Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych

Ryszard Ryżak

Abstract


SOME PROBLEMS CONNECTED WITH HYDROGEOLOGICAL INTERPRETATION OF ELECTRIC RESISTANCE PROFILLING DATA