Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 11 (1961) Główne kierunki poszukiwań soli potasowo-magnezowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 25, No 4 (1977) Główne kierunki prac państwowej służby geologicznej na tle dorobku XXV-lecia Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Główne kierunki regionalnych badań hydrogeologicznych w Katedrze Hydrogeologii UW Abstract
Józef Gołąb, Stefan Krajewski, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 8, No 8 (1960) Główne kierunki rozwoju techniki robót geologicznych (lata 1961-1965) Abstract
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 13, No 7 (1965) Główne kierunki spękań w wirowskim masywie serpentynitowym Abstract
Kazimierz Chmura, Janusz Sułkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Główne problemy ewolucji płatów lessowych w okresie 20000 - 8000 lat BP na wyżynach polskich Abstract
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 8, No 1 (1960) Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 52, No 10 (2004) Główne problemy geologii regionu łódzkiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Piotr Czubla
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 2, No 10 (1954) Główne typy uwarstwienia skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 5, No 12 (1957) Główne wytyczne do poszukiwań złóż cynkowo-ołowiowych na terenie Górnego Śląska Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 14, No 2 (1966) Główne zadania państwowej służby geologicznej w planie prac na 1966 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 21, No 11 (1973) Główne zadania w zakresie ochrony wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 62, No 12 (2014) Główny Geolog Kraju z wizytą w Chinach – konferencja China Mining 2014 Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wojtczak
 
Vol 45, No 5 (1997) H. Clark - Giant Ore Deposits. II Controls on the Scale of Orogenic-Magmatic-Hydrothermal Mineralization Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) H. Greinert (red.) - Regional glacitectonic of Western Poland Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) H. Greinert, U. Kołodziejczyk & A. Greinert (red.) — Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry — sytuacja po powodzi 1997 roku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 5 (1995) H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.) - Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2 Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 45, No 2 (1997) H. Kościówko& R. Wyrwicki (red.) - Metodyka badańkopalin ilastych Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 49, No 6 (2001) H. Maruszczak (red.) - Podstawowe profile lessów w Polsce Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 11 (2000) H. Metzner — Vom Chaos zum Bios. Gedankenzum Phänomen Leben Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 12 (1997) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits. Research and Exploration - Where to they meet? Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do they meet? Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 6 (1997) H. Schandelmeier & P.-O. Reynolds (eds.), A.-K. Semtner (co-ed. map) - Palaeogeographic-Palaeotectonic Atlas of North-Eastern Afrika, Arabia, and Adjacent Areas. Late Neoproterozoic to Holocene Abstract
Marek Peryt
 
Vol 50, No 6 (2002) H. Sigurdsson (Ed.) - Encyclopedia of volcanoes Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 11 (1996) H. Sylwestrzak - Kalcyt - Kamień węgielny mineralogii; Siarka - Kamień piekielny; Skalenie – Minerały najpospolitsze Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 8 (2000) H. Sylwestrzak - Od krzemienia do piezokwarcu, czyli mineralogia jest ciekawa Abstract
Barbara Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 10/1 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 52, No 7 (2004) H. U. Schmincke — Volcanism Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) Halina Klatkowa 1924-1997 Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 46, No 12 (1998) Halina Łozińska - Stępień 1929-1998 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 4, No 6 (1956) Haloizyt i endelit Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 11 (1969) Haueryt Abstract
Maria Hubicka-Ptasińska, Marek Nieć, Witold Żabiński
 
Vol 50, No 3 (2002) Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Hałdy na Dolnym Śląsku - wstępne wyniki ewidencjonowania i oceny wartości użytkowej Abstract
Cezary Sroga
 
Vol 44, No 11 (1996) H.D. Holland, U. Petersen - Living Dangerously. The Earth, its Resources and Environment Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) He isotopes from gas seeps in the Eastern Carpathians Abstract
Orlando Vaselli, Gabriella Magro, Angelo Minissale, Ioan Seghedi, Franco Tassi, Dimitri Abbado, Alexandru Szakacs
 
Vol 14, No 9 (1966) Hel - kopalina użyteczna Abstract   PDF
Ryszard Labuś
 
Vol 6, No 3 (1958) Hematyt z domieszką wolframu Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 8 (2003) Henry Darcy i prawo filtracji (w dwusetną rocznicę urodzin) Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak
 
Vol 56, No 4 (2008) Henryk Górnicki 1928–2008 Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 45, No 6 (1997) Henryk Makowski (1910-1997) Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Henryk Pendias (1921 - 1994) - Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 3 (1970) Henryk Świdziński - wspomnienie pośmiertne Abstract
Zofia Maślankiewiczowa
 
Vol 49, No 6 (2001) Henryk Łobanowski 1931-2000 Abstract
Przyjaciele .
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Piotr Neścieruk, Franz Reiter, Jacek Rubinkiewicz, Wojciech Ryłko, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 11 (1996) Heterolityczne osady pływowe w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński, Marek Doktor
 
Vol 45, No 2 (1997) H.G. Reading (Ed.) - Sedimentary Environments: Processes,Facies and Stratigraphy Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 30, No 9 (1982) Hierarchia czasowych pojęć tektogenezy Abstract
Józef Oberc
 
Vol 53, No 4 (2005) Hipabisalny magmatyzm w zapisie petrograficznym — na przykładzie rejonu Żeleźniaka, Góry Kaczawskie Abstract   PDF
Katarzyna Machowiak, Andrzej Muszyński
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Hipotetyczny masyw na północy Gór Świętokrzyskich a górny sylur antykliny Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Historia badań geofizycznych w związku z poszukiwaniem złóż soli w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Historia diagenetyczna późnopermskiej facji jądra biohermy na obszarze Wegener Halvo (wschodnia Grenlandia) Abstract   PDF (Polish)
Peter A. Scholle, Lars Stemmerik, Dana S. Ulmer
 
Vol 68, No 1 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Aurelia Pelczar (1929–2019) Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik
 
Vol 68, No 10 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jacek Rajchel (1944–2020) Abstract   PDF
Jan Golonka
 
Vol 68, No 6 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jan Dowgiałło (1932–2019) Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 68, No 7 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Maria Agnieszka Borkowska-Łydka (1923–2019) Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 68, No 11 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Profesor Ryszard Dadlez – stratygraf, tektonik, pionier nowoczesnych metod w badaniach geologii regionalnej Polski Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 12 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Roman Ney (1931–2020) Abstract   PDF
Eugeniusz Mokrzycki, Krzysztof Galos, Krzysztof Szamałek
 
Vol 68, No 2 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Wojciech Ryłko (1950–2019 Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik, Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 68, No 3 (2020) HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Zbigniew Kowalczewski (1938–2018) Abstract   PDF
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 62, No 3 (2014) HISTORIA GEOLOGII Wzrost i upadek zainteresowania metanem z serii węglonośnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 7 (1998) Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna Abstract
Jacek Płonczyński, Józef Boratyn
 
Vol 56, No 6 (2008) Historia i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Stefan W. Alexandrowicz, Renata Stachowicz-Rybka
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia i teraźniejszość Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 58, No 10 (2010) Historia naturalna – wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 3–26.09.2010 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 20, No 6 (1972) Historia odkrycia i eksploatacji złoża rud arsenu w Złotym Stoku Abstract
Halina Budzyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) Historia odkrycia Zagłębia Nadbużańskiego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Makowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Historia oraz działalność katedry złóż rud Akademii Górniczo- Hutniczej Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 56, No 1 (2008) Historia paleozoicznych pożarów Abstract   PDF
Joanna Haydukiewicz, Jolanta Muszer
 
Vol 68, No 5 (2020) Historia pierwszej w Warszawie pracowni mikropaleontologicznej Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Swadowska, Magdalena Sikorska
 
Vol 57, No 8 (2009) Historia powstania geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej Abstract   PDF
Edward Kuchta
 
Vol 68, No 5 (2020) Historia regionalnych badań geologicznych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu oraz perspektywy na najbliższe lata Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 4 (1995) Historia rodzajowego zróżnicowania koralowców Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer, Łukasz Górny-Zając
 
Vol 54, No 1 (2006) Historia rozwoju dwóch torfowisk mszarnych w Borach Tucholskich Abstract   PDF
Mariusz Lamentowicz, Milena Obremska, Edward A.D. Mitchell
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia sylifikacji w piaskowcach kambru z rejonu Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 4 (1996) Historia termiczna a generacja węglowodorów w rejonie struktury Dobrzycy (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Historia termiczna polskiej części basenu bałtyckiego na podstawie analizy zdolności refleksyjnej materii organicznej Abstract   PDF
Izabella Grotek, Paweł Poprawa
 
Vol 41, No 8 (1993) Historia udokumentowania złoża Krzemianka Abstract
Antoni Parecki
 
Vol 58, No 12 (2010) Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu Abstract   PDF
Andrzej Traczyk, Barbara Woronko
 
Vol 45, No 4 (1997) Historyczne i współczesne źródła Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 52, No 11 (2004) Historyczne uwarunkowania powodzi w dorzeczu Odry i znaczenie prewencyjnego planowania przestrzennego Abstract   PDF
Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Janusz Zaleski
 
Vol 32, No 1 (1984) Historyczny przegląd rozwoju produkcji złota Abstract
W. Jurkiewiczowa
 
Vol 55, No 1 (2007) H.J. ZILLMER — Kłamstwo ewolucji Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 5 (1999) H.L. Barnes - Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 12 (1996) H.O. Peitgen, H. Jiirgens, D. Saupe - Granice chaosu. Fractale. Część 1 - Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) H.-O. Peitgen, H. Jurgens & P. Saure - Granice chaosu. Fraktale. Część 2 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Holoceńskie osady wapienne: właściwości i chemizm żelu, skład części płynnej i suchej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Holy Cross Mountains in the Caledonian, Variscan and Alpine cycles — major problems, open questions Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 29, No 11 (1981) Horyzont podmenilitowych margli globigerynowych polskich Karpat zewnętrznych a zagadnienie granicy eocen-oligocen Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska
 
Vol 5, No 12 (1957) Horyzonty nagromadzenia spor grzybów karbońskich w warstwach ostrawskich Abstract
Soňa Dybová
 
Vol 51, No 11 (2003) H.-P. Barkenthien & M. Kramer (Red.) — Neue Wege zu Umweltpartnerschaften mit Mittel- und Osteuropa Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 57, No 11 (2009) Hubert Sylwestrzak 1933–2009 Abstract   PDF
Rodzina i Przyjaciele .
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe Abstract   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad, G. Randy Keller, POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 Working Groups
 
Vol 27, No 11 (1979) Hydroakustyczna metoda określania osadów dennych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Orłowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Hydrocarbon Accumulations in Poland Abstract   PDF
Stanisław Niedbalec, Stanisław Radecki
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka obszarów przyległych do zbiornika czorsztyńskiego Abstract
Anna Gryczko
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych niecki artezyjskiej Podhala Abstract
Józef Chowaniec, Danuta Małecka, Stanisław Witczak
 
Vol 51, No 11 (2003) Hydrochemiczna klasyfikacja wód źródlanych zlewni Dzierżąznej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz, Janusz Burchard, Urszula Hereźniak-Radecka
 
Vol 53, No 11 (2005) Hydrochemiczna ocena porównawcza wód jeziora Jamno i Bukowo Abstract   PDF
Roman Cieśliński
 
Vol 36, No 7 (1988) Hydrodynamiczne warunki depozycji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 52, No 11 (2004) Hydroenergetyczne wykorzystanie rzek dorzecza Odry w ramach „Programu dla Odry 2006” Abstract   PDF
Andrzej Jasiński, Jacek Krzemiński,, Lech Poprawski,, Anna Sieradzka
 
Vol 57, No 8 (2009) Hydrogeochemia szczaw termalnych dusznickiego systemu hydrogeotermicznego Abstract   PDF
Beata Wiktorowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Hydrogeochemiczna i regionalna charakterystyka występowania wód termalnych na Spitsbergenie Abstract   PDF (Polish)
Robert Tarka, Tomasz Olichwer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Hydrogeologia dla rolnictwa i wsi – wspomnienie dawnej organizacji i osiągnięć Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Piórek
 
Vol 54, No 10 (2006) Hydrogeologia Karpat Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 33, No 1 (1985) Hydrogeologia na XXVII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym, Moskwa 1984 r Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 11 (1956) Hydrogeologia niecki warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Teresa Zajewska
 
Vol 53, No 7 (2005) Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa — T. 1 red. Z. WILK, T. 2 red. Z. WILK & T. BOCHEŃSKA, T. 3 red. T. BOCHEŃSKA & R. KULMA. Abstract   PDF
Andrzej Szczepański
 
Vol 44, No 12 (1996) Hydrogeologia rynien czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Manfred Keil
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Hydrogeological cartography as a tool supporting water management, spatial planning and environmental protection Abstract   PDF
Piotr Herbich, Małgorzata Woźnicka, Stanisław Witczak
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Hydrogeological Map of Poland 1 : 50,000 — present state and development of computer data base Abstract   PDF
Piotr Herbich
 
Vol 35, No 5 (1987) Hydrogeological problems of Carboniferous coal basins in Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Hydrogeologiczna interpretacja wyników obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 16, No 7 (1968) Hydrogeologiczna mapa Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 12 (1976) Hydrogeologiczna problemy podziemnego składowania ścieków przemysłowych Abstract   PDF (Polish)
K. E. Pitiewa
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Hydrogeologiczna Szkoła Letnia - Identyfikacja parametrów i konstrukcja modeli hydrogeologicznych - Warszawa, 22-24.08.2002 Abstract
Anna Mikołajczyk, Elżbieta Przytuła
 
Vol 19, No 2 (1971) Hydrogeologiczne kryteria poszukiwań naftowych w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janina Motyl-Rakowska, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 28, No 9 (1980) Hydrogeologiczne problemy projektowania systemów wodno-gospodarczych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko, Sławomir Łodziński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Hydrogeologiczne przyczyny zmian przyspieszenia siły ciężkości na stanowisku w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Olszak, Marcin Barlik, Andrzej Pachuta
 
Vol 39, No 1 (1991) Hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji w regionie kredy lubelskiej Abstract
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 53, No 5 (2005) Hydrogeologiczne właściwości przestrzeni porowej dewońskich skał węglanowych w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca
 
Vol 60, No 3 (2012) Hydrogeologiczny aspekt w identyfikacji i ochronie ekosystemów zależnych od wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka
 
Vol 19, No 1 (1971) Hydrogrossular chromowy z Jordanowa Abstract
Wiesław Heflik, Witold Żabiński
 
Vol 12, No 10 (1964) Hydrohematyt pod Ciechocinkiem oraz uwagi tektoniczne Abstract   PDF (Polish)
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 9 (2002) Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 48, No 3 (2000) I. Chlupáč - Vycházky z geologickouminulostíPrahy a okolí Abstract
Grzegorz Synowiec
 
Vol 48, No 4 (2000) I. Chlupác, V. Havlicek, J. Kriľ, Z. Kukal& P. Storch - Palaeozoic of the Barrandian Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) I etap badań geologicznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 6 (1977) I Europejskie Sympozjum Analizy Termicznej w Salfordzie (Anglia) Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 6 (1997) I Forum Inżynierii Ekologicznej - Nałęczów, 15-17.10.1996 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 45, No 9 (1997) I Karpackie Warsztaty Paleomagnetyczne - Kraków, 23.05.1997 Abstract
Marta Rauch
 
Vol 44, No 2 (1996) I karpackie warsztaty tektoniczne - Kościelisko'95, Kościelisko k. Zakopanego, 08-10.12.1995 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 42, No 4 (1994) I Konferencja Naukowa nt. Zagospodarowania Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym Bełchatów, 15 -17.09.1993 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) I Konferencja Naukowa w ZSRR poświęcona geologii szelfu Abstract
Stanisław Musielak
 
Vol 17, No 2 (1969) I Konferencja Naukowa-Techniczna w Zielonej Górze – Surowce skalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich Abstract
Honorata Leszczyszn, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 51, No 3 (2003) I Konferencja Naukowo-Techniczna — Węgiel Brunatny z Sieniawy — Nowe Wyzwania dla Energetyki i Środowiska — Łagów, 05–07.12.2002 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 12, No 9 (1964) I Krajowe Kolokwium Jurajskie Abstract
Lidia Malinowska
 
Vol 21, No 6 (1973) I Krajowe Sympozjum Lessowe Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 46, No 1 (1998) I Latynoamerykański Kongres Sedymentologiczny - Porlamar, Wenezuela, 16 - 19.11.1997 Abstract
Hubert Kiersnowski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 42, No 9 (1994) I Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego - Wrocław, 20-23.06.1994 Abstract
Zbigniew Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) I Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 4 (1995) I narodowy kongres speleologiczny Czech - Jedovnice, Czechy, 22-27.11.1994 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 3 (2003) I Ogólnopolska Konferencja GPR — Zastosowanie radaru do penetracji gruntu (GPR) w badaniach geologicznych — Wrocław, 25.11.2002 Abstract
Stanisław Ciechanowicz, Adam Szynkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) I Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Geologów - Miękinia koło Krakowa, 12–15.05.2000 Abstract
Marek Łodziński
 
Vol 43, No 10 (1995) I sedymentologiczny kongres SEPM Linked Earth Systems, St. Petersburg Beach (Floryda), USA, 10- 21.08.1995 Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) I Seminarium Polsko- Czechosłowackie na temat Surowców Skalnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 58, No 9/2 (2010) I Studenckie Hydrogeologiczne Warsztaty Terenowe Námestovo, Słowacja, 11–13.06.2010 Abstract   PDF
Jolanta Kaźmierczak, Andrzej Witkowski, Damian Szatkowski
 
Vol 58, No 8 (2010) I Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Podlesice, 12–14.05.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Cierech, Jacek Łojek
 
Vol 52, No 10 (2004) I. Wiatr, H. Marczak & J. Sawa — Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku Abstract
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
 
Vol 46, No 7 (1997) I. Wiatr (red.) - Technika i technologia w ochronie środowiska Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) IAS 2001 - 21. naukowe spotkanie sedymentologów - Davos, Szwajcaria, 03-05.09.2001 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: głos w dyskusji Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 1 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: zaproszenie do dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Marek Lewandowski, Andrzej Żelaźniewicz, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Marek Jarosiński, Stanisław Skompski
 
Vol 46, No 6 (1998) Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Alfred Uchman
 
Vol 36, No 6 (1988) Ichtiofauna w stratygrafii Karpat Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Anna Jerzmańska
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Identyfiikacja pokładów węgla jako przykład najbardziej szczegółowych korelacji stratygraficznych Abstract   PDF
S. Z. Stopa
 
Vol 57, No 4 (2009) Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk
 
Vol 67, No 3 (2019) Identyfikacja domieszek V, Co, Ni i Au w minerałach kruszcowych rud Fe-Ti-V (NE Polska) na podstawie analiz mikrosondą rentgenowską (EMPA) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Sadłowska, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 51, No 9 (2003) Identyfikacja i badania starych składowisk na obszarze środkowej części zlewni Pilicy — implikacje geosozologiczne Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Irmiński
 
Vol 68, No 9 (2020) Identyfikacja i możliwość przystosowania łupków powęglowych z pirytem do stosowania w budownictwie drogowym Abstract   PDF
Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Łukasz Jórdeczka, Aneta Pryga-Szulc
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Identyfikacja okresów suszy hydrogeologicznej na podstawie obserwacji źródeł w Pienińskim Parku Narodowym (pieniński pas skałkowy) – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 63, No 7 (2015) Identyfikacja pigmentów z zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienicy nr 41 na Starym Rynku w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Filipiak
 
Vol 31, No 4 (1983) Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski, Marek Narkiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Identyfikacja procesów denitryfikacji w rejonie obszaru zasilania ujęcia wód podziemnych Tursko B Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon, Piotr Michał Jan Kaczmarek
 
Vol 56, No 11 (2008) Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych poniżej torfowiska — Pożary, Kampinoski Park Narodowy Abstract   PDF
Dorota Porowska, Paweł M. Leśniak
 
Vol 25, No 11 (1977) Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia Abstract
Andrzej Jarzyna, Kaja Pietsch
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych w procesie ustalania zasobów odnawialnych na przykładzie zlewni Redy i Zagórskiej Strugi Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Identyfikacja wymywania azotu na podstawie badań chemizmu wód w rolniczych systemach drenarskich na przykładzie Wysoczyzny Kałuszyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Zabłocki
 
Vol 49, No 9 (2001) I.D.L. FOSTER (red.) - Tracers in Geomorphology Abstract
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 43, No 11 (1995) IGCP - aktualne informacje Abstract
Stanisław Burliga
 
Vol 59, No 12 (2011) IGLIŃSKI B., BUCZKOWSKI R., CICHOSZ M. & PIECHOTA G. – Technologie geoenergetyczne. Monografia. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 37, No 1 (1989) Ignacy Domeyko- w stulecie zgonu Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 20, No 12 (1972) Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego Abstract
Józef Wojnar
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Igły gąbek w utworach Badenu okolic Korytnicy Abstract
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) II Bałtycka Konferencja Stratygraficzna, 9 - 14 maja 1993 r. Abstract
Zdzisław Modliński, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 4 (1999) II Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 25–26.02.1999 Abstract
Jacek Koźma, Cezary Sroga
 
Vol 44, No 12 (1996) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne '96 – sesja terenowa - Gorce-Podhale-Beskid Sądecki-Bieszczady, 08-15.07.1996 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne Zakopane-Kiry '96- Kiry k. Zakopanego, 06-08.12.1996 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) II Konferencja - Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku - Słupsk, 23-25.06.1994 Abstract
Stanisław Rudowski
 
Vol 46, No 1 (1998) II konferencja naukowa Badania podstawowe w geologii złóż surowców skalnych Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich - Kraków - Mogilany, 25-27.09.1997 Abstract
Anna Smoleńska
 
Vol 58, No 8 (2010) II Konferencja Naukowa pt. Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Gdynia, 12–14.05.2010 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 42, No 4 (1994) II konferencja naukowa w sprawie badań geodynamicznych obszaru Polski w ramach EUROPROBE Project - Warszawa, 2.03.1994 Abstract
Aleksander Guterch
 
Vol 41, No 3 (1993) II Konferencja Sozologiczna, 25 - 26 września 1992 r. Abstract
U. Urbaniak-Biernacka
 
Vol 23, No 7 (1975) II Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) II Kongres Regionalnej Kartografii Geologicznej i Systemów Informatycznych - Barcelona, Hiszpania, 16-20.06.1997 Abstract
Mirosława Pietras
 
Vol 42, No 1 (1994) II Krajowe Spotkanie Sedymentologów, 4 - 7 września 1993 r. Abstract
Kazimiera Malik
 
Vol 46, No 12 (1998) II międzynarodowa konferencja East Meets West - Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods - MEIOGRM '98 - Kraków, 01-04.09.1998 Abstract
Jadwiga Jarzyna, Roman Semyrka
 
Vol 51, No 7 (2003) II Międzynarodowa Konferencja Gleboznawczo-Archeologiczna — Piza, Włochy, 12–15.05.2003 Abstract
Anna Budek, Przemysław Mroczek
 
Vol 9, No 12 (1961) II Międzynarodowa Konferencja na temat Mineralogii i Petrografii Glin w Pradze Abstract
Kazimierz Chmura, Zbigniew Szmal
 
Vol 56, No 2 (2008) II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów Kletno, 11.08.2007 Abstract   PDF
Andrzej Gustaw
 
Vol 45, No 8 (1997) II Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEN'97-Kielce,10-13.04.1997 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 16, No 10 (1968) II Naukowo-techniczna konferencja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska w Gdańsku Abstract
Julian Ciżyński, Bolesław Kotowski
 
Vol 43, No 7 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40 - Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 12 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 57, No 8 (2009) II Ogólnopolski Kongres Geotermalny Energia geotermalna— dla zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu Bukowina Tatrzańska, 23–25.09.2009 Abstract   PDF
Beata Kępińska, Józef Chowaniec
 
Vol 54, No 1 (2006) II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 60, No 12 (2012) II Polski Kongres Geologiczny Warszawa, 17–19.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Mizerska, Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) II Polsko-Ukraińska Konferencja Współczesne problemy mechaniki ciał niejednorodnych - Warszawa, 11-13.09.1997 Abstract
Zbigniew Frankowski
 
Vol 41, No 12 (1993) II runda przetargowa na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 8 (2003) II Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 24–26.04.2003 Abstract
Janusz Burchard
 
Vol 59, No 5 (2011) II seminarium z cyklu Chłodno o Hydrogeologii oraz II Otwarte Zawody Geologów w Narciarstwie o Puchar Głównego Geologa Kraju Poronin i Białka Tatrzańska, 7–8.03.2011 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka, Maja Kowalska
 
Vol 44, No 2 (1996) II sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,Kowary, 20-22.10.1995 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 50, No 10/1 (2002) II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski - Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 09-11.05.2002 Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 24, No 2 (1976) II Sympozjum ONZ na temat wykorzystania zasobów geotermicznych - Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 3 (1999) II Warsztaty Naukowe — Programy Komputerowe w Geologii Abstract
Lidia Razowska, Martyna Guzik
 
Vol 44, No 6 (1996) III Europejska Konferencja Metanowa (3rd Annual European CBM Forum), Londyn, Wielka Brytania, 28.03.1996 Abstract
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 45, No 9 (1997) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja terenowa - Karpaty polskie, 05-09.05.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Szczyrzyc, Beskid Wyspowy, 12-14.12.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) III Konferencja Sozologiczna PTG i AGH "Sozologia na obszarze antropopresji – przykład Krakowa", 23 - 24 kwietnia 1993 r. Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 54, No 5 (2006) III Konkurs Plastyczny— Zaklęte w kamieniu Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 43, No 1 (1995) III Krajowe Spotkanie Sedymentologów – Sedymentacja normalna, katastroficzna i wyjątkowa: procesy i produkty - Sosnowiec, 12-15.09.1994 Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 20, No 7 (1972) III Międzynarodowa Konferencja Palinologiczna w Nowosybirsku Abstract
Sonia Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 46, No 8/1 (1998) III międzynarodowa (XV krajowa) konferencja naukowo techniczna-Zaopatrzenie w wodę miast i wsi - Poznań, 0l-03.06.1998 Abstract
Elżbieta Przytuła
 
Vol 43, No 3 (1995) III międzynarodowe sympozjum - Wody mineralne wschodniej Słowacji - Lipovce, Słowacja,20-22.09.1994 Abstract
Józef Chowaniec, Krzysztof Witek
 
Vol 48, No 4 (2000) III Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO - Madryt, 23 - 27.11.1999 Abstract
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 17, No 8 (1969) III Międzynarodowe Sympozjum na temat granicy sylur-dewon i stratygrafii dolnego i środkowego dewonu Abstract
Lech Teller
 
Vol 46, No 4 (1998) III Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'98 - Kielce, 05-07.02.1998 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) III Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Wiedniu Abstract
Witosława Szumańska
 
Vol 13, No 4 (1965) III Ogólnokrajowa Konferencja Hydrogeologiczna Czechosłowacji w Żilinie Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 55, No 4 (2007) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 9–10.05.2007 Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 5 (1996) III Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał - UMCS Lublin, 24-25.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 14, No 4 (1966) III Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 55, No 9 (2007) III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Puszczykowo k. Poznania, 31.05–1.06.2007 — post scriptum Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Jan Przybyłek, Robert Radaszewski
 
Vol 50, No 8 (2002) III Spotkanie Geologicznych Muzealników Polskich — Warszawa, 18.06.2002 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) III Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Rzeźba i osady czwartorzędowe na tle struktur starszego podłoża obszaru Polski — Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 13–15.05.2004 3rd Holy Cross Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 60, No 11 (2012) III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych” – Kraków–Piwniczna, 25–28.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 53, No 1 (2005) III Zjazd Echinodermologów Niemieckojęzycznych — Ingelfingen, Niemcy, 29–31.10.2004 Abstract
Mariusz A. Salamon
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in Kraków-Zakopane cross section, Outer Carpathians and Podhale flysch (Poland): preliminary results Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in the Carpathian Foredeep; preliminary results and comparison with the East Slovak and Vienna basins Abstract   PDF (Polish)
Teresa Dudek
 
Vol 65, No 7 (2017) Ilnicki P. & Szajdak L.W. – Zanikanie torfowisk. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Łachacz
 
Vol 46, No 7 (1997) Ilościowa analiza mikrostrukturalna w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) typowych gruntów Polski Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński, Jerzy Trzciński
 
Vol 58, No 4 (2010) Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty Abstract   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Małgorzata Słota
 
Vol 40, No 11 (1992) Ilościowa charakterystyka przestrzeni porowej gruntu spoistego na przykładzie iłów glacilimnicznych z klifu w Jastrzębiej Górze Abstract
Robert Czajka
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Ilościowa ocena własności zbiornikowych profili wierceń drogą przetwarzania danych geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Ilościowe i jakościowe oznaczanie węglowodorów n-parafinowych w śladowych bituminach Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gondek
 
Vol 25, No 10 (1977) Ilościowe oznaczanie siarki w związkach organicznych zawartych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract   PDF (Polish)
Zofia Rzepkowska
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Impact of mining on aquatic environment Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 8 (1992) Implikacje, komplikacje i aplikacje wynikające z rozwoju poglądów na litostratygrafię i cykliczność sedymentacji permu w regionie śląsko-krakowskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Importance of sonar cavern surveying in the monitoring and operation of natural gas caverns Abstract   PDF
Andreas Reitze, Michael Krieter, Hartmut von Tryller
 
Vol 45, No 9 (1997) Impresje geologiczne - wystawa w Muzeum Ziemi PAN ze zbiorów Naturkundemuseum Leipzig Abstract
Reinhard Baudenbacher
 
Vol 36, No 5 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA . Cz. II Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 6 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. III Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. l Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 59, No 1 (2011) Inauguracja gry edukacyjnej Gdy kamienie były żywe – wycieczka w prawieki PIG-PIB,Warszawa, 20.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 55, No 11 (2007) Inauguracja roku akademickiego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, 2.10.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 55, No 5 (2007) Inauguracyjne Spotkanie Duszpasterskie Środowisk Geologów Góra Św. Anny (Śląsk Opolski), 15.04.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
3001 - 3250 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>