Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 3 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 4 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 5 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 6 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 7 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 8 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 9 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 10 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 11 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 12 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 3 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 4 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 5 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Zbigniew Zagórski
 
Vol 46, No 6 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 7 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 10 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 11 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 12 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 2 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 4 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 4 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 6 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 7 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 8 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 9 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 10 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 11 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 12 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 1 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 2 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 3 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 4 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 6 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 7 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 8 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 9 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 11 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 12 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 3 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 4 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 5 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 7 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 8 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 10 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 11 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 12 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 2 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 5 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 6 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 7 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 8 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 9 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 10 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 11 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 24, No 5 (1976) Aktualne kierunki badań w zakresie geologii naftowej Abstrakt
Wacław Burzewski, Roman Ney, Wojciech Strzetelski
 
Vol 18, No 4 (1970) Aktualne problemy archiwizacji materiałów wiertniczych Abstrakt
Danuta Chodkiewicz
 
Vol 34, No 8 (1986) Aktualne problemy badań geologicznych w Polsce Abstrakt
Wiesław Śliżewski
 
Vol 16, No 3 (1968) Aktualne problemy badania wytrzymałości na ścinanie gruntów i skał na Międzynarodowej Konferencji w Oslo Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 6 (2002) Aktualne problemy geologiczne - wyzwania XXI w Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 27, No 8 (1979) Aktualne problemy hydrogeologiczne Abstrakt
Janusz Włodkowski, Bolesław Kotowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Aktualne problemy mechaniki ośrodków niejednorodnych - 4. Polsko-Ukraińska Konferencja - Łódź, 04.08.2001 Abstrakt
Ryszard Kaczyński, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aktualne Problemy Nauk Mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26 - 28.09.1994 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 25, No 11 (1977) Aktualne problemy planetarnej geofizyki w świetle prac KAPG Abstrakt
Wirtold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aktualne problemy poszukiwań węglowodorów we wschodniej części przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Zenon Borys
 
Vol 19, No 6 (1971) Aktualne problemy zdjęć geologicznych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Instytucie Geologicznym w świetle LXVII Sesji Naukowej Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 50, No 8 (2002) Aktualne tendencje oraz struktura importu i eksportu kamieni budowlanych i drogowych w Polsce Abstrakt
Anna Dziedzic, Marcin Tymiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Aktualne zadania w zakresie dokumentowania, zatwierdzania oraz dystrybucji zasobów wód podziemnych Abstrakt   PDF
Sławomir Łodzinski, Bronisław Paczyński
 
Vol 10, No 9 (1962) Aktualne zagadnienia anomalii siły ciężkości w grawimetrii poszukiwawczej Abstrakt   PDF
Edmund Bilski
 
Vol 26, No 2 (1978) Aktualne zagadnienia budowy geologicznej paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego i jego okruszcowania Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 1, No 1 (1953) Aktualne zagadnienia geologii Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 11, No 2 (1963) Aktualne zagadnienia poszukiwań złóż berylu Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) AKTYWIZACJA MIEJSCOWYCH BAZ SUROWCOWYCH Abstrakt
Józef Janiszewski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aktywne uskoki Peloponezu - Grecja 1995 - Ateny, Grecja, 13-17.09.1995 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Aktywne uskoki SW Japonii - reminiscencje z 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kioto Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) Aktywność tektoniczna w północno-wschodniej strefie krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego w świetle wskaźników morfometrycznych Abstrakt   PDF
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 45, No 5 (1997) Akumulacja pierwiastków śladowych w osadach jeziornych w zależności od strefy ich sedymentacji Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Albania — organizacja służby geologicznej, zarys budowy geologicznej oraz konferencja CEI w Tiranie Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 24, No 10 (1976) Aleksander Piotr Czekanowski (1833-1876) w stulecie śmierci Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 47, No 7 (1999) Alfred Jahn 1915 - 1999 Abstrakt
Józef E. Mojski
 
Vol 45, No 12 (1997) Alfred-Wegener-Stiftung (Hrsg.) - Von den Ressourcenzum Recycling Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Algemeine und historische Quartärgeologie Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 7 (1999) Algorytm konwersji klasycznego zapisu położenia płaszczyzn geologicznych na wymagany przez oprogramowanie komputerowe Abstrakt
Agnieszka Korput
 
Vol 43, No 5 (1995) Algorytm obliczania parametrów obserwacji orientowanych Abstrakt
Urszula Urbaniak-Biernacka, Andrzej Garstka
 
Vol 22, No 6 (1974) Algorytmy i programy rozwiązywania typowych zadań geologicznych Abstrakt
P. Stenzel
 
Vol 50, No 6 (2002) Allochtoniczność pokryw pyłowych na stokach Ślęży (Przedgórze Sudeckie) w świetle analizy ich składu chemicznego w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) Abstrakt   PDF
Barbara Woronko, Roman Żurawek
 
Vol 50, No 9 (2002) Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i trzonie granitoidowym Tatr (poster) Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 47, No 10 (1999) Alpejska transpresja w Sudetach Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 34, No 11 (1986) Alpejskie facje triasu w zachodniej części obszaru mediterrańskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 43, No 3 (1995) Alumina, aluminium, boksyty, cynk, cynk i ołów, fosforyty, kobalt, miedź, tytan, uran, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Aluminium, antymon, baryt, cyna, cynk, fluor, german, ind, kaolin, magnez, metale, miedź, nawozy sztuczne, pierwiastki ziem rzadkich, rudy żelaza, siarka, sól kamienna, sole potasowe, srebro, surowce mineralne, talk, uran, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Aluminium, antymon, boksyty, cynk, diamenty, lit, magnez,metale, miedź, kobalt, nikiel, odpady, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aluminium, apatyty, cyna, cynk, diamenty, energia, fosforyty, mangan, metale rzadkie, metale, miedź, potas, srebro, surowce mineralne, środowisko, węgiel, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Aluminium, azbest, cement, cyna, cynk, energetyka, metale nieżelazne, ołów, srebro, surowce mineralne, szafiry, węgiel kamienny, woda , złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aluminium, azbest, cement, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. II Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Aluminium, badania, cyna, cynk, ołów, diamenty, kobalt, magnez, metale ziem rzadkich, miedź, ochrona środowiska, ołów, siarka, sód, surowce mineralne, wody, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Aluminium, baryt, cyna, cynk, grafit, kobalt, miedź, ołów, platyna, potas, rtęć, ruda żelaza, siarka, wanad, węgiel brunatny, węgiel złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 6 (1994) Aluminium, baryty, cyna, cynk, diamenty, fosforyty, miedź, platyna, pallad, złoto, skand, stal, surowce energetyczne, surowce Tanzanii, tytan, siarka, węgiel kamienny, woda, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Aluminium, bizmut, chrom, diamenty, iryd, litt, miedź, nikiel, surowce mineralne, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 4 (1999) Aluminium, bor, cynk, diatomity, górnictwo, kamienie naturalne, kobalt, kolumbit, magnez, miedź, nikiel, ołów, rudy żelaza, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 11 (1995) Aluminium, cement, cyna, cynk, ołów, fosforyty, kadm, mangan, metale, miedź, nawozy sztuczne, platyna, srebro, surowce mineralne Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Aluminium, cement, diamenty, miedź, platyna, węgiel Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 2 (1999) Aluminium, ceny, cez, cynk, metale, miedź, nikiel, odpady, srebro, stal, węgiel, woda, wolfram, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 11 (1998) Aluminium, ceny, chlor, chromity, cyna, diamenty, energetyka jądrowa, miedź, restrukturyzacja, rtęć, selen, stal, tytan, wanad, węgiel kamienny, woda, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 2 (1996) Aluminium, ceny metali, diamenty, lignit, miedź, nikiel,platyna, selen, srebro, surowce mineralne, węgiel kamienny,złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 9 (1994) Aluminium, chrom, cynk, fosforyty, mangan, ceny, miedź, nikiel- Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Aluminium, chromity, cyna, kobalt, metale, miedź, nikiel, surowce mineralne, tytan, uran, wolfram, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 8 (1995) Aluminium, cyna, cynk i ołów, diamenty, metale, miedź, nikiel, srebro, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Aluminium, cynk, diamenty, kamienie szlachetne, kobalt, ołów, sole potasowe, stal, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Aluminium, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, ochrona środowiska, pallad, platyna, rod, ruda żelaza, srebro, Tajlandia, Rosja, tellur, wanad, węgiel brunatny, węgiel kamienny, wolfram Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platynowce, potas, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, węgiel, wolfram Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 2 (1994) Aluminium, energia, miedź, siarka, srebro, surowce energetyczne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Aluminium, magnez, miedź, nawozy potasowe, nikiel, surowce mineralne Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Aluminium, magnez, odpady, ruda żelaza, węgiel brunatny, węgiel kamienny, surowce mineralne Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aluminium, nikiel, cynk, antymon, cement, cynk, diamenty, fosforyty, górnictwo odkrywkowe, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, uran, węgiel, wolfram, żelazo, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 4 (1998) A.M. Mannion - Global Environmental Change. A Natural and Cultural Environmental History Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 3 (1996) Amber & Fossils Abstrakt
Marcin Piwoch
 
Vol 43, No 10 (1995) Amerykańskie zdjęcia wywiadowcze z satelitów wkrótce w wolnej sprzedaży! Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Amonity albu na Górze Chełmowej Abstrakt
Roman Chlebowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Analityczne problemy w hydrogeologii zgazowanych wód mineralnych Abstrakt
Jan Strzelbicki
 
Vol 26, No 1 (1978) Analiza areometryczna w badaniach morskich osadów ilastych Abstrakt   PDF
Władysław Piotrowicz, Jerzy Prejzner, Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 44, No 8 (1996) Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V krajowe spotkanie sedymentologów, Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996 Abstrakt
Paweł Karnkowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego. Komunikat o zakończeniu projektu zamawianego Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Analiza basenu trzeciorzędowego Przedkarpacia - Kraków, 22.10.1998 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Analiza basenu trzeciorzędowego Przedkarpacia - spotkanie robocze w Oddziale Karpackim PIG, Kraków, 21.01.1996 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 3, No 2 (1955) Analiza chemiczna kwarcytów Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 15, No 4 (1967) Analiza czasów pionowych w otworach wschodniej części synklinorium brzeżnego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaruk
 
Vol 17, No 6 (1969) Analiza czynników wpływających na ocenę środowiska inżyniersko-geologicznego Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 21, No 1 (1973) Analiza czynnikowa - sposób R Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 23, No 11 (1975) Analiza czynnikowa wybranych "przedmiotowych" i "zdarzeniowych" populacji geologicznych Abstrakt   PDF
Inez Wiatr
 
Vol 35, No 11 (1987) Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Marzena Sadowska
 
Vol 11, No 7 (1963) Analiza dokładności dwupunktowej metody wyznaczania granicy płynności gruntów Abstrakt   PDF
Nina Lipińska, Roman Dudzikowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Analiza dokładności rozpoznania złóż węgla kamiennego w wybranym rejonie GZW Abstrakt   PDF
Marta Górecka
 
Vol 9, No 3 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (I) Abstrakt
Alojzy Guziel
 
Vol 9, No 4 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (II) Abstrakt
Alojzy Guziel
 
Vol 9, No 5 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (III) Abstrakt
Alojzy Guziel
 
Vol 49, No 9 (2001) Analiza dynamiki uskoku MvtoTisovec Abstrakt   PDF
Frantisek Marko
 
Vol 36, No 8 (1988) Analiza facjalna naj wyższego triasu i liasu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz perspektywy występowania surowców ilastych Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Analiza facjalna podgrupy wielkopolskiej (górny czerwony spągowiec) w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 2 (2001) Analiza facjalna utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Abstrakt   PDF
Paweł Zdanowski, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz
 
Vol 44, No 5 (1996) Analiza formalnych wydzieleń litostratygraficznych oraz propozycja podziału jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Tomasz Malata
 
Vol 46, No 11 (1998) Analiza fraktalnej struktury przestrzeni porowej przy wykorzystaniu krzywych ciśnień kapilarnych otrzymywanych metodą porozytmetrii rtęciowej Abstrakt   PDF
Piotr Such
 
Vol 48, No 5 (2000) Analiza funkcjonowania systemu opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek, Agnieszka Jędrzejewska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Analiza izotopów argonu i innych gazów szlachetnych w meteorycie z Baszkówki Abstrakt   PDF
Artur Wójtowicz, Stanisław Hałas, Marian Stępniewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki Abstrakt   PDF
Mariusz O. Jędrysek, Anita Weber-Weller
 
Vol 42, No 10 (1994) Analiza jakości wód podziemnych w województwie kieleckim pod względem ich przydatności do produkcji naturalnych wód mineralnych Abstrakt
Gertruda Herman
 
Vol 47, No 2 (1999) Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry) Abstrakt   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Analiza kierunków rozwoju przemysłu surowcowego na świecie i na tym tle ocena konkurencyjności gospodarki krajowej Abstrakt
Anna Dziedzic, Marcin Tymiński
 
Vol 20, No 1 (1972) Analiza korelacyjna związków statystycznych między wielkościami oporności R i procentowej zawartości żelaza CFe Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 39, No 4 (1991) Analiza litofacjalna utworów siarczanowych badenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 41, No 6 (1993) Analiza metacech jako metoda oznaczania skamieniałości Abstrakt
Rafał Kudrewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Analiza mezostruktur tektonicznych w kamieniołomie amfibolitu "Podgórze" - Abstrakt   PDF
Irena Wojciechowska
 
Vol 41, No 5 (1993) Analiza mikrofacjalna jako wskaźnik genetyczny sedymentacji cyklicznej typu "Yoredale" Abstrakt
Stanisław Skompski
 
Vol 1, No 9 (1953) ANALIZA MIKROSKOPOWA NA USŁUGACH GEOLOGII Abstrakt   PDF
Julian Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Analiza mikrostrukturalna osadów lessowych z Klępicza, Pomorze Zachodnie Abstrakt   PDF
Julita Biernacka, Katarzyna Issmer
 
Vol 3, No 8 (1955) Analiza minerałów strontowych Abstrakt
Augustyn Jęczalik
 
Vol 32, No 5 (1984) Analiza morfologiczna czarnych ziarn kulistych wydzielonych z frakcji magnetycznej gruntu w miejscu tunguskiej katastrofy (1908) Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza możliwości występowania różnych typów pułapek złożowych w czerwonym spągowcu w SE części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Piotr Gliniak, Rafał Laskowicz, Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 21, No 11 (1973) Analiza nabłonkowa jako nowa samodzielna metoda badawcza w paleobotanice Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 46, No 12 (1998) Analiza obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna Abstrakt   PDF
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 13, No 12 (1965) Analiza odkształceń skał górnokredowych synklinorium lubelskiego w badaniach wytrzymałościowych na zgniatanie Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 34, No 3 (1986) Analiza paleotektoniczna i rozwój utworów saksonu w środkowej części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Janusz Tomasik
 
Vol 4, No 4 (1956) Analiza piasku cyrkonowego Abstrakt   PDF
Marian Akst
 
Vol 50, No 12 (2002) Analiza pól potencjalnych brzeżnej strefy platformy wschodnioeuropejskiej w południowo-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Marta Wróblewska, Olga Polechońska
 
Vol 25, No 3 (1977) Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonofizycznych i hydrogeotermalnych Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 16, No 8 (1968) Analiza pomiarów wytrzymałości na ścinanie w podłożu projektowanej zapory w Niedzicy Abstrakt   PDF
Kazimierz Thiel
 
Vol 30, No 9 (1982) Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych Abstrakt
Marek Tarnawski, Franciszek T. Skała
 
Vol 40, No 3 (1992) Analiza porównawcza ramienionogów z utworów kambru Gór Świętokrzyskich i platformy prekambryjskiej w Polsce Abstrakt
Bronisława Jendryka-Fuglewicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Analiza półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego w rejonie bloku Gorzowa w celu rozpoznania budowy utworów przypowierzchniowych Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski
 
Vol 31, No 6 (1983) Analiza prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w utworach kredy, jury i karbonu w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza przepływów fazowych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej i południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza przestrzeni porowej skał zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu i modeli perkolacyjnych Abstrakt   PDF
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 43, No 7 (1995) Analiza pyłkowa osadów interglacjału eemskiego z Proniewicz na Podlasiu Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Analiza pyłkowa osadów z otworu wiertniczego Pagórki Abstrakt   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 21, No 6 (1973) Analiza rentgenostrukturalna minerału o mieszanej strukturze pakietowej montmorylonitowo-illitowe z Milowic Abstrakt   PDF
Jerzy Mejsner, Zofia Pentlakowa
 
Vol 22, No 8 (1974) Analiza rentgenostrukturalna minerału o mieszanej strukturze pakietowej montmorylonitowo-illitowej z Milowic Abstrakt   PDF
Jerzy Mejsner
 
Vol 49, No 4 (2001) Analiza rozkładu grubości cząstek illitowych metodą rentgenowską oraz za pomocą obserwacji w HRTEM jako sposób poznania mechanizmu illityzacji smektytu Abstrakt   PDF
Teresa Dudek, Jan Środoń
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Analiza specjacyjna w badaniach środowiska naturalnego Abstrakt   PDF
Adam Hulanicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Analiza statystyczna głównych parametrów hydrogeologicznych południowej części synkliny brzeżnej Abstrakt   PDF
Joanna Krajewska-Pinińska
 
Vol 36, No 8 (1988) Analiza statystyczna spękań w złożach soli Bochnia i Siedlec Abstrakt
Remigiusz Tarka
 
Vol 28, No 12 (1980) Analiza statystyczna wybranych parametrów fizyczno-chemicznych rop karpackich Abstrakt   PDF
Wojciech Ryłko
 
Vol 41, No 9 (1993) Analiza strat eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt
Wojciech Salski, Andrzej Rydzewski, Sławomir Oszczepalski
 
Vol 36, No 10 (1988) Analiza strukturalna w krzywym zwierciadle Abstrakt   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 32, No 3 (1984) Analiza tektoniczna uskoków w okolicy Lipna i Sierpca wyznaczonych metodą sejsmiczną Abstrakt   PDF
Ewa Herbich
 
Vol 36, No 12 (1988) Analiza widmowa emisji akustycznej dolomitów i piaskowców Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt   PDF
Hanna Mazurkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża "R" Abstrakt   PDF
Maria Bała
 
Vol 48, No 12 (2000) Analiza wpływu parametrów sprężystości na warunki szczelinowania hydraulicznego w skałach rejonu Stężycy Abstrakt   PDF
Sławomir Jarzębski
 
Vol 12, No 6 (1964) Analiza wpływu warunków hydrodynamicznych na stateczność walów ziemnych Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska, Lech Wysokiński
 
Vol 13, No 2 (1965) Analiza wpływu warunków przeprowadzania badań wodochłonności skał litych na wyniki dla potrzeb inżyniersko-geologicznych Abstrakt   PDF
J. Muchowski, J. Stochlak
 
Vol 12, No 9 (1964) Analiza wskaźników bilansowości złóż piasków szklarskich Abstrakt
Erwin Żabiński
 
Vol 3, No 6 (1955) Analiza wykonania planu prac geologicznych w roku 1954 Abstrakt   PDF
Alojzy Dutkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Analiza wyników badań fizyczno-chemicznych i biologicznych wód rzeki Mała Panew Abstrakt   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 27, No 8 (1979) Analiza wyników obliczeń normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metodą B Abstrakt
Marek Tarnawski
 
Vol 24, No 9 (1976) Analiza wyników pomiarów gęstości skał dla obszarów NW Polski Abstrakt   PDF
Aleksander Kozera
 
Vol 19, No 3 (1971) Analiza wyników profilowania prędkości w otworach synklinorium pomorskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaruk
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Analiza własności fizycznych gruntu zapaory ziemnej w świetle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Jan Adamczyk, Konstanty Czepulis, Bohdan Marciniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Analiza zasad, kryteriów i metod regionalizacji dla potrzeb komputerowo zorientowanego systemu przechowywania przetwarzania informacji geologicznych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Liszkowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstrakt   PDF
Anna Piątkowska, Jacek Kasiński, Marek Graniczny
 
Vol 46, No 4 (1998) Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji Abstrakt   PDF
Lech Poprawski, Teresa Jasiak, Mirosław Wąsik
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza zmienności cech zbiornikowych osadów fluwialnych czerwonego spągowca w NW części wału pomorskiego Abstrakt   PDF
Ewa Iwanowska, Paweł Jagosiak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Analiza zmienności chemizmu i wydajności wybranych wycieków I poziomu Bono Kopalni Soli Wieliczka Abstrakt   PDF
Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Analiza związku warunków hydrogeologicznych w utworach mioceńskich z występowaniem w nich złóż siarki na obszarze zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 12 (1995) Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne Abstrakt
Mariusz o. Jędrysek, Grzegorz Skrzypek, Eitaro Wada, Bernadeta Doroszko, Teresa Kral, Anna Pazdur, Pisoot Vijarnsorn, Yasuo Takai
 
Vol 22, No 9 (1974) Analizator termoluminescencji jako spektrometr filtrowy Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Analizy derywatograficzne kolemanitu jako przykład analizowania substancji pylącej w czasie ogrzewania Abstrakt
Kazimierz Bednarczyk, Karol Kowol
 
Vol 12, No 11 (1964) Analogie budowy geologicznej waryscydów antyklinorium śląsko-krakowskiego z Sudetami i Górami Świętokrzyskimi Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 46, No 7 (1998) Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Andaluzyt w granicie strzelińskim Abstrakt
Bogusław Bereś
 
Vol 51, No 2 (2003) Andrzej Bolewski 1906–2002 Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 11 (2000) Andrzej F. Adamczyk 1950–2000 Abstrakt
Przyjaciele PG
 
Vol 41, No 11 (1993) Andrzej Paulo, Adam Piestrzeński – Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Abstrakt
Jacek R. Kasiński
 
Vol 47, No 10 (1999) Andrzej Sadurski Nominacje profesorskie Abstrakt
Jacek Motyka
 
Vol 27, No 10 (1979) Andy – model łańcucha geoliminarnego Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 4 (1999) Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 17, No 1 (1969) Aniony jaka charakterystyczne składniki zasolenia wód kapalnianych południowej części Rybnickiego Okręgu Wodnego Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 33, No 4 (1985) Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 43, No 5 (1995) Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich Abstrakt
Andrzej Gaździcki, Michał Lipiec
 
Vol 32, No 12 (1984) Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce Abstrakt
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik
 
Vol 34, No 2 (1986) Anomalia irydowa na granicy jury środkowej i górnej Abstrakt   PDF
W. Brochwicz-Lewiński, A. Gąsiewicz, W.E. Krumbein, G. Melendez, L. Sequeiros, S. Suffczyński, K. Szatkowski, R. Tarkowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas, Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 11, No 7 (1963) Anomalia magnetyczna od pioruna na górze Wżar koło Czorsztyna i projekt utworzenia rezerwatu im. St. Małkowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM) Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 2 (1968) Anomalie magnetyczne składowej pionowej w okolicach Starachowic i Słupi Nowej Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim Abstrakt   PDF
Paweł Pomianowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Anomalne ciśnienia złożowe na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro, Katarzyna Sobol
 
Vol 17, No 10 (1969) Anormalne miąższości utworów czwartorzędowych w okolicy Łęczycy i ich geneza Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Grażyna Wójcik
 
Vol 47, No 11 (1999) Anorogeniczne piaskowce karbonu z północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘ Abstrakt
Tadas Jankauskas
 
Vol 1, No 4 (1953) Anthropozoikum Abstrakt
W. Mioduszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Antoni Marian Żelichowski 1936-1996 Abstrakt
Przyjaciele Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 9 (1993) Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.) Abstrakt
Jan Malinowski, Jarosław Pich
 
Vol 22, No 11 (1974) Antonina Halicka (13 II 1908-30 XII 1973) Abstrakt
K. Jakubowski
 
Vol 38, No 12 (1990) Antropogeniczne przeobrażenia • środowiska geologicznego: zadania geologii inżynierskiej Abstrakt
Stanisław Rybicki, Janusz Herzig
 
Vol 43, No 9 (1995) Antropogeniczne zanieczyszczenia azbestem środowiska na Dolnym Śląsku Abstrakt
Michał Sachanbiński, Tomasz Kuder
 
Vol 47, No 8 (1999) Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach Abstrakt   PDF
Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 44, No 6 (1996) Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
251 - 500 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>