Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 56, No 1 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona gleb w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 5 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona wybrzeży morskich w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 9 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Parlament Europejski VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 10 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat — projekt CARTA Abstract
Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 56, No 3 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 5 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka naukowa Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 10 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka Unii Europejskiej w sprawie odpadów górniczych (wydobywczych) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 5 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Polska geologia w Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 1 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Pozycja naukowca w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 9 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Prace badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 7 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Problematyka energii atomowej w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 10 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Problemy środowiska w Regionalnych Programach Operacyjnych NSRO na lata 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 2 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Prośrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 4 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Rola fundacji wspierających badania naukowe w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 2 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko miejskie w strategii Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 8 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Stan przygotowań do wykorzystania unijnych Funduszy Pomocowych w Polsce w latach 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 3 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w sprawie innowacyjności Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 9 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w zakresie odpadów Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 11 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ TAIEX — Biuro Pomocy Technicznej iWymiany Informacji Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 9 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska a globalne zagrożenie klimatu emisją CO2 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 5 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa Europe INNOVA Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 6 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa PRO INNO Europe Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 11 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja europejskich platform technologicznych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 4 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja innowacyjnych rynków pionierskich Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 4 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego rozwoju Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 3 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 1 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne programy współpracy transgranicznej Polski Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 8 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne wsparcie klastrów innowacyjnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 58, No 1 (2010) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program adaptacji do zmian klimatu Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 2 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program ochrony bioróżnorodności Natura 2000 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 7 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 10 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Wsparcie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Założenia 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej (2007–2013) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 7 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w polityce naukowej Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 2 (1994) W. Wernerowa - Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986 - 1990 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 63, No 11 (2015) W100-lecie pierwszego wydania książki AlfredaWegenera „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane” Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 5 (1994) W.A. Diediejew - Uglenosnaja formacija Pieczorsko bassiejna Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 9 (2003) W.A. Marr & C.E. Fairhurst (red.) — Nieniszczące i zautomatyzowane badanie właściwości skał i gleb ASTM Abstract
Witold C. Kowalski, Marek Barański
 
Vol 42, No 9 (1994) Wacław Czachórski (1909 -1994) Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 9 (1996) Wacław Ryka (1931-1996) Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 54, No 12 (2006) Wacław Ryka — petrograf Abstract   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 50, No 7 (2002) Wadsleyit - "potencjalne" oceany wody w strefie przejściowej płaszcza Ziemi? Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Klimas, Jan Koziar
 
Vol 35, No 4 (1987) Wadyczne osady węglanowe w utworach czerwonego spągowca rowu Sławkowa Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych Abstract
Eva Planderova, J. Maria Ziembińska-Tworzydło, Irena Grabowska, Aleksandra Kohlman-Adamska, Anna Sadowska, Barbara Słodkowska, Leon Stuchlik, Hanna Ważyńska
 
Vol 48, No 10 (2000) Wahania koncentracji i składu izotopowego w atmosferycznym CO2 Abstract   PDF (Polish)
Janina Szaran
 
Vol 68, No 3 (2020) Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy Abstract   PDF
Adam Frolik, Sławomir Siwek, Waldemar Kierepka
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Kowalczyk 1936 - 1998 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Zimny 1927-1997 Abstract
E. K.
 
Vol 59, No 6 (2011) Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej części Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Borys Borówka, Marta Kwaśny
 
Vol 44, No 1 (1996) Waloryzacja - nowy kierunek oceny wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 52, No 11 (2004) Waloryzacja środowiskowych ograniczeń dla eksploatacji złóż kruszywa naturalnego na przykładzie doliny środkowej Odry — województwo dolnośląskie Abstract   PDF
Jacek Koźma
 
Vol 35, No 3 (1987) Wanad w substancji organicznej węgli i witrynitów otworu wiertniczego Niedobczyce IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 3 (1994) Wanda Kieżel (1937 -1993) Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 3 (1978) Wapień cechsztyński w rejonie Pogorzeli na monoklinie przedsudeckiej Abstract
Tadeusz M. Peryt, Aleksander Protas
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Wapienie cechsztyńskie w powiecie lwóweckim (D. Śląsk) Abstract   PDF
J. Milewicz
 
Vol 20, No 1 (1972) Wapienie litotamniowe na antyklinie chęcińskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Wapienie materiałem budowlanym trackiego grobowca z okolicy Borowa w Bułgarii Abstract
Janusz Skoczylas, Dymitr Stanczew
 
Vol 54, No 10 (2006) Wapienie poselenitowe— implikacje genetyczne polskich złóź siarki rodzimej Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 43, No 2 (1995) Wapienne osady jeziorne interglacjału mazowieckiego i wczesnego glacjału w Ossówce na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WAPNO PASTEWNE l NAWOZOWE Abstract   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 39, No 2 (1991) Warciańska sekwencja glacjalna w okolicach Nieszawy Abstract
Janusz W. Jeziorski
 
Vol 53, No 6 (2005) Warmińska prowincja paleogeograficzna plejstocenu (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 40, No 9 (1992) Warstwa ozonowa i jej znaczenie Abstract
Zenobia Lityńska
 
Vol 49, No 1 (2001) Warstwy z Jegłowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szczepański
 
Vol 5, No 8 (1957) Warstwy zabrskie w okolicy Knurowa i Sośnicy oraz w okolicy Bytomia Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 10 (1996) Warszawski ośrodek nauk geologicznych w Królestwie Kongresowym w drugiej połowie XIX i na początku XX w Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Warsztaty dotyczące wykorzystania ciepła gorących, suchych, spękanych skał — Soultz-sous-Foręts, Francja, 11–12.12.2002 Abstract
Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 54, No 4 (2006) Warsztaty Drobne struktury glacitektoniczne Bełchatów, 03–06.10.2005 Abstract   PDF
Joanna Przasnyska
 
Vol 51, No 10 (2003) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 Abstract
Małgorzata Roman, Krystyna Turkowska
 
Vol 53, No 1 (2005) Warsztaty geomorfologiczne w Tunezji — Holoceńskie i współczesne przemiany rzeźby Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 54, No 2 (2006) Warsztaty Geomorfologiczne — Islandia 2005 Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Ryszard Zabielski, Małgorzata Roman
 
Vol 52, No 10 (2004) Warsztaty Glacjologiczne — Spitsbergen 2004 Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 45, No 12 (1997) Warsztaty metodologiczne Metody petrologiczne w stratygrafii czwartorzędu - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstract
Jerzy A. Czerwonka, Jan Rzechowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedymentologii — Analiza facjalna oraz wysokorozdzielcza stratygrafia sekwencji i cyklostratygrafia w przejściowych sukcesjach fluwialno-płytkomorskich — Sofia, Bułgaria, 09–13.09.2002 Abstract
Anna Wysocka
 
Vol 43, No 12 (1995) Warsztaty mikroanalityczne - spotkanie członków Uni-Export Link Club Abstract
Ewa Krzemińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Warsztaty naukowe - Azotany wód podziemnych Europy - Wisła, 04–06.06.2002 Abstract
Janusz Jureczka, Andrzej Pacholewski
 
Vol 54, No 2 (2006) Warsztaty naukowe Eurogranites 2005 w Finlandii Abstract   PDF
Bogusław Bagiński, Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 2 (2002) Warsztaty problemowe nt. Dokumentowanie i eksploatacja złóż kopalin w skali powiatu - Sosnowiec, 12.10.2001 Abstract
Marek Gałka
 
Vol 54, No 1 (2006) Warsztaty Szlakami precyzji: Datowanie minerałów akcesorycznych przy użyciu mikrosondy elektronowej Abstract   PDF
Monika A. Kusiak
 
Vol 55, No 8 (2007) Warsztaty techniczne OneGeology Utrecht, Holandia, 30–31.05.2007 Abstract   PDF
Urszula Stępień
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Warsztaty terenowe Eurogranites 2007—Granitoids in Poland Wrocław-Karpacz-Kraków-Zakopane, 1–6.09.2007 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Aleksandra Gawęda, Ewa Krzemińska
 
Vol 43, No 1 (1995) Warsztaty terenowe Geomorfologia i osady strefy litoralnej jezior, Charzykowy - 06-10.09.1994 Abstract
Wacław Florek
 
Vol 50, No 3 (2002) Warsztaty terenowe IAS - Czwartorzędowe utwory węglanowe południowej Florydy i Wysp Bahama Abstract
Marcin Górka
 
Vol 60, No 12 (2012) Warsztaty „Siliceous microorganisms” na Uniwersytecie Szczecińskim 15–20.10.2012 Abstract   PDF (Polish)
Michał Tomczak
 
Vol 40, No 6 (1992) Wartość gospodarcza kopalin ceramiki budowlanej jako podstawa wysokości opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej Abstract
Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 56, No 7 (2008) Wartość i cena złoża Abstract   PDF
Konrad Wanielista, Herbert Wirth
 
Vol 29, No 3 (1981) Wartość krajowych zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 63, No 3 (2015) Wartości progowe stanu chemicznego JCWPd a klasyfikacja jakości wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 12, No 3 (1964) Warunki akumulacji bituminów w strefie miocenu przykarpackiego między Przemyślem a Tarnowem Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski
 
Vol 64, No 7 (2016) Warunki depozycji szczątków kręgowców w osadach środowisk okołopływowych dolnego wapienia muszlowego (anizyku) w kopalni „Stare Gliny” koło Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Michał Matysik, Dawid Surmik
 
Vol 13, No 4 (1965) Warunki ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji odkrywkowej kopalin stałych na przykładzie złóż wapieni Abstract
Piotr Mączka
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki geologiczne i perspektywy wykorzystania złoża węgla brunatnego w rejonie Nakła nad Notecią Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki geologiczne interglacjału eemskiego w Swarzędzu k. Poznania Abstract   PDF (Polish)
Anna Czekalska, Aleksandra Kunkel
 
Vol 29, No 10 (1981) Warunki geologiczne występowania dolomitów w dewonie na obszarze radomsko-lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 12, No 11 (1964) Warunki geologiczne występowania szczątków szkieletu słonia kopalnego odkrytych w Warszawie Abstract
Jan Trzeciakowski
 
Vol 20, No 10 (1972) Warunki geologiczne występowania węglowodorów w osadach ordowiku i syluru syneklizy perybałtyckiej na tle jej rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 18, No 10 (1970) Warunki geologiczno-inżynierskie osuwiska w Sadowiu Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kłębek, Ryszard Kociszewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Warunki geotermiczne Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Beata Bruszewska
 
Vol 27, No 4 (1979) Warunki geotermiczne i ich wpływ na rozmieszczenie nagromadzeń węglowodorów w zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jacek Majorowicz
 
Vol 23, No 12 (1975) Warunki geotermiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Łęcznej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki gruntowo-wodne stoków Równicy i KIimczoka w Beskidzie Śląskim Abstract   PDF (Polish)
Adam Kopański, Henryk Życzyński
 
Vol 21, No 2 (1973) Warunki hydrochemiczne w dolnopaleozoicznych poziomach perspektywicznych zachodniej części basenu perybałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 17, No 4 (1969) Warunki hydrodynamiczne w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Warunki hydrogeochemiczne i podatność na zanieczyszczenie wód podziemnych w zlewni górnej Raduni Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Dawid Potrykus
 
Vol 28, No 7 (1980) Warunki hydrogeochemiczne na obszarze objętym wpływem odwodnienia złóż węgli brunatnych w rejonie bełchatowskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 69, No 10 (2021) Warunki hydrogeochemiczne występowania wód siarczkowych w południowej części niecki miechowskiej Abstract   PDF
Ewelina Bąk, Joanna Bruczyńska, Iwona Lipiec
 
Vol 26, No 9 (1978) Warunki hydrogeologiczne i przewidywane zawodnienie kopalń w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska
 
Vol 35, No 2 (1987) Warunki hydrogeologiczne na trasie I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 58, No 8 (2010) Warunki hydrogeologiczne Pojezierza Myśliborskiego i obszarów sąsiednich w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 23 Abstract   PDF
Zenon Wiśniowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki hydrogeologiczne rejonu Kampinoskiego Parku Narodowego - nowe dane z badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Paweł Pomianowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Warunki hydrogeologiczne Śląska Abstract   PDF (Polish)
Michał Różycki
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki hydrogeologiczne środkowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej w nadkładzie cechsztyńskiej formacji miedzionośnej (bez kenozoiku) Abstract   PDF (Polish)
Jan Strzeliński
 
Vol 44, No 11 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie kamieniołomów Wapienno i Bielawy na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Halina Pomianowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie Wałbrzycha Szczawna Zdroju w 1995 r. (przed likwidacją kopalń węgla kamiennego) Abstract
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 47, No 5 (1999) Warunki hydrogeologiczne występowania wód leczniczych w rejonie Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 12, No 2 (1964) Warunki hydrogeologiczne źródła “Krystynka” w Ciechocinku Abstract   PDF (Polish)
Julian Ciżyński, Mieczysław Kucharski
 
Vol 57, No 9 (2009) Warunki hydrologiczne Zatoki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Marzenna Sztobryn, Waldemar Stepko
 
Vol 30, No 5 (1982) Warunki i możliwości zinformatyzowania geologii inżynierskiej Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 37, No 4 (1989) Warunki klimatyczne środowiska sedymentacji martwicy karniowickiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ćwiżewicz, Joachim Szulc
 
Vol 42, No 6 (1994) Warunki korzystania z wód dorzecza na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej Abstract
Jan Prażak
 
Vol 55, No 7 (2007) Warunki naturalne występowania i metody eksploatacji metanu pokładów węgla w wybranych zagłębiach węglowych USA oraz możliwości rozwoju eksploatacji tego gazu w Polsce — sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do USA Abstract   PDF
Sławomir Kędzior, Jerzy Hadro, Jan Kwarciński, Stanisław Nagy, Maciej Młynarczyk, Robert Rostkowski, Ewa Zalewska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Warunki obciążania jako czynnik rzutujący na odkształcalność osadów deltowych z zachodniej części Żuław Wiślanych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Białobrzeski, Paweł Dobak, Tomasz Szczepański, Piotr Zawrzykraj
 
Vol 13, No 3 (1965) Warunki porównywalności wyników badań wodochłonności skał Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Jawański
 
Vol 42, No 9 (1994) Warunki powstania soli mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia w świetle badań inkluzji Abstract
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Warunki powstania soli retu w zachodniej Polsce: badania inkluzji fluidalnych Abstract
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki p-T proterozoicznego metamorfizmu w granulitach i gnejsach kompleksu podlaskiego, w zachodniej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krzemińska
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki pT w trzeciorzędowej pryzmie akrecyjnej w Karpatach Zachodnich - na podstawie badań inkluzji węglowodorowych Abstract   PDF (Polish)
Vratislav Hurai, Anna Świerczewska, Antoni Tokarski
 
Vol 57, No 8 (2009) Warunki rozwoju i rozmieszczenie torfowisk w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej Abstract   PDF
Adam Łajczak
 
Vol 20, No 11 (1972) Warunki rozwoju lokalnych struktur w starszym paleozoiku na obszarze syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
E. T. Bałaszow, L. Kinieszner, E. Poleszak
 
Vol 32, No 4 (1984) Warunki sedymentacji bursztynonośnych osadów trzeciorzędu z okolic Chłapowa Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Warunki sedymentacji karbonu Gałęzic Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 46, No 7 (1997) Warunki sedymentacji osadów cechsztynu w niecce północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Raczyński
 
Vol 30, No 5 (1982) Warunki sedymentacji osadów prekambru i kambru w północnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Warunki sedymentacji serii fosforytonośnych górnego albu i cenomanu rejonu Gościeradów-Salomin (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kuhn, Antoni Pizon
 
Vol 27, No 1 (1979) Warunki sedymentacji utworów czerwonego spągowca w okolicach Rawicza Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 32, No 2 (1984) Warunki stateczności ścian w kamieniołomie gabra „Braszowice" na tle szczelinowatości masywu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Frelkiewicz, Piotr Kijewski, Wojciech Salski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Warunki tektoniczne występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w okolicach Baku (ZSRR) Abstract
Maria Bac, Aba Moszaszwili
 
Vol 67, No 3 (2019) Warunki temperaturowe w czasie diagenezy piaskowców pensylwanu w rejonie Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 52, No 11 (2004) Warunki wodne w dolinie Odry na odcinku Brzeg Dolny–Malczyce Abstract   PDF
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko
 
Vol 24, No 5 (1976) Warunki występowania i geneza kaolinów polskich Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Warunki występowania i migracji wwa w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pierri, Mariusz Czop, Stanisław Borczak
 
Vol 28, No 10 (1980) Warunki występowania oraz chemizm wód podziemnych w rejonie Sebhy na Pustyni Libijskiej Abstract
Jarosław Pich
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Warunki występowania wód podziemnych południowych Kujaw Abstract   PDF (Polish)
Izabela Jamorska
 
Vol 57, No 8 (2009) Warunki występowania wód termalnych na obszarze Karpat Ukraińskich Abstract   PDF
Ihor Kurovets, Ihor Hrytsyk, Oleksandr Prykhodko, Vitaliy Osadchiy, Tłum. Wojciech Granoszewski
 
Vol 23, No 4 (1975) Waryscydy południowej Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Grocholski
 
Vol 34, No 3 (1986) Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 51, No 9 (2003) Waryscyjskie deformacje obszaru lubelskiego na podstawie interpretacji danych sejsmicznych. Implikacje poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Water geochemistry in the Eastern Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Angelo Minissale, Dimitri Abbndo, Orlando Vaselli, Zsolt Berner, loan Seghedi, Franco Tassi, Stefan Grigoriescu, Mike Ioane, Nara Coradossi, Mario Paolieri, Doru Badescu, Alexandru Szakacs
 
Vol 55, No 4 (2007) Wavellit i waryscyt w piaskowcach kambryjskich z kamieniołomu Wiśniówka Duża koło Kielc Abstract   PDF
Magdalena Dumańska-Słowik, Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Magdalena Sikorska
 
Vol 13, No 10 (1965) Ważniejsze kierunki prac geologicznych w ZSRR na najbliższe lata i zagadnienia współpracy w ramach RWPG Abstract   PDF (Polish)
Aleksandr Wasil’ewicz Sidorenko
 
Vol 32, No 2 (1984) Ważniejsze lineamenty Karpat i ich związek ze znanymi uskokami Abstract   PDF (Polish)
Janina Motyl-Rakowska, Andrzej Ślączka
 
Vol 20, No 11 (1972) Ważniejsze problemy budowy geologicznej niecki szczecińskiej w świetle wyników prac geologiczno-geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bryl, Tomasz Horn
 
Vol 42, No 4 (1994) Ważniejsze problemy statystyki środowiska. Polskie Towarzystwo Statystyczne, Rada Główna Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Ważniejsze wyniki prac Instytutu Geologicznego w 1973 r. i zadania w 1974 r. Abstract
S. Smoleński
 
Vol 8, No 5 (1960) Ważniejsze zabytki przyrody nieożywionej na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gunia, Zdzisław Śliwa
 
Vol 23, No 1 (1975) Ważniejsze zadania państwowej służby geologicznej w 1975 r Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 30, No 8 (1982) Ważniejsze złoża cyny w świecie Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. I Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 30, No 10 (1982) Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. II Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 59, No 11 (2011) Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Adam Ihnatowicz, Jacek Koźma, Bolesław Wajsprych
 
Vol 60, No 4 (2012) Wałbrzyskie hałdy i osadniki kopalniane jako źródło surowców wtórnych – wstępne wyniki inwentaryzacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Wójcik
 
Vol 42, No 4 (1994) W.C. Sweet, Yang Zunyi. J.M. Dickins, Yin Hongfu (red.) - Permo-Triassic Events in the Eastern Tethys. Stratigraphy, Classification, and Relations with the Western Tethys Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 54, No 12 (2006) Wczesnokarboński wiek intruzji platformowych w podłożu krystalicznym NE Polski Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska, Ian S. Williams
 
Vol 50, No 9 (2002) Wczesny etap rozwoju polskiego basenu ryftowego: implikacje dla genezy dolnośląskich złóż miedzi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 68, No 5 (2020) Wczoraj, dzisiaj i jutro hydrogeologii w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Małgorzata Woźnicka, Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 2 (1997) Wczoraj i dzisiaj Katowickiego Przedsiębiorstwa Geologicznego na tle jubileuszu 100-lecia firm: KatowickiegoPrzedsiębiorstwa Geologicznego i Katowickiego PrzedsiębiorstwaRobót Wiertniczych - Ustroń w BeskidzieŚląskim, 04.12.1996 Abstract
Janusz Szejbal, Ryszard Wróbel
 
Vol 61, No 3 (2013) Wdrażanie CCS a energetyka odnawialna Abstract   PDF (Polish)
Adam Wójcicki
 
Vol 50, No 8 (2002) Wdrożenie do produkcji mineralnych tynków renowacyjnych Abstract
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 36, No 5 (1988) Wdrożenie systemu informatycznego INGSURMIN na podstawie danych z województw: ostrołęckiego, stołecznego, skierniewickiego i łódzkiego Abstract
Jerzy Stawin, Jerzy Purzycki
 
Vol 47, No 8 (1999) W.E. Chain — Iz wospominanij gieołoga Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 6 (1999) We Wrocławiu, przed pięćdziesięciu laty Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Węgiel brunatny filarem polskiej energetyki w XXI wieku Abstract   PDF
Zbigniew Kasztelewicz, Maciej Zajączkowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Węgiel brunatny i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Wypiór
 
Vol 14, No 9 (1966) Węgiel brunatny w Korolówce koło Włodawy Abstract   PDF
Jan Trembaczowski
 
Vol 46, No 2 (1998) Węgiel brunatny w okolicach Włocławka - historia badań geologicznych i udostępnienia górniczego Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 5, No 9 (1957) Węgiel brunatny w okolicy wsi Ochle Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 6, No 3 (1958) Węgiel brunatny w Trzydniku Małym Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bar
 
Vol 54, No 8 (2006) Węgiel brunatny — czy w przyszłości podstawa bezpieczeństwa energetycznego państwa? Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WĘGIEL KAMIENNY Abstract   PDF
Tadeusz Boheński
 
Vol 5, No 12 (1957) Węgiel kamienny w Karpatach brzeżnych Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Węgiel kulisty z Kaczyc (Rybnicki Okręg Węglowy) Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk, Andrzej Kasprzyk
 
Vol 28, No 8 (1980) Węglanowe konkrecje ze skałotoczami z iłów rudonośnych batonu okolic Wielunia Abstract
Piotr Śnieżek
 
Vol 33, No 11 (1985) Węglonośność górnego namuru A w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w świetle analizy rozwoju litologiczno-tektonicznego Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka
 
Vol 58, No 1 (2010) Węglowodory aromatyczne z pyłów zawieszonych w powietrzu regionu wielkomiejsko-przemysłowego—analiza jakościowa metodą GC-MS Abstract   PDF
Aniela Matuszewska
 
Vol 36, No 4 (1988) Węglowodory jako biomarkery - źródła ich pochodzenia, znaczenie i wykorzystanie w geochemii organicznej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Maliński, Andrzej Witkowski
 
Vol 49, No 2 (2001) Węglowodory w osadach polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego - Abstract   PDF (Polish)
Edward Kaniewski, Zbigniew Otremba, Adam Stelmaszewski, Joanna Zachowicz
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Welcome to Poland – on the route of the biggest tourist attractions Abstract   PDF
Dariusz Liwanowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Wend (wendian) – graniczne ogniwo paleozoiku i proterozoiku Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Michniak
 
Vol 18, No 3 (1970) Wermikulit Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 8, No 7 (1960) Wermikulit, jego własności, występowanie i zastosowanie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kubicz
 
Vol 64, No 11 (2016) Weryfikacja wytycznych normowych dotyczących oznaczania zawartości części organicznych w gruntach organicznych metodą strat masy przy prażeniu Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Marut, Grzegorz Straż
 
Vol 51, No 10 (2003) Weryfikacja zasobów złóż kopalin Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska, Marek Nieć
 
Vol 44, No 2 (1996) Weryfikacja zasobów złóż kopalin pospolitych Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 42, No 7 (1994) Weryfikacja zasobów złóż kopalin pospolitych Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Western Carpathian seismic events recorded in Poland Abstract   PDF (Polish)
Barbara Guterch
 
Vol 55, No 8 (2007) Wezbrania i powodzie rzek polskich — geneza, przebieg, skutki Abstract   PDF
Bogdan Ozga-Zieliński
 
Vol 60, No 4 (2012) Wgłębna budowa geologiczna górnej części Wąwozu Kraków w świetle badań Jaskini Wysokiej – Za Siedmiu Progami, Tatry Zachodnie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szczygieł
 
Vol 38, No 11 (1990) Wgłębna budowa geologiczna Karpat w świetle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Robert Kucharski, Maria Molek, Barbara Dąbrowska
 
Vol 43, No 12 (1995) Wgłębne badania regionalne niemieckiej części Bałtyku obszarów przyległych świetle obrad 147. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego, Greifswald, Niemcy, 04-06.10.1995 Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Wgłębne podłoże Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Wgłębne wody Księżyca Abstract   PDF (Polish)
Genadij Nikołajewicz Katterfeld, Piotr Michajłowicz Frołow
 
Vol 15, No 1 (1967) Wgłębne wody Marsa Abstract   PDF (Polish)
Genadij Nikołajewicz Katterfeld, Piotr Michajławicz Frołow
 
Vol 46, No 3 (1998) W.H. Calvin - Der Strom der bergauf fliesst. Eine Reise durch die Evolution Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) W.H. Campbell — Earth Magnetism. A Guided Tour trough Magnetic Fields Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 49, No 4 (2001) W.H. Dobrucka - Piwo dla Posejdona Abstract
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 61, No 11/1 (2013) What could be the impact of shale gas exploitation on the water management? Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 58, No 9/1 (2010) What Polish mining owes to Polish hydrogeology? Abstract   PDF
Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski, Andrzej Różkowski, Andrzej Szczepański, Marek Rogoż, Jan Przybyłek, Stanisław Staśko
 
Vol 51, No 10 (2003) W.I. Fieldman — Gieołogia w filatelii. Philatelic geology Abstract
Witold C. Kowalski, Przemysław B. Kowalski
 
Vol 25, No 10 (1977) WIADOMOŚCI Abstract
, ,
 
Vol 6, No 11 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 6 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 7 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 12 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 5 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 8-9 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 1 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 2 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 4 (1957) WIADOMOSCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 5 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 8 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 11 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 12 (1957) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 8 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 9 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 11 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 16, No 9 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 16, No 12 (1968) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 21, No 10 (1973) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 5 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 6 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 1 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 3 (1966) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 37, No 1 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Wiadomości gospodarcze Abstract
. .
 
12251 - 12500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>