Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości gospodarcze Abstract
, .
 
Vol 6, No 11 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 12 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 8-9 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 1 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 2 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 4 (1957) NOWOSCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 5 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 8 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 11 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 5 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 6 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF   PDF
, ,
 
Vol 7, No 1 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 3 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
M. Turnau-Morawska
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 2 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 12 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 57, No 1 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 2 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 3 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 5 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 6, No 6 (1958) Nowostwierdzone występowanie kruszców cynku i ołowiu w dewonie obszaru siewierskiego Abstract   PDF
Stefan Śliwiński
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowostwierdzone złoże magnezytu w rejonie Wir na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski
 
Vol 24, No 5 (1976) Nowsza mapa stosunków litofacjalnych w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowsze badania nad dolomitami kruszconośnymi Abstract   PDF (Polish)
Stefan Śliwiński
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowy dyrektor Biura Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Nowy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Nowy gatunek z rodzaju Psilophyton z dolnego dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Danuta Zdebska
 
Vol 56, No 12 (2008) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Anna Fujak
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 55, No 6 (2007) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 9, No 3 (1961) Nowy minerał z grupy węglanów Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowy otwór wiertniczy na Bałtyku B5-1/01 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Domżalski, Jędrzej Pokorski, Andrzej Mazurek, Piotr Anolik, Ryszard Wagner
 
Vol 55, No 9 (2007) Nowy Park Jurajski w Nowinach Wielkich koło Gorzowa Wielkopolskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 6 (2001) Nowy popularny przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 28, No 2 (1980) Nowy profil serii złożowej w kopalni rud miedzi "Rudna" Abstract
Jan Jarosz, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk
 
Vol 41, No 9 (1993) Nowy przewodniczący Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 16, No 5 (1968) Nowy punkt występowania tufitów dolnodewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Tarnowska
 
Vol 33, No 9 (1985) Nowy reper stratygraficzny ordowiku w okolicy Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański, Longin Wielgomas
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowy rezerwat przyrody. - Zjazd Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. - Wystawa surowców skalnych. - Pierwsza naukowo-techniczna konferencja geologiczna kopalnictwa rud nieżelaznych - Wieczorowa Szkoła Inżynierska Abstract
, .
 
Vol 55, No 2 (2007) Nowy Rok w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 11, No 5 (1963) Nowy skład Państwowej Rady Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 41, No 12 (1993) Nowy środkowo dewoński biegun paleomagnetyczny z antykliny Siewierza - upadek koncepcji waryscyjskich wielkoskalowych ruchów przesuwczych wzdłuż SW krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej !? Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 57, No 4 (2009) Nowy stolik grzewczo-chłodzący w PIG—zalety i wady Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 12, No 1 (1964) Nowy wskaźnik morfometryczny Abstract
Barbara Gronkowska
 
Vol 29, No 2 (1981) Nowy zespół mineralny w leukokratycznej strefie Jordanowa k. Sobótki i jego znaczenie genetyczne Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowy zespół minerałów Sn-W-Mo że Starej Góry (Dolny Śląsk) i jego znaczenie genetyczne Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Nukleacja i rozrost diamentów w warunkach pomagmowych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 64, No 4 (2016) Numerical analysis of the impact of construction of an underground metro line on the urban environment – a case study from the Vistula Valley in Warsaw Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Kaczmarek, Paweł Popielski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Numeryczne modelowanie zachowania wysadu solnego Dębiny w warunkach oddziaływania odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki
 
Vol 44, No 8 (1996) Numeryczny model odwadniania wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych dopływem wód zmineralizowanych z głębszych poziomów wodonośnych, na przykładzie KWB Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Czabaj, Wojciech Siciński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki Abstract   PDF (Polish)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk
 
Vol 27, No 2 (1979) O akronimach instytucji posiadających kolekcje paleontologiczne Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 26, No 8 (1978) O anomaliach prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w osadach malmu północno-wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Bukowicki, Andrzej Klecan
 
Vol 50, No 1 (2002) O artykule A. Gajewskiego - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstract
Mark Berdiczewski
 
Vol 47, No 7 (1999) O Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce - raz jeszcze Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 22, No 12 (1974) O badaniach geologicznych w kraterach "meteorytowych" Nördlinger Ries (RFN) i Morasku (polska) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 57, No 4 (2009) O badaniach izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Wielkopolski i Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Marta Kuberska
 
Vol 5, No 10 (1957) O badaniach na przypuszczalnym wysadzie solnym pod Poznaniem Abstract
Adam Dąbrowski, Władysław Karaszewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Julia Semil, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 3, No 6 (1955) O budowie głębszego podłoża koła nad Wartą Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 26, No 8 (1978) O budowie strefy osiadania zapadowego czyli dosiadania formacji lessowej Abstract   PDF (Polish)
K. G. Stoiłow
 
Vol 31, No 3 (1983) O błędzie usytuowania izolinii oraz wyinterpolowanej wartości Δg . Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny
 
Vol 7, No 1 (1959) O CELOWOSCI WYKORZYSTANIA FOTOGAAFII BARWNEJ W MINERALOGU I PETROGRAFII Abstract   PDF (Polish)
STANISŁAW PRZENIOSŁO
 
Vol 37, No 11 (1989) O ciągłości i nieciągłości kopalnego zapisu ewolucji Abstract
Antoni Hoffman
 
Vol 42, No 8 (1994) O. Coussy - Mechanique des milieux poreux Abstract
Ryszard Kaczyński, Stanisław Matysiak
 
Vol 14, No 6 (1966) O czapie iłowo-gipsowej na wysadzie solnym w Rogóźnie koło Ozorkowa Abstract   PDF
Włodzimierz Charysz
 
Vol 36, No 7 (1988) O czarnym bursztynie i gagacie Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 11, No 2 (1963) O czwartorzędzie Maroka Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 49, No 5 (2001) O dalszy rozwój prac poszukiwawczych w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 22, No 11 (1974) O datowaniu osadów plejstoceńskich na obszarze wschodniej Europy metodą termoluminescencyjną Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 36, No 4 (1988) O dolomicie płytowym w okolicy Jamna Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) O dwudzielności piaskowców białego spągowca w środkowej części monokliny przedsudeckiej w świetle wyników analizy dyskryminacyjnej składu ich frakcji ciężkiej Abstract   PDF (Polish)
Halina Nemec, Andrzej Solecki, Wojciech Nemec
 
Vol 53, No 10/1 (2005) O dyskusjach naukowych — głos przekorny Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 27, No 5 (1979) O działalności Jana Czarnockiego w Kielcach w latach 1944-1947 Abstract
Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 5, No 7 (1957) O działalności Karola Bohdanowicza w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 41, No 8 (1993) O działalności Oddziału Poznańskiego PTG Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 1 (2000) O dziejach hydrogeologii i współczesnych jej problemach na Kielecczyźnie - kilka słów o historii świętokrzyskiej hydrogeologii Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 46, No 7 (1997) O ekspertyzie palinologicznej czerwonych iłów z Koźlaka koło Węgorzewa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 7, No 4 (1959) O europejskiej karierze marmuru z Dębnika Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Koziński
 
Vol 39, No 4 (1991) O eustatyce, tektonice i innych zdarzeniach w późnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 27, No 10 (1979) O faktach przemawiających przeciw poglądowi o allochtonizmie sedymentacyjnym wielkich mas skał przedkarbońskich w strukturze bardzkiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 13, No 8 (1965) O faunie mięczaków z osadów miocenu lądowego w rejonie Chabielice-Kleszczów Abstract
Andrzej Nowicki, Emil Woźny
 
Vol 37, No 4 (1989) O fazach sedymentacji dolomitu głównego w Polsce północno-zachodniej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Andrzej Gąsiewicz, Stefania Roman
 
Vol 1, No 1 (1953) O. Ganss i H. Hiltermann - Zum Problem des Karpathenflysches Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 8, No 7 (1960) O genezie mineralizacji wód artezyjskich niecki mazowieckiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 17, No 12 (1969) O genezie minerałów w konkrecjach-septariach i możliwości ich wykorzystania jako wskaźnika w poszukiwaniu złóż rudnych Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 16, No 1 (1968) O genezie minerałów w szczelinach kontrakcyjnych węglanowych konkrecji-septariów Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 13, No 5 (1965) O genezie polskiego brzegu Baltyku Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 27, No 11 (1979) O genezie wapieni, brekcji i bentonitów autunu z otworu Stargard 1 Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 34, No 7 (1986) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych - polemicznie Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 7 (1987) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych (ciąg dalszy polemiki) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Zuber, Jerzy Grabczak
 
Vol 30, No 2 (1982) O genezie zasolenia wód podziemnych w rejonie Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Sukowski
 
Vol 49, No 4 (2001) O genezie zgorzeli bazaltowej Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 7, No 1 (1959) O GLlNACH- SZKLlWNYCH W POLSCE Abstract   PDF (Polish)
MARIAN KAMIERSKl
 
Vol 6, No 1 (1958) O górnej jurze w otworze Zagłoba Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 3, No 12 (1955) O górnym prekambrze (ryfeju) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Samsonowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) O głowonogach z warstw górażdżańskich (dolny wapień muszlowy) w kamieniołomie "Górażdże" k. Opola Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podstolski
 
Vol 55, No 11 (2007) O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach Abstract   PDF
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 23, No 7 (1975) O halogenicznych zjawiskach krasowych w permie górnym na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 30, No 11 (1982) O heterochroniczności linii Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Henryk Tomczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) O hydrochemicznych wskaźnikach możliwości występowania węglowodorów w południowej części obniżenia litewskiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Stanisław Depowski
 
Vol 13, No 7 (1965) O hydrotermalnie zmienionych skałach żyłowych w rejonie Czerniawy Zdroju na Dolnym Śląsku Abstract
Hanna Chilińska, Ryszard Sałaciński
 
Vol 32, No 12 (1984) O interpretacji pomiaru alkaliczności w wodach termalnych Cieplic i Lądka Zdroju Abstract
Paweł M. Leśniak
 
Vol 16, No 10 (1968) O istocie glacitektoniki (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 24, No 8 (1976) O jasność kryteriów w terminologii tektonicznej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 14, No 4 (1966) O jednym z alimentacyjnych obszarów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Jan Kühl
 
Vol 9, No 6 (1961) O karbońskim łupku ogniotrwałym na Górnym Śląsku Abstract
Kazimierz Chmura
 
Vol 48, No 7 (2000) O katodoluminescencji sudeckich kwarców żyłowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O kierunkach działalności Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa w Polsce Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 5, No 11 (1957) O kilku problemach w mikropaleontologii Abstract   PDF
Olga Pazdro
 
Vol 14, No 7 (1966) O kilku ważniejszych różnicach poglądów na geologię Karpat między geologami czechosłowackimi a polskimi Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 4, No 6 (1956) O kolomorficznych strukturach i teksturach niektórych dolno -śląskich hematytów Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Magda
 
Vol 31, No 6 (1983) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 1 (1984) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej: replika Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 31, No 11 (1983) O koncepcji wczesnopaleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej; odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 28, No 9 (1980) O konieczności badań chemizmu i jakości wód gruntowych w otoczeniu sztucznych zbiorników wód powierzchniowych Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich
 
Vol 34, No 8 (1986) O konieczności intensywniejszego rozwoju bazy surowcowej dla energetyki jądrowej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 5, No 11 (1957) O konieczności opracowywania projektowych założeń geologicznych dla poszukiwań bituminów na Niżu Polskim Abstract   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 18, No 6 (1970) O konieczności przygotowania polskich geofizyków do pracy w krajach rozwijających się gospodarczo Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 2, No 10 (1954) O konieczności rozwijania badań nad poprawieniem własności niektórych skał budowlanych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Badak
 
Vol 8, No 1 (1960) O konieczności rozwoju bazy naukowej geofizyki poszukiwawczej w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 4, No 12 (1956) O konieczności usprawnienia organizacji państwowej służby geologicznej Abstract
Wacław Czachórski
 
Vol 8, No 12 (1960) O konieczności ustalenia i ujednolicenia terminologi hydrogeologicznej Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 18, No 10 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 18, No 11 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – analiza dotychczasowego stanu i założenia kompleksowej realizacji Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – przykłady rewizji budowy geologicznej z wykorzystaniem podkładu lidarowego numerycznego modelu powierzchni terenu Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 21, No 3 (1973) O konieczności wykonania kilku głębokich wierceń na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 3, No 5 (1955) O KOORDYNACJĘ NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ Abstract
MARIAN PYRZA
 
Vol 23, No 6 (1975) O kopalnej pradolinie w Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Marek Szynalski
 
Vol 22, No 5 (1974) O kredowych "taflach" na północ od dolnego Nigru Abstract
Konstanty Potocki, Adam Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) O kryształach kwarcu z okolic Strzegomia Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 18, No 1 (1970) O Krzemionkach Opatowskich Abstract   PDF (Polish)
Olech Juskowiak
 
Vol 40, No 8 (1992) O kształcie Półwyspu Helskiego w czasach historycznych w świetle źródeł kartograficznych Abstract
Anna Tomczak, Iwona Dmochowska
 
Vol 41, No 5 (1993) O Kubusiu Puchatku, geologii i polityce naukowej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 5, No 5 (1957) O kwalifikacjach Abstract
Jerzy Białkowski
 
Vol 27, No 9 (1979) O magmatyzmie na tle rozwoju geosynklin Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 17, No 12 (1969) O mechanizmie krystalizacji leizny bazaltowej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 3, No 4 (1955) O metodach wzbogacania mikrofauny w próbkach Abstract   PDF (Polish)
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 1 (1975) O metodyce badań mikropaleontologicznych zastosowanej przy identyfikacji próbek pochodzących z zabytków i złóż Ziemi Wiślickiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 29, No 3 (1981) O metodyce badania gęstości utworów kenozoicznych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 27, No 12 (1979) O metodyce dokumentowania spękań górotworu w kopalniach węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki
 
Vol 41, No 4 (1993) O metodyce dokumentowania złóż, 25 - 27listopada 1992 r. Abstract
Jerzy Górecki
 
Vol 63, No 1 (2015) O miejsce Przeglądu Geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 37, No 10 (1989) O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 5, No 1 (1957) O MIOCENIE NA PRZEDGÓRZU KARPAT MIĘDZY PRZEMYŚLEM A CHYROWEM Abstract   PDF
Roman Ney
 
Vol 41, No 11 (1993) O modelu ewolucji północno-wschodniej części Masywu Czeskiego - uwagi petrologa Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 43, No 11 (1995) O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej Abstract
Stanisław Fedorowicz, Krzysztof Laskowski, Leszek Lindner
 
Vol 27, No 10 (1979) O możliwości geochemicznych poszukiwań złóż nefrytu na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 32, No 10 (1984) O możliwości rozpoznawania podłoża podpermskiego metodą strippingu (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 26, No 5 (1978) O możliwości wykorzystania fioletowego kwarcu z Nowego Świętowa k. Nysy jako kamienia ozdobnego Abstract
Mieczysław Budkiewicz, Wiesław Heflik, R. Miłkowski
 
Vol 13, No 2 (1965) O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych Abstract
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 13, No 5 (1965) O możliwości wykorzystania minerałów ciężkich w badaniach osadów cechsztyńskich Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwości wykorzystania porfirów Trógarbu jako potasowego surowca skaleniowego Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwetrzak
 
Vol 30, No 4 (1982) O możliwości wykorzystania tonsteinu dla korelacji poziomów węglowych KWB Bełchatów Abstract
Ludwik Kasza, Roman Gotowała, Stanisław Lorenc
 
Vol 23, No 8 (1975) O możliwości występowania boksytów laterytowych w niecce żytawskiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Szpila, Zenon Wichrowski
 
Vol 8, No 2 (1960) O możliwości występowania i wykorzystania w ceramice budowlanej plastycznych glin lessowych Wyżyny Lubelskiej Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 38, No 12 (1990) O możliwości występowania minerałów ilastych na Marsie Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 12, No 4 (1964) O możliwości występowania nowych złóż kredy piszącej w rejonie Kornicy Abstract
Krystyna Wyrwicka, Zenon Gajewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O możliwości występowania złóż molibdenu formacji miedziowo-molibdenowej w strzegomskim masywie granitowym Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz, Stanisław Mikulski
 
Vol 49, No 10 (2001) O możliwości zastosowania pomiarów naturalnego promieniowania gamma rdzeni wiertniczych do badań stratygraficznych, sedymentologicznych i analizy basenowej (wyniki pilotażowych badań utworów dolnego triasu z otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Anna Roman, Jan Szewczyk, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 8 (1982) O możliwości znalezienia złoża cyny w Karkonoszach Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski, Andrzej Grodzicki
 
Vol 46, No 2 (1998) O możliwościach komputerowego modelowania powierzchni geologicznych Abstract
Elżbieta Pilecka, Małgorzata Krokoszyńska, Michał Góralski
 
Vol 9, No 11 (1961) O możliwościach stosowania metody fluorescencyjnej w złożach soli Abstract
Józef Bąkowski
 
Vol 25, No 4 (1977) O możliwościach stosowania mikroskopu w zakresie podczerwieni do badań mineralogiczno-petrograficznych w szczególności węgli Abstract   PDF (Polish)
Maria Cichosz-Kostecka
 
Vol 4, No 6 (1956) O możliwościach użytkowania dolomitów triasowych Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wrochniak
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwościach wykorzystania tranzystorowego magnetometru protonowego w badaniach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 6, No 5 (1958) O możliwościach występowania w Polsce surowców dolomitowo-magnezytowych Abstract   PDF
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 3, No 7 (1955) O możliwościach zastosowania fal ultradźwiękowych w geologii i górnictwie Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtóński
 
Vol 3, No 8 (1955) O możliwościach znalezienia boksytu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 2, No 12 (1954) O muzea geologiczne w Polsce Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 7, No 8 (1959) O Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 8 (1953) O NAJBLIŻSZYCH ZADANIACH RADZIECKIEJ LITOLOGII Abstract   PDF
N.W. Strachow
 
Vol 45, No 6 (1997) O największym złożu ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki, Zofia Wojtkowiak
 
Vol 2, No 9 (1954) O NALEŻYTĄ POZYCJĘ GLIŃ OGNIOTRWAŁYCH W ŚWIECIE SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Antoni KRAUS
 
Vol 26, No 4 (1978) O nawrocie ornamentacji u amonitów Abstract
Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 8, No 8 (1960) O nazwę Jura Polska zamiast Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Abstract
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 4, No 8 (1956) O niektórych :prawidłowościach w występowaniu pierwiastków śladowych w minerałach triasu śląsko-krakowskiego Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 6, No 8-9 (1958) O niektórych czeskich złożach cynku, ołowiu, cyny i wolframu Abstract
H. Pendias
 
Vol 14, No 8 (1966) O niektórych euryfacjalnych gatunkach otwornic występujących w neogenie Polski Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich - Odpowiedź p. J. Znosce na krytyczną recenzję Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 7, No 4 (1959) O niektórych metodach geoelektrycznych w hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 6 (1969) O niektórych minerałach z grupy krzemianów warstwowych z okolic Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 21, No 4 (1973) O niektórych możliwościach przemysłowego stosowania opok odwapnionych Abstract
Eugeniusz Psztyng
 
Vol 1, No 4 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 1, No 1 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych w ZSRR i Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 3 (1960) O niektórych ostatnich rozwiązaniach konstrukcyjnych i metodycznych w geofizyce kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 14, No 9 (1966) O niektórych problemach górnictwa i hutnictwa chałupniczego w Gwinei Leśnej Abstract
Lancei Bakayoko
 
Vol 24, No 12 (1976) O niektórych problemach stratygrafii Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 14, No 6 (1966) O niektórych przyczynach zarastania filtrów studziennych Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 1, No 3 (1953) O niektórych zadaniach geologii radzieckiej Abstract   PDF
, .
 
Vol 1, No 6 (1953) O niektórych zagadnieniach geologii radzieckiej Abstract
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) O NIEKTÓRYCH ZESPOŁACH PARAGENETYCZNYCH BARYTU Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 3, No 12 (1955) O nomenklaturze zlepieńców Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 70, No 8 (2022) O nowej grupie kolekcjonerskiej agatów z Płóczek Górnych (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Jan Rzymełka
 
Vol 2, No 1-2 (1954) O NOWSZYCH METODACH BADAŃ MIKROPALEONTOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Emilia Witwicka
 
Vol 13, No 6 (1965) O nowych elementach budowy sarmatu detrytycznego widocznych na fotoplanach Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 2, No 12 (1954) O NOWYCH POŁOWACH RYB KWASTOPŁETWYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) O nowych rowiązaniach tektonicznych w „Atlasie geologicznym Polski” Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur
 
Vol 44, No 1 (1996) O nowych zadaniach w dziedzinie ochrony litosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki
 
Vol 44, No 10 (1996) O nowym Przeglądzie Geologicznym Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 53, No 3 (2005) O nowym wystąpieniu pektolitu w Polsce Abstract   PDF
Ewa Koszowska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O nowym znalezisku kopalnej fauny kręgowców w okolicy Działoszyna Abstract
Andrzej Sulimski
 
Vol 9, No 1 (1961) O obliczaniu skutków wzajemnego oddziaływania studzien Abstract
Witold Olendski
 
Vol 2, No 10 (1954) O obniżenie strat majątku narodowego przez pełne wykorzystanie bogactw kopalnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 36, No 6 (1988) O ochronę przyrody i krajobrazu Karpat przemyskich Abstract
Janusz Kotlarczyk, Jerzy Piórecki
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O ochronie środowiska bez emocji Abstract
Cyryl Kolago
 
6751 - 7000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>