Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 8, No 9 (1960) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 4, No 9 (1956) Spilityzacja "melafirów" permskich w niecce śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Helena Dziedzicowa
 
Vol 44, No 2 (1996) "Spirorbis" z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 37, No 12 (1989) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 60, No 12 (2012) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 59, No 12 (2011) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 2, No 12 (1954) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 1954 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 26, No 12 (1978) Spis treści rocznika 1978 Abstract
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Spis treści rocznika 1979 Abstract
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Spis treści rocznika 1980 Abstract
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Spis treści rocznika 1981 Abstract
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Spis treści rocznika 1982 Abstract
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Spis treści rocznika 1983 Abstract
. .
 
Vol 52, No 12 (2004) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2004, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 54, No 12 (2006) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 55, No 12/2 (2007) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2007 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 12 (2008) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2008 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 12 (2009) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 Numery 1–12 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 58, No 12 (2010) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2010 Numery 1–12, Recenzje Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 62, No 12 (2014) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014 Numery 1–12 Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 63, No 12/2 (2015) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015 Numery 1–12/2, Recenzje. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 64, No 12 (2016) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2017 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2018 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 68, No 12 (2020) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2020 Numery 1–12, RECENZJE. Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 70, No 12 (2022) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2022 Numery 1–12 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 53, No 3 (2005) Spoiwa a właściwości mechaniczne (Rc) piaskowców białego spągowca na obszarze LGOM (monoklina przedsudecka) Abstract   PDF
Wojciech Kaczmarek, Wojciech Śliwiński, Wiktor Jasiński
 
Vol 49, No 4 (2001) Spoiwa ilaste piaskowców czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie bruzdy środkowopolskiej Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 47, No 2 (1999) Spoiwa węglanowe skał klastycznych czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie strefy T-T Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 14, No 2 (1966) Spójność i kąt tarcia wewnętrznego Abstract   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 18, No 1 (1970) Spontaniczny rozpad atomów uranu w minerałach Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 34, No 12 (1986) Spór o darwinizm Abstract   PDF (Polish)
Antoni Hoffman
 
Vol 50, No 12 (2002) Sportowa rywalizacja państwowych służb geologicznych Geosport - czyli inny wymiar służby Abstract
Wojciech Irmiński, Joanna Tyszka
 
Vol 46, No 6 (1998) Spory o podział geologiczny Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 9, No 2 (1961) Sporządzanie uproszczonych zdjęć fotograficznych stereoskopowych dla dokumentacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Guzik
 
Vol 20, No 11 (1972) Sposób dokonania wstępnej oceny wodonośności łupków ordowiku i syluru w Pasmie Głównym Gór Świętokrzyskich Abstract
Adam Jerschina
 
Vol 2, No 3 (1954) SPOSÓB DOWÓLNEGQ USTAWIANIA OTWORNIC Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Krichner
 
Vol 9, No 10 (1961) Sposób oddzielania magnetytu z rudy magnetytowej Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 26, No 12 (1978) Sposób pokazywania pionowej zmienności hydrochemicznej na mapach Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 68, No 4 (2020) Sposoby i możliwości ujmowania wód podziemnych na obszarach masywów krystalicznych – na przykładzie granitu Karkonoszy Abstract   PDF
Mirosław Wąsik, Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz, Lech Poprawski
 
Vol 55, No 3 (2007) Sposoby ograniczenia filtracji wody przez wały przeciwpowodziowe na lubuskim odcinku Odry Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 57, No 4 (2009) Sposoby wykorzystania stolika uniwersalnego w XXI wieku Abstract   PDF
Monika Nowak, Wojciech Stawikowski, Andrzej Muszyński
 
Vol 9, No 4 (1961) Spostrzeżenia nad wodonośnością jury w rejonie Batowic na podstawie głębokich wierceń Abstract
Józef Myszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Spotkanie absolwentów rocznika 1974 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 17, No 5 (1969) Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych Abstract
Jan Kuśmierek, Adam Tokarski, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Spotkanie FOREGS Grupy Roboczej Teledetekcja, Jadwisin k. Warszawy, 16-18.10.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 26, No 4 (1978) Spotkanie I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka z kadrą naukową i młodzieżą Wydziału Geologii UW Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 25, No 7 (1977) Spotkanie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Towarzysza Edwarda Gierka z delegacją pracowników państwowej służby geologicznej Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 42, No 5 (1994) Spotkanie karnawałowe absolwentów Wydziału Geologii UW Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 55, No 8 (2007) Spotkanie konsultacyjne w sprawie udziału Polski w międzynarodowym programie sekwestracji CO2 Wrocław i Borzęcin, 13–14.06.2007 Abstract   PDF
Jan Lubaś
 
Vol 45, No 12 (1997) Spotkanie ministra Krzysztofa Szamałka ze związkowcami NSZZ Solidarność Abstract
Wit Łabaszewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Spotkanie po czterdziestu latach Abstract
Maciej Bednarek
 
Vol 42, No 6 (1994) Spotkanie polskiego zespołu IGCP 253 Termination of the Pleistocene - Łódź, 4 - 5.03.1994 Abstract
Zbigniew Śnieżko
 
Vol 56, No 12 (2008) Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG — Jurassica VII Żywiec–Štramberk, 27–29.09.2008 Abstract   PDF
Jolanta Iwańczuk
 
Vol 58, No 10 (2010) Spotkanie pracowników PIG-PIB z przedstawicielami Fundacji Prezydenta Billa Clintona – dyskusja nt. CCS – PIG-PIB, Warszawa, 23.08.2010 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Maja Kowalska
 
Vol 46, No 11 (1998) Spotkanie ProGEO - Belogradczik, Bułgaria, 07-10.06.1998 Abstract
Jan Urban
 
Vol 54, No 4 (2006) Spotkanie rocznika 1970–1975 Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF
Ewa Śnieżek
 
Vol 54, No 5 (2006) Spotkanie sedymentologów polskich POKOS 2 Zwierzyniec, 20–23 czerwca 2006 r. Abstract   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 1, No 7 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstract   PDF
, .
 
Vol 8, No 5 (1960) Sprawa Krzemionek Abstract
Stefan Krukowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Sprawa podziału stratygraficznego górnej kredy w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński
 
Vol 5, No 4 (1957) Sprawa polonizacji Abstract
Halina Duczmal-Pacowska
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawa poszukiwań złóż rud żelaza na bloku przedsudeckim w świetle nowszych danych geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 4, No 8 (1956) Sprawna analiza wskaźnikowa barytu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Pendias, Elżbieta Wolna
 
Vol 14, No 4 (1966) Sprawozdanie ogólne z VII Kongresu INQUA i pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie Abstract
Edward Rühle
 
Vol 55, No 11 (2007) Sprawozdanie z 59. sesji naukowej Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) Victoria, Kanada, 19–25.08.2007 Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz
 
Vol 15, No 4 (1967) Sprawozdanie z działalności Centralnego Urzędu Geologii w 1966 r. Abstract
. ,
 
Vol 50, No 1 (2002) Sprawozdanie z działalności charytatywnej na Wileńszczyźnie w 2001 r. Abstract
Krzysztof Radlicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw geologicznych za 1960 r. Abstract
Atanazy Tkaczenko, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Sprawozdanie z I międzynarodowej konferencji Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. - Zielona Góra, 15-16.09.1998 Abstract
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z IX Polsko-Ukraińskiej Konferencji Terenowej: Stratygrafia i korelacja lessów i utworów glacjalnych Ukrainy i Polski - Kijów, Ukraina, 10 - 17.09.1999 Abstract
Leopold Dolecki
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z konferencji American Association of Petroleum Geologists - San Antonio, USA, 11 - 14.04.1999 i Birmingham, Wielka Brytania, 12 - 15.09.1999 Abstract
Ewa Ginał, Mirosława Pietras, Ewa Zalewska
 
Vol 41, No 1 (1993) Sprawozdanie z konferencji "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku", 26-27 czerwca 1992 r. Abstract
l. Kotarbiński
 
Vol 61, No 12 (2013) Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” PIG-PIB, 10.10.2013 Abstract   PDF (Polish)
Jan Kudełko, Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Mirosław Rutkowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Sprawozdanie z konferencji Textures and PhysicalProperties of Rocks - Getynga, Niemcy, 13 - 16.10.1999 Abstract
Wojciech Czapliński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium na temat: Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego — Osuchów k. Żyrardowa, 04–06.10.2000 Abstract
Wiesław Bujakowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Sprawozdanie z seminarium - Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu - Warszawa, 10.11.1999 Abstract
Helena Pustuła
 
Vol 51, No 1 (2003) Sprawozdanie z uczestnictwa w szkole letniej w Helmert organizowanej przez GeoForschungsZentrum w Poczdamie Abstract
Krystyna Milecka
 
Vol 50, No 7 (2002) Sprawozdanie z udziału w objazdowych Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie Abstract
Krystyna Kenig
 
Vol 48, No 3 (2000) Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA - Durban, Republika Południowej Afryki, 03–11.08.1999 Abstract
Leszek Starkel
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawy geologiczne na IX Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrii w Londynie Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 71, No 2 (2023) Sprostowanie dotyczące numerów katalogowych ostatnich trzech znalezisk polskich mołdawitów Abstract   PDF
Karolina Paszcza
 
Vol 41, No 9 (1993) Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemii PAN w Warszawie Abstract
Maria Wąsik
 
Vol 44, No 9 (1996) Srebro w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Jarosław Szlugaj
 
Vol 49, No 10 (2001) Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 57, No 7 (2009) Środkowojurajskie wapienie bulaste sukcesji czertezickiej pienińskiego basenu skałkowego Polski—fakty i kontrowersje Abstract   PDF
Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego (wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Barbara Marciniak
 
Vol 55, No 10 (2007) Środkowotriasowa ichnofauna kręgowców z „warstw z Krynek” w Górach Świętokrzyskich — wstępny przegląd Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Adrian Kin, Zbigniew Remin, Maciej Małkiewicz
 
Vol 48, No 5 (2000) Środowiska depozycji a diageneza utworów dolomitu głównego na złożu Barnówko - Mostno - Buszewo (BMB) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycji i rozwój sedymentacji górnego czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej (rejon Poznań-Pniewy) Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Buniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje Abstract   PDF (Polish)
Anna Mikołajewska, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Środowiska sedymentacji i rozwój depozycji osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie Poznania Abstract   PDF (Polish)
Anna Aksamitowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Andrzej Maksym, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz, Bogusław Liszka, Paweł Zdanowski
 
Vol 37, No 4 (1989) Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2-PZ3 w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Środowiska sedymentacyjne dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 55, No 3 (2007) Środowisko depozycji osadów strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego na przykładzie kemu z okolic Wielenia Pomorskiego Abstract   PDF
Ewelina Lipka
 
Vol 56, No 6 (2008) Środowisko hydrogeologiczne utworów podłoża karbonu produktywnego w zapadlisku górnośląskim Abstract   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Pizon, Tadeusz Marek Peryt, Józef Dębski
 
Vol 36, No 4 (1988) Środowisko sedymentacji cechsztyńskiego łupku miedzionośnego w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 50, No 12 (2002) Środowisko sedymentacji górnosylurskich osadów węglanowych regionu Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich - implikacje dla paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski
 
Vol 67, No 3 (2019) Środowisko sedymentacji i domniemane Źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Grzegorz Racki, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik
 
Vol 42, No 9 (1994) Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce Abstract
Krzysztof Bukowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński
 
Vol 57, No 10 (2009) Środowisko sedymentacji i wczesna diageneza czarnych łupków ogniwa Passhatten (środkowy trias, Spitsbergen, Svalbard) na podstawie analizy geochemicznej Abstract   PDF
Przemysław Karcz
 
Vol 46, No 1 (1998) Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 50, No 9 (2002) Środowisko życia rekinów fameńskich na szelfach północnej Gondwany Abstract   PDF (Polish)
Michał Ginter
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak
 
Vol 58, No 3 (2010) Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż Abstract   PDF
Jan Macuda
 
Vol 68, No 8 (2020) Środowiskowe uwarunkowania skutków odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim Abstract   PDF
Jan Przybyłek
 
Vol 7, No 4 (1959) Śrut wiertniczy w pracach poszukiwawczo-wiertniczych Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Stacja Geologiczna w Borysławiu w latach 1912–1939 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 19, No 3 (1971) Stacja hydrogeologiczna Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstract
Sławomir Łodziński
 
Vol 45, No 9 (1997) Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła, Anna Warakomska, Piotr Modliński
 
Vol 16, No 2 (1968) Stacjonarne badania dynamiki zboczy metodami fotogrametrycznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk, Lech Wysokiński
 
Vol 7, No 11 (1959) Stadia tworzenia się skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
N. M. Strachow, N. W. Łogwinienko
 
Vol 22, No 12 (1974) Stadiał Warty w okolicy Byczyny na Śląsku Opolskim Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 49, No 7 (2001) Stajnia Augiasza, czyli o tym jak spolszczać i odmieniać nazwy pięter i innych jednostek stratygraficznych – Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 4 (1994) Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika) Abstract
Andrzej Górny, Michał Gradziński, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 41, No 7 (1993) Stan badań grawimetrycznych w Polsce w geodezji i zamierzenia na najbliższe lata Abstract
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Stan badań mezozoiku NW i N obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) Stan badań mioceńskich promienic (Radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 23, No 5 (1975) Stan badań nad mikrofauną kredową w Sudetach Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Teisseyre
 
Vol 40, No 10 (1992) Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce Abstract
Barbara Manikowska, Leszek StarkeI
 
Vol 33, No 8 (1985) Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Maria Mastalerz
 
Vol 6, No 11 (1958) Stan badań podłoża niżu w północnej części NRD Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan badań stratygraficznych w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Sona Dybova, Aleksander Jachowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) Stan degradacji czwartorzędowych wód podziemnych w zachodnim obszarze tarnobrzeskiego przemysłu siarkowego , Abstract
Marian Perek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan eksploatacji i możliwości powiększenia bazy surowcowej kruszywa w woj. Olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 58, No 12 (2010) Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 28, No 9 (1980) Stan i kierunki badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym dla potrzeb zabudowy hydrotechnicznej w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Wiesława Łodzińska
 
Vol 33, No 9 (1985) Stan i kierunki badań regionalnych Instytutu Geologicznego dla poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Andrzej Witkowski
 
Vol 21, No 12 (1973) Stan i kierunki rozwoju geochemii izotopów i geochronologii izotopowej na podstawie analizy publikacji z lat 1960-1972 Abstract
Tadeusz Depciuch, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 36, No 3 (1988) Stan i kierunki rozwoju hydrogeochemii Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 12 (1987) Stan i perspektywy opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fortuna
 
Vol 46, No 10 (1998) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 45, No 9 (1997) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 37, No 10 (1989) Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak
 
Vol 58, No 7 (2010) Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 34, No 8 (1986) Stan i wykorzystanie krajowej bazy kopalin oraz zagadnienia eksportu i importu Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski, Henryk Jasiński
 
Vol 28, No 2 (1980) Stan i zaawansowanie badań nad czwartorzędem Polski Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Stan informacji o surowcach mineralnych w Polsce Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 11 (1961) Stan kartowania geologiczno-inżynierskiego w Czechosłowacji Abstract
F. Prokop
 
Vol 9, No 9 (1961) Stan obecny i metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego na Węgrzech Abstract
Dénes Ihrig
 
Vol 1, No 9 (1953) STAN OBECNY I NIEKTÓRE ZADANIA MINERALOGII RADZIECKIEJ Abstract   PDF
D.I. Szczerbakow
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Gałkowski, Tomasz Nałęcz
 
Vol 38, No 9 (1990) Stan prac legislacyjnych dotyczących prawa geologicznego Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan prac służby geologicznej w Azji południowowschodniej Abstract
Bogodar Winid
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania geologicznego złóż węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania hydrogeologicznego Centralnego Rejonu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Stan rozpoznania i możliwości pozyskiwania metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych Abstract   PDF (Polish)
Dominik Zawadzki
 
Vol 28, No 6 (1980) Stan rozpoznania i zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych dorzecza Wisły Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Stanisław Turek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan rozpoznania krajowej bazy surowcowej pod kątem produkcji kruszyw ozdobnych Abstract
Mirosław Dudziński
 
Vol 66, No 3 (2018) Stan rozpoznania oceanicznych zasobów mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 11 (1982) Stan rozpoznania osuwisk w Bułgarii Abstract
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 11, No 2 (1963) Stan rozpoznania utworów karbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Stan rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej obszaru lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Stan rozpoznania zasobów złóż węgla kamiennego oraz kierunki rozwoju prac geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Szawdyn, Zbigniew Znański
 
Vol 13, No 11 (1965) Stan rozpoznania złóż kredy jeziornej w woj. olsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Stan rozpoznania złóż torfu woj. kieleckiego Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 10 (1978) Stan rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce, zabezpieczenie jego wydobycia i wykorzystania do 2000 r. oraz kierunki dalszych poszukiwań Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 5, No 6 (1957) Stan rozpoznania złóż węglowych dla potrzeb budownictwa inwestycyjnego Abstract
Józef Janiszewski
 
Vol 32, No 6 (1984) Stan rozpoznania złoża węgla kamiennego w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstract   PDF (Polish)
Ewa Ptak
 
Vol 42, No 6 (1994) Stan środowiska w Polsce (red. Roman Andrzejewski, Marek Baranowski) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Stan udokumentowania i wykorzystania wód leczniczych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Stachowiak
 
Vol 69, No 9 (2021) Stan wykorzystania energii geotermalnej w Europie i na świecie w 2020 r. Abstract   PDF
Marek Hajto
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego w związku z ich restrukturyzacją Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 52, No 11 (2004) Stan, zagrożenia i ochrona krajobrazu naturalnego doliny Odry na Opolszczyźnie Abstract   PDF
Krzysztof Badora
 
Vol 7, No 2 (1959) Stan znajomości i perspektywy rozpoznania złóż surowców mineralnych e Górach Świetokrzyskich Abstract
Jan CZERlMIŃSKI
 
Vol 13, No 1 (1965) Stan znajomości pokrywy permomezozoicznej na Pomorzu Zachodnim i obszarach sąsiednich Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 56, No 2 (2008) Standard chronostratygraficzny kambru — przegląd ostatnich działań Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Kambru Abstract   PDF
Anna Żylińska
 
Vol 51, No 4 (2003) Standardy ISO 19100 i OpenGIS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej w zakresie geologii Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 69, No 3 (2021) Stanisław Dąbrowski (1941–2020) Abstract   PDF
Jan Przybyłek, Andrzej Szczepański
 
Vol 49, No 11 (2001) Stanisław Dżułyński 1924­2001 Abstract
Stanisław Leszczyński, M. Adam Gasiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Stanisław Kempa (1927 -1992) Abstract
Kazimierz Chmura
 
Vol 43, No 9 (1995) Stanisław Kibitlewski (1940-1995) Abstract
Cyprian Kuficki
 
Vol 67, No 4 (2019) Stanisław Krajewski – geolog karpacki i naftowy, redaktor i historyk geologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 8 (2020) Stanisław Lorenc (1943–2020) – geolog, rektor, podróżnik Abstract   PDF
Julita Biernacka, Andrzej Muszyński
 
Vol 11, No 2 (1963) Stanisław Małkowski Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Stanisław Małoszewski 1921–2000 Abstract
Teresa Grabowska
 
Vol 11, No 3 (1963) Stanisław Mindak Abstract
Zbigniew Tokarski, Jan Kostecki
 
Vol 45, No 2 (1997) Stanisław Radwański (1914-1995) Abstract
Józef Oberc
 
Vol 51, No 11 (2003) Stanisław Romuald Krażewski 1927–2003 Abstract
Władysław Niewiarowski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic jako górnik i hutnik Abstract
Stanisław Majewski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic ojciec geologii polskiej Abstract
Walery Goetel
 
Vol 43, No 5 (1995) Stanisław Staszic w 1794 r. Abstract
Andrzej Woltanowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstract
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 43, No 12 (1995) Stanisław Węcławik (1927-1994) Abstract
Urszula Józefko, Józefa Pilch, Robert Skrzypczak
 
Vol 44, No 7 (1996) Stanisława Gortyńska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 40, No 10 (1992) Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane metodą 14C z okresu 20000 - 8000 lat BP w Polsce Abstract
Zofia Balwierz, Dorota Nalepka
 
Vol 41, No 2 (1993) Stanowisko bloku sowio górskiego i stosowane metody badawcze w ujęciu Zbigniewa Cymermana (dyskusja) Abstract
Józef Oberc
 
Vol 10, No 11 (1962) Stanowisko flory interglacjalnej w Nidzicy (woj. olsztyńskie) Abstract
Kazimierz Szczepanek
 
Vol 8, No 7 (1960) Stanowisko granulitów w okolicy Wałbrzycha Abstract
Edmund Jońca
 
Vol 41, No 12 (1993) Stanowisko interglacjalnych osadów organogenicznych w Kosiorkach koło Krzywdy (południowe Podlasie) Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 53, No 5 (2005) Stanowisko interglacjału eemskiego w Radówku (Pojezierze Łagowskie, zachodnia Polska) i jego implikacje dla litostratygrafii glin zwałowych Abstract   PDF
Krzysztof Urbański, Hanna Winter
 
Vol 8, No 9 (1960) Stanowisko interglacjału w Czarnej Wsi Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 56, No 7 (2008) Stanowisko kręgowców środkowego triasu koło Żyglina na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Waldemar Bardziński, Dawid Surmik, Marcin Lewandowski
 
Vol 62, No 11 (2014) Stanowisko mamuta – Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w górnym plejstocenie w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Błażej Błażejowski, Gwidon Jakubowski, Piotr Gieszcz, Rafał Kowalski, Aleksandra Hołda-Michalska
 
Vol 42, No 11 (1994) Stanowisko nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce Abstract
Wojciech Ciężkowski, Jacek Ossowski
 
Vol 13, No 8 (1965) Stanowisko osadów organicznych pod dnem Wisły w Warszawie Abstract
Maria Danuta Baraniecka, Stefania Gadomska
 
Vol 60, No 10 (2012) Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) Abstract   PDF (Polish)
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Sudoł, Magdalena Krajcarz, Krzysztof Cyrek
 
Vol 22, No 7 (1974) stanowisko torfów kopalnych w dolinie Małej Panwi Abstract   PDF (Polish)
Teresa Kuszell, Maciej Włodek
 
Vol 47, No 2 (1999) Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustawy Prawo wodne z dn. 28.09.1998 r. Abstract
Andrzej Szczepański
 
Vol 21, No 12 (1973) Stanowisko warstwy kostnej ("bone bed") w "warstwach falistych" dolnego wapienia muszlowego południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w Wolicy koło KieIc Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 54, No 12 (2006) Stanowisko z tropami kręgowców z osadów najwyższego środkowego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Stanisława Zbroja
 
Vol 58, No 4 (2010) Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Piotr Daszkiewicz, Janusz Pezda
 
Vol 9, No 6 (1961) Stare górnictwo solne Abstract
Alfred Daniec
 
Vol 43, No 1 (1995) Stare składowiska i planowanie przestrzenne Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 13, No 1 (1965) Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika, Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Staroplejstoceńska sieć dolin kopalnych Sudetów Zachodnich i ich przedpola Abstract   PDF (Polish)
Marek Michniewicz, Marek Czerski, Janusz Kiełczawa, Andrzej Wojtkowiak
 
Vol 47, No 1 (1999) Starosta jako organ administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Stateczność masywów skalnych Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Stateczność obiektów zabytkowych na przykładzie kooecioła św. Anny w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Michał Grela
 
Vol 67, No 5 (2019) Stateczność stoków osuwiskowych na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz właściwości fizyczno-mechaniczne skał i gruntów na przykładzie osuwisk w Ochojnie i Starym Sączu Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kos
 
Vol 3, No 9 (1955) Stateczność zboczy osuwiskowych na tle badań laboratoryjnych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Śliwa
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Statistical verification of teleseismic body-wave tomography robustness: features of the Vrancea subduction zone Abstract   PDF (Polish)
Frank P. Lorenz, Michael Martin, Friedemann Wenzel
 
Vol 56, No 11 (2008) Status Mandated Body Komisji Europejskiej dla Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Statut Instytutu Geologicznego Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Statystyczne pomiary rozkładu granulometrycznego jako wskaźniki odwzorowania dynamiki sedymentacji wodnej w czwartorzędzie Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr
 
Vol 14, No 7 (1966) Statystyczne szacowanie dokładności ustalania zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Janusz Piątkowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Statystyczne wskaźniki uziarnienia gruntów sypkich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 5, No 11 (1957) Stefan Czarnocki (1878-1947) w dziesięciolecie śmierci Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 50, No 6 (2002) Stężenie radonu na wybranych obszarach Suwalszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Maria Karpińska, Stanisław Wołkowicz, Zenon Mnich, Marek Zalewski, Kalina Mamont-Cieśla, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Mieczysław Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Stężenie wybranych związków organicznych w wodach Zbiornika Solińskiego w sierpniu 2001 i 2002 r. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Chmura, Mariusz Kolber
 
Vol 67, No 10 (2019) Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Pañstwowym Instytucie Geologicznym... – odpowiedź na polemikę Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 52, No 12 (2004) Sto lat eksploatacji złoża miedzi i złota Bor (Serbia) Abstract
Jarosław Badera, Lesław Teper
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Leszek Mraks
 
Vol 70, No 4 (2022) Sto lat międzynarodowej współpracy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Andrzej Ślączka, Rafał Sikora, Anna Waśkowska
 
Vol 70, No 4 (2022) Sto lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921–2021) Abstract   PDF
Rafał Sikora, Anna Waśkowska, Oliwia Kowalczewska, Piotr Krzywiec, Izabela Ploch
 
Vol 46, No 3 (1998) Sto lat polskiej hydrogeologii - od narodzin terminologii w końcu XIX wieku do Słownika hydrogeologicznego 1997 Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 24, No 7 (1976) Sto lat teorii glacjalnej na obszarach zlodowaceń skandynawskich Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 17, No 8 (1969) Sto lat Węgierskiego Instytutu Geologicznego Abstract
Edward Rühle
 
Vol 27, No 9 (1979) Stochastyczny model struktur parametru złożowego Abstract
Władysław Fenc
 
Vol 45, No 9 (1997) Stopień dojrzałości materii organicznej ze skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Stopień dyspersji glin jaka wskaźnik przydatności surowca do produkcji agloporytu Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Stopień przeobrażenia termicznego materii organicznej w skałach dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Stopień uwęglenia węgli a charakter skał nadkładu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 10, No 10 (1962) Stopień wykorzystania czwartorzędowych surowców ilastych w przemyśle ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 11, No 3 (1963) Stopień zniszczenia budynków, jako funkcja wpływu skarpy na przykładzie Płocka Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 68, No 4 (2020) Stopnie wodne na Odrze i ich potencjalny wpływ na wody podziemne Abstract   PDF
Grzegorz Firlit, Jacek Szczepiński
 
Vol 32, No 10 (1984) Stosowanie kruszyw naturalnych w budownictwie Abstract   PDF (Polish)
Barbara Penkala
 
Vol 9, No 4 (1961) Stosowanie metody potencjałów własnych dla określenia parametrów hydrogeologicznych przy próbnych pompowaniach Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
10751 - 11000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>