51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i na Podhalu

Edward Passendorfer, Piotr Roniewicz

Abstract


51ST MEETING OF POLISH GEOLOGICAL SOCIETY IN THE TATRA MTS AND PODHALE