Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika strefy nasunięcia dukielskiego w zachodniej części Bieszczadów Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektonika synkliny międzygórskiej w świetle badań mikrograwimetrycznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Ewa Stupnicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji brunatnowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 48, No 4 (2000) Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 35, No 6 (1987) Tektonika utworów górnego dewonu i dolnego karbonu w kamieniołomie w Dzikowcu (Góry Bardzkie) Abstract
Stanisław Mazur
 
Vol 40, No 3 (1992) Tektonika utworów kambryjskich obszaru świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika wewnętrzna masywu serpentynitowego Szklar Ząbkowickich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 41, No 9 (1993) Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 - Abstract
Marek Graniczny, Tomasz Janicki
 
Vol 33, No 11 (1985) Teledetekcja geologiczna w Polsce i na świecie Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Teledetekcja w poszukiwaniu złóż - wczoraj, dziś i jutro Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 6 (1994) Teledetekcyjne obserwacje zmian środowiska wywołanych podziemną eksploatacją siarki Abstract
Tomasz Janicki, Zbigniew Kowalski
 
Vol 8, No 6 (1960) Telewizja w geologicznych pracach poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Miloš Štepánek
 
Vol 44, No 7 (1996) Tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Temperature conditions beneath the Ukrainian Carpathians at present time and in the past Abstract   PDF (Polish)
Zoya Lyashkevitch, Albert Medvedev, Alexander Varitchev
 
Vol 39, No 3 (1991) Temperatury powstania siarczków cynku ze złoża Klucze w rejonie olkuskim Abstract
Andrzej Kozłowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Tenantyt i minerały współwystępujące z żyły kruszcowej w dolomitach dolnego cechsztynu w kopalni Polkowice Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Przeniosło
 
Vol 31, No 11 (1983) Tendencje do zmian struktury lessów podczas ich obciążania Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Ewa Hoffman
 
Vol 35, No 12 (1987) Tendencje zmian w geologii światowej w świetle międzynarodowych kongresów geologicznych w latach osiemdziesiątych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Teoretyczne konsekwencje badania politropizmu rud cynkowo-ołowiowych oraz siarki Abstract   PDF (Polish)
Adam Trembecki
 
Vol 28, No 4 (1980) Teoretyczne problemy współczesnej geologii inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 5 (1965) Teoria rozwoju metallogenicznego Czechosłowacji Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 41, No 3 (1993) Terenowa konferencja nt. tektoniki Roztocza, 16 – 20 czerwca 1993 r. Abstract
M. Harasimiuk
 
Vol 23, No 10 (1975) Terenowe organa administracji państwowej w geologii Abstract
, ,
 
Vol 48, No 3 (2000) Terenowe spotkanie uniwersyteckich geologów karpackich (część II) - Bocheniec ’99 Abstract
Jacek Rubinkiewicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 44, No 3 (1996) Terenowe sympozjumPaleontology and Stratigraphy of the Eocene-Miocene Sections of the Western Pre-Caucasia, Majkop, zachodnie Przedkaukazie, 01-08.08.1995 Abstract
Barbara Studencka
 
Vol 3, No 8 (1955) Terenowe szkolenie na wyższych uczelniach Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 45, No 5 (1997) Terenowe warsztaty Późnowistuliańskie i holoceńskie Zjawiska eoliczne - Boszków, Rogi, 09-12.09.1996 Abstract
Jan Goździk
 
Vol 66, No 3 (2018) Teresa Śmigielska 1927–2017 Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka
 
Vol 47, No 1 (1999) Terfenyle - nowa grupa biomarkerów występująca w osadach paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski,, Franciszek Czechowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Termalne wody mineralne w okolicy Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 1, No 9 (1953) TERMICZNA ANALIZA RÓZNICOWA Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Termiczne właściwości piaskowców białego spągowca obszaru Lubin – Polkowice Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura, Ferdynand Zaczek
 
Vol 9, No 6 (1961) Terminologia geologiczna Abstract
. .
 
Vol 10, No 7 (1962) Terminologia geologiczna Abstract
. .
 
Vol 11, No 7 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstract
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstract
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 11, No 9 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstract
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 12, No 2 (1964) Terminologia hydrogeologiczna Abstract
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 13, No 1 (1965) Terminologia hydrogeologiczna (IX) Abstract
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 12, No 9 (1964) Terminologia hydrogeologiczna (VIII) Abstract
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 32, No 12 (1984) Terminologia i klasyfikacja masywów skalnych Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 3, No 9 (1955) Terminologia stosowana przy opisie otwornic (foraminifera) Abstract
W. Bielecka, E. Witwicka
 
Vol 3, No 10 (1955) Terminologia stosowana przy opisie otwornic (Foraminifera) Abstract
Wanda Bielecka, Emilia Witwicka
 
Vol 50, No 9 (2002) Terrany Polski i krajów sąsiednich (poster) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 36, No 10 (1988) Terrany tektonostratygraficzne - definicja, geneza, konsekwencje geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 43, No 1 (1995) Tertiary and pre-Tertiary palaeosurfaces; recognition, reconstruction, and environmental interpretation - Sheffield, 15-16.04.1994; Belfast, 01-03.09.1994 Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tertiary paleomagnetism in the northern part of the PANCARDI region Abstract   PDF (Polish)
Emó Marton
 
Vol 45, No 10 (1997) Test systemu GPS w powierzchniowym kartowaniu geologicznym Abstract
Zbigniew Małolepszy, Zbigniew Perski, Zygmunt Heliasz
 
Vol 18, No 5 (1970) Tezy geologiczno-górnicze VI Kongresu Techników Polskich Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 67, No 1 (2019) T.H. TORSVIK and L.R. M. COCKS – Earth History and Palaeogeography. Cambridge University Press, 2017, 317 str., 3 dodatki, spis lit., indeks pojęć. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 7 (1997) T.H. van Andel - Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The 300-km-long Innsbruck-Salzburg-Amstetten (ISAM) fault system: A major displacement line in the northern Eastern Alps Abstract   PDF (Polish)
H. Egger, Herwig Peresson
 
Vol 31, No 6 (1983) The Carboniferous in south-western Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 31, No 6 (1983) The Carboniferous in western Pomerania Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 24, No 6 (1976) The Carpathians and plate tectonics Abstract   PDF (Polish)
Roman Ney
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The direction of Tertiary plate movement in the Eastern Carpathians: comparison of field data with sand-box models Abstract   PDF (Polish)
Peter Zweigel
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Early through Middle Miocene dynamics of the Polish Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland) Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 9 (2002) The Earth’s Thermal Field and Related Research Methods - Moskwa, 16–20.06.2002 Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 9-2 (1998) The geochemical atlas of the humus soil horizon in Estonia Abstract   PDF (Polish)
Valter Petersell, Mare Kalkun
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The gravity field of the eastern part of the Western Carpathians and its geodynamic implications Abstract   PDF (Polish)
Miroslav Bielik
 
Vol 49, No 1 (2001) The International Association of Radiolarian Paleontologists — INTERRAD 2000 — Blairsden, Kalifornia, USA, 17–22.09.2000 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 50, No 1 (2002) The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting - Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century - Cracow, August 26-29, 2001 Abstract
Wojciech Mayer
 
Vol 61, No 11/1 (2013) The need for a debate on the shale gas in Europe European National Geological Surveys have their role to play Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Oligo-Miocene alkaline basalt volcanism in Bulgaria Abstract   PDF (Polish)
Peter Marchev, Orlando Vaselli, Hilary Downes
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner Carpathians) - micropaleontological perspective Abstract   PDF (Polish)
Barbara Wiktoria Olszewska, Józef Wieczorek
 
Vol 24, No 6 (1976) The proposition of the new stratotype of the Paleocene Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 32, No 5 (1984) The question of the Jurassic-Cretaceous boundary in marginal zone of the East-European Platform Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Marek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The regional network of geosites in the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Zofia Alexandrowicz, Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The results of the deep magnetotelluric sounding on the protile crossing TT line in the south-east Poland Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Ernst, Jerzy Jankowski, Antal Adam
 
Vol 24, No 6 (1976) The Rotliegendes of the Polish Lowland Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The shallow lithospheric manfle beneath the Carpathian Pannonian region: evidence from ultramatic xenoliths Abstract   PDF (Polish)
Hilary Downes, Orlando Vaselli, Marge Wilson
 
Vol 24, No 6 (1976) The significance of investigations upon diatoms found in the Przeworno marbIes Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Siemińska, Barbara Kwiecińska
 
Vol 35, No 5 (1987) The state of petrographic studies on coals in Poland Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 31, No 6 (1983) The studies on stratigraphy of the Carboniferous in Poland Abstract   PDF (Polish)
Karol Bojkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Tethyan zone in the geotectonic context of the Pannonian-Carpathian system Abstract   PDF (Polish)
Dumitru Stanica
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The thrusting can be taken as the driving mechanism in the generating of the Tisza: Preliminary paleomagnetic results from sedimentary rocks of the Transylvanian Basin Abstract   PDF (Polish)
Christian Panaiotu, A. Hosu, I. Balintoni, Peter Zweigel, C. E. Panaiotu
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Małgorzata Jugowiec
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Thermal and rheological structure and evolution of the lithosphere - clues of tectonic interactions in the Carpatho-Pannonian area Abstract   PDF (Polish)
C. Demetrescu, M. Andreescu, G. Polonic, M. Ene
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Thermal evolution of an orogenic wedge: the Austroal pine (AA) of the Eastern Alps inferences from numerical modelling Abstract   PDF (Polish)
Ernst Willingshofer, Jan Diederik van Wees, Sierd Cloetingh, Franz Neubauer
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Thermal waters of the Polish part of the Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa
 
Vol 42, No 2 (1994) Third Marine Geological Conference - The Baltic - 21 - 24.09.1993 r. - Sopot Abstract
Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 16, No 5 (1968) Tility wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 7, No 8 (1959) Tintinnidae z serii Kominów Tylkowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 29, No 1 (1981) Toczeńce ilaste powstałe podczas powodzi na Dolnym Śląsku w 1977 r. Abstract   PDF (Polish)
Edmund Jońca
 
Vol 29, No 12 (1981) Toczeńce uzbrojone z potoku Bińczarka (Beskid Niski) Abstract
Piotr Krzysztoń
 
Vol 48, No 8 (2000) Toksyczne związki organiczne w środowisku przyrodniczym Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 46, No 12 (1998) Toksykologia litosfery-nowa dziedzina nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 7, No 4 (1959) Toleit, jego stanowisko w systematyce skał i geneza Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 43, No 1 (1995) Tomasz Skała (1947-1994) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 41, No 7 (1993) Tomasz Zan, przyjaciel Adama Mickiewicza Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) TOPNIKI Abstract
Zofia Wróbnicka
 
Vol 42, No 11 (1994) Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard PodstoIski, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 7, No 6 (1959) Towarzystwa Geochemiczne za granicą Abstract
Z. Pascal, W. Szczepanowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Toxic chemical elements in Moscow Abstract   PDF (Polish)
Alexander A. Volokh
 
Vol 43, No 7 (1995) T.R. Shaw - History of Cave Science. The Exploration and Study of Limestone Caves, to 1990 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 7, No 1 (1959) Trachit potasowy z Siedlca k. Krzeszowic Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 63, No 8 (2015) Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 36, No 5 (1988) Transformacja prędkości składania na inne rodzaje prędkości sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 3 (2001) Transformacja roztoczańskiego odcinka doliny Wieprza w plejstocenie Abstract   PDF (Polish)
Teresa Brzezińska-Wójcik, Waldemar Kociuba
 
Vol 51, No 11 (2003) Transformacja składu chemicznego wody w strefie źródlisk nizinnych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 
Vol 59, No 4 (2011) Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa Abstract   PDF (Polish)
Jacek Koźma
 
Vol 44, No 6 (1996) Transgresja lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w Sudety Abstract
Jan Wójcik
 
Vol 67, No 8 (2019): Vol 67 , nr 8 Transportowa kariera złóż minerałów illitu Abstract   PDF (Polish)
Adam MAKSYMOWICZ
 
Vol 44, No 12 (1996) Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmogeologicznej ośrodków skalnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Kawalec-Latała, Barbara Korytowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmologicznej ośrodków skalnych - dyskusja Abstract
Jan Wójcik
 
Vol 33, No 8 (1985) Trend powierzchniowy w zastosowaniu do określania rzeźby i powierzchni złóż Abstract   PDF (Polish)
J. Dawidowski, W. Ratajczak, W. Stankowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Trend surface analysis : some current methodological developments Abstract
Rafał Unrug
 
Vol 46, No 10 (1998) Treści merytoryczne Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci Riccardo Assereto i Giulio Pisa Abstract
Andrzej Gaździcki
 
Vol 27, No 7 (1979) Trias tatrzański Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 7, No 6 (1959) Trias w wierceniach Ełk I Ostrów Mazowiecka Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 51, No 6 (2003) Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 46, No 5 (1998) Trójwymiarowa dekonwolucja Eulera jako jedna z metod interpretacji anomalii siły ciężkości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jamrozik
 
Vol 62, No 12 (2014) Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice” Abstract   PDF (Polish)
Marcin Stano, Jerzy Żaba, Zbigniew Małolepszy
 
Vol 50, No 12 (2002) Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych POLONAISE'97 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Środa
 
Vol 51, No 12 (2003) Trop siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 49, No 7 (2001) Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 29, No 12 (1981) Tropy gadów w utworach pstrego piaskowca w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract
Ryszard Fuglewicz, Tadeusz Ptaszyński, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 48, No 5 (2000) Tropy kręgowców z piaskowa tumlińskiego Góry Grodowej - Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 42, No 4 (1994) Tropy wczesnojurajskich teropodów ze śladami śródstopia Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 5 (1996) Trudne początki funkcjonowania prawa geologicznego i górniczego Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 47, No 8 (1999) Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Andrzej Matyja
 
Vol 48, No 9 (2000) Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne - w osadach zbiornika włocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 45, No 9 (1997) Tryt - bezpośredni wskaźnik niskiej wrażliwości warstwy wodonośnej na antropopresję Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Felter, Zbigniew Nowicki
 
Vol 42, No 7 (1994) Trzecia Konferencja Międzynarodowa 343 Projektu IGCP "Epikratoniczne Baseny Perytetydy" Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 3 (1999) Trzecia konferencja poświęcona neotektonice Polski — Kraków, 23-25.10.1998 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 30, No 8 (1982) Trzeciorzęd, czwartorzęd i geomorfologia Kotliny Kongo Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Trzeciorzęd i czwartorzęd wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Jan Rzechowski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Trzeciorzęd południowej skarpy pradoliny Warty między Koninem, Wilkowem, Brzeźnem, Żychlinem Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 16, No 11 (1968) Trzeciorzęd strefy zapadliskowej Rząśnia - Kleszczów – Kamieńsk Abstract
Jerzy Derkacz
 
Vol 41, No 5 (1993) Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego, 7 października 1993 r. Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Trzeciorzędowa gleba kopalna ze stanowiska Modrzewiec w kopalni Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka, Krystyna Konecka-Betley, Andrzej Hałuszczak, Irena Grabowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Trzeciorzędowe skały piroklastyczne Roztocza i Wzniesień Urzędowskich Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Gazda, Zdzisław Krzowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Trzy lata realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Trzydzieści pięć lat działalności Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Trzydzieści siedem lat geologii Radzieckiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 44, No 1 (1996) Tsunamis: 1992-1994. Their Generation, Dynamics, and Hazards (eds K. Satake& F. Imamura) Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Tufit wśród zlepieńców eoceńskich Tatr Abstract
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski, Jerzy Głazek
 
Vol 46, No 7 (1998) Tufit wśród zlepieńców górnoeoceńskich Tatr i jego znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Beata Kępińska, Maciej Pawlikowski, Jan Nagel
 
Vol 34, No 4 (1986) Tufy i inne skały pochodzenia wulkanicznego w gruboklastycznych osadach czerwonego spągowca rowu Laskowic Oławskich-Lipowej Abstract
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 9, No 3 (1961) Tunel drogowy pod Mont Blanc Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 9 (1994) Tunel pod kanałem La Manche - wspaniałe przedsięwzięcie inżynierskie końca XX w. Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 23, No 3 (1975) Turmalinizacja skał paleozoicznych w okolicy źródeł Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 46, No 1 (1998) Turystyczna erozja Tatr Abstract
Andrzej Paulo, Jerzy Mościcki, Andrzej Gałaś
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Two-dimensional models of petrophysical parameter distribution in structural-facies units of Polish Outer Carpathians in the Lupków-Jarosław profile Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, A.P. Łapinkiewicz, T. Maćkowski, Michał Stefaniuk
 
Vol 16, No 1 (1968) Tworzenie się węgla w przyrodzie dzisiaj i niegdyś Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 6, No 1 (1958) Tymczasowa instrukcja w sprawie określania jakości węgla brunatnego Abstract
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Tymczasowe wyniki badań geologicznych na obszarze Czerwonej Wody Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 36, No 7 (1988) Typ paragenetyczny mineralizacji cynkowo- ołowiowej złóż El Abed i Kerzet Youssef rejonu Hauts Plateaux w Algerii Abstract
Maria Metzler
 
Vol 19, No 1 (1971) Typomorficzne znaczenie uziarnienia minerałów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Wanda Sikora
 
Vol 47, No 6 (1999) Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Tło geochemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach leśnych Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Tło i strefowość hydrochemiczna Tatr Abstract
Danuta Małecka, Grzegorz Barczyk, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki
 
Vol 66, No 4 (2018) U korzeni polskiej geoturystyki. Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 17, No 11 (1969) U progu działalności Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Uaktualnione zasady ustalania zasobów wód podziemnych Abstract
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Uchwała nr 94/74 Rady Ministrów Abstract
, ,
 
Vol 9, No 10 (1961) Ucierak mechaniczny Abstract
Michał Gadomski
 
Vol 4, No 4 (1956) Udoskonalenia tecznicze Abstract
, .
 
Vol 49, No 3 (2001) Udostępnianie informacji geologicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przez Centralne Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Maciej Podemski, Janusz Uberna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Udział CLCh (PIG) w porównaniach międzylaboratoryjnych dotyczących ilościowego oznaczania pierwiastków w roślinach Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kudowska, Irena Jaroń
 
Vol 1, No 1 (1953) Udział geologii i hyrogeologii w dziele przeobrażania przyrody w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
G. W. Bogomołow
 
Vol 17, No 7 (1969) Udział geologii inżynierskiej w realizacji perspektywicznych planów gospodarczych i badań naukowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Udział geologii w budowie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Kazimierz Dubiński, Stanisław Downarowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Udział Instytutu Geologicznego w pracach projektu 86 IGCP: "SW krawędź platformy wschodnioeuropejskiej" Abstract
Ryszard Dadlez, Jerzy Znosko
 
Vol 12, No 1 (1964) Udział Instytutu Geologicznego w przygotowaniu Atlasu paleogeograficznego Europy Wschodniej Abstract
Edward Rühle
 
Vol 19, No 11 (1971) Udział kationów w składzie mineralnym wód karbońskich rejonu Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Jan Wołczyk
 
Vol 35, No 12 (1987) Udział mikroorganizmów w procesach degradacji minerałów ze szczególnym uwzględnieniem siarki, siarczków i siarczanów Abstract   PDF (Polish)
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 45, No 12 (1997) Udział nauk geologicznych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej Abstract
Wiesław Gabzdyl, Marek Pozzi
 
Vol 26, No 7 (1978) Udział nauk geologicznych w kształceniu inżynierów górników Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział PIG na II Targach Ochrony Środowiska ECOEXPO/94 - Kraków, 23 - 25.06.1994 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 41, No 8 (1993) Udział PIG w konferencji dyplomatycznej dotyczącej mobilizacji zasobów dla programu ochrony Morza Bałtyckiego, 24 - 25 marca 1993 I. Abstract
Joanna Zachowicz, Ryszard Dobracki, Marek Graniczny
 
Vol 23, No 4 (1975) Udział Polski w badaniach geologicznych i biologicznych na Antarktydzie Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 66, No 3 (2018) Udział Polski w pracach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział polskich geologów w budowie kolei syberyjskiej - Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 9, No 5 (1961) Udział polskich geologów w XXI Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Udział polskiej geologii w pracach Stałej Komisji Geologicznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 2, No 8 (1954) UDZIAŁ POLSKIEJ NAUKI W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNlEŃ Z ZAKRESU SYDEMENTOLOGII Abstract   PDF (Polish)
Julian Tokarski
 
Vol 19, No 3 (1971) Udział Związków Zawodowych w rozwoju i popularyzacji ruchu wynalazczego w resorcie CUG Abstract
Henryk Mucha
 
Vol 44, No 11 (1996) Udzielanie koncesji na wydobywanie i rozpoznawanie złóż piasków formierskich i szklarskich, piasków podsadzkowych oraz kruszywa naturalnego Abstract
Olga Zakrzewska
 
Vol 23, No 6 (1975) Ujęcie wód mineralnych dla uzdrowiska w Trzebnicy (woj. wrocławskie) Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski, Tadeusz Hordejuk
 
Vol 21, No 1 (1973) Ujęcie związków między wskazaniami metod neutron-gamma oraz gamma-gamma a procentową zawartością żelaza Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Ujednolicenie metodyki sporządzania map surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ukraina - złoża i gospodarka surowcami mineralnymi Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 30, No 11 (1982) Ukształtowanie powierzchni środkowego pstrego piaskowca i jego zależność od tektoniki solnej w środkowej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tamara Siwek
 
Vol 46, No 7 (1997) Układ geometryczny i ocena właściwości serii zbiornikowej złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) - największego złoża ropy naftowej w Polsce - na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 43, No 5 (1995) Układy współrzędnych geodezyjnych w Polsce i ich transformacje Abstract
Adam Łyszkowicz, Sabina Łyszkowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Ulepszona metoda oznaczania fluoru w fosforach Abstract
Augustyn Jęczalik
 
Vol 41, No 12 (1993) Ultramafity ze Zwróconej pod Ząbkowicami Śląskimi (Dolny Śląsk) Abstract
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 44, No 8 (1996) Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica Abstract
Jerzy Dzik
 
Vol 46, No 1 (1998) Umowne prawdopodobieństwo zgodności modeli geologicznych z rzeczywistością geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 3, No 12 (1955) Umowy w przedmiocie sporządzania dokumentacji geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Unconformities and Porosity in Carbonate Strata Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 8 (2003) Unia Europejska a górnictwo Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 5 (2002) Unia Europejska ante portas; co na to polska geologia? Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Maciej Podemski
 
Vol 43, No 7 (1995) Unikalne stanowisko interglacjału eemskiego w Ruszkówku na Pojezierzu Kujawskim Abstract
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 49, No 6 (2001) Uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 12, No 5 (1964) Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Uproszczony sposób obliczania wyników badania oporu na ścinanie w aparacie trójosiowym Abstract
Andrzej Kłodnicki, Tomasz Zwierzewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uran w fosforytach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 59, No 10 (2011) Uran w Polsce – historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa Oddziału Geologii Morza w Sopocie z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (17.06.1994) Abstract
Joanna Zachowicz, Regina Kramarska
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Oddziale Karpackim z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 50-lecia Oddziału Karpackiego(10.11.1994) Abstract
Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Sosnowcu z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14.10.1994) Abstract
Albin Zdanowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Uroczyste kolokwium ,,25 lat geotektoniki w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie" Abstract
Józef Oberc
 
Vol 45, No 9 (1997) Uroczystość jubileuszu 80. rocznicy urodzin Katarzyny Pawłowskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 11 (1997) Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa Oberca Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 17, No 10 (1969) Uroczystości 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Uroczystości 50-lecia Instytutu Geologicznego Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczystości 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (09.12.1994) Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 5 (1996) Uroczystości Domeykowskie w Warszawie Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 2 (1996) Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej Abstract
Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka Abstract   PDF (Polish)
Marek Rasała, Anna Tunak-Grzybowska, Kamil Pajewski
 
Vol 51, No 4 (2003) Urządzenia do preparatyki próbek petrograficznych -- nowa linia urządzeń firmy BuehlerLtd Abstract
Dorota Cebula-Kozłowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Urządzenia wiertnicze typu GH Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 22, No 4 (1974) Urządzenie do ilościowych pomiarów termoluminescencji minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz, Mieczysław Hering, Mieczysław Lipowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Using atomic-clusters component of ground air for diagnostic of overlapping fracture structures Abstract   PDF (Polish)
A.G. Gluchov, A.A. Volokh
 
Vol 43, No 5 (1995) Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów Abstract
Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 10 (1995) Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 2 (1994) Uskoki (łuski, nasunięcia) podłużno-poprzeczne - specyfika strukturalno-ewolucyjna waryscydów Śląska i Moraw Abstract
Józef Oberc
 
Vol 21, No 4 (1973) Usprawnienie metody prowadzenia obserwacji w piezometrach Abstract   PDF (Polish)
Czesław Żak, Edward Maszoński
 
Vol 42, No 12 (1994) USTA W A z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Abstract
. .
 
Vol 6, No 2 (1958) Ustalanie średniej brzeżnej zawartości metalu w rudzie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Ustalanie szczelinowatości metodą defektoskopowo-luminiscencyjną Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bednarczuk, Wiesław Śliżewski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych przy użyciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki Abstract   PDF (Polish)
Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak
 
Vol 11, No 10 (1963) Ustalenie niektórych elementów charakterystyki grawimetru Askania Gs 11 nr 125 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1967) Ustalenie wielkości obszaru całkowania (promienia r) przy modelowaniu anomalii grawimetrycznych Abstract   PDF (Polish)
Alfons Kozera
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego Abstract
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym Abstract
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Usterki w dokumentacjach złóż surowców ilastych ceramiki•budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Downarowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Usuwanie związków azotu i fosforu z wody - rozważania teoretyczne Abstract   PDF (Polish)
Lech Magrel, Janina Piekutin
 
Vol 9, No 4 (1961) Utwory antropogeniczne w Dobrzyniu nad Wisłą Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory cechsztyńskie w okolicach Niwnic Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Śliwiński
 
Vol 26, No 7 (1978) Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe na obszarze arkusza Jarosław i ich znaczenie surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Alicja Mańkowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Utwory czwartorzędowe pod projektowaną zaporę czołową stopnia wodnego "Płock" na Wiśle Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Utwory czwartorzędowe Pogórza Rożnowskiego w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe powiatu Gryfice i ich praktyczne zastosowanie Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna, Janusz Uberna
 
Vol 11, No 9 (1963) Utwory czwartorzędowe Przedgórza Karpat między Brzeźnicą a Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kozikowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Utwory deltowe przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Utwory dewonu górnego i karbonu dolnego na południowym obszarze Gór Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Chorowska
 
Vol 4, No 2 (1956) Utwory dolnojurajskie w dolinie Jabłonicy Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 37, No 3 (1989) Utwory dyferencjacyjne w diabazach z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
9001 - 9250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>