Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 7 (1988) Refleksje na temat badań śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Tezy referatu Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstrakt
Leonard Mastella
 
Vol 34, No 7 (1986) Refleksje z III Kongresu Nauki Polskiej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Refleksyjne badania tektoniki utworów osadowych i podłoża krystalicznego w regionie Tucholi-Torunia-Nakła Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 44, No 6 (1996) Regeneracja ziarn kwarcu w piaszczystych glebach korzeniowych w złożu węgla brunatnego Lubstów k. Konina Abstrakt   PDF
Katarzyna Górniak, Krzysztof Bahranowski, Tadeusz Ratajczak, Tadeusz Szydłak
 
Vol 7, No 5 (1959) Region karlovarski Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 36, No 1 (1988) Region łysogórski a platforma wschodnioeuropejska w cyklu kaledońsko-waryscyjskim Abstrakt   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Abstrakt   PDF
Antoni Kleczkowski, Stefan Krajewski, Bronisław Paczyński, Andrzej Szczepański
 
Vol 40, No 8 (1992) Regionalna polityka ekologiczna - Lublin, 1992.05.22 Abstrakt
K. Wyrwicka
 
Vol 40, No 1 (1992) Regionalne atlasy geologiczno-surowcowe i arkuszowe mapy geologiczno-gospodarcze w ujęciu sozologicznym Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Regionalne badania geotermiczne na profilu Chociwel-Lębork Abstrakt   PDF
Józef Stajniak, Andrzej Gajewski, Czesław Królikowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Regionalne badania hydrogeologiczne Abstrakt   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 37, No 2 (1989) Regionalne badania hydrogeologiczne Irak, ich dotychczasowa realizacja i dalsze zamierzenia Abstrakt
Jan Czarnik
 
Vol 21, No 12 (1973) Regionalne badania refrakcyjne i wstępna analiza prędkości granicznych Abstrakt   PDF
Adolf Mikołajczak, Andrzej Pepel
 
Vol 46, No 7 (1997) Regionalne interpretacje geologiczne na podstawie badań pstrego piaskowca z wypełnień krasowych w okolicach Chęcin (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Hubert Wierzbowski
 
Vol 32, No 11 (1984) Regionalne programowanie eksploatacji kruszywa naturalnego Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Regionalne zarządy gospodarki wodnej - szansa prawidłowego i oszczędnego użytkowania oraz ochrony wód podziemnych Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 9, No 11 (1961) Regulacja płac w instytutach naukowo-badawczych Abstrakt
Olgierd Brzozowski
 
Vol 51, No 9 (2003) Reinterpretacja archiwalnych danych geofizyki wiertniczej w otworach z obszaru syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Furgał
 
Vol 24, No 9 (1976) Reinterpretacja materiałów geologicznych roponośnego rejonu Nowej Soli Abstrakt   PDF
Stefan Dawidowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i holocenu w obrębie torfowiska pod Kotoniem (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 18, No 3 (1970) Rejestracja osuwisk w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Andrzej Kuhn
 
Vol 29, No 2 (1981) Rejonizacja hydrochemiczna na mapach dotyczących ochrony środowiska geologicznego. Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczyk, Klara Pitiewa
 
Vol 40, No 5 (1992) Rejs badawczy r/v Akademik Aleksy Kryłow - Bałtyk Południowy, sierpień 1991 r. Abstrakt
Teresa Szczepańska, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 19, No 6 (1971) Rekonesans geologiczny na Półwyspie Peloponeskim Abstrakt
Hubert Gruszczyk
 
Vol 51, No 2 (2003) Rekonstrukcja dynamiki procesów eolicznych i czasu ich trwania na podstawie wybranych cech teksturalnych osadów wydmy w Cięciwie Abstrakt   PDF
Katarzyna Dzierwa, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
 
Vol 50, No 9 (2002) Rekonstrukcja paleoprądów solanek w badeńskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (poster) Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Switłana Wizna
 
Vol 50, No 5 (2002) Rekonstrukcja tempa migracji bocznej koryta rzeki Małej Panwi na podstawie datowań kłód i drzew Abstrakt   PDF
Ireneusz Malik
 
Vol 49, No 5 (2001) Rekonstrukcje paleogeograficzne Paratetydy w miocenie środkowym: implikacje dla basenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Barbara Studencka
 
Vol 19, No 4 (1971) Rekultywacja warunków hydrogeologicznych w dolinie Kaczawy Abstrakt   PDF
Tadeusz Machoń
 
Vol 51, No 5 (2003) Relacja z XII Konferencji Sozologicznej pt. Azbest w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne - Wrocław, 08.11.2002 Abstrakt
Ewa Starnawska
 
Vol 51, No 2 (2003) Relacja z XXVI Moorexcursion — Bergen, Norwegia, 17–24.08.2002 Abstrakt
Krystyna Milecka
 
Vol 49, No 10 (2001) Relacje tektoniczne między synkliną międzygórską a synklinorium kielecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka, Rafał Ziółkowski
 
Vol 18, No 2 (1970) Reminiscencje pobarburkowe Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 48, No 8 (2000) Renesans poszukiwań, eksploatacji i zastosowania łupków dachówkowych Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas, Hubert Sylwestrzak, Henryk Walendowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Renesans poszukiwań naftowych na strukturach solnych regionu kujawskiego Abstrakt   PDF
Józef Poborski, Sylwester Marek
 
Vol 51, No 3 (2003) Renesans zainteresowań darniowymi rudami żelaza Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 12, No 11 (1964) Rentgenometryczna identyfikacja substancji mineralnej skorupek otwornic jurajskich Abstrakt
Andrzej Wiewióra
 
Vol 31, No 11 (1983) Rentgenowska metoda oznaczania zawartości kalcytu w surowcach wapiennych kredy Abstrakt   PDF
Stefan Cebulak, Grażyna Cichoń, Marek Markowiak, Andrzej Wiewióra
 
Vol 11, No 10 (1963) Rentgenowskie metody ilościowego oznaczania składu mineralnego mieszanin Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 22, No 1 (1974) Reoelektryczne urządzenie analogowe Abstrakt
Halina Czerwińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Reologiczny model litosfery w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ) wzdłuż profilu sejsmicznego LT–7 (NW Polska - SE Niemcy) Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Fred Beekman
 
Vol 24, No 9 (1976) Reorganizacja wyższego szkolnictwa geologicznego w latach 1951-1952 Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 41, No 11 (1993) Replika Abstrakt
Wojciech Stankowski
 
Vol 49, No 7 (2001) replika - Jeszcze raz o ściennej mapie tektonicznej Polski w Muzeum Geologicznym PIG — Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 7 (2003) Restrukturyzacja należności publicznoprawnych w zakresie opłaty eksploatacyjnej Abstrakt
Anna Zaręba, Mirosława Pietras
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Ret w otworze Woszczyce IG 1 koło Żor Abstrakt
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 41, No 3 (1993) Retrospektywna ocena geologiczno-inżynierska deformacji powierzchni terenu Wałbrzycha Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 10, No 11 (1962) Retyk węglowy na Wołoszynie w Tatrach Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 30, No 11 (1982) Rewizja poglądu o genezie „endoblastycznego mikroklinu" w granitoidach Abstrakt
Jacek Puziewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Rewizja stratygrafii syluru z wiercenia Łeba Abstrakt   PDF
Lech Teller
 
Vol 8, No 8 (1960) Rezerwaty przyrody Abstrakt
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 8, No 5 (1960) Rezerwaty Przyrody Abstrakt
. .
 
Vol 18, No 2 (1970) Reżim wód podziemnych prerii kanadyjskich Abstrakt
Andrzej Rożkowski
 
Vol 50, No 11 (2002) Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - dyskusja Abstrakt   PDF
Krystyna Zawidzka
 
Vol 50, No 11 (2002) Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - replika Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 49, No 2 (2001) Rezydualne złoża boksytów w masywie Passa Quatro w prowincji Minas Gerais, wschodnia Brazylia Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 5 (2002) R.F. Hüttl, D. Klem & E. Weber (red.) - Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften. Das Beispiel des Lausitzer Braunkohlereviers Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 6 (1996) R.G. Bromley - Trace Fossils - Biology, Taphonomy and Applications Abstrakt
Alfred Uchmann
 
Vol 1, No 4 (1953) Richard Pfalz: Grundwasser kunde Abstrakt
Z. Wilk
 
Vol 2, No 8 (1954) ROBOTY GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZE I ROZPOZNAWCZE JAKO PRZEDMIOT STOSUNKU PRAWNEGO Abstrakt   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1971-1975 Abstrakt   PDF
Andrzej Radomski
 
Vol 27, No 3 (1979) Rodzaj i jakość kopalin a prognozowanie zasobów złóż Abstrakt   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 50, No 8 (2002) Rodzaje dokumentów wydawanych w ramach Wspólnoty Europejskiej Abstrakt
Michał Polański
 
Vol 11, No 9 (1963) Rodzaje gruntów serii glin zwałowych Warszawy Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Nina Lipińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Rodzaje i ładunki zanieczyszczeń w wodach deszczowych spływających z obszarów zabudowy wiejskiej Abstrakt   PDF
Ludmiła Rossa
 
Vol 17, No 3 (1969) Rodzimy nikiel z kopani soli w Wieliczce Abstrakt
Leopold Mazur
 
Vol 13, No 3 (1965) Rok 1964 w kięgowości przedsiębiorstw podległych Centralnemu Urzędowi Geologii Abstrakt
Henryk Kaliński
 
Vol 44, No 6 (1996) Rok 1995 w Biurze Koncesji Geologicznych Abstrakt
Barbara Koszarowska, Jacek Wróblewski
 
Vol 27, No 2 (1979) Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. I) Abstrakt   PDF
Wojciech Roszczynialski
 
Vol 27, No 3 (1979) Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. II) Abstrakt   PDF
Wojciech Roszczynialski
 
Vol 28, No 3 (1980) Rola aulakogenów w tektonice platform Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 28, No 9 (1980) Rola badań fotogeologicznych w realizacji "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 2, No 12 (1954) Rola badań geomorfologicznych w budownictwiue wodnym Abstrakt   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 28, No 6 (1980) Rola badań i prognoz hydrogeologicznych dla potrzeb rolnictwa na tle kompleksowego zagospodarowania i wykorzystania zasobów wodnych Wisły i jej dorzecza Abstrakt   PDF
Regina Poźniak
 
Vol 18, No 2 (1970) Rola barwiąca tlenków żelaza w kaolinach dolnośląskich Abstrakt   PDF
Wanda Sikora
 
Vol 35, No 6 (1987) Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 36, No 2 (1988) Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego; uwagi i implikacje Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 36, No 1 (1988) Rola brachiopodów inarticulata w stratygrafii najniższego ordowiku Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 22, No 4 (1974) Rola działalności Stałej Komisji Geologicznej RWPG w badaniach budowy geologicznej i rozwoju bazy surowcowo-mineralnej PRL Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 35, No 12 (1987) Rola geochemii w poszukiwaniach surowców mineralnych i energetycznych Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 28, No 9 (1980) Rola geofizyki w realizacji "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Rola geologii w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 20, No 5 (1972) Rola geologii w ochronie naturalnego środowiska człowieka Abstrakt
Jerzy Duda-Dziewierz
 
Vol 30, No 9 (1982) Rola glacitektoniki w ukształtowaniu podłoża utworów czawartorzędowych w rejonie Mogilna Abstrakt   PDF
Józef Górski
 
Vol 4, No 3 (1956) Rola hydrogeologii w gospodarce wodą Abstrakt   PDF
Kazimierz Guzowski
 
Vol 30, No 8 (1982) Rola i miejsce badań geofizycznych przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud cyny Abstrakt   PDF
Stefan Rulski
 
Vol 11, No 3 (1963) Rola i zadania geologii inżynierskiej przy studiach przedprojektowych doliny Wisły Abstrakt   PDF
Czesław Stepnowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Rola i znaczenie geologii dla rozwoju przemysłów ceramicznych w Polsce Abstrakt   PDF
Zbigniew Tokarski
 
Vol 17, No 12 (1969) Rola i znaczenie ochrony patentowej w działalności gospodarczej przedsiębiorstw geologicznych Abstrakt   PDF
Antoni Klawe, Ryszard Puchalski
 
Vol 23, No 7 (1975) Rola Instytutu Geologicznego w rozpoznaniu wód mineralnych nad Zatoką Gdańską Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 51, No 10 (2003) Rola Komisji Zasobów Kopalin w kształtowaniu bazy zasobowej kraju Abstrakt
Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 6 (1993) Rola kompakcji w ocenie mobilności neotektonicznej pogórzy karpackich Abstrakt
Nestor Oszczypk, Adam Tomaś, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Rola lodowców świętokrzyskich w morfogenezie dolin rzek Świśliny i Pokrzywianki Abstrakt
Ewa Falkowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego Abstrakt   PDF
Jarosław Kordowski
 
Vol 33, No 1 (1985) Rola mechanizmów tektonicznych w procesach powstawania złoża siarki w Machowie Abstrakt   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 23, No 1 (1975) Rola mikroorganizmów w procesie powstawania złóż siarki okolic Podkarpacia Abstrakt   PDF
Florian Domka, Jan Gąsiorek
 
Vol 23, No 2 (1975) Rola mikroorganizmów w procesie powstawania złóż siarki okolic Podkarpacia Abstrakt   PDF
Florian Domka, Jan Gąsiorek
 
Vol 17, No 11 (1969) Rola minerałów ciężkich w geologii i paleogeografii Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 17, No 11 (1969) Rola minerałów ciężkich w geologii i paleogeografii Abstrakt   PDF
Maria Borkowska
 
Vol 29, No 1 (1981) Rola miocenu w budowie i tektogenezie brzeżnej strefy Karpat obszaru Cieszyn -Wadowice Abstrakt   PDF
Konrad Konior
 
Vol 21, No 7 (1973) Rola naturalnego drenażu wód podziemnych w rozwoju morfologicznym krawędzi dolin rzecznych na przykładzie wybranych odcinków dolin: Wisły i Dolnej Bugo-Narwi Abstrakt   PDF
Hanna Bujwid, Janusz Muchowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Rola nauk geologicznych w ochronie kształtowaniu środowiska Człowieka Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 8 (2001) Rola obszaru krakowskiego w sedymentacji osadów górnej jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstrakt   PDF
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Rola Oddziału Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego w zakresie stwarzania podstaw poszukiwawczych złóż surowców mineralnych Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 18, No 4 (1970) Rola Oddziału Górnośląskiego w rozpoznaniu karbonu w Polsce Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Rola Oddziału Karpackiego IG w badaniu głębokich struktur w Karpatach pod kątem poszukiwania złóż ropy i gazu Abstrakt
Wacław Sikora
 
Vol 18, No 10 (1970) Rola Oddziału Świętokrzyskiego IG w rozwoju geologii i bazy surowców mineralnych regionu Świętokrzysikiego Abstrakt
Czesław Zak
 
Vol 20, No 3 (1972) Rola podstawowych badań regionalnych w zaspokajaniu potrzeb gospodarki narodowej Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 1, No 5 (1953) Rola Polskiego Towarzystwa Geologicznego w rozwoju geologii polskiej Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 44, No 6 (1996) Rola porostów w badaniach skażeń atmosferycznych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 27, No 3 (1979) Rola prognozowania zasobów kopalin w naukowo-badawczej działalności Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Bronisław Bednarczuk, Marian Sałdan
 
Vol 17, No 7 (1969) Rola prognozy stanów wód podziemnych w projektowaniu stopni piętrzących Abstrakt   PDF
Jan Flisowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Rola recenzji w naukach geologicznych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 8 (1980) Rola rentgenospektralnych metod analiz chemicznych w badaniach geologicznych Abstrakt
Marian Stępniewski, Stefan Cebulak
 
Vol 26, No 2 (1978) Rola Seminarium w propagowaniu idei ochrony środowiska w Polsce Abstrakt
Ludwik Ochocki
 
Vol 16, No 4 (1968) Rola spadku krytycznego w rozwoju sufozji zwietrzelin skał triasowych Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 48, No 6 (2000) Rola starosty, jako organu administracji geologicznej Abstrakt
Małgorzata Tessarowicz-Krawczyk, Kinga Wojtczak
 
Vol 7, No 5 (1959) Rola substancji organicznej w geochemicznym cyklu uranowym Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 34, No 1 (1986) Rola surowców zniszczalnych na Konferencji Pokojowej w Poczdamie Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 46, No 10 (1998) Rola szczegółowych map geologiczno-gospodarczych (1 : 25 000) w dokumentowaniu złóż Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 37, No 12 (1989) Rola tektoniki w kształtowaniu się warunków hydrogeologicznych w obszarze lubelskim Abstrakt   PDF
Aleksander Zwierzchowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Rola warunków hydrodynamicznych w kształtowaniu reżimu Wywierzyska Olczyskiego Abstrakt   PDF
Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki
 
Vol 43, No 9 (1995) Rola wielkoskalowych przemieszczeń przesuwczych w ukształtowaniu waryscyjskiej struktury Sudetów Abstrakt
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 29, No 12 (1981) Rola wybranych substancji w procesie uwęglania Abstrakt   PDF
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 50, No 5 (2002) Rola zlodowacenia warty w morfogenezie i wykształceniu osadów czwartorzędowych w NE części Wyżyny Wieluńskiej Abstrakt   PDF
Robert J. Sokołowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Roman Alfons Junkiert 1925–2003 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 37, No 1 (1989) Roman Kozłowski - brachiopodolog Abstrakt
Gertruda Biernat
 
Vol 4, No 10 (1956) Ropa naftowa i gaz ziemny na tle geologii Karpat Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ROPA NAFTOWA l GAZ ZIEMNY Abstrakt
Pawe Karnikowski, Henryk Kozikowski, Feliks Mitura, Zbigniew Obułowicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 27, No 11 (1979) Ropo- i gazonośność paleozoiku polskiej części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 24, No 2 (1976) Ropogazonośne prowincje Rumunii, ze szczególnym uwzględnieniem platformy mezyjskiej Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 26, No 1 (1978) Ropo-gazonośność południowego Bałtyku Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Ewa Sieciarz
 
Vol 43, No 7 (1995) Roślinność Polski u schyłku części ostatniego zlodowacenia Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 43, No 10 (1995) Rosyjsko-niemiecko-polska grupa do badań bursztynu w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 1, No 4 (1953) Rów tektoniczny Soły w Tresnej Abstrakt   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 47, No 11 (1999) Róża Kulicka 1944 - 1999 Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 3, No 7 (1955) Rozbudowa bazy surowcowej w zakresie rud żelaza Abstrakt   PDF
Wacław Czachórski
 
Vol 44, No 1 (1996) Różdżkarstwo i radiestezja: badać czy nie badać – oto jest pytanie Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozenit Abstrakt
Jan Kubisz
 
Vol 50, No 12 (2002) Rozkład miąższości utworów typu old redu i ich wiekowych analogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej Abstrakt   PDF
Lech Miłaczewski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rozkład pierwiastków śladowych i stabilnych izotopów siarki i ołowiu w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 43, No 1 (1995) Rozkład pola cieplnego nad wybranymi modelami geotermicznymi Abstrakt   PDF
Józef Stajniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Rozkład stężenia wybranych jonów nieorganicznych w wodach Zbiornika Solińskiego latem 2002 r. Abstrakt   PDF
Janusz Chmura
 
Vol 38, No 2 (1990) Rozkład zawartości ołowiu w węglach i łupkach węglowych w profilu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Henryk Parzentny, Anna Rożkowska
 
Vol 45, No 6 (1997) Rozkłady spękań ciosowych w płaszczowinie magurskiej polskich Karpat zewnętrznych w świetle analizy statystycznej Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (10 grudnia 1993 r.) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (19 listopada 1994 r.) Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Rozmowa z głównym geologiem kraju Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozmowa z głównym geologiem kraju Krzysztofem Szamałkiem Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 4 (1993) Rozmyślania nad opisem hydrogeologicznym Polski Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 32, No 11 (1984) Różne typy mikrostruktury w zawiesinach smektytów i ich zachowanie się przy suszeniu Abstrakt   PDF
Ewa T. Stępkowska, S.A. Jefferis
 
Vol 46, No 4 (1998) Różnice zdań na temat zawartości Leksykonu gruntoznawstwa Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 49, No 4 (2001) Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych Abstrakt   PDF
Arkadiusz Derkowski
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYKONAWC ZE do prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego w 1991 r. prawa geologicznego i prawa górniczego, opracowane w MOŚZNiL Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologic Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz.U. Nr 91, poz. 426) Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 441) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 442) Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. Nr 93, poz. 444) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz.U. Nr 93, poz. 445) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej (Dz. Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin (Dz.U. Nr 88, poz. 410) Abstrakt
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r.w sprawie rejestru obszarów górniczych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz.U. Nr 92, poz. 435) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin pod Abstrakt
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geolo Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz.U. Nr 93, poz. 439) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji z rażącym naruszeniem jej warunków (Dz.U. Nr 92, poz. 432) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433) Abstrakt
, ,
 
Vol 33, No 3 (1985) Rozpoziomowanie i korelacja utworów serii żarnowieckiej i kambru dolnego zachodniej części syneklizy perybałtyckiej, na podstawie badań geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Thomas Topulos
 
Vol 21, No 1 (1973) Rozpoziomowanie litostratygraficzne skał węglanowych cyklotemu P1/2 w cechsztynie monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
B. Bereś, E. Kienig, P. Kijewski, J. B. Tomaszewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Rozpoziomowanie strefy nasyconej pod wpływem głębokiego drenażu Abstrakt   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 20, No 10 (1972) Rozpoziomowanie utworów trzeciorzędowych NE wyniesienia Łeby na Podstawie Wyników Badań Geofizyki Wiertniczej Abstrakt   PDF
Thomas Topulos
 
Vol 35, No 6 (1987) Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Bogdan Bińkowski, Tatiana Bocheńska, Stefan Kowalski
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozpoznanie i ustalanie zasobów glin dla potrzeb przemysłu ceramiki czerwonej w rejonach występowania trzeciorzędowych warstw krośnieńskich Abstrakt   PDF
Roman Karmański
 
Vol 51, No 2 (2003) Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragon, Marek Marciniak, Józef Górski
 
Vol 44, No 8 (1996) Rozpoznanie, zagospodarowanie i zasoby wód podziemnych wybranych zbiorników triasu górnośląskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk, Janusz Kropka, Andrzej Różkowski, Krystyn Rubin
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozpoznawanie raf w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim dzięki litofacjalnej interpretacji danych sejsmiki 3D (na przykładzie rafy Kościan) Abstrakt   PDF
Wanda Wilk, Maciej Górski, Donata Gierszewska
 
Vol 8, No 10 (1960) Rozpoznawanie złoża Khetri w Indii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 3, No 11 (1955) Rozprawa N. A. Dmitriewa o geologii i górnictwie w Polsce sprzed 124 lat. Abstrakt
Krystyna Korejwo
 
Vol 17, No 2 (1969) Rozprzestrzenienie i geneza trzeciorzędowych osadów glaukonitowych na obszarze NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, .Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 2 (1994) Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło Abstrakt
Dariusz Ciszewski
 
Vol 3, No 2 (1955) Rozprzestrzenienie stratygraficzne małżoraczków Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 43, No 3 (1995) Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 20, No 6 (1972) Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego Abstrakt   PDF
Jerzv Kanasiewicz, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 34, No 1 (1986) Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Rozszerzenie uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw geologicznych Abstrakt
Jerzy Białkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Rozważania na temat glałkonitu Abstrakt   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 4 (2001) Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 20, No 5 (1972) Rozważania nad strukturą ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAlG) w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Rozważania o wkładzie Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwój nauk geologicznych w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 10 (1982) Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981 Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak, Kazimierz Zarębski
 
Vol 31, No 7 (1983) Rozwój badań i poszukiwań geologicznych między Szczecinem a Koszalinem w latach 1955-1983 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Stanisław Tyski
 
Vol 11, No 5 (1963) Rozwój badań nad budową geologiczną i złożową Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój badań naukowych w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 7 (1992) Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie Abstrakt
Nestor Oszczypko
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój bazy surowcowej rud metali nieżelaznych w państwach kapitalistycznych Abstrakt   PDF
Jaroslav Žežulka
 
Vol 45, No 11 (1997) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997 Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego Abstrakt
Antonni Białaczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza Abstrakt   PDF
Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka
 
Vol 46, No 5 (1998) Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój geochemii na Wydziale Geologii UW Abstrakt
Antoni Polański, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 3, No 8 (1955) Rozwój geologii złóż w Europie Abstrakt
Franciszek Ekiert
 
Vol 3, No 9 (1955) Rozwój geologii złóż w ZSRR Abstrakt
Franciszek Eklert
 
Vol 22, No 5 (1974) Rozwój górnictwa skalnego w zachodnich województwach Abstrakt
Witold Koprowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Rozwój gospodarczy regionu częstochowskiego w związku z historią badań geologicznych Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 11, No 2 (1963) Rozwój i wyniki działania państwowej służby geologicznej w okresie ostatnich 10 lat Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych Abstrakt   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój idei potasonośnego "zagłębia gdańskiego" w systemie permskim Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój informatyki geofizycznej Abstrakt
Tadeusz Bugno, Bogdan Cianciara, Henryk Marcak, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Rozwój koncepcji poszukiwawczych w starszym paleozoiku platformy prekambryjskiej Abstrakt   PDF
Joanna Stolarczyk
 
Vol 30, No 5 (1982) Rozwój litologiczno-facjalny wendu górnego na obszarze wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Borys Areń
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Rozwój malmu w południowej części syneklizy perybałtyckiej w świetle nowych wierceń Abstrakt   ##common.remote##   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój metody mikro grawimetrycznej Abstrakt   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój nauczania i badań w zakresie geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej Abstrakt
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwój naukowej kadry geologicznej w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 6 (1986) Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej Abstrakt
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko
 
Vol 42, No 7 (1994) Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie Abstrakt
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 10, No 6 (1962) Rozwój podwarszawskiego odcinka doliny Wisły w holocenie Abstrakt
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 22, No 7 (1974) Rozwój poglądów na przynależność systematyczną niektórych rodzajów rodziny Anomalinidae Cushman Abstrakt   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Rozwój poglądów na zagadnienie teorii tektoniki płyt Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Rozwój pojęcia geosynklina Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 9 (1965) Rozwój poszukiwań naftowych na Morzu Północnym Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury) Abstrakt   PDF
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 12, No 1 (1964) Rozwój prac badawczych nad występowaniem węglowodorów na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach 1945 - 2000 Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Jolanta Pacześna
 
Vol 38, No 4 (1990) Rozwój sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego (Ca3) w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
6751 - 7000 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>