Próba zastosowania automatycznej komputerowej analizy do badań mineralogicznych i petrograficznych skał

Magdalena Adamiec, Krzysztof Kucharski, Janusz Magiera

Abstract


.