Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 8 (1959) Tintinnidae z serii Kominów Tylkowych Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 29, No 1 (1981) Toczeńce ilaste powstałe podczas powodzi na Dolnym Śląsku w 1977 r. Abstrakt   PDF
Edmund Jońca
 
Vol 29, No 12 (1981) Toczeńce uzbrojone z potoku Bińczarka (Beskid Niski) Abstrakt
Piotr Krzysztoń
 
Vol 48, No 8 (2000) Toksyczne związki organiczne w środowisku przyrodniczym Abstrakt   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 46, No 12 (1998) Toksykologia litosfery-nowa dziedzina nauk o Ziemi Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 7, No 4 (1959) Toleit, jego stanowisko w systematyce skał i geneza Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 43, No 1 (1995) Tomasz Skała (1947-1994) Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 41, No 7 (1993) Tomasz Zan, przyjaciel Adama Mickiewicza Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) TOPNIKI Abstrakt
Zofia Wróbnicka
 
Vol 42, No 11 (1994) Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard PodstoIski, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 7, No 6 (1959) Towarzystwa Geochemiczne za granicą Abstrakt
Z. Pascal, W. Szczepanowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Toxic chemical elements in Moscow Abstrakt   PDF
Alexander A. Volokh
 
Vol 43, No 7 (1995) T.R. Shaw - History of Cave Science. The Exploration and Study of Limestone Caves, to 1990 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 7, No 1 (1959) Trachit potasowy z Siedlca k. Krzeszowic Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 63, No 8 (2015) Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu Abstrakt   PDF
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 36, No 5 (1988) Transformacja prędkości składania na inne rodzaje prędkości sejsmicznych Abstrakt   PDF
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 3 (2001) Transformacja roztoczańskiego odcinka doliny Wieprza w plejstocenie Abstrakt   PDF
Teresa Brzezińska-Wójcik, Waldemar Kociuba
 
Vol 51, No 11 (2003) Transformacja składu chemicznego wody w strefie źródlisk nizinnych Abstrakt   PDF
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 
Vol 44, No 6 (1996) Transgresja lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w Sudety Abstrakt
Jan Wójcik
 
Vol 67, No 8 (2019): Tom 67, nr 8 Transportowa kariera złóż minerałów illitu Abstrakt   PDF
Adam MAKSYMOWICZ
 
Vol 44, No 12 (1996) Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmogeologicznej ośrodków skalnych Abstrakt   PDF
Ewa Kawalec-Latała, Barbara Korytowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmologicznej ośrodków skalnych - dyskusja Abstrakt
Jan Wójcik
 
Vol 33, No 8 (1985) Trend powierzchniowy w zastosowaniu do określania rzeźby i powierzchni złóż Abstrakt   PDF
J. Dawidowski, W. Ratajczak, W. Stankowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Trend surface analysis : some current methodological developments Abstrakt
Rafał Unrug
 
Vol 46, No 10 (1998) Treści merytoryczne Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci Riccardo Assereto i Giulio Pisa Abstrakt
Andrzej Gaździcki
 
Vol 27, No 7 (1979) Trias tatrzański Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 7, No 6 (1959) Trias w wierceniach Ełk I Ostrów Mazowiecka Abstrakt   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 51, No 6 (2003) Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 46, No 5 (1998) Trójwymiarowa dekonwolucja Eulera jako jedna z metod interpretacji anomalii siły ciężkości Abstrakt   PDF
Janusz Jamrozik
 
Vol 62, No 12 (2014) Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice” Abstrakt   PDF
Marcin Stano, Jerzy Żaba, Zbigniew Małolepszy
 
Vol 50, No 12 (2002) Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych POLONAISE'97 Abstrakt   PDF
Piotr Środa
 
Vol 51, No 12 (2003) Trop siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 49, No 7 (2001) Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 29, No 12 (1981) Tropy gadów w utworach pstrego piaskowca w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego Abstrakt
Ryszard Fuglewicz, Tadeusz Ptaszyński, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 48, No 5 (2000) Tropy kręgowców z piaskowa tumlińskiego Góry Grodowej - Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 42, No 4 (1994) Tropy wczesnojurajskich teropodów ze śladami śródstopia Abstrakt
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 5 (1996) Trudne początki funkcjonowania prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 47, No 8 (1999) Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Andrzej Matyja
 
Vol 48, No 9 (2000) Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne - w osadach zbiornika włocławskiego Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 45, No 9 (1997) Tryt - bezpośredni wskaźnik niskiej wrażliwości warstwy wodonośnej na antropopresję Abstrakt   PDF
Agnieszka Felter, Zbigniew Nowicki
 
Vol 42, No 7 (1994) Trzecia Konferencja Międzynarodowa 343 Projektu IGCP "Epikratoniczne Baseny Perytetydy" Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 3 (1999) Trzecia konferencja poświęcona neotektonice Polski — Kraków, 23-25.10.1998 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 30, No 8 (1982) Trzeciorzęd, czwartorzęd i geomorfologia Kotliny Kongo Abstrakt
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Trzeciorzęd i czwartorzęd wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Trzeciorzęd południowej skarpy pradoliny Warty między Koninem, Wilkowem, Brzeźnem, Żychlinem Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 16, No 11 (1968) Trzeciorzęd strefy zapadliskowej Rząśnia - Kleszczów – Kamieńsk Abstrakt
Jerzy Derkacz
 
Vol 41, No 5 (1993) Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego, 7 października 1993 r. Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Trzeciorzędowa gleba kopalna ze stanowiska Modrzewiec w kopalni Bełchatów Abstrakt   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Krystyna Konecka-Betley, Andrzej Hałuszczak, Irena Grabowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Trzeciorzędowe skały piroklastyczne Roztocza i Wzniesień Urzędowskich Abstrakt   PDF
Lucjan Gazda, Zdzisław Krzowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Trzy lata realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Trzydzieści pięć lat działalności Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Trzydzieści siedem lat geologii Radzieckiej Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 44, No 1 (1996) Tsunamis: 1992-1994. Their Generation, Dynamics, and Hazards (eds K. Satake& F. Imamura) Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Tufit wśród zlepieńców eoceńskich Tatr Abstrakt
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski, Jerzy Głazek
 
Vol 46, No 7 (1998) Tufit wśród zlepieńców górnoeoceńskich Tatr i jego znaczenie stratygraficzne Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu Abstrakt   PDF
Beata Kępińska, Maciej Pawlikowski, Jan Nagel
 
Vol 34, No 4 (1986) Tufy i inne skały pochodzenia wulkanicznego w gruboklastycznych osadach czerwonego spągowca rowu Laskowic Oławskich-Lipowej Abstrakt
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 9, No 3 (1961) Tunel drogowy pod Mont Blanc Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 9 (1994) Tunel pod kanałem La Manche - wspaniałe przedsięwzięcie inżynierskie końca XX w. Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 23, No 3 (1975) Turmalinizacja skał paleozoicznych w okolicy źródeł Pilicy Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 46, No 1 (1998) Turystyczna erozja Tatr Abstrakt
Andrzej Paulo, Jerzy Mościcki, Andrzej Gałaś
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Two-dimensional models of petrophysical parameter distribution in structural-facies units of Polish Outer Carpathians in the Lupków-Jarosław profile Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, A.P. Łapinkiewicz, T. Maćkowski, Michał Stefaniuk
 
Vol 16, No 1 (1968) Tworzenie się węgla w przyrodzie dzisiaj i niegdyś Abstrakt   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 6, No 1 (1958) Tymczasowa instrukcja w sprawie określania jakości węgla brunatnego Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Tymczasowe wyniki badań geologicznych na obszarze Czerwonej Wody Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 36, No 7 (1988) Typ paragenetyczny mineralizacji cynkowo- ołowiowej złóż El Abed i Kerzet Youssef rejonu Hauts Plateaux w Algerii Abstrakt
Maria Metzler
 
Vol 19, No 1 (1971) Typomorficzne znaczenie uziarnienia minerałów ilastych Abstrakt   PDF
Leszek Stoch, Wanda Sikora
 
Vol 47, No 6 (1999) Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy Abstrakt   PDF
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Tło geochemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach leśnych Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Tło i strefowość hydrochemiczna Tatr Abstrakt
Danuta Małecka, Grzegorz Barczyk, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki
 
Vol 66, No 4 (2018) U korzeni polskiej geoturystyki. Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669) Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 17, No 11 (1969) U progu działalności Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Uaktualnione zasady ustalania zasobów wód podziemnych Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Uchwała nr 94/74 Rady Ministrów Abstrakt
, ,
 
Vol 9, No 10 (1961) Ucierak mechaniczny Abstrakt
Michał Gadomski
 
Vol 4, No 4 (1956) Udoskonalenia tecznicze Abstrakt
, .
 
Vol 49, No 3 (2001) Udostępnianie informacji geologicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przez Centralne Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Maciej Podemski, Janusz Uberna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Udział CLCh (PIG) w porównaniach międzylaboratoryjnych dotyczących ilościowego oznaczania pierwiastków w roślinach Abstrakt   PDF
Barbara Kudowska, Irena Jaroń
 
Vol 1, No 1 (1953) Udział geologii i hyrogeologii w dziele przeobrażania przyrody w ZSRR Abstrakt   PDF
G. W. Bogomołow
 
Vol 17, No 7 (1969) Udział geologii inżynierskiej w realizacji perspektywicznych planów gospodarczych i badań naukowych w Polsce Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Udział geologii w budowie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt
Kazimierz Dubiński, Stanisław Downarowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Udział Instytutu Geologicznego w pracach projektu 86 IGCP: "SW krawędź platformy wschodnioeuropejskiej" Abstrakt
Ryszard Dadlez, Jerzy Znosko
 
Vol 12, No 1 (1964) Udział Instytutu Geologicznego w przygotowaniu Atlasu paleogeograficznego Europy Wschodniej Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 19, No 11 (1971) Udział kationów w składzie mineralnym wód karbońskich rejonu Rybnika Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Jan Wołczyk
 
Vol 35, No 12 (1987) Udział mikroorganizmów w procesach degradacji minerałów ze szczególnym uwzględnieniem siarki, siarczków i siarczanów Abstrakt   PDF
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 45, No 12 (1997) Udział nauk geologicznych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej Abstrakt
Wiesław Gabzdyl, Marek Pozzi
 
Vol 26, No 7 (1978) Udział nauk geologicznych w kształceniu inżynierów górników Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział PIG na II Targach Ochrony Środowiska ECOEXPO/94 - Kraków, 23 - 25.06.1994 Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 41, No 8 (1993) Udział PIG w konferencji dyplomatycznej dotyczącej mobilizacji zasobów dla programu ochrony Morza Bałtyckiego, 24 - 25 marca 1993 I. Abstrakt
Joanna Zachowicz, Ryszard Dobracki, Marek Graniczny
 
Vol 23, No 4 (1975) Udział Polski w badaniach geologicznych i biologicznych na Antarktydzie Abstrakt
Hubert Szaniawski
 
Vol 66, No 3 (2018) Udział Polski w pracach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział polskich geologów w budowie kolei syberyjskiej - Abstrakt
Andrzej Markert
 
Vol 9, No 5 (1961) Udział polskich geologów w XXI Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Udział polskiej geologii w pracach Stałej Komisji Geologicznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstrakt   PDF
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 2, No 8 (1954) UDZIAŁ POLSKIEJ NAUKI W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNlEŃ Z ZAKRESU SYDEMENTOLOGII Abstrakt   PDF
Julian Tokarski
 
Vol 19, No 3 (1971) Udział Związków Zawodowych w rozwoju i popularyzacji ruchu wynalazczego w resorcie CUG Abstrakt
Henryk Mucha
 
Vol 44, No 11 (1996) Udzielanie koncesji na wydobywanie i rozpoznawanie złóż piasków formierskich i szklarskich, piasków podsadzkowych oraz kruszywa naturalnego Abstrakt
Olga Zakrzewska
 
Vol 23, No 6 (1975) Ujęcie wód mineralnych dla uzdrowiska w Trzebnicy (woj. wrocławskie) Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Tadeusz Hordejuk
 
Vol 21, No 1 (1973) Ujęcie związków między wskazaniami metod neutron-gamma oraz gamma-gamma a procentową zawartością żelaza Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Ujednolicenie metodyki sporządzania map surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ukraina - złoża i gospodarka surowcami mineralnymi Abstrakt
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 30, No 11 (1982) Ukształtowanie powierzchni środkowego pstrego piaskowca i jego zależność od tektoniki solnej w środkowej Polsce Abstrakt   PDF
Tamara Siwek
 
Vol 46, No 7 (1997) Układ geometryczny i ocena właściwości serii zbiornikowej złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) - największego złoża ropy naftowej w Polsce - na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D Abstrakt   PDF
Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 43, No 5 (1995) Układy współrzędnych geodezyjnych w Polsce i ich transformacje Abstrakt
Adam Łyszkowicz, Sabina Łyszkowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Ulepszona metoda oznaczania fluoru w fosforach Abstrakt
Augustyn Jęczalik
 
Vol 41, No 12 (1993) Ultramafity ze Zwróconej pod Ząbkowicami Śląskimi (Dolny Śląsk) Abstrakt
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 44, No 8 (1996) Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica Abstrakt
Jerzy Dzik
 
Vol 46, No 1 (1998) Umowne prawdopodobieństwo zgodności modeli geologicznych z rzeczywistością geologiczną Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 3, No 12 (1955) Umowy w przedmiocie sporządzania dokumentacji geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Unconformities and Porosity in Carbonate Strata Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 8 (2003) Unia Europejska a górnictwo Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 5 (2002) Unia Europejska ante portas; co na to polska geologia? Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Maciej Podemski
 
Vol 43, No 7 (1995) Unikalne stanowisko interglacjału eemskiego w Ruszkówku na Pojezierzu Kujawskim Abstrakt
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 49, No 6 (2001) Uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 12, No 5 (1964) Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego Abstrakt
Tadeusz Płodowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Uproszczony sposób obliczania wyników badania oporu na ścinanie w aparacie trójosiowym Abstrakt
Andrzej Kłodnicki, Tomasz Zwierzewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uran w fosforytach Abstrakt   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 47, No 1 (1999) Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998 Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa Oddziału Geologii Morza w Sopocie z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (17.06.1994) Abstrakt
Joanna Zachowicz, Regina Kramarska
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Oddziale Karpackim z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 50-lecia Oddziału Karpackiego(10.11.1994) Abstrakt
Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Sosnowcu z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14.10.1994) Abstrakt
Albin Zdanowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Uroczyste kolokwium ,,25 lat geotektoniki w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie" Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 45, No 9 (1997) Uroczystość jubileuszu 80. rocznicy urodzin Katarzyny Pawłowskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 11 (1997) Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa Oberca Abstrakt
Leszek Jamrozik
 
Vol 17, No 10 (1969) Uroczystości 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Uroczystości 50-lecia Instytutu Geologicznego Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczystości 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (09.12.1994) Abstrakt
Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 5 (1996) Uroczystości Domeykowskie w Warszawie Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 2 (1996) Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej Abstrakt
Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka Abstrakt   PDF
Marek Rasała, Anna Tunak-Grzybowska, Kamil Pajewski
 
Vol 51, No 4 (2003) Urządzenia do preparatyki próbek petrograficznych -- nowa linia urządzeń firmy BuehlerLtd Abstrakt
Dorota Cebula-Kozłowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Urządzenia wiertnicze typu GH Abstrakt
Mieczysław Buczyński
 
Vol 22, No 4 (1974) Urządzenie do ilościowych pomiarów termoluminescencji minerałów i skał Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz, Mieczysław Hering, Mieczysław Lipowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Using atomic-clusters component of ground air for diagnostic of overlapping fracture structures Abstrakt   PDF
A.G. Gluchov, A.A. Volokh
 
Vol 43, No 5 (1995) Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów Abstrakt
Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 10 (1995) Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 2 (1994) Uskoki (łuski, nasunięcia) podłużno-poprzeczne - specyfika strukturalno-ewolucyjna waryscydów Śląska i Moraw Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 21, No 4 (1973) Usprawnienie metody prowadzenia obserwacji w piezometrach Abstrakt   PDF
Czesław Żak, Edward Maszoński
 
Vol 42, No 12 (1994) USTA W A z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Abstrakt
. .
 
Vol 6, No 2 (1958) Ustalanie średniej brzeżnej zawartości metalu w rudzie Abstrakt   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Ustalanie szczelinowatości metodą defektoskopowo-luminiscencyjną Abstrakt   PDF
Bronisław Bednarczuk, Wiesław Śliżewski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych przy użyciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki Abstrakt   PDF
Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak
 
Vol 11, No 10 (1963) Ustalenie niektórych elementów charakterystyki grawimetru Askania Gs 11 nr 125 Abstrakt   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1967) Ustalenie wielkości obszaru całkowania (promienia r) przy modelowaniu anomalii grawimetrycznych Abstrakt   PDF
Alfons Kozera
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego Abstrakt
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Usterki w dokumentacjach złóż surowców ilastych ceramiki•budowlanej Abstrakt   PDF
Władysław Downarowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Usuwanie związków azotu i fosforu z wody - rozważania teoretyczne Abstrakt   PDF
Lech Magrel, Janina Piekutin
 
Vol 9, No 4 (1961) Utwory antropogeniczne w Dobrzyniu nad Wisłą Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory cechsztyńskie w okolicach Niwnic Abstrakt   PDF
Wojciech Śliwiński
 
Vol 26, No 7 (1978) Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe na obszarze arkusza Jarosław i ich znaczenie surowcowe Abstrakt   PDF
Alicja Mańkowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Utwory czwartorzędowe pod projektowaną zaporę czołową stopnia wodnego "Płock" na Wiśle Abstrakt   PDF
Marian Perek
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Utwory czwartorzędowe Pogórza Rożnowskiego w Karpatach Zachodnich Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe powiatu Gryfice i ich praktyczne zastosowanie Abstrakt   PDF
Teresa Uberna, Janusz Uberna
 
Vol 11, No 9 (1963) Utwory czwartorzędowe Przedgórza Karpat między Brzeźnicą a Dunajcem Abstrakt   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Utwory deltowe przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Utwory dewonu górnego i karbonu dolnego na południowym obszarze Gór Kaczawskich Abstrakt   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 4, No 2 (1956) Utwory dolnojurajskie w dolinie Jabłonicy Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 37, No 3 (1989) Utwory dyferencjacyjne w diabazach z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Marek Muszyński, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 4, No 8 (1956) Utwory karbonu w Chorowicach na południe od Krakowa Abstrakt   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory karbonu w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 39, No 2 (1991) Utwory keloweju i Oksfordu w odkrywce Abstrakt
Ewa Głowniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych Abstrakt   PDF
Lucyna Bobrek, Piotr Gliniak, Barbara Świetlik, Andrzej Urbaniec
 
Vol 24, No 11 (1976) Utwory litorinowe w profilu wiertniczym na Helu Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 30, No 3 (1982) Utwory mineralne typu „perły jaskiniowej" w kopalni węgla „Thorez" (Dolny Śląsk) Abstrakt
Piotr W. Zarickij
 
Vol 31, No 12 (1983) Utwory miocenu między Krakowem a Dębicą Abstrakt   PDF
Eugeniusz Jawor
 
Vol 11, No 7 (1963) Utwory montmorillonitowe warstw porębskich w niecce bytomskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Bolewski, Zbigniew Michałek, Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 5 (1996) Utwory młodszego paleozoiku w podłożu polskich Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Anna Tomaś, Roman Zając
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory młodszej kredy górnej i paleocenu dolnego w głębokich otworach wiertniczych w rejonie Puław, Lublina i Lubartowa Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 20, No 11 (1972) Utwory paleogeńskie w rejonie szczecińskim Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 26, No 11 (1978) Utwory permu dolnego zapadliska wielkopolskiego w świetle danych geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Marian Kiełt, Elżbieta Król, Ludwik Król
 
Vol 66, No 5 (2018) Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska) Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 48, No 7 (2000) Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów -Dębica Abstrakt   PDF
Władysław Moryc, Monika Jachowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice Abstrakt
Jan Tomaszewski
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory solne w okolicy Bochni-Brzeska na tle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 50, No 3 (2002) Utwory trzeciorzędowe na bloku przedsudeckim w rejonie Rusko­Jaroszów Abstrakt   PDF
Adam Szynkiewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Utwory trzeciorzędowe okolic Zaklikowa i Modliborzyc jako surowiec przemysłu cementowego Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 7, No 11 (1959) Utwory tufogeniczne w warstwach orzeskich w rejonie Rybnika jako horyzonty przewodne Abstrakt   PDF
Józef Ryszka, Józef Misiarz
 
Vol 12, No 10 (1964) Utwory tufogeniczne warstw porębskich z rejonu Chorzowa Abstrakt   PDF
Józef Ryszka, Stefan Cebulak
 
Vol 34, No 2 (1986) Utwory tufonośne antykliny zbrzańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 16, No 6 (1968) Utwory wapienia muszlowego na obszarze między Opolem a Boronowem Abstrakt   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 43, No 3 (1995) Utworzenie Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstrakt
Aleksandra Gawęda, Kazimierz Kozłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Utworzenie systemu informacji geologicznej Litwy Abstrakt
Julius Belickas
 
Vol 44, No 7 (1996) Utylizacja żużli i popiołów ze spalania odpadów komunalnych Abstrakt   PDF
Henryk Pieczarowski
 
Vol 18, No 5 (1970) Uwagi a zastosowaniu hydrochemii w poszukiwaniach naftowych Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 27, No 5 (1979) Uwagi do artykułu o występowaniu sapropelitów w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt
Kazimiera Hamberger
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi do artykułu „Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych" Abstrakt   PDF
Marek Mroczkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi do badań geologiczno-geofizycznych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 40, No 9 (1992) Uwagi do dyskusji dotyczącej dat TL na przykładzie Kotliny Sandomierskiej i obszarów przyległych Abstrakt
Wanda Laskowska-Wysoczańska, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 7, No 3 (1959) Uwagi do instrukcji w sprawie opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowej i rolniczej działalności Abstrakt   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Uwagi do recenzji - "Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony" opracowanej przez J.Malinowskiego i J .Picha, zamieszczonej w Przeglądzie Geologicznym nr 9, 1993 r. Abstrakt
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
 
Vol 43, No 3 (1995) Uwagi do Stanowiska nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce (Prz. Geol., 11, 1994, str. 927) Abstrakt
Wiesław Subotowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanych z wykonaniem ujęć wód podziemnych Abstrakt   PDF
Marek Rasała
 
Vol 11, No 1 (1963) Uwagi dotyczące ilościowej analizy petrograficznej preparatów ziarnowych węgli Abstrakt   PDF
Barbara Kwiecińska, Andrzej Manecki
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi dotyczące rozkładu rezydualnej poprawki kinematycznej Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 24, No 2 (1976) Uwagi dotyczące współczesnej klasyfikacji skał osadowych Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 2 (1960) Uwagi dotyczące znaczenia terminu "czert" Abstrakt
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 24, No 10 (1976) Uwagi metodyczne na temat organizacji logicznej i uruchamiania systemów typu geologicznego na podstawie doświadczeń z systemem "APIGEOKS" Abstrakt
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 23, No 11 (1975) Uwagi na temat badań izotopowych przedkarpackich złóż siarki rodzimej Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora Abstrakt   PDF
Antoni Parecki
 
Vol 32, No 11 (1984) Uwagi na temat budowy i rozwoju gipsów szklicowych Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 11, No 7 (1963) Uwagi na temat chemizmu wód podziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej z Pienińskim Pasem Skałkowym Abstrakt   PDF
Lesław Bober, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Uwagi na temat danych i interpretacji przedstawionych przez Medusa 0il & Gas Abstrakt
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi na temat edukacji geologicznej na wyższych uczelniach technicznych Abstrakt
Marek Lemberger
 
Vol 34, No 12 (1986) Uwagi na temat genezy dolomitów środkowodewońskich Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu Abstrakt   PDF
Anna A. Szynkiewicz, Anita Weber-Weller, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 41, No 4 (1993) Uwagi na temat kartografii geologicznej w Polsce u progu XXI w. Abstrakt
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 29, No 2 (1981) Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowiących podłoże budowlane Abstrakt
Marek Tarnawski, Franciszek Tomasz Skała
 
Vol 17, No 4 (1969) Uwagi na temat metodyki oceny wartości złóż Abstrakt   PDF
Czesław Srzednicki
 
Vol 7, No 11 (1959) Uwagi na temat projektu planu perspektywicznego badań geologicznych Abstrakt
Witold Jurkiewicz, Edward Ruhle
 
Vol 25, No 1 (1977) Uwagi na temat rozwoju kadry geologicznej Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 35, No 12 (1987) Uwagi na temat wód „kryptotermalnych" Sudetów Abstrakt
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Władysław Duliński, Jerzy Grabczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Uwagi na temat występowania kwarcytów w okolicy Jegłowej Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 5 (1998) Uwagi na temat XIII i XIV konkursu grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Uwagi na temat XVII konkursu grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Uwagi o aktualnych przepisach prawnych dotyczących wód leczniczych (artykuł dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 8, No 9 (1960) Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa Abstrakt
Stanisław Bukowy
 
Vol 30, No 9 (1982) Uwagi o budowie geologicznej niecki płockiej (warszawskiej) Abstrakt   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 25, No 10 (1977) Uwagi o budowie geologicznej SW części Podhala Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Uwagi o budowie geologicznej "Trasy Łazienkowskiej" w Warszawie Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi o budowie geologicznej wyniesienia Łeby w świetle ostatnich wyników badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Białowąs, Anna Wierzchowska-Czulińska
 
Vol 6, No 2 (1958) Uwagi o budowie południowo-zachodniej części niecki miechowskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 12, No 2 (1964) Uwagi o chemiźmie wód rejonu Rybnika Abstrakt   PDF
Stanisław Witczak
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o czwartorzędzie okolic Jeziora Żarnowieckiego Abstrakt
Waldemar Gogołek
 
Vol 7, No 12 (1959) Uwagi o dolnośląskich złożach kaolinu i ich przemysłowym wykorzystaniu Abstrakt   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 8, No 10 (1960) Uwagi o dolnośląskich łupkach grafitowych Abstrakt
Marian Subieta
 
Vol 31, No 4 (1983) Uwagi o facji „ammonitico rosso" Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 9 (2001) Uwagi o fałdach regionalnych w polskich Karpatach zewnętrznych Abstrakt   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi o genezie hydrotermalnych złóż uranu w Europie Abstrakt   PDF
Jerzy Borucki
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o genezie i wieku sudeckich iłów warwowych Abstrakt   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 26, No 3 (1978) Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych" Abstrakt   PDF
Jacek Kasiński, Grzegorz Czapowski, Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Uwagi o genezie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej w świetle poglądów C. F. Davidsona Abstrakt   PDF
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 27, No 8 (1979) Uwagi o geologii Ziemi Lubuskiej i o warunkach krążenia wód podziemnych Abstrakt
Janusz Skoczylas, Adam Choiński
 
Vol 23, No 1 (1975) Uwagi o górnej jurze dolnej kredzie południowo-wschodniej Francji i zachodniej Szwajcarii Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 18, No 10 (1970) Uwagi o granicy litologicznej w obrębie warstw rudzkich z rejonu Panewniki – Jaworzno Abstrakt   PDF
Jerzy Sankiewicz, Ryszard Szymoniak
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o iłach laminowanych w Sudetach Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Anna Sadowska, Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Uwagi o kierunkach rozwoju zaplecza laboratoryjnego służby geologicznej w Polsce Abstrakt
Stefan Cebulak, Marian Stępniewski
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych Abstrakt
Jerzy Fedak
 
Vol 7, No 5 (1959) Uwagi o krysztale górskim z Jegłowej Abstrakt
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 13, No 9 (1965) Uwagi o krzemieniach krajowych i ich wykorzystaniu gospodarczym Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 8, No 7 (1960) Uwagi o lessach południowej Lubelszczyzny jako lokalnej bazie surowców ceramicznych Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
9001 - 9250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>