Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wód w obrębie masywu tatrzańskiego

Danuta Małecka

Abstrakt


CHEMICAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC FALL, SURFACE AND SUBSOIL WATER OF THE TATRIC MASSIF

.

Pełny tekst:

PDF