Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 6 (1956) Wybitna anomalia magnetyczna w Karpatach w okolicach Janowa Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 54, No 10 (2006) Wybitni geolodzy karpaccy w ostatnim 50-leciu XX wieku w Oddziale Karpackim PIG; rola Profesora Mariana Książkiewicza w rozwoju badań Karpat Abstract   PDF
Andrzej Ślączka, Nestor Oszczypko, Kazimierz Żytko
 
Vol 44, No 3 (1996) Wybrane aspekty energii geotermalnej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 64, No 9 (2016) Wybrane aspekty geoturystyki w Polsce – obiekty podziemne i geoturystyka miejska Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 65, No 5 (2017) Wybrane aspekty podziemnego magazynowania wodoru Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 43, No 10 (1995) Wybrane aspekty stanu nauk geologicznych w Polsce u progu XXI wieku Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 48, No 11 (2000) Wybrane cech sedymentologiczne osadów ułatwiających ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworu Galumin 1 Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Kotarbiński, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 38, No 2 (1990) Wybrane elementy anizotropii strukturalnej iłów pylastych Abstract   PDF (Polish)
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 67, No 3 (2019) Wybrane elementy badań petrologicznych w dolomicie głównym złoża BMB Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 40, No 10 (1992) Wybrane elementy chemizmu wód oligoceńskich niecki mazowieckiej Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ewa Krogulec, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 47, No 5 (1999) Wybrane elementy ewolucji basenu czerwonego spągowca na podstawie analizy tektonicznej i litofacjalnej Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski, Hubert Kiersnowski
 
Vol 67, No 9 (2019) Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wybrane jony nieorganiczne w wodach mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Michalski
 
Vol 45, No 8 (1997) Wybrane metody oznaczania składu izotopowego minerałów i ich znaczenie w badaniach skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas
 
Vol 62, No 7 (2014) Wybrane metody przetwarzania danych geologicznych dla zarządzania przestrzenią na przykładzie doliny środkowej Odry Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 18, No 7 (1970) Wybrane, mineralogiczno-petrograficzne metody badawcze w studiach nad ceramiką zabytkową Abstract   PDF (Polish)
Maria Wirska-Parachoniak
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Wybrane parametry budowy mikrostrukturalnej kredy piszącej i opoki marglistej Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane problemy diagenezy osadów węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Wybrane problemy dokumentowania warunków hydrogeologicznych w związku z podziemnym (bezzbiornikowym) magazynowaniem płynnych węglowodorów w złożach soli kamiennej Abstract   PDF
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 19, No 10 (1971) Wybrane problemy dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Wybrane problemy geologii i krasu gipsowo-wapiennego rejonu kungurskiego (przedurale) Abstract
Wiaczesław N. Andrejczuk, Klara A. Gorbunowa, Bronisław Janiec
 
Vol 25, No 12 (1977) Wybrane problemy programowania i projektowania prac poszukiwawczych kruszywa naturalnego Abstract
Michał Gientka
 
Vol 52, No 9 (2004) Wybrane problemy tektoniki i mineralizacji skał dewonu w zachodniej części antykliny chęcińskiej: Góra Miedzianka, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF
Urszula Dębowska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wybrane problemy uszkodzeń konstrukcji drogowej jako wynik niewłaściwego rozpoznania geologiczno-inżynierskiego Abstract   PDF (Polish)
Łukasz A. Kumor, Maciej K. Kumor, Zbigniew Młynarek
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wybrane problemy w świetle obrad 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Wybrane problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa wojewódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wybrane procesy sedymentacyjne i diagenetyczne w skałach otaczających mineralizację cynkowo-ołowiową w Trzebionce Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 25, No 1 (1977) Wybrane profile miocenu Opolszczyzny w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 17, No 10 (1969) Wybrane sylwetki pierwszych absolwentów AGH Abstract
, ,
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe Abstract   PDF (Polish)
Jacek Stanisz, Aleksandra Borecka, Andrzej Leśniak, Krzysztof Zieliński
 
Vol 55, No 4 (2007) Wybrane wskaźniki geochemiczne zmian materii organicznej węgli kamiennych pod wpływem oddziaływania intruzji magmowej Abstract   PDF
Aniela Matuszewska
 
Vol 32, No 12 (1984) Wybrane właściwości masywów skalnych i stanu naprężeń Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane zagadnienia diagenezy skał klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wybrane zagadnienia metodyczne dotyczące sporządzania wstępnych opracowań złóż kruszywa budowlanego Abstract   PDF (Polish)
Zofia Michalska
 
Vol 26, No 7 (1978) Wybrane zagadnienia rozwoju i paleogeografii utworów kenozoicznych Wysoczyzny Zielonogórskiej i przyległych pradolin Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Wróbel, Jan Stanisławczyk
 
Vol 29, No 9 (1981) Wybrane zagadnienia stratygrafii i chronologii Vistulianu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Galon
 
Vol 25, No 3 (1977) Wycieczka pokongresowa na złoża rud pasma Lachlan w Nowej Południowej Walii (AustraIia) Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 44, No 2 (1996) Wycieczka pokongresowa X kongresu RCMNS w Bukareszcie Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 1, No 5 (1953) Wycieczka przed stu laty w niektóre strony gubernii Radomskiej odbyta Abstract
, .
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Wycieczka terenowa w ramach ogólnoświatowego Dnia Wycieczek Geologicznych Geotrip Day-Rogoźnik Abstract
Michał Krobicki
 
Vol 17, No 3 (1969) Wycieczki przed i pokongresowe organizowane w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Pradze Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 67, No 10 (2019) WYDARZENIA 10-lecie organizacji studenckiej SGA Baltic Student Chapter Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Fołtyn, Sławomir Mederski
 
Vol 64, No 8 (2016) WYDARZENIA 60 lat Instytutu Nauk Geologicznych PAN (1956–2016) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 69, No 12 (2019) WYDARZENIA 60-lecie działalności Muzeum Ziemi w Warszawie w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Unikatowe zbiory bursztynu. Abstract   PDF
Alicja Pielińska, Adam Pieliński, Maria Rajska
 
Vol 59, No 2 (2011) WYDARZENIA Człowiek – ewolucja niezwykła. Zaczęło się od Darwina... – wystawa w Pałacu Kultury i Nauki –Warszawa, 30.11.2010–29.10.2011 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 59, No 11 (2011) WYDARZENIA EUROPEJSKI SZCZYT GEOLOGICZNY czyli 31.Walne Zgromadzenie EuroGeoSurveys (EGS) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska, Maja Kowalska
 
Vol 64, No 10 (2016) WYDARZENIA Finał XVII edycji konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 10 (2011) WYDARZENIA Fotografia Dzikiej Przyrody 2010 w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 2–29.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 61, No 11/2 (2013) WYDARZENIA Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 – wystawa w PAN Muzeum Ziemi – 4–30.10.2013 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 67, No 7 (2019) WYDARZENIA Godło Teraz Polska dla PIG-PIB i PGNiG S.A. za odmetanowanie pokładów węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska, Anna Bagińska
 
Vol 61, No 1 (2013) WYDARZENIA II Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz, Piotr Szrek, Agnieszka Gmaj
 
Vol 66, No 6 (2018) WYDARZENIA II Konferencja Geotematyczna GAUS Chęciny, 5–8.04.2018 Abstract   PDF (Polish)
Kamil Kobyliński
 
Vol 69, No 1 (2021) WYDARZENIA II Warsztaty naukowe pt. Dziedzictwo i historia górnictwa Abstract   PDF
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 62, No 6 (2014) WYDARZENIA Internetowy serwis informacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na temat gazu i ropy z formacji łupkowych http://infolupki.pgi.gov.pl Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 64, No 12 (2016) WYDARZENIA Jak popularyzujemy geologię – tegoroczne terenowe inicjatywy edukacyjno-geoturystyczne Muzeum Geologicznego PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 59, No 6 (2011) WYDARZENIA Konkurs fotograficzny Geologia w obiektywie organizowany przez Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 15.03.2011–30.08.2011 Abstract   PDF (Polish)
Cezary Krawczyński
 
Vol 61, No 9 (2013) WYDARZENIA Krzysztof Radlicz Kawalerem Orderu św. Stanisława Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 59, No 3 (2011) WYDARZENIA Miedź i papier – wystawa akwafort i rysunków Marii Okołów-Podhorskiej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4–27.02.2011 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 65, No 8 (2017) WYDARZENIA Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 12 (2011) WYDARZENIA Nagrody Ministra Środowiska Warszawa, 26.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska
 
Vol 63, No 12/2 (2015) WYDARZENIA Niezwykła Wólka Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borkowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) WYDARZENIA Nowa podziemna trasa geoturystyczna w Zabrzu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Chybiorz, Małgorzata Paliga
 
Vol 63, No 9 (2015) WYDARZENIA Peruwiańczycy odkrywją zasługi Konstantego Jelskiego (1837–1896) dla przyrodniczego poznania Peru Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Maria Gołuchowska Dunin-Borkowska
 
Vol 60, No 12 (2012) WYDARZENIA Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2012 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 63, No 10/3 (2015) WYDARZENIA Polsko-chińskie rozmowy o gazie z łupków –Warszawa, 5–8.07.2015 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 59, No 5 (2011) WYDARZENIA Premiera filmu Sea Rex 3D. Podróż do prehistorycznego świata Warszawa, 8.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska
 
Vol 63, No 1 (2015) WYDARZENIA Prestiżowa funkcja w Unii Europejskiej dla Profesora Grzegorza Pieńkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Roman Smółka
 
Vol 65, No 3 (2017) WYDARZENIA Reforma szkolnictwa wyższego łącząca naukę z gospodarką Abstract   PDF (Polish)
Dominik Krasowski
 
Vol 69, No 7 (2021) WYDARZENIA Sesja Naukowa Katedry Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii UW Abstract   PDF
Bogusz Kulus, Jan Dzierżek
 
Vol 61, No 8 (2013) WYDARZENIA Studencka wyprawa do Antyatlasu – Maroko 2013 Abstract   PDF (Polish)
Lidia Joanna Zenkner
 
Vol 64, No 5 (2016) WYDARZENIA Trzeci Zielony Laur dla PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Anna Bagińska, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 59, No 1 (2011) WYDARZENIA Uroczystość nadania geologowi górniczemu prof. dr. hab. inż. Krystianowi Probierzowi doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Technicznym – Ostrawa, 16.11.2010 Abstract   PDF
Marek Marcisz
 
Vol 60, No 1 (2012) WYDARZENIA Wernisaż wystawy „Geologia w Obiektywie” – Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
Vol 61, No 2 (2013) WYDARZENIA Wielka przyjemność malowania gór. Wystawa malarstwa Agaty Olszyńskiej – 16.10–30.11.2012, Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa Abstract   PDF (Polish)
Agata Olszyńska
 
Vol 59, No 7 (2011) WYDARZENIA Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 15. Pikniku Naukowym Polskiego Radia Bis i Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 28.05.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ludwina Jarzynowska, Agnieszka Gójska
 
Vol 65, No 7 (2017) WYDARZENIA Wystawa czasowa w Muzeum Geologicznym PIG-PIB z okazji 100-lecia urodzin Jana Wyżykowskiego i 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 4 (2012) WYDARZENIA Wystawa minerałów „Terra Mineralia” we Freibergu (Saksonia) Abstract   PDF (Polish)
Krystian Probierz
 
Vol 61, No 4 (2013) WYDARZENIA Wystawa skamieniałości „Od łodzika do amonita – Życie utrwalone w skałach” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Rafał Zadak, Małgorzata Bogucka
 
Vol 65, No 1 (2017) WYDARZENIA Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – Ekomuzeum im. Jana Pazdura – przykład właściwej popularyzacji geologii Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Piotr Szrek
 
Vol 64, No 7 (2016) WYDARZENIA Wystawa „Siarka z piekła rodem” w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance Abstract   PDF (Polish)
Izabela Olczak-Dusseldorp, Monika Krzeczyńska, Marlena Świło
 
Vol 65, No 2 (2017) WYDARZENIA Wystawa „Tropami polskich dinozaurów” w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gerliński, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 8 (2015) WYDARZENIA Wystawa: „Blask kamieni. Okazy mineralogiczne i kamienie ozdobne w sztuce” – Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 17.04–30.08.2015 Abstract   PDF (Polish)
Klementyna Ochniak-Dudek
 
Vol 60, No 6 (2012) WYDARZENIA XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne – Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 12–13.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Retka
 
Vol 60, No 8 (2012) WYDARZENIA Zmiany w Komitecie Redakcyjnym PG Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz
 
Vol 62, No 1 (2014) WYDARZENIA „Bursztyn i jego imitacje” – wystawa czasowa ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 28.11.2013–31.05.2014 Abstract   PDF (Polish)
Michał Kazubski
 
Vol 62, No 8 (2014) WYDARZENIA „Bursztynowy zwierzyniec”, Aleksander Chmiel i Marek Wyszomirski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 4.07–3.08.2014 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Szczepaniak
 
Vol 62, No 3 (2014) WYDARZENIA „Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych” – pierwszy geologiczny projekt MAESTRO Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 64, No 11 (2016) WYDARZENIA „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr” – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 listopada – 30 grudnia 2016 Abstract   PDF (Polish)
Marek Wierzbicki
 
Vol 62, No 7 (2014) WYDARZENIA „Kamień w życiu człowieka” – nowa wystawa stała w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Roksana Maćkowska, Krzysztof Maliszewski
 
Vol 63, No 3 (2015) WYDARZENIA „Oblicza Islandii” – wystawa fotografii Iwony i Adama Balcy w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 6.02–1.03.2015 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 65, No 6 (2017) WYDARZENIA „Rok 1900. Europa w fotografii Henryka Czeczotta”– wystawa w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 czerwca – 27 sierpnia 2017 Abstract   PDF (Polish)
Marek Wierzbicki
 
Vol 62, No 12 (2014) WYDARZENIA „Sokotra – wyspa smoczej krwi” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 7.11–28.12. 2014 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 60, No 8 (2012) WYDARZENIA „Szlakami i bezdrożami wielkopolskiej przyrody” – wystawa fotografii Barbary Zdanowicz w PAN Muzeum Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 63, No 7 (2015) WYDARZENIA „Tybet. Wdrodze do Kumbum” wystawa fotografii Elżbiety Sęczykowskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 8.05–30.08.2015 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Sęczykowska
 
Vol 60, No 9 (2012) WYDARZENIA „W krainie białych skał, buków i zamków” – wystawa fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich w PAN Muzeum Ziemi – 5–30 września 2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 60, No 2 (2012) WYDARZENIA „Wave i inne szaleństwa natury. Wędrówki w poszukiwaniu formy” – wystawa fotografii przyrodniczej Krzysztofa Machowskiego w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk – 8.01–24.02.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 47, No 4 (1999) Wydarzenie Cyrtograptus lundgreni a rozwój retiolitów (Graptolithina) na platformie wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 42, No 1 (1994) Wydatkowanie środków finansowych na prace geologiczne w 1993 i 1994 r. Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 26, No 4 (1978) Wydawnictwa Geologiczne w propagowaniu osiągnięć Instytutu Geologicznego Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Wydawnictwa Geologiczne wobec niektórych problemów ruchu wydawniczego Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 67, No 7 (2019) Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2019 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Dąbrowska-Jędrusik, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 64, No 2 (2016) Wydawnictwa PIG-PIB – punktacja i charakterystyka Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 43, No 11 (1995) Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce Abstract
Witold Weil
 
Vol 59, No 1 (2011) Wydobycie ropy naftowej w akwenach głębokowodnych: czy nastąpi wzrost? Abstract   PDF
Rafael Sandrea, Ivan Sandrea
 
Vol 16, No 8 (1968) Wydobywanie surowców mineralnych z dna mórz i oceanów Abstract   PDF (Polish)
Stefan Hirszel
 
Vol 24, No 5 (1976) Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica jako ośrodek dydaktyczno- badawczy Abstract
Zdzisław Śmietański
 
Vol 16, No 2 (1968) Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego w 15 roku istnienia Abstract
Zdzisław Pazdro
 
Vol 42, No 5 (1994) Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w świetle zmian zachodzących w ostatnich latach Abstract
Stanisław Majewski, Marek Lemberger
 
Vol 37, No 2 (1989) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego lat osiemdziesiątych jako jednostka dydaktyczna i wychowawcza Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 56, No 7 (2008) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 12. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 14.06.2008 Abstract   PDF
Karolina Wojnicka
 
Vol 56, No 7 (2008) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na pikniku Młody Naukowiec w Szkole Podstawowej nr 157 Warszawa, 31.05.2008 Abstract   PDF
Oliwia Grafka
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Wydzielanie minerałów ciężkich za pomocą separatora magnetohydrostatycznego Abstract   PDF (Polish)
Monika Kusiak, Mariusz Paszkowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Elżbieta Król, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela, Helena Urbańska
 
Vol 18, No 7 (1970) Wydzielanie roztworów porowych z gruntów spoistych metodą wysokich ciśnień Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 53, No 11 (2005) Wyjaśnienie zjawiska zmian wartości stężenia jonów w kolumnie pionowej zbiornika wodnego Abstract   PDF
Janusz Chmura
 
Vol 56, No 6 (2008) Wyjątkowe stanowisko paleontologiczne i środowisko osadów plejstoceńskich, w których znaleziono nosorożce włochate w Staruni (Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Renata Stachowicz-Rybka
 
Vol 20, No 5 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników Centralnego Urzędu Geologii w 1971 r. Abstract
F. Szczepański
 
Vol 18, No 5 (1970) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG Abstract
F. Szczepański
 
Vol 20, No 12 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG w I półroczu 1972 r. Abstract
F. Szczepański
 
Vol 56, No 11 (2008) Wyjście kręgowców na ląd — zapis w dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Piotr Szrek, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 2, No 6 (1954) WYKAZ INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WYKAZ NORM NIEMIECKICH Z DZIEDZINY GEOLOGICZNYCH ZAGADNIEŃ SUROWCOWYCH l POKREWNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 16, No 9 (1968) Wykaz nr 10 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 16, No 11 (1968) Wykaz nr 11 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 17, No 6 (1969) Wykaz nr 12 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykaz nr 13 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Wykaz nr 14 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. ,
 
Vol 19, No 1 (1971) Wykaz nr 15 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) Wykaz nr 16 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) Wykaz nr 17 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
l. Kruszewska
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Wykaz nr 18 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 21, No 7 (1973) Wykaz nr 19 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 14, No 1 (1966) WYKAZ nr 2 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 22, No 2-3 (1974) WYKAZ nr 20 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych (I. Kruszewska) Abstract
, ,
 
Vol 23, No 10 (1975) Wykaz nr 22 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 5 (1978) WYKAZ nr 24 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Wykaz nr 25 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Wykaz nr 26 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Wykaz nr 27 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Wykaz nr 28 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 32, No 2 (1984) Wykaz nr 29 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 14, No 4 (1966) WYKAZ nr 3 osób, którym przyznana uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 33, No 5 (1985) Wykaz nr 30 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Wykaz nr 31 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Wykaz nr 32 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 36, No 12 (1988) Wykaz nr 33 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Wykaz nr 34 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Wykaz nr 35 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 14, No 7 (1966) Wykaz nr 4 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 8 (1966) Wykaz nr 5 osób, którym przyznana uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 11 (1966) Wykaz nr 6 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 15, No 2 (1967) Wykaz nr 7 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 13, No 12 (1965) Wykaz nr l osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. .
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykaz pojęć dotyczących zasobów złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 44, No 2 (1996) Wykonywanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 54, No 10 (2006) Wykorzystanie 210Pb i metali cężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty Abstract   PDF
Edyta Łokas, Dariusz Ciszewski, Przemysław Wachniew, Piotr Owczarek
 
Vol 47, No 5 (1999) Wykorzystanie aktualistycznych badań sedymentologicznych do praktyki poszukiwawczej w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Wykorzystanie atrybutów sejsmicznych w interpretacji strukturalnej na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D ZOCA-2 (basen Bonaparte, NW szelf Australii) Abstract   PDF
Edyta Frankowicz
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykorzystanie badań analitycznych do ustalenia profilów litologiczno- stratygraficznych skał węglanowych triasu rejonu Siewierz-Zawiercie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Pomykała
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Wykorzystanie badań mineralogiczno-petrograficznych karbońskich skał płonnych dla celów korelacyjnych w GZW Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz, Leonard Jochemczyk
 
Vol 33, No 8 (1985) Wykorzystanie badań teledetekcyjnych do poszukiwań wód termalnych i mineralnych na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Magdalena Wiśniewska
 
Vol 55, No 8 (2007) Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw referencyjnych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Maciej Rossa, Jacek Chełmiński
 
Vol 9, No 2 (1961) Wykorzystanie bogactw mineralnych Republiki Gwinejskiej Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 35, No 11 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I. Abstract
Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Bluszcz
 
Vol 35, No 12 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II Abstract
Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 57, No 12 (2009) Wykorzystanie ciągłej analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia (SFA) oraz detekcją spektrofotometryczną w oznaczaniu indeksu fenolowego w próbkach środowiskowych Abstract   PDF
Aleksandra Strugała-Wilczek, Krzysztof Mitko, Małgorzata Bebek
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie danych geofizycznych w procesie budowy regionalnego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marcin Honczaruk, Mirosław Musiatewicz, Sławomir Filar
 
Vol 69, No 9 (2021) Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce w latach 2019–2021 Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski Abstract
Jonas Satkunas, Marek Graniczny
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie istniejących baz danych w celu opracowania i użytkowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Marek Fert
 
Vol 42, No 1 (1994) Wykorzystanie kalpionelli w biostratygrafii pelagicznych facji węglanowych prowincji tetydzkiej Abstract
Dariusz Gmur
 
Vol 23, No 1 (1975) Wykorzystanie kierunkowych właściwości fal akustycznych do pomiaru parametrów fal poprzecznych w otworze wiertniczym Abstract   PDF (Polish)
Anna Jaroszewska, Wacław Kołtoński
 
Vol 65, No 7 (2017) Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do oceny warunków przepływu wód w osadach równi zalewowej Abstract   PDF (Polish)
Filip Bujakowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrzenią Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 43, No 2 (1995) Wykorzystanie materiału palinologicznego do określenia stopnia metamorfizmu materii organicznej metodą TAI Abstract   PDF (Polish)
Marta Waksmundzka
 
Vol 8, No 10 (1960) Wykorzystanie materiału z rdzenia i z zasypówki do określania zawartości użytecznego składnika w przewiercanych skałach Abstract
Władysław Bobrowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie mechaniki kwantowej w geofizyce - stałe sprężyste forsterytu w wysokich ciśnieniach (wyniki wstępne) Abstract   PDF (Polish)
Paweł T. Jochym, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 5 (1982) Wykorzystanie metod analizy skupień w interpretacji pionowych sondowań elektrooporowych (PSE) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Peroń
 
Vol 63, No 3 (2015) Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w badaniach morfodynamiki koryta Wisły w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Wykorzystanie metod geostatystycznych dla potrzeb kategoryzacji zasobów Abstract
Leszek Wachelka
 
Vol 52, No 3 (2004) Wykorzystanie metod interpolacji do numerycznego kreślenia map powierzchni geologicznych na podstawie nieregularnie rozmieszczonych danych Abstract   PDF
Paweł Goldsztejn, Grzegorz Skrzypek
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykorzystanie metody PS do określania mineralizacji wód złożowych w wapieniach jurajskich synklinorium warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wykorzystanie mikroorganizmów i roślin do pozyskiwania metali Abstract   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 52, No 7 (2004) Wykorzystanie mikrospektralnej analizy laserowej w badaniach petroarcheologicznych niektórych narzędzi kamiennych bez ich uszkodzenia Abstract   PDF
Alfred Majerowicz, Henryk Siagło
 
Vol 66, No 8 (2018) Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy Abstract   PDF (Polish)
Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Matusiak, Jan Przybyłek
 
Vol 51, No 9 (2003) Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice Abstract   PDF (Polish)
Barbara Czerwińska, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) Wykorzystanie oceny oddziaływania na środowisko w projektowaniu badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Wykorzystanie profilowania elektrochemicznego do badania kolektorów szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 14, No 11 (1966) Wykorzystanie profilowania neutron-gamma przy badaniu naturalnych zbiorników gazu Abstract   PDF
A. Epsztein, J. Krupa, T. Rokosz, L. Roman, H. Strzelczuk, A. Szymborski
 
Vol 61, No 1 (2013) Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Szymon Ostrowski, Barbara Rybak-Ostrowska, Marcin Lasocki
 
Vol 67, No 3 (2019) Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 3 (1972) Wykorzystanie różnowiekowych surowców ilastych przez przemysł ceramiki budowlanej w 1967 r Abstract
Hanna Ruszkowska
 
Vol 56, No 12 (2008) Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej do badań osuwisk w polskiej części Karpat Abstract   PDF
Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Antoni Wójcik
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WYKORZYSTANIE SERPENTYNU DO PRODUKCJI NAWOZOW FOSFOROWYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykorzystanie siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego profilowania oporności do badania skał zbiornikowych o porowatości szczelinowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 55, No 4 (2007) Wykorzystanie skał magmowych w drogownictwie Abstract   PDF
Elżbieta Krystkiewicz
 
Vol 55, No 3 (2007) Wykorzystanie składu mineralnego i morfologii ziaren minerałów ciężkich do określania środowiska sedymentacyjnego Abstract   PDF
Bogusław Marcinkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Wykorzystanie sosny do badań bioindykacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 44, No 7 (1996) Wykorzystanie surowców odpadowych z górnictwa Abstract
Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska, Stanisław Traczyk
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wykorzystanie szczegółowego zdjęcia geochemicznego do celów planowania przestrzennego i rolnictwa Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 40, No 1 (1992) Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map zagrożeń geodynamicznych Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 62, No 4 (2014) Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 10, No 6 (1962) Wykorzystanie w badaniach geologicznych efektu przestrzennego do fotogrametrycznego określania przypowierzchniowych ruchów masowych i innych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 52, No 11 (2004) Wykorzystanie wałów przeciwpowodziowych w niemieckiej strategii obronnej Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 57, No 11 (2009) Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE Polsce Abstract   PDF
Monika Kaźmierczuk
 
Vol 57, No 8 (2009) Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Geotermii Uniejów Abstract   PDF
Jacek Kurpik
 
Vol 57, No 8 (2009) Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Wykorzystanie wód termalnych w Polsce (stan na rok 2009) Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 20, No 7 (1972) Wykorzystanie wskazań trójskładowego magnetometru do wyznaczania azymutu skrzywienia otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kurbiel
 
Vol 4, No 3 (1956) Wykorzystanie wyników badań geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Wykorzystanie zasobów gazu ziemnego w Polsce Abstract
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Ewa Sieciarz, Kazimierz Sieciarz
 
Vol 7, No 2 (1959) Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu czwartorzędu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 48, No 2 (2000) Wykorzystanie zdjęć satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Carlos Perez Perez, Jerzy Piotrowski, Stanisław Speczik
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoryjnych badaniach próbek skał Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 57, No 7 (2009) Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju Abstract   PDF
Marek Nieć, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 9, No 8 (1961) Wykrywanie horyzontów wodnych i gazowych metodami geofizyki wiertniczej w warunkach rybnickiego okręgu węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 10, No 12 (1962) Wykrywanie i konturowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą względnych aktywności promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kopia
 
Vol 27, No 12 (1979) Wykrywanie stref z mineralizacją kruszcową metodą profilowania PW w utworach staropaleozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Maria Stępniewska
 
Vol 50, No 12 (2002) Wykształcenie facjalne dolnej części serii szarogłazowej górnego syluru w regionie południowym Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Malec
 
Vol 29, No 8 (1981) Wykształcenie facjalne liasu wierchowego w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wójcik
 
Vol 50, No 9 (2002) Wykształcenie i geneza syderytów z dolnojurajskich warstw ciechocińskich na obszarze częstochowsko-wieluńskim (poster) Abstract   PDF (Polish)
Paulina Leonowicz
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie i środowisko depozycji ooidów karbońskich z rejonu Koszalina Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 57, No 6 (2009) Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w profilach wybranych otworów wiertniczych Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Joanna Tadych, Łukasz Grzybowski, Tadeusz Sztyrak
 
Vol 32, No 7 (1984) Wykształcenie kryształów galeny z „iłów witriolowych" w niecce bytomskiej . Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne dolomitu głównego w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 10 (2001) Wykształcenie mikrofacjalne i procesy diagenetyczne utworów dolomitu głównego (cechsztyn) na izolowanej platformie węglanowej Cychr Abstract   PDF (Polish)
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne wapienia cechsztyńskiego w rejonie Trzebnicy na monoklinie przedsudeckiej Abstract
Lidia Piątkowska
 
Vol 9, No 1 (1961) Wykształcenie struktur tutowych serii zarzeckiej w kopalni “Edward” Abstract
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wymagania dotyczące wiertnic i urządzeń do prac geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Michał Gawliński
 
Vol 36, No 2 (1988) Wyniesienie środkowosaharyjskie – kraina burzliwej przeszłości geologicznej i wygodna siedziba prehistorycznego człowieka Abstract
Marzena Stempień
 
Vol 51, No 3 (2003) Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 58, No 6 (2010) Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic— lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki) Abstract   PDF
Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 4 (1991) Wyniki badań eksperymentalnych przepływu wody w próbkach rud siarki Abstract
Danuta Badawika
 
Vol 14, No 3 (1966) Wyniki badań elektrooporowych w rejonie Grodziska i Graboszyc Abstract   PDF
Juliusz Miecznik, Antoni Tokarski
 
Vol 41, No 8 (1993) Wyniki badań gamma - spektrometrycznych na obszarze województwa suwalskiego Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych złóż konkrecji polimetalicznych, w strefie Klarion - Klipperton na Oceanie Spokojnym Abstract
Ryszard Kotliński
 
Vol 11, No 2 (1963) Wyniki badań geologicznych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 54, No 3 (2006) Wyniki badań geologicznych i archeologicznych na stanowisku Huta Radoryska 1 (Polska południowo-wschodnia) Abstract   PDF
Marcin Żarski, Michał Przeździecki, Joanna Przasnyska
 
Vol 40, No 9 (1992) Wyniki badań grawimetrycznych jako przyczynek do uściślenia poglądu na budowę podłoża Krakowa Abstract
Cezary Ostrowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Wyniki badań makroszczątków roślin znalezionych w serii witowskiej (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Grzegorz Worobiec
 
Vol 50, No 9 (2002) Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak, Anna Jurczak-Drabek, Maria Karwasiecka, Włodzimierz Krieger
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Wyniki badań mikrofaunistycznych miocenu z wierceń w rejonie Stopnicy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 31, No 7 (1983) Wyniki badań mikrofaunistycznych osadów rupelu w otworze Goleniów IG-2 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 23, No 9 (1975) Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów górnego miocenu w rejonie Ostródy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 11 (1972) Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w wierceniu Koszalin IG-1 Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 7, No 1 (1959) WYNIKI BADAŃ NA ODCINKU ROZTOCZA LUBELSKIEGO W LATACH 1956-57 Abstract   PDF (Polish)
BORYS AREŃ
 
Vol 16, No 7 (1968) Wyniki badań nad wzbogacaniem surowca fluorytowego z rejonu Krobica - Świeradów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Biernat, Bożena Podemska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 23, No 5 (1975) Wyniki badań palinologicznych neogeńskich utworów południowo-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 32, No 2 (1984) Wyniki badań petrograficznych wulkanitów Islandii a współczesne koncepcje budowy skorupy i płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
13501 - 13750 of 15286 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>