Wstępne wyniki badań metalonośności wód odpływowych i ścieków z kopalni “Bolesław” i “Olkusz”

Jadwiga Serafin-Radlicz

Abstract


PRELIMINARY RESULTS OF STUDIES ON METAL CONTENT IN OUTFLOWING WATER AND SEWAGE FROM “BOLESŁAW” AND “OLKUSZ” MINES