Problemy metodyczne oceny współczynnika "k" osadów rzecznych

Inez Wiatr

Abstrakt


METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ESTIMATING COEFFICIENT “K” OF RIVER DEPOSITS

.