Próba tłumaczenia tektogenezy Karpat centralnych teorią spływów grawitacyjnych

Hanna Grabowska-Hakenberg

Abstrakt


ATTEMPTS ON INTERPRETATION OF TECTOGENESIS OF CENTRAL CARPATHIANS USING THE THEORY OF GRAVITATIONAL SLIDES