Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 2 (1967) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu kwarcowego występującego w górnej części pokładu węglowego w odkrywce Pątnów I Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 17, No 8 (1969) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu z górnej części pokładu węglowego z rejonu Konina Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Charakterystyka piasków strefy litoralnej morza dolnooligoceńskiego na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Charakterystyka południowogobijskiej formacji karbonatytowej Abstract
Olech Juskowiak, Jerzy Kanasiewicz, Marian Stępniewski, Janusz Uberna
 
Vol 45, No 12 (1997) Charakterystyka przestrzeni porowej kredy piszącej rejonu Chełma Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 35, No 6 (1987) Charakterystyka sedymentologiczna zlepieńców z Jaroty (NW część struktury bardzkiej) Abstract
Leszek Kurowski
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Charakterystyka sejsmiczna utworów pstrego piaskowca strefy Pasłęk- Krynica Morska (synekliza bałtycka) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Kaniewska
 
Vol 8, No 7 (1960) Charakterystyka serpentynitu grochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 18, No 6 (1970) Charakterystyka serpentynizacji skał ultrazasadowych Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 12, No 4 (1964) Charakterystyka skał rudonośnego Zagłębia Częstochowskiego z punktu widzenia potrzeb budownictwa górniczego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krygier
 
Vol 7, No 10 (1959) Charakterystyka substancji organicznej i związek jej z uranem w utworach skalnych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 22, No 9 (1974) Charakterystyka surowcowa wapieni lekkich miocenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Bugajska-Pająk
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Charakterystyka systemu MAPART Abstract
Jacek Owczarczyk
 
Vol 51, No 9 (2003) Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Charakterystyka technologiczna złóż piasków i żwirów morenowych z okolic Rybnika na Górnym Śląsku Abstract
Janina Pawłowska
 
Vol 33, No 4 (1985) Charakterystyka warunków sedymentacji osadów Zalewu Puckiego na podstawie analizy minerałów ciężkich Abstract   PDF (Polish)
Wiesława Wajda, Andrzej Witkowski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Charakterystyka wód geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego na pograniczu SE części niecki miechowskiej i zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Gorczyca, Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski
 
Vol 17, No 7 (1969) Charakterystyka współpracy Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w latach 1953- 1968 Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 22, No 5 (1974) Charakterystyka wyników sejsmicznych uzyskanych w rejonie Warki - Garwolina Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 49, No 9 (2001) Charakterystyka wypełnień żyłowych w południowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak, Jacek Różkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Charakterystyka wytrzymałościowa jurajskich skał węglanowych rejonu Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 41, No 11 (1993) Charakterystyka zapopielenia węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) Abstract
Henryk Parzentny
 
Vol 36, No 4 (1988) Charakterystyka zubrów cyklu PZ4 w okolicy Piły Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Charakterystyka łupku kwarcytowego skał współwystępujących Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Charakterystyki odkształceniowe lessów południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Paweł Pietrzykowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Chemia fizyczna procesów powstawania i przeobrażania minerałów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 48, No 5 (2000) Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1 - Na4 Abstract   PDF (Polish)
Volodymyr M. Kovalevych, Grzegorz Czapowski, Stanisław Hałas, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 51, No 11 (2003) Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Urbaniak, Radosław Dałkowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Chemizm niezagospodarowanych wód mineralnych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca
 
Vol 29, No 4 (1981) Chemizm wód czwartorzędowych synkliny grodzieckiej Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Hanna Sieroń
 
Vol 66, No 1 (2018) Chemizm wód neogeńskiego piętra wodonośnego w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Agata Korwin-Piotrowska
 
Vol 35, No 3 (1987) Chemizm wód podziemnych północnej części obniżenia podlaskiego na tle elementów paleohydrogeologii plejstocenu Abstract   PDF (Polish)
Zenon Duchnowski, Tomasz Michalski
 
Vol 45, No 5 (1997) Chemizm wód podziemnych w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów po 20 latach eksploatacji kopalni metodą odkrywkową Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Siciński, Józef Kuszneruk
 
Vol 64, No 6 (2016) Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia „Lipce” i „Grodza Kamienna” w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Beata Pasierowska, Ewa Tarnawska, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 44, No 9 (1996) Chemizm wód występujących w utworach oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 16, No 11 (1968) Chemizm wód ze źródeł występujących na obszarze Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód zlewni Kamieńczyka w Sudetach na tle badań systemów przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park Narodowy Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka
 
Vol 66, No 10 (2018) Chińskie mocarstwo surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 44, No 7 (1996) Chlor, cynk, ołów, diamenty, magnez, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, środowisko naturalne, węgiel, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Chlorek wapnia w solankach górnodewońskich basenów ewaporatowych ryftogenu prypecko-dnieprowsko - donieckiego w świetle badań inkluzji w halicie Abstract   PDF (Polish)
Oleg Y. Petrichenko, Vasylyna S. Shaidetska
 
Vol 46, No 10 (1998) Chlorowcoorganiczne związki (AOX) w wodach Neru Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Chlorowcopochodne związki organiczne (AOX) w wodach Neru Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok, Izabela Bojakowska
 
Vol 26, No 11 (1978) Chromit w rejonie Zawiercia Abstract
Anna Ziętek-Kruszewska
 
Vol 47, No 7 (1999) Chromity, energetyka, hel, ilmenit i rutyl, ind, lit, miedź, nikiel, surowce mineralne, wapno Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Chronotstratygrafia neogenu Polski południowej (północna część Paratetydy Centralnej) na podstawie badań paleobotanicznych Abstract   PDF (Polish)
Leon Stuchlik
 
Vol 9, No 11 (1961) Ciecze w kopalniach soli Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 3 (1961) Ciekawe glinki ceramiczne w okolicach Sierakowa Śląskiego Abstract
Sławomir Bukowiński
 
Vol 25, No 5 (1977) Ciekawe stanowisko mikrofauny młodszego paleogenu w wierceniu Machowinko koło Słupska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 8 (1996) Ciemne, andezytopodobne wulkanity z Zalasu k. Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Musiał, Marek Muszyński
 
Vol 3, No 3 (1955) Cieplica solankowa w Aleksandrowie Kujawskim Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskaz typu "Żu-Ga" Abstract
Michał Gawliński
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskazy jako przyrządy miernicze Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cios, spękania ścięciowe i uskoki w trzonie granitoidowym polskich Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Piotrowska
 
Vol 35, No 10 (1987) Cios w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 28, No 8 (1980) Ciśnienie złożowe w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Sobol
 
Vol 43, No 1 (1995) C.J. Marone, M.L. Banpied (ed.): FauIting, friction, and earthquake mechanics. Part I. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 11 (1956) Cmentarzysko nietoperzy w kamieniołomach józefowskich Abstract
Borys Areń
 
Vol 43, No 8 (1995) Co dalej z dewońską krzywą eustatyczną? Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 9 (1992) Co nowego w IGCP - Narodowy Komitet IGCP Abstract
. .
 
Vol 48, No 3 (2000) Co nowego w petrologii granitów? - seminarium naukowe w PIG - Warszawa, 16.11.1999 Abstract
Joanna Wiszniewska
 
Vol 46, No 1 (1998) Co nowego w teorii ekspansji Ziemi (wizyta w Polsce australijskiego ekspansjonisty) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 4 (1994) Co słychać u naszych południowych sąsiadów - Pracownia Czeskiego Instytutu Geologicznego w Jesenikach Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 27, No 2 (1979) Co to jest paleoekologia? Abstract   PDF (Polish)
Antoni Hoffman
 
Vol 65, No 1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 5 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 6 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 7 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 8 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 9 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 12 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 1 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 3 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 4 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 5 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 6 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 7 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 8 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 11 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 12 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 6 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 7 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 8 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 9 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 11 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii - listopad 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 8 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 8 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 8 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 2 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 2 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 6 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 6 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 6 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 9 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 9 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 9 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 1 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2011 Abstract
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 4 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 4 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 4 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 4 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 7 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 7 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 7 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 7 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 5 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 5 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 5 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 12 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 12 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 12 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 10 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 10 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 10 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 3 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 3 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 3 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 11 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 11 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 11 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Coccolithophoridae Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Composition and orlgln of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Comprehensive geological and geophysical interpretation of the Polish Outer Carpathians basement in the area between Jasło and Rzeszów Abstract   PDF (Polish)
Michal Stefaniuk, H. Trygar, Z. Borys, J. Miecznik, W. Klityński
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Concessions for prospecting and exploration of natural gas from shale Abstract   PDF (Polish)
R. Bońda, D. Siekiera, M. Szuflicki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Continental collision in the Romanian Carpathians: incorporation of geophysical data Abstract   PDF (Polish)
Victor I. Mocanu, Robert J. Lillie
 
Vol 1, No 1 (1953) Contribution a Petude de la radioactive des argiles beiges Abstract
C. Kolago
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bukk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data Abstract   PDF (Polish)
Emó Marton, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Marek Jasionowski, Stanislav Karoli, Oleg I. Petrichenko, Andrey V. Poberegski, Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and tectonic significance of Mesozoic ophiolites in the Dinarides, Albanides and Hellenides Abstract   PDF (Polish)
Alastair Robertson
 
Vol 51, No 9 (2003) Ćwiczenia terenowe studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego w Rumunii Abstract
Piotr Czubla
 
Vol 26, No 7 (1978) Ćwierćwiecze uniwersyteckiej geologii inżynierskiej na Słowacji Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Cyfrowa mapa batymetryczna południowego Bałtyku Abstract
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Cyfrowe zasoby geoinformacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego podstawowym źródłem informacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz, Jacek Kacyła
 
Vol 27, No 11 (1979) Cyfrowy model warunków geologiczno-górniczych kopalni odkrywkowej dla potrzeb symulacyjnego prognozowania eksploatacji złoża Abstract
Ryszard Kabat
 
Vol 43, No 1 (1995) Cykl PZ2 w cechsztynie niecki północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 1 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych - metodyka, sedymentologia, stratygrafia, 31 maja - 2 czerwca 1993 r Abstract
P.H. Karnkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych: metodyka, sedymentologia, stratygrafia - 31.05. - 2.06.1993 Abstract
Paweł H. Karnkowski
 
Vol 10, No 6 (1962) Cykle sedymentacyjne w cechsztynie dolnośląskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność aluwialnych osadów korytowych: warstwy białokamieńskie (namurjwestfal) w niecce wałbrzyskiej Abstract
Leszek Kurowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność, determinizm i tektonika płyt litosfery Abstract
Jan Kutek
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji - sedymentacja cykliczna - cykle sedymentacyjne Abstract
Henryk Karnkowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Cykliczność sedymentacji a podział stratygraficzny dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji cechsztyńskiej - implikacje dla stratygrafii i historii basenu Abstract
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji gipsów laminowanych Ponidzia Abstract
Maciej Bąbel
 
Vol 34, No 2 (1986) Cykliczność sedymentacji pokładu 664/665 warstw wałbrzyskich (DZW) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 43, No 5 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – komentarz Abstract
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – replika Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk
 
Vol 23, No 4 (1975) Cykliczność w utworach dolnopermskich rejonu Zielonej Góry Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Nemec
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 44, No 9 (1996) Cyna, metale, metale szlachetne, miedź, nikiel, siarka, srebro, surowce mineralne, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. I Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cyna w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska - Smakowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Cynk i ołów, diamenty, gips, miedź, molibden, nowe odkrycia i badania geologiczne, siarka, srebro, węgiel brunatny, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Cynk, miedź, nikiel, platyna, surowce mineralne, stal, węgiel kamienny, woda, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 6 (1995) Cynk, ołów, diamenty, ind, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Cypr, zarys geologii i złóż surowców mineralnych Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Cyrkon jako wskaźnik genezy łupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Mentor Murtezi, Ryszard Kryza
 
Vol 17, No 2 (1969) Cyrkon w utworach Zagłębia Żytawskiego . Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Nawara
 
Vol 43, No 3 (1995) Cysty Dinoflagellata - zarys biologii i morfologii oraz ocena przydatności w biostratygrafii i paleoekologii Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 50, No 5 (2002) Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Barski, Paulina Leonowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) nowym wskaźnikiem paleośrodowisk mezozoiku i kenozoiku Abstract
Jacek Jamiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Czas a geologia Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 47, No 8 (1999) Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 2 (2000) Czas zamknięty w przestrzeni - indyjski Tybet Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 2, No 12 (1954) Czasopisma zagraniczne Abstract
, ,
 
Vol 3, No 7 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstract
, .
 
Vol 1, No 9 (1953) CZEGO OCZEKUJE MŁODY GEOLOG OD STARSZEGO Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 32, No 4 (1984) Czerwony spągowiec Europy Środkowej; uwarunkowanie rozwoju basenu przez tektonikę płyt Abstract   PDF (Polish)
E. Craig Jowett
 
Vol 38, No 4 (1990) Czerwony spągowiec w strefie Bielica-Olszanowo w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ I Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Mariola Jakoniak
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ II – DYSKUSJA Polskie podejście do CCS w świetle aktualnego statusu rozwoju tej technologii Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Mika-Bryska, Elżbieta Wróblewska
 
Vol 12, No 4 (1964) Częstotliwość skamieniałości Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 4 (1999) Czesław Harańczyk 1927–1998 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 12 (1993) Czesław Kudaba 1934 -1993 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 12 (1995) Czesław Nowotarski (1930-1995) Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Czterdzieści lat Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1959 Abstract
Walery Goetel
 
Vol 8, No 4 (1960) Czterdzieści lat działalności Instytutu Geologicznego Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 3 (1958) Czterdzieści lat geologii radzieckiej Abstract
P. J. Antropow
 
Vol 8, No 3 (1960) Czujniki elektryczne w ciężarowskazach Abstract
Leonard Korczak
 
Vol 22, No 9 (1974) Czwarta wszechzwiązkowa konferencja poświęcona badaniom czwartorzędu Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 45, No 11 (1997) Czwarte Biennale Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - Research and exploration - where do they meet? - Turku, Finlandia, 11-13.08.1997 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Czwarte spotkanie grup roboczych oksfordu i kimerydy Lyon i basen południowo-wschodniej Francji - Lyon, 13-18.06.1994 Abstract
Bronisław A. Matyja
 
Vol 7, No 1 (1959) Czwartorzęd Anglii Abstract
Hanna Ruszczyńska
 
Vol 19, No 2 (1971) Czwartorzęd i jego podłoże w nowych wierceniach między Szczytnem a Orzyszem Abstract   PDF (Polish)
Władysław Słowański
 
Vol 41, No 8 (1993) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Pr. zbior. pod red. Leszka Lindnera Abstract
Wojciech Stankowski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 8 (2002) Czwartorzęd regionu gdańskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 8, No 8 (1960) Czwartorzęd regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i sąsiadujących z nią obszarów Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 7, No 2 (1959) Czwartorzęd regionu Świętokrzyskiego w świetle aktualnej problematyki Abstract   PDF (Polish)
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 4 (2000) Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski - Czudec, 31.08 - 04.09.1999 Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 64, No 8 (2016) Czwartorzęd Zatoki Pomorskiej i perspektywy surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński, Dorota Kaulbarsz, Urszula Pączek, Piotr Przezdziecki, Izabela Bojakowska, Dorota Koszka-Maroń, Justyna Relisko-Rybak, Szymon Uścinowicz
 
Vol 8, No 3 (1960) Czwartorzędowe osady podmorenowe Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 27, No 6 (1979) Czwartorzędowe ruchy pionowe brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego u podnóża Roztocza Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 32, No 10 (1984) Czwartorzędowe ruchy pionowe wybrzeży Hornsundu i geneza przystokowych wałów kamienistych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński
 
Vol 45, No 4 (1997) Czwartorzędowe struktury rynnowe rejonu niecki wrocławskiej w świetle badań geofizycznych - elektrooporowych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 8, No 7 (1960) Czwartorzędowe łupki bitumiczne Abstract
Stefania Gadomska
 
Vol 44, No 12 (1996) Czwartorzędowy system rynnowy na Łużycach i jego geneza Abstract   PDF (Polish)
Wolfgang Alexovsky
 
Vol 7, No 4 (1959) Czwarty Zjazd Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 9 (2013) Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu? Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 64, No 5 (2016) Czy CO2 można składować w łupkach gazonośnych i dlaczego? ShaleSeq – projekt finansowany ze środków funduszy norweskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 33, No 10 (1985) Czy geologia jest nauką? Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 51, No 6 (2003) Czy holoceńska kreda jeziorna jest osadem słodkowodnym? Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 10 (2001) Czy jest możliwa dyskusja naukowa w geotektonice? (na marginesie dyskusji prowadzonej na łamach Wiedzy i Życia) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 32, No 1 (1984) Czy konokardie są małżami? Abstract
Leon Karczewski
 
Vol 40, No 12 (1992) Czy lineacja rekrystalizacyjna wyznacza główny kierunek transportu tektonicznego i czy jest jego wynikiem? Abstract
Józef Oberc
 
Vol 47, No 3 (1999) Czy litostratygrafia glin lodowcowych może być przydatna dla stratygrafii czwartorzędu Polski? Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Gałązka, Leszek Marks, Ryszard Zabielski
 
Vol 34, No 12 (1986) Czy możemy odkryć w północno- wschodniej Polsce złoże gigant typu saharyjskiego złoża Hassi Messaoud? Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 9 (1985) Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Abstract
Andrzej Wojciechowski, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Czy ostatnie zlodowacenie obejmowało wschodnie Mazowsze i Podlasie? Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Morawski
 
Vol 30, No 4 (1982) Czy pod całym łukiem północno-wschodnich Karpat istnieją głębokie wody termalne? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jankowski, Roman Ney, Oldrich Praus
 
Vol 43, No 11 (1995) Czy potrzebne są certyfikaty w geologii? Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 38, No 9 (1990) Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne? Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 33, No 1 (1985) Czy światowy stratotyp granicy prekambr-kambr zostanie zlokalizowany w Chinach czy na Syberii? Abstract
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) Czy szukanie związku aulakogenu środkowopolskiego z geosynkliną karpacką jest nieporozumieniem? Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 12 (2002) Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? Abstract   PDF (Polish)
Jaromír Leichmann, Jiri Kalvoda
 
Vol 44, No 4 (1996) Czy w Górach Świętokrzyskich są kaledonidy? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 30, No 1 (1982) Czy w Polsce odkryjemy wielką ropę? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 2 (1989) Czy w środkowodewońskich skałach Gór Świętokrzyskich występują olistolity? Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 28, No 11 (1980) Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? Abstract   PDF (Polish)
Józef Michalik, Andrzej Gaździcki
 
Vol 44, No 7 (1996) Czy w Warszawie występują wody oligoceńskie? Abstract
Jan Dowgialło
 
Vol 65, No 3 (2017) Czym jest paleosztuka? Abstract   PDF (Polish)
Szymon Górnicki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Czynne wyrobiska odkrywkowe surowców węglanowych na tle granic GZWP a możliwości ich rekultywacji przez wypełnianie odpadami Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak
 
1251 - 1500 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>