Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 27, No 5 (1979) Doroczna konferencja DEUQUA w Austrii oraz Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA w Szwajcarii Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Doroczny zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) - San Diego, USA, 19- 22.05.1996 Abstrakt
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Doświadczenia z pracy Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach w ramach państwowej służby geologicznej Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Doświadczenia z rozpoznaniem obrazów w poszukiwaniach złóż Zn - Pb Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Krzysztof Dudek, Jan Gładysz, Wojciech Mastej, Danuta Flaga-Piekarz, Jan Rolewicz, Elżbieta Słomka
 
Vol 51, No 11 (2003) Doświadczenie nad hydrochemiczną dekontaminacją 137Cs ichtiofauny z bezodpływowego jeziora położonego w strefie skażonej radioaktywnie na terenie Białorusi Abstrakt   PDF
Anatoly Kudelsky, Vasily Pashkevich, Alexey Yankov
 
Vol 26, No 2 (1978) Dotychczasowa i planowana tematyka prac Seminarium Kształtowania i Ochrony Środowiska im. W. Goetla Abstrakt
Janusz Dziewański
 
Vol 7, No 7 (1959) Dotychczasowe osiągnięcia sporowej stratygrafii karbonu w świetle obrad kongresów heerleńskich Abstrakt
Aleksander Jachowicz
 
Vol 4, No 11 (1956) Dotychczasowe rezultaty głębokiego wiercenia. Mechowo IG I Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 10, No 3 (1962) Dotychczasowe wyniki badań nad przydatnością diatomitów z Leszczawki Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Dotychczasowe wyniki i dalsze kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w utworach permu w rejonie Wschowy Abstrakt   PDF
Czesław Nowotarski, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 36, No 5 (1988) Dotychczasowe wyniki i dalsze perspektywy poszukiwań węglowodorów we wschodniej i środkowej Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 11, No 4 (1963) Dotychczasowe wyniki prac i najbliższe zadania Zakładu Złóż Rud Metali Nieżelaznych Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Franciszek Ekiert
 
Vol 27, No 8 (1979) Dotychczasowy san badań nad neotektoniką Karpat Zachodnich Abstrakt
Antoni Wójcik, Witold Zuchiewicz
 
Vol 22, No 12 (1974) Dr inż. Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) Abstrakt
J. Głazek
 
Vol 50, No 9 (2002) Drapieżnicze zachowania ustonogich i ślimaków w zapisie kopalnym - implikacje paleoekologiczne Abstrakt   PDF
Michał Złotnik
 
Vol 36, No 2 (1988) Drewno jurajskie Xenoxylon jurassieurn z kry lodowcowej w Łukowie Abstrakt
Anna Matyjasik, Gerard Gierliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim) Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 40, No 10 (1992) Drobne szkarłupnie bezłodyżkowe z dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Andrzej Boczarowski
 
Vol 47, No 4 (1999) Drogi i bezdroża geologicznej kartografii wgłębnej Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 12 (1955) Drogi i bezdroża polskiej sejsmiki Abstrakt   PDF
Jan Uchman
 
Vol 28, No 5 (1980) Drogi krążenia wód w lodowcach Fiordu Hornsund na Spitsbergenie Abstrakt   PDF
Andrzej Rożkowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Drogi krążenia, zasoby i zagospodarowanie wód podziemnych w triasowym zbiorniku Bytom w warunkach aktywnej działalności górnictwa Abstrakt   PDF
Janusz Kropka
 
Vol 51, No 3 (2003) Drogi migracji i związki biogeograficzne fauny mszywiołów z eoceńskiej formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka) Abstrakt   PDF
Urszula Hara
 
Vol 7, No 6 (1959) Drogi poszukiwań ropy naftowej w mezozoiku Niemiec Północnych Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 8, No 1 (1960) Drogi prowadzące do właściwie pojętych poszukiwań geologicznych nowych złóż rud metali Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 42, No 2 (1994) Druga Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN-25 - 27.10.1993r Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Druga sesja naukowa promująca geologiczny park krajobrazowy - Chęciny, 22-24.05.1998 Abstrakt
Ewa Wróblewska
 
Vol 25, No 3 (1977) Druga wyprawa polskich paleontologów na Spitsbergen Abstrakt
Hubert Szaniawski
 
Vol 43, No 8 (1995) Drugie międzynarodowe targi bursztynu, Gdańsk,16-19.03.1995 Abstrakt
Róża Kulicka
 
Vol 44, No 1 (1996) Drugie sympozjum międzynarodowe poświęcone geologii wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, Jerozolima, Izrael, 27.08-01.09.1995 Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 44, No 7 (1996) D.T. Sandwełł & W.H.F. Smith - Marine Gravity Anomaly from Satelite Altimetry Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 40, No 4 (1992) Dubletonowa budowa cząstek elementarnych Abstrakt
Tadeusz Depciuch
 
Vol 50, No 3 (2002) Duksyt - żywica kopalna? Abstrakt   PDF
Günter Krumbiegel
 
Vol 38, No 4 (1990) Dunham po polsku (i nie tylko) raz jeszcze Abstrakt
Andrzej Romanek
 
Vol 29, No 10 (1981) Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa Abstrakt
Marek Narkiewicz, Ewa Śnieżek
 
Vol 41, No 3 (1993) Duńska Służba Geologiczna Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 3, No 6 (1955) Duże otwornice we fliszu karpackim Abstrakt   PDF
Bieda Franciszek
 
Vol 27, No 7 (1979) Dwa modele geosynkliny – dzieje szkoły geologicznej profesora J. Aubouina Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa nowe stanowiska owadów trzeciorzędowych w Polsce Abstrakt
Piotr Wegierek
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa poziomy caliche w osadach miocenu w Przegorzałach na terenie Krakowa Abstrakt
Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Mariusz Paszkowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Dwa razy Krasiejów: sesja naukowa w Sosnowcu i wystawa w Warszawie Abstrakt
Karol Sabath
 
Vol 21, No 3 (1973) Dwadzieścia lat Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Franciszek Szejgis
 
Vol 48, No 5 (2000) Dwieście lat dziejów nauk geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Dwudziestopięciolecie górnictwa w Polsce Ludowej Abstrakt
Bolesław Krupiński
 
Vol 50, No 6 (2002) Dwusetna rocznica urodzin Alcide d'Orbigny'ego (1802­1857) Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 38, No 1 (1990) Dylematy energetyczne bełchatowskiego okręgu górniczo-energetycznego Abstrakt   PDF
Edawrd Ciuk
 
Vol 28, No 2 (1980) Dynamika klifu i sposób zabezpieczenia ruin kościoła w Trzęsaczu Abstrakt
Wiesław Subotowicz, Janusz Sobolewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Dynamika przeobrażeń chemicznych wody w gruntach gliniastych Abstrakt   PDF
Jerzy Raczyk
 
Vol 48, No 11 (2000) Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16–22.06.2000 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Dynamika rozprzestrzeniania się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Ciechocinka Abstrakt
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Dynamika rozprzestrzenienia się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Świnoujścia Abstrakt
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 36, No 9 (1988) Dynamika rozwoju leja depresyjnego w systemach wielowarstwowych przy eksploatacji ujęć wód podziemnych Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 18, No 6 (1970) DYSKUSJA Abstrakt   PDF
. ,
 
Vol 1, No 10 (1953) Dyskusja Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) DYSKUSJA Abstrakt
, .
 
Vol 10, No 11 (1962) Dyskusja nad miocenem lubelskim Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 37, No 4 (1989) Dyskusja o prawie geologicznym - propozycja nowelizacji ustawy o prawie geologicznym Abstrakt
. .
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Dyskusja o związkach złóż kredy jeziornej z węglanowym systemem wód podziemnych Abstrakt   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) DYSKUSJA PRZED 11 ZJAZDEM PZPR NAD ROZWOJEM BAZY SUROWCÓW MINERALNYCH Abstrakt
Stanisław Doktorowicz-Hrabnicki
 
Vol 45, No 10 (1997) Dyskusja wokół definicji minerału Abstrakt
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 5 (1996) Dystrybucja mikroelementów i bituminów w skałach fliszowych polskiej części Karpat Abstrakt   PDF
Irena Gucwa, Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 6 (1995) Dystrybucja pyłu na obszarze Zagłębia Górnołużyckiego po 1958 r. Abstrakt
Jacek R. Kasiński
 
Vol 16, No 6 (1968) Działalność Centralnego Urzędu Gealagii w 1967 r Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 17, No 7 (1969) Działalność Centralnego Urzędu Geologii w latach 1968-1969 Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 2 (1967) Działalność i organizacja służby geologicznej w Kanadzie Abstrakt
Andrzej Różkowski
 
Vol 3, No 7 (1955) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1945-1955 Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań podstawowych Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 10, No 3 (1962) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie metodologii i informacji naukowo-technicznej Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie poszukiwań surowców mineralnych Abstrakt
Eugeniusz Wutcen
 
Vol 31, No 12 (1983) Działalność Kombinatu Geologicznego Południe w Katowicach, w latach 1976-1981 Abstrakt
Anatoliusz Czekaj
 
Vol 11, No 3 (1963) Działalność Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i wynikające z niej wnioski Abstrakt   PDF
Zbigniew Nartowski
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 3 (1993) Działalność Komisji Oceny Projektów i Odbioru Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1991 r. Abstrakt
M. Nieć
 
Vol 43, No 9 (1995) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1994 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 45, No 6 (1997) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1995 i 1996 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 47, No 6 (1999) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 49, No 6 (2001) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 50, No 9 (2002) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 51, No 8 (2003) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2002 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w latach 1992 - 1993 i problemy dokumentowania złóż Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 42, No 5 (1994) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1993 r. Abstrakt
Krystyna Szeroczynska
 
Vol 45, No 5 (1997) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1996 r. Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 43, No 5 (1995) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Polsce Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 30, No 8 (1982) Działalność Komitetu Nauk Geologicznych PAN w latach 1978-1981 Abstrakt
Władysław Pożaryski, Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Działalność naukowa Zakładu Geologii Dynamicznej Abstrakt
Edward Passendorfer, Zbigniew Kotański
 
Vol 25, No 1 (1977) Działalność Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego jako państwowej służby geologicznej - przedmiot i zakres działania Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Działalność placówki Instytutu Geologicznego w Szczecinie na tle problemów geologicznych regionu szczecińskiego Abstrakt
R. Dobracki, M. Ruszała, M. Wdowiak
 
Vol 22, No 1 (1974) Działalność Podkomitetu Mechaniki Skał w latach 1972-1973 Abstrakt
Kazimierz Thiel
 
Vol 37, No 6 (1989) Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1980-1988 . Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 12 (1982) Działalność prof. Stanisława Małkowskiego na polu kartografii geologicznej Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 41, No 2 (1993) Działalność Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego PIG w Szczecinie jako placówki państwowej służby geologicznej na Pomorzu Zachodnim Abstrakt
Michalina Ruszała, Ryszard Dobracki, Zofia Matkowska, Marcin Kurzawa
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Sekcji Sozologicznej PTG Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 11, No 1 (1963) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1962 r. Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 12, No 5 (1964) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1963 r. Abstrakt
Fr. Szczepański
 
Vol 16, No 3 (1968) Działalność Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 6 (1993) Działalność Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w 1992 r. Abstrakt
Wanda Barwicz
 
Vol 43, No 3 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w II półroczu 1994 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 1 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w pierwszym półroczu 1993 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 43, No 10 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod koniec 1994 r. i w połowie 1995 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 9 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w I połowie 1994 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 45, No 2 (1997) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i OchronyŚrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiew 1996 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 19, No 7 (1971) Działałność Sekcji Geofizyki PTG Abstrakt
Janusz Łaski, Krzysztof Sojka
 
Vol 47, No 5 (1999) Dzieje geologii w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Joanna Popiołek, Jadwiga Garbowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Dzieje grzechu czyli z kartografią geologiczną na Abstrakt
Andrzej Romanek
 
Vol 7, No 7 (1959) Dzieje i dzieło karbońskich kongresów międzynarodowych odbytych w Heerlen Abstrakt
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 51, No 2 (2003) Dzieje życia na Ziemi Abstrakt
Anna Bagińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Dzięki geologom Ministerstwo Środowiska najlepsze pośród ministerstw! Abstrakt
Michał Sokołowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Dzień wycieczek geologicznych Abstrakt
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dzień Ziemi – 22 kwietnia 1990 r. Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Dziesięć lat działalności Technikum geologicznego w Krakowie Abstrakt
Franciszek Sadowski
 
Vol 11, No 4 (1963) Dziesięć lat "Przeglądu Geologicznego" (artykuł redakcyjny) Abstrakt
. .
 
Vol 11, No 4 (1963) Dziesięć lat w służbie polskiej geologii Abstrakt
Eugeniusz Kielarski
 
Vol 11, No 6 (1963) Dziesięciolecie działalności "Hydrogeo" Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 12, No 4 (1964) Dziesięciolecie działalności Komisji Zasobów Kopalin Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 51, No 5 (2003) Dziesięciolecie Folia Quaternaria jako pisma Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności - Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 9, No 9 (1961) Dziesięciolecie Przedsiębiorstwa Geologicznego Surowców Skalnych w Krakowie Abstrakt
Adam Kunz
 
Vol 41, No 1 (1993) Dziewiąte Sympozjum Węglanowe, Liverpool, 21- 25 lipca 1992 r. Abstrakt
S. Skompski
 
Vol 43, No 10 (1995) Dziś i jutro polskiej geologii - próba diagnozy Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Dziś i naj bliższa przyszłość polskiej geologii Abstrakt
Michał Wilczyński
 
Vol 46, No 4 (1998) E. Bajkiewicz-Grabowska & Z. Mikulski - Hydrologia ogólna Abstrakt
Andrzej Sadurski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) E. Bajkiewicz-Grabowska & Z. Mikulski - Hydrologiczna terminologia jeziorna Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 1 (1994) E. Bobok - Fluid mechanics for petroleum engineers Abstrakt
Zdzisław Herman
 
Vol 42, No 1 (1994) E. Bobok - Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Abstrakt
Mariusz R. Sławomirski
 
Vol 48, No 5 (2000) E. Derringh — Computational Engineering Geology Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 1 (1953) E. F. Swarienski i D. P. Kirnos - Elementy sejsmologii i sejspometrii Abstrakt
T. Olczak
 
Vol 49, No 2 (2001) E. Gawlikowska - Ochrona georóżnorodności na Dolnym Śląsku Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 45, No 11 (1997) E. Gawlikowska & M. Opletal - KralickySneźnik. Geologicka mapa pro turisty - Masyw Śnieżnika. Mapa geologiczna dla turystów - Śnieżnik area. Geological map for tourists Abstrakt
Anna Krzyż
 
Vol 50, No 3 (2002) E. Gübelin & F-.X. Erni - Kamienie szlachetne: symbole piękna i władzy Abstrakt
Jan Parafiniuk
 
Vol 42, No 4 (1994) E. Krzemińska, W. Krzemiński - W bursztynowej pułapce Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 42, No 8 (1994) E. Lappalainen, P. Hanninen - Suomen turvevarat. Geologian tutkimuskeskus Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 47, No 6 (1999) E. Myślińska - Laboratoryjne badania gruntów Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) E. Myślińska - Leksykon gruntoznawstwa Abstrakt
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1997) E. Myślińska - Leksykon gruntoznawstwa Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 8 (2001) E. Myślińska — Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) E. Piątek & Z. Piątek — Górnictwo rud metali w Górach Sowich Abstrakt
Witold. C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 43, No 12 (1995) East Meets West - Międzynarodowa konferencja i wystawa urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania: Nowoczesne metody poszukiwania i intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, Kraków, 12-15.09.1995 Abstrakt
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 18, No 12 (1970) Echa badań geologów polskich na Dolnym Śląsku w literaturze czeskiej i niemieckiej Abstrakt
Leszek Sawicki, Bogusława Górska
 
Vol 51, No 3 (2003) Echeneiscarpathica Szajnocha, 1926 w profilu warstw menilitowych polskich Karpat - Abstrakt
Anna Jerzmańska, Ewa Świdnicka
 
Vol 44, No 10 (1996) ECOS VI - europejskie sympozjum konodontowe - Warszawa, 30.06-07.07.1996 Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 44, No 7 (1996) E.D. Pittman, M.D. Lewan (eds.) - Organic Acids in Geological Processes Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 11 (1998) Edmund Mioduszewski 1928-1998 Abstrakt
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 6 (1995) Edward Ciuk (1909-1995) Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 7, No 12 (1959) Edward Walery Janczewski Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Edycja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 w Systemie Informacji Geograficznej (GIS) Abstrakt   PDF
Marek Fert, Dorota Jakubicz, Grzegorz Piłat
 
Vol 45, No 12 (1997) Eemska formacja błądzikowska pod Puckiem Abstrakt   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 12, No 6 (1964) Efekty gospodarcze działalności geologicznej w XX-leciu Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 41, No 1 (1993) Efekty I i II rundy przetargowej - sukces Biura Koncesji Geologicznych Abstrakt
E. Madurowicz
 
Vol 20, No 7 (1972) Efekty odwadniania i jednoczesnego tłoczenia wód na obszarze występowania naporowego poziomu wodonośnego w utworach miocenu Abstrakt   PDF
Ryszard Kulma, Andrzej Szczepański, Zdzisław Śmietański
 
Vol 42, No 11 (1994) Efektywna metoda wykrywania przejawów młodej tektoniki w profilach podłużnych rzek Karpat polskich Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 25, No 11 (1977) Efektywność algorytmów interpolacyjnych w programach wydruku komputerowych map izoliniowych Abstrakt   PDF
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 20, No 4 (1972) Efektywność badań geofizycznych w Polsce Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 35, No 7 (1987) Efektywność geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w latach 1976-80 i 1981-85 Abstrakt   PDF
Stefania Dembowiecka, Henryk Jasiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Egzoklimatogeniczny charakter cyklicznych wahań zawartości węglanu wapnia w osadach schyłku interglacjału i pointerglacjalnych z Ossówki (południowe Podlasie) Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 26, No 6 (1978) Egzotyk granitoidowy z warstw jaklowieckich kop. "Marcel" Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl, Stanisław Kempa, Jan Wajda
 
Vol 12, No 3 (1964) Egzotyk granitowy z warstw porębskich (namur A) w kopalni "Bytom" Abstrakt
Jan Kuhl
 
Vol 42, No 4 (1994) E.K. Tabis - Lecznicza energia kamieni Abstrakt
Jan Rzymełka
 
Vol 42, No 6 (1994) EkoFundusz Abstrakt
Janusz Jezierski
 
Vol 40, No 8 (1992) Ekokonwersja polskiego długu zagranicznego Abstrakt
Janusz Jeziorski, Mirosław Sobolewski
 
Vol 1, No 2 (1953) Ekologia małżów iłów spirialisowych Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 2, No 9 (1954) EKOLOGIA OTWORNIC Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Ekologia pod niebem południowej Francji Abstrakt
Dariusz Choromański
 
Vol 40, No 10 (1992) Ekologiczne uwarunkowania zespołów faunistycznych w śródszelfowych basenach fameńskich Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Michał Szulczewski
 
Vol 24, No 4 (1976) Ekonomiczna efektywność prac geologicznych Abstrakt
Jerzy Pawlak
 
Vol 27, No 3 (1979) Ekonomiczna ocena złóż Abstrakt   PDF
Stefania Dembowiecka
 
Vol 34, No 5 (1986) Ekonomiczne kryteria zagospodarowania złóż kopalin stałych Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ekspedycja geologiczna — Mongolia '98 Abstrakt
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 25, No 10 (1977) Ekspedycja krajów RWPG "Lubiatowo 76" Abstrakt
Piotr Roniewicz, Stanisław Rudowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Ekspedycja międzynarodowa na południową Saharę (cz. I) Abstrakt
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 18, No 11 (1970) Ekspedycja międzynarodowa na południową Saharę (cz. II) Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 8, No 9 (1960) Ekspedycje geologiczne na pustyniach Egiptu Abstrakt
Jan Krasoń
 
Vol 50, No 2 (2002) Eksperymentalne badania otworowe geologicznych skutków pływów skorupy Abstrakt   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 11, No 8 (1963) Eksploatacja rudy niklu na Dolnym Śląsku Abstrakt
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) Eksploatacja wód z utworów oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Eksploatacja zasobów morza - surowców mineralnych do 2000 roku, w zbiorowej prognozie "Polska na morzu 2000" Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w Sobolewie k. Suwałk na tle uwarunkowań środowiskowych Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 42, No 3 (1994) Eksploracja i ochrona jaskiń na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej Abstrakt
Mariusz Szelerewicz
 
Vol 24, No 2 (1976) Ekspozycja dinozaurów w Śląskim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Abstrakt
Teresa Maryańska
 
Vol 42, No 4 (1994) Ekspozycja Dotknięcie natury w Muzeum Ziemi Abstrakt
Maria Wolska
 
Vol 9, No 12 (1961) Ekstrakcja bituminów śladowych z próbek skał z wierceń poszukiwawczych Abstrakt
Krystyna Szpanier
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Ekstrakcyjne wydzielanie kadmu z próbek biologicznych oraz oznaczanie metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (GF-AAS) Abstrakt   PDF
Elżbieta Wieteska, Anna Drzewińska, Maksymilian Stela
 
Vol 24, No 1 (1976) Elektroforeza w badaniu minerałów ilastych Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Elektronowy mikroskop analizujący (EMA) w inżyniersko-geologicznych badaniach gruntów spoistych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 2 (1977) Elektronowy mikroskop skaningowy w badaniach mikropaleontologicznych Abstrakt
Marian Adam Gasiński
 
Vol 29, No 12 (1981) Elektronowy rezonans paramagnetyczny - nowa metoda określania wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Andrzej Bluszcz, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 47, No 10 (1999) Elektrooporowa metoda identyfikacji oraz określania położenia stref poślizgu osuwisk; teoretyczno-empiryczny wywód oraz główne elementy metody Abstrakt   PDF
Marian Molik
 
Vol 21, No 7 (1973) Elektrownia szczytowo- pompowa Porąbka - Żar i związane z jej budową problem inżyniersko-geologiczne Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Anna Kurek
 
Vol 42, No 3 (1994) Elementy abiotyczne w ochronie środowiska przyrodniczego na przykładzie województw legnickiego i wrocławskiego Abstrakt
Jerzy Jerzmański
 
Vol 34, No 1 (1986) Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w Sudetach Środkowych Abstrakt   PDF
Andrzej Grocholski, Adam Ihnatowicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Elementy hydrologii i hydrogeologii na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 33, No 5 (1985) Elementy paleogeografii późnodewońskiej w rejonie przybrzeżnym szelfu południowej Polski Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki
 
Vol 50, No 2 (2002) Elementy strukturalne polskich Karpat a program głębokich wierceń (ICDP) Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 28, No 7 (1980) Elewacja radomszczańska w świetle geologicznej interpretacji zdjęć satelitarnych Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 5 (2000) E.M. Moores& R.W. Fairbridge (ed.) — Encyclopedia of European and Asian regional geology Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 6 (1996) Emanacje radonu do budynków mieszkalnych województwa białostockiego Abstrakt   PDF
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 12 (1992) Emisja akustyczna ośrodków skalnych w stanach naprężeń pokrytycznych Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 44, No 3 (1996) Encyklopedia geografii świata. AZJA Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska), pod red. J. Dziewańskiego Abstrakt
Józef Chowaniec
 
Vol 34, No 2 (1986) Endogeniczne formacje rudne w Wietnamie Abstrakt
Nguyen Van Nhan
 
Vol 48, No 9 (2000) Energia geotermalna w Japonii - reminiscencje po Światowym Kongresie Geotermalnym w Japonii - World Geothermal Congress 2000 - Kyushu–Tohoku, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstrakt
Wiesław Bujakowski, Beata Kępińska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Energy-dispersive X-Ray fluorescence spectrometry as progressive technique for the determination of elements in stream sediments Abstrakt   PDF
Augustin Majchrak, L'udmila Pencakova
 
Vol 40, No 10 (1992) Entomozoidy (małżoraczki) górnego dewonu i najniższego karbonu Pomorza Zachodniego Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Environment'95 - V Międzynarodowa KonferencjaOchrony Środowiska, Łódź, 09-10.11.1995 Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 5 (1999) Environmental Geology. International Journal of Geosciences Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 7 (1970) Eokambr i kambr w otworze Żarnowiec IG-1 Abstrakt   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 27, No 11 (1979) Epidianowe i lateksowe próbki o utrwalonej strukturze Abstrakt   PDF
Stanisław Rudowski, Mirosław Krajewski
 
Vol 27, No 4 (1979) Episjenity a perspektywy występowania śródgranitowych złóż uranu w masywie Karkonoszy Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 1 (1970) Epsomit i heksahydryt z Dobrzynia nad Wisłą Abstrakt   PDF
Leopold Mazur
 
Vol 42, No 1 (1994) E.R. Force, J.J. Eidel, J.B. Maynard (ed.) - Sedimentary and diagenetic mineral deposits: A basin analysis approach to exploration. Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Erast Konstantynowicz 1919­2001 Abstrakt
Marek Rogoż, Wacław Zuberek
 
Vol 46, No 11 (1998) Erozyjna działalność wód schyłkowego stadium powodzi na podstawie form utworzonych w lipcu 1997 r. na terenie parku w Koźlu Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r. Abstrakt   PDF
Tomasz Zieliński
 
Vol 32, No 2 (1984) Erupcja wulkanu Lakagigar na Islandii w 1783 r. Abstrakt
Józef Oberc, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 11 (2001) Estymacja gęstości strumienia cieplnego metodą modelowań właściwości termicznych ośrodka Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Maria Bała, Adam Cichy
 
Vol 47, No 5 (1999) Etapy cementacji piaskowców czerwonego spągowca w świetle badań izotopowych Abstrakt   PDF
Marta Kuberska
 
Vol 35, No 1 (1987) Etapy deformacji tektonicznych w utworach paleozoicznych północnej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 9 (1962) Etapy i projektowanie robót geologiczno-poszukiwawczych w ZSRR Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Etapy rozwoju skolskiego basenu sedymentacyjnego w kredzie i wczesnym paleogenie - dokumentacja nanoplanktonowa Abstrakt   PDF
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 47, No 9 (1999) EUG 10 — Kongres Europejskiej Unii Nauk Geologicznych - Strasburg, Francja, 28.03 - 01.04.1999 Abstrakt
Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 8 (2001) EUG XI — Konferencja Europejskiej Unii Nauk Geologicznych — Strasburg, Francja, 08–12.04.2001 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 4 (2001) Eugeniusz Głowacki 1925-2001 Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 12 (2003) EURACOAL — Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Abstrakt
Jacek Libicki, Jacek Szczepiński
 
Vol 45, No 11 (1997) EUROCLAY '99 - Konferencja Europejskiej Asocjacji Grup Ilastych - Kraków, 04-10.09.1999 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 10 (1997) European Geologist - kto to jest i jak nim zostać? Abstrakt
Zbigniew Wilk
 
Vol 51, No 10 (2003) Europejscy geolodzy w Polsce Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 9 (1995) Europejska konferencja węglowa'95, Praga, Czechy, 26.06-01.07.1995 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 2 (2003) Europejski Fundusz Badań Węgla i Stali Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 8, No 2 (1960) Europejskie kollokwium Mikropaleontologiczne w Niemczech Abstrakt
Olga Pazdro
 
Vol 18, No 7 (1970) Europejskie kolokwia mikropaleontologiczne Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 49, No 1 (2001) Europejskie warsztaty poświęcone mineralogii ilastej — Jena, Niemcy, 17–22.09.2000 Abstrakt
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 43, No 3 (1995) EUROPROBE Project - Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów w Górach Świętokrzyskich - Mąchocice k. Kielc, 24.09-01.10.1994 Abstrakt
Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 44, No 10 (1996) EUROPROBE Workshop - robocza sesja międzynarodowego programu badań proterozoicznej litosfery - Oskarshamn, Szwecja, 8-15.06.1996 Abstrakt
Ewa Krzemińska
 
Vol 45, No 4 (1997) EUROPROBE-GEORIFT Intraplate Tectonics and Basin Dynamics - doroczne spotkanie - Jałta, Krym, 31.10.-07.11.1996 Abstrakt
Paweł Poprawa, Marek Jarosiński
 
Vol 44, No 2 (1996) E.V. Pinneker - Das Wasser in der Litho- und Asthenosphare Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Evolution of the Pieniny Klippen Belt Basin - some evidence from subsidence analysis Abstrakt   PDF
Michal Krobicki, Paweł Poprawa
 
Vol 41, No 7 (1993) Ewa Odrzywolska-Bieńkowa (1928 - 1992 Abstrakt
Anna Bugajska-Pająkowa, Eugenia Gawor-Biedowa, Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Ewa Tomczykowa 1928­2001 Abstrakt
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 1, No 8 (1953) EWIDENCJA A USTALANIE ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Ewidencja i numeracja otworów wiertniczych i szybów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Andrzej Obtułowicz, Franciszek Piwowarczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Ewolucja diastroficzno-sedymentacyjna basenu śródsudeckiego w późnym silezie i wczesnym autunie Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 37, No 4 (1989) Ewolucja klimatu oraz anocykliczność i autocykliczność sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 36, No 9 (1988) Ewolucja paleogeografiezna i palectektoniczna w wendzie górnym w Polsce (obszar starej platformy) Abstrakt   PDF
Borys Areń
 
Vol 42, No 9 (1994) Ewolucja paleotektoniczna kambru świętokrzyskiego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Ewolucja poglądów na genezę i wiek karpackich powierzchni zrównania Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Ewolucja poglądów na stratygrafię utworów formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 36, No 2 (1988) Ewolucja poglądów na temat skał metamorficznych Maurytanidów północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
1251 - 1500 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>