Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 9 (1979) Biostratygrafia franu antykliny Dębnika Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia kredy dolnej w środkowej i południowo-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
 
Vol 49, No 12 (2001) Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz, Leszek Jankowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia otwornicowa tufitów okna tektonicznego Wiśniowej - Abstract   PDF (Polish)
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 43, No 5 (1995) Biostratygrafia turonu i koniaku okolic Opola na podstawie nannoplanktonu wapiennego Abstract
Mariusz Kędzierski
 
Vol 40, No 10 (1992) Biostratygrafia utworów dolnego karbonu na podstawie radiolarii Abstract
Mariusz Paszkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Biostratygrafia łupków jasielskich okolic Sanoka na podstawie nanoplanktonu wapiennego Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Jugowiec
 
Vol 42, No 5 (1994) Biostratygraficzna korelacja profilów dolnego i środkowego kambru w syneklizie bałtyckiej i obszarów przyległych (platforma wschodnioeuropejska) Abstract
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 47, No 4 (1999) Biostratygraficzne i geochemiczne problemy identyfikacji granicy fran-famen w południowej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Hanna Matyja, Maria Racka, Michael Joachimski
 
Vol 55, No 1 (2007) Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. — oczami geologa Abstract   PDF
Dariusz Gałązka, Leszek Marks
 
Vol 54, No 8 (2006) Bitwy o czwartorzęd ciąg dalszy Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 22, No 7 (1974) Biuletyn Instytutu Geologicznego" dedykowany prof. dr Zdzisławowi Pazdrze Abstract
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 5 (1995) Biuro Koncesji Geologicznych w 1994 r. Abstract
Marek Hoffmann, Barbara Koszarowska
 
Vol 46, No 6 (1998) Bizmut, boksyty, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, woda, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Bizmut, cement, cynk, diamenty, miedź, nawozy sztuczne, nikiel, platynowce, ruda żelaza, surowce mineralne, surowce skalne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Bizmut, german, miedź, nikiel, niob, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski Orłowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Bizmut, kobalt, miedź, ołów, ochrona środowiska, rudy żelaza, srebro, surowce mineralne, uran Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Bizmut pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 19, No 1 (1971) Bizmut rodzimy, bizmutyn, gersdorffit, retgersyt Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 11 (1996) B.J. Katz & L.M. Pratt (Eds) - Source rocks in a sequence stratigraphic framework; A. Y. Huc (Ed.)Paleogeography, paleoclimate, and source rocks Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) B.J. Skinner, S.C. Porter & D.B. Botkin - The Blue Planet Abstract
Ryszard Marcinowski
 
Vol 41, No 12 (1993) B.L. Lehner - Die mesozoische Ablagerungsge-schichte des Nordlichen Trentino (Siidalpen, Norditalien). Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 65, No 5 (2017) Blaski i cienie sukcesu, czyli o życiu Jana Wyżykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi” Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz, Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Halina Urban
 
Vol 52, No 3 (2004) BLIŻEJ UNII EUROPEJSKIEJ Instytucje Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 2 (2004) BLIŻEJ UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona wód podziemnych w dyrektywach Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 4 (2004) BLIŻEJ UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca regionalna konsorcjów geośrodowiskowych Dolnego Śląska i Saksonii Abstract
Adam Ihnatowicz, Cezary Sroga
 
Vol 42, No 2 (1994) Blizny tensyjne w dolomicie płytowym południowo- zachodniej części wysadu solnego Kłodawy - implikacje kinematyczne Abstract
Stanisław Burliga
 
Vol 69, No 2 (2021) BLOK ARTYKUÓW POŚWIĘCONYCH JUBILEUSZOWEJ XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 27.11.2020 Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 63, No 9 (2015) BLOK ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PERSPEKTYWICZNYCH WYBRANYCH SUROWCÓW POLSKI NA MAPACH W SKALI 1 : 200 000 Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 62, No 12 (2014) BLOK ARTYKUŁÓW MODELOWANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ – ASPEKTY METODYCZNE I UTYLITARNE Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński, Bartosz Papiernik, Ewa Szynkaruk
 
Vol 63, No 8 (2015) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XX KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie” Kielce, 10.04.2015 Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk, Janina Wiszniewska
 
Vol 64, No 10 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 08.04.2016 Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Jerzy Gągol, Jan Urban, Ewelina Bąk, Dorota Giełżecka-Mądry
 
Vol 65, No 11/3 (2017) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 07.04.2017 Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 67, No 9 (2019) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze Kielce, 5.04.2019 Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 66, No 7 (2018) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 20.04.2018 Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 64, No 4 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z II OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM GEOINTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH 7–8 kwietnia 2016,Warszawa Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Alicja Bobrowska
 
Vol 67, No 8 (2019) Blok artykułów związanych z Konferencją Naukową Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja Abstract   PDF (Polish)
Patryk Banasiak
 
Vol 66, No 3 (2018) BLOK ARTYKUŁÓW – 4. POLSKI KONGRES GÓRNICZY Bezpieczeństwo surowcowe kraju i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kicki
 
Vol 65, No 5 (2017) BLOK ARTYKUŁÓW – 60-LECIE ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ I 100-LECIE URODZIN ICH ODKRYWCY – DR. JANA WYŻYKOWSKIEGO Jan Wyżykowski – Człowiek Polskiej Miedzi Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 1 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – KLIMATY KENOZOIKU 66 milionów lat historii klimatu Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 64, No 6 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ Rozpoznawanie stanu chemicznego wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Gdańsku i Sopocie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 64, No 12 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY WĘGLOWODOROWE BASENÓW BAŁTYCKO-PODLASKO-LUBELSKIEGO ORAZ KARBOŃSKIEGO SW POLSKI Perspektywy występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – słowo wstępne Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 43, No 10 (1995) B.M. Popescu (red.) - Hydrocarbons of Eastern Central Europe Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 8, No 9 (1960) Bogactwa mineralne Czarnogóry Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 48, No 12 (2000) Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie — szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie? Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 18, No 11 (1970) Bogactwa mineralne oraz górnictwo Ziem Zachodnich i Północnych Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Krupiński, Mariusz Dembowiecki
 
Vol 51, No 10 (2003) Bohdan Świderski (1892–1943) geolog i tektonik karpacki Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 28, No 4 (1980) Boksyty lubelskie jako surowiec do otrzymywania tlenku glinu metodą kwaśną Abstract   PDF (Polish)
Jan Kamiński, Barbara Witek
 
Vol 40, No 8 (1992) Boliwijski okres działalności prof. Romana Kozłowskiego Abstract
W. Kozłowski
 
Vol 30, No 5 (1982) Bor w osadach ilastych górnego wendu lubelskiego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Maria Wichrowska
 
Vol 44, No 7 (1996) Borys Areń (1908-1996) Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 64, No 3 (2016) Bożena Strzelska-Smakowska 1949–2015 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 9 (1993) Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstandorten - (REC.) Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 6, No 12 (1958) Brekcja kostna w łomie Gliny pod Olkuszem Abstract
Józef Lis, Zbigniew Wójcik
 
Vol 50, No 12 (2002) Brekcja sedymentacyjna w kamieniołomie "Głuchowiec" w Małogoszczy - przyczynek do genezy krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Barbara Olszewska
 
Vol 49, No 5 (2001) Brom i stront w najstarszej soli kamiennej (Na 1) na wyniesieniu Łeby (na przykładzie otworu wiertniczego Orle ONZ-1) Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 54, No 6 (2006) Brom w skałach ilasto-solnych cechsztynu Polski Abstract   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec, Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 6 (1983) Brown coals in Poland: characteristic of occurrence Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Brylanty, fosforyty, miedź, nikiel, kobalt, ochrona środowiska, platyna, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Brytyjskie metody badań paleobotanicznych Abstract
Maria Reymanówna
 
Vol 50, No 12 (2002) Brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w północno-zachodniej i środkowej Polsce - fakty i wyniki interpretacji Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Brzegowe odsypy muszlowe Zalewu Szczecińskiego. Część I. Analiza jakościowo-ilościowa Abstract
Stanisław Piotrowski, Joanna Dubicka
 
Vol 50, No 12 (2002) B.S. Gorobets & A.A. Rogojine - Luminescent Spectra of Minerals Abstract
Magdalena Sikorska-Jaworowska
 
Vol 62, No 12 (2014) Budowa cyfrowego modelu geologicznego dla Wielkiej Brytanii Abstract   PDF (Polish)
Stephen Mathers
 
Vol 52, No 11 (2004) Budowa frontalnej strefy Karpat zewnętrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska–Wojnicza — nowe dane, nowe modele, nowe pytania Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Paweł Aleksandrowski, Radosław Florek, Janusz Siupik
 
Vol 9, No 10 (1961) Budowa geofizycznego sprzętu pomiarowego w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w latach 1952-61 Abstract   PDF (Polish)
Edward Skrzypczak, Julian Smoleński
 
Vol 29, No 4 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej. Część II - Fanerozoik Abstract
Magdalena Łempicka
 
Vol 29, No 3 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej; część I - prekambr Abstract
Magdalena Łempicka
 
Vol 8, No 1 (1960) Budowa geologiczna antyklinorium pomorskiego między Świdwinem a Złotowem w świetle badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 18, No 2 (1970) Budowa geologiczna antykliny Wapna na tle wyników badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 24, No 7 (1976) Budowa geologiczna Centralnego Okręgu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 60, No 9 (2012) Budowa geologiczna doliny Białego Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Mirosław Ludwiniak, Danuta Klimkiewicz
 
Vol 52, No 11 (2004) Budowa geologiczna doliny Odry między Brzegiem a Lubiążem Abstract   PDF
Bogusław Przybylski, Janusz Badura, Marek Krąpiec
 
Vol 1, No 7 (1953) Budowa geologiczna dorzecza Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 5 (1977) Budowa geologiczna, eksploatacja i problemy ekonomiczne złoża piasków bitumicznych w Athabasce (Kanada) Abstract
Andrzej Borysławski
 
Vol 8, No 4 (1960) Budowa geologiczna i bogactwa mineralne Gwinei Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 53, No 8 (2005) Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Paweł Aleksandrowski, Barbara Ryzner-Siupik, Bartosz Papiernik, Janusz Siupik, Krzysztof Mastalerz, Anna Wysocka, Jacek Kasiński
 
Vol 33, No 10 (1985) Budowa geologiczna i geneza złoża rud żelaza Cerro del Mercado w Meksyku Abstract
Zdzisław Krzowski
 
Vol 53, No 7 (2005) Budowa geologiczna i glacitektonika klifu orłowskiego w Gdyni Abstract   PDF
Dorota Kaulbarsz
 
Vol 14, No 1 (1966) Budowa geologiczna i historia rozwoju przełomowego odcinka Wisły środkowej w świetle materiałów sympozjum w Kazimierzu Dolnym Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Budowa geologiczna i morfologia terenu Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Sawicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Budowa geologiczna i możliwości poszukiwawcze na antyklinie czarnorzeckiej w okolicy Orzechówki Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 8, No 7 (1960) Budowa geologiczna i ocena złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych zachodniej części Pasma Bielińskiego Abstract   PDF (Polish)
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Budowa geologiczna i rzeźba Rugii - III Konferencja Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stralsund, Niemcy, 25-26.05.2002 Abstract
Andrzej Piotrowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Budowa geologiczna i tendencje rozwoju doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 54, No 4 (2006) Budowa geologiczna i zagospodarowanie wysadów solnych „Mogilno I” i „Góra” — stan aktualny i perspektywy Abstract   PDF
Jacek Drogowski, Joanna Tadych
 
Vol 42, No 7 (1994) Budowa geologiczna i zjawiska krasowe na Górze Milechowskiej koło Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Budowa geologiczna i znaczenie gospodarcze dolnośląskich złóż magnezytów oraz perspektywy ich poszukiwań Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski
 
Vol 11, No 6 (1963) Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na południe od Łupkowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka
 
Vol 50, No 9 (2002) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie analizy zdjęć radarowych Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) Budowa geologiczna Karpat w świetle Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Danuta Poprawa, Antoni Wójcik
 
Vol 47, No 6 (1999) Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska) Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko, Ewa Malata, Marta Oszczypko-Clowes, Lucyna Duńczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Budowa geologiczna mioceńskich formacji solonośnych ukraińskiego Przedkarpacia Abstract
Stiepan Stiepanowicz Koriń
 
Vol 31, No 12 (1983) Budowa geologiczna miocenu autochtonicznego wschodniej części przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek
 
Vol 54, No 4 (2006) Budowa geologiczna nadkładu wysadów solnych i jej implikacje dla zagospodarowania złóż soli Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 16, No 5 (1968) Budowa geologiczna obszaru położonego nad Rio Sao Lourenco w Brazylii Abstract
Jan Tomaszewski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Budowa geologiczna obszaru południowobałtyckiego (bez kenozoiku) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Andrzej Witkowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Budowa geologiczna okolic Kleszczowej na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 31, No 10 (1983) Budowa geologiczna okolic Wrocławia a trzęsienie ziemi w 1976 r. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kłapciński
 
Vol 58, No 8 (2010) Budowa geologiczna oraz geneza i ewolucja bloku Gorzowa Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 54, No 10 (2006) Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Mariusz Hoffmann, Zoltán Pecskay, Monika A. Kusiak, Mariusz Paszkowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Budowa geologiczna pokładowego złoża najstarszej soli kamiennej „Kazimierzów” (kopalnia „Polkowice–Sieroszowice”) Abstract   PDF
Andrzej Markiewicz, Andrzej Banaszak, Jolanta Jamróz
 
Vol 45, No 6 (1997) Budowa geologiczna Polski na mapach ścięcia poziomego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 1 (1994) Budowa geologiczna Polski (red. nauk. J. Malinowski). T. VII. Hydrogeologia Abstract
Zdzisław Mikulski
 
Vol 40, No 7 (1992) Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej w świetle wyników badań uzyskanych z wiercenia Nowy Targ PIG l Abstract
Zbigniew Paul, Danuta Poprawa
 
Vol 47, No 8 (1999) Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w okolicy Skrzydlnej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Polak
 
Vol 37, No 6 (1989) Budowa geologiczna regionu Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rutkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Budowa geologiczna rejonu bełchatowskiego Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka, Stefan Cieśliński, Edward Ciuk, Adam Dąbrowski, Zofia Dąbrowska, Marcin Piwocki, Zbigniew Werner
 
Vol 19, No 11 (1971) Budowa geologiczna SE części syneklizy perybałtyckiej na podstawie kompleksu badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
E. T. Bałaszow, G. A. Karamzin, E. Poleszak
 
Vol 50, No 2 (2002) Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Rafał Chodyń
 
Vol 16, No 7 (1968) Budowa geologiczna syneklizy perybałtyckiej i warunki występowania bituminów Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 10, No 6 (1962) Budowa geologiczna synklinorium mogileńskiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Raczyńska
 
Vol 9, No 8 (1961) Budowa geologiczna synklinorium szczecińskiego Abstract   PDF (Polish)
Maria Jaskowiak
 
Vol 22, No 5 (1974) Budowa geologiczna utworów miocenu i jego podłoża w rejonie Lipnicy - Dzikowca Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Czesław Fik
 
Vol 22, No 6 (1974) Budowa geologiczna węzła tektonicznego Kufy w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt
 
Vol 26, No 6 (1978) Budowa geologiczna wschodniego obrzeżenia Kotliny Zakopiańskiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Budowa geologiczna wschodniego zbocza Niżniej Świstówki w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt
 
Vol 54, No 4 (2006) Budowa geologiczna wysadu solnego a perspektywy dalszej eksploatacji soli w kopalni „Kłodawa” Abstract   PDF
Katarzyna Poborska-Młynarska, Grzegorz Misiek
 
Vol 26, No 10 (1978) Budowa geologiczna złóż węgli brunatnych "Legnica" i „Ścinawa" oraz perspektywy ich eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Jaroń, Alfred Kondratowicz, Jan Żygar
 
Vol 28, No 2 (1980) Budowa geologiczna złoża soli kamiennej Siedlec-Moszczenica w świetle nowych danych Abstract
Andrzej Szybist, Tomasz Toboła
 
Vol 6, No 11 (1958) Budowa geologiczna złoża trzeciorzędowych piasków kwarcowych w Czułczycach koło Chełma Lubelskiego Abstract   PDF
Łucja Górecka
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Budowa geologiczna złoża węgla kamiennego rejonu Gołkowice w świetle rozpoznania do kategorii C2 Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kozłowska
 
Vol 44, No 8 (1996) Budowa i geneza pokryw ochrowych w Karpatach na przykładne wystąpienia w Czerwonkach Hermanowskich k. Rzeszowa - Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Tadeusz Ratajczak
 
Vol 44, No 11 (1996) Budowa podłoża utworów mioceńskich na SW od wyniesienia Lubaczowa Abstract   PDF (Polish)
Piotr Dziadzio, Monika Jachowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) Budowa płaszczowinowa zachodniej części struktury bardzkiej; przemieszczenia poziome bloku sowiogórskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 40, No 10 (1992) Budowa skorupek i styl życia górnodewońskich małżoraczków z rodziny Entomozoidae Abstract
Ewa Olempska
 
Vol 32, No 10 (1984) Budowa spągu cechsztynu na podstawie badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Jóżwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 27, No 7 (1979) Budowa tektoniczna południowo-wschodniej części Podhala Abstract
Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 24, No 9 (1976) Budowa utworów cechsztyńskich na podstawie badań sejsmicznych na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 18, No 12 (1970) Budowa wgłębna jako tło przyszłych poszukiwań w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 3, No 1 (1955) Budowa wierconych studzien bezfiltrowych Abstract   PDF (Polish)
Marian Iwanowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Budowa zbiorników na nawozy naturalne w gospodarstwach wiejskich jako przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód poziemnych składnikami nawozowymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Stefan Pietrzak
 
Vol 11, No 7 (1963) Budowle hydrotechniczne w Pieninach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Michalik
 
Vol 42, No 2 (1994) Budowle podziemne wykonywane w złożonych warunkach geologicznych - 23.09.1993 Świnna Poręba - Abstract
Kazimierz Thiel
 
Vol 44, No 10 (1996) Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykłe joint-venture Abstract   PDF (Polish)
Marek Jasionowski
 
Vol 57, No 12 (2009) Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne w świetle badań fizykochemicznych Abstract   PDF
Aniela Matuszewska
 
Vol 38, No 9 (1990) Bursztyn bitterfeldzki (saksoński) i inne żywice kopalne z okolic Halle (NRD) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Gunter R. Krumbiegel
 
Vol 42, No 7 (1994) Bursztyn z Borneo - największe na świecie złoże żywicy Kopalnej Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Bursztyn ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie Wielkopolskim Abstract
Róża Kulicka
 
Vol 39, No 4 (1991) Butleryt w węglu warstw łaziskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Sławomir Pusz, Zbigniew Bzowski, Józef L. Komraus
 
Vol 19, No 4 (1971) Buły krzemienne przecięte żyłami kruszcowymi Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 33, No 1 (1985) Błędy w badaniach presjo metrycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 27, No 8 (1979) Błędy wyznaczania głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej i kreślenia map hydroizohips w opracowaniach geologiczno-inżynierskich Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 52, No 5 (2004) C. Marshak — Earth. Portrait of a Planet Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 5 (1998) C. Van Bernem & T. Lubbe -Ol im Meer. Katastrophen und langfristige Belastungen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 3 (1996) C.A.J. Appelo, D. Postma - Geochemistry, groundwater and pollution Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 35, No 5 (1987) Carboniferous and Permian palynology in Poland - a review Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Jachowicz, Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 35, No 5 (1987) Carboniferous palynostratigraphy of Polish Coals Basins Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik
 
Vol 41, No 12 (1993) Carboniferous to Jurassic Pangea (Calgary) 15 -19.08.1993 Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 11 (2000) Catastrophic Events & Mass Extinctions: Impacts and Beyond — Wiedeń, Austria, 09–12.07.2000 Abstract
Maria Racka, Grzegorz Racki
 
Vol 8, No 4 (1960) Cechowanie grawimetrów Askania Gs 11 Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Cechsztyńska formacja miedzionośna w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Cechsztyńska mineralizacja kruszcowa okolic Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Marek Madeja
 
Vol 5, No 1 (1957) CECHSZTYŃSKA STRUKTURA SOLNA IZBICA - ŁĘCZYCA Abstract   PDF
Józef Poborski
 
Vol 48, No 5 (2000) Cechsztyński dolomit główny (Ca2) na bloku Kołobrzegu Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 34, No 5 (1986) Cechsztyński dolomit główny wyniesienia Łeby Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 31, No 10 (1983) Cechsztyńskie ewaporaty i struktury solne Danii Abstract
Ivan Madirazza
 
Vol 54, No 4 (2006) Cechsztyńskie sole potasowo-magnezowe w rejonie Zatoki Gdańskiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Tadeusz Smakowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Cechy chemiczne wód gruntowych wybranych podmokłości polskiego wybrzeża Abstract   PDF
Roman Cieśliński
 
Vol 53, No 11 (2005) Cechy hydrochemiczne wód przesiąkowych w lessach Abstract   PDF
Aneta Afelt
 
Vol 52, No 4 (2004) CECHY LITOLOGICZNE PLEJSTOCEŃSKICH GLIN MORENOWYCH ŹRÓDŁEM INFORMACJI STRATYGRAFICZNEJ I PALEOGEOGRAFICZNEJ — KONFERENCJA Warszawa, 21–22.11.2003 Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 39, No 4 (1991) Cechy litologiczne serii złożowej siarki rodzimej Osiek - Baranów: implikacje do eksploatacji Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 3 (1983) Cechy morfologiczne porów i ich związek z genezą meteorytów kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 62, No 1 (2014) Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 28, No 3 (1980) Cechy szczególne polskiej części basenu środkowoeuropejskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 54, No 4 (2006) Cechy teksturalne osadów jako źródło informacji o warunkach środowiska sedymentacji, na przykładzie osadów plejstoceńskich z profilu Glinojeck (Równina Raciąska) Abstract   PDF
Łukasz Bujak, Barbara Woronko, Krzysztof Wrotek
 
Vol 55, No 6 (2007) Cechy teksturalne piaszczystych osadów preglacjalnych i warunki ich sedymentacji na przykładzie stanowisk Stanisławice k. Kozienic i Niwa Babicka k. Ryk Abstract   PDF
Łukasz Bujak
 
Vol 55, No 4 (2007) Cechy wulkanizmu synryftowego na SW krawędzi Baltiki Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Jolanta Pacześna, Leonid Shumlyanskyy
 
Vol 53, No 11 (2005) Cechy wypływów wód podziemnych w zachodniej Wielkopolsce Abstract   PDF
Krzysztof Puk
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Cel, metody i wybrane przykłady monitoringu środowiska na stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW Abstract   PDF (Polish)
Danuta Małecka, Jerzy J. Małecki
 
Vol 9, No 3 (1961) Celestyn w złożu siarki w Piasecznie Abstract
Tadeusz Tyniec
 
Vol 1, No 8 (1953) CELOFAN JAKO MATERIAŁ ZASTĘPCZY DO SPORZĄDZANIA GIPSÓWEK DO CELÓW MIKROSKOPOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Antoni Gaweł
 
Vol 47, No 5 (1999) Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 8 (1999) Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 10 (1999) Cement, magnez, mangan, miedź, nikiel, platyna i pallad, talk, tantalit, uran, węgiel, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Cement, metale, miedź, platyna i pallad, surowce mineralne Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 3, No 12 (1955) Cementacja skrasowiałego podłoża budowlanego Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 55, No 2 (2007) Cementacja węglanowa osadów piaszczystych klifu w Gdyni–Orłowie Abstract   PDF
Tomasz Ciborowski, Marcin Jankowski
 
Vol 31, No 10 (1983) Cementacje węglanowe mułków limnoglacjalnych w okolicy Zakroczymia Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał, Monika Drabarek
 
Vol 48, No 10 (2000) Cementy węglanowe w formacjach piaszczystych dolnego karbonu na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 49, No 6 (2001) Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Cenomańskie ławice ostrygowe w piaskowcu orłowskim jednostki klapskiej w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF
Emilia Labajová
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Cenozoic structural evolution of the PANCARDI region: inferences from paleostress data and finite element stress modelling Abstract   PDF (Polish)
Gabor Bada, Laszló Fodor, Laszló Csontos, Sierd A.P.L. Cloetingh, Frank Horvath
 
Vol 50, No 6 (2002) Centra doskonałości, centra kompetencji, sieci doskonałości Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 44, No 2 (1996) Centralna Baza Danych Geologicznych - próba podjęciawstępnej dyskusji Abstract
Michał Gientka
 
Vol 42, No 7 (1994) Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstract
Redakcja .
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jako przykład nowoczesnego laboratorium w służbie geologii i ochrony środowiska Abstract
Piotr Pasławski
 
Vol 42, No 8 (1994) Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Przyrody - Gdańsk, 5 - 6.06.1994 Abstract
Joanna Zachowicz, Marek Graniczny
 
Vol 50, No 9 (2002) Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego REA Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 40, No 8 (1992) Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa Abstract
Marek Baranowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Centrum promocji i rozwoju przemysłu gazowego w warunkach gospodarki rynkowej w krajach postkomunistycznych Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 44, No 12 (1996) Ceny, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, wiercenia, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ceny metali, ceny węgla, diamenty, górnictwo, kobalt, metale, miedź, miedź i kobalt, ołów, program NFOŚ, surowce mineralne, węgiel, wody mineralne, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Ceny surowców energetycznych na świecie w latach 1980-1991 Abstract
Urszula Hara
 
Vol 46, No 11 (1998) Ceny surowców mineralnych (1); Ceny na rynkach międzynarodowych Abstract
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ceny surowców mineralnych (2); Cena równowagi rynkowej i prognozowanie cen Abstract
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 47, No 10 (1999) Ceny surowców mineralnych (3); Ceny surowców mineralnych na rynku krajowym Abstract
Mariusz Krzak, Andrzej Paulo
 
Vol 29, No 8 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973 -1980; część IV - surowce chemiczne, ceramiczne i pokrewne, przemysłu materiałów ściernych i farby ziemne Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 29, No 5 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973-1980; część I - surowce energetyczne Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 29, No 9 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973-1980; część V- azbest, grafit, talk, i steatyt, gazy techniczne oraz zakończenie Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 49, No 7 (2001) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (1) — Metale nieżelazne i szlachetne Abstract
Mariusz Krzak
 
Vol 49, No 8 (2001) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (2) — Żelazo, uszlachetniacze stali i metale lekkie Abstract
Mariusz Krzak
 
Vol 50, No 3 (2002) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (3). Surowce energetyczne Abstract
Mariusz Krzak
 
Vol 41, No 12 (1993) Cesare Emiliani Planet Earth. Cosmology, Geology and the Evolution of Life and Environment Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 8 (1995) Cez promieniotwórczy w osadach dennych niektórych jezior mazurskich Abstract
Marek Zalewski, Jacek Kapała, Mirosław Tomczak, Zenon Mnich
 
Vol 49, No 10 (2001) CH. Errass - Katastrophenschutz. MaterielleVorgaben von Art. 10 Abs. 1 und 4 USG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 2 (2002) C.H. Moore - Carbonate reservoirs. Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic frame- work Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Ch. Pellant - Przewodnik przyrodniczy. Skamieniałości. Rozpoznawanie i gromadzenie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 12 (1997) Ch. Scholz - Fieldwork. A geologists memoir of the Kalahari Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 9 (1955) Chalcedon kredy środkowej zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński
 
Vol 50, No 6 (2002) Chańarcillo (Puna de Atacama, Chile) jako geologiczne stanowisko dokumentacyjne i zabytek górnictwa związany z Domeyką Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Charakter dróg krążenia wód podziemnych w utworach szczelinowych górnej kredy na Wyżynie Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Krajewski
 
Vol 36, No 1 (1988) Charakter i geneza dyslokacji świętokrzyskiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 48, No 3 (2000) Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski, Jerzy Urban
 
Vol 26, No 7 (1978) Charakter krzywych siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego sondowania oporności w różnych warunkach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 25, No 10 (1977) Charakter przestrzeni porowej cechsztyńskich skał zbiornikowych monokliny przedsudeckiej w świetle badań w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Charakter współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 10 (1992) Charakterystyczne mikrofacje i poziomy otwornicowe górnego dewonu i dolnego karbonu w podłożu Karpat Zachodnich Abstract
Anna Tomaś, Romana Zając
 
Vol 46, No 11 (1998) Charakterystyka bazaltów zgorzelowych występujących w kamieniołomie Winna Góra koło Jawora Abstract   PDF (Polish)
Paweł Zagożdżon
 
Vol 54, No 11 (2006) Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł Abstract   PDF
Marcin Stępień
 
Vol 24, No 3 (1976) Charakterystyka chemizmu wód podziemnych jako pośredni wskaźnik prognoz ropo-gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 49, No 4 (2001) Charakterystyka czasoprzestrzennej zmienności chemizmu wód zmineralizowanych antykliny iwonickiej Abstract   PDF (Polish)
Adam Porowski
 
Vol 8, No 8 (1960) Charakterystyka doggeru częstochowsko-wieluńskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Deczkowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Charakterystyka dolnomioceńskiej IV dąbrowskiej grupy pokładów węgla brunatnego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 53, No 9 (2005) Charakterystyka, eksploatacja i zastosowanie piaskowców z Góry Chełmo Abstract   PDF
Marcin Krystek
 
Vol 8, No 12 (1960) Charakterystyka fałodwań glacitektonicznych w Turoszowie Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wójcik
 
Vol 40, No 1 (1992) Charakterystyka geochemiczna aluwiów głównych rzek Polski Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Charakterystyka geochemiczna i pozycja stratygraficzna skał komatytowych ze strukturami typu spinifex z kratonu Aravalli, NW Indie Abstract   PDF
Talat Ahmad, Janina Wiszniewska, Ewa Krzemińska
 
Vol 51, No 8 (2003) Charakterystyka geochemiczna najstarszej soli kamiennej (Na1) w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 26, No 8 (1978) Charakterystyka geochemiczna utworów spągowych cechsztynu z rejonu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Halina Ważny
 
Vol 1, No 9 (1953) CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH WARUNKÓW ODBUDOWY ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA Abstract   PDF (Polish)
Leonard Bohdziewicz
 
Vol 55, No 4 (2007) Charakterystyka geomorfologiczna i petrograficzna osadów strefy stożków napływowych południowego obrzeżenia Niziny Środkowomazowieckiej Abstract   PDF
Edyta Kalińska, Michał Wyszomierski
 
Vol 15, No 2 (1967) Charakterystyka granatów z piasków czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 68, No 4 (2020) Charakterystyka głównych geotypów obszarowych ocen podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia Abstract   PDF
Przemysław Bukowski, Ewa Krogulec, Andrzej Haładus
 
Vol 28, No 1 (1980) Charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych południowego skrzydła niecki Podhala Abstract   PDF (Polish)
Danuta Malecka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Charakterystyka hydrochemiczna wód w rejonie Polskiej Stacji Polarnej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Krogulec, Ewa Krogulec, Jerzy Małecki, Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów Abstract   PDF (Polish)
Dawid Potrykus
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Charakterystyka hydrogeochemiczna wód siarczkowych rejonu Solca-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Iwona Lipiec, Beata Wiktorowicz
 
Vol 12, No 2 (1964) Charakterystyka hydrogeologiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Charakterystyka hydrogeologiczna regionu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Żak
 
Vol 54, No 12 (2006) Charakterystyka i geneza węglanowych zlepieńców śródformacyjnych Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Charakterystyka i klasyfikacja gruntów antropogenicznych Abstract   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki, Jerzy J. Małecki, Wit Łabaszewski
 
Vol 67, No 9 (2019) Charakterystyka i proweniencja piaskowców z gotyckiego portalu bazyliki Św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Zboińska, Wojciech Bartz
 
Vol 37, No 10 (1989) Charakterystyka i znaczenie lineacji ekstensyjnej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 9 (1975) Charakterystyka izotopowa rop naftowych regionu lubelskiego Abstract
Jacek Głogoczowski
 
Vol 55, No 1 (2007) Charakterystyka jurajskich mszywiołów południowej Polski w aspekcie warunków paleośrodowiska i biogeografii Abstract   PDF
Urszula Hara
 
Vol 69, No 12 (2021) Charakterystyka lessów lubelskich jako podłoża budowlanego Abstract   PDF
Krzysztof Nepelski
 
1251 - 1500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>