Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych

Radosław Tarkowski, Piotr Daszkiewicz, Janusz Pezda

Abstract


.

Full Text:

PDF