Wstępne wyniki wiercenia l K.W. Wieluń

Zbigniew Deczkowski, Longin Wielgomas

Abstract


PRELIMINARY RESULTS OF THE BORE-HOLE "WIELUŃ" L K.W.