100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego

Zdzisław Petecki, Tomasz Czerwiński, Lidia Dziewińska, Mirosław Musiatewicz, Jerzy Nawrocki, Jan Szewczyk

Abstract


The second half century of geophysical surveys at the Polish Geological Institute.
A b s t r a c t. Geologically-related geophysical activities that have been carried out in the second half century of the existence of the Polish Geological Institute (PGI) are difficult to overestimate. In this article, we attempt to summarize the most important research projects and studies in the PGI from 1969s until 2018.

Full Text:

PDF (Polish)