Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie fauny słodkowodnej w warstwach libiąskich i jej znaczenie dla korelacji pokładów Abstrakt
Józef Bednarz
 
Vol 10, No 2 (1962) Występowanie fauny trylobitowej w osadach kambru wschodniej Polski Abstrakt
Kazimiera Lendzion
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie gazów ziemnych w triasie dolnym południowej części basenu permskiego na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 8, No 3 (1960) Występowanie gazu błotnego na pojezierzu wschodnim i Żuławach Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Występowanie gipsów w osadach triasowych monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 18, No 12 (1970) Występowanie glaukonitu w skałach ilastych trzeciorzędu w rejonie Strzegomia Abstrakt   PDF
Barbara Sajdak
 
Vol 12, No 5 (1964) Występowanie górnej kredy koło Rawicza Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie grafitów w rejonie Stronia Śląskiego Abstrakt
Alicja Mańkowska
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Xena Derdzińska
 
Vol 12, No 4 (1964) Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Teresa Domaszewska
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie i geneza turkusu z Pustkowia Wilczkowskiego koło Wrocławia Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak, Maciej Pawlikowski
 
Vol 8, No 6 (1960) Występowanie i możliwości wykorzystania wód jodowo-bromowych w okręgu ostrawsko-karwińskiego Abstrakt   PDF
Ladislav Pexa
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Występowanie i możliwości zagospodarowania wód siarczkowych w rejonie Tarnobrzega Abstrakt   PDF
Agnieszka Felter, Jadwiga Stożek, Mariusz Socha, Jakub Sokołowski
 
Vol 9, No 3 (1961) Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 15, No 2 (1967) Występowanie i wykorzystanie kredy jeziornej na Pojezierzu Kaszubskim Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Abstrakt   PDF
Paulina Dembska-Sięka
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w skałach okruchowych Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki
 
Vol 23, No 5 (1975) Występowanie korundu na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki, Michał Sachanbiński
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie kości kręgowców w utwora- h dolnego wapienia muszlowego okolic Chrzanowa Abstrakt   PDF
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 23, No 9 (1975) Występowanie kwarcytów w okolicy Kowalskie – Żelowice na Dolnym Śląsku i ich charakterystyka Abstrakt   PDF
Stanisław Bałchanowski
 
Vol 12, No 10 (1964) Występowanie manganu w masywie Łysicy Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie metanu w górnośląskim zagłębiu węglowym Abstrakt   PDF
Czesław Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie mikrofacji lombardiowej w malmie wierchowym Tatr Abstrakt
Zbigniew Kotański, Andrzej Radwański
 
Vol 10, No 9 (1962) Występowanie minerałów ciężkich w utworach okruchowych na wyspie Kassa Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie minerałów miedzi w Żyznowie koło Strzyżowa Abstrakt
Mada Kita-Badak
 
Vol 24, No 5 (1976) Występowanie niektórych metali towarzyszących w złożach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Marian Banaś, Henryk Kucha, Witold Salamon
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Występowanie opoki lekkiej w okolicy Bełchatowa Abstrakt   PDF
Zbigniew Zadruski
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 23, No 12 (1975) Występowanie otwornic ciepłolubnych w paleoceńskich osadach rejonu KisieIice Abstrakt   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie piasków formierskich w rejonie Bydgoszcz-Inowrocław Abstrakt
Stanisław Bałchanowski, Eugeniusz Pudło
 
Vol 11, No 9 (1963) Występowanie pirytu na Łysej Górze Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 27, No 1 (1979) Występowanie rozłamów łukowych i pierścieniowych w południowej Mongolii Abstrakt
A. A. Chrapow, Ż . Biamba, F. J. Korytow
 
Vol 8, No 8 (1960) Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 25, No 11 (1977) Występowanie siarkowodoru w gazach ziemnych cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka
 
Vol 43, No 1 (1995) Występowanie skał piroklastycznych w utworach karbonu dolnego Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 10, No 11 (1962) Występowanie skał ultrazasadowych w Mongolskiej Republice Ludowej Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna Abstrakt
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 5 (2003) Występowanie soli niebieskich w Kłodawie Abstrakt   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 8 (1969) Występowanie tonsztajnu w tzw. "piaskowcach z Karniowic" koło Trzebini Abstrakt   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 21, No 1 (1973) Występowanie utworów kambru w podłożu Gómośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Adam Kotas
 
Vol 26, No 9 (1978) Występowanie utworów sapropelowych i charakterystyka ich jakości w Zagłębiach Węglowych - Górnośląskim i Lubelskim Abstrakt   PDF
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 12, No 3 (1964) Występowanie węgla kamiennego we wschodnim Kalimantanie (Borneo) i zachodniej Sumatrze Abstrakt
Henryk Buczek, Janusz Stankiewicz
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie węgla w otworze Bieżuń 2 Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 4 (1968) Występowanie węglowodorów naftowych w Zapadlisku Przedkarpackim Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Występowanie wód mineralnych na tle budowy geologicznej Szczawnicy Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 8 (2001) Występowanie wód termalnych w polskiej części Karpat Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 44, No 8 (1996) Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Występowanie łupków bitumicznych w Zaciszu k. Sidry Abstrakt
Jerzy Badak, Julian Grudzień
 
Vol 44, No 11 (1996) Występowanie łupków iłowo-anhydrytowych z solami kryształowymi w złożu Siedlec-Moszczenica Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 10, No 7 (1962) Występowanie łupków talkowych w rejonie Sobótki Abstrakt
Albin Micyk
 
Vol 20, No 10 (1972) Wytrzymałość a kształt powierzchni spękań przy jednoosiowym ściskaniu piaskowca Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Wytrzymałość gruntów na ścinanie w warunkach wysokich ciśnień Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 35, No 11 (1987) Wytrzymałość na ścinanie gruntu grubookruchowego (mieszaniny gruntów) Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Leszek Sajda
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego Abstrakt   PDF
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Wytrzymałość skał w strefie powietrzno-suchej, strefie kapilarnego podniesienia i w strefie nasycenia wodą Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 12 (1992) Wytyczne dokumentowania złóż kopalin stałych Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 7, No 5 (1959) Wytyczne rozwoju gospodarczego Polski Ludowej w latach 1959-1965 Abstrakt
, .
 
Vol 40, No 11 (1992) Wywiad z Feliksem Bronisławem Pieczką - posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm I Kadencji III Rzeczypospolitej Abstrakt
, ,
 
Vol 37, No 1 (1989) Wywiad z Głównym Geologiem Kraju dr Wiesławem Śliżewskim Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 1 (1993) Wywiad z posłem Andrzejem Arendarskim – ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą Abstrakt
E. Madurowicz
 
Vol 61, No 3 (2013) Wywiad z prof. dr. hab. Jerzym Nawrockim – dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, członkiem zarządu Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 3 (1992) Wywiad z prof. Stefanem Kozłowskim - ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (1992.02.25) dla redakcji "Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 10 (1998) Wywiad z profesorem Stefanem Kozłowskim z okazji jubileuszu 70. urodzin Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 1 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem (4 sierpnia 1995 r.) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 7 (1996) Wywiad z zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Jerzym Kędzierskim - nowym członkiem Rady Geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 22, No 7 (1974) Wyznaczanie efektów grawimetrycznych trójwymiarowych ciał zaburzających o dowolnych kształtach oraz określanie poprawek topograficznych za pomocą urządzenia elektroniczno-mechanicznego Abstrakt   PDF
Aleksander Kozera, Janusz Jamrozik, Józef Chmurzyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Wyznaczanie gęstości sieci rozpoznawczej metodą porównania map Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki, Marek Nieć
 
Vol 12, No 10 (1964) Wyznaczanie głębokości do stropu horyzontu wysokooporowego Abstrakt   PDF
Juliusz Miecznik
 
Vol 61, No 10 (2013) Wyznaczanie odporności skał na pękanie na przykładzie granitu ze złoża Grabina Śląska Abstrakt   PDF
Aleksandra Korzec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych Abstrakt   PDF
Bartłomiej Szczepan Olek, Henryk Woźniak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi Abstrakt   PDF
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznym Abstrakt   PDF
Robert Duda, Bogumiła Winid, Robert Zdechlik
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyznaczanie wieku bezwzględnego skał metodą rubidowo-strontową Abstrakt   PDF
Janusz M. Zinkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Wyznaczanie za pomocą badań akustycznych współczynników sprężystości, miąższości strefy zwietrzenia i spękania skał Abstrakt   PDF
Henryk Linowski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE Abstrakt   PDF
Janusz Michalak
 
Vol 64, No 2 (2016) Wyznaczenie przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem (gmina Limanowa, południowa Polska) Abstrakt   PDF
Paweł Ćwiąkała, Jacek Stanisz, Andrzej Wróbel, Robert Kaczmarczyk, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz
 
Vol 26, No 6 (1978) Wzbudzanie drgań sejsmicznych systemem Vibroseis i jego pierwsze zastosowanie w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Łomnicki, Władysław Pawlak, Ernest Poleszak
 
Vol 44, No 4 (1996) Wznowienie Studium Podyplomowego - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 5 (1997) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 4 (1994) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 33, No 2 (1985) Wzorce składu skał i minerałów Abstrakt
Anna Pasieczna
 
Vol 33, No 3 (1985) Wzrost kaolinitu w „iłach witriololowych" niecki bytomskiej Abstrakt   PDF
Marek Michalik
 
Vol 51, No 1 (2003) Władcy wymarłych światów 2002 Abstrakt
Paweł Woźniak
 
Vol 50, No 5 (2002) Władysławowi Karaszewskiemu z okazji 90-lecia urodzin - naukowcowi i towarzyszowi broni Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 3 (1977) Właściwości ceramiczne iłów yoldiowych z Suchacza Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości ceramiczne surowców zastoiskowych okolic Łodzi Abstrakt   PDF
Edward Miziołek
 
Vol 38, No 12 (1990) Właściwości chemiczno-technologiczne dolnooligoceńskich węgli brunatnych i ich popiołów z rejonu Lusowa na zachód od Poznania Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 10 (1974) Właściwości fizyczne bazaltów z Góry Świętej Anny Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 37, No 9 (1989) Właściwości fizyczne regolitu Marsa na tle badań modelowych Abstrakt   PDF
Marek Żbik, Jerzy Trzciński, Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości geotechniczne piaskowców fliszowych (warstwy krośnieńskie) - w świetle badań akustycznych Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 37, No 2 (1989) Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski, Zygmunt Glazer, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 8 (1994) Właściwości hydrogeologiczne przestrzeni porowej dolno karbońskich wapieni i dolomitów czatkowickich Abstrakt
Stanisław Borczak, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka
 
Vol 65, No 1 (2017) Właściwości mechaniczne iłów zastoiskowych z Wierzbicy k. Serocka w świetle wybranych polowych badań geologiczno-inżynierskich Abstrakt   PDF
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości mineralogiczno-chemiczne i termiczne iłołupków karbońskich z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Józef Stolecki
 
Vol 30, No 6 (1982) Właściwości odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Janusz Stochlak, Józef Szczerbiński, Grażyna Wasiak
 
Vol 42, No 2 (1994) Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo Abstrakt
Barbara Bagińska
 
Vol 36, No 12 (1988) Właściwości techniczne iłołupków karbońskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego i możliwość ich gospodarczego wykorzystania Abstrakt   PDF
Józef Stolecki
 
Vol 19, No 1 (1971) Właściwości termiczne niektórych skał magmowych Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości termiczne piaskowców krośnieńskich Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 3 (1995) Właściwości złóż i użytkowanie górnicze Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 28, No 3 (1980) Własności ceramiczne iłów permskich ze Sławkowa Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 10, No 12 (1962) Własności geotechniczne skał nadkładu w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego Abstrakt   PDF
Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Własności mechaniczne skał karbońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Tadeusz Godula
 
Vol 29, No 4 (1981) Własności petrofizyczne niektórych skał monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Stefan Basista, Tadeusz Krynicki
 
Vol 18, No 6 (1970) Własności piasków plażowych wybrzeża Rumunii Abstrakt
Jan Morawski
 
Vol 13, No 1 (1965) Własności rop polskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Własności ropy Pomorsko IV Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 10, No 9 (1962) Własności ropy Rybaki I Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 46, No 7 (1997) Włodzimierz Jan Parachoniak (1920-1997) Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 41, No 9 (1993) Włodzimierz Sedlak Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 12 (1993) Włodzimierz Sedlak - Człowiek i Góry Świętokrzyskie Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Włodzimierz Wawryk Abstrakt
Marian Kamieński, Zbigniew Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) X Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w Polsce Abstrakt
W. Bielecka, W. Pożaryski, O. Styk
 
Vol 51, No 5 (2003) X International Conference and Fieldtrip on Landslides (ICFL), Poland 2002 - Warszawa-Kraków-Gdańsk, 06.09.2002 Abstrakt
Zygmunt Heliasz
 
Vol 42, No 4 (1994) X Jubileuszowa Konferencja - Biologia i Monitoring Wód Podziemnych - Częstochowa, 17 -18.11.1993 Abstrakt
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 22, No 6 (1974) X Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 2 (1996) X Kongres RCMNS, Bukareszt, Rumunia, 04-09.09.1995 Abstrakt
Barbara Studencka
 
Vol 22, No 4 (1974) X lat współpracy geologów krajów członkowskich RWPG Abstrakt
Borys Jerofiejew
 
Vol 48, No 12 (2000) X Międzynarodowa Konferencja Geochemiczna Goldschmidt 2000 — Oksford, W. Brytania, 03–08.09.2000 Abstrakt
Wojciech Czapliński
 
Vol 60, No 11 (2012) X Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2012 Warszawa, 19–20.09.2012 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 23, No 6 (1975) X Międzynarodowy Kongres Hydrogeologiczny Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 48, No 9 (2000) X Międzynarodowy Kongres Palinologiczny - Nankin, Chiny, 24–30.06.2000 Abstrakt
Monika Masiak, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 31, No 6 (1983) X Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Madryt 1983 Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 6 (1994) X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstrakt
Mirosława Boczar
 
Vol 43, No 9 (1995) X sympozjum Bathursta sedymentologów węglanowych, Egham k. Londynu, Wielka Brytania, 02-05.07.1995 Abstrakt
Marek Jasionowski
 
Vol 35, No 5 (1987) XI International Congress of Carboniferous Stratigraphy and Geology - Beijing, 1987 Abstrakt
. .
 
Vol 26, No 2 (1978) XI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstrakt
Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 27, No 6 (1979) XI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej Abstrakt
Wojciech Narębski, Wacław Ryka, Witold Żabiński
 
Vol 43, No 6 (1995) XI krajowa konferencja z cyklu Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej - Częstochowa, listopad, 1995 Abstrakt
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 13, No 5 (1965) XI międzynarodowe kolokwium poświęcone zagadnieniom spektroskopii Abstrakt
Henryk Pendias
 
Vol 36, No 4 (1988) XI Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Pekin 1987 r Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 5 (1995) XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 20, No 11 (1972) XII Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w ZSRR Abstrakt
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 40, No 4 (1992) XII Międzynarodowy Kongers Stratygrafii i Geologii Karbonu i Permu, Buenos Aires 1991 r. Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 3 (2002) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Chemizm Opadów Atmosferycznych, Wód Powierzchniowych i Podziemnych - Łódź, 15­16.11.2001 Abstrakt
Marek Walisch
 
Vol 44, No 6 (1996) XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstrakt
Barbara Sowa
 
Vol 43, No 9 (1995) XIII European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI), Sitges, Hiszpania, 20-23.06.1995 Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 48, No 6 (2000) XIII konferencja nt. Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych — Częstochowa, 06–07.04.2000 Abstrakt
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 48, No 9 (2000) XIII Międzynarodowa Konferencja Metody Numeryczne w Badaniach Zasobów Wodnych - Calgary, Kanada, 25–29.06.2000 Abstrakt
Stanisław Staśko
 
Vol 20, No 3 (1972) XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 44, No 2 (1996) XIII Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i GeologiiKarbonu i Permu, Kraków, 28.08-02.09.1995 Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 12 (2002) XIII Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstrakt
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 51, No 11 (2003) XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych Abstrakt
Janusz Burchard
 
Vol 50, No 7 (2002) XIV Konferencja Gospodarowanie Zasobami Wód Podziemnych — Częstochowa, 11–12.04.2002 Abstrakt
Andrzej Szczepański, Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) XIV Konferencja Paleontologów - Kamionka k. Rzeszowa, 1991.10.07 -09. Abstrakt
B. Studencka
 
Vol 64, No 11 (2016) XIV Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2016 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 7 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres INQUA - Berlin, Niemcy, 03-10.08.1995 Abstrakt
Jan Rzechowski
 
Vol 43, No 1 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny - Recife, Brazylia, 20-26.08.1994 Abstrakt
Tadeusz Peryt, Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 7 (1994) XIV Światowy Kongres Naftowy Stavanger, 29.05 - 1.06.1994 Abstrakt
Michał Wilczyński
 
Vol 34, No 8 (1986) XIX Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na Sardynii Abstrakt
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Irena Heller, Stanisław Geroch
 
Vol 46, No 2 (1998) XIX Konferencja Terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - MAGURA '98 Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) XIX konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG MAGURA '98 - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstrakt
Marta Rauch
 
Vol 42, No 9 (1994) XIX Sympozjum Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii - Kraków, 17-18.01.1995 Abstrakt
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 26, No 6 (1978) X-lecie Studium Podyplomowego z Mineralogii i Petrografii Surowców Mineralnych AGH Abstrakt
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7-8 (1970) XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Lublinie Abstrakt
Adam Malicki
 
Vol 25, No 7 (1977) XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Krośnieńskiej Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 10 (1999) XV i XVI konkurs grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 3 (1993) XV Konferencja Paleontologów, 1-3 października 1992 r. Abstrakt
A. Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 43, No 12 (1995) XV Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, Ateny, Grecja, 17-21.09.1995 Abstrakt
Michał Krobicki, Piotr Krzywiec, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 10 (1998) XV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny Alicante, Hiszpania, 12-17.04.1998 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 6 (1999) XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstrakt
Mirosława Boczar
 
Vol 43, No 2 (1995) XV regionalne spotkanie lAS - Ischia (Włochy),13-16.04.1994 Abstrakt
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 49, No 2 (2001) XV Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Krystyna Leciejewicz, Iwona Puźniak
 
Vol 19, No 8-9 (1971) XV Sympozjum Geofizyczne w Popradzie Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 46, No 12 (1998) XVI Konferencja Paleontologów - Wiktorowo, 02-04.09.1998 Abstrakt
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 49, No 1 (2001) XVI Konferencja — Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych — Karlowe Wary, Czechy, 27–31.08.2000 Abstrakt
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstrakt
Nestor Oszczypko
 
Vol 18, No 7 (1970) XVI Sesja Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Emilia Witwicka
 
Vol 51, No 2 (2003) XVII Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Iwona Puźniak
 
Vol 42, No 9 (1994) XVII Sympozjum - Geologia Formacji Węglonośnych Polski - Kraków, 13-14.04.1994 Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 8, No 7 (1960) XVII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstrakt
Andrzej Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 34, No 7 (1986) XVIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 48, No 4 (2000) XVIII konkurs grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 65, No 8 (2017) XVIII Ogólnopolski i XI Polsko-Litewski Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Abstrakt   PDF
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Wojanów, 8–10.11.2017 r. Słowo wstępne Abstrakt   PDF
Stanisław Staśko,, Wojciech Ciężkowski, Henryk Marszałek
 
Vol 61, No 12 (2013) XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013 Abstrakt   PDF
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek
 
Vol 8, No 11 (1960) XVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 62, No 7 (2014) XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta Abstrakt   PDF
Marek Skubisz, Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 9, No 3 (1961) XXI Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kopenhadze Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 13, No 7 (1965) XXII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Indii Abstrakt
Mieczysław Mrozowski, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 5 (2013) XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków Poznań, 4–5.04.2013 Abstrakt   PDF
Dorota Karmasz, Jacek Retka
 
Vol 7, No 3 (1959) XXII Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Geofizycznego Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 16, No 7 (1968) XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu GeologIcznego w Pradze Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 20, No 5 (1972) XX-lecie Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstrakt
Stanisław Serafini
 
Vol 21, No 3 (1973) XX-LECIE "Przeglądu Geologicznego" Abstrakt
. ,
 
Vol 26, No 11 (1978) XXV lat działalności Komisji Zasobów Kopalin przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt
Antoni Białaczewski
 
Vol 26, No 4 (1978) XXV lat działalności Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Franciszek Szejgis
 
Vol 60, No 6 (2012) XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Warszawa, 19–20.04.2012 Abstrakt   PDF
Elżbieta Laszczka
 
Vol 22, No 4 (1974) XXV posiedzenie Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstrakt
Stanisław Czyżewski
 
Vol 24, No 12 (1976) XXV Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 29, No 11 (1981) XXVII Sesja Wszechzwiązkowego Towawarzystwa Paleontologicznego ZSRR Abstrakt
Leon Karczewski, Lidia Malinowska, Krystyna Pożaryska
 
Vol 16, No 1 (1968) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 24, No 1 (1976) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 17, No 3 (1969) XXX Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstrakt
Adam Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 21, No 5 (1973) XXXI Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych Abstrakt
Mieczysław Najberg
 
Vol 51, No 4 (2003) XXXII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeo- logów (IAH) -- Mar del Plata, Argentyna, 21-25.10.2002 Abstrakt
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Z. Kotański
 
Vol 20, No 6 (1972) XXXIII Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstrakt
Adam Dąbrowski, Julian Smoleński
 
Vol 33, No 2 (1985) XXX-lecie Zakładu Mechaniki Podłoża Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Abstrakt
Ewa Stępkowska
 
Vol 1, No 8 (1953) XXXVI ROCZNICA REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ Abstrakt
, ,
 
Vol 11, No 7 (1963) XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Pieniny) Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 13, No 6 (1965) XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Y. Tardy - Petrology of Laterites and Tropical Soils Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Z. Alexandrowicz, A. Kućmierz, J. Urban, J. Otęska-Budzyń - Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Z. Alexandrowicz (red.) — Groty Kryształowe w Kopalni Soli Wieliczka Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Z badań biogeochemicznych w Sudetach Abstrakt   PDF
Maria Lindner, Jan Sarosiek
 
Vol 7, No 10 (1959) Z badań geologicznych lessu Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Z badań geologicznych na Morzu Południowo-chińskim Abstrakt   PDF
Robert Jagodziński, Stanisław Lorenc, Witold Szczuciński
 
Vol 23, No 9 (1975) Z badań geologicznych nad druzgotową częścią złoża solnego Wieliczki Abstrakt   PDF
Andrzej Szybist
 
Vol 24, No 7 (1976) Z badań konkrecji węglanowych w utworach węglonośnych Abstrakt   PDF
P. W. Zarickij
 
Vol 22, No 1 (1974) Z badań mineralogicznych nad lessem ze Zwierzyńca w Krakowie Abstrakt   PDF
Andrzej Manecki, Janusz Dominik
 
Vol 24, No 5 (1976) Z badań nad modyfikacją powierzchniowych własności minerałów ilastych Abstrakt   PDF
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta, Witold Żabiński
 
Vol 7, No 8 (1959) Z badań nad petrografią liasu wierchowego Abstrakt   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 23, No 1 (1975) Z badań palinologicznych karbonu północno-zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Halina Krawczyńska-Grocholska
 
Vol 28, No 11 (1980) Z badań sedymentologicznych utworów kredy wierchowej w Dolinie Kościeliskiej Abstrakt
Krzysztof Krajewski
 
Vol 51, No 12 (2003) Z. Buła (red.) — Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego 1 : 200 000 Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 11 (1962) Z doświadczeń nad metodyką i organizacją przygotowań do prac geologicznych poza granicami kraju Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 22, No 8 (1974) Z dyskusji nad trzeciorzędem w Polsce Abstrakt   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 9 (1992) Z DZIALALNOSCI BIURA KONCESJI GEOLOGICZNYCH Abstrakt
, ,
 
Vol 63, No 7 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Finansowe obciążenia górnictwa w Polsce Abstrakt   PDF
Danuta Czerniawska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Najwa¿niejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym po nowelizacji z 11 lipca 2014 r. Abstrakt   PDF
Rafał Miland
 
Vol 61, No 2 (2013) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2012 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 66, No 6 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2017 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstrakt   PDF
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 62, No 12 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze Abstrakt   PDF
Krzysztof Kowalik, Krzysztof Jackowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I) Abstrakt   PDF
Grzegorz Jagielski, Anna Feldman-Olszewska, Marcin Janas, Hubert Kiersnowski, Ewelina Krzyżak, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin, Katarzyna Sobień, Krystian Wójcik
 
Vol 67, No 1 (2019) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II) Abstrakt   PDF
Anna Feldman-Olszewska, Leszek Jankowski, Ewelina Krzyżak, Tadeusz Peryt, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Krystian Wójcik
 
Vol 60, No 3 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska zrealizowane w 2011 r. Abstrakt   PDF
Andrzej Przybycin
 
Vol 65, No 6 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Zawodnienia terenów górniczych – przewodnik po najważniejszych przepisach z komentarzami mierniczego górniczego i geologa górniczego (stan prawa – styczeń 2017 r.) Abstrakt   PDF
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski
 
Vol 40, No 7 (1992) Z DZIAŁALNOŚCI MOŚZNiL Abstrakt
. .
 
Vol 3, No 5 (1955) Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STRATYGRAFI PRZEDSIĘBIORSTWA GEOLOGICZNEGO POSZUKIWAŃ NAFTOWYCH Abstrakt
ZBIGNIEW KIRCHNER
 
Vol 19, No 7 (1971) Z działalności Oddziału Warszawskiego PTG Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Z działalności Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
J. Szawdyn
 
Vol 40, No 8 (1992) Z działalności Podkomitetu Mechaniki Skał i Podłoża Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór - Młoty k. Bystrzycy Kłodzkiej, 1989.09.12-13; Świnna Poręba k. Wadowic, 1991.09.11. Abstrakt
K. Thiel
 
Vol 60, No 2 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Kartografia geośrodowiskowa – zadaniem państwowej służby geologicznej Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 60, No 4 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2011 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 62, No 2 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2013 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2014 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 64, No 4 (2016) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2015 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 65, No 3 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2016 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 45, No 4 (1997) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo jeleniogórskie Abstrakt
Władysław Hołub
 
Vol 44, No 4 (1996) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo wrocławskie Abstrakt
Jacek Koźma
 
Vol 24, No 4 (1976) Z dziejów badań i poszukiwań złóż rud miedzi w Polsce w ostatnim 30-leciu Abstrakt   PDF
Edward Gospodarczyk
 
Vol 4, No 8 (1956) Z geochemii magmowców krakowskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Michałek, Witold Żabiński
 
Vol 9, No 5 (1961) Z geologii Bornholmu Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 26, No 5 (1978) Z geologii Grecji Abstrakt
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 8, No 4 (1960) Z geologii Krymu Abstrakt
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Stefan Cieśliński
 
Vol 10, No 9 (1962) Z geologii Maroka Abstrakt
Krystyna Balińska-Wuttke
 
10751 - 11000 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>