Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 49, No 3 (2001) J. Dercourt, M. Gaetani, B. Vrielynck, E. Barrier, B. Biju-Duval, M.F. Brunet, J.P. Cadet, S. Crasquin, M. Sandulescu (eds.) — Atlas Peri-Tethys, Palaeogeo- graphical maps Abstract
Ryszard Dadlez, Marcin Piwocki
 
Vol 44, No 6 (1996) J. Donner - The Quaternary History of Scandinavia Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 4 (1994) J. Dziewański (red. nauk.) - Encyklopedyczny słownik sozologiczny Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 2 (1994) J. E. Mojski - Europa w plejstocenie. Ewolucja środowiska przyrodniczego Abstract
Józef Wojtanowicz, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 2 (1996) J. Farndon - Dictionary of Earth Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 9 (1994) J. Fijałkowski - Gawędy staszowskie. Z wędrówek geologa Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 9 (2003) J. Gancarski (red.), J. Munia, E. Słyś-Janusz, M. Twaróg & S. Wilga — W kręgu światła lampy naftowej Abstract
Halina Urban
 
Vol 55, No 3 (2007) J. GOLONKA & F.J. PICHA (eds)—The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. Abstract   PDF
Jacek Gutowski
 
Vol 47, No 1 (1999) J. Grabowska & K. Jakubowski (red.) - Prace z zakresu historii nauk geologicznych Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 45, No 4 (1997) J. Gravensteijn, C. Kortman, R. Potenza – Multilingual Thesaurus of Geosciences Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) J. Grodzicki (red.) - Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego (tom 1-3) Abstract
Michał Gradziński
 
Vol 53, No 11 (2005) J. GUNN (ed.) — Encyclopedia of Caves and Karst Science. Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 52, No 6 (2004) J. Harasimiuk & S. Terpiłowski (red.) — Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych Abstract
Wojciech Wysota
 
Vol 44, No 10 (1996) J. Haydukiewicz, J. Niśkiewicz (red.) - Prace Geologiczno- Mineralogiczne L. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1995) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 9 (1993) J. Jersak, K. Sendobry, Z. Śnieżko – Postwarciańska ewolucja wyżyn lessowych w Polsce - (REC.) Abstract
Józef Superson
 
Vol 54, No 3 (2006) J. JURECZKA, M. DOPITA, M. GAŁKA, W. KRIEGER, J. KWARCIŃSKI & P. MARTINEC—Atlas geologiczno- złożowy polskiej i czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 1 : 200 000 Abstract   PDF
Adam Kotas
 
Vol 53, No 3 (2005) J. Kocyła & J. Rumiński — Wyspa Wolin. Mapa geologiczno-turystyczna 1 : 50 000 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 3 (1994) J. Kolbuszewski - Ochrona przyrody a kultura Abstract
Małgorzata Gonera, Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 9 (2003) J. Kotlarczyk & T. Ratajczak — Ochra karpacka z Czerwonek Hermanowskich koło Tyczyna Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 48, No 7 (2000) J. Kotowski (red.) - Prekonsolidacja i klasyfikacja gruntów trzecio- i czwartorzędowych Środkowego Nadodrza. Zagadnienia geotechniki Środkowego Nadodrza Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 67, No 2 (2019) J. KOZIAR – Expanding Earth and Space Geodesy. Society of Geologist Alumni Wrocław University, Wrocław 2018, 94 str. Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 68, No 11 (2020) J. KOZIAR – Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 48, No 2 (2000) J. Kułtuniak (red.) - Rzeki: Kultura. Cywilizacja. Historia. Tom 7. Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 1 (2000) J. Lis & A. Pasieczna (red.) - Atlas geochemiczny aglomeracji szczecińskiej 1 : 200 000. Część I: gleby, osady wodne, wody powierzchniowe Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 3 (1996) J. Lis, A. Pasieczna (red.) - Atlas geochemiczny Polski (1 : 2 500 000) Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 47, No 4 (1999) J. Liszkowski, M. Barlik & J. Śledziński - Geotectonics and geodynamics of the Teisseyre-Tornquist Zone Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 9 (2000) J. Liszkowski (red.) - Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 53, No 3 (2005) J. Makowski — Geografia fizyczna świata Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 1 (2006) J. MAXLOW—Terra non Firma Earth. Plate Tectonics is a Myth. Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 6 (2001) J. Moratalla, J.L. Sanz, I. Melero & S. Jiménez - Yacimientos Paleoicnológicos de La Rioja (huellas de dinosaurios) Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 8 (1996) J. Nemcok (red.) - Geologicka mapa Tatier (Geological Map of the Tatra Mountains) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 6 (1994) J. Przybyłek - Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab (Algierska Sahara Zachodnia) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 43, No 10 (1995) J .R. Craig, D.J. Vaughan -Microscopy and Ore Petrography Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 52, No 12 (2004) J. Rajchel — Kamienny Kraków Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 52, No 10 (2004) J. Rajchel — Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 1, No 4 (1953) J. S. Lee: Gieołogia Kitaja Abstract
B. Areń
 
Vol 48, No 9 (2000) J. Skoczylas - Wstęp do geologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 5 (2006) J. SKOCZYLAS & M. ŻYROMSKI — Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 12 (2004) J. Skoczylas (red.) — Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział w Poznaniu. Streszczenia referatów wygłoszonych w 2003 roku Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 54, No 1 (2006) J. SKOCZYLAS (red.) — Streszczenia referatów Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tom XIV Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 47, No 9 (1999) J. Skoczylas — Wstęp do geologii Abstract
Piotr Kłysz
 
Vol 46, No 3 (1998) J. Streich - 30 Jahre Club of Rome. Anspruch. Kritik. Zukunft Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Szczepańska & E. Kmiecik - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 62, No 9 (2014) J. SZEWCZYK & K. LECH –Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie skarbem Śląska Opolskiego (propozycje zajęć edukacyjnych). Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch, Elena Jagt-Yazykova, Dorota Konietzko-Meier
 
Vol 45, No 9 (1997) J. Urbański - Zrozumieć GIS - Analiza informacji przestrzennej Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 1 (1994) J. Vozar (ed.) - Special volume to the problems of the Paleozoic geodynamic domains. Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 52, No 5 (2004) J. Żaba — Ilustrowany słownik skał i minerałów Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 52, No 6 (2004) J. Żaba — Ilustrowany słownik skał i minerałów Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 47, No 8 (1999) J. Zemann (red.) — Energievorräte und mineralische Rohstoffe: Wie lange noch? Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 47, No 6 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstract
Franz Kockel
 
Vol 41, No 12 (1993) Jacek Wojciech Szymanko 1937-1993 Abstract
Stanisław Dąbrowski, Czesław Nowakowski
 
Vol 65, No 1 (2017) Jach R., Rychliński T. & Uchman A. (red.) – Skały osadowe Tatr. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 12 (2002) Jadwidze Dembowskiej z okazji 85-lecia Abstract
Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 9 (1992) Jadwiga Raniecka-Bobrowska 1904 -1990 Abstract
I. Grabowska
 
Vol 42, No 8 (1994) Jadwiga Święcka-Pawliszyn (1929 - 1944) Abstract
Ryszard Białostocki
 
Vol 36, No 12 (1988) Jagodzin 1 - najgłębszy otwór wiertniczy w depresji północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz, Kazimierz Dyjaczyński
 
Vol 55, No 9 (2007) Jak doszło do odkrycia złoża Wielkiej Polskiej Miedzi Abstract   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 27, No 7 (1979) Jak powstała Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:30 000 Abstract
Maria Bac-Moszaszwili, Jan Burchart, Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Jak żona Cezara ... Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 2 (2016) Jaką klasyfikację gruntów powinniśmy stosować w Polsce po przyjęciu normy Eurokod 7? Abstract   PDF (Polish)
Waldemar St. Szajna
 
Vol 40, No 8 (1992) Jaki będzie nowy podział systemu karbońskiego? Abstract
Zdzisław Bełka
 
Vol 45, No 4 (1997) Jaki rodzaj piór mogły mieć dinozaury, wnioskując z wczesnojurajskiego materiału ichnologicznego z Massachusetts (USA)? Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 61, No 6 (2013) Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych? Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 52, No 4 (2004) Jakie cechy składu petrograficznego żwirów glin lodowcowych mogą być przydatne w litostratygrafii? Abstract   PDF
Ryszard Zabielski
 
Vol 57, No 11 (2009) Jakie są możliwości geofizyki stosowanej? Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 43, No 9 (1995) Jakie zapotrzebowanie na młodą kadrę geologiczną będzie w Polsce do roku 2005? Abstract
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Jakość gruntów na terenach poprzemysłowych w dolinie środkowej Odry Abstract   PDF
Krystyna Dzidowska
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Jakość wód podziemnych w obszarze projektowanego ujęcia w Wojkowicach (trias, GZWP Bytom) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Krzysztof Jóźwiak, Sylwester Sadowski, Sławomir Wesołowski
 
Vol 64, No 6 (2016) Jakość wód podziemnych w strefie dopływu wód do ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna” w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Karwik, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski, Anna Szelewicka
 
Vol 51, No 11 (2003) Jakość wód rzecznych zlewni Dzierżąznej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Burchard, Urszula Hereźniak-Radecka, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Jakość wód źródlanych okolic Horyńca Zdroju na tle źródeł południowej strefy krawędziowej Roztocza Abstract   PDF
Bronisław Janiec, Ewa Wawerska
 
Vol 28, No 6 (1980) Jakość zwykłych wód podziemnych w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 53, No 11 (2005) Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej Abstract   PDF
Wojciech Smolarek, Michał Kopeć, Mariusz Rzętała
 
Vol 10, No 7 (1962) Jakościowe oznaczanie bituminów metodą wyciągów kapilarnych Abstract
Krystyna Szpanier
 
Vol 44, No 3 (1996) Jan Andrzej Czubek (1935-1995) Abstract
Urszula Woźnicka, Andrzej Zuber
 
Vol 19, No 12 (1971) Jan Czarnocki współzałożycieI i dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 57, No 10 (2009) Jan Filip Breynius (1680–1764) — zapomniany pionier paleontologii w Rzeczypospolitej Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, RadosŁaw Tarkowski
 
Vol 30, No 10 (1982) Jan Jaśkiewicz i jego rola w dziejach nauk geologicznych w Polsce Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Jan Kicuła (1927 -1992) Abstract
M. J.
 
Vol 41, No 9 (1993) Jan Rudnicki (1934 - 1992) Abstract
Jerzy Głazek, Teresa Madeyska
 
Vol 7, No 12 (1959) Jan Samsonowicz Abstract
Henryk Makowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Jan Samsonowicz (w rocznicę 100-lecia urodzin) Abstract
Henryk Makowski
 
Vol 55, No 9 (2007) Jan Wyżykowski — człowiek Wielkiej Miedzi Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 58, No 8 (2010) Janina Joanna Morgiel 1927–2010 Abstract   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 51, No 5 (2003) Janina Łyczewska 1913-2003 Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 17, No 11 (1969) Jarosyt hydroniowy Abstract
Jan Kubisz
 
Vol 19, No 11 (1971) Jarosyty w serii iłów poznańskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 52, No 12 (2004) Jaskinia szczelinowa Diabla Dziura w Bukowcu (Pogórze Rożnowskie, Karpaty zewnętrzne) jako inicjalne stadium rozwoju głębokich osuwisk w Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Włodzimierz Margielewski, Jan Urban
 
Vol 11, No 1 (1963) Jaskinie i speleologia na Węgrzech Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 49, No 12 (2001) Jaskinie lawowe - zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Michał Gradziński, Renata Jach
 
Vol 59, No 10 (2011) Jaskinie Polski – nowy internetowy serwis Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Grodzicki, Ewa Machalska
 
Vol 46, No 7 (1997) Jaskinie regionu świętokrzyskiego i ich ochrona Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban, Jacek Gubała, Andrzej Kasza
 
Vol 51, No 1 (2003) Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban, Jacek Gubała, Andrzej Kasza
 
Vol 25, No 5 (1977) Jaspisy z miejscowości Świerki koło Nowej Rudy na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Maciej Pawlikowski
 
Vol 66, No 4 (2018) J.B. MIECZNIK – O losach polskich geologów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 44, No 10 (1996) J.C. Davis - Statistics and Data Analysis in Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 7 (1997) J.E. Kaczmarek - Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1920-1958) Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 12, No 2 (1964) Jednootworowe metody izotopowe i elektryczne wyznaczania kierunku przepływu wód gruntowych Abstract   PDF (Polish)
Marian Borowczyk, Czesław Królikowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach Abstract   PDF (Polish)
Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Rafał Kucharski
 
Vol 15, No 3 (1967) Jedność i różnorodność nauk geologiczmych w świetle teorii prognoz Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 54, No 2 (2006) Jednostka Nižnej pienińskiego pasa skałkowego—nowy pogląd na stratygrafię i pozycję paleogeograficzną Abstract   PDF
Štefan Józsa, Roman Aubrecht
 
Vol 34, No 5 (1986) Jednostki allostratygraficzne - propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 11, No 1 (1963) Jednostki geologiczne Polski Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 36, No 1 (1988) Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 3 (1988) Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie Wyżyny Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 3 (1988) Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr - komentarz krytyczny Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 8 (2001) Jednostki strukturalne Karpat zewnętrznych między Sołą a Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko
 
Vol 41, No 6 (1993) Jednostki tektoniczne metamorfiku strzelińskiego w świetle nowej analizy strukturalnej (Dolny Śląsk) Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Jednowymiarowe modelowania reologii litosfery - wprowadzenie do metody Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Marcin Dąbrowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Jerzy Bogumił Pusch prekursorem ochrony geologicznych stanowisk dokumentacyjnych Abstract
Jerzy Gągol, Jan Urban
 
Vol 42, No 8 (1994) Jerzy Hammer (1923 - 1994) Abstract
Juliusz Mróz
 
Vol 41, No 9 (1993) Jerzy Jaros (1925 -1992) Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 3 (1995) Jerzy Jerzmański (1927 -1994) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 6 (1993) Jerzy Kanasiewicz (1934 - 1992) Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 6 (2002) Jerzy Kotowski 1936­2001 Abstract
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński
 
Vol 41, No 7 (1993) Jerzy Woiński (1929 - 1992) Abstract
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 35, No 7 (1987) Jeszcze o genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło, Paweł M. Leśniak
 
Vol 48, No 12 (2000) Jeszcze o geoinformatyce w Polsce (na marginesie art. J. Michalaka) Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 3, No 10 (1955) Jeszcze o organizacji przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Jan Borowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Jeszcze o sapropelitach karbońskich w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 2, No 6 (1954) JESZCZE O SŁOWNIKU GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 43, No 1 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 12 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) - dyskusja Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 43, No 12 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) - odpowiedź Abstract
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 33, No 10 (1985) Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach (artykuł dyskusyjny), cz. I Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 11 (1985) Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach, cz. II Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 10 (1985) Jeszcze raz o strukturach kolistych: identyfikacja, interpretacja oraz aspekty praktyczne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 63, No 11 (2015) Jeszcze raz o terranach w Polsce i ich wędrówce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 56, No 6 (2008) Jeszcze raz w sprawie wieku tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 11, No 10 (1963) Jeszcze w sprawie Miedzianej Góry i regionalnych koncepcji poszukiwań rud metali w Górach świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Jeszcze w sprawie poszukiwań rud metali Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 54, No 1 (2006) Jeziora i torfowiska w Dolinie Suchej Wody w Tatrach i ich geneza wytopiskowa Abstract   PDF
Magda Derkacz
 
Vol 68, No 1 (2020) Jeziora Parku Narodowego Pojezierze Smoleńskie (Rosja) Abstract   PDF
Robert Skrzypczak
 
Vol 48, No 4 (2000) Jeziorno-bagienne osady organiczne interstadiału prewarciańskiego w odsłonięciach kopalni „Bełchatów” Abstract   PDF (Polish)
Zofia Balwierz, Jan Goździk
 
Vol 48, No 1 (2000) Jeziorny charakter obniżenia węgrowskiego w interglacjale eemskim Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Bruj, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 61, No 3 (2013) Jezioro Hańcza – wstępne wyniki geologicznej interpretacji obrazów sonarowych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Andrzej Ber, Joanna Szpygiel, Paweł Szpygiel
 
Vol 44, No 4 (1996) J.F.H. Thompson - Magmas, Fluids and Ore Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) J.F.M. Clark (ed.) - BSHS Monographs Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 9 (2003) J.G. Maund & M. Eddleston — Zagrożenia geologiczne w inżynierii geologicznej Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 44, No 1 (1996) J.G. Stone, P.G. Dunn - Ore Reserve Estimates in the Real World Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) J.H. Lipps (ed.) - Fossil Prokaryotes and Protists Abstract
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 48, No 3 (2000) J.J. Małecki - Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 54, No 10 (2006) J.J. MAŁECKI (red.), M. NAWALANY, S. WITCZAK & T. GRUSZCZYÑSKI — Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. Abstract   PDF
Ewa Liszkowska
 
Vol 8, No 7 (1960) Jodometryczne oznaczanie siarki w węglu Abstract
Ryszard Szwermer, Robert Borowy
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Jon chlorkowy w wodach porowych osadów dennych Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Halina Jankowska, Jerzy Bolałek
 
Vol 42, No 8 (1994) Jost Wiedmann (1931 - 1993) Abstract
Ryszard Marcinowski
 
Vol 40, No 6 (1992) Józef Bażyński - Mapa sozologiczna - artykuł dyskusyjny Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 40, No 12 (1992) Józef Eugeniusz Baranowski Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 47, No 2 (1999) Józef Poborski 1912-1998 Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 47, No 3 (1999) Józef Porzycki 1932-1998 Abstract
Albin Zdanowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstract
Zbigniew Frankowski, Andrzej Sadurski
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstract
Bogdan Ney
 
Vol 56, No 5 (2008) Józef Siemiradzki (1858–1933)—geolog niezwykły Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Leszek Marks, Halina Urban
 
Vol 49, No 2 (2001) Józef Zbigniew Deczkowski 1926–2000 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 6, No 6 (1958) Józef Zwierzycki Abstract
Michał Różycki
 
Vol 48, No 4 (2000) J.R. Craig, D.J. Vaughan & B.J. Skinner - Resources of the Earth Origin, Use and Environmental Impact Abstract
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 6 (2000) J.R. Craig, D.J. Vaughan & B.J. Skinner — Resources of the Earth. Origin, Use and Environmental Impact Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Jubileusz 300 lat wrocławskiej Alma Mater — reminiscencje geologów: historia, geologia, kamień Abstract
Andrzej Grodzicki, Grażyna Kryza, Ryszard Kryza, Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Jubileusz 30-lecia Oddziału Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie - Pułtusk, 17-18.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 7 (1972) Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Dr inż. R. Krajewskiego Abstract
A. Białaczewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Jubileusz 40-lecia Technikum Geologicznego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 6 (2001) Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Jurkiewicza Abstract
Zbigniew Kowalczewski, Bolesław J. Kowalski
 
Vol 49, No 11 (2001) Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka Abstract
Tadeusz Słomka
 
Vol 52, No 6 (2004) Jubileusz 50-lecia pracy oraz 70-lecia urodzin Profesora Bohdana Kozerskiego Abstract
Małgorzata Pruszkowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Kaja Pietsch
 
Vol 51, No 1 (2003) Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Witold Chmielewski, Piotr Roniewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Jubileusz 75-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica - Kraków, 16 -17.06.1994 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego i 30-lecia działalności Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego w Szczecinie (24.05.1994) Abstract
Michalina Ruszała
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Oddziale Świętokrzyskim w Kielcach (16.11.1994) Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 53, No 6 (2005) Jubileusz 75-lecia Profesora Stefana Witolda Alexandrowicza Abstract   PDF
Marek Krąpiec
 
Vol 52, No 5 (2004) Jubileusz 80-lecia mgr. inż. Eugeniusza Cieśli Abstract
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Jubileusz 90-lecia profesora Władysława Pożaryskiego Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 90-lecia urodzin doc. dr Jadwigi Burtan Abstract
Danuta Poprawa, Antoni Wójcik
 
Vol 55, No 11 (2007) Jubileusz Patrona Muzeum Ziemi Lubińskiej Siedziba Biura Zarządu KGHM, Lubin, 26–28.09.2007 Abstract   PDF
Marek Rippel
 
Vol 51, No 6 (2003) Jubileusz pięćdziesięciolecia Przeglądu Geologicznego - Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 17, No 10 (1969) Jubileusz Prof. Dr Walerego Goetla Abstract
J. Kostecki
 
Vol 25, No 11 (1977) Jubileusz Prof. Stefana Zbigniewa Różyckiego i Międzynarodowe Sympozjum Czwartorzędowe Abstract
Leszek Lindner, Janina Nunberg-Witkowska
 
Vol 54, No 6 (2006) Jubileusz Profesora Andrzeja Grodzickiego Abstract   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 25, No 6 (1977) Jubileusz Profesora Antoniego Łaszkiewicza Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 4 (2003) Jubileusz Profesora Wiesława Heflika - Abstract
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tadeusz Ratajczak
 
Vol 47, No 2 (1999) Jubileuszowa sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Porto, Portugalia, 21-26.09.1998 Abstract
Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 52, No 7 (2004) Jubileuszowa sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU — Kraków, 16.01.2004 Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 27, No 10 (1979) Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 60-lecia działalności Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Słowańska
 
Vol 47, No 6 (1999) Jubileuszowa XXV Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich - Kielce, 27 - 28.03.1999 Abstract
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 58, No 3 (2010) Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych Szklarska Poręba, 5–7.11.2009 Abstract   PDF
Stefan Cacoń, Witold Zuchiewicz
 
Vol 51, No 8 (2003) Jubileuszowe posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 4 (2001) Jubileuszowe uroczystości 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 27, No 1 (1979) Jubileuszowy 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstract
Józef Oberc
 
Vol 20, No 1 (1972) Jubileuszowy XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Rafał Unrug
 
Vol 9, No 12 (1961) Julian Tokarski Abstract
M. Turnau-Morawska
 
Vol 36, No 12 (1988) Jura Alp Południowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 3, No 9 (1955) Jura i kreda środkowa okolic Gościeradowa Abstract   PDF (Polish)
Janusz Uberna
 
Vol 23, No 11 (1975) Jura środkowa niecki miechowskiej SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Giżejewska
 
Vol 55, No 3 (2007) Jurajskie dziedzictwo geologiczne Litwy i Polski Abstract   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Apolinaris Nicius, Jonas Satkunas
 
Vol 34, No 6 (1986) Jurajskie konkrecje żelaziste-manganowe w sukcesji czorsztyńskiej (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zydorowicz, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Jurajskie złoże antracytu w Myn-tou-gpu Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Jurassica II - Konferencja Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Starachowice, 27-29.09.2001 Abstract
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 42, No 8 (1994) J.W. Dewey, I.G. Gass, G.B. Curry, N.B.W. Harris, A.M.C. Sengor (red.) - Allochthonous terranes Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 12 (2002) J.W. Schopf - Kolebka życia. O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) J.Y.Chen - Book of Abstracts Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 5 (2002) K. & K. Maciejakowie - Złoto. Vademecum poszukiwacza Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 10 (1995) K. Bell, J. Keller (eds) - Carbonate Volcanism Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 45, No 6 (1997) K. Bińka,J. Dzierżek (red.), K. Grzybowski, U. Jarosińska, Z. Lamparski, L. Lindner & L. Marks - Rzeźba i osady czwartorzędu Polski Środkowej. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geomorfologii i geologii czwartorzędu Abstract
Tomasz Zieliński
 
Vol 42, No 9 (1994) K. Kasprzak, J. Skoczylas - Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej. Historia i współczesność Abstract
Leonard Jochemczyk
 
Vol 54, No 12 (2006) K. KOPCZYŃSKI & J. SKOCZYLAS — Kamień w religii, kulturze i sztuce. Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 58, No 2 (2010) K. PROBIERZ & B. BORÓWKA— Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 56, No 2 (2008) K. PROBIERZ & P. STRZAŁKOWSKI (red.) — Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 61, No 9 (2013) K. PROBIERZ, M. MARCISZ & A. SOBOLEWSKI – Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 58, No 10 (2010) K. PROBIERZ – Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 8 (2003) K. Probierz — Górnictwo na cenzurowanym Abstract
Witold. C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 51, No 11 (2003) K. Smith — Environmental Hazards. Assesing risk and reducing disaster Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 43, No 8 (1995) K. Smulikowski - Droga po kamieniach. Wspomnienia Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 56, No 1 (2008) K. SZAMAŁEK — Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 2 (2001) K. Tobolski - Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) K. Tobolski - Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 55, No 6 (2007) K. TOBOLSKI — Torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. Abstract   PDF
Sławomir Żurek
 
Vol 44, No 3 (1996) K. von Gehlen, D.D. Klemm - Mineral deposits of the Erzgebirge/KrusneHory Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) K. Wyrwicka,R. Wyrwicki- Waloryzacja złóż kopalin ilastych w Polsce (z mapą 1 : 750000) Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 51, No 3 (2003) Kadm na przełomie XX i xxi wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 13, No 4 (1965) Kadra geologiczna w Polsce Abstract
Bolesław Bursztyn
 
Vol 19, No 7 (1971) Kadrowy aspekt rozwoju hydrogeologii Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 44, No 8 (1996) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy lito stratygrafii triasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Thomas Topulos
 
Vol 45, No 4 (1997) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Andrzej Iwanow
 
Vol 45, No 4 (1997) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - replika Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Thomas Topulos
 
Vol 49, No 4 (2001) Kalcyfiry forsterytowe z Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Ewa Koszowska
 
Vol 24, No 11 (1976) Kalcyfiry w otworze wiertniczym w Zawierciu Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 53, No 9 (2005) Kalcytowa mineralizacja żyłowa i jej związek z mineralizacją kruszcową w obrębie łupka miedzionośnego z kopalni „Lubin” Abstract   PDF
Ewa Gawęcka
 
Vol 46, No 5 (1998) Kalcytowe pseudomorfozy po siarczanach z warstw terebratulowych Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch, Tomasz Wojaczyk
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Kaledonidy i waryscydy Sudetów Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Don
 
Vol 38, No 1 (1990) Kaledonidy środkowej Europy - orogenem przesuwczym złożonym z terranów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 4, No 3 (1956) Kaledonidy sudeckie i ich waryscyjska przebudowa Abstract   PDF (Polish)
Henryk Teisseyre
 
Vol 42, No 11 (1994) Kaledońskie krakowidy jako górotwór transpresyjny Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 59, No 3 (2011) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Ciekawostki geologiczne Druskiennik (Druskininkai) Abstract   PDF
Marek Graniczny, Jonas Satkunas, Gediminas Motuza, Zbigniew Kowalski, Halina Urban, Jolanta Čyžienë
 
Vol 58, No 7 (2010) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Drapieżne jeżowce a ewolucja liliowców czyli preludium mezozoicznej rewolucji morskiej Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 59, No 8 (2011) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Fascynująca geologia Tanzanii Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Waldemar Gogołek, Izabela Ploch, Halina Urban
 
Vol 57, No 8 (2009) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Geologia piwa Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 58, No 5 (2010) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Groningen— największe złoże gazu ziemnego w Europie Abstract   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 58, No 1 (2010) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Jezuici a geomagnetyzm Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 59, No 2 (2011) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Konkrecje hiatusowe – charakterystyka i wykorzystanie Abstract   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 57, No 5 (2009) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Olympus Mons—Marsjański Olimp Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 60, No 8 (2012) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Ratujmy groby geologów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 57, No 3 (2009) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Szacowanie wielkości zasobów nieodkrytych złóż ropy i gazu na północ od koła podbiegunowego Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 59, No 5 (2011) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Służba geologiczna Rosji – wczoraj i dziś Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 59, No 10 (2011) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Unikalne właściwości wód leczniczych Solca Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Lesław Skrzypczyk, Halina Urban
 
Vol 57, No 2 (2009) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Wędrujące kamienie plai Racetrack Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 57, No 7 (2009) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Złoże węglowodorów Cantarell i jego związek z wyginięciem dinozaurów Abstract   PDF
Paweł Lis
 
3501 - 3750 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>