Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 6 (1996) Emanacje radonu do budynków mieszkalnych województwa białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 12 (1992) Emisja akustyczna ośrodków skalnych w stanach naprężeń pokrytycznych Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 53, No 2 (2005) Emisja radonu w obszarze zakładów górniczo-hutniczych „Bolesław” S.A. Abstract   PDF
Małgorzata Wysocka, Anita Zych, Jan Skowronek, Grażyna Pajor
 
Vol 44, No 3 (1996) Encyklopedia geografii świata. AZJA Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska), pod red. J. Dziewańskiego Abstract
Józef Chowaniec
 
Vol 34, No 2 (1986) Endogeniczne formacje rudne w Wietnamie Abstract
Nguyen Van Nhan
 
Vol 57, No 8 (2009) Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego— uwarunkowania prawne i bariery rozwoju Abstract   PDF
Tadeusz Adamski
 
Vol 48, No 9 (2000) Energia geotermalna w Japonii - reminiscencje po Światowym Kongresie Geotermalnym w Japonii - World Geothermal Congress 2000 - Kyushu–Tohoku, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstract
Wiesław Bujakowski, Beata Kępińska
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Energia geotermalna w systemach binarnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Pająk, Wiesław Bujakowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Energia geotermalna — aktualny stan i perspektywy wykorzystania w Polsce Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 57, No 8 (2009) Energia geotermalna— stan i perspektywy wykorzystania na świecie Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Energy-dispersive X-Ray fluorescence spectrometry as progressive technique for the determination of elements in stream sediments Abstract   PDF (Polish)
Augustin Majchrak, L'udmila Pencakova
 
Vol 40, No 10 (1992) Entomozoidy (małżoraczki) górnego dewonu i najniższego karbonu Pomorza Zachodniego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Environment'95 - V Międzynarodowa KonferencjaOchrony Środowiska, Łódź, 09-10.11.1995 Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 5 (1999) Environmental Geology. International Journal of Geosciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 61, No 2 (2013) Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of theWestern Carpathians – ESSEWECA 2012, Bratysława, 6–7.12.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Iwańczuk, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Eokambr i kambr w otworze Żarnowiec IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Lendzion
 
Vol 27, No 11 (1979) Epidianowe i lateksowe próbki o utrwalonej strukturze Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rudowski, Mirosław Krajewski
 
Vol 27, No 4 (1979) Episjenity a perspektywy występowania śródgranitowych złóż uranu w masywie Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 53, No 8 (2005) Epitermalne złoża złota i srebra w okolicy Orcopampa i Caylloma, południowe Peru Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 18, No 1 (1970) Epsomit i heksahydryt z Dobrzynia nad Wisłą Abstract   PDF (Polish)
Leopold Mazur
 
Vol 42, No 1 (1994) E.R. Force, J.J. Eidel, J.B. Maynard (ed.) - Sedimentary and diagenetic mineral deposits: A basin analysis approach to exploration. Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Erast Konstantynowicz 1919­2001 Abstract
Marek Rogoż, Wacław Zuberek
 
Vol 54, No 4 (2006) Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski Abstract   PDF
Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska
 
Vol 54, No 3 (2006) Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski Abstract   PDF
Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Erazm Sykst i jego koncepcje hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 56, No 3 (2008) Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) — ojciec meteorytyki Abstract   PDF
Marian Stępniewski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 14, No 3 (1966) Erozja i akumulacja rzeczna w okresie wielkiego interglacjału w rejonie Niewierszyna Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 68, No 11 (2020) Erozja rzeczna, wietrzenie i abrazja w Parku Narodowym Taroko oraz Geoparku Yehliu na Tajwanie Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 54, No 9 (2006) Erozja wąwozowa w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF
Zbigniew Gardziel, Marian Harasimiuk, Waldemar Jezierski, Andrzej Pawłowski, Wojciech Zgłobicki
 
Vol 54, No 4 (2006) Erozja wąwozowa zapisana w odsłanianych korzeniach drzew na Wysoczyźnie Proboszczowickiej pod Górą św. Anny Abstract   PDF
Ireneusz Malik
 
Vol 46, No 11 (1998) Erozyjna działalność wód schyłkowego stadium powodzi na podstawie form utworzonych w lipcu 1997 r. na terenie parku w Koźlu Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r. Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zieliński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) ERT i GPR – geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym Abstract   PDF (Polish)
Maciej Maślakowski, Kazimierz Józefiak, Karol Brzeziński, Małgorzata Superczyńska
 
Vol 32, No 2 (1984) Erupcja wulkanu Lakagigar na Islandii w 1783 r. Abstract
Józef Oberc, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 11 (2001) Estymacja gęstości strumienia cieplnego metodą modelowań właściwości termicznych ośrodka Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Adam Cichy
 
Vol 56, No 7 (2008) Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych na podstawie atrybutów sejsmicznych oraz danych geofizyki otworowej, przedgórze Karpat Abstract   PDF
Marcin Kobylarski, Kaja Pietsch, Jerzy Kowalczuk
 
Vol 47, No 5 (1999) Etapy cementacji piaskowców czerwonego spągowca w świetle badań izotopowych Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 35, No 1 (1987) Etapy deformacji tektonicznych w utworach paleozoicznych północnej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 9 (1962) Etapy i projektowanie robót geologiczno-poszukiwawczych w ZSRR Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 64, No 6 (2016) Etapy i zakres prac badawczych realizowanych w ramach zintegrowanego systemu monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie w latach 2011–2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 49, No 5 (2001) Etapy rozwoju skolskiego basenu sedymentacyjnego w kredzie i wczesnym paleogenie - dokumentacja nanoplanktonowa Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 47, No 9 (1999) EUG 10 — Kongres Europejskiej Unii Nauk Geologicznych - Strasburg, Francja, 28.03 - 01.04.1999 Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 8 (2001) EUG XI — Konferencja Europejskiej Unii Nauk Geologicznych — Strasburg, Francja, 08–12.04.2001 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 4 (2001) Eugeniusz Głowacki 1925-2001 Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 6, No 5 (1958) Eugeniusz Panow Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 51, No 12 (2003) EURACOAL — Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Abstract
Jacek Libicki, Jacek Szczepiński
 
Vol 45, No 11 (1997) EUROCLAY '99 - Konferencja Europejskiej Asocjacji Grup Ilastych - Kraków, 04-10.09.1999 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 55, No 11 (2007) EUROCLAY — Europejska Konferencja Ilasta Aveiro, Portugalia, 22–27.07.2007 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) European Geologist - kto to jest i jak nim zostać? Abstract
Zbigniew Wilk
 
Vol 51, No 10 (2003) Europejscy geolodzy w Polsce Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 9 (1995) Europejska konferencja węglowa'95, Praga, Czechy, 26.06-01.07.1995 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 2 (2003) Europejski Fundusz Badań Węgla i Stali Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 8, No 2 (1960) Europejskie kollokwium Mikropaleontologiczne w Niemczech Abstract
Olga Pazdro
 
Vol 18, No 7 (1970) Europejskie kolokwia mikropaleontologiczne Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 49, No 1 (2001) Europejskie warsztaty poświęcone mineralogii ilastej — Jena, Niemcy, 17–22.09.2000 Abstract
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 43, No 3 (1995) EUROPROBE Project - Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów w Górach Świętokrzyskich - Mąchocice k. Kielc, 24.09-01.10.1994 Abstract
Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 44, No 10 (1996) EUROPROBE Workshop - robocza sesja międzynarodowego programu badań proterozoicznej litosfery - Oskarshamn, Szwecja, 8-15.06.1996 Abstract
Ewa Krzemińska
 
Vol 45, No 4 (1997) EUROPROBE-GEORIFT Intraplate Tectonics and Basin Dynamics - doroczne spotkanie - Jałta, Krym, 31.10.-07.11.1996 Abstract
Paweł Poprawa, Marek Jarosiński
 
Vol 44, No 2 (1996) E.V. Pinneker - Das Wasser in der Litho- und Asthenosphare Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Evolution of Polish hydrogeology Abstract   PDF
Bohdan Kozerski, Bronisław Paczyński, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Evolution of the Pieniny Klippen Belt Basin - some evidence from subsidence analysis Abstract   PDF (Polish)
Michal Krobicki, Paweł Poprawa
 
Vol 41, No 7 (1993) Ewa Odrzywolska-Bieńkowa (1928 - 1992 Abstract
Anna Bugajska-Pająkowa, Eugenia Gawor-Biedowa, Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Ewa Tomczykowa 1928­2001 Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 58, No 8 (2010) Ewaporaty cechsztynu PZ1–PZ3 bloku Gorzowa Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 1, No 8 (1953) EWIDENCJA A USTALANIE ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Ewidencja i numeracja otworów wiertniczych i szybów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Andrzej Obtułowicz, Franciszek Piwowarczyk
 
Vol 54, No 6 (2006) Ewolucja basenu niecki miechowskiej w jurze jako rezultat regionalnych przemian tektonicznych Abstract   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Ewolucja diastroficzno-sedymentacyjna basenu śródsudeckiego w późnym silezie i wczesnym autunie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 54, No 4 (2006) Ewolucja geologiczna i kinematyka struktury solnej „Mogilno” Abstract   PDF
Paweł Wilkosz
 
Vol 37, No 4 (1989) Ewolucja klimatu oraz anocykliczność i autocykliczność sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 55, No 4 (2007) Ewolucja magm w rejonie alkaliczno-ultramaficznego kompleksu Tajna (NE Polska) Abstract   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 52, No 11 (2004) Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat Abstract   PDF
Edyta Zygmunt
 
Vol 36, No 9 (1988) Ewolucja paleogeografiezna i palectektoniczna w wendzie górnym w Polsce (obszar starej platformy) Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 57, No 4 (2009) Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania) Abstract   PDF
Dariusz Botor
 
Vol 42, No 9 (1994) Ewolucja paleotektoniczna kambru świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Ewolucja poglądów na genezę i wiek karpackich powierzchni zrównania Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Ewolucja poglądów na stratygrafię utworów formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 36, No 2 (1988) Ewolucja poglądów na temat skał metamorficznych Maurytanidów północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 55, No 10 (2007) Ewolucja przestrzeni porowej w piaskowcach górnego karbonu i dolnego permu Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Anna Maliszewska, Arkadiusz Buniak
 
Vol 56, No 12 (2008) Ewolucja sieci spękań ciosowych we fliszu zachodniego Podhala (Karpaty wewnętrzne, Polska) Abstract   PDF
Mirosław Ludwiniak
 
Vol 45, No 11 (1997) Ewolucja składu chemicznego solanek basenu solikamskiego (dolny perm, zapadlisko przeduralskie) Abstract   PDF (Polish)
Daria V. Sidor
 
Vol 57, No 10 (2009) Ewolucja środowisk depozycyjnych ordowiku łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich na tle krzywej eustatycznej Bałtyki Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 58, No 2 (2010) Ewolucja środowisk lądowych kajpru Górnego Śląska jako biotopów kręgowców — nowy projekt badawczy Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 25, No 5 (1977) Ewolucja strukturalna basenu arktyczno-atlantyckiego w kenozoiku Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 5 (2001) Ewolucja strukturalna podłoża mioceńskiego basenu przedkarpackiego (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstract   PDF (Polish)
Paweł H. Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 56, No 5 (2008) Ewolucja systemu hydrograficznego i szaty roślinnej dorzecza górnej Piławy i górnej Drawy (Pomorze Środkowe) Abstract   PDF
Józef Lewandowski, Małgorzata Nita
 
Vol 50, No 11 (2002) Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 36, No 1 (1988) Ewolucja tektoniczna regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 3 (2008) Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny) Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Anna Wysocka, Nestor Oszczypko, Krzysztof Mastalerz, Bartosz Papiernik, Grzegorz Wróbel, Marta Oszczypko-Clowes, Paweł Aleksandrowski, Kazimierz Madej, Sylwia Kijewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Ewolucja wieloletniej zmarzliny i jej wpływ na warunki depozycji i kształtowania się niektórych cech osadów w okresie 20 000 – 8000 lat BP w Polsce Abstract
Jan Goździk
 
Vol 23, No 5 (1975) Ewolucja wschodniej części bloku przedsudeckiego w kenozoiku (piętro młodoalpejskie) Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Józef Wroński
 
Vol 61, No 1 (2013) Ewolucja zespołów trylobitowych z drugiego i trzeciego oddziału kambru Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie biogeograficzne Abstract   PDF (Polish)
Anna Żylińska
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Exploration and exploitation of oil and gas fields in Poland: a historical outline Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Exploration of structure peculiarities and geodynamics of the Carpathian zone on the Ukraine territory Abstract   PDF (Polish)
Yaroslav S. Sapuszhak, George P. Starodub, Taras Z. Verbytsky, Valentyna G. Kuznetsova, Valentyn Yu. Maksymchuk, Anatoly I. Bilinsky, Taras B. Brych, Andry R. Gnyp
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Express-method for definition of the mercury occurrence modes Abstract   PDF (Polish)
A. A. Volokh, A. A. Kolesov, A. E. Chernova
 
Vol 44, No 3 (1996) F. Albarede - Introduction to Geochemical Modelling- Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) F. Heide, F. Wlotzka - Meteorites - Messengers from Space Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 42, No 7 (1994) F. Pirajno - Hydrothermal Mineral Deposits. Principies and Fundamental Concepts for the Exploration Geologists Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 26, No 2 (1978) Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 9 (1994) Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza Abstract
Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Marek Jasionowski, Oleg I. Petryczenko, Danuta Peryt, Wacław Ryka
 
Vol 52, No 4 (2004) Facje glin subglacjalnych zlodowacenia wisły w południowej części dolnego Powiśla Abstract   PDF
Wojciech Wysota
 
Vol 54, No 5 (2006) Facje i geochemia dolnosarmackich raf z północnych obrzeży Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleośrodowiskowe Abstract   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 38, No 4 (1990) Facje i paleogeografia cechsztyńskiego anhydrytu dolnego (A1d) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz
 
Vol 40, No 4 (1992) Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniego części syneklizy perybałtyckiej Abstract
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Facje i warunki depozycji utworów formacji poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 47, No 4 (1999) Fameńskie liliowce obszaru świętokrzyskiego - radiacja i wymieranie Abstract   PDF (Polish)
Edward Głuchowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego - obecny stan badań w projekcie PAP Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Izabela Grotek, Marian Wagner, Hanna Matyja
 
Vol 28, No 5 (1980) Fault pattern in the Polish Lowlands and its bearing on the Permian- Mesozoic evolution of the area Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Fault tectonics of the Ukrainian Carpathian foredeep and its basement Abstract   PDF (Polish)
Andrij Bubniak, Ihor Bubniak
 
Vol 47, No 4 (1999) Fauna Cyathaxonia a wymieranie koralowców Rugosa na granicy fran-famen Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wrzołek
 
Vol 4, No 4 (1956) Fauna dolnokarbońska w osadach facji kulmowej we wschodniej części górno-śląskiego zagłębia węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Czerniecki
 
Vol 52, No 6 (2004) Fauna interglacjału ferdynandowskiego z Podgórza koło Wyśmierzyc nad Pilicą Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 31, No 7 (1983) Fauna oligoceńska okolic Szczecina Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Fauna osadów interglacjalnych z Koczarek koło Mrągowa Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Fauna podmorskich źródeł hydrotermalnych z dewonu Maroka - Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Bełka, Błażej Berkowski, Philipp Eisenmann, Jolanta Dopieralska, Stanisław Skompski
 
Vol 43, No 2 (1995) Fazy ruchów tektonicznych w górnym sylurze i dolnymdewonie w południowej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 34, No 8 (1986) Fałd Wrzosówki a pozycja tektoniczna gnejsów masywu Radochowa (metamorfik Śnieżnika) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Don, Zenon Wiśniowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Fałdy i pasma kolankowe (załomowe) — geometria, warunki powstawania, interpretacja (przykład z fliszu Karpat zewnętrznych) Abstract   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Fałszerstwa inkluzji w bursztynie bałtyckim Abstract
Róża Kulicka
 
Vol 51, No 3 (2003) "Fałszywe odmłodzenia" osobniczych Rugosa z HamarLaghdad (Antyatlas, Maroko) Abstract   PDF (Polish)
Błażej Berkowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Fałszywe "trace fossils" w osadach zastoiskowych Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 64, No 11 (2016) Feasibility of sustainable water management in prospect of the development of oil and gas industry in the Kharkiv and Donetsk regions of Ukraine by 2040 Abstract   PDF (Polish)
Kateryna Sheptak, Ivan Karpenko, Dmytro Seredynskyy
 
Vol 48, No 7 (2000) Felieton geologiczny z Terytorium Północnego Australii Abstract
Andrzej Wygralak
 
Vol 48, No 4 (2000) F.F. Steininger (red.) - Erdgeschichte des Waldviertels Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 6 (2001) F.G. Bell - Geological Hazards. Their assessment, avoidance and mitigation Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 10 (1995) F.G. Bell- Engineering geology Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 43, No 4 (1995) Filtracja wody przez spoiste grunty zwałowe oraz ich zdolności izolacyjne na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki w Machowie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Henryk Woźniak, Paweł Lenduszko
 
Vol 41, No 5 (1993) "Finalne" osady chlorkowe w cechsztynie - schyłek czy początek cyklu depozycyjnego? (implikacje stratygraficzne) Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 39, No 1 (1991) Finansowanie prac geologiczno-poszukiwawczych w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej Abstract
Bogusław Woźniakowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Finansowanie prac geologicznych - trudny problem wyboru Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 2 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1996 r. Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 12 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1997 r. Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 9 (2003) Finansowanie zadań geologicznych w latach 2001–2003 Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 57, No 6 (2009) Finał obchodów Dni Ziemi w Warszawie Abstract   PDF
Maja Kowalska, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 45, No 11 (1997) Finiscoronat opus Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 9 (2002) Fizykochemiczne warunki powstania śląsko-krakowskich złóż kruszców i dolomitów kruszconośnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Fizykochemiczne warunki powstawania cechsztyńskich utworów solnych regionu bałtyckiego Abstract
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Fizykochemiczne warunki sedymentacji w przedkarpackim badeńskim basenie ewaporatowym na obszarze Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Andriy V. Poberezhsky
 
Vol 43, No 10 (1995) "Flindersyty" z Gór Flindersa, unikalne znalezisko odległych pokryw impaktytowych w Australii Abstract
Marek Żbik, Victor A. Gostin
 
Vol 11, No 8 (1963) Flisz magurski południowej części Gorców Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 14, No 9 (1966) Flokkulacja jako geochemiczny wskaźnik roponośności Abstract   PDF
Henryk Kopia
 
Vol 34, No 9 (1986) Flora karbońska Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kuchciński
 
Vol 43, No 3 (1995) Fluid Infotreffen - Getynga, Niemcy, 07-10.11.1994 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz–Szulc
 
Vol 4, No 6 (1956) Fluorescencyjne omaczanie zawartości uranu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 42, No 2 (1994) Fluoryt Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Fluoryt (CaF2) z żył kruszcowych w skałach paleozoicznych z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 29, No 3 (1981) Fluoryt ze strefy korzeniowej złoża rud Zn-Pb kopalni „Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Folia Quaternaria czasopismem Polskiej Akademii Umiejętności Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 5, No 3 (1957) Fonolity czeskie i ich zastosowanie do wyrobu szkła Abstract   PDF
Jiři Kukla
 
Vol 46, No 11 (1998) FOREGS (Forum Dyrektorów Europejskich Służb Geologicznych) - doroczne spotkanie w Polsce Abstract
Grażyna Burchart, Ilona Śmietańska
 
Vol 53, No 10/2 (2005) FOREWORD BY THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND Abstract   PDF
Andrzej Skowroński
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Foreword by the Chief Geologist of the Polish Oil and Gas Company Abstract   PDF
Piotr Gliniak
 
Vol 33, No 5 (1985) Forma owalna Jawora i jej implikacje geologiczne i metalogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Hanna Chilińska
 
Vol 24, No 8 (1976) Formacja koralowa w malmie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Formacja solonośna w otworze "Szczepanów" koło Brzeska Abstract
Eugeniusz Jawor, Józef Stemulak
 
Vol 27, No 5 (1979) Formacje i wskaźniki perspektywiczności kopalin Polski Abstract
Roman Osika
 
Vol 53, No 11 (2005) Formaldehyd w różnych formach opadów i osadów atmosferycznych na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania Abstract   PDF
Żaneta Polkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Formalne jednostki litostratygraficzne miocenu - formacja z Wieliczki (fm) Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Formalno-prawne aspekty dotyczące zasobów wód podziemnych będące w kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Józef Mikołajków, Elżbieta Przytuła, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 47, No 2 (1999) Formy akumulacji piasku na równi zalewowej Odry między Koźlem a ujściem Kłodnicy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 48, No 10 (2000) Formy eoliczne w utworach plażowych na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem a Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 54, No 7 (2006) Formy lodowcowe i wodnolodowcowe w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF
Łukasz Nowacki
 
Vol 50, No 5 (2002) Formy osadu w strefie zmywu i najpłytszego przybrzeża na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 9 (2001) Formy osuwiskowe na wzgórzu Kurczyna nad projektowanym zbiornikiem "Świnna Poręba" w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 51, No 1 (2003) Formy osuwiskowe w Górach Kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Synowiec
 
Vol 38, No 1 (1990) Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Butrym, Leszek Lindner, Danuta Okszos
 
Vol 55, No 4 (2007) Formy wystąpień złota w złożach kwarcowo-siarczkowych w Górach Kaczawskich Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 40, No 8 (1992) Formy występowania kadmu, ołowiu i cynku we współczesnych osadach aluwialnych Polski Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 42, No 3 (1994) Forum dyskusyjne Założenia metodyczne geosozologicznej bazy danych GIS Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Forum Europejskich Służb Geologicznych - Budapeszt, Węgry, 01-03.09.1996 Abstract
Maciej Podemski, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Forum Geologów 1999 Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 4 (1998) Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 09-10.01.1998 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) FOSFORYTY Abstract   PDF
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 5, No 9 (1957) Fosforyty Gór Pieprzowych k. Sandomierza Abstract
Halina Szymańska
 
Vol 14, No 6 (1966) Fosforyty i bursztyny z Siemienia koło Parczewa Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty jurajskie okolic Chrzanowa Abstract
Wiesław Malczyk
 
Vol 4, No 11 (1956) Fosforyty okolic Kazimierza nad Wisłą Abstract
Maria Lazarek
 
Vol 5, No 10 (1957) Fosforyty okolic Mielnika nad Bugiem Abstract   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 8, No 9 (1960) Fosforyty w Polsce na tle klasyfikacji N. S. Szatskiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Uberna
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty z Mielnika nad Bugiem Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 56, No 5 (2008) Fossil Art —skamieniałe dzieła natury — wystawa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Abstract   PDF
Michał Banaś
 
Vol 48, No 12 (2000) Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (Egipt) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Hamza A. Ibrahim, Moustafa M. Youssef
 
Vol 56, No 1 (2008) Fotografia dzikiej przyrody 2007 —wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 58, No 11 (2010) Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 1–28.10.2010 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 64, No 7 (2016) Fotogrametria bliskiego zasięgu i skaning laserowy jako metody monitoringu zmian geodynamicznych na przykładzie skarpy w Płocku Abstract   PDF (Polish)
Maria Przyłucka, Anna Klimkowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Fotogrametria jako metoda badań i kartowania geologicznego Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 7, No 8 (1959) Fotogrametryczna analiza młodszej pokrywy form czwartorzędowych Doliny Chochołowskiej i Jarząbczej w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jaczynowski
 
Vol 21, No 10 (1973) Fotogrametryczna metoda dokumentowania odsłonięć geologicznych w bardzo dużych skalach Abstract   PDF
Andrzej Rożycki
 
Vol 12, No 9 (1964) Fotogrametryczne profilowanie rdzeni uzyskanych z otworów wiertniczych Abstract
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 13, No 10 (1965) Fotogrametryczne zdjęcie ociosów małośrednicowych szybów wierconych Abstract
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 26, No 5 (1978) Fotolineamenty i ich znaczenie w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Fractured pebbles in the Upper Miocene-Pliocene gravel stones: contribution to structural evolution of the Orava Basin, West Carpathians, Poland Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 35, No 5 (1987) Fragments of oceanic crust in the Variscan basement of south-western Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 25, No 7 (1977) Fragmenty pni drzew mioceńskich spetryfikowane kalcytem z Niskowej Abstract
Marek Cieszkowski
 
Vol 54, No 7 (2006) Frakcjonowanie trwałych izotopów azotu w obiegu naturalnym— implikacje dla badań zanieczyszczeń wód podziemnych Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak
 
Vol 21, No 2 (1973) Frakcyjne zdjęcie aluwialne - nowa metoda prospekcji geochemicznej Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska, Maria Lindner
 
Vol 56, No 2 (2008) Framboidy pirytowe jako wskaźniki paleośrodowiska Abstract   PDF
Michał Zatoń, Michał Rakociński, Leszek Marynowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Franciszek Budynek (1913 -1992) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 57, No 6 (2009) Franciszek Józef Lis 1934–2009 Abstract   PDF
Koledzy i Przyjaciele .
 
Vol 26, No 11 (1978) Francuska koncepcja tezaurusa geologicznego Abstract
Henryka Wolańska
 
Vol 67, No 4 (2019) Franz Zimmermann (1890–1959) – paleobotanik, geolog, muzealnik Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kuleszo
 
Vol 45, No 10/2 (1997) From Miocene to Recent - geodynamics of the Carpadtian arc Abstract   PDF (Polish)
Blanka Sperner, Franz Moser, Peter Zweigel, Radu Girbacea, Frank P. Lorenz
 
Vol 58, No 9/1 (2010) From the President of IAH Abstract   PDF
Willi Struckmeier
 
Vol 56, No 10 (2008) Fudżi — święta góra Japonii Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga
 
Vol 41, No 8 (1993) Fundament krystaliczny Suwalszczyzny Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 55, No 7 (2007) Funkcjonowanie administracji geologicznej szczebla powiatowego wg stanu na 2006 r. Abstract   PDF
Kamilla Olejniczak
 
Vol 44, No 11 (1996) Funkcjonowanie Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego w systemie obszarów chronionych w Górach Świętokrzyskich Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 9 (2001) Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji Abstract   PDF (Polish)
Marek Jóźwiak
 
Vol 45, No 10/1 (1997) F.W. Fletcher - Basic hydrogeologic methods. A field and laboratory manual with microcomputer applications Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 2 (1994) G. Brown, Ch. Hawkesworth, Ch. Wilson (red.) - Understanding the Earth - a new synthesis. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 4 (1995) G. Brzęk - Benedykt Dybowski. Życie i dzieło Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 51, No 2 (2003) G. Einsele — Sedimentary Basins. Evolution, Facies and Sediment Budget Abstract
Beata Gruszka
 
Vol 46, No 1 (1998) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel - Bernstein - fossile Harze ausaller Welt (Bursztyn - kopalne żywice z całego świata) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 8 (2001) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel (red.) — Faszination Bernstein. Kleinod aus der Wunderkammer der Natur Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 11 (2003) G. Matthess & K. Ubell — Allgemeine Hydrogeologie — Grundwasserhaushalt Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 46, No 11 (1998) G. Michel - Mineral und Thermalwasser - Allgemeine Balneogeologie Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) G. Michel - Wody mineralne i termalne - Balneogeologia ogólna (Mineral- und Thermalwasser- Allgemeine Balneogeologie) Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 9 (1999) G. Racki, W. Bardziński & T. Zieliński - Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska - Przewodnik Geologiczny Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 6 (2001) G. Rast, P. Obrdlik & P. Nieznański (red.) - Atlas obszarów zalewowych Odry. Atlas niv Odry. Oder-Auen- Atlas Abstract
Wojciech Szwajgier
 
Vol 53, No 11 (2005) G. SCHNEIDER (ed.) — The Roadside Geology of Namibia. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 6 (1997) G. Wessely& W. Liebl (eds.) - Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe Abstract
Marek Peryt
 
Vol 67, No 8 (2019) Gabinet zabytków w Instytucie Archeologii UMK – małe muzeum. Abstract   PDF (Polish)
Hanna Połeć, Maria Raś
 
Vol 23, No 8 (1975) Gagat (dżet) - krajowy surowiec jubilersko-złotniczy Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 49, No 6 (2001) Gal pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 2 (1994) Garść wspomnień z historii PIG w czasie II wojny światowej - Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 59, No 7 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Edyta Jurewicz, Ewa Słaby
 
Vol 58, No 10 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień budowlany i dekoracyjny zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiośniczu Abstract   PDF
Anna Smoleńska, Marek Korzeniowski, Piotr Ozga
 
Vol 60, No 3 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień budowlany w zabytkach czeskiej Pragi Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 59, No 1 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze Abstract   PDF
Anna Smoleńska, Anna Sobańska1
 
Vol 58, No 6 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Kamienie budowlane i dekoracyjne z Salzburga—tradycja i teraźniejszość Abstract   PDF
Christian F. Uhlir, Ryszard Kryza, Volker Höck
 
Vol 60, No 5 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU O kręgach kamiennych Stonehenge i Avebury Abstract   PDF (Polish)
Alicja Dudun
 
Vol 60, No 1 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Petra – 2000 lat wietrzenia kamiennych zabytków Abstract   PDF (Polish)
Robert Buciak
 
Vol 59, No 10 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Pochodzenie materiału skalnego użytego do budowy kolegiaty z Tumu koło Łęczycy Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Poźniak, Ewa Słaby, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 60, No 7 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś, Marcin Sowa, Anna Uhryńska
 
Vol 58, No 8 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Rozpoznanie proweniencji marmurów Wielkiej Fontanny z Perugii z pomocą statystyki fraktalnej, analizy teksturalnej i izotopowej Abstract   PDF
Ewa Słaby
 
Vol 58, No 4 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Sarmacka symbolika w kremowym piaskowcu czyli Brama Królewska w Wilanowie Abstract   PDF
Ewa Słaby, Barbara Stypuła, Wojciech Bagiński, Krzysztof Michalski
 
Vol 59, No 2 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Wapienie Salzburga – „królewskie marmury” w Polsce i na Litwie Abstract   PDF
Ryszard Kryza, Christian F. Uhlir, Grażyna Kryza, Erika Striškiene, Volker Höck
 
Vol 61, No 6 (2013) Gaz pojawia się i znika, czyli krótka historia szacowania zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Gaz w Poroninie Abstract
Andrzej Sławiński
 
Vol 63, No 7 (2015) Gaz z łupków bezpieczny dla środowiska Abstract   PDF (Polish)
Jan Kacper Markiewicz
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Gaz z łupków spod dna Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Labuda
 
Vol 61, No 6 (2013) Gaz z łupków w oczach mieszkańców, samorządów, koncesjonariuszy i instytucji województwa pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jackman, Sylwia Sterczyńska
 
Vol 29, No 5 (1981) Gaz ziemny o największym w Polsce ciśnieniu złożowym Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Sylwester Marek, Anna Raczyńska
 
Vol 52, No 7 (2004) Gaz ziemny w Królestwie Arabii Saudyjskiej Abstract
Tomasz Walczuk
 
Vol 27, No 4 (1979) Gaz ziemny w otworach Instytutu Geologicznego Abstract
Leszek Bojarski, Edward Gospodarczyk
 
Vol 61, No 8 (2013) Gazohydraty – nowy rodzaj paliw kopalnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 16, No 1 (1968) Gazonośność miocenu w rejonie Brzezówki - Kaczyc Abstract   PDF (Polish)
Xena Derdzińska
 
Vol 33, No 3 (1985) Gazonośność rejonu Lubin-Głogów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Marian Chandij, Irena Stasik
 
2251 - 2500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>