Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 48, No 1 (2000) . Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu Arad, Macea, Moneasa, Rumunia, 06 - 10.10.1999 Abstract
Jan Urban, Włodzimierz Margielewski
 
Vol 17, No 9 (1969) - Pozycja stratygraficzna serii górnokarbońskiej z otworu wiertniczego w Rybnie na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Teresa Górecka
 
Vol 22, No 11 (1974) - Przejawy mineralizacji kruszcowej w profilu wiertniczym karbonu dolnego z otworu Szymonków IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Speczik
 
Vol 49, No 7 (2001) 1. Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 26–27.04.2001 Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 53, No 10/2 (2005) 1 : 1,000,000 Mineral Resources Map of Angola Republic Abstract   PDF
Jacek Kocyła
 
Vol 44, No 11 (1996) 1 września-11 października 1996 r Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) 10. Konferencja Sozologiczna PTG - Geologia i sozologia w regionie świętokrzyskim u schyłku XX wieku - Kielce, 20.10.1999 Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 8, No 11 (1960) 10 lat pracy Laboratorium Mechaniki Gruntów Zakładu Geologii Inżynierskiej Instytutu Geologicznego Abstract
Wincenty Fortunat
 
Vol 54, No 3 (2006) 10. Międzynarodowe Kolokwium Nauk o Ziemi w Rejonie Morza Egejskiego (IESCA) Izmir, Turcja, 04–07.10.2005 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 49, No 4 (2001) 10. Międzynarodowe Targi Budownictwa - Budma 2001 - Poznań, 23-26.01.2001 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 47, No 11 (1999) 10. sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 43, No 9 (1995) 10. spotkanie sedymentologów Sediment'95, Freiberg, Saksonia, Niemcy, 24-28.05.1995 Abstract
Stanisław Lorenc
 
Vol 56, No 4 (2008) 100 dni rządu w Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 67, No 6 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Archiwum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Janicki
 
Vol 66, No 8 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Petecki, Tomasz Czerwiński, Lidia Dziewińska, Mirosław Musiatewicz, Jerzy Nawrocki, Jan Szewczyk
 
Vol 67, No 8 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Badania geologiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Albin Zdanowski
 
Vol 66, No 12 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w drugim pięćdziesięcioleciu jego działalności Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Szymon Ostrowski, Krzysztof Majer
 
Vol 66, No 10 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania hydrogeologiczne w drugim 50-leciu istnienia Państwowego Instytu Geologicznego na tle ich starszej historii Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 67, No 1 (2019) 100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Badania materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Klimuszko
 
Vol 66, No 9 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Janina Wiszniewska, Stanisław Mikulski
 
Vol 67, No 11 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Biblioteka Geologiczna PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia Podróż w czasie – od katalogu kartkowego do modułu wypożyczeń Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Sawicka, Małgorzata Grabowska
 
Vol 67, No 3 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Ewolucja głównych kierunków działania PIG w latach 1919–2019 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Historia badań pierwiastków promieniotwórczych w PIG Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 69, No 12 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Historia monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Elżbieta Przytuła, Anna Mikołajczyk, Tomasz Gidziński, Anna Kuczyńska, Dorota Palak-Mazur, Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka, Michał Wyszomierski, Jolanta Cabalska, Michał Galczak, Wojciech Komorowski, Anna Rojek
 
Vol 66, No 6 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Kartograficzne badania geochemiczne w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna
 
Vol 66, No 7 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Muzeum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia. I co dalej? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 67, No 10 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego imienia prof. Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu – ostatnie 50 lat historii: ludzie, praca, wydarzenia Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 66, No 11 (2018) 100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Publikacje Państwowego Instytutu Geologicznego w drugim 50-leciu jego istnienia Abstract   PDF (Polish)
Ewa Dąbrowska-Jędrusik
 
Vol 67, No 4 (2019) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach genezy i określeniu wielkości polskich zasobów solnych po II wojnie światowej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 68, No 5 (2020) 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenie i przyszłość Abstract   PDF
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 43, No 10 (1995) 100 lat polskiej geofizyki Abstract
Józef Stajniak
 
Vol 13, No 5 (1965) 100 lat przemysłu naftowego i gazowego w ZSRR Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 42, No 5 (1994) 11 konferencja międzynarodowa 343 projektu IGCP "Perytetyda" - Bukareszt 28.09. - 2.10.1993 Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 50, No 5 (2002) 11. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2002 w Poznaniu Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 50, No 3 (2002) 11. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn - Kamień 2001 - Wrocław, 15­18.11.2001 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 48, No 10 (2000) 11. sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 52, No 12 (2004) 12. Konferencja Mikromorfologii Gleb — Adana, Turcja, 20–26.09.2004 Abstract
Krystyna Ciarkowska, Przemysław Mroczek
 
Vol 45, No 4 (1997) 12 lutego-14 marca 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 45, No 5 (1997) 12 marca-15 kwietnia 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) 12. sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 60, No 12 (2012) 13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna Brno, Czechy, 18–19.10.2012 Abstract   PDF (Polish)
Justyna Kowal-Kasprzyk
 
Vol 46, No 7 (1997) 13 maja-15 czerwca 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 43, No 12 (1995) 13CO2/12CO2 pedosfery Abstract
Andrzej Dudziak
 
Vol 55, No 11 (2007) 13.Warsztaty Sedymentologiczne Strefy glacimarginalne Wielkopolski — zapis osadowy i ekspresja morfologiczna Wielkopolska, 24–28.09.2007 Abstract   PDF
Arkadiusz Jaksa
 
Vol 46, No 1 (1998) 14 listopada - 31 grudnia 1997 r Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 53, No 2 (2005) 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich — Kamień 2004 Abstract
Janusz Rippel, Ruszard Hutnik
 
Vol 55, No 12/2 (2007) 14. Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe Znaczenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego) Sokal–Łuck, Ukraina, 12–16.09.2007 Abstract   PDF
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek
 
Vol 45, No 6 (1997) 15 kwietnia-15 maja 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 27, No 2 (1979) 15 lat Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract
Wiesław Śliżewski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) 15 lipca - 15 września 1997 r Abstract
Barbara Żbikowska, Wit Łabaszewski
 
Vol 45, No 11 (1997) 15 września -15 października 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 6 (1998) 150 lat Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 45, No 8 (1997) 16 czerwca - 10 lipca 1997 r. Abstract
Anna Bagińska
 
Vol 60, No 12 (2012) 16. Kongres Peruwiańskiego Towarzystwa Geologicznego i Konferencja SEG 2012 Lima, Peru, 23–26.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 60, No 12 (2012) 16. Międzynarodowa Konferencja Metale Ciężkie w Środowisku Rzym, Włochy, 23–28.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Weronika Bureć-Drewniak
 
Vol 43, No 7 (1995) 16. regionalny europejski kongres sedymentologiczny - Aix-Ies-Bains, Francja, 24-26.04.1995 Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 51, No 1 (2003) 16th International Sedimentological Congress International Association of Sedimentologists — Johannesburg, South Africa, July 8–12, 2002 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 44, No 5 (1996) 17. Regionalne afrykańsko-europejskie spotkanie sedymentologów (lAS) - Sfax, Tunezja, 26-28.03.1996 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 6 (2001) 17. Zjazd Towarzystwa Zbieraczy Skamieniałości i Narzutniaków- Greifswald, Niemcy, 06-08.04.2001 Abstract
Maria Górska
 
Vol 48, No 1 (2000) 18 Profesor Wojciech Narębski odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 45, No 11 (1997) 18. Regionalne Europejskie Spotkanie Sedymentologiczne IAS - Heidelberg, Niemcy, 02-04.09.1997 Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 46, No 7 (1998) 18 września - Międzynarodowy Dzień Geologiczny Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 50, No 11 (2002) 18th General Meeting of the International Mineralogical Association - Edynburg, Wielka Brytania, 01–06.09.2002 Abstract
Andrzej Piotrowski
 
Vol 54, No 11 (2006) 19. Plenarne Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego Kobe, Japonia, 23–28.07.2006 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Irina Gałuskina, Monika Kusiak
 
Vol 1, No 4 (1953) 1944 - 22 Lipca - 1953 Abstract
, .
 
Vol 46, No 7 (1997) 1962-1997: 35 lat BG GEONAFTA - konferencja naukowo-techniczna Zespołowa analiza geologiczna źródłem postępu w poszukiwaniach naftowych - Warszawa, 29.04.1997 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 5 (1995) 1995 Annual Convention of the American Association of Petroleum Geologists - Houston, Texas, USA, 05-08.03.1995 Abstract
Jacek Gutowski, Marek Hoffmann
 
Vol 43, No 5 (1995) 1995 Annual Convention of the American Association of Petroleum Geologists - Houston, Texas, USA, 05-08.03.1995 Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 47, No 1 (1999) 1st University Meeting of Carpathian Geologists -Kiry '98 - Kiry k. Zakopanego, 13-15.11.1998 Abstract
Ryszard Szczęsny
 
Vol 71, No 9 (2023) 2. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa Jastrzębia Góra, 4–6.10.2023 Abstract   PDF
Anna Gabryś-Godlewska, Joanna Krasuska, Joanna Fajfer, Kamila Broda, Olimpia Kozłowska
 
Vol 56, No 1 (2008) 2. Międzynarodowe Sympozjum—Wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 — nowości, udział przemysłu i osiągnięcia Paryż, Francja, 4–5.10.2007 Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 47, No 7 (1999) 2 nd University Meeting of Carpathian Geologists (część I) - Donovaly ’99 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) 2. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 2 Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich Zwierzyniec, 19–25.06.2006 Abstract   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 53, No 1 (2005) 2. Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Tektonicznej — Lučenec, Słowacja, 22–25.04.2004 Abstract
Witold A. Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska
 
Vol 9, No 7 (1961) 2. Sprawa Krzemionek Abstract   PDF (Polish)
Stefan Krukowski
 
Vol 21, No 6 (1973) 20 lat działalności PGBW "Hydrogeo" Abstract
Zygmunt Stypuła
 
Vol 36, No 7 (1988) 20 lat działalności Sekcji Genezy Złóż Rud PTG Abstract
Marek Nieć, Czesław Harańczyk
 
Vol 71, No 8 (2023) 20 lat kieleckiego Centrum Geoedukacji Abstract   PDF
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 47, No 7 (1999) 20 lat tektoniki płyt w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 22, No 11 (1974) 200 lat Leningradzkiego Instytutu Górniczego Abstract
Urszula Sylwestrzak
 
Vol 10, No 6 (1962) 200-lecie pierwszej geologicznej syntezy Polski Abstract
Regina Fleszarowa
 
Vol 50, No 6 (2002) 200-lecie urodzin Ignacego Domeyki Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Zdzisław J. Ryn
 
Vol 55, No 1 (2007) 21. Spotkanie Nauk o Ziemi Dijon, Francja, 4–8.12.2006 Abstract   PDF
Mikołaj Zapalski
 
Vol 8, No 7 (1960) 22.VII.1960 w państwowej służbie geologicznej Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 61, No 5 (2013) 24. Konferencja Afrykańskiego Towarzystwa Geologicznego Addis Abeba, Etiopia, 6–14.01.2013: międzynarodowa pomoc dla Afryki czy neokolonializm naukowy? Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 28, No 2 (1980) 24 Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne Abstract
Edmund Bąk
 
Vol 19, No 4 (1971) 25 lat badań geologicznych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Andrzej Grocholski
 
Vol 34, No 9 (1986) 25 lat działalności Biura Geologicznego Geonafta w Warszawie Abstract
Zbigniew Korab
 
Vol 18, No 12 (1970) 25 lat geologii na Uniwersytecie Wrocławskim Abstract
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 49, No 3 (2001) 25 lat systematycznych pomiarów składu izotopowego opadów na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Tadeusz Florkowski, Jerzy Grabczak, Kazimierz Różański
 
Vol 26, No 5 (1978) 25 lat współpracy naukowej PIG w Pradze i Bratysławie oraz IG w Warszawie Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 26, No 5 (1978) 25 lat współpracy polsko-czechosłowackiej w geofizyce poszukiwawczej Abstract
Jerzy Ochociński
 
Vol 26, No 5 (1978) 25 lat współpracy z czechosłowacką służbą geologiczną Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 26, No 5 (1978) 25 lat współpracy z polską geologią Abstract
Josef Pravda
 
Vol 25, No 8-9 (1977) 25 lat Wydziału Geologii i 60-lecie nauk geologicznych na Uniwersytecie Warszawskim Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 22, No 1 (1974) 25 Międzynarodowy Kongres Geologiczny (komunikat wstępny) Abstract
M. Książkiewicz
 
Vol 22, No 5 (1974) 25-lecie działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie Abstract
Emil Markulis
 
Vol 30, No 1 (1982) 25-lecie Zakładu Petrografii, Mineralogii i Geochemii Instytutu Geologicznego Abstract
Henryk Pendias, Wacław Ryka, Krzysztof Radlicz
 
Vol 38, No 5-6 (1990) 28 Międzynarodowy Kongres Geologiczny - Waszyngton 1989 Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 48, No 1 (2000) 2nd RomanianSymposium on Paleontology - Cluj-Napoca, Rumunia, 01 - 03.10.1999 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 44, No 2 (1996) 3. Austriackie spotkanie informacyjne (3. OsterreichischesFluid Info Treffen), Graz, Austria, 09-10.11.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 54, No 7 (2006) 3. Konferencja Nauki mineralogiczne w Karpatach Miszkolc, Węgry, 09–10.03.2006 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 49, No 2 (2001) 3. Kongres Regionalnej Kartografii Geologicznej i Systemów Informacji Przestrzennej - Monachium, Bawaria, Niemcy, 24–27.10.2000 Abstract
Dorota Kaczor, Marcin Kurzawa, Elżbieta Przytuła
 
Vol 58, No 1 (2010) 3. Międzynarodowe Sympozjum Wychwytywanie i Geologiczne Składowanie CO2 Paryż, Francja, 5–6.11.2009 Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 56, No 9 (2008) 3. Polska Konferencja Sedymentologiczna—POKOS’3 Baseny śródgórskie — kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji Kudowa Zdrój, 15–21.09.2008 Abstract   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 64, No 9 (2016) 3. Polski Kongres Geologiczny 14–18 września 2016, Wrocław – słowo wstępne Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 8 (1997) 3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997 Abstract
Stefan Cwojdziński, Marek Graniczny, Maciej Podemski
 
Vol 54, No 4 (2006) 3. Polsko-Ukraińskie Seminarium Glacjał i peryglacjał Polesia Wołyńskiego Szack, Ukraina, 11–15.09.2005 Abstract   PDF
Irena A. Pidek, Paweł Zieliński
 
Vol 45, No 6 (1997) 30. Międzynarodowy Kongres Geologiczny - Pekin, Chiny, 04-14.08.1996 Abstract
Marek Nieć, Michał Szulczewski
 
Vol 52, No 12 (2004) 30 rocznica śmierci Jana Wyżykowskiego Abstract
Andrzej Rydzewski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) 30-lecie zorganizowanej działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Poznaniu Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 1 (2002) 31. Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeo- logów - Monachium, Niemcy, 09-14.09.2001 Abstract
Lidia Razowska-Jaworek
 
Vol 53, No 1 (2005) 32. Międzynarodowy Kongres Geologiczny — Florencja 20–28.08.2004 r. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Aleksander Guterch
 
Vol 46, No 7 (1997) 35 lat Biura Geologicznego GEONAFTA - Warszawa, 29.04.1997 Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) 3D-flexular modelling of the West- and East Carpathian transition zone: problem description and preliminary results Abstract   PDF (Polish)
Reini Zoetemeijer, J.D. van Wees, Ihor Bubniak, Andrzej Ślączka
 
Vol 43, No 12 (1995) 3rd International Ichnofabric Workshop, Bornholm, Dania, 15-21.08.1995 Abstract
Arkadiusz Głuszek, Alfred Uchman
 
Vol 48, No 12 (2000) 4. Europejska Konferencja Węglowa — Ustroń, 26–28.09.2000 Abstract
Janusz Jureczka
 
Vol 71, No 10 (2023) 4. Konferencja Naukowa z cyklu Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej –Warszawa, 22–23.11.2023 r. Abstract   PDF
Barbara Słodkowska, Dominika Sieradz
 
Vol 43, No 9 (1995) 4. zjazd naukowy Towarzystwa Nauk o Ziemi, Nördlingen, Bawaria, Niemcy, 14-19.07.1995 Abstract
Andrzej Muszyński
 
Vol 42, No 1 (1994) 40 lat działalności Instytutu Paleobiologii PAN im. Romana Kozłowskiego Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 44, No 12 (1996) 40 lat Zakładu Geofizyka Kraków - Kraków, 10--11.10.1996 Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 44, No 11 (1996) 40 lat Zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile 1956-1996 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 14, No 2 (1966) 40-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Sokołowskiego Abstract
Walery Goetel
 
Vol 42, No 2 (1994) 40-lecie Technikum Geologicznego w Kielcach Abstract
Wanda Marcinkowska
 
Vol 41, No 3 (1993) 40-lecie Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawskiego, 23 października 1992 r. Abstract
. Zarząd Kola Absolwentów
 
Vol 55, No 1 (2007) 43. Monachijskie Dni Minerałów 3–5.11.2006 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 28, No 11 (1980) 45 lat polskich badań geologicznych (1934-1979) w archipelagu Svalbard Abstract
Krzyjsztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 11 (2001) 45 lat poszukiwań za ropą i gazem w północno-zachodniej Polsce - Płotki k. Piły, 06­07.09.2001 Abstract
Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 42, No 4 (1994) 45 Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Ghania, Grecja, 26.09 - 2.10.1993 Abstract
Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 60, No 2 (2012) 45. Sympozjum Speleologiczne – Ojców, 20–23.10.2011 Abstract   PDF (Polish)
Marcin Żarski
 
Vol 46, No 2 (1998) 45-lecie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 43, No 3 (1995) 46 doroczne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Oviedo, Hiszpania, 02-08.10.1994 Abstract
Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 60, No 12 (2012) 46. Sympozjum Speleologiczne 18–21.10.2012, Góra Świętej Anny Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 52, No 6 (2004) 463 Metale rzadkie — jak rzadkie, jak cenne, gdzie potrzebne i w jakiej formie szkodliwe? Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 3 (1996) 47. doroczna sesja naukowa Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla, Kraków, 20-26.08.1995 Abstract
Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 45, No 4 (1997) 48. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla- Heerlen, Holandia, 08-14.09.1996 Abstract
Barbara Kwiecińska, Grzegorz Nowak
 
Vol 46, No 2 (1998) 49. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Wellington, Nowa Zelandia, 20-25.10.1997 Abstract
Barbara Kwiecińska
 
Vol 45, No 8 (1997) 4th International Ichnofabric Workshop - San Salvador, Bahamy,15-22.03.1997 Abstract
Arkadiusz Głuszek, Alfred Uchman
 
Vol 50, No 8 (2002) 4th University Meeting of Carpathian Geologists — Zazriva 2002 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) 5. międzynarodowa konferencja nt. Geochemii gazów rzadkich - Debreczyn, Węgry, 29.08 - 03.09.1999 Abstract
Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 56, No 11 (2008) 5. Międzynarodowe Sympozjum Projektu IGCP 506 Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events Hammamet, Tunezja, 28–31.03.2008 Abstract   PDF
Ewa Głowniak, Jacek Grabowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) 5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce” 15–17.10.2014 Lublin Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 62, No 12 (2014) 5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce” – Lublin 17–19.10.2014 Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Grzegorz Ryżyński
 
Vol 50, No 1 (2002) 50 lat działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach - Abstract
Władysław Nicpoń
 
Vol 19, No 3 (1971) 50 lat poznańskiej geologii Abstract
Leszek Rum
 
Vol 49, No 8 (2001) 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej — jubileusz profesora Romana Neya członka rzeczywistego PAN i członka czynnego PAU Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 48, No 6 (2000) 50 lat Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstract
Andrzej Gajewski
 
Vol 49, No 9 (2001) 50 lat Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A. w Krakowie Abstract
Irena Kokesz
 
Vol 51, No 4 (2003) 50 lat Przeglądu Geologicznego w służbie nauki, przemysłu i zawodu geologa Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 58, No 11 (2010) 50. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich Pałac Minerałów Warszawa, 18–19.09.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 31, No 1 (1983) 50 tomów „Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego" Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 27, No 10 (1979) 50-lecie działalności zawodowej i naukowej Profesora Zbigniewa Tokarskiego Abstract
Stefan Wolfke
 
Vol 45, No 8 (1997) 50-lecie Kopalni Węgla Brunatnego Turów - Bogatynia, 19-22.06.1997 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 55, No 9 (2007) 50-lecie odkrycia złoża Lubin-Sieroszowice Abstract   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 55, No 9 (2007) 50-LECIE ODKRYCIA ZŁÓŻA POLSKIEJ MIEDZI 50 mieć lat — w hołdzie Janowi Wyżykowskiemu Odkrywcy Polskiej Miedzi Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 50, No 3 (2002) 50-lecie Technikum Geologicznego w Warszawie - Abstract
Elżbieta Laszczka-Mazur
 
Vol 59, No 5 (2011) 51. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich Pałac Minerałów 2011 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 26–27.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska
 
Vol 27, No 7 (1979) 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i na Podhalu Abstract
Edward Passendorfer, Piotr Roniewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) 52. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Organicznej i Węgla — Rio de Janeiro, Brazylia, 13–18.08.2000 Abstract
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz
 
Vol 49, No 12 (2001) 53. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Organicznej i Węgla - Kopenhaga, Dania, 12­19.08.2001 Abstract
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz
 
Vol 35, No 6 (1987) 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Wałbrzychu Abstract
Józef Oberc
 
Vol 36, No 6 (1988) 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Przemyślu Abstract
J. Kotlarczyk
 
Vol 47, No 12 (1999) 5th Carpathian Tectonic Workshop - Poprad - Szymbark, 05 - 09.06.1999 Abstract
Marta Rauch, Lenka Bakova
 
Vol 48, No 2 (2000) 5th Carpathian Tectonic Workshop – sesja zimowa, Szymbark, 02 - 04.12.1999 Abstract
Marta Rauch
 
Vol 47, No 12 (1999) 5th International Ichnofabric Workshop - Manchester, Wielka Brytania, 12 - 18.07.1999 Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 53, No 9 (2005) 5th International Symposium “Mineralogical Museums” Sankt Petersburg, Rosja, 15–17.06.2005 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 4 (1997) 6. międzynarodowe sympozjum pseudokrasu - Galyateto, Węgry, 19-22.09.1996 Abstract
Jan Urban
 
Vol 65, No 10/2 (2017) 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Rzeszów, 17–20.10.2017 Abstract   PDF (Polish)
Edyta Majer, Grzegorz Ryżyński, Marta Chada
 
Vol 45, No 12 (1997) 6 października - 15 listopada 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 37, No 6 (1989) 60 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie J. Rutkowski Abstract
. .
 
Vol 27, No 4 (1979) 60 lat istnienia Instytutu Geologicznego (1919-1979) Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 26, No 6 (1978) 60-lecie nauczania geologii na UW i 25-lecie istnienia Wydziału Geologii UW Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 65, No 5 (2017) 60-lecie odkrycia złoża rud miedzi Lubin–Sieroszowice – nowa perspektywa Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) 61. Konferencja Towarzystwa Meteorytowego - Dublin, Irlandia, 26-31.07.1998 Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 58, No 1 (2010) 61. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla Gramado, Brazylia, 19–26.09.2009 Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska
 
Vol 59, No 1 (2011) 62. Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla i Materii Organicznej (ICCP) Belgrad, Serbia, 26.09–2.10.2010 Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz
 
Vol 41, No 12 (1993) 64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego- Na Ziemii Suwalskiej, Gawrych Ruda 9 -12.09.1993 Abstract
Janina Wiszniewska, Tomasz Krzywicki
 
Vol 43, No 12 (1995) 65. doroczna konferencja geofizyków amerykańskich, Houston, USA, 08-13.10.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 59, No 6 (2011) 65 lat Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kowalczyk, Piotr Wojtulek
 
Vol 43, No 4 (1995) 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wrocław, 21-24.09.1995 Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 44, No 9 (1996) 67 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Szczyrk, 06-09.06.1996 Abstract
Tomasz Malata
 
Vol 54, No 12 (2006) 7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna Praga, Czechy 6–11.09.2006 Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 37, No 7-8 (1989) 70 lat Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Wiesław Śliżewski
 
Vol 11, No 5 (1963) 70 Posiedzenie Państwowej Rady Górnictwa Abstract
Jerzy Szawdyn
 
Vol 70, No 12 (2022) 70-lecie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 49, No 1 (2001) 71. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego — Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski — Poznań, 06–08.09.2000 Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 50, No 1 (2002) 72. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Bohdan Kozerski
 
Vol 27, No 11 (1979) 75-lecie działalności Instytutu Oceanograficznego Scrippsa Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 42, No 5 (1994) 75-lecie geologii uniwersyteckiej w Poznaniu Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 53, No 2 (2005) 75-lecie urodzin Bolesława Kubicy Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 9 (2001) 764 Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 8 (1994) 78 Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych - Denver, 12 - 15.06.1994 Abstract
Cezary Filipowicz, Marek Hoffmann
 
Vol 51, No 11 (2003) 7th Biennial SGA Meeting — Mineral Exploration and Sustainable Development — Ateny, Grecja, 24–28.08.2003 Abstract
Stanisław Z. Mikulski, Sławomir Oszczepalski
 
Vol 46, No 12 (1998) 8. Konferencja Geochemiczna im. V.M. Goldschmidta -Tuluza, Francja, 30.08-03.09.1998 Abstract
Zbigniew Sawłowicz, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 12 (1999) 8. Międzynarodowe Sympozjum Antarktycznych Nauk o Ziemi - Wellington, Nowa Zelandia, 04 - 09.07.1999 Abstract
Andrzej Gaździcki, Urszula Hara
 
Vol 50, No 1 (2002) 8. Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Lądek Zdrój, 18-21.10.2001 Abstract
Andrzej Wilamowski
 
Vol 48, No 10 (2000) 8. Światowe Sympozjum Solne - Haga, Holandia, 07–11.05.2000 Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 54, No 2 (2006) 8. Uniwersyteckie Spotkania Geologów Karpackich—Zázrivá 2005 Abstract   PDF
Marek Koprianiuk, Mirosław Ludwiniak, Michał Śmigielski
 
Vol 48, No 2 (2000) 80 lat współpracy polsko-norweskiej w przemyśle naftowym Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 12 (2009) 80. rocznica urodzin Profesora dr. inż. Krzysztofa Birkenmajera — wybitnego geologa, badacza regionów polarnych Abstract   PDF
Ewa Zastawniak
 
Vol 49, No 8 (2001) 80-lecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 28, No 10 (1980) 80-lecie profesora Kazimierza Smulikowskiego Abstract
Antoni Polański
 
Vol 28, No 11 (1980) 80-lecie profesora Stanisława Sokołowskiego Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 71, No 5 (2023) 88. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego: Perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach – Dobczyce, 18–20.05.2023 r. Abstract   PDF
Rafał Sikora, Agata Jarzynka, Justyna Kowal-Kasprzyk, Justyna Ryłko-Frocisz
 
Vol 50, No 11 (2002) 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology - Berlin, Niemcy, 15–20.09.2002 Abstract
Krzysztof Labus
 
Vol 47, No 5 (1999) 8th Congress of the International Association for Engineering Geology and Environment - Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada, 21-25.09.1998 Abstract
Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 59, No 2 (2011) 9. Europejska Konferencja Geoparkowa Lesbos, Grecja, 1–5.10.2010 Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Michał Poros
 
Vol 45, No 2 (1997) 9 grudnia 1996-10 stycznia 1997 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 53, No 2 (2005) 9. Konferencja SEPM-CES — Sediment 2004 — Aachen, Niemcy, 31.05–05.06.2004 Abstract
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 54, No 8 (2006) 9. Międzynarodowe Sympozjum o Pseudokrasie Bartkowa na Pogórzu Rożnowskim, 24–26.05.2006 Abstract   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 44, No 12 (1996) 9 października-12 listopada 1996 r. Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 57, No 7 (2009) 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak, Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak
 
Vol 57, No 5 (2009) 90-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego—tradycja i nowe wyzwania Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 62, No 6 (2014) 95 lat Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kacprzak, Iwona Puźniak
 
Vol 55, No 11 (2007) 9th Biennial SGA Meeting Mineral Exploration and Research: Digging Deeper Dublin, Irlandia, 20–23.08.2007 Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Sławomir Oszczepalski
 
Vol 68, No 1 (2020) A. BAGIŃSKA, E. DĄBROWSKA-JĘDRUSIK, W. MIZERSKI, T.M. PERYT i S. WOŁKOWICZ – Państwowy Instytut Geologiczny. 100 lat w służbie Niepodległej. 1919–2019. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 55, No 6 (2007) A. BER — Mapa glacitektoniczna Polski 1 : 1 000 000. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 9 (2002) A. Bhattacharyya & C. Chakraborty - Analysis of sedimentary successions Abstract
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 52, No 12 (2004) A. Bolewski — Z drogi do Poczdamu Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 45, No 2 (1997) A. Foster & D.F. Merriam (Eds.) - Geologic Modelingand Mapping Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) A. Glipin - Dictionary of Environment and Sustainable Development - Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 3 (1998) A. Goudie & H. Viles - Salt Weathering Hazards Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 46, No 1 (1998) A. Grodzicki (red.) - 55. tom Prac Geologiczno-Mineralogicznych ActaeUniversitatisVratislaviensis nr 1917, dedykowany prof. Alfredowi Majerowiczowi Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 52, No 2 (2004) A. Grodzicki (red.) — Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811–2003 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 4 (1998) A. Guziel - Wybrane działy górnictwa Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 50, No 8 (2002) A. Guziel — Deformacje górotworu Abstract
Jan Żytka
 
Vol 52, No 7 (2004) A. Jachowicz & S. Dybova-Jachowicz — Paleobotanika Abstract
Ewa Świerczewska-Gładysz
 
Vol 45, No 6 (1997) A. Jahn, S. Kozłowski & M. Pulina (red.) – Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 47, No 7 (1999) A jednak bezdroża... Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 2 (1994) A. Kabata-Pendias, H. Pendias – Biogeochemia pierwiastków śladowych. Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 42, No 6 (1994) A. Kaniecki - Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Część. I. Przemiany rzeźby i sieci wodnej Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 8 (2001) A. Klicha (red.) — Niekonwencjonalne techniki urabiania skał Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 1 (2001) A. Kranjc (Ed.) — Slovene Classical Karst. Kras Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) A. Lipiński - Prawo geologiczne i górnicze Abstract
Andrzej Skoczylas
 
Vol 68, No 6 (2020) A. LIPIŃSKI – Prawne podstawy geologii i górnictwa. Zagadnienia prawne. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 48, No 5 (2000) A. Lisowski — Podsadzka hydrauliczna w polskim górnictwie. Technologia górnicza. Technologia ochrony środowiska Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 11 (1999) A. Magnuszewski - GIS w geografii fizycznej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 10 (2001) A. Magnuszewski, Z. Mikulski & W.L.F. Brinkmann (eds.) - Floodplain Pollution Controll Management (Vistula River, Poland) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 62, No 4 (2014) A. MANECKI & J.WRZAK – Wzory i obrazy natury ukryte w kamieniu. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek
 
Vol 59, No 5 (2011) A. MANECKI – Meteoryty. Oblicza gości z kosmosu. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej S. Pilski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) A. MANECKI — Encyklopedia minerałów z polskim i angielskim słownikiem nazw. Minerały Ziemi i materii kosmicznej. Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 45, No 8 (1997) A. Muszer & W. Lubieniecki - Ztoty Stok i okolice Abstract
Jerzy Skoczylas
 
Vol 44, No 6 (1996) A. Nicolas - The Mid-oceanic Ridges, Mountains Below Sea Level Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 9 (1994) A. Nierenberg - Encyclopedia of Earth Science System Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 8 (1996) A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska - Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 2 (1994) A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska - Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej Abstract
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 42, No 3 (1994) A. Paulo (red) - Sozologia na obszarze antropopresji - przykład Krakowa. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 7 (1997) A. Paulo (red.)- Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Cz. II. A. Paulo & B. Strzelska-Smakowska- Rudy metali Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 3 (2000) A. Pazdur, A. Bluszcz, W. Stankowski & L. Starkel - Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowań radiowęglowych i luminescencyjnych Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 7 (1994) A. Pinto da Cunha (red.) - Scale Effects in Rock Masses 93 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
1 - 250 of 15491 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>