Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 5 (1996) A. Richling, J. Solon - Ekologia krajobrazu Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 42, No 1 (1994) A. Śródka - Biogramy uczonych polskich. Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 45, No 10/2 (1997) A statistical approach to the characteristics of jointing in the Magura nappe, West Carpathians, Poland Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) A. Stirpeika - Tectonic evolution of the Baltic Syneclise and Local Structures in the South Baltic Region with Respect to their Petroleum Potential Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 8/2 (1998) A study of organic matter and habitat of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Tadeusz Wilczek, Paweł Kosakowski, Adam Kowalski, Dariusz Więcław
 
Vol 47, No 1 (1999) A. Szczepański - Mineralogia techniczna Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 45, No 10/2 (1997) A tomography imaging in the mantle of the Alpine orogen belt and flanked tectonic zones into terrane from Iberia to the Himalayas Abstract   PDF (Polish)
Valentin Geyko
 
Vol 55, No 5 (2007) A w czwartorzędzie powrót do normalności Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 51, No 8 (2003) A. Wagenbreth — Geschichte der Geologie in Deutsch- land Abstract
Witold. C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 50, No 1 (2002) A. Zeiss - Die Ammonitenfauna der Tithonklippen von Ernstbrunn, Niederösterreich - Abstract
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 52, No 12 (2004) A.A. Prashnowsky (ed.) — Alfred Treibs Memorial volume. The TREIBS-Porphyrin Concept after 65 Years Abstract
Franciszek Czechowski
 
Vol 51, No 9 (2003) A.A. Wieliczko (red.) — Szlaki geografii ewolucyjnej Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 11 (1994) AAPG Hedberg Research Conference – Zastosowanie stratygrafii sekwencyjnej w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - Paryż, 05-08.09.1994 Abstract
Jacek Gutowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Gőrlitz 72 (2) Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Abiotyczne uwarunkowania typów siedliskowych zbiorowisk glonów w źródłach strefy podmiejskiej Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz, Joanna Żelazna-Wieczorek
 
Vol 47, No 9 (1999) Abraham Gottlob Werner - w 250 rocznicę urodzin Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 43, No 5 (1995) ABS: modne zawołanie czy magiczne zaklęcie? Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 7 (1968) Absolwenci geologii UW w nauce i gospodarce narodowej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 2 (1962) Absolwenci Katedry Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
. .
 
Vol 17, No 11 (1969) Absorpcyjna spektrofotometria atomowa - nowa metoda analizy chemicznej minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Witold Żabiński
 
Vol 51, No 3 (2003) A.C. Duxbury, A.B. Duxbury&K.A. Sverdrup — Oceany świata Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 13, No 8 (1965) Actinocamax verus Miller var. fragilis Arkh. Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 44, No 8 (1996) A.D. Horbury & A.G. Robinson (Eds) - Diagenesis and basin development Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) A.D. Miali - The Geology of Stratigraphic Sequences Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) Adam Piestrzeński - Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud Abstract
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 5, No 9 (1957) Adam Prażmowski konstruktor pryzmatów polaryzacyjnych Abstract
Antoni Gaweł
 
Vol 58, No 5 (2010) Adam WALANUS & Tomasz GOSLAR — Datowanie radiowęglowe. Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 11, No 2 (1963) Adam Wang Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Adaptacja wskaźnika SPI na potrzeby monitorowania suszy w wodach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 43, No 8 (1995) Adaptacja złoża gazu ziemnego Wierzchowice na podziemny magazyn gazu Abstract
Andrzej Mularczyk
 
Vol 5, No 3 (1957) Administracja wodą w USA Abstract
Stanisław Has
 
Vol 58, No 4 (2010) AEGOS—Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) Abstract   PDF
Marek Graniczny, Waldemar Gogołek, Izabela Ploch
 
Vol 47, No 11 (1999) Afrykańskie spotkanie meteorytyków - Johannesburg, RPA, 12 - 16.07.1999 Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 69, No 12 (2021) Agresywność chemiczna płytkich wód podziemnych Wrocławia Abstract   PDF
Marta Trałka, Magdalena Modelska, Marek Błachowicz
 
Vol 48, No 4 (2000) A.H. Brownlow - Geochemistry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) AIG-2 - Second International Applied Isotope Geochemistry Symposium - Lake Louise, Alberta, Kanada, 30.09 - 04.10.1997 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 44, No 5 (1996) A.K. Gliemeroth - PaIaookologische Untersuchungen iiber die letzten 22 000 Jahre in Europa Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 17, No 10 (1969) Akademik Aleksander Wasilewicz Sidorenko - doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Akrecyjno-rotacyjny model rozwoju waryscydówb europejskich Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Akredytacja laboratorium: czy system jakości laboratorium może zaspokoić wymagania i wyzwania stawiane przed laboratorium przyszłości Abstract   PDF (Polish)
Harry Sandstrom
 
Vol 51, No 12 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 11 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 10 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 9 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 8 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 7 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 6 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 5 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 4 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 3 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Zbigniew Zagórski
 
Vol 51, No 2 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 51, No 1 (2003) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 1 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 2 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 3 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 5 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 6 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 7 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 8 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 9 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 11 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 50, No 12 (2002) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 1 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 2 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 3 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 4 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 5 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 6 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 7 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 8 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 9 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 10 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 11 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 49, No 12 (2001) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 1 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 2 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 3 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 4 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 5 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Zbigniew Zagórski
 
Vol 48, No 7 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 8 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 9 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 10 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 11 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 48, No 12 (2000) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 1 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 2 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 3 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 4 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 5 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 6 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 7 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 8 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 9 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 10 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 11 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 47, No 12 (1999) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 3 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 4 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 5 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Zbigniew Zagórski
 
Vol 46, No 6 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 7 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 10 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 11 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 12 (1998) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 2 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 4 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 4 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 6 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 46, No 7 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 8 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 9 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 11 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 45, No 12 (1997) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 1 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 2 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 3 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 4 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 6 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 7 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 8 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 9 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 11 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 44, No 12 (1996) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 3 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 4 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 5 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 7 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 8 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 10 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 11 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 12 (1995) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 2 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 5 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 6 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 7 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 8 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 9 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 10 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 42, No 11 (1994) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 67, No 8 (2019) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz MAKUCH
 
Vol 67, No 9 (2019) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Makuch
 
Vol 67, No 10 (2019) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Makuch
 
Vol 67, No 11 (2019) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Makuch
 
Vol 58, No 8 (2010) Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 24, No 5 (1976) Aktualne kierunki badań w zakresie geologii naftowej Abstract
Wacław Burzewski, Roman Ney, Wojciech Strzetelski
 
Vol 18, No 4 (1970) Aktualne problemy archiwizacji materiałów wiertniczych Abstract
Danuta Chodkiewicz
 
Vol 34, No 8 (1986) Aktualne problemy badań geologicznych w Polsce Abstract
Wiesław Śliżewski
 
Vol 16, No 3 (1968) Aktualne problemy badania wytrzymałości na ścinanie gruntów i skał na Międzynarodowej Konferencji w Oslo Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 6 (2002) Aktualne problemy geologiczne - wyzwania XXI w Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 54, No 11 (2006) AKTUALNE PROBLEMY HYDROGEOCHEMII Konferencja naukowa Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Sesja Jubileuszowa Profesor dr hab. Aleksandry Macioszczyk Warszawa, 17.11.2006 Profesor Aleksandra Macioszczyk — czołowy badacz polskiej hydrogeologii Abstract   PDF
Ewa Krogulec, Jerzy J. Małecki
 
Vol 27, No 8 (1979) Aktualne problemy hydrogeologiczne Abstract
Janusz Włodkowski, Bolesław Kotowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Aktualne problemy mechaniki ośrodków niejednorodnych - 4. Polsko-Ukraińska Konferencja - Łódź, 04.08.2001 Abstract
Ryszard Kaczyński, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aktualne Problemy Nauk Mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26 - 28.09.1994 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 25, No 11 (1977) Aktualne problemy planetarnej geofizyki w świetle prac KAPG Abstract
Wirtold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aktualne problemy poszukiwań węglowodorów we wschodniej części przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Zenon Borys
 
Vol 19, No 6 (1971) Aktualne problemy zdjęć geologicznych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Instytucie Geologicznym w świetle LXVII Sesji Naukowej Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 50, No 8 (2002) Aktualne tendencje oraz struktura importu i eksportu kamieni budowlanych i drogowych w Polsce Abstract
Anna Dziedzic, Marcin Tymiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Aktualne zadania w zakresie dokumentowania, zatwierdzania oraz dystrybucji zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodzinski, Bronisław Paczyński
 
Vol 10, No 9 (1962) Aktualne zagadnienia anomalii siły ciężkości w grawimetrii poszukiwawczej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Bilski
 
Vol 26, No 2 (1978) Aktualne zagadnienia budowy geologicznej paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego i jego okruszcowania Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy
 
Vol 1, No 1 (1953) Aktualne zagadnienia geologii Abstract   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 6, No 7 (1958) Aktualne zagadnienia geologii metamorfiku śnieżnickiego Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 11, No 2 (1963) Aktualne zagadnienia poszukiwań złóż berylu Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 54, No 12 (2006) Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 58, No 4 (2010) Aktualności stowarzyszenia Galicia Tectonic Group Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 56, No 1 (2008) Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 5, No 11 (1957) Aktualny stan badań w ZSRR nad stratygrafią paleogenu Wschodnich Karpat fliszowych Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Aktualny stan i kierunki badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kowalczyk, Aneta Drabek
 
Vol 63, No 1 (2015) Aktualny stan legislacji CCS w Niemczech Abstract   PDF (Polish)
Peter Gerling
 
Vol 64, No 9 (2016) Aktualny stan rozpoznania i zagospodarowania krajowych złóż kopalin skalnych Abstract   PDF (Polish)
Cezary Sroga, Wojciech Glapa
 
Vol 2, No 1-2 (1954) AKTYWIZACJA MIEJSCOWYCH BAZ SUROWCOWYCH Abstract   PDF
Józef Janiszewski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aktywne uskoki Peloponezu - Grecja 1995 - Ateny, Grecja, 13-17.09.1995 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Aktywne uskoki SW Japonii - reminiscencje z 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kioto Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 67, No 4 (2019) Aktywność neotektoniczna Pasma Lubania (Gorce) na podstawie analizy parametrów morfometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Buczek, Marek Górnik
 
Vol 47, No 9 (1999) Aktywność tektoniczna w północno-wschodniej strefie krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego w świetle wskaźników morfometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 57, No 7 (2009) Akumulacja osadów na równinach zalewowych rzek silnie zmienionych antropogenicznie: górna Wisła i Odra Abstract   PDF
Dariusz Ciszewski, Agnieszka Czajka
 
Vol 45, No 5 (1997) Akumulacja pierwiastków śladowych w osadach jeziornych w zależności od strefy ich sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Albania — organizacja służby geologicznej, zarys budowy geologicznej oraz konferencja CEI w Tiranie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 14, No 3 (1966) Aleksander Fławjanowicz Dobrianskij - wybitny radziecki geochemik i technolog naftowy Abstract
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 63, No 9 (2015) Aleksander Jeliński 1920–2015 Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski, Halina Urban
 
Vol 24, No 10 (1976) Aleksander Piotr Czekanowski (1833-1876) w stulecie śmierci Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 53, No 1 (2005) Aleksandra Michalskiego (1855–1904) badania buskich wód mineralnych Abstract   PDF
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 47, No 7 (1999) Alfred Jahn 1915 - 1999 Abstract
Józef E. Mojski
 
Vol 45, No 12 (1997) Alfred-Wegener-Stiftung (Hrsg.) - Von den Ressourcenzum Recycling Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Algemeine und historische Quartärgeologie Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 58, No 4 (2010) Algirdas Gaigalas 1933–2009 Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 47, No 7 (1999) Algorytm konwersji klasycznego zapisu położenia płaszczyzn geologicznych na wymagany przez oprogramowanie komputerowe Abstract
Agnieszka Korput
 
Vol 43, No 5 (1995) Algorytm obliczania parametrów obserwacji orientowanych Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka, Andrzej Garstka
 
Vol 22, No 6 (1974) Algorytmy i programy rozwiązywania typowych zadań geologicznych Abstract
P. Stenzel
 
Vol 58, No 2 (2010) Alhambra okiem geologa widziana Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 50, No 6 (2002) Allochtoniczność pokryw pyłowych na stokach Ślęży (Przedgórze Sudeckie) w świetle analizy ich składu chemicznego w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Woronko, Roman Żurawek
 
Vol 50, No 9 (2002) Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i trzonie granitoidowym Tatr (poster) Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 47, No 10 (1999) Alpejska transpresja w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 34, No 11 (1986) Alpejskie facje triasu w zachodniej części obszaru mediterrańskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 57, No 8 (2009) Alpejskie fazy orogeniczne w Tatrach Abstract   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 55, No 10 (2007) Alternatywna koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 43, No 3 (1995) Alumina, aluminium, boksyty, cynk, cynk i ołów, fosforyty, kobalt, miedź, tytan, uran, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Aluminium, antymon, baryt, cyna, cynk, fluor, german, ind, kaolin, magnez, metale, miedź, nawozy sztuczne, pierwiastki ziem rzadkich, rudy żelaza, siarka, sól kamienna, sole potasowe, srebro, surowce mineralne, talk, uran, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Aluminium, antymon, boksyty, cynk, diamenty, lit, magnez,metale, miedź, kobalt, nikiel, odpady, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 4 (1994) Aluminium, apatyty, cyna, cynk, diamenty, energia, fosforyty, mangan, metale rzadkie, metale, miedź, potas, srebro, surowce mineralne, środowisko, węgiel, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Aluminium, azbest, cement, cyna, cynk, energetyka, metale nieżelazne, ołów, srebro, surowce mineralne, szafiry, węgiel kamienny, woda , złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Aluminium, azbest, cement, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. II Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Aluminium, badania, cyna, cynk, ołów, diamenty, kobalt, magnez, metale ziem rzadkich, miedź, ochrona środowiska, ołów, siarka, sód, surowce mineralne, wody, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Aluminium, baryt, cyna, cynk, grafit, kobalt, miedź, ołów, platyna, potas, rtęć, ruda żelaza, siarka, wanad, węgiel brunatny, węgiel złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 6 (1994) Aluminium, baryty, cyna, cynk, diamenty, fosforyty, miedź, platyna, pallad, złoto, skand, stal, surowce energetyczne, surowce Tanzanii, tytan, siarka, węgiel kamienny, woda, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Aluminium, bizmut, chrom, diamenty, iryd, litt, miedź, nikiel, surowce mineralne, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 4 (1999) Aluminium, bor, cynk, diatomity, górnictwo, kamienie naturalne, kobalt, kolumbit, magnez, miedź, nikiel, ołów, rudy żelaza, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 11 (1995) Aluminium, cement, cyna, cynk, ołów, fosforyty, kadm, mangan, metale, miedź, nawozy sztuczne, platyna, srebro, surowce mineralne Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Aluminium, cement, diamenty, miedź, platyna, węgiel Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 2 (1999) Aluminium, ceny, cez, cynk, metale, miedź, nikiel, odpady, srebro, stal, węgiel, woda, wolfram, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 11 (1998) Aluminium, ceny, chlor, chromity, cyna, diamenty, energetyka jądrowa, miedź, restrukturyzacja, rtęć, selen, stal, tytan, wanad, węgiel kamienny, woda, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 2 (1996) Aluminium, ceny metali, diamenty, lignit, miedź, nikiel,platyna, selen, srebro, surowce mineralne, węgiel kamienny,złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 9 (1994) Aluminium, chrom, cynk, fosforyty, mangan, ceny, miedź, nikiel- Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Aluminium, chromity, cyna, kobalt, metale, miedź, nikiel, surowce mineralne, tytan, uran, wolfram, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 8 (1995) Aluminium, cyna, cynk i ołów, diamenty, metale, miedź, nikiel, srebro, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Aluminium, cynk, diamenty, kamienie szlachetne, kobalt, ołów, sole potasowe, stal, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Aluminium, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, ochrona środowiska, pallad, platyna, rod, ruda żelaza, srebro, Tajlandia, Rosja, tellur, wanad, węgiel brunatny, węgiel kamienny, wolfram Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platynowce, potas, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, węgiel, wolfram Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 2 (1994) Aluminium, energia, miedź, siarka, srebro, surowce energetyczne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Aluminium, magnez, miedź, nawozy potasowe, nikiel, surowce mineralne Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Aluminium, magnez, odpady, ruda żelaza, węgiel brunatny, węgiel kamienny, surowce mineralne Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Aluminium, nikiel, cynk, antymon, cement, cynk, diamenty, fosforyty, górnictwo odkrywkowe, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, uran, węgiel, wolfram, żelazo, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 4 (1998) A.M. Mannion - Global Environmental Change. A Natural and Cultural Environmental History Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 3 (1996) Amber & Fossils Abstract
Marcin Piwoch
 
Vol 43, No 10 (1995) Amerykańskie zdjęcia wywiadowcze z satelitów wkrótce w wolnej sprzedaży! Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Amonity albu na Górze Chełmowej Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) An ambassador of Polish hydrogeology – interview with Professor Jan Dowgiałło Abstract   PDF
Dariusz Liwanowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Analityczne problemy w hydrogeologii zgazowanych wód mineralnych Abstract
Jan Strzelbicki
 
Vol 26, No 1 (1978) Analiza areometryczna w badaniach morskich osadów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Piotrowicz, Jerzy Prejzner, Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 44, No 8 (1996) Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V krajowe spotkanie sedymentologów, Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996 Abstract
Paweł Karnkowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego. Komunikat o zakończeniu projektu zamawianego Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Analiza basenu trzeciorzędowego Przedkarpacia - Kraków, 22.10.1998 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Analiza basenu trzeciorzędowego Przedkarpacia - spotkanie robocze w Oddziale Karpackim PIG, Kraków, 21.01.1996 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 57, No 1 (2009) Analiza budowy geologicznej województwa wielkopolskiego pod kątem wyboru obszarów preferowanych do lokalizacji składowisk odpadów Abstract   PDF
Dariusz Grabowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Anna Gabryś-Godlewska, Kamila Andrzejewska-Kubrak
 
Vol 3, No 2 (1955) Analiza chemiczna kwarcytów Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
251 - 500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>