AAPG Hedberg Research Conference – Zastosowanie stratygrafii sekwencyjnej w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - Paryż, 05-08.09.1994

Jacek Gutowski

Abstract


,