Wybrane problemy geologii i krasu gipsowo-wapiennego rejonu kungurskiego (przedurale)

Wiaczesław N. Andrejczuk, Klara A. Gorbunowa, Bronisław Janiec

Abstract


SELECTED PROBLEMS OF THE GIPSUM-CARBONATE KARST AND GEOLOGY OF THE KUNGUR REGION (FORE-URAL AREA)

.