Wstępne badania nad zwiercalnością skał

Roman Calikowski, Henryk Muster

Abstract


PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON BORING SUSCEPTIBILITY