Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Charakterystyka systemu MAPART Abstrakt
Jacek Owczarczyk
 
Vol 51, No 9 (2003) Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych Abstrakt   PDF
Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Charakterystyka technologiczna złóż piasków i żwirów morenowych z okolic Rybnika na Górnym Śląsku Abstrakt
Janina Pawłowska
 
Vol 33, No 4 (1985) Charakterystyka warunków sedymentacji osadów Zalewu Puckiego na podstawie analizy minerałów ciężkich Abstrakt   PDF
Wiesława Wajda, Andrzej Witkowski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Charakterystyka wód geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego na pograniczu SE części niecki miechowskiej i zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Grażyna Gorczyca, Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski
 
Vol 17, No 7 (1969) Charakterystyka współpracy Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w latach 1953- 1968 Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 22, No 5 (1974) Charakterystyka wyników sejsmicznych uzyskanych w rejonie Warki - Garwolina Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 49, No 9 (2001) Charakterystyka wypełnień żyłowych w południowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy) Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej Abstrakt   PDF
Krzysztof Jóźwiak, Jacek Różkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Charakterystyka wytrzymałościowa jurajskich skał węglanowych rejonu Bełchatowa Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 41, No 11 (1993) Charakterystyka zapopielenia węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) Abstrakt
Henryk Parzentny
 
Vol 36, No 4 (1988) Charakterystyka zubrów cyklu PZ4 w okolicy Piły Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Charakterystyka łupku kwarcytowego skał współwystępujących Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Charakterystyki odkształceniowe lessów południowo-wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski, Paweł Pietrzykowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Chemia fizyczna procesów powstawania i przeobrażania minerałów Abstrakt   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 48, No 5 (2000) Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1 - Na4 Abstrakt   PDF
Volodymyr M. Kovalevych, Grzegorz Czapowski, Stanisław Hałas, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 51, No 11 (2003) Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Abstrakt   PDF
Paweł Urbaniak, Radosław Dałkowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Chemizm niezagospodarowanych wód mineralnych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca
 
Vol 29, No 4 (1981) Chemizm wód czwartorzędowych synkliny grodzieckiej Abstrakt   PDF
Tatiana Bocheńska, Hanna Sieroń
 
Vol 66, No 1 (2018) Chemizm wód neogeńskiego piętra wodonośnego w rejonie Wrocławia Abstrakt   PDF
Agata Korwin-Piotrowska
 
Vol 35, No 3 (1987) Chemizm wód podziemnych północnej części obniżenia podlaskiego na tle elementów paleohydrogeologii plejstocenu Abstrakt   PDF
Zenon Duchnowski, Tomasz Michalski
 
Vol 45, No 5 (1997) Chemizm wód podziemnych w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów po 20 latach eksploatacji kopalni metodą odkrywkową Abstrakt   PDF
Wojciech Siciński, Józef Kuszneruk
 
Vol 64, No 6 (2016) Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia „Lipce” i „Grodza Kamienna” w Gdańsku Abstrakt   PDF
Beata Pasierowska, Ewa Tarnawska, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 44, No 9 (1996) Chemizm wód występujących w utworach oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 16, No 11 (1968) Chemizm wód ze źródeł występujących na obszarze Warszawy Abstrakt   PDF
Jarosław Pich, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód zlewni Kamieńczyka w Sudetach na tle badań systemów przepływu wód podziemnych Abstrakt   PDF
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park Narodowy Abstrakt   PDF
Małgorzata Malata, Jacek Motyka
 
Vol 66, No 10 (2018) Chińskie mocarstwo surowcowe Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 44, No 7 (1996) Chlor, cynk, ołów, diamenty, magnez, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, środowisko naturalne, węgiel, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Chlorek wapnia w solankach górnodewońskich basenów ewaporatowych ryftogenu prypecko-dnieprowsko - donieckiego w świetle badań inkluzji w halicie Abstrakt   PDF
Oleg Y. Petrichenko, Vasylyna S. Shaidetska
 
Vol 46, No 10 (1998) Chlorowcoorganiczne związki (AOX) w wodach Neru Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Chlorowcopochodne związki organiczne (AOX) w wodach Neru Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok, Izabela Bojakowska
 
Vol 26, No 11 (1978) Chromit w rejonie Zawiercia Abstrakt
Anna Ziętek-Kruszewska
 
Vol 47, No 7 (1999) Chromity, energetyka, hel, ilmenit i rutyl, ind, lit, miedź, nikiel, surowce mineralne, wapno Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Chronotstratygrafia neogenu Polski południowej (północna część Paratetydy Centralnej) na podstawie badań paleobotanicznych Abstrakt   PDF
Leon Stuchlik
 
Vol 9, No 11 (1961) Ciecze w kopalniach soli Abstrakt   PDF
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 3 (1961) Ciekawe glinki ceramiczne w okolicach Sierakowa Śląskiego Abstrakt
Sławomir Bukowiński
 
Vol 25, No 5 (1977) Ciekawe stanowisko mikrofauny młodszego paleogenu w wierceniu Machowinko koło Słupska Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 8 (1996) Ciemne, andezytopodobne wulkanity z Zalasu k. Krakowa Abstrakt   PDF
Jarosław Musiał, Marek Muszyński
 
Vol 3, No 3 (1955) Cieplica solankowa w Aleksandrowie Kujawskim Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskaz typu "Żu-Ga" Abstrakt
Michał Gawliński
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskazy jako przyrządy miernicze Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cios, spękania ścięciowe i uskoki w trzonie granitoidowym polskich Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Krystyna Piotrowska
 
Vol 35, No 10 (1987) Cios w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 28, No 8 (1980) Ciśnienie złożowe w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Katarzyna Sobol
 
Vol 43, No 1 (1995) C.J. Marone, M.L. Banpied (ed.): FauIting, friction, and earthquake mechanics. Part I. Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 11 (1956) Cmentarzysko nietoperzy w kamieniołomach józefowskich Abstrakt
Borys Areń
 
Vol 43, No 8 (1995) Co dalej z dewońską krzywą eustatyczną? Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 9 (1992) Co nowego w IGCP - Narodowy Komitet IGCP Abstrakt
. .
 
Vol 48, No 3 (2000) Co nowego w petrologii granitów? - seminarium naukowe w PIG - Warszawa, 16.11.1999 Abstrakt
Joanna Wiszniewska
 
Vol 46, No 1 (1998) Co nowego w teorii ekspansji Ziemi (wizyta w Polsce australijskiego ekspansjonisty) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 4 (1994) Co słychać u naszych południowych sąsiadów - Pracownia Czeskiego Instytutu Geologicznego w Jesenikach Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 27, No 2 (1979) Co to jest paleoekologia? Abstrakt   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 65, No 1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 5 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 6 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 7 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 8 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 9 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 12 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 1 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 3 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 4 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 5 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 6 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 7 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 8 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 11 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 12 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 6 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 7 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 8 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 9 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 11 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii - listopad 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 8 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 8 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 2 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2011 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 2 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 6 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 6 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 9 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 9 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 1 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2011 Abstrakt
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 4 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 4 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 4 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2015 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 7 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 7 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 7 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 5 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 5 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2015 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 12 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 12 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 12 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 10 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 10 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 3 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 3 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 3 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2015 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 11 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2012 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2013 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 11 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2014 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Coccolithophoridae Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Composition and orlgln of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Comprehensive geological and geophysical interpretation of the Polish Outer Carpathians basement in the area between Jasło and Rzeszów Abstrakt   PDF
Michal Stefaniuk, H. Trygar, Z. Borys, J. Miecznik, W. Klityński
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Concessions for prospecting and exploration of natural gas from shale Abstrakt   PDF
R. Bońda, D. Siekiera, M. Szuflicki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Continental collision in the Romanian Carpathians: incorporation of geophysical data Abstrakt   PDF
Victor I. Mocanu, Robert J. Lillie
 
Vol 1, No 1 (1953) Contribution a Petude de la radioactive des argiles beiges Abstrakt
C. Kolago
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bukk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data Abstrakt   PDF
Emó Marton, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic) Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Marek Jasionowski, Stanislav Karoli, Oleg I. Petrichenko, Andrey V. Poberegski, Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and tectonic significance of Mesozoic ophiolites in the Dinarides, Albanides and Hellenides Abstrakt   PDF
Alastair Robertson
 
Vol 51, No 9 (2003) Ćwiczenia terenowe studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego w Rumunii Abstrakt
Piotr Czubla
 
Vol 26, No 7 (1978) Ćwierćwiecze uniwersyteckiej geologii inżynierskiej na Słowacji Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Cyfrowa mapa batymetryczna południowego Bałtyku Abstrakt
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Cyfrowe zasoby geoinformacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego podstawowym źródłem informacji geologicznej Abstrakt   PDF
Tomasz Nałęcz, Jacek Kacyła
 
Vol 27, No 11 (1979) Cyfrowy model warunków geologiczno-górniczych kopalni odkrywkowej dla potrzeb symulacyjnego prognozowania eksploatacji złoża Abstrakt
Ryszard Kabat
 
Vol 43, No 1 (1995) Cykl PZ2 w cechsztynie niecki północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 1 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych - metodyka, sedymentologia, stratygrafia, 31 maja - 2 czerwca 1993 r Abstrakt
P.H. Karnkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych: metodyka, sedymentologia, stratygrafia - 31.05. - 2.06.1993 Abstrakt
Paweł H. Karnkowski
 
Vol 10, No 6 (1962) Cykle sedymentacyjne w cechsztynie dolnośląskim Abstrakt   PDF
Jan Krasoń
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność aluwialnych osadów korytowych: warstwy białokamieńskie (namurjwestfal) w niecce wałbrzyskiej Abstrakt
Leszek Kurowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność, determinizm i tektonika płyt litosfery Abstrakt
Jan Kutek
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji - sedymentacja cykliczna - cykle sedymentacyjne Abstrakt
Henryk Karnkowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Cykliczność sedymentacji a podział stratygraficzny dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji cechsztyńskiej - implikacje dla stratygrafii i historii basenu Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji gipsów laminowanych Ponidzia Abstrakt
Maciej Bąbel
 
Vol 34, No 2 (1986) Cykliczność sedymentacji pokładu 664/665 warstw wałbrzyskich (DZW) Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych badenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 43, No 5 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – komentarz Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – replika Abstrakt   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 23, No 4 (1975) Cykliczność w utworach dolnopermskich rejonu Zielonej Góry Abstrakt   PDF
Wojciech Nemec
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii Abstrakt
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 44, No 9 (1996) Cyna, metale, metale szlachetne, miedź, nikiel, siarka, srebro, surowce mineralne, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. I Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cyna w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska - Smakowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Cynk i ołów, diamenty, gips, miedź, molibden, nowe odkrycia i badania geologiczne, siarka, srebro, węgiel brunatny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Cynk, miedź, nikiel, platyna, surowce mineralne, stal, węgiel kamienny, woda, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 6 (1995) Cynk, ołów, diamenty, ind, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Cypr, zarys geologii i złóż surowców mineralnych Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Cyrkon jako wskaźnik genezy łupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy Abstrakt   PDF
Mentor Murtezi, Ryszard Kryza
 
Vol 17, No 2 (1969) Cyrkon w utworach Zagłębia Żytawskiego . Abstrakt   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 43, No 3 (1995) Cysty Dinoflagellata - zarys biologii i morfologii oraz ocena przydatności w biostratygrafii i paleoekologii Abstrakt   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 50, No 5 (2002) Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska) Abstrakt   PDF
Marcin Barski, Paulina Leonowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) nowym wskaźnikiem paleośrodowisk mezozoiku i kenozoiku Abstrakt
Jacek Jamiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Czas a geologia Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 47, No 8 (1999) Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 2 (2000) Czas zamknięty w przestrzeni - indyjski Tybet Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 2, No 12 (1954) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 7 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 9 (1953) CZEGO OCZEKUJE MŁODY GEOLOG OD STARSZEGO Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 32, No 4 (1984) Czerwony spągowiec Europy Środkowej; uwarunkowanie rozwoju basenu przez tektonikę płyt Abstrakt   PDF
E. Craig Jowett
 
Vol 38, No 4 (1990) Czerwony spągowiec w strefie Bielica-Olszanowo w świetle nowych badań Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ I Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla Abstrakt   PDF
Mariola Jakoniak
 
Vol 63, No 1 (2015) CZĘŚĆ II – DYSKUSJA Polskie podejście do CCS w świetle aktualnego statusu rozwoju tej technologii Abstrakt   PDF
Małgorzata Mika-Bryska, Elżbieta Wróblewska
 
Vol 12, No 4 (1964) Częstotliwość skamieniałości Abstrakt
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 4 (1999) Czesław Harańczyk 1927–1998 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 12 (1993) Czesław Kudaba 1934 -1993 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 12 (1995) Czesław Nowotarski (1930-1995) Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Czterdzieści lat Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1959 Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 8, No 4 (1960) Czterdzieści lat działalności Instytutu Geologicznego Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 3 (1958) Czterdzieści lat geologii radzieckiej Abstrakt
P. J. Antropow
 
Vol 8, No 3 (1960) Czujniki elektryczne w ciężarowskazach Abstrakt
Leonard Korczak
 
Vol 22, No 9 (1974) Czwarta wszechzwiązkowa konferencja poświęcona badaniom czwartorzędu Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 45, No 11 (1997) Czwarte Biennale Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - Research and exploration - where do they meet? - Turku, Finlandia, 11-13.08.1997 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Czwarte spotkanie grup roboczych oksfordu i kimerydy Lyon i basen południowo-wschodniej Francji - Lyon, 13-18.06.1994 Abstrakt
Bronisław A. Matyja
 
Vol 7, No 1 (1959) Czwartorzęd Anglii Abstrakt
Hanna Ruszczyńska
 
Vol 19, No 2 (1971) Czwartorzęd i jego podłoże w nowych wierceniach między Szczytnem a Orzyszem Abstrakt   PDF
Władysław Słowański
 
Vol 41, No 8 (1993) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Pr. zbior. pod red. Leszka Lindnera Abstrakt
Wojciech Stankowski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 8 (2002) Czwartorzęd regionu gdańskiego Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 8, No 8 (1960) Czwartorzęd regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i sąsiadujących z nią obszarów Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 7, No 2 (1959) Czwartorzęd regionu Świętokrzyskiego w świetle aktualnej problematyki Abstrakt   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 4 (2000) Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski - Czudec, 31.08 - 04.09.1999 Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 64, No 8 (2016) Czwartorzęd Zatoki Pomorskiej i perspektywy surowcowe Abstrakt   PDF
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński, Dorota Kaulbarsz, Urszula Pączek, Piotr Przezdziecki, Izabela Bojakowska, Dorota Koszka-Maroń, Justyna Relisko-Rybak, Szymon Uścinowicz
 
Vol 8, No 3 (1960) Czwartorzędowe osady podmorenowe Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 27, No 6 (1979) Czwartorzędowe ruchy pionowe brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego u podnóża Roztocza Abstrakt
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 32, No 10 (1984) Czwartorzędowe ruchy pionowe wybrzeży Hornsundu i geneza przystokowych wałów kamienistych Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 45, No 4 (1997) Czwartorzędowe struktury rynnowe rejonu niecki wrocławskiej w świetle badań geofizycznych - elektrooporowych Abstrakt   PDF
Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 8, No 7 (1960) Czwartorzędowe łupki bitumiczne Abstrakt
Stefania Gadomska
 
Vol 44, No 12 (1996) Czwartorzędowy system rynnowy na Łużycach i jego geneza Abstrakt   PDF
Wolfgang Alexovsky
 
Vol 7, No 4 (1959) Czwarty Zjazd Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 9 (2013) Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu? Abstrakt   PDF
Maria Bała
 
Vol 64, No 5 (2016) Czy CO2 można składować w łupkach gazonośnych i dlaczego? ShaleSeq – projekt finansowany ze środków funduszy norweskich Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 33, No 10 (1985) Czy geologia jest nauką? Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 51, No 6 (2003) Czy holoceńska kreda jeziorna jest osadem słodkowodnym? Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 10 (2001) Czy jest możliwa dyskusja naukowa w geotektonice? (na marginesie dyskusji prowadzonej na łamach Wiedzy i Życia) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 32, No 1 (1984) Czy konokardie są małżami? Abstrakt
Leon Karczewski
 
Vol 40, No 12 (1992) Czy lineacja rekrystalizacyjna wyznacza główny kierunek transportu tektonicznego i czy jest jego wynikiem? Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 47, No 3 (1999) Czy litostratygrafia glin lodowcowych może być przydatna dla stratygrafii czwartorzędu Polski? Abstrakt   PDF
Dariusz Gałązka, Leszek Marks, Ryszard Zabielski
 
Vol 34, No 12 (1986) Czy możemy odkryć w północno- wschodniej Polsce złoże gigant typu saharyjskiego złoża Hassi Messaoud? Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 9 (1985) Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Abstrakt
Andrzej Wojciechowski, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Czy ostatnie zlodowacenie obejmowało wschodnie Mazowsze i Podlasie? Abstrakt   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 30, No 4 (1982) Czy pod całym łukiem północno-wschodnich Karpat istnieją głębokie wody termalne? Abstrakt   PDF
Jerzy Jankowski, Roman Ney, Oldrich Praus
 
Vol 43, No 11 (1995) Czy potrzebne są certyfikaty w geologii? Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 38, No 9 (1990) Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne? Abstrakt   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 33, No 1 (1985) Czy światowy stratotyp granicy prekambr-kambr zostanie zlokalizowany w Chinach czy na Syberii? Abstrakt
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) Czy szukanie związku aulakogenu środkowopolskiego z geosynkliną karpacką jest nieporozumieniem? Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 12 (2002) Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? Abstrakt   PDF
Jaromír Leichmann, Jiri Kalvoda
 
Vol 44, No 4 (1996) Czy w Górach Świętokrzyskich są kaledonidy? Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 30, No 1 (1982) Czy w Polsce odkryjemy wielką ropę? Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 2 (1989) Czy w środkowodewońskich skałach Gór Świętokrzyskich występują olistolity? Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 28, No 11 (1980) Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? Abstrakt   PDF
Józef Michalik, Andrzej Gaździcki
 
Vol 44, No 7 (1996) Czy w Warszawie występują wody oligoceńskie? Abstrakt
Jan Dowgialło
 
Vol 65, No 3 (2017) Czym jest paleosztuka? Abstrakt   PDF
Szymon Górnicki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Czynne wyrobiska odkrywkowe surowców węglanowych na tle granic GZWP a możliwości ich rekultywacji przez wypełnianie odpadami Abstrakt   PDF
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak
 
Vol 51, No 9 (2003) Czynniki determinujące parametry przepływów fazowych w piaskowcach karbonu złoża Stężyca Abstrakt   PDF
Piotr Such
 
Vol 50, No 12 (2002) Czynniki kontrolujące rozwój sedymentacji węglanowej w ordowiku, w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Trela
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim Abstrakt   PDF
Ewelina Jelonkiewicz, Łukasz Paweł Jelonkiewicz, Anna Wolanin
 
Vol 64, No 6 (2016) Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej Abstrakt   PDF
Mirosław Lidzbarski, Krzysztof Sokołowski, Rafał Warumzer
 
Vol 19, No 2 (1971) Czynniki wpływające na dokładność pomiarów mikrotwardości surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Jerzy Stawin
 
Vol 13, No 1 (1965) Czynniki wpływające na ilościową interpretację materiałów radiometrii otworowej Abstrakt   PDF
Ryszard Kalitiuk, Feliks Wojda
 
Vol 64, No 1 (2016) Czynniki zmian klimatycznych w srodkowym i górnym plejstocenie – ich zapis geologiczny w osadach Oceanu Południowego oraz rdzeniach lodowych Abstrakt   PDF
Bartosz Kotrys
 
Vol 47, No 12 (1999) Czystsza Produkcja - strategia systemu zarządzania środowiskiem i droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produkcji i usług Abstrakt
Zygfryd Nowak
 
Vol 7, No 5 (1959) Czytelnicy i korespondenci piszą Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 1 (1959) Czytelnicy piszą Abstrakt
, .
 
Vol 29, No 1 (1981) Czytelność niektórych struktur hydrogeologicznych okolic jezior Raduńsko-Ostrzyckich na zdjęciach satelitarnych Landsat Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 16, No 8 (1968) Czyżby nowe dane o geologii Kielc? Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 41, No 8 (1993) Członkowie Rady Geologicznej Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 8 (1994) Człowiek i środowisko - badania archeologiczno-przyrodnicze w Polsce Południowo-Zachodniej – Sobótka-Górka, 1- 3.06.1994 Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) D. Batuca & J. Jordaan — Silting and desilting of reservoirs Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 47, No 6 (1999) D. Březinová, M. Bukovanská, J. Dudkowá & V. Rybařik - Praha kamena Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 4 (1998) D. Decrouez, H. Furrer, H. Weissert & W. Willdi - Geologie und Zeit Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Witold Cezariusz Kowalski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 2 (1997) D. Emery & K.J. Myers (Eds.) - Sequence Stratigraphy Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 47, No 2 (1999) D. Kosmowska-Suffczyńska - Wpływ spękań ciosowych na kierunkowość rzeźby (na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich) Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) D. Mader - Aeolian and Adhesion Morphodynamics and Phytoecology in Recent Coastal and Inland Sand and Snow Flats and Dunes from mainly North Sea and Baltic Sea to Mars and Venus Abstrakt
Hubert Kiersnowski
 
1251 - 1500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>