Problemy metodyki badania prędkości rozchodzenia się sprężystej fali poprzecznej w małych próbkach skał

Tadeusz Kawiak

Abstrakt


METHODOLOGICAL PROBLEMS CONNECTED WITH STUDIES ON PROPAGATION OF ELASTIC TRANSVERSAL WAVE IN SMALL ROCK SAMPLES