12. Konferencja Mikromorfologii Gleb — Adana, Turcja, 20–26.09.2004

Krystyna Ciarkowska, Przemysław Mroczek

Abstract


.