Abiotyczne uwarunkowania typów siedliskowych zbiorowisk glonów w źródłach strefy podmiejskiej Łodzi

Maciej Ziułkiewicz, Joanna Żelazna-Wieczorek

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF