Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 1 (1984) Wpływy prowincji śródziemnomorskiej w młodszym paleogenie na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Krystyna Pożaryska
 
Vol 12, No 1 (1964) Wpływy upadów w sejsmice refrakcyjnej Abstract   PDF (Polish)
S. M. Wyrobek
 
Vol 58, No 10 (2010) Wsępne wyznaczanie obszaru zasilania i zasobów ujęcia wody podziemnej Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wskazania metodyczne na potrzeby reambulacji dokumentacji GZWP wykonanych przed 2008 r. Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajków, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka
 
Vol 21, No 10 (1973) Wskaźnik mineralogiczno-petrograficzny przeobrażenia skał ilastych w warunkach epigenetycznych Abstract   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 25, No 11 (1977) Wskaźniki efektywności prac geologiczno-rozpoznawczych za kopalinami stałymi uzyskane w latach 1961- 1975 Abstract
Antoni Białaczewski, Irmina Wąsik
 
Vol 14, No 7 (1966) Wskaźniki hydrochemiczne permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Barbara Łaszcz
 
Vol 47, No 8 (1999) Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy bałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Jurij Andriuszczenko, Zdzisław Modliński, Ingrida Puroniene, Andrzej Sokołowski
 
Vol 55, No 3 (2007) Wskaźnikowe cechy uziarnienia aluwiów i ich znaczenie we wnioskowaniu o dynamice procesu Abstract   PDF
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Ewa Smolska
 
Vol 64, No 9 (2016) Wsparcie afrykańskich służb geologicznych przez ich partnerów z Europy, a inicjatywy Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 69, No 9 (2021) Wspieranie rozwoju geotermii w Polsce przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Abstract   PDF
Izabella Gryszkiewicz, Dorota Lasek-Woroszkiewicz, Mariusz Socha, Jadwiga Stożek
 
Vol 57, No 3 (2009) Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 40, No 3 (1992) WSPOMNIENIA Abstract
, ,
 
Vol 40, No 11 (1992) WSPOMNIENIA Abstract
. .
 
Vol 55, No 4 (2007) WSPOMNIENIA Adam Kotas 1931–2007 Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 53, No 10/1 (2005) WSPOMNIENIA Alicja Bałuk 1937–2004 Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 66, No 1 (2018) WSPOMNIENIA Andrzej Martini Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Hawryłkiewicz
 
Vol 54, No 12 (2006) WSPOMNIENIA Anna Sadowska 1937–2005 Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 57, No 10 (2009) WSPOMNIENIA Czesław Peszat 1930–2008 Abstract   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 58, No 11 (2010) WSPOMNIENIA Danuta Małecka 1929–2010 Abstract   PDF
Stefan Krajewski
 
Vol 53, No 4 (2005) WSPOMNIENIA Eugeniusz Wutcen 1909–2004 Abstract   PDF
Mariusz Dembowiecki, Zbigniew Werner
 
Vol 54, No 7 (2006) WSPOMNIENIA Ewa Górecka 1936–2005 Abstract   PDF
Wiesław Olszyński
 
Vol 59, No 7 (2011) WSPOMNIENIA Ferdynand Szumlas (1924–1979) Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 56, No 11 (2008) WSPOMNIENIA Hitoshi Sakai 1930–2008 Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak
 
Vol 57, No 11 (2009) WSPOMNIENIA Hubert Sylwestrzak 1933–2009 Abstract   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 58, No 8 (2010) WSPOMNIENIA Irena Gucwa 1932–2009 Abstract   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 52, No 11 (2004) WSPOMNIENIA Jadwiga Orska 1923–2004 Abstract
Zbigniew Werner
 
Vol 66, No 6 (2018) WSPOMNIENIA Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
Vol 56, No 8/2 (2008) WSPOMNIENIA Jerzy Borucki 1928–2008 Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 58, No 2 (2010) WSPOMNIENIA Jerzy Feliks Tadeusz Głazek 1936–2009 Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 69, No 12 (2019) WSPOMNIENIA Jerzy Kowalczuk (1926–2019) Abstract   PDF
Kaja Pietsch
 
Vol 53, No 7 (2005) WSPOMNIENIA Jerzy Liszkowski 1936–2005 Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Wojciech Stankowski
 
Vol 57, No 1 (2009) WSPOMNIENIA Józef Oberc 1918–2008 Abstract   PDF
Uczniowie i Przyjaciele .
 
Vol 57, No 7 (2009) WSPOMNIENIA Juliusz Mróz 1927–2008 Abstract   PDF
Przyjaciele .
 
Vol 55, No 12/2 (2007) WSPOMNIENIA Karol Sabath 1963–2007 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 2 (2009) WSPOMNIENIA Krystyna Leciejewicz 1950–2008 Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 66, No 5 (2018) WSPOMNIENIA Maria Lindner-Szaszkiewicz 1934–2017 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Rulski
 
Vol 52, No 1 (2004) WSPOMNIENIA Michał Marzec 1925–2003 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 59, No 1 (2011) WSPOMNIENIA Na cmentarzu w Laskach – o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 10, No 9 (1962) Wspomnienia o Bronisławie Halickim Abstract
Wincenty Okołowicz
 
Vol 5, No 7 (1957) Wspomnienia o Karolu Bohdanowiczu Abstract
Stanisław Holewiński
 
Vol 12, No 12 (1964) Wspomnienia o prof. Karolu Bohdanowiczu Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 65, No 12 (2017) WSPOMNIENIA O profesorze Jerzym Donie w pierwszą rocznicę śmierci Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda, Roman Gotowała
 
Vol 58, No 5 (2010) WSPOMNIENIA Profesor Antoni Łaszkiewicz (1904–1980)—wspomnienie w trzydziestą rocznicę śmierci Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 61, No 1 (2013) WSPOMNIENIA Profesor Jan Samsonowicz, karbon lubelski i sylurskie łupki Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 60, No 1 (2012) WSPOMNIENIA Profesorowi Jerzemu Znosce na 90-lecie Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 55, No 5 (2007) WSPOMNIENIA Rhodes Fairbridge 1914–2006 Abstract   PDF
Leszek Starkel
 
Vol 56, No 4 (2008) WSPOMNIENIA Ryszard Dadlez 1931–2008 Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Ryszard Wagner
 
Vol 58, No 6 (2010) WSPOMNIENIA Ryszard Marcinowski 1946–2010 Abstract   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 66, No 10 (2018) WSPOMNIENIA Stanisław Depowski 1924–2017 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner
 
Vol 54, No 6 (2006) WSPOMNIENIA Stanisław Dunin-Borkowski 1931–2006 Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 59, No 8 (2011) WSPOMNIENIA Stanisław Kubicki – jeden z pionierów badań podłoża krystalicznego północno-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 54, No 9 (2006) WSPOMNIENIA Stanisław Plewa 1926–2006 Abstract   PDF
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 56, No 3 (2008) WSPOMNIENIA Stanisław Przeniosło 1935–2008 Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 58, No 4 (2010) WSPOMNIENIA Stanisław Wybraniec 1936–2009 Abstract   PDF
Grażyna Burchart, Marek Grad, Lech Krysiński
 
Vol 56, No 1 (2008) WSPOMNIENIA Stefan Kozłowski 1928–2007 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 53, No 5 (2005) WSPOMNIENIA Stefan Młynarski 1934–2004 Abstract   PDF
Sylwester Marek, Krzysztof Jaworowski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak
 
Vol 55, No 10 (2007) WSPOMNIENIA Stefan Śliwiński 1918–2007 Abstract   PDF
Marian Banaś, Ksenia Mochnacka, Adam Piestrzyński
 
Vol 57, No 6 (2009) WSPOMNIENIA Stefania Stanisława Mączyńska 1929–2008 Abstract   PDF
Gwidon Jakubowski
 
Vol 66, No 11 (2018) WSPOMNIENIA Sylwester Skompski 1928–2018 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 52, No 8/1 (2004) WSPOMNIENIA Tadeusz Macioszczyk 1931–2004 Abstract
Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
 
Vol 66, No 2 (2018) WSPOMNIENIA Wanda Bielecka 1916–2017 Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 58, No 10 (2010) WSPOMNIENIA Wiesław Gabzdyl 1936–2010 Abstract   PDF
Krystian Probierz
 
Vol 66, No 3 (2018) WSPOMNIENIA Wiesław Śliżewski 1929–2017 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 52, No 3 (2004) WSPOMNIENIA Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Halina Urban
 
Vol 55, No 3 (2007) WSPOMNIENIA Witold Żabiński 1929–2007 Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska, Wiesław Heflik
 
Vol 52, No 2 (2004) WSPOMNIENIA Władysław Karaszewski 1911–2003 Abstract
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 56, No 5 (2008) WSPOMNIENIA Władysław Pożaryski 1910–2008 Abstract   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 52, No 4 (2004) WSPOMNIENIA Włodzimierz Jacek Mróz 1947–2004 Abstract
Maciej Włodek
 
Vol 53, No 8 (2005) WSPOMNIENIA Zbigniew Kotański 1927–2005 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 54, No 2 (2006) WSPOMNIENIA Zdzisław Dembowski 1925–2005 Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 54, No 11 (2006) WSPOMNIENIA Zofia Borówko-Dłużakowa 1924–2006 Abstract   PDF
Hanna Winter, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 41, No 2 (1993) Wspomnienie o Antku - doc. dr hab. Antoni Hoffman Abstract
Krzysztof Małkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Wspomnienie o Czesławie Żaku Abstract
J. Malinowski, B. Paczyński
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie o Inżynierze Stefanie Daszyńskim Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 61, No 3 (2013) Wspomnienie o Jerzym Kanasiewiczu w 20. rocznicę śmierci Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Jerzy B. Miecznik, Stanisław Z. Mikulski, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) Wspomnienie o Marii Pajchlowej (1919-1996) Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 22, No 9 (1974) Wspomnienie o Marii Tyskiej Abstract
W. Mioduszewska, E. Rühle
 
Vol 42, No 10 (1994) Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim, 1935-1993 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 18, No 11 (1970) Wspomnienie o Reginie Danysz-Fleszarowej Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 42, No 5 (1994) Wspomnienie o Tadeuszu Chojnackim (1920-1993) Abstract
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 43, No 1 (1995) Wspomnienie o Wacławie Słabczyńskim (1904-1994) Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 20, No 3 (1972) Wspomnienie pośmiertne o A. A. Bogdanowie Abstract
J . Znosko
 
Vol 24, No 2 (1976) Wspomnienie pośmiertne o A. P. Winogradowie Abstract
A. Łaszkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Alfonsie Długoszu - twórcy i kustoszu Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstract
J. Poborski
 
Vol 25, No 12 (1977) Wspomnienie pośmiertne o Antonim Patli - humaniście i przyrodniku, działaczu społecznym i kulturalnym, ochroniarzu przyrody Abstract
J. Znosko
 
Vol 23, No 8 (1975) Wspomnienie pośmiertne o doc. dr inż. Janie Wyżykowskim Abstract
Roman Osika
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Docencie Ludwiku Watysze Abstract
Władysław Słowański
 
Vol 17, No 4 (1969) Wspomnienie pośmiertne o dr Stanisławie Krajewskim Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 26, No 11 (1978) Wspomnienie pośmiertne o Julianie Józefie Obtułowiczu Abstract
S. Depowski, S. Wdowiarz
 
Vol 25, No 5 (1977) Wspomnienie pośmiertne o mgr inż. Atanazym Tkaczence (W. Jurkiewicz) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 26, No 1 (1978) Wspomnienie pośmiertne o mgr Marii Lazarek-Kiepurskiej Abstract
W. Jurkiewicz
 
Vol 23, No 6 (1975) Wspomnienie pośmiertne o mgr Romualdzie Żyłce Abstract
J. Kostecki
 
Vol 20, No 5 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. B. Olszewiczu Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Henryku Teisseyrze Abstract
K. Smulikowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Janie Czermińskim Abstract
J. Znosko
 
Vol 19, No 10 (1971) Wspomnienie pośmiertne o prof. K. Guziku Abstract
. ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. L. Sawickim Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 21, No 4 (1973) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze Bolesławie Krupińskim (1893-1972) Abstract
J. Żytka
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze dr Mikołaju Kostyniuku Abstract
Jadwiga Bobrowska
 
Vol 25, No 10 (1977) Wspomnienie pośmiertne o profesorze Romanie Kozłowskim Abstract
K. Pożaryska
 
Vol 20, No 10 (1972) Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Zwierzu Abstract
E. Rühle
 
Vol 20, No 2 (1972) Wspomnienie pośmiertne o T. J. Wojnie (1884-1971) Abstract
A. Łaszkiewicz
 
Vol 56, No 12 (2008) Współczesna aktywność tektoniczna Tatr i Podhala w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR Abstract   PDF
Zbigniew Perski
 
Vol 41, No 5 (1993) Współczesna auto- i allocykliczna sedymentacja w zatoce Josephbukta (Wedel Jarslberg Land, Spitsbergen) Abstract
Tadeusz Merta
 
Vol 39, No 9 (1991) Współczesna geologia inżynierska w świetle prac VI Międzynarodowego Kongresu IAEG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 9 (1992) Współczesna paleosejsmologia i neotektonika Polski Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Współczesne geologiczne prace kartograficzne Oddziału Karpackiego PIG Abstract   PDF
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski, Wojciech Ryłko
 
Vol 7, No 7 (1959) Współczesne kierunki w badaniach petrograficznych węgla Abstract   PDF (Polish)
Jan Ziółkowski
 
Vol 25, No 10 (1977) Współczesne koncepcje klasyfikacji oceny zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 17, No 3 (1969) Współczesne metody stabilizacji wydm. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 70, No 1 (2022) Współczesne obszary występowania mołdawitów – wnioski z eksperymentu transportowania ich przez Nysę Łużycką Abstract   PDF
Tomasz Brachaniec
 
Vol 7, No 6 (1959) Współczesne resztkowe lodowczyki firnowe Wysokich Tatr Abstract   PDF (Polish)
Szymon Wdowiak
 
Vol 32, No 10 (1984) Współczesne ruchy skorupy ziemskiej w świetle nowej tektoniki globowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 1 (1999) Współczesne środowiska sedymentacji pustynnej jakomodel sedymentacji osadów czerwonego spągowca wbasenie polskim - studium terenowe - Szott El Jerid,Thnezja,27.10-07.11.1998 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Współczesne tworzenie się zapadlisk w dnie Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 32, No 4 (1984) Współczesne utwory caliche w okolicach Udżdy (NE Maroko) Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 9, No 1 (1961) Współcześnie zachodzące procesy w złożach siarki i ich znaczenie dla eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński, Stanisław Pawłowski
 
Vol 35, No 12 (1987) Współczesny paleomagnetyzm jako metoda badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 54, No 2 (2006) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — dyskusja Abstract   PDF
Michał Śmigielski, Marek Koprianiuk
 
Vol 54, No 2 (2006) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — replika Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Współczesny transport głazów w potokach i rzekach Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczesny uskok w sąsiedztwie kopalni Bełchatów Abstract
Jerzy Patrzyk, Lech Wysokiński
 
Vol 52, No 11 (2004) Współczynnik konsolidacji ch i współczynnik filtracji kh iłów warwowych z Plecewic k. Sochaczewa w świetle badań dylatometrycznych Abstract   PDF
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 50, No 2 (2002) Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczynnik różnorodności NDI i jego zastosowanie w naukach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Współczynnik sukcesu przedsiębiorstw w 1996 r. Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 3, No 5 (1955) WSPÓŁDZIAŁANIE NAUK GEOLOGICZNYCH Z GOSPODARKĄ NARODOWĄ Abstract
ANDRZEJ BOLEWSKI
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Współdziałanie organów nadzoru górniczego i organów administracji szczebla powiatowego w zakresie rekultywacji terenów po działalności górniczej Abstract   PDF (Polish)
Lidia Król
 
Vol 57, No 7 (2009) Współpraca białorusko-polsko-ukraińska w ramach projektu NATO — Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management—Belarus, Poland, Ukraine V spotkanie robocze, Jerozolima, 20–23.04.2009 Abstract   PDF
Tomasz Nałęcz
 
Vol 8, No 3 (1960) Współpraca Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w 1959 r. Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 2, No 6 (1954) WSPÓŁPRACA GEOLOGÓW, GÓRNIKÓW l TECHNOLOGÓW W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNIEŃ SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract   PDF
Walery Goetel
 
Vol 8, No 9 (1960) Współpraca geologów i geografów Abstract
Stanisław Leszczycki
 
Vol 60, No 2 (2012) Współpraca geologów i górników – na przykładzie Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Adrian Kin, Błażej Błażejowski, Zbigniew Remin
 
Vol 11, No 5 (1963) Współpraca Górnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego z zagranicą Abstract
J. Soboń
 
Vol 45, No 12 (1997) Współpraca między PIG a Estońską Służbą Geologiczną w zakresie badań stratygraficznych Abstract
Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski
 
Vol 51, No 11 (2003) Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu trans granicznemu transportowi zanieczyszczeń Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Burchard-Dziubińska
 
Vol 56, No 2 (2008) Współpraca międzynarodowa łącząca transgraniczną ocenę zagrożeń środowiskowych z zarządzaniem zasobami wód podziemnych Abstract   PDF
Tomasz Nałęcz, Bogusław Kazimierski, Izabela Ploch
 
Vol 51, No 10 (2003) Współpraca naukowa Profesora Henryka Teisseyre’a z Profesorem Kazimierzem Smulikowskim i jego uczniami Abstract
Maria Borkowska
 
Vol 9, No 2 (1961) Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą w roku 1960 Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 56, No 11 (2008) Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z Orange IMAX Abstract   PDF
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 69, No 11 (2021) Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z samorządową administracją geologiczną Abstract   PDF
Joanna Krasuska, Kamilla Olejniczak
 
Vol 8, No 10 (1960) Współpraca polsko-czechosłowacka w Zagłębiu Górnośląskim Abstract
Sona Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 28, No 1 (1980) Współpraca polsko-marokańska w geologii Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 57, No 10 (2009) Współpraca przedsiębiorstw geologicznych z Państwowym Instytutem Geologicznym Abstract   PDF
Wiesław Śliżewski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Współpraca szkół wyższych z jednostkami gospodarki narodowej Abstract
M. Pociej
 
Vol 26, No 5 (1978) Współpraca służb geologicznych PRL i CSRS w dziedzinie techniki i technologii prac geologicznych Abstract
Jan Żurko
 
Vol 4, No 4 (1956) Współpraca urzędów górniczych ze służbami geologicznymi Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 21, No 5 (1973) Współzależność między składem izotopowym siarki i węgla w złożach siarki rodzimej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas
 
Vol 12, No 5 (1964) Współzależność składu mineralnego i niektórych fizycznych własności glin ceglarskich Abstract   PDF (Polish)
M. Kałwa, H. Ropska, Z. Tokarski
 
Vol 6, No 1 (1958) Wstęp do statystycznych metod obliczania zasobów Abstract
Adam Trembecki
 
Vol 69, No 2 (2021) Wstępna analiza kamiennych kręgów w Borach Tucholskich Abstract   PDF
Michał Ruszkowski
 
Vol 69, No 7 (2021) Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen Abstract   PDF
Jakub Bazarnik, Abigail Barker, Jarosław Majka, Karolina Kośmińska, Synnøve Elvevold, Mirosława Bazarnik
 
Vol 29, No 5 (1981) Wstępna charakterystyka geochemiczna ropy naftowej z otworu Daszewo 1 Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Zofia Rzepkowska
 
Vol 69, No 6 (2021) Wstępna charakterystyka mineralogiczna czarnych łupków antrakozjowych z obszaru synklinorium śródsudeckiego Abstract   PDF
Patrycja Wójcik-Tabol, Jolanta Dąbek, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Wstępna charakterystyka petrograficzna piasków glaukonitowych z nadkładu złóż ziemi krzemionkowej na obszarze Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 7 (1965) Wstępna charakterystyka petrograficzna skały ultrafemicznej z okolicy Imbramowic Abstract   PDF (Polish)
Alfred Majerowicz
 
Vol 54, No 6 (2006) Wstępna charakterystyka strukturalno-petrograficzna fyllitów z Podmąchocic w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Sylwester Salwa
 
Vol 16, No 7 (1968) Wstępna charakterystyka surowcowa iłów plioceńskich z rejonu Szamotuł Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec
 
Vol 7, No 1 (1959) WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA MAGNEZYTU Z WIR NA DOLNYM ŚLĄSKU Abstract   PDF (Polish)
KAZIMIERZ CHMURA, RYSZARD PAŁUBICKI
 
Vol 24, No 4 (1976) Wstępna fotointerpretacja geologiczna obrazu Landsat-1 obszaru między Wrocławiem a Poznaniem Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażynski, Julian Sokołowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Wstępna ocena ekotoksykologiczna gleb na obszarze Pól Irygacyjnych we Wrocławiu Abstract   PDF (Polish)
Adriana Trojanowska-Olichwer
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wstępna ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów ilastych z przeróbki kruszyw naturalnych w PPMB Niemce S.A Abstract   PDF (Polish)
Maria Gazda, Lucjan Gazda, Andrzej Radkowiak
 
Vol 50, No 3 (2002) Wstępna ocena przydatności lądowych osadów formacji poznańskiej (ze środkowej Polski i z rejonu przedsudeckiego) do badań magnetostratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Król
 
Vol 58, No 12 (2010) Wstępna ocena składowych naturalnego bilansu wodnego na podstawie obserwacji w lizymetrach Abstract   PDF
Anna Żurek
 
Vol 52, No 11 (2004) Wstępna ocena stanu równowagi hydrogeochemicznej szczaw Ziemi Kłodzkiej przy zastosowaniu modelowania geochemicznego Abstract   PDF
Beata Wiktorowicz
 
Vol 28, No 6 (1980) Wstępna ocena zadań służby geologicznej dla "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Edward Such
 
Vol 43, No 2 (1995) Wstępne badania izotopowe zmienności warunków klimatyczno-limnologicznych w okresie sedymentacji wistuliańskichosadów jeziornych z Jaroszowa Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek, Dariusz Krzyszkowski, Stanisław Hałas
 
Vol 9, No 8 (1961) Wstępne badania nad zwiercalnością skał Abstract
Roman Calikowski, Henryk Muster
 
Vol 23, No 6 (1975) Wstępne badania termicznego pęcznienia iłów zastoiskowych z Łubnej w pow. Piaseczno Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lewowicki, Mirosław Olędzki
 
Vol 51, No 12 (2003) Wstępne dane o badaniach fitoplanktonu w Kamiennym Dole (okolice Kazimierza Dolnego) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska
 
Vol 9, No 2 (1961) Wstępne dane o budowie geologicznej obszaru Ogrodzieniec-Chrząstowice Abstract   PDF (Polish)
Longin Wielgomas, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 55, No 7 (2007) Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom–Sobótka) Abstract   PDF
Krzysztof Łobos, Tomasz Pawlik
 
Vol 56, No 7 (2008) Wstępne dane o nagromadzeniu jeżowców z rodzaju Conulus w profilu dolnego turonu Glanowa (niecka miechowska) Abstract   PDF
Tomasz Borszcz, Artur Gajerski, Michał Rakociński, Adam Szczepańczyk
 
Vol 52, No 3 (2004) Wstępne dane o niebieskim celestynie z Krasiejowa Abstract
Grażyna Bzowska, Irina Gałuskina, Eugeniusz Gałuskin, Eligiusz Szełęg
 
Vol 69, No 3 (2021) Wstępne dane o nowym wystąpieniu różowego korundu (rubinu) w Sławniowicach w Sudetach Wschodnich Abstract   PDF
Krzysztof Łobos, Tomasz Pawlik
 
Vol 40, No 10 (1992) Wstępne dane o profilu pogranicza dewonu i karbonu w Kowali Abstract
Jan Malec, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 29, No 2 (1981) Wstępne dane o tektonice permomezozoiku LZW w świetle prac fotointerpretacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Michał Stefan Wilczyński
 
Vol 59, No 1 (2011) Wstępne dane o tropach stawonogów z furongu (górnego kambru) Wiśniówki Wielkiej (Góry Świętokrzyskie) i ich tafonomii Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne dane paleomagnetyczne z wybranych skał dolnego kambru Gór Świętokrzyskich (region kielecki) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Wojciech Kozłowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Wstępne dane z wiercenia Tyszowce IG I Abstract
Antoni Żelichowski
 
Vol 19, No 6 (1971) Wstępne informacje o mikrofaunie z warstw poznańskich rejonu Olsztyna Abstract   PDF (Polish)
Danuta Giel
 
Vol 7, No 2 (1959) Wstępne opracowanie stratygrafii środkowego i górnego ludlowu w Górach Świetokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa
 
Vol 66, No 2 (2018) Wstępne rozpoznanie obwódek cyrkonowo-hafnowych wokół minerałów kruszcowych w złożach Fe-Ti-V w suwalskim masywie anortozytowym (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 29, No 4 (1981) Wstępne rozpoznanie tektoniki spękaniowej w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki, Zbigniew Kokesz
 
Vol 22, No 6 (1974) Wstępne uwagi na temat interpretacji wyników sondowań dynamicznych i statycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Wstępne uwagi na temat rozwoju i stratygrafii piaskowca pstrego Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 19, No 1 (1971) Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca Abstract   PDF (Polish)
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 14, No 6 (1966) Wstępne uwagi o utworach czwartorzędowych okolic Stoczka Łukowskiego Abstract   PDF
Stefania Gadomska
 
Vol 5, No 3 (1957) Wstępne wiadomości o złożu barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 13, No 4 (1965) Wstępne wiadomości o złożu kwarcu w Taczalinie k. Legnicy Abstract   PDF (Polish)
Teresa Czyżowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 52, No 11 (2004) Wstępne wyniki analizy żwirów wskaźnikowych dla sudeckiego obszaru źródłowego w aluwiach dorzecza Odry Abstract   PDF
Janusz Badura, Fritz Brose, Hans Ulrich Thieke
 
Vol 11, No 6 (1963) Wstępne wyniki bada nad egzotykami z łupków spaskich Abstract
Jan Jasionowicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań bursztynów z rejonu Możdżanowa Abstract
Monika Błaszak, Róża Krzywobłocka-Laurow
 
Vol 67, No 3 (2019) Wstępne wyniki badań geochemicznych i mineralogicznych stref wietrzenia złoża cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd
 
Vol 22, No 10 (1974) Wstępne wyniki badań geochemicznych w rejonie Gołuchowic (Górny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 6, No 6 (1958) Wstępne wyniki badań geologiczno-inżynierskich dla projektowanego stopnia piętrzącego w Kazimierzu Abstract   PDF
Mieczysław Buczyński
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki badań geotermicznych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Jan Pałys
 
Vol 46, No 4 (1998) Wstępne wyniki badań izotopowych δ13C i δ34S nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach zasadowych w masywie suwalskim (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 50, No 5 (2002) Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika, Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Staśko, Sebastian Szczepanowski, Magdalena Modelska, Jerzy Dorda, Beata Kozłowska
 
Vol 22, No 8 (1974) Wstępne wyniki badań lessów wschodniej części Gór Świętkorzyskich jako surowca do produkcji glinoporytu Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 27, No 8 (1979) Wstępne wyniki badań metalonośności wód odpływowych i ścieków z kopalni “Bolesław” i “Olkusz” Abstract
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 20, No 12 (1972) Wstępne wyniki badań mikrofaunistycznych starszego trzeciorzędu rejonu Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 6, No 2 (1958) Wstępne wyniki badań nad diatomitami karpackimi Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 52, No 3 (2004) Wstępne wyniki badań nad pochodzeniem siarki z wykwitów gipsowych powstających w budowlach zabytkowych Warszawy Abstract   PDF
Ewa Kasperowicz, Ewa Słaby, Marek Kościński
 
Vol 45, No 4 (1997) Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowymi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Ihor M. Bubniak, Marta Rauch, Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Wstępne wyniki badań nad wapieniami egzotykowymi z warstw grodziskich Abstract
Kazimiera Malik
 
Vol 13, No 6 (1965) Wstępne wyniki badań nad wiekiem osadów doliny Wisły pod Tarnobrzegiem Abstract   PDF (Polish)
A. Krauss, E. Mycielska-Dowgiałlo, K. Szczepanek
 
Vol 36, No 7 (1988) Wstępne wyniki badań nad złotonośnością dorzecza Oldzy i środkowego Pobobrza Abstract
Edmund Rutkowski, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wstępne wyniki badań osadów stanowiska interstadiału Brorup w Starym Kurowie koło Drezdenka Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozarski, Bolesław Nowaczyk, Kazimierz Tobolski
 
Vol 65, No 6 (2017) Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador) Abstract   PDF (Polish)
Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań petrograficznych środkowo- i górnodewońskich skał węglanowych napotkanych otworami wiertniczymi w obszarze Kraków-Tarnów Abstract   PDF (Polish)
Lidia Górska, Wiesław Heflik, Edward Jawor, Władysław Moryc
 
Vol 67, No 3 (2019) Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Wójcik-Tabol, Anna Górecka-Nowak, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 58, No 7 (2010) Wstępne wyniki badań prototypowego układu minisiłowni z ORC zasilanej wodą o temperaturze 100°C Abstract   PDF
Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Piotr Klonowicz, Aleksander Stachel, Paweł Hanausek, Wojciech Klonowicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Wstępne wyniki badań składu chemicznego wód krasowych Ziemi Kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński, Bartłomiej Rzonca
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki badań soli kamiennej w Šibošnicy koło Tuzli (płn. Bośnia) Abstract
Michajlo Jeremić
 
Vol 50, No 9 (2002) Wstępne wyniki badań zawartości pierwiastków ziem rzadkich w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 11 (1969) Wstępne wyniki badań zawartości strontu w ewaporatach polskich metodą absorpcyjną spektroskopii atomowej Abstract   PDF (Polish)
Anna Antoniewicz, Jerzy Fijał
 
Vol 55, No 4 (2007) Wstępne wyniki badań zespołów minerałów i materii organicznej w regionie bieszczadzkim Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Leszek Jankowski, Irena Matyasik
 
Vol 53, No 9 (2005) Wstępne wyniki badań zmian fazowych w trakcie obróbki termicznej serpentynitów z Nasławic (masyw Gogołów–Jordanów, Sudety) Abstract   PDF
Bartosz Budzyń, Grzegorz Rzepa, Jakub Bazarnik
 
Vol 46, No 2 (1998) Wstępne wyniki hydrogeologiczne wiercenia C-l w Jeleniej Górze-Cieplicach Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło, Józef Fistek
 
Vol 12, No 11 (1964) Wstępne wyniki i perspektywy poszukiwań złóż kruszywa w woj. olsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 25, No 5 (1977) Wstępne wyniki kompleksowych badań właściwości fizycznych skał krystalicznych z okolic Janowic Wielkich w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Teresa Hanczke, Andrzej Jaworski
 
Vol 58, No 4 (2010) Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca Abstract   PDF
Bartosz Papiernik, Wojciech Górecki, Andrzej Pasternacki
 
Vol 9, No 5 (1961) Wstępne wyniki nowszych prac wiertniczych prowadzonych w niecce tomaszowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 35, No 6 (1987) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Boguszyn IG-1 (Sudety) Abstract
Maria Chorowska, Jerzy Milewicz, Krzysztof Radlicz
 
Vol 19, No 12 (1971) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Gronów IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Wstępne wyniki oznaczeń związków organicznych w glebach, igłach sosny i porostach z obszaru Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Zofia Dobieszyńska, Ewa Grabiec-Raczak, Marta Janasz, Barbara Kamińska, Aleksandra Sztuczyńska
 
Vol 11, No 4 (1963) Wstępne wyniki prac hydrochemicznych przeprowadzonych w rej. Strzegom-Sobótka i w okolicy Nowej Rudy Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kerber
 
Vol 8, No 4 (1960) Wstępne wyniki prac poszukiwawczych za glinkami ceramicznymi na S od Bolesławca Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 34, No 9 (1986) Wstępne wyniki spotkania specjalistów polskich i radzieckich dotyczącego kierunków, zakresów i metodyki prac geologiczno-poszukiwawczych złóż węglowodorów w Polsce w latach 1986-1990 Abstract
Stanisław Radecki
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki wiercenia Augustów Abstract
Barbara Strzelecka
 
Vol 10, No 2 (1962) Wstępne wyniki wiercenia l K.W. Wieluń Abstract
Zbigniew Deczkowski, Longin Wielgomas
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki wiercenia Otyń Abstract
Zbigniew Werner, Maciej Podemski
 
Vol 9, No 6 (1961) Wstępne wyniki wiercenia Sulechów IG 1 Abstract
Stanisława Gortyńska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wstępne wyniki wiercenia Wejherowo Abstract
Henryk Szaniawski, Zbigniew Werner
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Marian Kiełt, Leszek Kurowski, Krzysztof Mastalerz, Stanisław Mazur, Józef Nowak, Piotr Pasek
 
Vol 52, No 7 (2004) Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy Abstract   PDF
Jerzy Nita, Zbigniew Perski, Ryszard Chybiorz
 
Vol 45, No 12 (1997) Wstępny izotopowy bilans mas siarki w skałach maficznych zespołu ofiolitowego Ślęży: ślady metamorfizmu dna oceanicznego Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek, Anita Weber-Weller
 
Vol 25, No 3 (1977) Wstępny projekt tabeli biostratygraficznej trzeciorzędu w Polsce pozakarpackiej Abstract
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 24, No 11 (1976) Wszechzwiązkowa Konferencja nt. badań geologiczno-inżynierskich w Leningradzie Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 4, No 4 (1956) Wszechzwiązkowa Narada Stratygraficzna (JG) Abstract
, .
 
Vol 43, No 8 (1995) Wszystko dla autostrad'95 Toruń, 20-22.04.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 65, No 12 (2017) WTDARZENIA Oddział Sudecki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu – krótka historia społecznego fenomenu Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Kozakiewicz, Marcin Kuleszo
 
Vol 66, No 4 (2018) Wtłaczanie wód do górotworu – dokumentacja hydrogeologiczna na tle przepisów prawnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
 
Vol 43, No 7 (1995) Wulkanizm w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich - Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Grotołaz (1950-1957). Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe. Bibliografia Abstract
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Kazimierz Kowalski. Bibliografia speleologiczna za okres 1946-1996 Abstract
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 15, No 2 (1967) Wybielanie i usuwanie tlenków żelaza z surowców kaolinowych okolic Bolesławca metodami chemicznymi Abstract   PDF (Polish)
Janina Kowalska, Bożena Królak
 
13251 - 13500 of 15286 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>