Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 64, No 6 (2016) RECENZJE Lucjan Gazda (red.) – Lubelski bursztyn. Znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 59, No 1 (2011) RECENZJE M. GRANICZNY & W. MIZERSKI – Katastrofy przyrodnicze Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 66, No 8 (2018) RECENZJE M. PODEMSKI – Doświadczenia młodego geologa instytutowego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 68, No 8 (2020) RECENZJE M. STĘPNIEWSKI, E. WŁODARCZYK (red.) – Wspomnienia. O ludziach... i geologicznej służbie dla kraju. Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 64, No 5 (2016) RECENZJE Maciej Giertych – Ewolucja, Dewolucja Abstract   PDF (Polish)
Maciej Borowiec, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 4 (2016) RECENZJE Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban – Józef Morozewicz. Pierwszy Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 2 (2018) RECENZJE Mayer W., Clary R.M., Azuela L.F., Mota T.S. & Wołkowicz S. (red.) – History of Geoscience. Celebrating 50 Years of INHIGEO. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 12 (2004) RECENZJE M.B. Cita, S. Chiesa, R. Colacicchi, G.M. Crisci, P. Massiotta & M. Parotto — Italian Wines and Geology Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 68, No 1 (2020) RECENZJE M.J. VAN KRANENDONK, V.C. BENNETT & J.E. HOFFMANN (ed.) – Earth’s Oldest Rocks. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 10 (2007) RECENZJE M.P. SHCHERBAK & O.B. BOBROV — Mineral Deposits of Ukraine, Volume I — Metalliferous Mineral Deposits. M.P. SHCHERBAK & S.V. GOSCHOVSKY — Mineral Deposits of Ukraine, Volume II— Industrial Mineral Deposits. Abstract   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 70, No 12 (2022) RECENZJE M.W. Radwan – Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 58, No 1 (2010) RECENZJE N. SHUBIN—Nasza wewnętrzna menażeria. Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów. Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) RECENZJE NOVAK M. & RMAN N. (red.) – Geološki Atlas Slovenije. Geological Atlas of Slovenia, Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 2 (2005) RECENZJE P. Czubla, W. Mizerski & E. Świerczewska-Gładysz — Przewodnik do ćwiczeń z geologii Abstract
Małgorzata Mrozek
 
Vol 57, No 3 (2009) RECENZJE P. ROTHE — Kanarische Inseln. Seria przewodników geologicznych, tom 81. Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 57, No 1 (2009) RECENZJE P. WYSZOMIRSKI & K. GALOS—Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 52, No 6 (2004) RECENZJE P.F. Rawson, P.M. Allen, P.J. Brenchley, J.C.W. Cope, A.S. Gale, J.A. Evans, P.L. Gibbard, F.J. Gregory, E.A. Hailwood, S.P. Hesselbo, R.W.O’B. Knox, J.E.A. Marshall, M. Oates, N.J. Riley, A.G. Smith, N. Trewin & J.A. Zalasiewicz — Stratigraphical Procedure Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 68, No 7 (2020) RECENZJE P.P. ZAGOŻDŻON – Wykorzystanie reliktów podziemnych robót górniczych w polskiej części Sudetów do celów naukowych. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 65, No 2 (2017) RECENZJE Pracowaliśmy w trudnych, ale ciekawych czasach. Wspomnienia pracowników (Państwowego) Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 6 (2005) RECENZJE R. KOVACH & B. MCGUIRE — Guide to Global Hazards. A Complete Reference Guide to the Hazards That Endanger Life on Earth. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 1 (2015) RECENZJE R. Lisik & A. Szczepański – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski
 
Vol 70, No 3 (2022) RECENZJE R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z okolic Lwówka Śląskiego. R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z Płóczek Górnych: wybór z najlepszych kolekcji. Abstract   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 53, No 9 (2005) RECENZJE R. NEY (red.) — Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce ilaste. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 2 (2008) RECENZJE R. WALTER — Geologie von Mitteleuropa. Begründet von Paul Dorn Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 10 (2019) RECENZJE R. ŻBIKOWSKI –O skałach i minerałach. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 4 (2013) RECENZJE RATAJCZAK T. & RZEPA G. – Polskie rudy darniowe. Abstract   PDF (Polish)
Adam Piestrzyński
 
Vol 55, No 4 (2007) RECENZJE R.J. HUGGETT — Fundamentals of geomorphology Abstract   PDF
Artur Sobczyk
 
Vol 55, No 6 (2007) RECENZJE R.KOT — Georóżnorodność — problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia. Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 56, No 4 (2008) RECENZJE S. CWOJDZIŃSKI & W.KOZDRÓJ — Sudety. Przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa–Złoty Stok–Kłodzko–Wałbrzych–Jelenia Góra Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 2 (2006) RECENZJE S. DYBOWA-JACHOWICZ & A. SADOWSKA (red.) —Palinologia Abstract   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 62, No 3 (2014) RECENZJE S. ILNICKI – Metabazyty pasma Nového Mesta. Archivum Mineralogiae Monograph no. 5. Abstract   PDF (Polish)
Marek Awdankiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) RECENZJE S. WINCHESTER, S. JUNGER, D. MURPHY, E. MACARTHUR, S. WHEELER & R. FIENNES — Ziemia. Nieujarzmiona Planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 69, No 4 (2021) RECENZJE S. WOŁKOWICZ (red.) – Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 64, No 12 (2016) RECENZJE Suttner T.J., Kido E., Königshof P.,Waters J.A., Davis L. & Messner F. (red.) – Planet earth in deep time. Palaeozoic Series. Devonian & Carboniferous. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) RECENZJE S.W. ALEXANDROWICZ — Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Paweł Woźniak
 
Vol 54, No 6 (2006) RECENZJE T. CZUDEK—Vývoj reliéfu krajiny Èeské republiky v kvartéru. Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) RECENZJE T. M. Peryt & M. Piwocki (red.) — Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik — paleogen, neogen Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 53, No 4 (2005) RECENZJE T. M. PERYT & M. PIWOCKI (red.) — Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik — paleogen, neogen. Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 67, No 1 (2019) RECENZJE T. RATAJCZAK, R. UBERMAN i E. HYCNAR – Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2017, t. 1 – 345 str., t. 2 – 127 str. Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Galos
 
Vol 55, No 9 (2007) RECENZJE T. SŁOMKA, A. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, M. DOKTOR & A. JONIEC (red.) — Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 3 (2018) RECENZJE TARKA ROBERT– Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska Magmowe. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 3 (2018) RECENZJE THOMAS E. EWING (przy współpracy H. Christensena) – Texas through Time. Lone Star Geology, Landscapes, and Resources. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 8 (2013) RECENZJE T.J. DUNAI – Cosmogenic nuclides. Principles, concepts and applications in the earth surface sciences. Abstract   PDF (Polish)
Artur Sobczyk
 
Vol 61, No 9 (2013) RECENZJE U. HOCHSPRUNG, U. JOGER, R. KOSMA, F.J. KRÜGER, E. SCHINDLER, V. WILDE & H. ZELLMER – Es began am Heeseberg... Stromatolithe und der Ursprung des Lebens. Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc
 
Vol 58, No 10 (2010) RECENZJE U. LINNEMANN & R.L. ROMER (red.) – Pre-Mesozoic Geology of Saxo-Thuringia. From the Cadomian Active Margin to the Variscan Orogen Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 60, No 3 (2012) RECENZJE UŚCINOWICZ S. (red.) – Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Siepak
 
Vol 60, No 4 (2012) RECENZJE UŚCINOWICZ S. (red.) – Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego. Abstract   PDF (Polish)
Vladimir Zhamoida, Daria Ryabchuk
 
Vol 57, No 11 (2009) RECENZJE W. GABZDYL & M. GOROL — Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 54, No 7 (2006) RECENZJE W. GLAPA & J.I. KORZENIOWSKI—Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Abstract   PDF
Marek Nieć, Jerzy Górecki
 
Vol 58, No 9/2 (2010) RECENZJE W. MIZERSKI – Geologia Polski. W. MIZERSKI & K. SZAMAŁEK – Geologia i surowce mineralne oceanów. Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 54, No 1 (2006) RECENZJE W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii. Abstract   PDF
Kaja Pietsch
 
Vol 55, No 11 (2007) RECENZJE W. SALSKI (red.) — Księga Pamiątkowa absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1952–2007. Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 67, No 7 (2019) RECENZJE W. TARNAS – Przemysł mineralny Lubelszczyzny. Zarys historyczny. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 65, No 6 (2017) RECENZJE WÓJCIK A. (red.) – Kopiec KoŚciuszki i jego podłoże geologiczne. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 67, No 6 (2019) RECENZJE W.R. KOWALSKI – Astronomiczne uwarunkowania trzęsień ziemi oraz innych zjawisk przyrodniczych (z przykładami zastosowania w działalności ludzkiej). Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 11 (2005) RECENZJE Yu. SENKOVSKY, K. GRYGORCHUK, V. GNIDETS & Yu. KOLTUN—Geologichna Paleookeanografia Okeanu Tetis (Karpato-Chornomorsky Segment) — Geological paleooceanography of the Tethys Ocean (Carpathian-Black Sea Segment) Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 57, No 5 (2009) RECENZJE Z. BUŁA & R. HABRYN (red.) — Atlas geologiczno-strukturalny paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego w skali 1 : 300 000. Abstract   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 52, No 11 (2004) RECENZJE Z. Cymerman — Tectonic Map of the Sudetes and Fore-Sudetic Block (Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego) 1 : 200 000 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 10 (2009) RECENZJE Z. FRANKOWSKI, M. GRANICZNY, B. JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK, R. KRAMARSKA, Z. PRUSZAK, P. PRZEŹDZIECKI, M. SZMYTKIEWICZ, M. WERNO & J. ZACHOWICZ — Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Abstract   PDF
Andrzej Szczepański
 
Vol 56, No 8/2 (2008) RECENZJE Z. KŁAPYTA & W. ŻABIŃSKI (red.) — Sorbenty Mineralne Polski. Abstract   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 63, No 6 (2015) RECENZJE Z. Wiater – Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 53, No 5 (2005) RECENZJE Z. WÓJCIK — Józef Morozewicz — uczony i współorganizator Akademii Górniczej w Krakowie Abstract   PDF
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 65, No 9 (2017) RECENZJE Żaba J., Żaba I.V. – Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. 120 najpiękniejszych minerałów i skał. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 8 (2011) RECENZJE ZALASIEWICZ J. 2009 – The Planet in a Pebble. A Journey into Earth's Deep History. Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 6 (2012) RECENZJE ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Z., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J. & ŻYTKO K. – Regionalizacja tektoniczna Polski. Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 52, No 1 (2004) RECENZJE Z.M. Migaszewski & A. Gałuszka — Zarys geochemii środowiska Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 52, No 10 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową? Abstract   PDF
Bogusław Przybylski, Janusz Badura
 
Vol 52, No 11 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Geneza węglanów rozproszonych w dolnośląskich bazaltoidach kenozoicznych: badania izotopowe węgla i tlenu Abstract   PDF
Anna Szynkiewicz, Maciej Górka, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 52, No 9 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Najpełniejszy w Polsce kompleks młodoplejstoceński (eem i vistulian) na dolnym Powiślu i Wzniesieniu Elbląskim Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 52, No 7 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Wprowadzenie do metodyki interpretacji badań georadarowych przy użyciu procedury modelowania numerycznego Abstract   PDF
Tomisław Gołębiowski
 
Vol 52, No 12 (2004) RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ środkowoplejstoceńskich struktur glacitektonicznych i rynien subglacjalnych na rzeźbę w północnej części Pojezierza Lubuskiego (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Jarosław Winnicki
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge by balancing Abstract   PDF (Polish)
Michal Nemoćok, Jan Nemćok, Marek Wojtaszek, Livia Ludhova, Nestor Oszczypko, William J. Sercombe, Marek Cieszkowski, Zbigniew Paul, Mike P. Coward, Andrzej Ślączka
 
Vol 45, No 11 (1997) Redakcja Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 w Zakładzie Publikacji PIG - trzydzieści lat minęło Abstract   PDF (Polish)
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 42, No 4 (1994) Redeponowane osady w basenach ewaporatowych Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 44, No 8 (1996) Redepozycyjna transformacja lessów i gleb nalessowych po gwałtownej ulewie w dniu 15 września 1995 r. na Wyżynie Miechowskiej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dwucet, Zbigniew Śnieszko
 
Vol 66, No 6 (2018) Re-disposal of old exploitation wells – potential sources of environmental pollution in abondoned hydrocarbon deposits of the Czech Republic Abstract   PDF (Polish)
Petr Bujok, Martin Klempa, Vladimír Slivka, Jakub Ryba, Igor Nemec, Vera Štastná, Michal Porzer
 
Vol 40, No 2 (1992) Reference sections and lithostratigraphy of the Cambrian and Vendian deposits in the Podlasie-Brest Depression Abstract
Vera I. Abramenko, Gala V. Zinovenko, Luba V. Piskun
 
Vol 58, No 11 (2010) Refleksje krytyczne nad austro-węgierskimi reliktami w stratygrafii dolnego triasu w Tatrach Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 36, No 7 (1988) Refleksje na temat badań śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Tezy referatu Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 43, No 5 (1995) Refleksje na temat recenzji książki Tektonika Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 34, No 7 (1986) Refleksje z III Kongresu Nauki Polskiej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Refleksyjne badania tektoniki utworów osadowych i podłoża krystalicznego w regionie Tucholi-Torunia-Nakła Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 44, No 6 (1996) Regeneracja ziarn kwarcu w piaszczystych glebach korzeniowych w złożu węgla brunatnego Lubstów k. Konina Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Górniak, Krzysztof Bahranowski, Tadeusz Ratajczak, Tadeusz Szydłak
 
Vol 7, No 5 (1959) Region karlovarski Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 36, No 1 (1988) Region łysogórski a platforma wschodnioeuropejska w cyklu kaledońsko-waryscyjskim Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tomczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski, Stefan Krajewski, Bronisław Paczyński, Andrzej Szczepański
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski a geologiczna baza danych PITAKA Abstract   PDF
Paweł Oziembłowski, Paweł H. Karnkowski
 
Vol 56, No 10 (2008) REGIONALIZACJA TEKTONICZNA POLSKI Warszawa, 28.05.2008 Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka, Kazimierz Żytko
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski) Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Jerzy Żaba, Ryszard Habryn
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowo-zachodnia Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski — stan obecny i próba uporządkowania Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 56, No 10 (2008) Regionalizacja tektoniczna Polski—Niż Polski Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Regionalna polityka ekologiczna - Lublin, 1992.05.22 Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 40, No 1 (1992) Regionalne atlasy geologiczno-surowcowe i arkuszowe mapy geologiczno-gospodarcze w ujęciu sozologicznym Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 53, No 9 (2005) Regionalne, atmosferyczne skażenie gleby rtęcią w regionie Spiszu na Słowacji Abstract   PDF
Robert Polc
 
Vol 16, No 9 (1968) Regionalne badania geologiczne w aspekcie poszukiwań bituminów prowadzone przez Instytut Geologiczny w 1967 r. Abstract   PDF
Julian Sokołowski, Andrzej Witkowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Regionalne badania geotermiczne na profilu Chociwel-Lębork Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak, Andrzej Gajewski, Czesław Królikowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Regionalne badania hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kliński
 
Vol 37, No 2 (1989) Regionalne badania hydrogeologiczne Irak, ich dotychczasowa realizacja i dalsze zamierzenia Abstract
Jan Czarnik
 
Vol 21, No 12 (1973) Regionalne badania refrakcyjne i wstępna analiza prędkości granicznych Abstract   PDF (Polish)
Adolf Mikołajczak, Andrzej Pepel
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Regionalne instalacje do składowania odpadów komunalnych na tle granic GZWP na obszarze Polski Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak
 
Vol 46, No 7 (1997) Regionalne interpretacje geologiczne na podstawie badań pstrego piaskowca z wypełnień krasowych w okolicach Chęcin (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Hubert Wierzbowski
 
Vol 32, No 11 (1984) Regionalne programowanie eksploatacji kruszywa naturalnego Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Regionalne zarządy gospodarki wodnej - szansa prawidłowego i oszczędnego użytkowania oraz ochrony wód podziemnych Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 69, No 9 (2021) Regiony hydrogeotermalne na Niżu Polskim Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Mariusz Socha
 
Vol 9, No 11 (1961) Regulacja płac w instytutach naukowo-badawczych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 51, No 9 (2003) Reinterpretacja archiwalnych danych geofizyki wiertniczej w otworach z obszaru syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Furgał
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Reinterpretacja geologiczno-stratygraficzna osadów interglacjału mazowieckiego w Wylezinie koło Ryk Abstract   PDF
Krzysztof M. Krupiński, Marcin Żarski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 24, No 9 (1976) Reinterpretacja materiałów geologicznych roponośnego rejonu Nowej Soli Abstract   PDF (Polish)
Stefan Dawidowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i holocenu w obrębie torfowiska pod Kotoniem (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 18, No 3 (1970) Rejestracja osuwisk w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Andrzej Kuhn
 
Vol 54, No 3 (2006) Rejon Banskej Štiavnicy nadal dostarcza złota Abstract
Jarosław Badera, Richard Kaňa
 
Vol 6, No 6 (1958) Rejonizacja geologiczno-inżynierska Trójmiasta Abstract   PDF
Leonard Bohdziewicz
 
Vol 29, No 2 (1981) Rejonizacja hydrochemiczna na mapach dotyczących ochrony środowiska geologicznego. Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk, Klara Pitiewa
 
Vol 40, No 5 (1992) Rejs badawczy r/v Akademik Aleksy Kryłow - Bałtyk Południowy, sierpień 1991 r. Abstract
Teresa Szczepańska, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 19, No 6 (1971) Rekonesans geologiczny na Półwyspie Peloponeskim Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Rekonesans geologiczny w Laosie — grudzień 2004 Abstract   PDF
Nguyen Quoc Cuong, Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 51, No 2 (2003) Rekonstrukcja dynamiki procesów eolicznych i czasu ich trwania na podstawie wybranych cech teksturalnych osadów wydmy w Cięciwie Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Dzierwa, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
 
Vol 57, No 1 (2009) Rekonstrukcja geometrii powierzchni lodowców z maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM) w polskich Tatrach Wysokich (zlewnie Roztoki i Rybiego Potoku) Abstract   PDF
Michał Makos, Łukasz Nowacki
 
Vol 50, No 9 (2002) Rekonstrukcja paleoprądów solanek w badeńskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (poster) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Switłana Wizna
 
Vol 55, No 4 (2007) Rekonstrukcja procesów wczesnodiagenetycznych w morskich skałach okruchowych na przykładzie łupków krośnieńskich (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Andrzej Barczuk, Maciej J. Bojanowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Rekonstrukcja tempa migracji bocznej koryta rzeki Małej Panwi na podstawie datowań kłód i drzew Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Malik
 
Vol 49, No 5 (2001) Rekonstrukcje paleogeograficzne Paratetydy w miocenie środkowym: implikacje dla basenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Studencka
 
Vol 56, No 2 (2008) Rękopis inauguracyjnego wykładu mineralogii René Just Haüy’ego (1743–1822) — cenny dokument dla historii polskich nauk przyrodniczych Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Rekultywacja terenów kopalni odkrywkowych i ich wykorzystanie budowlane Abstract   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 19, No 4 (1971) Rekultywacja warunków hydrogeologicznych w dolinie Kaczawy Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Machoń
 
Vol 51, No 5 (2003) Relacja z XII Konferencji Sozologicznej pt. Azbest w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne - Wrocław, 08.11.2002 Abstract
Ewa Starnawska
 
Vol 51, No 2 (2003) Relacja z XXVI Moorexcursion — Bergen, Norwegia, 17–24.08.2002 Abstract
Krystyna Milecka
 
Vol 49, No 10 (2001) Relacje tektoniczne między synkliną międzygórską a synklinorium kielecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka, Rafał Ziółkowski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Remediacja środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego chlorowanymi związkami organicznymi z wykorzystaniem metod in situ Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela
 
Vol 18, No 2 (1970) Reminiscencje pobarburkowe Abstract
J. Kostecki
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Remote sensing data: A perfect tool for solving geological and geoenvironmental cross-border issues Abstract   PDF
Marek Graniczny
 
Vol 52, No 2 (2004) Ren na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Renesans poszukiwań, eksploatacji i zastosowania łupków dachówkowych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas, Hubert Sylwestrzak, Henryk Walendowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Renesans poszukiwań naftowych na strukturach solnych regionu kujawskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Sylwester Marek
 
Vol 51, No 3 (2003) Renesans zainteresowań darniowymi rudami żelaza Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 69, No 2 (2021) Renowacja i konserwacja kamiennej płyty z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie Abstract   PDF
Marek Rembiś, Paula Dźwigulska-Musiał
 
Vol 12, No 11 (1964) Rentgenometryczna identyfikacja substancji mineralnej skorupek otwornic jurajskich Abstract
Andrzej Wiewióra
 
Vol 31, No 11 (1983) Rentgenowska metoda oznaczania zawartości kalcytu w surowcach wapiennych kredy Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cebulak, Grażyna Cichoń, Marek Markowiak, Andrzej Wiewióra
 
Vol 11, No 10 (1963) Rentgenowskie metody ilościowego oznaczania składu mineralnego mieszanin Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 22, No 1 (1974) Reoelektryczne urządzenie analogowe Abstract
Halina Czerwińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Reologiczny model litosfery w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ) wzdłuż profilu sejsmicznego LT–7 (NW Polska - SE Niemcy) Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Fred Beekman
 
Vol 56, No 3 (2008) Reorganizacja Państwowego Instytutu Geologicznego w latach poprzedzających II wojnę światową—w obliczu konieczności zmiany polityki surowcowej państwa Abstract   PDF
Łukasz Zamęcki
 
Vol 24, No 9 (1976) Reorganizacja wyższego szkolnictwa geologicznego w latach 1951-1952 Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 41, No 11 (1993) Replika Abstract
Wojciech Stankowski
 
Vol 49, No 7 (2001) replika - Jeszcze raz o ściennej mapie tektonicznej Polski w Muzeum Geologicznym PIG — Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 7 (2003) Restrukturyzacja należności publicznoprawnych w zakresie opłaty eksploatacyjnej Abstract
Anna Zaręba, Mirosława Pietras
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Ret w otworze Woszczyce IG 1 koło Żor Abstract
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 41, No 3 (1993) Retrospektywna ocena geologiczno-inżynierska deformacji powierzchni terenu Wałbrzycha Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 10, No 11 (1962) Retyk węglowy na Wołoszynie w Tatrach Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 30, No 11 (1982) Rewizja poglądu o genezie „endoblastycznego mikroklinu" w granitoidach Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Rewizja stratygrafii syluru z wiercenia Łeba Abstract   PDF (Polish)
Lech Teller
 
Vol 54, No 11 (2006) Rewizja wieku „najstarszych” skał w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska, Ian S. Williams
 
Vol 8, No 8 (1960) Rezerwaty przyrody Abstract
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 8, No 5 (1960) Rezerwaty Przyrody Abstract
. .
 
Vol 18, No 2 (1970) Reżim wód podziemnych prerii kanadyjskich Abstract
Andrzej Rożkowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Rezultaty analiz gazów szlachetnych w wodach termalnych niecki podhalańskiej Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Marek Duliński, Paweł Mochalski, Joanna Najman, Ireneusz Śliwka, Andrzej Zuber
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania hydrogeochemicznego efektów interakcji między gazami kwaśnymi (CO2 i H2S) a środowiskiem geologicznym wybranych skał GZW Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska
 
Vol 50, No 11 (2002) Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Zawidzka
 
Vol 50, No 11 (2002) Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - replika Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 49, No 2 (2001) Rezydualne złoża boksytów w masywie Passa Quatro w prowincji Minas Gerais, wschodnia Brazylia Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 5 (2002) R.F. Hüttl, D. Klem & E. Weber (red.) - Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften. Das Beispiel des Lausitzer Braunkohlereviers Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 6 (1996) R.G. Bromley - Trace Fossils - Biology, Taphonomy and Applications Abstract
Alfred Uchmann
 
Vol 1, No 4 (1953) Richard Pfalz: Grundwasser kunde Abstract
Z. Wilk
 
Vol 2, No 8 (1954) ROBOTY GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZE I ROZPOZNAWCZE JAKO PRZEDMIOT STOSUNKU PRAWNEGO Abstract   PDF (Polish)
Olgierd Brzozowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1971-1975 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radomski
 
Vol 27, No 3 (1979) Rodzaj i jakość kopalin a prognozowanie zasobów złóż Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski
 
Vol 50, No 8 (2002) Rodzaje dokumentów wydawanych w ramach Wspólnoty Europejskiej Abstract
Michał Polański
 
Vol 11, No 9 (1963) Rodzaje gruntów serii glin zwałowych Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Nina Lipińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Rodzaje i ładunki zanieczyszczeń w wodach deszczowych spływających z obszarów zabudowy wiejskiej Abstract   PDF (Polish)
Ludmiła Rossa
 
Vol 17, No 3 (1969) Rodzimy nikiel z kopani soli w Wieliczce Abstract
Leopold Mazur
 
Vol 13, No 3 (1965) Rok 1964 w kięgowości przedsiębiorstw podległych Centralnemu Urzędowi Geologii Abstract
Henryk Kaliński
 
Vol 44, No 6 (1996) Rok 1995 w Biurze Koncesji Geologicznych Abstract
Barbara Koszarowska, Jacek Wróblewski
 
Vol 61, No 1 (2013) Rok 2012 nie tylko rokiem Olimpiady Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 27, No 2 (1979) Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Roszczynialski
 
Vol 27, No 3 (1979) Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Roszczynialski
 
Vol 28, No 3 (1980) Rola aulakogenów w tektonice platform Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 28, No 9 (1980) Rola badań fotogeologicznych w realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 2, No 12 (1954) Rola badań geomorfologicznych w budownictwiue wodnym Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Głodek
 
Vol 28, No 6 (1980) Rola badań i prognoz hydrogeologicznych dla potrzeb rolnictwa na tle kompleksowego zagospodarowania i wykorzystania zasobów wodnych Wisły i jej dorzecza Abstract   PDF (Polish)
Regina Poźniak
 
Vol 18, No 2 (1970) Rola barwiąca tlenków żelaza w kaolinach dolnośląskich Abstract   PDF (Polish)
Wanda Sikora
 
Vol 35, No 6 (1987) Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 36, No 2 (1988) Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego; uwagi i implikacje Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 36, No 1 (1988) Rola brachiopodów inarticulata w stratygrafii najniższego ordowiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 16, No 12 (1968) Rola dopływów w stosunkach sedymentologicznych Wisły Abstract   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 22, No 4 (1974) Rola działalności Stałej Komisji Geologicznej RWPG w badaniach budowy geologicznej i rozwoju bazy surowcowo-mineralnej PRL Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 35, No 12 (1987) Rola geochemii w poszukiwaniach surowców mineralnych i energetycznych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 28, No 9 (1980) Rola geofizyki w realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 58, No 3 (2010) Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu ziemnego w łupkach Abstract   PDF
Krzysztof Drop, Maciej Kozłowski
 
Vol 5, No 6 (1957) Rola geologii kopalnianej Abstract
Tadeusz Chlebowski
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Rola geologii w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 20, No 5 (1972) Rola geologii w ochronie naturalnego środowiska człowieka Abstract
Jerzy Duda-Dziewierz
 
Vol 30, No 9 (1982) Rola glacitektoniki w ukształtowaniu podłoża utworów czawartorzędowych w rejonie Mogilna Abstract   PDF (Polish)
Józef Górski
 
Vol 57, No 11 (2009) Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Grzegorz Czapowski, Marcin Piwocki
 
Vol 4, No 3 (1956) Rola hydrogeologii w gospodarce wodą Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Guzowski
 
Vol 30, No 8 (1982) Rola i miejsce badań geofizycznych przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud cyny Abstract   PDF (Polish)
Stefan Rulski
 
Vol 62, No 3 (2014) Rola i wykorzystanie surowców skalnych na przestrzeni dziejów Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 11, No 3 (1963) Rola i zadania geologii inżynierskiej przy studiach przedprojektowych doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Czesław Stepnowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Rola i znaczenie geologii dla rozwoju przemysłów ceramicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Tokarski
 
Vol 17, No 12 (1969) Rola i znaczenie ochrony patentowej w działalności gospodarczej przedsiębiorstw geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Klawe, Ryszard Puchalski
 
Vol 14, No 1 (1966) Rola i znaczenie rozwoju badań nad wzbogacalnością surowców mineralnych w powiększeniu krajowej bazy surowcowej Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 23, No 7 (1975) Rola Instytutu Geologicznego w rozpoznaniu wód mineralnych nad Zatoką Gdańską Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Rola kamienia w przestrzeni miejskiej Pruszkowa Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska, Ryszard Zabielski
 
Vol 51, No 10 (2003) Rola Komisji Zasobów Kopalin w kształtowaniu bazy zasobowej kraju Abstract
Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 6 (1993) Rola kompakcji w ocenie mobilności neotektonicznej pogórzy karpackich Abstract
Nestor Oszczypk, Adam Tomaś, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Rola lodowców świętokrzyskich w morfogenezie dolin rzek Świśliny i Pokrzywianki Abstract
Ewa Falkowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kordowski
 
Vol 33, No 1 (1985) Rola mechanizmów tektonicznych w procesach powstawania złoża siarki w Machowie Abstract   PDF (Polish)
Zofia Krysiak
 
Vol 23, No 1 (1975) Rola mikroorganizmów w procesie powstawania złóż siarki okolic Podkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Florian Domka, Jan Gąsiorek
 
Vol 23, No 2 (1975) Rola mikroorganizmów w procesie powstawania złóż siarki okolic Podkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Florian Domka, Jan Gąsiorek
 
Vol 17, No 11 (1969) Rola minerałów ciężkich w geologii i paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 17, No 11 (1969) Rola minerałów ciężkich w geologii i paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Maria Borkowska
 
Vol 29, No 1 (1981) Rola miocenu w budowie i tektogenezie brzeżnej strefy Karpat obszaru Cieszyn -Wadowice Abstract   PDF (Polish)
Konrad Konior
 
Vol 5, No 12 (1957) Rola mszywiołów w stratygrafii Abstract   PDF
Jerzy Małecki
 
Vol 21, No 7 (1973) Rola naturalnego drenażu wód podziemnych w rozwoju morfologicznym krawędzi dolin rzecznych na przykładzie wybranych odcinków dolin: Wisły i Dolnej Bugo-Narwi Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid, Janusz Muchowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Rola nauk geologicznych w ochronie kształtowaniu środowiska Człowieka Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 68, No 5 (2020) Rola nauki w państwowej służbie geologicznej Abstract   PDF
Tadeusz Peryt, Andrzej Głuszyński
 
Vol 64, No 4 (2016) Rola obrazowania elektrooporowego w uszczegółowieniu skomplikowanej budowy geologicznej wzgórza Morasko w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pacanowski, Marta Sokołowska, Radosław Mieszkowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rola obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w świetle wymagań Eurokodu 7 Abstract   PDF (Polish)
Marta Sokołowska, Edyta Majer, Monika Skrzeczkowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Rola obszaru krakowskiego w sedymentacji osadów górnej jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Rola Oddziału Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego w zakresie stwarzania podstaw poszukiwawczych złóż surowców mineralnych Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 18, No 4 (1970) Rola Oddziału Górnośląskiego w rozpoznaniu karbonu w Polsce Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Rola Oddziału Karpackiego IG w badaniu głębokich struktur w Karpatach pod kątem poszukiwania złóż ropy i gazu Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 18, No 10 (1970) Rola Oddziału Świętokrzyskiego IG w rozwoju geologii i bazy surowców mineralnych regionu Świętokrzysikiego Abstract
Czesław Zak
 
Vol 68, No 5 (2020) Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w popularyzacji geologii w społeczeństwie Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska
 
Vol 68, No 5 (2020) Rola PIG w rozpoznaniu zasobów mineralnych Polski: dzisiaj i w przyszłości Abstract   PDF
Stanisław Wołkowicz, Olimpia Kozłowska, Karol Zglinicki, Anna Gabryś-Godlewska
 
Vol 20, No 3 (1972) Rola podstawowych badań regionalnych w zaspokajaniu potrzeb gospodarki narodowej Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 54, No 12 (2006) Rola pól potencjalnych w rozpoznaniu platformy prekambryjskiej Abstract   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 1, No 5 (1953) Rola Polskiego Towarzystwa Geologicznego w rozwoju geologii polskiej Abstract
Walery Goetel
 
Vol 44, No 6 (1996) Rola porostów w badaniach skażeń atmosferycznych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 53, No 7 (2005) Rola procesów tektonicznych oraz eustatycznych w rozwoju sekwencji stratygraficznych utworów neoproterozoiku i kambru basenu lubelsko-podlaskiego Abstract   PDF
Jolanta Pacześna, Paweł Poprawa
 
Vol 55, No 2 (2007) Rola prof. Mariana Książkiewicza w rozwoju badań w Oddziale Karpackim PIG Abstract   PDF
Kazimierz Żytko
 
Vol 27, No 3 (1979) Rola prognozowania zasobów kopalin w naukowo-badawczej działalności Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bednarczuk, Marian Sałdan
 
Vol 17, No 7 (1969) Rola prognozy stanów wód podziemnych w projektowaniu stopni piętrzących Abstract   PDF (Polish)
Jan Flisowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Rola recenzji w naukach geologicznych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 8 (1980) Rola rentgenospektralnych metod analiz chemicznych w badaniach geologicznych Abstract
Marian Stępniewski, Stefan Cebulak
 
Vol 26, No 2 (1978) Rola Seminarium w propagowaniu idei ochrony środowiska w Polsce Abstract
Ludwik Ochocki
 
Vol 16, No 4 (1968) Rola spadku krytycznego w rozwoju sufozji zwietrzelin skał triasowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer
 
Vol 48, No 6 (2000) Rola starosty, jako organu administracji geologicznej Abstract
Małgorzata Tessarowicz-Krawczyk, Kinga Wojtczak
 
Vol 7, No 5 (1959) Rola substancji organicznej w geochemicznym cyklu uranowym Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 34, No 1 (1986) Rola surowców zniszczalnych na Konferencji Pokojowej w Poczdamie Abstract
Walery Goetel
 
Vol 46, No 10 (1998) Rola szczegółowych map geologiczno-gospodarczych (1 : 25 000) w dokumentowaniu złóż Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 37, No 12 (1989) Rola tektoniki w kształtowaniu się warunków hydrogeologicznych w obszarze lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Zwierzchowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Rola warunków hydrodynamicznych w kształtowaniu reżimu Wywierzyska Olczyskiego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki
 
Vol 43, No 9 (1995) Rola wielkoskalowych przemieszczeń przesuwczych w ukształtowaniu waryscyjskiej struktury Sudetów Abstract
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 64, No 3 (2016) Rola wstępnej oceny przydatności budowlanej podłoża w planowaniu przestrzennym na przykładzie Będzina Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Antoszczyszyn-Szpicka, Tomasz Antoszczyszyn
 
Vol 29, No 12 (1981) Rola wybranych substancji w procesie uwęglania Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
10001 - 10250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>