, No 12 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik, Krzysztof Jackowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Jagielski, Anna Feldman-Olszewska, Marcin Janas, Hubert Kiersnowski, Ewelina Krzyżak, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin, Katarzyna Sobień, Krystian Wójcik
 
Vol 67, No 1 (2019) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II) Abstract   PDF (Polish)
Anna Feldman-Olszewska, Leszek Jankowski, Ewelina Krzyżak, Tadeusz Peryt, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Krystian Wójcik
 
Vol 60, No 3 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska zrealizowane w 2011 r. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin
 
Vol 65, No 6 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Zawodnienia terenów górniczych – przewodnik po najważniejszych przepisach z komentarzami mierniczego górniczego i geologa górniczego (stan prawa – styczeń 2017 r.) Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski
 
Vol 40, No 7 (1992) Z DZIAŁALNOŚCI MOŚZNiL Abstract
. .
 
Vol 3, No 5 (1955) Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STRATYGRAFI PRZEDSIĘBIORSTWA GEOLOGICZNEGO POSZUKIWAŃ NAFTOWYCH Abstract
ZBIGNIEW KIRCHNER
 
Vol 19, No 7 (1971) Z działalności Oddziału Warszawskiego PTG Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Z działalności Państwowej Rady Górnictwa Abstract
J. Szawdyn
 
Vol 40, No 8 (1992) Z działalności Podkomitetu Mechaniki Skał i Podłoża Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór - Młoty k. Bystrzycy Kłodzkiej, 1989.09.12-13; Świnna Poręba k. Wadowic, 1991.09.11. Abstract
K. Thiel
 
Vol 60, No 2 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Kartografia geośrodowiskowa – zadaniem państwowej służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 60, No 4 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2011 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 62, No 2 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2013 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2014 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 64, No 4 (2016) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2015 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 65, No 3 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2016 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 45, No 4 (1997) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo jeleniogórskie Abstract
Władysław Hołub
 
Vol 44, No 4 (1996) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo wrocławskie Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 24, No 4 (1976) Z dziejów badań i poszukiwań złóż rud miedzi w Polsce w ostatnim 30-leciu Abstract   PDF (Polish)
Edward Gospodarczyk
 
Vol 4, No 8 (1956) Z geochemii magmowców krakowskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Michałek, Witold Żabiński
 
Vol 9, No 5 (1961) Z geologii Bornholmu Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 26, No 5 (1978) Z geologii Grecji Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 8, No 4 (1960) Z geologii Krymu Abstract
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Stefan Cieśliński
 
Vol 10, No 9 (1962) Z geologii Maroka Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 7, No 10 (1959) Z geologii Wądroża Wielkiego Abstract
Janusz Uberna
 
Vol 18, No 4 (1970) Z historii Muzeum Instytutu Geologicznego - Abstract
Maria Żelichowska
 
Vol 11, No 7 (1963) Z historii odkrycia wód mineralnych Szczawnicy i Krościenka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 7, No 9 (1959) Z historii studiów górniczych i geologiczno-górniczych w Krakowie Abstract
Marian Kamieński
 
Vol 45, No 2 (1997) Z historii Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 13, No 11 (1965) Z historii użytkowania wód mineralnych w okolicach Piwnicznej Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Hanna Ostrowicka
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Ryszard Marcinowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 47, No 8 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 10, No 2 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 3 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 6 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 7 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 9 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 10 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 11 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 12 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 4 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 3 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 2 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 1 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 5 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 6 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 7 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 8 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 9 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 1 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 2 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 5 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 9 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 10 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 11 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 12 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 7 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 12 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 11 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 10 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 9 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 8 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 6 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 5 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 4 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 1 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 46, No 12 (1998) Z. Mikulski - Gospodarka wodna Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 12 (1998) Z. Mikulski -Systematyka i definicje nauk o wodzie (w ujęciu historycznym) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 4 (1953) Z mineralogii i geochemii pegmatytów Abstract   PDF (Polish)
Antoni Polański
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 Z MINIONYCH CZASÓW Aleksander Czekanowski – odkrywca trapów syberyjskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 65, No 2 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Badania geofizyczne na obiekcie Damran’e na Saharze w Algierii w latach 80. XX w. – wspomnienie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Rulski
 
Vol 62, No 7 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podróżnik, przyrodnik, geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie – nowe dane biograficzne w świetle niepublikowanych dokumentów z archiwów francuskich i niemieckich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 64, No 5 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Geologiczny obraz Sudetów w pracach Stanisława Staszica (1755–1826) Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 64, No 3 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Janina Pacowska – geolog, geograf (1914–1954). Wspomnienia o siostrze Abstract   PDF (Polish)
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Karol Bohdanowicz (1864–1947) – dyrektor dwóch służb geologicznych: rosyjskiej i polskiej (w 150. rocznicę urodzin) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 66, No 4 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Konstanty Tołwiński – wybitny geolog karpacki, organizator poszukiwań i badań złóż nafty i gazu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 5 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…” – w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Gil
 
Vol 62, No 6 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Ludwik Horwitz – badacz pienińskiego pasa skałkowego, najtrudniejszej struktury Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Z MINIONYCH CZASÓW Na wyżynach polskiej geologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 1 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Nauki geologiczne na wyższych uczelniach w okresie 20-lecia międzywojennego. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 66, No 11 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Początki organizacji badań geologicznych w okresie międzywojennym. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 64, No 11 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Bohdan Świderski – niestrudzony badacz tektoniki Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 6 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jan Nowak – twórca pierwszej syntezy tektonicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 12 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jerzy Znosko – tektonik, stratygraf, odkrywca złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Kazimierz Guzik – zasłużony geolog kartograf, geotechnik i tektonik Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 4 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Stanisław Sokołowski, klasyk geologii tatrzańskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 11 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Tadeusz Wiśniowski – pionier badań dziejów nauk geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 8 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Zdzisław Pazdro – twórca polskiej szkoły hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 Z MINIONYCH CZASÓW Ślady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza w relacjach polskich podróżników XVIII i XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Aneta Marek
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Stanisław Tyski – Człowiek Instytutu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Swego (prekursora myśli aktualistycznej) nie znacie… Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Tadeusz Depciuch – pionier badań geochronologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 9 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW W poszukiwaniu najstarszej kopalni węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
 
Vol 63, No 2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Wawrzyniec i Henryk Teisseyre’owie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 2 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Antonio Raimondiego (1824–1890) z polskimi przyrodnikami i inżynierami w Peru Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 67, No 4 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z gospodarką w okresie 20-lecia międzywojennego. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 2 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Wuzupełnieniu do działalności Profesora Józefa Zwierzyckiego (1888–1961) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 63, No 5 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Władysław Szajnocha (1858–1928) – wybitny geolog i inspirator organizacji nowoczesnej geologii na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 65, No 8 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Za kulisami sędziwego „Jubilata”. Na zbliżające się 100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 61, No 12 (2013) Z MINIONYCH CZASÓW „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach Profesora Zdzisława Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Barczyk, Mariusz Niechwedowicz
 
Vol 3, No 12 (1955) Z najnowszych badań stratygraficznych i paleogeograficznych Barrandu Abstract   PDF (Polish)
Bedrich Boucek
 
Vol 27, No 6 (1979) Z osobistych doświadczeń poszukiwawczych złóż złota Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Z paleogeografii permu na Pomorzu Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Z petrografii najstarszej soli kamiennej w LGOM Abstract   PDF (Polish)
Irena Stasik
 
Vol 41, No 1 (1993) Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Z. W.
 
Vol 49, No 1 (2001) Z prac nad międzynarodową klasyfikacją zasobów ONZ Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 40, No 11 (1992) Z prac Państwowej Rady Ochrony Środowiska- 1992.05.13. Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 42, No 10 (1994) Z prac Podkomisji Stratygrafii Dewonu Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 8, No 4 (1960) Z problematyki geologii czwartorzędu Mazowsza i Kujaw Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka, Józef Edward Mojski
 
Vol 15, No 1 (1967) Z problematyki marmurów włoskich i polskich Abstract
Mariusz Dembowiecki
 
Vol 2, No 3 (1954) Z PROBLEMATYKI PRZEDSIĘBIORSTW GEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Z problematyki stratygraficznej osadów górnojurajskich Jury Polskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski, Jacek Bednarek, Bronisław Andrzej Matyja, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 9, No 11 (1961) Z przeszłości górnictwa solnego Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Z przeszłości Staropolskiego Zagłębia Górniczego Abstract
Jan Pazdur
 
Vol 37, No 6 (1989) Z tektoniki Podkarpacia w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Eugeniusz Jawor
 
Vol 1, No 1 (1953) Z terminologii geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 3, No 3 (1955) Z terminologii geologicznej Abstract
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Z terminologii geologicznej Abstract
, .
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic do portretu badacza Azji Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 10 (1998) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 3 (2000) Z. Wójcik - Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki Abstract
Józef Olejniczak
 
Vol 67, No 1 (2019) Z. WÓJCIK – Ignacy Łukasiewicz. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2018, 382 str. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 6 (1998) Z. Wójcik-Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 1, No 8 (1953) Z ZAGADNIEŃ BADANIA GATUNKU l STOPNIA ROZKŁADU TORFU Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Pacowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Z zagadnień czwartorzędu okolic Łęczycy i Kłodawy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska- Baraniecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Z zagadnień ekonomiki robót geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu (III) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 3, No 4 (1955) Z zagadnień gazonośności karbonu w zagłębiu Górno-Śląskim Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 4, No 7 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu w Zagłębiu Górnośląskim(II) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 12, No 12 (1964) Z zagadnień geologii czwartorzędu dorzecza górnej Narwi Abstract   PDF (Polish)
A. Ber, S. Maksiak, A. J. Nowicki
 
Vol 22, No 8 (1974) Z zagadnień geologii czwartorzędu północnej Bułgarii Abstract
Katarzyna Straszewska
 
Vol 12, No 4 (1964) Z zagadnień metodyki obserwacji przejawów ropy i gazu w otworach wiertniczych Abstract
St. Depowski, J. Królicka, B. Łaszcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Z zagadnień paleogeografii młodszego paleogenu na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 3, No 3 (1955) Z zagadnień stratygrafii mikropaleontologicznej w polskim miocenie Abstract   PDF (Polish)
Ewa Łuczkowska
 
Vol 7, No 8 (1959) Z zagadnień transgresji albu wierchowego w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Z życia przedwojennego studenta geologii UW Abstract
Borys Areń
 
Vol 43, No 6 (1995) Za 50 mln lat nie poznamy naszej planety Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 67, No 5 (2019) Zaawansowane techniki InSAR w monitorowaniu osuwisk Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 16, No 6 (1968) Zabezpieczenie skarpy za pomocą budowli ziemnej na przykładzie zwałowiska wewnętrznego kopalni "Turów" Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Dunikowski, Ryszard Rzepisko
 
Vol 1, No 10 (1953) Zabezpieczenie wykonania zadań stojacych przed Państwową Słuzbą Geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Różycki
 
Vol 1, No 7 (1953) Zabezpieczenie wykonania zadań stojących przed państwową służbą geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 4, No 8 (1956) Zaburzenie utworów kredowych w Rakowicach Małych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) Zabytki przyrody nieożywionej Wyżyny Krakowskiej w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński
 
Vol 65, No 12 (2017) Zachodnie przedpole kratonu wschodnioeuropejskiego – paleozoiczne terrany czy marginalna część kontynentu Bałtyki? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 9, No 6 (1961) Zaczątki balneologii w Sandomierzu Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 8 (1956) Zadania geologii w służbie zdrowia Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 11 (1959) Zadania geologii w zaopatrzeniu budownictwa w kruszywa w planie perspektywicznym Abstract
Władysław Bobrowski, Tadeusz Musiał
 
Vol 3, No 3 (1955) Zadania hydrogeologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA HYDROGEOLOGII W POLSCE Abstract
Józef Bażyński, Jan Malinowski, Stanisław Turek
 
Vol 12, No 2 (1964) Zadania hydrogeologii w zaopatrzeniu w wodę Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 10, No 3 (1962) Zadania i efekty zastosowania geofizyki w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 22, No 7 (1974) Zadania i kierunki działania geologii gospodarczej Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Zadania i perspektywy rozwoju nauk o Ziemi i górnictwie Abstract
Jerzy Kondracki
 
Vol 3, No 1 (1955) Zadania i rozwój służby geologicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abstract
Witold Olendski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO NA LATA 1954 i 1955 Abstract
Stanisław Zbigniew Różycki
 
11001 - 11250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>