Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 9 (2002) Góry Świętokrzyskie a orogeneza kaledońska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 51, No 6 (2003) Gospodarcza funkcja opłat eksploatacyjnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 36, No 9 (1988) Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 44, No 7 (1996) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi z górnictwa i energetyki Abstract
Stanisław Traczyk
 
Vol 50, No 12 (2002) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Fajfer, Joanna Kozieł, Barbara Labryga, Janina Zasucha
 
Vol 42, No 11 (1994) Gospodarka odpadami w USA - ważny element ochrony zasobów Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 4 (2006) Gospodarka solą kamienną w Polsce i na świecie w ostatnim dwudziestoleciu Abstract   PDF
Michał Gientka, Marcin Tymiński
 
Vol 65, No 2 (2017) Gospodarka surowcami mineralnymi w Chinach – wybrane aspekty ekonomiczne i społeczno-środowiskowe Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Badera
 
Vol 31, No 1 (1983) Gospodarka surowcami skaleniowymi Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 28, No 8 (1980) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 50, No 2 (2002) Gospodarka zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN - Bełchatów, 22.11.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 6 (2001) Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk - Katowice, 23.04.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Gospodarka złożem siarki Machów - Tarnobrzeg w aspekcie likwidacji odkrywki z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i rekultywacji terenów pogórniczych Abstract
Edward Gorylewski
 
Vol 26, No 5 (1978) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 24, No 3 (1976) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
, ,
 
Vol 41, No 8 (1993) Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy wizje) Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) G.R. Thompson & J. Turk — Introduction to Physical Geology Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 6 (2002) Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Petro F. Gozik, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 2 (1961) Graficzne metody interpretacji badań elektrooporowych w poszukiwaniach wody Abstract
Juliusz Kohsling
 
Vol 34, No 11 (1986) Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych Abstract
Barbara Bagińska, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 22, No 11 (1974) Graficzne wyznaczanie wartości Φ dla celów analizy uziarnienia skał Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 47, No 6 (1999) Grafit, miedź, nikiel, ołów, skalenie, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Grafit w skałach suwalskiej intruzji norytowo-anortozytowej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 52, No 5 (2004) Granica baden–sarmat w zapisie geochemicznym osadów w północnej części zapadliska przedkarpackiego — implikacje stratygraficzne Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski, Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 16, No 6 (1968) Granica bajosu i batonu oraz problem wezulu i kujawu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kopik, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 10 (1992) Granica fran/famen a koralowce czteropromienne Abstract
Tomasz Wrzołek
 
Vol 46, No 11 (1998) Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Granica laminarnego przepływu wody w obsypce żwirowej studni eksploatacyjnej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Matyka, Mariusz Mądrala
 
Vol 40, No 5 (1992) Granica między górnym pstrym piaskowcem - retem a wapieniem muszlowym w SW Polsce Abstract
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 30, No 11 (1982) Granica neogen-czwartorzęd w świetle badań paleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Granica oligocen-miocen w polskich Karpatach zewnętrznych na podstawie nanoplanktonu wapiennego Abstract   PDF
Małgorzata Garecka
 
Vol 51, No 11 (2003) Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 13, No 8 (1965) Granica ret-pstry piaskowiec w triasie chrzanowskim Abstract
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) GRANICZNY M. & SATKÛNAS J. – Polish-Lithuanian Geological Cooperation: 20 years experience and perspectives. Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 49, No 7 (2001) Granit z Bugaja ma 485 milionów lat Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber, Stanisław Hałas
 
Vol 14, No 6 (1966) Granitoidy podłoża krystalicznego w Rajgrodzie Abstract   PDF
Bronisław Gaczyński
 
Vol 57, No 4 (2009) Granitoidy Warmii—geochemiczne i izotopowe korelacje z kompleksem mazurskim (podłoże krystaliczne NE Polski) Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska, Ian S. Williams
 
Vol 71, No 1 (2023) Granitowe otoczaki w architekturze Podtatrza Abstract   PDF
Krzysztof Miraj, Karol Plesiński
 
Vol 57, No 6 (2009) Granity typu A w kompleksie mazurskim — przyczynek do dyskusji o klasyfikacji granitów Abstract   PDF
Aleksandra Gawęda, Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 57, No 7 (2009) Granity „zimne” i „gorące” —charakterystyka i optymalizowanie metod datowania cyrkonów Abstract   PDF
Krystyna Klimas
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Graptolites – stratigraphic tool in the exploration of zones prospective for the occurrence of unconventional hydrocarbon deposits Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 61, No 8 (2013) Graptolity – narzędzie stratygraficzne w rozpoznaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 43, No 2 (1995) Grawimetryczna pseudo rzeźba cieniowana Polski Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Grawimetryczne modelowanie 3D struktury Plavnicy (Słowacja) Abstract   PDF
Blanka Bednárová
 
Vol 67, No 5 (2019) Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka
 
Vol 47, No 2 (1999) Grejzeny w Tatrach Zachodnich (komunikat wstępny) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skupiński, Andrzej Wilamowski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Groundwater and mass transport modelling for documentation and protection of groundwater resources Abstract   PDF
Marek Nawalany, Jan Przybyłek, Stanisław Staśko
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Groundwater monitoring as a tool of the hydrogeological cartography in Poland in the light of Water Framework Directive Abstract   PDF
Bogusław Kazimierski, Andrzej Sadurski
 
Vol 34, No 4 (1986) Growth of crystals and sedimentary structures in the sabre-like gypsum (Miocene, southern Poland) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 33, No 4 (1985) Grubookruchowe osady czerwonego spągowca w rejonie siewiersko-olkuskim w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Anna Maliszewska
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Grunty antropogeniczne w dokumentowaniu warunków geologiczno-inżynierskich dla budowli drogowych – wybrane problemy Abstract   PDF
Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 35, No 1 (1987) Grzechy typologii Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 1 (1993) GSGP 2 - PANGEA - nowy międzynarodowy projekt badawczy, 23-28 maja 1992 r. Abstract
J. Szulc
 
Vol 56, No 12 (2008) Guilin — kraina mogotów Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 16, No 5 (1968) Gwinejskie diamenty Abstract
Lancei Bakayoko
 
Vol 34, No 4 (1986) Gypsum ooids from the Miocene deposits of the vicinity of Staszów Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk, Maciej Bąbel
 
Vol 8, No 1 (1960) Głaz narzutowy przed Instytutem Geologicznym – nieco historii Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 7, No 2 (1959) Głaz narzutowy stwierdzony badaniami magnetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 64, No 10 (2016) Głazy narzutowe Drawieńskiego Parku Narodowego i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 63, No 4 (2015) Głazy narzutowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – potencjał badawczy i geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Piotr Paweł Woźniak, Karol Tylmann, Aleksandra Kobiela
 
Vol 70, No 1 (2022) Głazy narzutowe z okolic Przedborza jako obiekty geodziedzictwa oraz ich znaczenie dla geologii czwartorzędu i geoturystyki Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska, Dariusz Wieczorek, Ryszard Zabielski, Andrzej Stoiński
 
Vol 51, No 7 (2003) Głazy narzutowe „Trojaczki” – nowo ustanowiony pomnik przyrody nieożywionej w Tarnowie Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki badawczy otwór wiertniczy w strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski, Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki otwór badawczy w Sudetach - przesłanki i niektóre argumenty Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza
 
Vol 28, No 12 (1980) Głębokie wiercenie badawcze Toruń-1 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb, Jan Kaczyński
 
Vol 41, No 1 (1993) Głębokomorskie kanały wulkaniczne: świat bez słońca Abstract
T. Marszczak, M. Graniczny
 
Vol 49, No 3 (2001) Głębokościowa zmienność gęstości właściwej: efekt błędów pomiarowych czy procesów naturalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 16, No 6 (1968) "Głębokościowe" mapy hydrochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 9 (1976) Głębsze podłoże geologiczne okolicy Poznania w świetle badań z lat 1973-1975 Abstract   PDF (Polish)
Halina Krawczyńska-Grocholska, Wojciech Grocholski
 
Vol 56, No 3 (2008) Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 66, No 6 (2018) Głos w sprawie 100-letniego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 2, No 11 (1954) Głosy czytelników Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 6 (1955) Głosy czytelników Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Głosy czytelników JESZCZE W SPRAWIE KSIĄŻKI AWDUSINA "ILASTE SKAŁY OSADOWE" Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 3, No 4 (1955) Głosy czytelników MŁODYM GEOLOGOM NALEŻY POMÓC Abstract   PDF
Anatol Zieliński
 
Vol 3, No 2 (1955) Głosy czytelników UPOŚLEDZENIE GEOLOGII W SZKOŁACH WYŻSZYCH l ŚREDNICH Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 58, No 7 (2010) Główne bariery rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Propozycje zmian Abstract   PDF
Beata Kępińska, Barbara Tomaszewska
 
Vol 50, No 3 (2002) Główne cechy geochemiczne utworów formacji poznańskiej: aspekty środowiskowe i stratygraficzne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Petro Gożyk, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Główne dyslokacje Karpat wewnętrznych na obrazach satelitarnych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Główne elementy tektoniczne paleozoiku antyklinorium świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczekwski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 25, No 11 (1977) Główne etapy ewolucji tektogenu waryscyjskiego Polski w świetle teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 31, No 12 (1983) Główne fazy orogeniczne przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 4 (1965) Główne kierunki badań paleontologicznych w świetle X Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Leon Karczewski
 
Vol 24, No 7 (1976) Główne kierunki eksploatacji płytkich pokładowych złóż siarki metodą otworowego wytopu Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 9, No 11 (1961) Główne kierunki poszukiwań soli potasowo-magnezowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 25, No 4 (1977) Główne kierunki prac państwowej służby geologicznej na tle dorobku XXV-lecia Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Główne kierunki regionalnych badań hydrogeologicznych w Katedrze Hydrogeologii UW Abstract
Józef Gołąb, Stefan Krajewski, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 8, No 8 (1960) Główne kierunki rozwoju techniki robót geologicznych (lata 1961-1965) Abstract
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 13, No 7 (1965) Główne kierunki spękań w wirowskim masywie serpentynitowym Abstract
Kazimierz Chmura, Janusz Sułkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Główne problemy ewolucji płatów lessowych w okresie 20000 - 8000 lat BP na wyżynach polskich Abstract
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 8, No 1 (1960) Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 52, No 10 (2004) Główne problemy geologii regionu łódzkiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Piotr Czubla
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 2, No 10 (1954) Główne typy uwarstwienia skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 5, No 12 (1957) Główne wytyczne do poszukiwań złóż cynkowo-ołowiowych na terenie Górnego Śląska Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 14, No 2 (1966) Główne zadania państwowej służby geologicznej w planie prac na 1966 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 21, No 11 (1973) Główne zadania w zakresie ochrony wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 62, No 12 (2014) Główny Geolog Kraju z wizytą w Chinach – konferencja China Mining 2014 Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wojtczak
 
Vol 45, No 5 (1997) H. Clark - Giant Ore Deposits. II Controls on the Scale of Orogenic-Magmatic-Hydrothermal Mineralization Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) H. Greinert (red.) - Regional glacitectonic of Western Poland Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) H. Greinert, U. Kołodziejczyk & A. Greinert (red.) — Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry — sytuacja po powodzi 1997 roku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 5 (1995) H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.) - Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2 Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 45, No 2 (1997) H. Kościówko& R. Wyrwicki (red.) - Metodyka badańkopalin ilastych Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 49, No 6 (2001) H. Maruszczak (red.) - Podstawowe profile lessów w Polsce Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 11 (2000) H. Metzner — Vom Chaos zum Bios. Gedankenzum Phänomen Leben Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 12 (1997) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits. Research and Exploration - Where to they meet? Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do they meet? Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 6 (1997) H. Schandelmeier & P.-O. Reynolds (eds.), A.-K. Semtner (co-ed. map) - Palaeogeographic-Palaeotectonic Atlas of North-Eastern Afrika, Arabia, and Adjacent Areas. Late Neoproterozoic to Holocene Abstract
Marek Peryt
 
Vol 50, No 6 (2002) H. Sigurdsson (Ed.) - Encyclopedia of volcanoes Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 11 (1996) H. Sylwestrzak - Kalcyt - Kamień węgielny mineralogii; Siarka - Kamień piekielny; Skalenie – Minerały najpospolitsze Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 8 (2000) H. Sylwestrzak - Od krzemienia do piezokwarcu, czyli mineralogia jest ciekawa Abstract
Barbara Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 10/1 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 52, No 7 (2004) H. U. Schmincke — Volcanism Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) Halina Klatkowa 1924-1997 Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 46, No 12 (1998) Halina Łozińska - Stępień 1929-1998 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 4, No 6 (1956) Haloizyt i endelit Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 11 (1969) Haueryt Abstract
Maria Hubicka-Ptasińska, Marek Nieć, Witold Żabiński
 
Vol 50, No 3 (2002) Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Hałdy na Dolnym Śląsku - wstępne wyniki ewidencjonowania i oceny wartości użytkowej Abstract
Cezary Sroga
 
Vol 44, No 11 (1996) H.D. Holland, U. Petersen - Living Dangerously. The Earth, its Resources and Environment Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) He isotopes from gas seeps in the Eastern Carpathians Abstract
Orlando Vaselli, Gabriella Magro, Angelo Minissale, Ioan Seghedi, Franco Tassi, Dimitri Abbado, Alexandru Szakacs
 
Vol 71, No 3 (2023) Heflikit – uhonorowanie badań naukowych Profesora Wiesława Heflika Abstract   PDF
Magdalena Dumańska-Słowik
 
Vol 14, No 9 (1966) Hel - kopalina użyteczna Abstract   PDF
Ryszard Labuś
 
Vol 6, No 3 (1958) Hematyt z domieszką wolframu Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 8 (2003) Henry Darcy i prawo filtracji (w dwusetną rocznicę urodzin) Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak
 
Vol 56, No 4 (2008) Henryk Górnicki 1928–2008 Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 45, No 6 (1997) Henryk Makowski (1910-1997) Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Henryk Pendias (1921 - 1994) - Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 3 (1970) Henryk Świdziński - wspomnienie pośmiertne Abstract
Zofia Maślankiewiczowa
 
Vol 49, No 6 (2001) Henryk Łobanowski 1931-2000 Abstract
Przyjaciele .
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Piotr Neścieruk, Franz Reiter, Jacek Rubinkiewicz, Wojciech Ryłko, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 11 (1996) Heterolityczne osady pływowe w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński, Marek Doktor
 
Vol 45, No 2 (1997) H.G. Reading (Ed.) - Sedimentary Environments: Processes,Facies and Stratigraphy Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 30, No 9 (1982) Hierarchia czasowych pojęć tektogenezy Abstract
Józef Oberc
 
Vol 53, No 4 (2005) Hipabisalny magmatyzm w zapisie petrograficznym — na przykładzie rejonu Żeleźniaka, Góry Kaczawskie Abstract   PDF
Katarzyna Machowiak, Andrzej Muszyński
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Hipotetyczny masyw na północy Gór Świętokrzyskich a górny sylur antykliny Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Historia badań geofizycznych w związku z poszukiwaniem złóż soli w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Historia diagenetyczna późnopermskiej facji jądra biohermy na obszarze Wegener Halvo (wschodnia Grenlandia) Abstract   PDF (Polish)
Peter A. Scholle, Lars Stemmerik, Dana S. Ulmer
 
Vol 70, No 2 (2022) Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Andrzej Stoiński, Zbigniew Tyczyński, Paweł Gawron, Bartosz Kozak, Paweł Król, Wiesław Trela
 
Vol 68, No 1 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Aurelia Pelczar (1929–2019) Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik
 
Vol 69, No 1 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Działalność geologiczna Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX w. na przykładzie Brunona Józefa Szafarkiewicza (1821–1892) Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 70, No 12 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Geologiczne i paleontologiczne zainteresowania Franciszka Chłapowskiego (1846–1923). W setną rocznicę śmierci Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 70, No 2 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Iwona Garlicka (1932–2021) Abstract   PDF
Małgorzata Górecka, Antoni Wójcik
 
Vol 68, No 10 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jacek Rajchel (1944–2020) Abstract   PDF
Jan Golonka
 
Vol 68, No 6 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jan Dowgiałło (1932–2019) Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 69, No 3 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Janusz Kopik (1930–2021) Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 70, No 6 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jerzy Fedak 1931–2015 – uzupełnienie życiorysu po latach Abstract   PDF
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 69, No 8 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jerzy Gągol (1947–2021) Abstract   PDF
Jan Urban, Paweł Król
 
Vol 69, No 4 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jerzy Grodzicki (1935–2021) Abstract   PDF
Teresa Madeyska, Izabella Luty, Jerzy Giżejewski
 
Vol 70, No 7 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Krzysztof Emil Beres (1915–1944), geolog, żołnierz AK Abstract   PDF
Tomasz Andrzej Nowak
 
Vol 68, No 7 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Maria Agnieszka Borkowska-Łydka (1923–2019) Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 70, No 5 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA O Towarzystwie Muzeum Ziemi w 90 rocznicę utworzenia Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 70, No 3 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Profesor dr hab. Leonard Maria Mastella (1938–2022) – geolog z „mokrą głową” Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 68, No 11 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Profesor Ryszard Dadlez – stratygraf, tektonik, pionier nowoczesnych metod w badaniach geologii regionalnej Polski Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 12 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Roman Ney (1931–2020) Abstract   PDF
Eugeniusz Mokrzycki, Krzysztof Galos, Krzysztof Szamałek
 
Vol 70, No 1 (2022) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Stanisław Orłowski (1931-2021) Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 69, No 10 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Stanisław Ostaficzuk 1935–2021 Abstract   PDF
Justyna Ciesielczuk, Zygmunt Heliasz
 
Vol 68, No 2 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Wojciech Ryłko (1950–2019 Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik, Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 69, No 5 (2021) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Z dziejów Państwowego Instytutu Geologicznego Prawnofinansowy kontekst leczenia i pogrzebu prof. Karola Bohdanowicza oraz nagrobka na jego mogile Abstract   PDF
Maciej Kijowski
 
Vol 68, No 3 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Zbigniew Kowalczewski (1938–2018) Abstract   PDF
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 62, No 3 (2014) HISTORIA GEOLOGII Wzrost i upadek zainteresowania metanem z serii węglonośnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 7 (1998) Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna Abstract
Jacek Płonczyński, Józef Boratyn
 
Vol 56, No 6 (2008) Historia i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Stefan W. Alexandrowicz, Renata Stachowicz-Rybka
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia i teraźniejszość Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 58, No 10 (2010) Historia naturalna – wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 3–26.09.2010 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 70, No 4 (2022) Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Regina Kramarska, Bohdan Kozerski
 
Vol 70, No 4 (2022) Historia Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Małgorzata Labus, Rafał Sikora, Katarzyna Strzemińska
 
Vol 70, No 4 (2022) Historia Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 70, No 4 (2022) Historia Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor
 
Vol 70, No 4 (2022) Historia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1970–2021 Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Aleksander Kowalski
 
Vol 20, No 6 (1972) Historia odkrycia i eksploatacji złoża rud arsenu w Złotym Stoku Abstract
Halina Budzyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) Historia odkrycia Zagłębia Nadbużańskiego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Makowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Historia oraz działalność katedry złóż rud Akademii Górniczo- Hutniczej Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 56, No 1 (2008) Historia paleozoicznych pożarów Abstract   PDF
Joanna Haydukiewicz, Jolanta Muszer
 
Vol 68, No 5 (2020) Historia pierwszej w Warszawie pracowni mikropaleontologicznej Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Swadowska, Magdalena Sikorska
 
Vol 57, No 8 (2009) Historia powstania geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej Abstract   PDF
Edward Kuchta
 
Vol 68, No 5 (2020) Historia regionalnych badań geologicznych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu oraz perspektywy na najbliższe lata Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 4 (1995) Historia rodzajowego zróżnicowania koralowców Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer, Łukasz Górny-Zając
 
Vol 54, No 1 (2006) Historia rozwoju dwóch torfowisk mszarnych w Borach Tucholskich Abstract   PDF
Mariusz Lamentowicz, Milena Obremska, Edward A.D. Mitchell
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia sylifikacji w piaskowcach kambru z rejonu Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 4 (1996) Historia termiczna a generacja węglowodorów w rejonie struktury Dobrzycy (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Historia termiczna polskiej części basenu bałtyckiego na podstawie analizy zdolności refleksyjnej materii organicznej Abstract   PDF
Izabella Grotek, Paweł Poprawa
 
Vol 41, No 8 (1993) Historia udokumentowania złoża Krzemianka Abstract
Antoni Parecki
 
Vol 71, No 1 (2023) Historia zapisana w kamieniu romańskiej kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie Abstract   PDF
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
 
Vol 58, No 12 (2010) Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu Abstract   PDF
Andrzej Traczyk, Barbara Woronko
 
Vol 45, No 4 (1997) Historyczne i współczesne źródła Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 52, No 11 (2004) Historyczne uwarunkowania powodzi w dorzeczu Odry i znaczenie prewencyjnego planowania przestrzennego Abstract   PDF
Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Janusz Zaleski
 
Vol 32, No 1 (1984) Historyczny przegląd rozwoju produkcji złota Abstract
W. Jurkiewiczowa
 
Vol 55, No 1 (2007) H.J. ZILLMER — Kłamstwo ewolucji Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 5 (1999) H.L. Barnes - Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 12 (1996) H.O. Peitgen, H. Jiirgens, D. Saupe - Granice chaosu. Fractale. Część 1 - Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) H.-O. Peitgen, H. Jurgens & P. Saure - Granice chaosu. Fraktale. Część 2 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Holoceńskie osady wapienne: właściwości i chemizm żelu, skład części płynnej i suchej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Holy Cross Mountains in the Caledonian, Variscan and Alpine cycles — major problems, open questions Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 29, No 11 (1981) Horyzont podmenilitowych margli globigerynowych polskich Karpat zewnętrznych a zagadnienie granicy eocen-oligocen Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska
 
Vol 5, No 12 (1957) Horyzonty nagromadzenia spor grzybów karbońskich w warstwach ostrawskich Abstract
Soňa Dybová
 
Vol 51, No 11 (2003) H.-P. Barkenthien & M. Kramer (Red.) — Neue Wege zu Umweltpartnerschaften mit Mittel- und Osteuropa Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 57, No 11 (2009) Hubert Sylwestrzak 1933–2009 Abstract   PDF
Rodzina i Przyjaciele .
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe Abstract   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad, G. Randy Keller, POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 Working Groups
 
Vol 27, No 11 (1979) Hydroakustyczna metoda określania osadów dennych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Orłowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Hydrocarbon Accumulations in Poland Abstract   PDF
Stanisław Niedbalec, Stanisław Radecki
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka obszarów przyległych do zbiornika czorsztyńskiego Abstract
Anna Gryczko
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych niecki artezyjskiej Podhala Abstract
Józef Chowaniec, Danuta Małecka, Stanisław Witczak
 
Vol 51, No 11 (2003) Hydrochemiczna klasyfikacja wód źródlanych zlewni Dzierżąznej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz, Janusz Burchard, Urszula Hereźniak-Radecka
 
Vol 53, No 11 (2005) Hydrochemiczna ocena porównawcza wód jeziora Jamno i Bukowo Abstract   PDF
Roman Cieśliński
 
Vol 36, No 7 (1988) Hydrodynamiczne warunki depozycji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 52, No 11 (2004) Hydroenergetyczne wykorzystanie rzek dorzecza Odry w ramach „Programu dla Odry 2006” Abstract   PDF
Andrzej Jasiński, Jacek Krzemiński,, Lech Poprawski,, Anna Sieradzka
 
Vol 57, No 8 (2009) Hydrogeochemia szczaw termalnych dusznickiego systemu hydrogeotermicznego Abstract   PDF
Beata Wiktorowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Hydrogeochemiczna i regionalna charakterystyka występowania wód termalnych na Spitsbergenie Abstract   PDF (Polish)
Robert Tarka, Tomasz Olichwer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Hydrogeologia dla rolnictwa i wsi – wspomnienie dawnej organizacji i osiągnięć Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Piórek
 
Vol 54, No 10 (2006) Hydrogeologia Karpat Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 33, No 1 (1985) Hydrogeologia na XXVII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym, Moskwa 1984 r Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 11 (1956) Hydrogeologia niecki warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Teresa Zajewska
 
Vol 53, No 7 (2005) Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa — T. 1 red. Z. WILK, T. 2 red. Z. WILK & T. BOCHEŃSKA, T. 3 red. T. BOCHEŃSKA & R. KULMA. Abstract   PDF
Andrzej Szczepański
 
Vol 44, No 12 (1996) Hydrogeologia rynien czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Manfred Keil
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Hydrogeological cartography as a tool supporting water management, spatial planning and environmental protection Abstract   PDF
Piotr Herbich, Małgorzata Woźnicka, Stanisław Witczak
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Hydrogeological Map of Poland 1 : 50,000 — present state and development of computer data base Abstract   PDF
Piotr Herbich
 
Vol 35, No 5 (1987) Hydrogeological problems of Carboniferous coal basins in Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Hydrogeologiczna interpretacja wyników obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 16, No 7 (1968) Hydrogeologiczna mapa Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 12 (1976) Hydrogeologiczna problemy podziemnego składowania ścieków przemysłowych Abstract   PDF (Polish)
K. E. Pitiewa
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Hydrogeologiczna Szkoła Letnia - Identyfikacja parametrów i konstrukcja modeli hydrogeologicznych - Warszawa, 22-24.08.2002 Abstract
Anna Mikołajczyk, Elżbieta Przytuła
 
Vol 19, No 2 (1971) Hydrogeologiczne kryteria poszukiwań naftowych w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janina Motyl-Rakowska, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 28, No 9 (1980) Hydrogeologiczne problemy projektowania systemów wodno-gospodarczych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko, Sławomir Łodziński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Hydrogeologiczne przyczyny zmian przyspieszenia siły ciężkości na stanowisku w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Olszak, Marcin Barlik, Andrzej Pachuta
 
Vol 39, No 1 (1991) Hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji w regionie kredy lubelskiej Abstract
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 53, No 5 (2005) Hydrogeologiczne właściwości przestrzeni porowej dewońskich skał węglanowych w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca
 
Vol 60, No 3 (2012) Hydrogeologiczny aspekt w identyfikacji i ochronie ekosystemów zależnych od wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka
 
Vol 19, No 1 (1971) Hydrogrossular chromowy z Jordanowa Abstract
Wiesław Heflik, Witold Żabiński
 
Vol 12, No 10 (1964) Hydrohematyt pod Ciechocinkiem oraz uwagi tektoniczne Abstract   PDF (Polish)
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 9 (2002) Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 48, No 3 (2000) I. Chlupáč - Vycházky z geologickouminulostíPrahy a okolí Abstract
Grzegorz Synowiec
 
Vol 48, No 4 (2000) I. Chlupác, V. Havlicek, J. Kriľ, Z. Kukal& P. Storch - Palaeozoic of the Barrandian Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) I etap badań geologicznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 6 (1977) I Europejskie Sympozjum Analizy Termicznej w Salfordzie (Anglia) Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 6 (1997) I Forum Inżynierii Ekologicznej - Nałęczów, 15-17.10.1996 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 45, No 9 (1997) I Karpackie Warsztaty Paleomagnetyczne - Kraków, 23.05.1997 Abstract
Marta Rauch
 
3001 - 3250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>