Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne

Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko

Abstrakt


THE QUESTIONS OF USE OF MATHEMATICAL MODELLING IN EVALUATION OF INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF THE WARSAW UNDERGROUND ON GROUNDWATERS

.

Pełny tekst:

PDF