Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Wiertnice obrotowe Abstract
Wacław Skoczyński
 
Vol 12, No 2 (1964) Wiertnictwo hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzetelski
 
Vol 46, No 3 (1998) Wierzchowice - największy podziemny magazyn gazu (PMG) w Polsce. Cz. I. Studium geometrii i właściwości serii zbiornikowej oraz budowy nadkładu na podstawie sejsmiki 3D Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela
 
Vol 55, No 9 (2007) Wiesz co jest dla mnie najszczęśliwsze w życiu? Jak ja wracam, a Ty mi otwierasz drzwi... Z panią Kazimierą Wyżykowską — żoną Odkrywcy polskiej miedzi Abstract   PDF
Iwona B. Litwin
 
Vol 55, No 9 (2007) Wiesz, mam podwójną satysfakcję, bo to, co ja odkryłem, Ty udostępniasz… Z dyrektorem Włodzimierzem Mięsowiczem — budowniczym trzech kopalń Nowego Zagłębia Miedziowego: Lubin, Rudna i Sieroszowice Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 42, No 4 (1994) Wiesław Bilan (1940 - 1992) Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Wietrzenie chemiczne w warunkach klimatu polarnego na przykładzie pirytonośnych piaskowców formacji Frikanten (Endalen, Spitsbergen)—wstępne wyniki Abstract   PDF
Jarosław Majka, Bożena Gołębiowska, Grzegorz Rzepa, Olaf Borkiewicz
 
Vol 60, No 10 (2012) Wietrzenie piaskowców w środowisku miejskim na przykładzie obserwacji okładzin ścian w wyjściach z metra warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Robert Buciak
 
Vol 65, No 11/3 (2017) WIEWIÓRKA J., POBORSKA-MŁYNARSKA K., ZIĘBA K. & FLASZA M. – W głąb soli i czasu w kopalni soli Bochnia. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 3 (1994) Wind Blown Sediments in the Quaternary Record - Egham, 5 - 8.01.1994 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) WinUbro dla platformy .NET—nowe możliwości Abstract   PDF
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 56, No 6 (2008) WISE— Europejski System Informacji o Wodzie Abstract   PDF
Małgorzata Opęchowska, Agata Włodarczyk
 
Vol 43, No 2 (1995) Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malkiewicz, Anna Pazdur
 
Vol 7, No 2 (1959) Witold Budryk Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 52, No 4 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 6 (2006) Witold Zglenicki (1850–1904)—niezwykły geolog i filantrop Abstract   PDF
Marek Graniczny, Leszek Marks, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) Wizualizacja, metodyka i propozycje wykorzystania numerycznego modelu terenu w geologii na przykładzie modelu przestrzennego fragmentu doliny Warty Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 46, No 4 (1998) Wizyta przedstawicieli saksońskiego środowiska geologicznego w PIG Abstract
Grażyna Burchart
 
Vol 8, No 10 (1960) Wizyta przyjaźni (Z pobytu w Polsce Ministra Geologii i Ochrony Złóż ZSRR P. J. Antropowa) Abstract
. .
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w austriackim Ministerstwie Nauki, Badañ i Gospodarki dotycząca austriackich rozwiązań w zakresie polityki surowcowej i ochrony złóż Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik
 
Vol 47, No 2 (1999) Wizyta w Polsce profesora Shunsuke Sakurai, prezydenta Światowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał - ISRM Abstract
Marek Kwaśniewski, Joanna Pinińska, Wacław Zuberek
 
Vol 48, No 11 (2000) W.K. Dallmann (ed.) — Lithostratigraphic lexicon of Svalbard. Review and recommendations for nomenclature use. Upper Palaeozoic to Quaternary Bedrock Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 2 (1996) W.K. Weidert (red.) - KlassischeFundstellen derPallaontologie Abstract
Marcin Machalski
 
Vol 60, No 9 (2012) Wkrótce II Polski Kongres Geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 29, No 1 (1981) Wkład badań geofizyki powierzchniowej w rozpoznanie budowy geologicznej niecki warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Lidia Dziewińska
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii inżynierskiej w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 5 (1974) Wkład geologii w rozwój problematyki siarki Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii złóż w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 6 (1973) Wkład "Hydrogeo" do rozwoju budownictwa wodnego w Polsce Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład hydrogeologii w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Zdzisław Pazdro
 
Vol 51, No 10 (2003) Wkład Ignacego Domeyki (1802–1889) w rozpoznawanie i ocenę złóż Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 36, No 8 (1988) Wkład Jana Samsonowicza w rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i inżyniersko-geologicznych Polski Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 66, No 11 (2018) Wkład polskich geologów do współpracy międzynarodowej w latach 1918–1939. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 19, No 4 (1971) Wkład prac geologiczno-poszukiwawczych w rozwój gospodarczy Ziem Zachodnich i Północnych Abstract
Mieczysław Mrozowski, Jerzy Wiliński
 
Vol 24, No 9 (1976) Wkład profesora Andrzeja Bolewskiego w osiągnięcia państwowej służby geologicznej Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 49, No 12 (2001) W.M. Podobina & S.A. Rodygin - Istoriczeskajagieołogija Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 7, No 3 (1959) Wnioski metodyczne do poszukiwań złóż rud żelaza w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 57, No 11 (2009) Wnioski z XIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego z cyklu Quo Vadis Sal nt. Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 56, No 7 (2008) Woda inaczej: świat rosy... —wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Krzysztof J. Jakubowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Woda poziomu oligoceńskiego na tle zaopatrzenia Warszawy w wodę do picia Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 67, No 9 (2019) Woda – surowiec krytyczny Chin Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 56, No 4 (2008) Woda—podziemne bogactwo — konferencja towarzysząca Międzynarodowym Targom Geologia 2008 Warszawa, 27.02.2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 23, No 1 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 23, No 2 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 6, No 2 (1958) Wodonośność utworów czwartorzędowych w świetle zagadnienia gospodarki wodą na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kotlicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Wodoprzepuszczalność glin aluwialnych z uprzywilejowanymi drogami przepływu Abstract   PDF (Polish)
Edward Wiencław, Stanisław Żakowicz, Kazimierz Garbulewski
 
Vol 69, No 4 (2021) Wodór jako paliwo przyszłości. Wyzwania dla polskiej geologii Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Wody geotermalne na Niżu Polskim Abstract   PDF
Wojciech Górecki
 
Vol 42, No 2 (1994) Wody geotermalne w depresji strzyżowskiej Karpat Abstract
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 51, No 11 (2003) Wody glebowe jako ogniwo w obiegu jonów w ekosystemach, na przykładzie borów Puszczy Augustowskiej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Janek
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wody gruntowe mezozoiku obszaru Trenčianske Mitice (Słowacja) Abstract   PDF
František Malik
 
Vol 9, No 11 (1961) Wody gruntowe Pustyni Libijskiej w Egipcie Abstract
Jan Krasoń
 
Vol 48, No 9 (2000) Wody infiltracji glacjalnej w Europie - mit czy rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Różański, Andrzej Zuber
 
Vol 28, No 11 (1980) Wody lecznicze Dolnego Śląska w literaturze krajoznawczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Gierwielaniec, Jerzy Fistek, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Wody lecznicze Połczyna Zdroju Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec, Kazimierz Dulski
 
Vol 64, No 9 (2016) Wody lecznicze regionu sudeckiego – wybrane problemy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Barbara Kiełczawa, El¿bieta Liber-Makowska, Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak
 
Vol 17, No 6 (1969) Wody lecznicze Rumunii Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WODY MINERALNE Abstract   PDF
Kazimierz Guzowski
 
Vol 11, No 6 (1963) Wody mineralne Bułgarii Abstract
K. D. Szterew, S. L. Martinow, B. K. Lefterow
 
Vol 46, No 11 (1998) Wody mineralne i akratopegi Krakowa - Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Rajchel
 
Vol 34, No 8 (1986) Wody mineralne rejonu Ustki Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody mineralne w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Herman, Jerzy Gągol
 
Vol 22, No 7 (1974) Wody mineralne w Sopocie Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 2, No 12 (1954) Wody mineralne w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 44, No 7 (1996) Wody oligoceńskie w Warszawie w stulecie odkrycia i eksploatacji - Warszawa, 14.05.1996 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna
 
Vol 55, No 2 (2007) Wody podziemne bloku przedsudeckiego—tło hydrogeochemiczne i jakość Abstract   PDF
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska
 
Vol 14, No 3 (1966) Wody podziemne Egiptu Abstract
Janina Dietrich
 
Vol 26, No 9 (1978) Wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody podziemne głębokich systemów krążenia na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Andrzej Sadurski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wody podziemne okolic Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Kozerski
 
Vol 6, No 6 (1958) Wody podziemne regionu gdańskiego Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 8 (1993) Wody podziemne Suwalszczyzny Abstract
Jan Mitręga, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wody podziemne w gospodarce komunalnej Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 69, No 8 (2021) Wody podziemne zaliczone do kopalin – stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć, zadania na przyszłość Abstract   PDF
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Sosnowska, Agnieszka Malon
 
Vol 56, No 4 (2008) Wody podziemne — szansa dlaWarszawy Abstract   PDF
Zbigniew Nowicki
 
Vol 47, No 1 (1999) Wody "radoczynne" czy "radonowe" Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 32, No 6 (1984) Wody szczelinowe kredy lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Krajewski
 
Vol 27, No 11 (1979) Wody termalne NE części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 33, No 1 (1985) Wody termalne rejonu Poznania Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 1 (1980) Wody termalne w niecce mogileńsko-łódzkiej Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 57, No 8 (2009) Wody termalne w rejonie Grudziądza Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 66, No 2 (2018) Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystania Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wielgus, Antoni Barbacki, Leszek Paj,ąk
 
Vol 57, No 8 (2009) Wody termalne w uzdrowisku Ciechocinek Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 52, No 10 (2004) Wody termalne zbiornika mioceńskiego w środkowej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Antoni P. Barbacki
 
Vol 14, No 5 (1966) Wody typu siarczanowo-sodowego i węglanowo-sodowego na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Jan Pałys
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej (Góry Złote, Sudety) Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca, Sebastian Buczyński, Maciej Makarczuk, Tomasz Markiewicz, Krzysztof Okraj, Grzegorz Tytłak
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wody „niezwykłe” w pracach Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 46, No 4 (1998) Wojciech Domżalski 1918-1997 Abstract
Wiesław Śliżewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Wojciech Grocholski 1920-2000 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 1 (2020) Wojciech Macioszczyk (1958–2019) Abstract   PDF
Mirosław Dorejko
 
Vol 5, No 12 (1957) Wojciech Rogala Abstract
Bronisława Kokoszyńska
 
Vol 10, No 9 (1962) Województwo kieleckie w planie perspektywicznym Abstract   PDF (Polish)
Józef Zaremba
 
Vol 35, No 5 (1987) Wokół granicy prekambr-kambr Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Wokół tematyki glacitektonicznej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jeziorski
 
Vol 41, No 5 (1993) Wokółpływowa cykliczność środkowodewońskiej sukcesji węglanowej w profilu Grzegorzowice – Skały Abstract
Stanisław Skompski, Michał Szulczewski
 
Vol 56, No 6 (2008) Wprowadzenie do prac i badań naukowych Adama Kotasa w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 2, No 6 (1954) WPROWADZENIE DO PRAC SEJSMICZNYCH GEOFONÓW PRODUKCJI KRAJOWEJ Abstract   PDF (Polish)
, ,
 
Vol 35, No 2 (1987) Wprowadzenie do problematyki budowy metra Abstract   PDF (Polish)
Janusz Michalik
 
Vol 59, No 4 (2011) Wprowadzenie GEOTURYSTYKA Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ górnictwa na środowisko wodne Abstract
Andrzej Szczepański
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Wpływ aktywności tektonicznej strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej na zróżnicowanie facjalne i rozprzestrzenienie morskich osadów mioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Muchowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ antropogenicznych modyfikacji środowiska wodnego na ichtiofaunę dorzecza Sokołówki Abstract   PDF (Polish)
Piotr Spychalski, Andrzej Kruk, Wanda Galicka
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ antropopresji na stężenia mikroskładników w wodach Białego Dunajca Abstract
Jerzy Małecki
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ ascenzji lateralnej na zasolenie wód kambru Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ atropopresji na fizyczne i chemiczne właściwości wód jeziornych Brodnickiego Parku Krajobrazowego na przykładzie jeziora Zbiczno Abstract   PDF (Polish)
Marian Tomoń, Ryszard Staniszewski, Józef Szoszkiewicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wpływ bodźców ekonomicznych na rozwój państwowej służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ budowy geologicznej i ukształtowania terenu na historyczne i współczesne inwestycje inżynierskie i budowlane w Lublinie Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Mroczek
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie zasobności wodnej w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Bartoszewski
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ budowy geologicznej zlewni Ciosenki i Grabówki na podziemną fazę obiegu wody Abstract   PDF
Marek Walisch
 
Vol 55, No 3 (2007) Wpływ budowy geologicznej zlewni Grzmiącej na odpływ podziemny z czwartorzędowych poziomów wodonośnych Abstract   PDF
Marek Walisch
 
Vol 3, No 12 (1955) Wpływ budowy żelazowców na ich stanowisko w przyrodzie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Holewiński
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ cech strukturalnych piaskowców fliszowych z Mucharza (Beskid Mały) na procesy pękania w warunkach jednoosiowego ściskania Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Pieczara
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ chlorków sodu i wapnia na pęcznienie iłów mioceńsko-plioceńskich z Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ czasu trwania opadu atmosferycznego (mokrego) na średnią dynamikę zmian stężeń jonów w pojedynczym opadzie w zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejsko-przemysłowych (Łazy k. Bochni) Abstract   PDF
Mirosław Żelazny
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ czynnika (neo)tektonicznego na złożoność kinematyki zaburzeń glacitektonicznych w obrębie rowu Kleczewa (elewacja konińska, wschodnia Wielkopolska) Abstract   PDF
Wojciech Włodarski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Wpływ czynników postsedymentacjynych na stan zachowania mikrofauny w profilu wiercenia Łęczyce–Tr Abstract   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ dawnego górnictwa na zanieczyszczenie pierwiastkami metalicznymi aluwiów Ziemi Kłodzkiej Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ detekcji materiału próbnika na skład chemiczny roztworu porowego w strefie nienasyconej Abstract   PDF (Polish)
Aneta Afelt
 
Vol 55, No 1 (2007) Wpływ diagenezy i tektoniki na rozwój właściwości zbiornikowych dolomitów frańskich w centralnej części rowu lubelskiego Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 9 (2003) Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe piaskowców górnego karbonu w rejonie między Warszawą a Dęblinem Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Kowalski, Stanisław Rybicki, Jerzy Flisiak
 
Vol 50, No 11 (2002) Wpływ dynamiki falowania na zmiany w strefie plaży zewnętrznej, na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wpływ działalności ZG Polkowice na środowisko przyrodnicze Jędrzychowa i okolic Abstract   PDF (Polish)
Alicja Czamara, Włodzimierz Czamara
 
Vol 69, No 2 (2021) Wpływ długotrwałego oddziaływania cyklicznych zjawisk atmosferycznych na właściwości piaskowców istebniańskich Abstract   PDF
Beata Figarska-Warchoł, Joanna Sierakow
 
Vol 14, No 9 (1966) Wpływ eksploatacji na rozmieszczenie żwirów w kamieńcach Czarnego Dunajca i Białki Abstract   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 20, No 7 (1972) Wpływ eksploatacji otworowej na zmiany chemizmu wód w rejonie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Sękiewicz, Jerzy Zawadzki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ eksploatacji ujęcia Antoni w Muszynie na skład chemiczny ujmowanych wód mineralnych (leczniczych) w latach 2004–2011, Beskid Sądecki Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Stefan Satora
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ eksploatacji węgla i likwidacji kopalń wałbrzyskich na wody lecznicze w Szczawnie Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 41, No 7 (1993) Wpływ eksploatacji węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na Abstract
Antoni Goszcz
 
Vol 58, No 1 (2010) Wpływ emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) na zanieczyszczenie środowiska glebowego Abstract   PDF
Patrycja Kuna
 
Vol 11, No 4 (1963) Wpływ facji głównego dolomitu cechsztyńskiego na jego roponośność Abstract   PDF (Polish)
Józef Stemulak
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa barytu i węgła kamiennego w Boguszowie na zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów rzecznych zlewni Leska (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa cynkowo-ołowiowego na zanieczyszczenia metalami i siarką wód powierzchniowychi osadów wodnych na obszarze Trzebinia-Chrzanów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 7 (1998) Wpływ górnictwa i hutnictwa rud metali na zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi aluwiów Odry Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert Frączek
 
Vol 37, No 6 (1989) Wpływ gospodarki człowieka na procesy geologiczne w regionie krakowskim Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rutkowski, Leszek Starkel
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ gruntów nasypowych na powstanie i rozwój osuwiska Abstract   PDF (Polish)
Robert Kaczmarczyk, Bartłomiej Olek, Jacek Stanisz, Henryk Woźniak, Zenon Pilecki
 
Vol 53, No 4 (2005) Wpływ historii powstawania złóż ropy i gazu w węglanowych skałach dolomitu głównego na specyficzne cechy skał zbiornikowych: złoża o mieszanym typie zwilżalności Abstract   PDF
Piotr Such
 
Vol 55, No 4 (2007) Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony — minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety) Abstract   PDF
Agnieszka Długoszewska
 
Vol 53, No 9 (2005) Wpływ jonów fosforanowych na stabilność chemiczną arsenianu ołowiu Abstract   PDF
Artur Cieśla, Tomasz Bajda, Maciej Manecki, Włodzimierz Mozgawa
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Wpływ kierunku iluminacji na wyniki geologicznej interpretacji DEM— przykłady z Karpat Zachodnich Abstract   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Wpływ kompakcji i cementacji na porowatość piaskowców karbonu górnego w strefie Kołobrzeg–Międzyzdroje Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ liczby punktów monitoringowych i metody interpolacji na precyzję wykonania mapy hydroizohips Abstract   PDF (Polish)
Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Andrzej Witkowski
 
Vol 27, No 1 (1979) Wpływ litogenezy na fizyczno-mechaniczne właściwości lessów określane metodami polowymi Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Wpływ litologii i tektoniki serii fliszowych oraz młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Siwek
 
Vol 68, No 3 (2020) Wpływ lokalnych zmian ukształtowania powierzchni terenu na warunki wodne otoczenia, wraz z interpretacją wg Prawa wodnego Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych bakterii i związków organicznych w wodzie gruntowej Abstract   PDF
Józef Żychowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Dwornik, Ewa Kmiecik, Małgorzata Bebek
 
Vol 68, No 7 (2020) Wpływ metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntów na wyniki analiz stateczności skarp i zboczy Abstract   PDF
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak
 
Vol 42, No 4 (1994) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych Abstract
Ewa Krogulec
 
Vol 44, No 11 (1996) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych - część 2 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ metodyki opracowywania danych analitycznych na atestowane wartości stężeń we wzorcach składu chemicznego próbek geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Janko
 
Vol 17, No 4 (1969) Wpływ metodyki postępowania przy dokumentowaniu złóż surowców ceramiki czerwonej na prawidłowe zaprojektowanie ich eksploatacji. . . . Abstract
Roman Karmanski
 
Vol 31, No 3 (1983) Wpływ mikrostruktury na zmiany termiczne w bentonicie Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stępkowska, Stephan Arthur Jefferis
 
Vol 69, No 7 (2021) Wpływ mikrotekstury i procesu kwasowania skały na jej parametry zbiornikowe: studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Dwernika, Bieszczady Abstract   PDF
Piotr Jan Strzelecki, Marek Leszek Solecki
 
Vol 46, No 3 (1998) Wpływ morfologii koryta rzeki na akumulację metali ciężkich w osadach dennych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski
 
Vol 53, No 7 (2005) Wpływ morfologii podłoża aluwiów na stabilność układu koryta środkowej Wisły Abstract   PDF
Tomasz Falkowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Damian Zięba
 
Vol 36, No 11 (1988) Wpływ obciążenia na zmianę struktury utworów organicznych występujących w Komarnie na obszarze woj . bialskopodlaskiego Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 55, No 1 (2007) Wpływ obecności iłów, porowatości oraz nasycenia porów wodą i gazem na parametry sprężyste skał zbiornikowych określanych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych i danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF
Maria Bała
 
Vol 67, No 6 (2019) Wpływ obiektów głęboko posadowionych na strukturę strumienia filtracji wód podziemnych w obszarze wrażliwym na zmiany warunków hydrogeodynamicznych Abstract   PDF (Polish)
Konrad Opęchowski, Ewa Krogulec
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wpływ odwzorowania warunków hydrostrukturalnych na jakość regionalnego numerycznego modelu filtracji Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Rafał Serafin
 
Vol 37, No 10 (1989) Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wód w obrębie masywu tatrzańskiego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Małecka
 
Vol 34, No 1 (1986) Wpływ parametrów rozstawu pomiarowego na wartość prędkości składania Vs Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ pęcznienia na zmiany mikrostrukturalne bentonitów badanych metodą ESEM Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 6 (1995) Wpływ pierwiastków śladowych i izotopów siarki na środowisko naturalne Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 55, No 8 (2007) Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Abstract   PDF
Olga Kaszowska, Andrzej Kowalski
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych Abstract   PDF
Józef Żychowski, Jan Lach, Mariusz Kolber
 
Vol 34, No 11 (1986) Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodowacenia Odry ha Wyżynie Małopolskiej Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 9 (1965) Wpływ pokrycia roślinnego oraz opadów atmosferycznych na powstawanie osuwisk zwietrzelinowych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 18, No 4 (1970) Wpływ polskiej myśli geologicznej na rozwój znajomości geologii Europy Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 5 (1993) Wpływ potencjału akumulacyjnego na typ następstwa modalnego w sekwencjach cyklicznych - model teoretyczny Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 53, No 3 (2005) Wpływ procesów diagenetycznych na właściwości zbiornikowe skał górnego czerwonego spągowca w południowej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Aleksandra Aksamitowska
 
Vol 29, No 10 (1981) Wpływ procesów dolomityzacji i dedolomityzacj i na własności kolektorskie wapienia cechsztyńskiego (na przykładzie złóż gazu ziemnego Dobrzeń i Wierzchowice) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 8 (1979) Wpływ procesu ługowania solnego na środowisko geograficzne SW części NRD Abstract
Leon Kozacki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wpływ projektowanego odwodnienia kopalni wapienia „Celiny” (woj. świętokrzyskie) na stan ilościowy wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk, Grzegorz Malina
 
Vol 42, No 9 (1994) Wpływ przedsiębiorstw eksploatujących przedkarpackie złoża soli potasowych i siarki na otaczające środowisko Abstract
Swiatosław Wasilewicz Kusznir, Stiepan Stiepanowicz Koriń, Władimir Albertowicz Buczynski
 
Vol 27, No 9 (1979) Wpływ przewarstwień piaskowca na właściwości ceramiczne iłów ogniotrwałych Abstract
Piotr Śnieżek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ przygotowania próbki na wyniki analityczne Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Stanisław Rubel
 
Vol 20, No 4 (1972) Wpływ resztkowego nasycenia wodą na wielkość strefy przemytej piaskowców wodonośnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rychlicki
 
Vol 17, No 7 (1969) Wpływ rozpoznania geologicznego na cykliczność budowy kopalni Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Głowacz
 
Vol 18, No 2 (1970) Wpływ rozpoznania hydrogeologicznego na rozwiązanie techniczne podszybi w górnictwie Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Głowacz
 
Vol 13, No 5 (1965) Wpływ rur stalowych i konserwacji próbek na zawartość żelaza w wodzie Abstract   PDF (Polish)
Z. Płochniewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Wpływ skali opracowań geologicznych na ich oceny Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ skażeń czarnobylskich na poziom promieniowania gamma Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 38, No 10 (1990) Wpływ skażeń promieniotwórczych na pole naturalnego promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ składowiska odpadów komunalnych na otoczenie w Łubnej koło Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Irena Czerwińska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wpływ składu granulometrycznego na wybrane właściwooeci fizyczne zwietrzelin granitu karkonoskiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Pezowicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Wpływ solanki na liczbę bakterii w wodzie naddennej i osadach dennych Abstract   PDF
Małgorzata Michalska, Monika Cieszyńska, Jacek Nowacki, Maria Bartoszewicz
 
Vol 14, No 2 (1966) Wpływ średnicy studni na jej wydajność Abstract   PDF
Alfred Kępiński
 
Vol 29, No 1 (1981) Wpływ środowiska na zmianę wartości kalorycznych węgla brunatnego Abstract
Tomasz Kułakowski, Dorota Juźko
 
Vol 25, No 5 (1977) Wpływ stężenia roztworów na niektóre fizyczno-mechaniczne własności gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wpływ stromych kontaktów warstw na realność obrazów sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 21, No 12 (1973) Wpływ struktury gruntów spoistych facji powodziowej na przebieg filtracyjnych deformacji w aluwiach dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid, Janina Dietrich
 
Vol 61, No 3 (2013) Wpływ struktury na skurczalność gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Dorota Izdebska-Mucha, Emilia Wójcik
 
Vol 32, No 3 (1984) Wpływ struktury na wytrzymałość eksperymentalnie deformowanych wapieni górnej jury rejonu Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Anna Smoleńska
 
Vol 54, No 10 (2006) Wpływ struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć karpackich Abstract   PDF
Orest Stupka, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ substancji organicznej i nieorganicznej na zawartość ołowiu w węglu i łupkach węglowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Henryk Parzentny, Anna Różkowska
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ synsedymentacyjnej subsydencji, spowodowanej wytapianiem pogrzebanych brył martwego lodu, na przebieg sedymentacji w kemach Abstract   PDF
Arkadiusz Jaksa
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski, Artur P. Łapinkiewicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ systemu melioracyjnego na cechy chemiczne wód powierzchniowych w delcie Wisły Abstract   PDF
Magdalena Borowiak
 
Vol 30, No 11 (1982) Wpływ tektoniki na sedymentację w trzeciorzędzie na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 5 (1996) Wpływ tektoniki skonsolidowanego podłoża Karpat na rozkład mas fliszowych w polskiej części Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 10 (1999) Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Markiewicz, Andrzej Piotrowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Wpływ turystyki na zmianę warunków przyrodniczych rejonu Kalatówek w Tatrach polskich Abstract   PDF
Aleksandra Dusza
 
Vol 10, No 7 (1962) Wpływ urzeźbienia i tektoniki podłoża na wykształcenie się złóż węgli brunatnych na Kujawach oraz skutki ich częściowego zniszczenia w czasie zlodowaceń Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Biernat
 
Vol 64, No 4 (2016) Wpływ uwarunkowań geośrodowiskowych i antropogenicznych na obecność historycznych zanieczyszczeń w podłożu klasztoru ss. Bernardynek w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Marta Wardas-Lasoń
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w świetle zmieniających się kryteriów normowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kowalska, Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Gawlik
 
Vol 3, No 1 (1955) Wpływ warunków geologicznych na rentowność eksploatacji złoża Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ warunków hydrogeologicznych na skład algoflory źródeł strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich Abstract   PDF
Maciej Ziułkiewicz, Joanna Żelazna-Wieczorek
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadu atmosferycznego (całkowitego) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ warunków wstępnej obróbki próbek środowiskowych na wyniki oznaczeń Hg techniką zimnych par atomowej spektrometrii obsorpcyjnej (CV-AAS) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Wieteska, Anna Ziółek, Anna Drzewińska
 
Vol 42, No 11 (1994) Wpływ węglowodorów na propagację fal sejsmicznych i jego odwzorowanie w zapisie sejsmicznym Abstract
Zbigniew Kasina
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ wezbrań na zmiany koncentracji metali ciężkich w osadach dennych Białej Przemszy Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski
 
Vol 15, No 4 (1967) Wpływ wielkości współczynników wykorzystania i opłacalności eksploatacji złoża na metodykę wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości jego zasobów Abstract   PDF (Polish)
Michał Bednarski
 
Vol 13, No 2 (1965) Wpływ wietrzenia dolnojurajskiego na złoża rud Zn i Pb w triasie śląsko-krakowskim Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 69, No 9 (2021) Wpływ wilgotności gruntów mineralnych na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych Abstract   PDF
Aleksandra Łukawska, Mateusz Żeruń, Grzegorz Ryżyński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ wilgotności początkowej na zdolność pęcznienia gruntów ilastych fliszu karpackiego Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na niestabilność infrastruktury budowlano-drogowej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 69, No 12 (2021) Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na zmiany parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, niespoistych i organicznych Abstract   PDF
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Wpływ wulkanizmu na zmiany klimatu w interglacjale mazowieckim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nitychoruk
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Wpływ wybranych torfowisk na kształtowanie składu chemicznego płytkich wód podziemnych Drawieńskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Karolina Ścibior, Paweł Rydelek, Marcin Stępień
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego Abstract   PDF
Małgorzata Roman
 
Vol 63, No 5 (2015) Wpływ wysokich ciśnień i temperatur na charakter deformacji piaskowców ciężkowickich w testach obciążania Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wpływ wysypisk w skałach osadowych paleogenu na wody powierzchniowe i podziemne Abstract   PDF
Slavomir Mikita
 
Vol 54, No 10 (2006) Wpływ właściwości mechanicznych litosfery w podłożu zapadliska przedkarpackiego na rozwój basenu Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 57, No 9 (2009) Wpływ właściwości odkształceniowych soli kamiennej na powstawanie stref o podwyższonej przepuszczalności w otoczeniu podziemnego magazynu gazu Abstract   PDF
Danuta Flisiak
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wpływ zagospodarowania terenu na migrację miedzi i cynku w wodach podziemnych strefy płytkiego krążenia Abstract   PDF (Polish)
Monika Kadzikiewicz-Schoeneich Kadzikiewicz-Schoeneich, Jerzy J. Małecki
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ zakładów przemysłowych na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i podglebiu obszaru Trzebinia-Chrzanów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok, Ewa Górecka, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na wietrzenie skał Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 53, No 9 (2005) Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na wybrane geologiczno-inżynierskie właściwości gruntów spoistych Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha
 
Vol 69, No 12 (2021) Wpływ zanieczyszczenia olejem napędowym na uziarnienie i plastyczność mad z rejonu Warszawa-Siekierki Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha, Jerzy Trzciński, Marta Klein
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ zatapiania kopalni „Trzebionka” na zmiany chemizmu wód podziemnych w utworach triasu Abstract   PDF (Polish)
Agata Kasprzak
 
Vol 44, No 8 (1996) Wpływ zawartości wody i jej ciśnienia na wytrzymałość skał oraz na powstanie trzęsień ziemi Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ zbiornika retencyjnego „Turawa” na jakość wody w dolnym odcinku rzeki Mała Panew Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Brańka
 
Vol 44, No 10 (1996) Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenia wodne kopalni soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki, Marian Pulina, Jacek Różkowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Wpływ zjawisk tektonicznych na kształtowanie się złóż Zn - Pb (na przykładzie złoża Klucze, rej. olkuski) Abstract
Ewa Górecka
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ zlewni na skład chemiczny wód limnicznych antropogenicznych zbiorników wodnych Abstract   PDF
Tadeusz Molenda
 
Vol 26, No 5 (1978) Wpływ zmian antropogenicznych w środowisku rzecznym na przebieg sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 53, No 1 (2005) Wpływ zmian klimatycznych na temperaturę podpowierzchniową Ziemi Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ zmian stanu naprężeń – odkształceń w masywie skalnym na struktury i tekstury skał osadowych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 6 (1974) Wpływ zmian wilgotności gruntu na jego strukturę na przykładzie badań jeziornych gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Bożenna Andrzejeszczak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ zmiany benzyny na bezołowiową na emisję spalin. Wzrost zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz izotopami ołowiu Abstract
B.J.H. van Os, G.Th. Klaver, N. Walraven, F.J.M. Vermeulen
 
Vol 7, No 5 (1959) Wpływ zmienności, kopaliny na rozmieszczenie wyrobisk rozpoznawczych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ zróżnicowanego obciążenia strefy krawędziowej lądolodu na migrację soli Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Piotrowski
 
13001 - 13250 of 15286 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>