Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Pozycja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu w Łęczycach k. Lęborka w świetle badań palinologicznych Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 40, No 7 (1992) Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 27, No 11 (1979) Pozycja stratygraficzna tufitów wendu w otworze Radzyń IG-1 Abstract
Wanda Kieżel
 
Vol 30, No 7 (1982) Pozycja stratygraficzna warstw z Kotowic Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański
 
Vol 27, No 6 (1979) Pozycja stratygraficzna zubrów w profilu cechsztynu salinarnego w rejonie kujawskim Abstract
Irena Stasik
 
Vol 27, No 7 (1979) Pozycja Tatr w obrębie Karpat Zachodnich Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 1 (1993) Pozycja tektoniczna jednostki sowiogórskiej - uwagi do modelu niezakorzenionych waryscyjskich płaszczowin krystalicznego podłoża na Dolnym Śląsku Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 12 (1975) Pozycja tektoniczna Polski w świetle wyników badań Morza Północnego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Pozycja waryscyjskiej struktury bardzkiej w mozaicesudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych – cele i założenia projektu Abstract   PDF (Polish)
Barbara Tomaszewska
 
Vol 44, No 9 (1996) Pożyteczne spotkanie Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 65, No 8 (2017) Pożytek z badań żywic kopalnych świata metodą spektroskopii w podczerwieni (IR) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Pół wieku Instytutu Paleobiologii PAN Abstract
Karol Sabath
 
Vol 17, No 4 (1969) Pół wieku pracy wydawniczej Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 34, No 12 (1986) Półkule aktywności płaszcza Abstract   PDF (Polish)
Bernard Apo
 
Vol 9, No 4 (1961) Północno-zachodni zasięg krystalinikum bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Północno-zachodni zasięg masywu małopolskiego i pozycja tektoniczna wyniesienia Włoszczowej Abstract   PDF (Polish)
Anna Morawska, Ewa Stupnicka
 
Vol 33, No 1 (1985) Położenie geologiczne Wiednia (w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej) Abstract
Józef Piątkowski
 
Vol 54, No 2 (2006) Południowa wergencja nasunięć w strefie przyskałkowej (Zázrivá, Orawa, Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
František Marko
 
Vol 29, No 8 (1981) Południowo-zachodni brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce w świetle wyników badań magnetycznych Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun, Maria Karaczun
 
Vol 49, No 4 (2001) Południowy uskok główny rowu Kleszczowa - koncepcja a rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Felisiak
 
Vol 42, No 9 (1994) Praca zbiorowa - Devonian gas resources of the Western Canada sedimentary basin Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Prace badawcze geologów wrocławskich w ekspedycjach zagranicznych Abstract
Jerzy Don, Marian Dumicz, Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Prace badawcze zakładów naukowych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego w okresie 1961-1965 Abstract
J. Kostecki
 
Vol 44, No 4 (1996) Prace dyplomowe na Studium Podyplomowym AGH Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Prace geodezyjno-topograficzne jako podstawa dokumentacji dla poszukiwań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Zawadzki
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Prace geologiczne - konieczność nowej definicji Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 25, No 10 (1977) Prace geologiczne jako system Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 43, No 11 (1995) Prace geologiczne prowadzone na terenie byłego lotniska wojsk Federacji Rosyjskiej w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie Abstract
Tomasz Kasela, Stanisław Kościelniak, Jan Ziębakowski
 
Vol 3, No 1 (1955) Prace geologiczne w okolicy Burzenina Abstract   PDF (Polish)
Maria Lazarek
 
Vol 68, No 5 (2020) Prace geologów Państwowego Instytutu Geologicznego za granicą Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 16, No 2 (1968) Prace i zamierzenia Zakładu Geologii Stratygraficznej UW Abstract
Henryk Makowski
 
Vol 6, No 11 (1958) Prace Komisji Mapy Geologicznej Świata Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 11, No 5 (1963) Prace nad korelacją pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Z. Dembowski, A. Kotas, W. Malczyk
 
Vol 6, No 4 (1958) Prace nad Przeglądową Mapą Hydrogeologiczną Polski Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 3, No 8 (1955) Prace nad szczegółowym zdjęciem geologicznym Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
M. Domosławska, J. Nowak
 
Vol 12, No 2 (1964) Prace państwowej służby geologicznej w 1964 roku Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace polskiej ekspedycji geologicznej w Wietnamie Abstract
Roman Osika
 
Vol 63, No 7 (2015) Prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków – wyniki terenowych badań środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kantor, Monika Konieczyńska, Olga Lipińska
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace sejsmiczne na Niżu Polskim Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 5 (2017) Pracownia Miedzi kierowana przez Jana Wyżykowskiego była dla mnie drugą rodziną Abstract   PDF (Polish)
Jan Strzeliński
 
Vol 12, No 6 (1964) Prąd zawiesinowy w Cieśninie Kandawu w Archipelagu Fidżi Abstract
J. Piątkowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Praktyczna metoda konstrukcji sejsmicznych przekrojów refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Śliwiński, Zbigniew Soja
 
Vol 48, No 6 (2000) Praktyczne przykłady zastosowania elementów bazy danych geologicznych dla zarządzania powierzchnią terenu Abstract
Jacek Kocyła, Jacek Rumiński
 
Vol 69, No 12 (2021) Praktyczne zasady właściwego rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego pod inwestycje budowlane Abstract   PDF
Szymon Węgliński
 
Vol 24, No 5 (1976) Praktyczny podział megaskopowy i charakterystyka trzeciorzędowego węgla brunatnego z obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Brzyski, Stanisław Majewski
 
Vol 8, No 4 (1960) Praktyka geologiczna na Krymie Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 20, No 11 (1972) Praktyki studentów geologii Uniwersytetu Moskiewskiego Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 4, No 2 (1956) Prawda o Krzemionkach Opatowskich Abstract
Ludwik Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Prawdy i nieprawdy różdżkarstwa, radiestezji i geomancji Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 2 (1986) Prawidłowe określenia działania w zakresie geologii inżynierskiej (terminologia) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 7 (1988) Prawidłowości występowania mineralizacji Zn-Pb w utworach młodszego paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kurek
 
Vol 41, No 6 (1993) Prawidłowości występowania strontu w gipsach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 69, No 11 (2021) Prawne przesłanki podejmowania robót geologicznych oraz dokumentowania ich wyników Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 36, No 9 (1988) Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 7 (1996) Prawny reżim informacji geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 8, No 12 (1960) Prawo geologiczne Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 67, No 6 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Czy zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych jest konieczne? Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 3 (1996) Prawo geologiczne i górnicze - czy, jak i kiedy nowelizować? Abstract
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Prawo geologiczne i górnicze - omówienie podstawowych regulacji Abstract
Michał Gientka
 
Vol 53, No 12 (2005) PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 2005 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 50, No 4 (2002) Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa powiatowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Narwojsz
 
Vol 66, No 12 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 69, No 12 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce surowcowej państwa Abstract   PDF
Marek Nieć, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 7 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadań służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 5 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna Realizacja zadań publicznych przez agencje wykonawcze Abstract   PDF (Polish)
Hanna Wolska
 
Vol 67, No 11 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Stanowisko Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w sprawie postulowanych zmian w zakresie prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce – Kraków, 10.10.2019 Abstract   PDF (Polish)
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 
Vol 66, No 2 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym Abstract   PDF (Polish)
Piotr Marian Wojtułek, Tadeusz Kocowski
 
Vol 55, No 7 (2007) Prawo geologiczne z punktu widzenia geologa powiatowego Abstract   PDF
Andrzej Narwojsz
 
Vol 1, No 5 (1953) Prawo Górnicze Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 1, No 4 (1953) Prawo górnicze - Planowe zatrudnienie techników-geologów Abstract
, .
 
Vol 69, No 1 (2021) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Czy aktualne "Prawo geologiczne i górnicze" promuje eksploatację złóż węglowodorów zgodnie z zasadami sztuki górniczej? Abstract   PDF
Jan Lubaś
 
Vol 69, No 3 (2021) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Dziennik robót geologicznych Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 68, No 3 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Geotermia w Polsce – rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Abstract   PDF
Piotr S. Dziadzio, Jolanta Maj, Magdalena Jerzak, Katarzyna Ofiara, Dominik Bąk, Beata Kuś
 
Vol 68, No 2 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Kilka uwag w sprawie użytkowania górniczego – w związku z artykułem K. Szamałka i K. Zglinickiego Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 68, No 12 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Ochrona złóż kopalin – wybrane zagadnienia Abstract   PDF
Jacek Murzydło
 
Vol 68, No 8 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2019 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 69, No 8 (2021) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2020 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 68, No 10 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku Abstract   PDF
Grzegorz Jagielski, Sylwia Kijewska, Ewelina Krzyżak, Jowita Kumek, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska-Remin, Piotr Słomski, Łukasz Smajdor, Marcin Wesołowski, Krystian Wójcik
 
Vol 68, No 6 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Wpływ regulacji dotyczącej stanu zagrożenia epidemią (stanu epidemii) koronawirusa na problematykę regulowaną Prawem geologicznym i górniczym Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 70, No 1 (2022) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji a inna działalność związana z wydobywaniem kopalin Abstract   PDF
Jacek Murzydło
 
Vol 11, No 5 (1963) Prawo wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 66, No 9 (2018) PRAWOGEOLOGICZNE Koncesja w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze w świetle ostatnich zmian legislacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Szydzik
 
Vol 60, No 4 (2012) Pre-, syn- i postdepozycyjne obwódki ilaste na ziarnach w osadach klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 43, No 11 (1995) Precambrian of Europe: Stratigraphy, Structure, Evolution and Mineralization - 9. spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych, Petersburg, Rosja, 04-15.09.1995 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 57, No 9 (2009) Prediction of karst zones at the Stebnyk fields of potash salts (Ukraine) and adjacent territories on the basis of geological, geophysical and geochemical monitoring data Abstract   PDF
Andriy Poberezhskyy, Oksana Stupka
 
Vol 30, No 11 (1982) Prędkości kompleksowe fal sejsmicznych w paleozoiku synklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Świtek
 
Vol 10, No 2 (1962) Prędkości sejsmiczne w świetle analizy czasów pionowych w odwiertach synklinorium łódzko-szczecińskiego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 3, No 4 (1955) Preglacjalna dolina Górnej Warty Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 16, No 6 (1968) Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Aleksy Owczarek
 
Vol 57, No 4 (2009) Prehnit i pumpellyit w wogezytach z rejonu Złotego Stoku Abstract   PDF
Marek Awdankiewicz, Honorata Awdankiewicz
 
Vol 28, No 11 (1980) Prekambr Rodopów Abstract
Wojciech Grocholski
 
Vol 28, No 1 (1980) Prekambr Ukrainy oraz podłoża Białorusi i krajów bałtyckich Abstract
Wojciech Grocholski
 
Vol 16, No 4 (1968) Prekambryjska flora z Gunflint Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Karczewska
 
Vol 52, No 7 (2004) Prekambryjskie struktury Bornholmu i ich odniesienia do regionu Kaszub Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 33, No 7 (1985) Prekambryjskie utwory Finlandii Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Preliminary case for PANCARDI mantle extrusion Abstract   PDF (Polish)
Martin Flower, Victor Mocanu, Ray Russo
 
Vol 51, No 2 (2003) Premier Leszek Miller w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract
Mirosław Rutkowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Pre-Miocene tectonic events in the foreland of the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 27, No 2 (1979) Preparatyka i interpretacja obrazów skał węglanowych w mikroskopie elektronowym Abstract   PDF (Polish)
Róża Krzywobłocka-Laurow, Bożena Makarewicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Prezentacja danych hydrogeologicznych na portalu e-psh – stan obecny i perspektywy rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Mordzonek, Dorota Węglarz
 
Vol 50, No 2 (2002) Prezentacja Mapy geologiczno-gospodarczej Polski na przykładzie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - Czarnków, 23.10.2001 Abstract
Katarzyna Strzemińska
 
Vol 59, No 6 (2011) Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Państwowy Instytut Geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: badania geologiczno-inżynierskie Abstract
Zbigniew Frankowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologia środowiskowa Abstract
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 48, No 9 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe (uzupełnienie) Abstract
Iwona Kosk
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: hydrogeologia Abstract
Bohdan Kozerski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: kartografia i geologia czwartorzędu Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 49, No 3 (2001) Priorytety w naukach geologicznych stosowanych Abstract
Andrzej Szczepański
 
Vol 18, No 6 (1970) Próba charakterystyki ośrodka gradientowego wiązanego ze skonsolidowanym podłożem niektórych obszarów południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 38, No 12 (1990) Próba identyfikacji pokładów węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie diagramów krzywych facjalnych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba interpretacji pewnych elementów obrazu Landsata dla SW Polski Abstract
Andrzej Solecki
 
Vol 33, No 7 (1985) Próba interpretacji powierzchni strukturalnej stropu karbonu w Polsce Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Tamara Siwek
 
Vol 34, No 7 (1986) Próba korelacji wydzieleń stratygraficznych i litostratygraficznych trzeciorzędu zachodniej części Niżu Polskiego i śląskiej części Paratetydy w nawiązaniu do projektu IGCP nr 25 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitowego Tatr Wysokich i jednostek płaszczowinowych Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Próba laboratoryjnego modelowania warstwowań skośnych typu tabularnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Krzemiński, Lech Powichrowski
 
Vol 6, No 6 (1958) Próba nowego podziału stratygraficznego liasu świętokrzyskiego z nawiązaniem do Kujaw Abstract   PDF
Eugeniusz Cieśla, Zbigniew Kozydra
 
Vol 24, No 7 (1976) Próba oceny dolnośląskich serpentynitów jako perspektywicznego surowca magnezowego Abstract   PDF (Polish)
Irena Koss
 
Vol 1, No 9 (1953) PRÓBA ODTWORZENIA ŚRODOWISKA OSADZANIA WARSTW KROŚNIEŃSKICH (OLIGOCEN) NA PODSTAWIE CECH MAKROSKOPOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 22, No 8 (1974) Próba określenia intensywności odbitych fal refrakcyjnych na obszarze "wyspy rzeszowskiej" Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch
 
Vol 51, No 11 (2003) Próba określenia przydatności różnych utworów glebowych do oczyszczania wód ściekowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Borowiec, Anna I. Mikosz
 
Vol 35, No 10 (1987) Próba określenia wieku głównych faz deformacji w metamorfiku sowio górskim (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 14, No 1 (1966) Próba określenia współczynnika wodoprzepuszczalności skał sypkich na podstawie wartości interpretowanej z krzywych sondowań elektrycznych Abstract   PDF
Jacek Szymanko
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Próba opracowania tektofacji na przykładzie Sudetów Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Próba oznaczania macierzystości skał drogą selektywnego utleniania materii organicznej Abstract
Krystyna Szpanier
 
Vol 21, No 1 (1973) Próba poznania struktury depresji północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 25, No 10 (1977) Próba prognozowania wydatków horyzontów gazonośnych w obrębie miocenu przedgórza Karpat Abstract
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Próba przemysłowa w dokumentacjach złóż surowców ilastych przemysłu ceramiki budowlanej Abstract
Edmund Klimczak
 
Vol 59, No 6 (2011) Próba rekonstrukcji geometrii lądolodu zlodowacenia odry w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Justyna Knopik
 
Vol 48, No 3 (2000) Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitowym Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Próba rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych trzeciorzędu NW Polski na podstawie badań palinologicznych Abstract
Barbara Słodkowska
 
Vol 53, No 9 (2005) Próba syntezy i charakterystyka fazowa chlorapatytów wapnia, ołowiu, cynku i miedzi Abstract   PDF
Jakub Matusik, Tomasz Bajda, Maciej Manecki, Adam Gaweł
 
Vol 9, No 5 (1961) Próba tłumaczenia tektogenezy Karpat centralnych teorią spływów grawitacyjnych Abstract
Hanna Grabowska-Hakenberg
 
Vol 22, No 12 (1974) Próba ustalenia optymalnych siatek wierceń dla dokumentowania złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Miszewski
 
Vol 9, No 1 (1961) Próba wydzielenia prowincji litologicznych miocenu Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Sacha
 
Vol 23, No 1 (1975) Próba wyjaśnienia genezy powodziowych utworów błotnistych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Laskowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Próba wykorzystania fotogrametrii jednoobrazowej w geologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 14, No 9 (1966) Próba wykorzystania właściwości grafitowych łupków sylurskich przy kartowaniu geologicznym w Górach Kaczawskich w Sudetach Abstract   PDF
Stefan Rulski
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba wyznaczenia powierzchni stref kontaktu tektonicznego skał na przekrojach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 50, No 1 (2002) Próba wyznaczenia współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego - Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 33, No 10 (1985) Próba zastosowania analizy zbliźniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsów i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 41, No 7 (1993) Próba zastosowania automatycznej komputerowej analizy do badań mineralogicznych i petrograficznych skał Abstract
Magdalena Adamiec, Krzysztof Kucharski, Janusz Magiera
 
Vol 11, No 4 (1963) Próba zastosowania badan magnetycznych do kartowania skał osadowych w rejonie Chęcin Abstract   PDF (Polish)
Wacław Draczyński
 
Vol 24, No 10 (1976) Próba zastosowania ETO do rejestracji i przetwarzania danych z obserwacji stacjonarnych wód podziemnych na obszarze kraju Abstract   PDF (Polish)
Irena Kosim-Olejnik, Jarosław Pich
 
Vol 23, No 7 (1975) Próba zastosowania metod statystycznych dla apriorycznego określania niektórych własności surowców ilastych Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Petrażycki
 
Vol 30, No 3 (1982) Próba zastosowania nowego statystycznego indeksu uziarnienia w badaniach granulometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nowak, Józef Superson
 
Vol 30, No 7 (1982) Próba zastosowania rachunku statystycznego dla potwierdzenia hipotezy o pierwotnym pochodzeniu metali w skałach triasowych z obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Próba zastosowania stosunku Fe3+ : Fe2+ dla wyznaczania stopnia zwietrzenia granitu na przykładzie granitu karkonoskiego Abstract
Józef Lis, Stanisław Przeniosło
 
Vol 23, No 11 (1975) Próba zastosowania termoluminescencji w badaniach okruszcowanych skał węglanowych triasu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Frydrychewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Próba zastosowania współczynników mineralnych dla genetycznej charakterystyki osadów woj. Lubelskiego (na przykładzie minerałów ciężkich) Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Probabilistic evaluation of the extent of the unconfined aquifer Abstract   PDF
Marek Kachnic, Andrzej Sadurski
 
Vol 53, No 6 (2005) Probabilistyczna ocena warunków środowiskowych; zagadnienia metodologii Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 32, No 7 (1984) Próbka gruntu księżycowego w Polsce Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 3, No 5 (1955) PROBLEM BADAŃ MODELOWYCH NAD SZTUCZNY M ZAMRAŻANIEM GRUNTÓW Abstract   PDF (Polish)
JAN CALIKOWSKI
 
Vol 9, No 4 (1961) Problem fazy sudeckiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstract
Karol Bojkowski
 
Vol 13, No 11 (1965) Problem geofizycznego określania oporności mioceńskich wód złożowych z uwzględnieniem ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 9, No 7 (1961) Problem granicy między sylurem a dewonem w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 43, No 9 (1995) Problem hercynidów i waryscydów w Sudetach Abstract
Jerzy Don
 
Vol 14, No 6 (1966) Problem identyfikacji warstw zabrskich (siodłowych s. s.) w niecce jejkowickiej karbonu rybnickiego Abstract   PDF
Kazimierz Matl
 
Vol 5, No 12 (1957) Problem kartografii geologicznej w regionie górno-śląskim Abstract
Sebastian Biernat
 
Vol 27, No 11 (1979) Problem muzealnictwa przyrodniczego na III Międzynarodowej Konferencji Historii Muzeów Przyrodniczych Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 35, No 10 (1987) Problem najwyższych jednostek tektonicznych w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Iwanow
 
Vol 50, No 9 (2002) Problem niemieszalności stopów macierzystych nelsonitów z Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 55, No 4 (2007) Problem oceny zasobów odnawialnych wód podziemnych systemów wielowarstwowych metodą modelowania na przykładzie zlewni Kłodnicy Abstract   PDF
Marek Wcisło
 
Vol 41, No 9 (1993) Problem odpadów flotacyjnych w górnictwie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskiej prowincji złożowej Abstract
Marek Szuwarzyński, Andrzej Kryza
 
Vol 46, No 2 (1998) Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 44, No 9 (1996) Problem pochodzenia otoczaków granitu w osadach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Antoni Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Problem podniesienia jakości dokumentacji geologicznych złóż kruszyw Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Problem poszukiwań złóż rud miedzi w Macedonii Abstract
Wojciech Salski, Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Problem przepuszczalności w przekroju geologicznym Ciechorzyn-Zielone Skałki Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 23, No 3 (1975) Problem rozpoznawania paramorfoz kwarcu niskotemperaturowego po wysokotemperaturowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński
 
Vol 3, No 9 (1955) Problem wapnowania gleb w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Borkowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Problem warstw grybowskich i tzw. "szarej kredy" z okolicy GorIic Abstract   PDF
Henryk Kozikowski, Antonina Jednorowska
 
Vol 7, No 1 (1959) PROBLEM WARSTW ZDANOWSKICH ORAZ GRNlCA SYLUR-DEWON W GÓRACH BARDZKICH Abstract   PDF (Polish)
LECH TELLER
 
Vol 49, No 9 (2001) Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 49, No 10 (2001) Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 31, No 1 (1983) Problem wykorzystania małych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Matl, Roman Ney, Kazimierz Słupczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Problem wyznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów przejściowych Abstract   PDF (Polish)
Robert Radaszewski, Katarzyna Stefaniak
 
Vol 28, No 6 (1980) Problem zabezpieczenia wysokich brzegów miast zabytkowych wzdłuż doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 14, No 1 (1966) Problem zaopatrzenia w wodę rejonu środkowej Wisły na tle charakterystyki hydrogeologicznej Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problem zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Lech Śmietański
 
Vol 43, No 3 (1995) Problem zasobów wód podziemnych na przykładzie Półwyspu Helskiego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 24, No 1 (1976) Problem zgodności refleksyjnych granic sejsmicznych z danymi geologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 57, No 9 (2009) Problem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Lidia Kruk-Dowgiałło, Jacek Nowacki, Radosław Opioła
 
Vol 17, No 10 (1969) Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 24, No 6 (1976) Problematyczne otwornice z wiercenia Czernic 1 koło Dęblina Abstract   PDF (Polish)
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 36, No 10 (1988) Problematyczny związek ofiolitu Ślęży z metamorfikiem sowiogórskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 28, No 9 (1980) Problematyka badań geologicznych doliny Wisły prowadzonych w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 57, No 4 (2009) Problematyka badań kamiennych zabytków pradziejowych na przykładzie stanowiska Polesie 1 (gm. Łyszkowice) Abstract   PDF
Marcin Szydłowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Problematyka badań litologicznych nad osadami czwartorzędu Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problematyka badawcza i dydaktyka w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Problematyka badawcza w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Problematyka czwartorzędowa w obradach 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii, 25 sierpnia- 8 września 1992 r. Abstract
W. Zuchiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Problematyka czwartorzędu północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych Abstract
Leszek Marks
 
Vol 68, No 4 (2020) Problematyka dotycząca uzyskania zgody na wydobycie surowców skalnych poniżej zwierciadła wód podziemnych na przykładzie wybranych kopalń w regionie świętokrzyskim Abstract   PDF
Katarzyna Białecka, Marcin Kos
 
Vol 41, No 9 (1993) Problematyka geofizyczna na VII Kongresie Europejskiej Unii Nauk o Ziemii Strasbourg, 4 - 8. 04. 1993 Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Problematyka geologiczna 26. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Krzysztof Jaworowski, Jan Malinowski, Andrzej Rydzewski, Wacław Ryka
 
Vol 24, No 1 (1976) Problematyka geologiczna supergłębokich otworów wiertniczych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 16, No 1 (1968) Problematyka geologiczno-surowcowa na Międzynarodowej Konferencji Materiałów Budowlanych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 32, No 6 (1984) Problematyka geologii środowiskowej na Ziemi Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Problematyka gospodarki wodnej w woj . kieleckim Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Problematyka gruntów antropogenicznych w kartografii geologiczno-inżynierskiej Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Krzysztof Majer
 
Vol 16, No 10 (1968) Problematyka hydrogeologiczna na XXIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 35, No 6 (1987) Problematyka hydrogeotermiczna regionu sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 50, No 2 (2002) Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Problematyka konferencji naukowej polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (1979) Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 41, No 11 (1993) Problematyka neotektoniczna na Israel Geological Society Annual Meeting, Arad 15 - 18 marca, 1993 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Problematyka neotektoniki na VIII Sesji INQUA Abstract
Edward Rühle
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Problematyka oceny warunków inżyniersko-geologicznych masywu kredowego dla potrzeb eksploatacji górniczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 25, No 5 (1977) Problematyka ochrony środowiska w obradach IX Światowego Kongresu Górniczego Abstract
Hanna Strzelczuk
 
Vol 50, No 12 (2002) Problematyka odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce w ujęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) Abstract   PDF (Polish)
Anita Barszcz, Dariusz Choromański, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 57, No 10 (2009) Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych — przegląd krytyczny Abstract   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problematyka osuwiskowa w działalności służby geologicznej i administracji publicznej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Izabela Laskowicz, Ziemowit Zimnal, Dariusz Grabowski, Wojciech Rączkowski
 
Vol 69, No 12 (2021) Problematyka oznaczania i opisu gruntów według Eurokodu 7 Abstract   PDF
Edyta Majer, Adam Roguski, Aleksandra Łukawska, Alicja Grabowska
 
Vol 16, No 2 (1968) Problematyka prac Katedry Geologii Czwartorzędu Abstract
Zbigniew Lamparski
 
Vol 4, No 12 (1956) Problematyka ropy naftowej w Polsce północnej i środkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 21, No 5 (1973) Problematyka rozwoju eksportu usług geologicznych Abstract
Mieczysław Czepkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka strefy wybrzeża Bałtyku na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobracki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problematyka sztucznego zasilania wód podziemnych Abstract
Marek Załuski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka waloryzacji terenów dla potrzeb budownictwa na mapach geologiczno-gospodarczych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk, Ryszard Myszka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Problematyka węglowa na 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Problematyka wyprzedzających badań geologicznych dla potrzeb wielkich obiektów inwestycyjnych na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek Abstract   PDF (Polish)
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Malon
 
Vol 24, No 8 (1976) Problematyka XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Władysław Pożaryski, Jan Kutek
 
Vol 35, No 2 (1987) Problematyka zagęszczania zasypek wokół obudowy tunelu metra Abstract   PDF (Polish)
Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Problematyka zagospodarowania i ochrony wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 36, No 8 (1988) Problematyka złożowa w działalności Jana Samsonowicza Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 57, No 9 (2009) Problems and prospects for construction of radioactive waste disposal sites in Belarus Abstract   PDF
Anatoly Makhnach, Natalia Petrova, Vitali Kutyrlo, Eduard Vysotsky
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Problemy analityczne oznaczania złożonych próbek metodą AAS z atomizacją w piecu grafitowym Abstract   PDF (Polish)
Ewa Bulska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problemy badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a procedury administracyjne Abstract   PDF (Polish)
Edyta Majer, Marta Sokołowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Problemy badań geologicznych Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 26, No 12 (1978) Problemy badań utworów permu na obszarach platformowych Polski w aspekcie występowania surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 9 (1954) PROBLEMY BALNEOGEOLOGII POLSKIEJ Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 2 (1959) Problemy biostratonomii Abstract   PDF (Polish)
Halina Żakowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Problemy biostratygrafii otwornicowej i nanoplanktonowej wczesnego miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska, Małgorzata Garecka
 
Vol 45, No 5 (1997) Problemy budowy i ewolucji geologicznej Himalajów i Tybetu na XXX Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Pekinie Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problemy budowy składowiska odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński, Edyta Majer
 
Vol 30, No 12 (1982) Problemy bursztynu na wystawach Muzeum Ziemi Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 32, No 7 (1984) Problemy efektywności wykorzystania węgla brunatnego Abstract
Lidia Górska
 
Vol 30, No 1 (1982) Problemy efektywności wykorzystania węgla kamiennego Abstract
Lidia Górska
 
Vol 40, No 11 (1992) Problemy ekologiczne w energetyce - Opole, 1992.06.05-06 Abstract
J. Malinowski
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Głodek
 
Vol 5, No 8 (1957) Problemy eksploatacji w rejonie Krakowa Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner
 
8501 - 8750 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>