Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 7 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 7 (1974) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 8 (1974) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 9 (1974) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 10 (1974) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 11 (1974) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 1 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 3 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 4 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 5 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
. ,
 
Vol 21, No 6 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 8-9 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 11 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 12 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 1 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 5 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 6 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 2 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 3 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 7 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 8-9 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 12 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 10 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 11 (1972) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 1 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 2 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 3 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 4 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 8-9 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 10 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 11 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 1 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 2 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 3 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 4 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 5 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
. .
 
Vol 18, No 6 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 7 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 7-8 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 10 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 11 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 1 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 2 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 4 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 5 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 6 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 7 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 8 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 9 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 10 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 11 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 1 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 2 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 3 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 4 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 5 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 6 (1968) WIADOMOSCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 7 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 11 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 10 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 1 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 7, No 9 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 15, No 1 (1967) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 8 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 7, No 1 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 2 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 3 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 5 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 6 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 8 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 1 (1958) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 2 (1958) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 15, No 2 (1967) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 15, No 4 (1967) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 11 (1955) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 2 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Wiadomości gospodarcze Abstrakt
, .
 
Vol 48, No 4 (2000) Wiadomości z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 36, No 2 (1988) Wiązania strukturalne w lessach i ich wpływ na osiadanie zapadowe Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 18, No 5 (1970) Wiceminister Franciszek Jopek - wspomnienie pośmiertne Abstrakt
Jan Gębik
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Wiedza o geologii i historii torfowisk, a strategia ich aktywnej ochrony Abstrakt   PDF
Kazimierz Tobolski
 
Vol 22, No 12 (1974) Wiek bezwzględny aluwiów niektórych rzek Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Józef Wroński
 
Vol 46, No 1 (1998) Wiek fliszu podhalańskiego na podstawie dinocyst Abstrakt
Przemysław Gedl
 
Vol 29, No 3 (1981) Wiek formacji skalskiej dewonu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik
 
Vol 44, No 3 (1996) Wiek i geneza mineralizacji kalcytowej w Górach Świętokrzyskich w świetle badań litologiczno-petrograficznych i izotopowych Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas
 
Vol 8, No 10 (1960) Wiek i geneza “serii witowskiej” Abstrakt
Janina Łyczewska
 
Vol 51, No 3 (2003) Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie) - Abstrakt   PDF
Renata Jach, Mariusz Kędzierski, Jarosław Tyszka
 
Vol 35, No 10 (1987) Wiek izochronowy Rb/Sr granitu karkonoskiego z kamieniołomu Szklarska Poręba Huta oraz oznaczenie stosunku inicjalnego 87Sr/86Sr w tymże granicie Abstrakt   PDF
Christian Pin, Michał P. Mierzejewski, Jean L. Duthou
 
Vol 35, No 3 (1987) Wiek moren warciańskich i odrzańskich Abstrakt   PDF
Marek Prószynski
 
Vol 16, No 1 (1968) Wiek oraz przebieg przyrostu miąższości mad na tarasie zalewowym Wisły w rejonie Warszawy w świetle stanowisk archeologicznych Abstrakt   PDF
Zdzisław Biernacki
 
Vol 8, No 2 (1960) Wiek oraz stanowisko paragenetyczne blendy smolistej w złożach Gór Kruszcowych (dyskusja) Abstrakt   PDF
Jerzy Borucki
 
Vol 39, No 3 (1991) Wiek osadów tarasu zalewowego i holocenski rozwój doliny rzeki Lubrzanki w rejonie Cedzyny w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Bolesław Kowalski, Michał Swałdek
 
Vol 43, No 12 (1995) Wiek osadów z Rogoźnika (płaszczowina magurska, Karpaty fliszowe) na podstawie cyst Dinotlagellata Abstrakt
Przemysław Gedl
 
Vol 48, No 9 (2000) Wiek ruchów tektonicznych w strefie dyslokacyjnej Poznań-Kalisz, monoklina przedsudecka Abstrakt   PDF
Krzysztof Kwolek
 
Vol 39, No 9 (1991) Wiek szarogłazów niewachlowskich i łupków z Widełek k. Barda (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz, Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 9 (1996) Wiek TL osadów plejstoceńskich w Janowie nad Radomką i problem zasięgu lądolodów w czasie zlodowaceń środkowopolskich (odry, warty) w strefie NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Wiek trzonów krystalicznych Alp Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 1 (2002) Wiek utworów glacjalnych nad dolną Kamienną według analizy geomorfologiczno-litostratygraficznej, datowania metodą TL oraz analizy składu petrograficznego - Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 30, No 8 (1982) Wiek utworów podpermskich w głębokim otworze Zbąszyń 2 Abstrakt
Jerzy Kłapciński
 
Vol 48, No 11 (2000) Wiek węgla brunatnego na tle pozycji geologicznej badanych próbek (KWB "Bełchatów") Abstrakt   PDF
Adam Szynkiewicz
 
Vol 47, No 6 (1999) Wieki i położenie obszarów zasilania wód mineralnych Krynicy oszacowane ze zmian czasowych stężeń trytu oraz wartości δ18O i δD Abstrakt   PDF
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Jerzy Grabczak, Marek Duliński
 
Vol 36, No 10 (1988) Wieliczka – mezostrukturalne świadectwa tektogenezy Abstrakt   PDF
Remigiusz Tarka, Janusz Wiewiórka, Paweł Barmuta, Krzysztof Brudnik
 
Vol 34, No 1 (1986) Wielki spór o wielkie wymieranie (cz. I) Abstrakt   PDF
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 34, No 2 (1986) Wielki spór o wielkie wymieranie (cz. II) Abstrakt   PDF
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 7 (1999) Wielkie jaszczury, amonity i planetoidy - 150 rocznica ustanowienia piętra mastrycht Abstrakt
Douwe Th. de Graaf, John W.M. Jagt, Anne S. Schulp, Marcin Machalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Wielkie wymierania, strategie przeżycia i odradzania się biocenoz z globalnych kryzysów - aktualny stan poznania Abstrakt   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 11 (2003) Wielkość i charakterystyka ładunku azotu mineralnego w wodach rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów Abstrakt   PDF
Andrzej Świeca, Marta J. J. Jóźwiak, Waldemar Kociuba
 
Vol 29, No 8 (1981) Wielkoskalowe ruchy przesuwcze wzdłuż SW brzegu platformy wschodnioeuropejskiej we wczesnym paleozoiku Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władystaw Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 11, No 5 (1963) Wielojęzyczna terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
Cyryl Kolago, Janusz Macher, Bronisław Paczyński
 
Vol 11, No 6 (1963) Wielojęzyczna terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 25, No 12 (1977) Wieloletni program poszukiwań złóż kruszywa naturalnego Abstrakt
Stefan Kozłowski, Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 47, No 10 (1999) Wieloletnie wahania składu chemicznego wód mineralnych Krynicy a pojęcie wód leczniczych w prawie geologicznym i górniczym Abstrakt   PDF
Jacek Kozłowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach okolic Legnicy Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wybranych osadach rzecznych Polski (monitoring geochemiczny osadów wodnych) Abstrakt
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Aleksandra Kłębek, Ewa Grabiec-Raczek
 
Vol 24, No 12 (1976) Wielostopniowa analiza taksonomiczna w badaniach zespołów otwornic mioceńskich Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 30, No 2 (1982) Wieloznaczność tektonicznej interpretacji rozkładu pola geotermicznego na obszarach platformowych Polski Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia badawcze ICDP a problematyka czwartorzędu w Polsce Abstrakt   PDF
Teresa Madeyska, Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia badawcze ICDP na Górnym i Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Wiercenia geologiczne dna oceanicznego Abstrakt
Feliks Pieczka
 
Vol 50, No 2 (2002) Wiercenia ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 12, No 2 (1964) Wiercenia obrotowe jako element polepszania i potanienia badań hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Iwaszewski, Julian Ciżyński
 
Vol 8, No 11 (1960) Wiercenia ssące Abstrakt
Jan Kulisiewicz
 
Vol 4, No 8 (1956) Wiercenie Ełk IG I Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Wiertnice obrotowe Abstrakt
Wacław Skoczyński
 
Vol 12, No 2 (1964) Wiertnictwo hydrogeologiczne Abstrakt   PDF
Ryszard Strzetelski
 
Vol 46, No 3 (1998) Wierzchowice - największy podziemny magazyn gazu (PMG) w Polsce. Cz. I. Studium geometrii i właściwości serii zbiornikowej oraz budowy nadkładu na podstawie sejsmiki 3D Abstrakt   PDF
Maciej Górski, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela
 
Vol 42, No 4 (1994) Wiesław Bilan (1940 - 1992) Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Wind Blown Sediments in the Quaternary Record - Egham, 5 - 8.01.1994 Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 43, No 2 (1995) Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Abstrakt   PDF
Małgorzata Malkiewicz, Anna Pazdur
 
Vol 7, No 2 (1959) Witold Budryk Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 45, No 2 (1997) Wizualizacja, metodyka i propozycje wykorzystania numerycznego modelu terenu w geologii na przykładzie modelu przestrzennego fragmentu doliny Warty Abstrakt   PDF
Jacek Kocyła
 
Vol 46, No 4 (1998) Wizyta przedstawicieli saksońskiego środowiska geologicznego w PIG Abstrakt
Grażyna Burchart
 
Vol 8, No 10 (1960) Wizyta przyjaźni (Z pobytu w Polsce Ministra Geologii i Ochrony Złóż ZSRR P. J. Antropowa) Abstrakt
. .
 
Vol 47, No 2 (1999) Wizyta w Polsce profesora Shunsuke Sakurai, prezydenta Światowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał - ISRM Abstrakt
Marek Kwaśniewski, Joanna Pinińska, Wacław Zuberek
 
Vol 48, No 11 (2000) W.K. Dallmann (ed.) — Lithostratigraphic lexicon of Svalbard. Review and recommendations for nomenclature use. Upper Palaeozoic to Quaternary Bedrock Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 2 (1996) W.K. Weidert (red.) - KlassischeFundstellen derPallaontologie Abstrakt
Marcin Machalski
 
Vol 29, No 1 (1981) Wkład badań geofizyki powierzchniowej w rozpoznanie budowy geologicznej niecki warszawskiej Abstrakt   PDF
Lidia Dziewińska
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii inżynierskiej w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 5 (1974) Wkład geologii w rozwój problematyki siarki Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład geologii złóż w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 6 (1973) Wkład "Hydrogeo" do rozwoju budownictwa wodnego w Polsce Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 23, No 10 (1975) Wkład hydrogeologii w rozwój gospodarczy Polski Ludowej w minionym XXX-leciu Abstrakt
Zdzisław Pazdro
 
Vol 51, No 10 (2003) Wkład Ignacego Domeyki (1802–1889) w rozpoznawanie i ocenę złóż Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 36, No 8 (1988) Wkład Jana Samsonowicza w rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i inżyniersko-geologicznych Polski Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 4 (1971) Wkład prac geologiczno-poszukiwawczych w rozwój gospodarczy Ziem Zachodnich i Północnych Abstrakt
Mieczysław Mrozowski, Jerzy Wiliński
 
Vol 24, No 9 (1976) Wkład profesora Andrzeja Bolewskiego w osiągnięcia państwowej służby geologicznej Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 49, No 12 (2001) W.M. Podobina & S.A. Rodygin - Istoriczeskajagieołogija Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 7, No 3 (1959) Wnioski metodyczne do poszukiwań złóż rud żelaza w północno-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 4 (1996) Woda poziomu oligoceńskiego na tle zaopatrzenia Warszawy w wodę do picia Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 23, No 1 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 23, No 2 (1975) Wodochłonność i możliwości uszczelnienia skał fliszowych w dolinie Sanu na S od Dynowa Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 6, No 2 (1958) Wodonośność utworów czwartorzędowych w świetle zagadnienia gospodarki wodą na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Wodoprzepuszczalność glin aluwialnych z uprzywilejowanymi drogami przepływu Abstrakt   PDF
Edward Wiencław, Stanisław Żakowicz, Kazimierz Garbulewski
 
Vol 42, No 2 (1994) Wody geotermalne w depresji strzyżowskiej Karpat Abstrakt
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 51, No 11 (2003) Wody glebowe jako ogniwo w obiegu jonów w ekosystemach, na przykładzie borów Puszczy Augustowskiej Abstrakt   PDF
Magdalena Janek
 
Vol 9, No 11 (1961) Wody gruntowe Pustyni Libijskiej w Egipcie Abstrakt
Jan Krasoń
 
Vol 48, No 9 (2000) Wody infiltracji glacjalnej w Europie - mit czy rzeczywistość Abstrakt   PDF
Kazimierz Różański, Andrzej Zuber
 
Vol 28, No 11 (1980) Wody lecznicze Dolnego Śląska w literaturze krajoznawczej Abstrakt   PDF
Janusz Gierwielaniec, Jerzy Fistek, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Wody lecznicze Rumunii Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 11, No 6 (1963) Wody mineralne Bułgarii Abstrakt
K. D. Szterew, S. L. Martinow, B. K. Lefterow
 
Vol 46, No 11 (1998) Wody mineralne i akratopegi Krakowa - Abstrakt   PDF
Lucyna Rajchel
 
Vol 34, No 8 (1986) Wody mineralne rejonu Ustki Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody mineralne w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstrakt   PDF
Gertruda Herman, Jerzy Gągol
 
Vol 22, No 7 (1974) Wody mineralne w Sopocie Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 2, No 12 (1954) Wody mineralne w Warszawie Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 44, No 7 (1996) Wody oligoceńskie w Warszawie w stulecie odkrycia i eksploatacji - Warszawa, 14.05.1996 Abstrakt
Tatiana Marszczek-Graniczna
 
Vol 26, No 9 (1978) Wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Wody podziemne głębokich systemów krążenia na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Andrzej Sadurski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wody podziemne okolic Gdańska Abstrakt   PDF
Bohdan Kozerski
 
Vol 41, No 8 (1993) Wody podziemne Suwalszczyzny Abstrakt
Jan Mitręga, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wody podziemne w gospodarce komunalnej Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 47, No 1 (1999) Wody "radoczynne" czy "radonowe" Abstrakt   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 32, No 6 (1984) Wody szczelinowe kredy lubelskiej Abstrakt   PDF
Stefan Krajewski
 
Vol 27, No 11 (1979) Wody termalne NE części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 33, No 1 (1985) Wody termalne rejonu Poznania Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 28, No 1 (1980) Wody termalne w niecce mogileńsko-łódzkiej Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 46, No 4 (1998) Wojciech Domżalski 1918-1997 Abstrakt
Wiesław Śliżewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Wojciech Grocholski 1920-2000 Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 9 (1962) Województwo kieleckie w planie perspektywicznym Abstrakt   PDF
Józef Zaremba
 
Vol 35, No 5 (1987) Wokół granicy prekambr-kambr Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Wokół tematyki glacitektonicznej Abstrakt   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 41, No 5 (1993) Wokółpływowa cykliczność środkowodewońskiej sukcesji węglanowej w profilu Grzegorzowice – Skały Abstrakt
Stanisław Skompski, Michał Szulczewski
 
Vol 2, No 6 (1954) WPROWADZENIE DO PRAC SEJSMICZNYCH GEOFONÓW PRODUKCJI KRAJOWEJ Abstrakt   PDF
, ,
 
Vol 35, No 2 (1987) Wprowadzenie do problematyki budowy metra Abstrakt   PDF
Janusz Michalik
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Wpływ aktywności tektonicznej strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej na zróżnicowanie facjalne i rozprzestrzenienie morskich osadów mioceńskich Abstrakt   PDF
Janusz Muchowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ antropogenicznych modyfikacji środowiska wodnego na ichtiofaunę dorzecza Sokołówki Abstrakt   PDF
Piotr Spychalski, Andrzej Kruk, Wanda Galicka
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ antropopresji na stężenia mikroskładników w wodach Białego Dunajca Abstrakt
Jerzy Małecki
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ ascenzji lateralnej na zasolenie wód kambru Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ atropopresji na fizyczne i chemiczne właściwości wód jeziornych Brodnickiego Parku Krajobrazowego na przykładzie jeziora Zbiczno Abstrakt   PDF
Marian Tomoń, Ryszard Staniszewski, Józef Szoszkiewicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wpływ bodźców ekonomicznych na rozwój państwowej służby geologicznej Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie zasobności wodnej w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Stefan Bartoszewski
 
Vol 3, No 12 (1955) Wpływ budowy żelazowców na ich stanowisko w przyrodzie Abstrakt   PDF
Stanisław Holewiński
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ dawnego górnictwa na zanieczyszczenie pierwiastkami metalicznymi aluwiów Ziemi Kłodzkiej Abstrakt
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ detekcji materiału próbnika na skład chemiczny roztworu porowego w strefie nienasyconej Abstrakt   PDF
Aneta Afelt
 
Vol 51, No 9 (2003) Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe piaskowców górnego karbonu w rejonie między Warszawą a Dęblinem Abstrakt   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Wpływ dynamiki falowania na zmiany w strefie plaży zewnętrznej, na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Wpływ działalności ZG Polkowice na środowisko przyrodnicze Jędrzychowa i okolic Abstrakt   PDF
Alicja Czamara, Włodzimierz Czamara
 
Vol 20, No 7 (1972) Wpływ eksploatacji otworowej na zmiany chemizmu wód w rejonie złoża siarki Abstrakt   PDF
Jerzy Sękiewicz, Jerzy Zawadzki
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ eksploatacji węgla i likwidacji kopalń wałbrzyskich na wody lecznicze w Szczawnie Zdroju Abstrakt   PDF
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 41, No 7 (1993) Wpływ eksploatacji węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na Abstrakt
Antoni Goszcz
 
Vol 11, No 4 (1963) Wpływ facji głównego dolomitu cechsztyńskiego na jego roponośność Abstrakt   PDF
Józef Stemulak
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa barytu i węgła kamiennego w Boguszowie na zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów rzecznych zlewni Leska (Sudety) Abstrakt   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa cynkowo-ołowiowego na zanieczyszczenia metalami i siarką wód powierzchniowychi osadów wodnych na obszarze Trzebinia-Chrzanów Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 7 (1998) Wpływ górnictwa i hutnictwa rud metali na zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi aluwiów Odry Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiej Abstrakt   PDF
Robert Frączek
 
Vol 37, No 6 (1989) Wpływ gospodarki człowieka na procesy geologiczne w regionie krakowskim Abstrakt   PDF
Jacek Rutkowski, Leszek Starkel
 
Vol 27, No 1 (1979) Wpływ litogenezy na fizyczno-mechaniczne właściwości lessów określane metodami polowymi Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Wpływ litologii i tektoniki serii fliszowych oraz młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej Abstrakt   PDF
Janusz Siwek
 
Vol 42, No 4 (1994) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych Abstrakt
Ewa Krogulec
 
Vol 44, No 11 (1996) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych - część 2 Abstrakt   PDF
Ewa Krogulec
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ metodyki opracowywania danych analitycznych na atestowane wartości stężeń we wzorcach składu chemicznego próbek geologicznych Abstrakt   PDF
Piotr Janko
 
Vol 17, No 4 (1969) Wpływ metodyki postępowania przy dokumentowaniu złóż surowców ceramiki czerwonej na prawidłowe zaprojektowanie ich eksploatacji. . . . Abstrakt
Roman Karmanski
 
Vol 31, No 3 (1983) Wpływ mikrostruktury na zmiany termiczne w bentonicie Abstrakt   PDF
Ewa Stępkowska, Stephan Arthur Jefferis
 
Vol 46, No 3 (1998) Wpływ morfologii koryta rzeki na akumulację metali ciężkich w osadach dennych Abstrakt   PDF
Dariusz Ciszewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Wpływ obciążenia na zmianę struktury utworów organicznych występujących w Komarnie na obszarze woj . bialskopodlaskiego Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 37, No 10 (1989) Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wód w obrębie masywu tatrzańskiego Abstrakt   PDF
Danuta Małecka
 
Vol 34, No 1 (1986) Wpływ parametrów rozstawu pomiarowego na wartość prędkości składania Vs Abstrakt   PDF
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ pęcznienia na zmiany mikrostrukturalne bentonitów badanych metodą ESEM Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 6 (1995) Wpływ pierwiastków śladowych i izotopów siarki na środowisko naturalne Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 34, No 11 (1986) Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodowacenia Odry ha Wyżynie Małopolskiej Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 9 (1965) Wpływ pokrycia roślinnego oraz opadów atmosferycznych na powstawanie osuwisk zwietrzelinowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 18, No 4 (1970) Wpływ polskiej myśli geologicznej na rozwój znajomości geologii Europy Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 5 (1993) Wpływ potencjału akumulacyjnego na typ następstwa modalnego w sekwencjach cyklicznych - model teoretyczny Abstrakt
Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 29, No 10 (1981) Wpływ procesów dolomityzacji i dedolomityzacj i na własności kolektorskie wapienia cechsztyńskiego (na przykładzie złóż gazu ziemnego Dobrzeń i Wierzchowice) Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 8 (1979) Wpływ procesu ługowania solnego na środowisko geograficzne SW części NRD Abstrakt
Leon Kozacki
 
Vol 42, No 9 (1994) Wpływ przedsiębiorstw eksploatujących przedkarpackie złoża soli potasowych i siarki na otaczające środowisko Abstrakt
Swiatosław Wasilewicz Kusznir, Stiepan Stiepanowicz Koriń, Władimir Albertowicz Buczynski
 
Vol 27, No 9 (1979) Wpływ przewarstwień piaskowca na właściwości ceramiczne iłów ogniotrwałych Abstrakt
Piotr Śnieżek
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wpływ przygotowania próbki na wyniki analityczne Abstrakt   PDF
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Stanisław Rubel
 
8751 - 9000 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>