Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 55, No 3 (2007) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 54, No 12 (2006) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 54, No 9 (2006) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 69, No 12 (2019) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Grzegorz Makuch
 
Vol 68, No 1 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 2 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 3 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 4 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 5 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 6 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 7 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 8 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 9 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 10 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 11 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 68, No 12 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 58, No 1 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 2 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 3 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 4 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 5 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 6 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 7 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 9/2 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 10 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 11 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 12 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 59, No 1 (2011) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Wojciech Zagórski
 
Vol 59, No 2 (2011) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 59, No 3 (2011) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 1 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 2 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 3 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 4 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 5 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 6 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 7 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 8 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 9 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 10 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 11 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 12 (2009) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 1 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 2 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 3 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 4 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 5 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 6 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 7 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 10 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 9 (2008) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 8 (2010) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Nie będzie wspólnej polityki surowcowej Unii Europejskiej? Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Unijne dotacje dla rolnictwa a zużycie niektórych kopalin Abstract   PDF
Michał Gientka
 
Vol 68, No 3 (2020) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Wywiad z przedstawicielami kanadyjskiej spółki Central European Petroleum Ltd. Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 48, No 4 (2000) Wiadomości z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 36, No 2 (1988) Wiązania strukturalne w lessach i ich wpływ na osiadanie zapadowe Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 18, No 5 (1970) Wiceminister Franciszek Jopek - wspomnienie pośmiertne Abstract
Jan Gębik
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wiedza o geologii i historii torfowisk, a strategia ich aktywnej ochrony Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Tobolski
 
Vol 22, No 12 (1974) Wiek bezwzględny aluwiów niektórych rzek Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Józef Wroński
 
Vol 66, No 9 (2018) Wiek dolnodewońskiego poziomu tufitowego z Barczy (Góry Świętokrzyskie) na podstawie miospor Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Jan Malec
 
Vol 46, No 1 (1998) Wiek fliszu podhalańskiego na podstawie dinocyst Abstract
Przemysław Gedl
 
Vol 29, No 3 (1981) Wiek formacji skalskiej dewonu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 56, No 3 (2008) Wiek formacji szlachtowskiej (tzw. czarnego fliszu) i formacji z Opaleńca pienińskiego pasa skałkowego w Polsce na podstawie badań dinocyst Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 44, No 3 (1996) Wiek i geneza mineralizacji kalcytowej w Górach Świętokrzyskich w świetle badań litologiczno-petrograficznych i izotopowych Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas
 
Vol 53, No 4 (2005) Wiek i geneza skał krystalicznych rejonu Moniek w porównaniu z podobnymi kompleksami na Litwie Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Ewa Krzemińska, Grazina Skridlaite, Ian Williams
 
Vol 8, No 10 (1960) Wiek i geneza “serii witowskiej” Abstract
Janina Łyczewska
 
Vol 60, No 2 (2012) Wiek i historia rozwoju torfowiska w Pakosławicach (południowo-zachodnia Opolszczyzna) na podstawie badań paleobotanicznych Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Maj, Mariusz Gałka
 
Vol 51, No 3 (2003) Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie) - Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach, Mariusz Kędzierski, Jarosław Tyszka
 
Vol 35, No 10 (1987) Wiek izochronowy Rb/Sr granitu karkonoskiego z kamieniołomu Szklarska Poręba Huta oraz oznaczenie stosunku inicjalnego 87Sr/86Sr w tymże granicie Abstract   PDF (Polish)
Christian Pin, Michał P. Mierzejewski, Jean L. Duthou
 
Vol 55, No 6 (2007) Wiek izotopowy a wiek paleomagnetyczny ryodacytów z Zalasu ko³o Krakowa (S Polska) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Anna Lewandowska, Mark Fanning
 
Vol 35, No 3 (1987) Wiek moren warciańskich i odrzańskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Prószynski
 
Vol 16, No 1 (1968) Wiek oraz przebieg przyrostu miąższości mad na tarasie zalewowym Wisły w rejonie Warszawy w świetle stanowisk archeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Biernacki
 
Vol 8, No 2 (1960) Wiek oraz stanowisko paragenetyczne blendy smolistej w złożach Gór Kruszcowych (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Borucki
 
Vol 39, No 3 (1991) Wiek osadów tarasu zalewowego i holocenski rozwój doliny rzeki Lubrzanki w rejonie Cedzyny w Górach Świętokrzyskich Abstract
Bolesław Kowalski, Michał Swałdek
 
Vol 43, No 12 (1995) Wiek osadów z Rogoźnika (płaszczowina magurska, Karpaty fliszowe) na podstawie cyst Dinotlagellata Abstract
Przemysław Gedl
 
Vol 48, No 9 (2000) Wiek ruchów tektonicznych w strefie dyslokacyjnej Poznań-Kalisz, monoklina przedsudecka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kwolek
 
Vol 14, No 11 (1966) Wiek serii białych żwirów i glin kaolinowych w zachodniej części przedpola Sudetów Abstract   PDF
Stanisław Dyjor
 
Vol 39, No 9 (1991) Wiek szarogłazów niewachlowskich i łupków z Widełek k. Barda (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz, Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 9 (1996) Wiek TL osadów plejstoceńskich w Janowie nad Radomką i problem zasięgu lądolodów w czasie zlodowaceń środkowopolskich (odry, warty) w strefie NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Wiek trzonów krystalicznych Alp Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 56, No 6 (2008) Wiek tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce — odpowiedż na odpowiedż Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Ewa Malata
 
Vol 54, No 7 (2006) Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania Abstract   PDF
Maciej Troć, Anna Sadowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Wiek utworów glacjalnych nad dolną Kamienną według analizy geomorfologiczno-litostratygraficznej, datowania metodą TL oraz analizy składu petrograficznego - Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 30, No 8 (1982) Wiek utworów podpermskich w głębokim otworze Zbąszyń 2 Abstract
Jerzy Kłapciński
 
Vol 48, No 11 (2000) Wiek węgla brunatnego na tle pozycji geologicznej badanych próbek (KWB "Bełchatów") Abstract   PDF (Polish)
Adam Szynkiewicz
 
Vol 47, No 6 (1999) Wieki i położenie obszarów zasilania wód mineralnych Krynicy oszacowane ze zmian czasowych stężeń trytu oraz wartości δ18O i δD Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Jerzy Grabczak, Marek Duliński
 
Vol 36, No 10 (1988) Wieliczka – mezostrukturalne świadectwa tektogenezy Abstract   PDF (Polish)
Remigiusz Tarka, Janusz Wiewiórka, Paweł Barmuta, Krzysztof Brudnik
 
Vol 34, No 1 (1986) Wielki spór o wielkie wymieranie (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 34, No 2 (1986) Wielki spór o wielkie wymieranie (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 7 (1999) Wielkie jaszczury, amonity i planetoidy - 150 rocznica ustanowienia piętra mastrycht Abstract
Douwe Th. de Graaf, John W.M. Jagt, Anne S. Schulp, Marcin Machalski
 
Vol 67, No 7 (2019) Wielkie odkrycia surowcowe Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 4 (1999) Wielkie wymierania, strategie przeżycia i odradzania się biocenoz z globalnych kryzysów - aktualny stan poznania Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 11 (2003) Wielkość i charakterystyka ładunku azotu mineralnego w wodach rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Świeca, Marta J. J. Jóźwiak, Waldemar Kociuba
 
Vol 58, No 2 (2010) Wielkość infiltracji w strefie aeracji rozwiniętej na skałach krystalicznych Sudetów i Przedgórza Sudeckiego Abstract   PDF
Sylwester Kraśnicki
 
Vol 29, No 8 (1981) Wielkoskalowe ruchy przesuwcze wzdłuż SW brzegu platformy wschodnioeuropejskiej we wczesnym paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władystaw Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 11, No 5 (1963) Wielojęzyczna terminologia hydrogeologiczna Abstract
Cyryl Kolago, Janusz Macher, Bronisław Paczyński
 
Vol 11, No 6 (1963) Wielojęzyczna terminologia hydrogeologiczna Abstract
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 25, No 12 (1977) Wieloletni program poszukiwań złóż kruszywa naturalnego Abstract
Stefan Kozłowski, Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 47, No 10 (1999) Wieloletnie wahania składu chemicznego wód mineralnych Krynicy a pojęcie wód leczniczych w prawie geologicznym i górniczym Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kozłowski
 
Vol 71, No 2 (2023) Wieloletnie zmiany ciśnień piezometrycznych wód podziemnych w wyżynnym subregionie środkowej Wisły Abstract   PDF
Jan Prażak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach okolic Legnicy Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wybranych osadach rzecznych Polski (monitoring geochemiczny osadów wodnych) Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Aleksandra Kłębek, Ewa Grabiec-Raczek
 
Vol 24, No 12 (1976) Wielostopniowa analiza taksonomiczna w badaniach zespołów otwornic mioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 30, No 2 (1982) Wieloznaczność tektonicznej interpretacji rozkładu pola geotermicznego na obszarach platformowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia badawcze ICDP a problematyka czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Teresa Madeyska, Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia badawcze ICDP na Górnym i Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Wiercenia geologiczne dna oceanicznego Abstract
Feliks Pieczka
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 5, No 10 (1957) Wiercenia niemieckie na Pomorzu Zachodnim Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 2 (1964) Wiercenia obrotowe jako element polepszania i potanienia badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Iwaszewski, Julian Ciżyński
 
Vol 8, No 11 (1960) Wiercenia ssące Abstract
Jan Kulisiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) Wiercenia w poszukiwaniu ropy Abstract
F. Leca
 
Vol 4, No 8 (1956) Wiercenie Ełk IG I Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 68, No 5 (2020) Wierszyk okolicznościowy – Ballada o doktoracie Andrzeja Bera Abstract   PDF
Andrzej Ber, Barbara Gronkowska-Krystek
 
Vol 5, No 9 (1957) Wiertarka do pobierania próbek z rdzeni wiertniczych Abstract
Józef Baraniecki, Zygmunt Kucia
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Wiertnice obrotowe Abstract
Wacław Skoczyński
 
Vol 12, No 2 (1964) Wiertnictwo hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzetelski
 
Vol 46, No 3 (1998) Wierzchowice - największy podziemny magazyn gazu (PMG) w Polsce. Cz. I. Studium geometrii i właściwości serii zbiornikowej oraz budowy nadkładu na podstawie sejsmiki 3D Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela
 
Vol 55, No 9 (2007) Wiesz co jest dla mnie najszczęśliwsze w życiu? Jak ja wracam, a Ty mi otwierasz drzwi... Z panią Kazimierą Wyżykowską — żoną Odkrywcy polskiej miedzi Abstract   PDF
Iwona B. Litwin
 
Vol 55, No 9 (2007) Wiesz, mam podwójną satysfakcję, bo to, co ja odkryłem, Ty udostępniasz… Z dyrektorem Włodzimierzem Mięsowiczem — budowniczym trzech kopalń Nowego Zagłębia Miedziowego: Lubin, Rudna i Sieroszowice Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 42, No 4 (1994) Wiesław Bilan (1940 - 1992) Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Wietrzenie chemiczne w warunkach klimatu polarnego na przykładzie pirytonośnych piaskowców formacji Frikanten (Endalen, Spitsbergen)—wstępne wyniki Abstract   PDF
Jarosław Majka, Bożena Gołębiowska, Grzegorz Rzepa, Olaf Borkiewicz
 
Vol 60, No 10 (2012) Wietrzenie piaskowców w środowisku miejskim na przykładzie obserwacji okładzin ścian w wyjściach z metra warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Robert Buciak
 
Vol 65, No 11/3 (2017) WIEWIÓRKA J., POBORSKA-MŁYNARSKA K., ZIĘBA K. & FLASZA M. – W głąb soli i czasu w kopalni soli Bochnia. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 3 (1994) Wind Blown Sediments in the Quaternary Record - Egham, 5 - 8.01.1994 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) WinUbro dla platformy .NET—nowe możliwości Abstract   PDF
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 56, No 6 (2008) WISE— Europejski System Informacji o Wodzie Abstract   PDF
Małgorzata Opęchowska, Agata Włodarczyk
 
Vol 43, No 2 (1995) Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malkiewicz, Anna Pazdur
 
Vol 7, No 2 (1959) Witold Budryk Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 52, No 4 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 52, No 3 (2004) Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 6 (2006) Witold Zglenicki (1850–1904)—niezwykły geolog i filantrop Abstract   PDF
Marek Graniczny, Leszek Marks, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) Wizualizacja, metodyka i propozycje wykorzystania numerycznego modelu terenu w geologii na przykładzie modelu przestrzennego fragmentu doliny Warty Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 46, No 4 (1998) Wizyta przedstawicieli saksońskiego środowiska geologicznego w PIG Abstract
Grażyna Burchart
 
Vol 8, No 10 (1960) Wizyta przyjaźni (Z pobytu w Polsce Ministra Geologii i Ochrony Złóż ZSRR P. J. Antropowa) Abstract
. .
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w austriackim Ministerstwie Nauki, Badañ i Gospodarki dotycząca austriackich rozwiązań w zakresie polityki surowcowej i ochrony złóż Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik
 
Vol 47, No 2 (1999) Wizyta w Polsce profesora Shunsuke Sakurai, prezydenta Światowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał - ISRM Abstract
Marek Kwaśniewski, Joanna Pinińska, Wacław Zuberek
 
Vol 48, No 11 (2000) W.K. Dallmann (ed.) — Lithostratigraphic lexicon of Svalbard. Review and recommendations for nomenclature use. Upper Palaeozoic to Quaternary Bedrock Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 2 (1996) W.K. Weidert (red.) - KlassischeFundstellen derPallaontologie Abstract
Marcin Machalski
 
Vol 60, No 9 (2012) Wkrótce II Polski Kongres Geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 29, No 1 (1981) Wkład badań geofizyki powierzchniowej w rozpoznanie budowy geologicznej niecki warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Lidia Dziewińska
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii inżynierskiej w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 5 (1974) Wkład geologii w rozwój problematyki siarki Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii złóż w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 6 (1973) Wkład "Hydrogeo" do rozwoju budownictwa wodnego w Polsce Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład hydrogeologii w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstract
Zdzisław Pazdro
 
Vol 51, No 10 (2003) Wkład Ignacego Domeyki (1802–1889) w rozpoznawanie i ocenę złóż Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 36, No 8 (1988) Wkład Jana Samsonowicza w rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i inżyniersko-geologicznych Polski Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 66, No 11 (2018) Wkład polskich geologów do współpracy międzynarodowej w latach 1918–1939. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 19, No 4 (1971) Wkład prac geologiczno-poszukiwawczych w rozwój gospodarczy Ziem Zachodnich i Północnych Abstract
Mieczysław Mrozowski, Jerzy Wiliński
 
Vol 24, No 9 (1976) Wkład profesora Andrzeja Bolewskiego w osiągnięcia państwowej służby geologicznej Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 49, No 12 (2001) W.M. Podobina & S.A. Rodygin - Istoriczeskajagieołogija Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 7, No 3 (1959) Wnioski metodyczne do poszukiwań złóż rud żelaza w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 57, No 11 (2009) Wnioski z XIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego z cyklu Quo Vadis Sal nt. Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 56, No 7 (2008) Woda inaczej: świat rosy... —wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Krzysztof J. Jakubowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Woda poziomu oligoceńskiego na tle zaopatrzenia Warszawy w wodę do picia Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 67, No 9 (2019) Woda – surowiec krytyczny Chin Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 56, No 4 (2008) Woda—podziemne bogactwo — konferencja towarzysząca Międzynarodowym Targom Geologia 2008 Warszawa, 27.02.2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 23, No 1 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 23, No 2 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 6, No 2 (1958) Wodonośność utworów czwartorzędowych w świetle zagadnienia gospodarki wodą na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kotlicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Wodoprzepuszczalność glin aluwialnych z uprzywilejowanymi drogami przepływu Abstract   PDF (Polish)
Edward Wiencław, Stanisław Żakowicz, Kazimierz Garbulewski
 
Vol 69, No 4 (2021) Wodór jako paliwo przyszłości. Wyzwania dla polskiej geologii Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Wody geotermalne na Niżu Polskim Abstract   PDF
Wojciech Górecki
 
Vol 42, No 2 (1994) Wody geotermalne w depresji strzyżowskiej Karpat Abstract
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 51, No 11 (2003) Wody glebowe jako ogniwo w obiegu jonów w ekosystemach, na przykładzie borów Puszczy Augustowskiej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Janek
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wody gruntowe mezozoiku obszaru Trenčianske Mitice (Słowacja) Abstract   PDF
František Malik
 
Vol 9, No 11 (1961) Wody gruntowe Pustyni Libijskiej w Egipcie Abstract
Jan Krasoń
 
Vol 48, No 9 (2000) Wody infiltracji glacjalnej w Europie - mit czy rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Różański, Andrzej Zuber
 
Vol 28, No 11 (1980) Wody lecznicze Dolnego Śląska w literaturze krajoznawczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Gierwielaniec, Jerzy Fistek, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Wody lecznicze Połczyna Zdroju Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec, Kazimierz Dulski
 
Vol 64, No 9 (2016) Wody lecznicze regionu sudeckiego – wybrane problemy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Barbara Kiełczawa, El¿bieta Liber-Makowska, Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak
 
Vol 17, No 6 (1969) Wody lecznicze Rumunii Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WODY MINERALNE Abstract   PDF
Kazimierz Guzowski
 
Vol 11, No 6 (1963) Wody mineralne Bułgarii Abstract
K. D. Szterew, S. L. Martinow, B. K. Lefterow
 
Vol 46, No 11 (1998) Wody mineralne i akratopegi Krakowa - Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Rajchel
 
Vol 34, No 8 (1986) Wody mineralne rejonu Ustki Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody mineralne w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Herman, Jerzy Gągol
 
Vol 22, No 7 (1974) Wody mineralne w Sopocie Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 2, No 12 (1954) Wody mineralne w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 44, No 7 (1996) Wody oligoceńskie w Warszawie w stulecie odkrycia i eksploatacji - Warszawa, 14.05.1996 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna
 
Vol 55, No 2 (2007) Wody podziemne bloku przedsudeckiego—tło hydrogeochemiczne i jakość Abstract   PDF
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska
 
Vol 14, No 3 (1966) Wody podziemne Egiptu Abstract
Janina Dietrich
 
Vol 26, No 9 (1978) Wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody podziemne głębokich systemów krążenia na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Andrzej Sadurski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wody podziemne okolic Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Kozerski
 
Vol 6, No 6 (1958) Wody podziemne regionu gdańskiego Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 8 (1993) Wody podziemne Suwalszczyzny Abstract
Jan Mitręga, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wody podziemne w gospodarce komunalnej Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 69, No 8 (2021) Wody podziemne zaliczone do kopalin – stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć, zadania na przyszłość Abstract   PDF
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Sosnowska, Agnieszka Malon
 
Vol 56, No 4 (2008) Wody podziemne — szansa dlaWarszawy Abstract   PDF
Zbigniew Nowicki
 
Vol 47, No 1 (1999) Wody "radoczynne" czy "radonowe" Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 32, No 6 (1984) Wody szczelinowe kredy lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Krajewski
 
Vol 27, No 11 (1979) Wody termalne NE części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 33, No 1 (1985) Wody termalne rejonu Poznania Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 1 (1980) Wody termalne w niecce mogileńsko-łódzkiej Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 57, No 8 (2009) Wody termalne w rejonie Grudziądza Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 66, No 2 (2018) Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystania Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wielgus, Antoni Barbacki, Leszek Paj,ąk
 
Vol 57, No 8 (2009) Wody termalne w uzdrowisku Ciechocinek Abstract   PDF
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 52, No 10 (2004) Wody termalne zbiornika mioceńskiego w środkowej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Antoni P. Barbacki
 
Vol 14, No 5 (1966) Wody typu siarczanowo-sodowego i węglanowo-sodowego na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Jan Pałys
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej (Góry Złote, Sudety) Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca, Sebastian Buczyński, Maciej Makarczuk, Tomasz Markiewicz, Krzysztof Okraj, Grzegorz Tytłak
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wody „niezwykłe” w pracach Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 46, No 4 (1998) Wojciech Domżalski 1918-1997 Abstract
Wiesław Śliżewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Wojciech Grocholski 1920-2000 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 1 (2020) Wojciech Macioszczyk (1958–2019) Abstract   PDF
Mirosław Dorejko
 
Vol 5, No 12 (1957) Wojciech Rogala Abstract
Bronisława Kokoszyńska
 
Vol 10, No 9 (1962) Województwo kieleckie w planie perspektywicznym Abstract   PDF (Polish)
Józef Zaremba
 
Vol 35, No 5 (1987) Wokół granicy prekambr-kambr Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Wokół tematyki glacitektonicznej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jeziorski
 
Vol 41, No 5 (1993) Wokółpływowa cykliczność środkowodewońskiej sukcesji węglanowej w profilu Grzegorzowice – Skały Abstract
Stanisław Skompski, Michał Szulczewski
 
Vol 56, No 6 (2008) Wprowadzenie do prac i badań naukowych Adama Kotasa w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 2, No 6 (1954) WPROWADZENIE DO PRAC SEJSMICZNYCH GEOFONÓW PRODUKCJI KRAJOWEJ Abstract   PDF (Polish)
, ,
 
Vol 35, No 2 (1987) Wprowadzenie do problematyki budowy metra Abstract   PDF (Polish)
Janusz Michalik
 
Vol 59, No 4 (2011) Wprowadzenie GEOTURYSTYKA Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ górnictwa na środowisko wodne Abstract
Andrzej Szczepański
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Wpływ aktywności tektonicznej strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej na zróżnicowanie facjalne i rozprzestrzenienie morskich osadów mioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Muchowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ antropogenicznych modyfikacji środowiska wodnego na ichtiofaunę dorzecza Sokołówki Abstract   PDF (Polish)
Piotr Spychalski, Andrzej Kruk, Wanda Galicka
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ antropopresji na stężenia mikroskładników w wodach Białego Dunajca Abstract
Jerzy Małecki
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ ascenzji lateralnej na zasolenie wód kambru Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ atropopresji na fizyczne i chemiczne właściwości wód jeziornych Brodnickiego Parku Krajobrazowego na przykładzie jeziora Zbiczno Abstract   PDF (Polish)
Marian Tomoń, Ryszard Staniszewski, Józef Szoszkiewicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wpływ bodźców ekonomicznych na rozwój państwowej służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ budowy geologicznej i ukształtowania terenu na historyczne i współczesne inwestycje inżynierskie i budowlane w Lublinie Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Mroczek
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie zasobności wodnej w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Bartoszewski
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ budowy geologicznej zlewni Ciosenki i Grabówki na podziemną fazę obiegu wody Abstract   PDF
Marek Walisch
 
Vol 55, No 3 (2007) Wpływ budowy geologicznej zlewni Grzmiącej na odpływ podziemny z czwartorzędowych poziomów wodonośnych Abstract   PDF
Marek Walisch
 
Vol 3, No 12 (1955) Wpływ budowy żelazowców na ich stanowisko w przyrodzie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Holewiński
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ cech strukturalnych piaskowców fliszowych z Mucharza (Beskid Mały) na procesy pękania w warunkach jednoosiowego ściskania Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Pieczara
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ chlorków sodu i wapnia na pęcznienie iłów mioceńsko-plioceńskich z Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ czasu trwania opadu atmosferycznego (mokrego) na średnią dynamikę zmian stężeń jonów w pojedynczym opadzie w zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejsko-przemysłowych (Łazy k. Bochni) Abstract   PDF
Mirosław Żelazny
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ czynnika (neo)tektonicznego na złożoność kinematyki zaburzeń glacitektonicznych w obrębie rowu Kleczewa (elewacja konińska, wschodnia Wielkopolska) Abstract   PDF
Wojciech Włodarski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Wpływ czynników postsedymentacjynych na stan zachowania mikrofauny w profilu wiercenia Łęczyce–Tr Abstract   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ dawnego górnictwa na zanieczyszczenie pierwiastkami metalicznymi aluwiów Ziemi Kłodzkiej Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ detekcji materiału próbnika na skład chemiczny roztworu porowego w strefie nienasyconej Abstract   PDF (Polish)
Aneta Afelt
 
Vol 55, No 1 (2007) Wpływ diagenezy i tektoniki na rozwój właściwości zbiornikowych dolomitów frańskich w centralnej części rowu lubelskiego Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 9 (2003) Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe piaskowców górnego karbonu w rejonie między Warszawą a Dęblinem Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Kowalski, Stanisław Rybicki, Jerzy Flisiak
 
Vol 50, No 11 (2002) Wpływ dynamiki falowania na zmiany w strefie plaży zewnętrznej, na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wpływ działalności ZG Polkowice na środowisko przyrodnicze Jędrzychowa i okolic Abstract   PDF (Polish)
Alicja Czamara, Włodzimierz Czamara
 
Vol 69, No 2 (2021) Wpływ długotrwałego oddziaływania cyklicznych zjawisk atmosferycznych na właściwości piaskowców istebniańskich Abstract   PDF
Beata Figarska-Warchoł, Joanna Sierakow
 
Vol 14, No 9 (1966) Wpływ eksploatacji na rozmieszczenie żwirów w kamieńcach Czarnego Dunajca i Białki Abstract   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 20, No 7 (1972) Wpływ eksploatacji otworowej na zmiany chemizmu wód w rejonie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Sękiewicz, Jerzy Zawadzki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ eksploatacji ujęcia Antoni w Muszynie na skład chemiczny ujmowanych wód mineralnych (leczniczych) w latach 2004–2011, Beskid Sądecki Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Stefan Satora
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ eksploatacji węgla i likwidacji kopalń wałbrzyskich na wody lecznicze w Szczawnie Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 41, No 7 (1993) Wpływ eksploatacji węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na Abstract
Antoni Goszcz
 
Vol 58, No 1 (2010) Wpływ emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) na zanieczyszczenie środowiska glebowego Abstract   PDF
Patrycja Kuna
 
Vol 11, No 4 (1963) Wpływ facji głównego dolomitu cechsztyńskiego na jego roponośność Abstract   PDF (Polish)
Józef Stemulak
 
13001 - 13250 of 15425 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>