Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 61, No 4 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry – Kraków, 10–15.02.2013 Abstract   PDF (Polish)
Irena Wysocka, Irena Jaroń
 
Vol 66, No 12 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9. Międzynarodowe Warsztaty SHRIMP na temat zastosowania wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej Ochang i Gyeongju, Korea Południowa, 10–15.09.2018 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szopa, Monika A. Kusiak, Daniel J. Dunkley, Piotr Król
 
Vol 64, No 10 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9th Geosymposium of Young Researches "Silesia 2016" Kroczyce, 31.08–02.09.2016 Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Skreczko, Kinga Mazurek, Dorota Środek, Michał Glazer
 
Vol 59, No 5 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Gliwice, 22–26.11.2010 Abstract   PDF (Polish)
Iwona Jonczy, Łukasz Gawor
 
Vol 63, No 4 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej Dublin, 28–30.01.2015 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 62, No 9 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej –Wilno, 3–6.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 60, No 10 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Geoshale 2012 – konferencja naukowa poświęcona osadom drobnoziarnistym –Warszawa, 14–16.05.2012 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Lis, Michał Krobicki, Anna Bagińska
 
Vol 63, No 2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Michał Kuszyk, Rafał Szkop
 
Vol 63, No 9 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Sympozjum Geoparków w Arequipa – Peru, 14–17.07.2015 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 64, No 8 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Warsztaty naukowe pt. „Dziedzictwo i historia górnictwa” Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 59, No 10 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów Złoty Potok, 10–12.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 59, No 6 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Polski Kongres Górniczy Gliwice, Kraków, Zakopane, IX 2010 Abstract   PDF (Polish)
Marian Dolipski
 
Vol 61, No 8 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja Naukowa Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka – Gdynia, 8–10.05.2013 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska
 
Vol 62, No 8 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja ShaleScience, Centrum Nauki Kopernik –Warszawa, 9–10.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 60, No 6 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Konferencja Naukowa z cyklu Młodzi w Paleontologii – co nowego w paleontologii w Polsce? – Sopot, 19–20.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borszcz, Magdalena Łącka
 
Vol 61, No 10 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych” – Lublin–Chełm, 5–7.06.2013 Abstract   PDF (Polish)
Filip Duszyński
 
Vol 59, No 8 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IX Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Kraków, 24–25.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Jerzy Zasadni
 
Vol 62, No 11 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja GeoShale 2014 i jej znaczenie dla debaty o gazie z łupków – Warszawa, 24–26.09.2014 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 65, No 11/3 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017 Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka, Jörg Grunert
 
Vol 63, No 1 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja surowcowa pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” –Warszawa, 19.11.2014 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik
 
Vol 61, No 1 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Polski gaz ziemny 2020 – prawo, perspektywy, podatki Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25–28.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 67, No 1 (2019) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Kongres Surowcowy, 20–23.11.2018 Rytro Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek, Krzysztof Galos
 
Vol 60, No 2 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Żagań, 23–25.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz, Adam Ihnatowicz, Stefan Cwojdziński
 
Vol 60, No 1 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna Kulczycka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE O polskich łupkach w Brukseli – konferencja „Unconventional hydrocarbons – the Polish experience in the European dimension” Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 66, No 2 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Polityka Surowcowa Państwa Więcej konkretów, mniej papierologii – postulują przedsiębiorcy Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 63, No 12/2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Siódme Międzynarodowe Sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów granitowych – Książ, 17–21.06.2015 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa
 
Vol 59, No 11 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE TAPHOS 2011 Tybinga, Niemcy, 14–17.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borszcz, Barbara Studencka
 
Vol 60, No 4 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne Zakopane, 13–16.10.2011 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz
 
Vol 65, No 6 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Ploch, Adam Kozłowski, Aleksander Kowalski, Jurand Wojewoda
 
Vol 62, No 7 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014 Abstract   PDF (Polish)
Marcin Żarski, Kamilla Pawłowska, Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Nina Kowalik, Alina Krzemińska, Sylwia Wędzicha
 
Vol 61, No 12 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki – wnioski z międzynarodowej konferencji w Londynie, 26–29.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 60, No 7 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Konferencja z cyklu Kopaliny Towarzyszące i Złoża Antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Ślusarczyk, Marek Waldemar Jończyk
 
Vol 61, No 11/2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2013 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 63, No 11 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2015 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 59, No 9 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie, ochrona złóż kopalin i problemy ochrony środowiska Międzyzdroje, 8–10.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 61, No 2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Kraków–Wieliczka, 11–13.10.2012 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Kortas
 
Vol 47, No 2 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 47, No 8 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 6 (2019) Koniec wydobycia węgla w Europie Zachodniej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 5 (1997) Konieczność i możliwości wykorzystania odpadów przy budowie autostrad Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 49, No 10 (2001) Koniunktura na platynowce - nowe inwestycje geologiczne i górnicze Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 24, No 10 (1976) Konkrecja związana z kanalikami robaka z fliszu karpackiego okolic Żywca Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Konkrecje w piaskowcach (P1) białego spągowca okolic Lubina Abstract   PDF (Polish)
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 49, No 9 (2001) Konkurs 2001: Odyseja Ziemska - obchody Dni Ziemi w Oddziale Górnośląskim PIG Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 43, No 5 (1995) Konkurs na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Konsolidacja gruntów organicznych przy wykorzystaniu drenażu pionowego w kontekście bezwymiarowego czynnika czasu konsolidacji na przykładzie inwestycji drogowej Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Białobrzeski
 
Vol 50, No 11 (2002) Konstanty Karaczun 1923–2002 Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 6, No 1 (1958) Konstanty Tołwiński - nestor geologów polskich Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 61, No 1 (2013) Konstrukcja i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym – na przykładzie programu Phreeqc Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 45, No 4 (1997) Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Zagożdżon, Paweł Zagożdżon
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola jakości analizy jako podstawa wiarygodności wyników Abstract   PDF (Polish)
Piotr Pasławski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola zawartości rtęci w wodach i ściekach oczyszczonych. Wybór metody - CV-AAS czy GF-AAS? Abstract   PDF (Polish)
Zofia Kowalewska
 
Vol 47, No 4 (1999) Kontrowersje wokół przyczyn wielkich katastrof ekologicznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 22, No 9 (1974) Konturowanie automatyczne Abstract   PDF (Polish)
Jacek Owczarczyk
 
Vol 38, No 9 (1990) Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Konwencja i Targi PDAC - Toronto, Kanada, 08-11.03.1998 Abstract
Barbara Żbikowska, Eligiusz Balcerzak
 
Vol 45, No 5 (1997) Konwencja i targi PDAC w Toronto - Toronto, Kanada, 09-12.03.1997 Abstract
Mirosława Pietras, Barbara Żbikowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Koordynacja Informacji o Środowisku Przyrodniczym Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Koordynacja ogólnobranżowa w zakresie działalności hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Kopaliny towarzyszące Abstract
Marek Nieć
 
Vol 40, No 10 (1992) Kopaliny towarzyszące złożu węgla brunatnego Bełchatów - uwarunkowania odzysku i możliwości gospodarczego wykorzystania Abstract
Wojciech Wiśniewski
 
Vol 8, No 7 (1960) Kopaliny użyteczne Białorusi Abstract
K. I. Łukaszou, Z. A. Garelik, U. U. Stecko
 
Vol 23, No 8 (1975) Kopaliny użyteczne Egiptu Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 24, No 9 (1976) Kopaliny użyteczne Ekwadoru Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 23, No 10 (1975) Kopaliny użyteczne Libii Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 23, No 3 (1975) Kopaliny użyteczne Sudanu Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 38, No 10 (1990) Kopalna dolina rzeczna z interglacjału mazowieckiego (?) w rejonie Zuzeli – Małkini - Czyżewa w świetle nowych profilów geologicznych Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 13, No 2 (1965) Kopalne algi w lessach Abstract
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Kopalne osady aluwialne rzeki roztokowej z okresu interglacjału lubelskiego między Włocławkiem a Ciechocinkiem Abstract   PDF (Polish)
Janusz W. Jeziorski
 
Vol 7, No 3 (1959) Kopalnia Annopol zjawiska krasu wgłębnego na fałdzie Rachowa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Kopalnia rud cynku i ołowiu Pomorzany skończyła 40 lat – jak długo jeszcze wystarczy jej zasobów? Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Ryszard Wnuk
 
Vol 13, No 6 (1965) Kopalnia siarki w Piasecznie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski, Katarzyna Pawłowska, Bolesław Kubica
 
Vol 51, No 7 (2003) Kopalny lód lodowcowy w Tatrach? Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba
 
Vol 24, No 8 (1976) Kopalny profil wietrzeniowy wapieni i margli górnojurajskich (dolnokimeryjskich) sprzed transgresji albskiej z Ożarowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 10, No 12 (1962) Koperty ciśnień w otworze Magnuszew Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 64, No 10 (2016) Kopuła orlicko-śnieżnicka w świetle rozważań tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 5 (1995) Kopułowate struktury w badeńskich gipsach Naddniestrza Abstract
Igor Igorowicz Turczynow, Wiaczesław Mikołaewicz Andrijczuk
 
Vol 24, No 6 (1976) Kordyliery Karpat Zachodnich w świetle tektoniki płyt litosfery Abstract   PDF (Polish)
Wacław Józef Sikora
 
Vol 26, No 5 (1978) Korelacja anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera z miąższością skorupy ziemskiej określoną na podstawie głębokich sondowań sejsmicznych na obszarze Polski wzdłuż profilów VII oraz M-7, LT-2 Abstract   PDF (Polish)
Teresa Grabowska, Maria Raczyńska
 
Vol 42, No 9 (1994) Korelacja chronostratygraficzna lessów Polski Południowej i Ukrainy Północno-Zachodniej Abstract
Henryk Maruszczak
 
Vol 23, No 12 (1975) Korelacja dolomitów kruszconośnych w przekrojach otworów wiertniczych rej. Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Pomykała
 
Vol 29, No 10 (1981) Korelacja geofizyczna utworów kredy we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na południowym Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 37, No 4 (1989) Korelacja i analiza czynnikowa cech geochemicznych tzw. czarnych łupków w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Koszela
 
Vol 24, No 8 (1976) Korelacja jednostek litostratygraficznych wapienia muszlowego Gór Świętokrzyskich i Śląska oraz ich pozycja chronostratygraficzna Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer, Krystyna Zawidzka
 
Vol 42, No 9 (1994) Korelacja litogeofizyczna badeńskich osadów chemicznych zapadliska przedkarpackiego Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 50, No 12 (2002) Korelacja pomiędzy poziomami akritarchowymi i trylobitowymi w górnym kambrze Gór Świętokrzyskich - wstępne dane Abstract   PDF (Polish)
Anna Żylińska, Zbigniew Szczepanik
 
Vol 9, No 5 (1961) Korelacja pozycji stratygraficznej lessów i ich własności inżyniersko-geologiczne w profilu Gołębic Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska
 
Vol 13, No 4 (1965) Korelacja profilów triasu i dolnej jury w NE Polsce i na Litwie Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 9, No 12 (1961) Korelacja środkowego bononu Tomaszowa Mazowieckiego i Antoninowa Abstract
Jan Kutek
 
Vol 30, No 5 (1982) Korelacja stratygraficzna kambru syneklizy perybałtyckiej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Lendzion
 
Vol 33, No 2 (1985) Korelacje wskaźników obtoczenia ziarn kwarcu uzyskanych metodami graniformametrii mechanicznej i projekcji fotograficznej Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Jezierski, Wojciech Szwajgier
 
Vol 44, No 3 (1996) Korzyści z łączenia GIS i RDBMS Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 44, No 11 (1996) Korzyści złączenia GIS i relacyjnych baz danych (dyskusji cd.) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Chybiorz
 
Vol 46, No 12 (1998) Korzystanie z komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Marek Fert
 
Vol 23, No 4 (1975) Kości Cervus elaphus L i n . z doliny Neru Abstract   PDF (Polish)
Helena Hurcewicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Koszty badań inżyniersko-geologicznych w gospodarce wodnej Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 44, No 1 (1996) Kotlina Orawsko-Nowotarska jako perspektywiczny zbiornik wód. zwykłych w deficytowym regionie Karpat Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 30, No 4 (1982) Kotły eworsyjne na pustyni Gobi Abstract
Jerzy Kotowski, Ireneusz Wróbel
 
Vol 19, No 7 (1971) Koło Ziemi Lubuskiej PTG Abstract
Emilia Jamkowa, Tadeusz Dzioba
 
Vol 3, No 9 (1955) Kra jurajska spod Łukowa w świetle prac wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 44, No 6 (1996) Kra(?) osadów eoceńskich pod Werblinią k. Pucka Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 2, No 8 (1954) KRA TRZECIORZĘDU W UTWORACH PLEJSTOCENU W POZNANIU NA GARBARACH Abstract   PDF (Polish)
Feliks Różycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Krąg megalityczny Stonehenge Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 11 (1982) Krajowa baza kopalin a problem importu i eksportu surowców mineralnych Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tIe "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" wg stanu na 31.12.1991 r. Część I Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31.12.1991". Część III Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1991 r.". Część II - Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Krajowa baza surowców mineralnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1992 r." Abstract
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 34, No 1 (1986) Krajowa konferencja Geologiczna Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 5 (1993) Krajowa konferencja "Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli" 5 - 6 listopada 1992 r. Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Krajowa Konferencja Woda dla rolnictwa - Tuczno, 25-27.05.1994 Abstract
Stanisław Chuchro
 
Vol 44, No 7 (1996) Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET –POLSKA Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 24, No 3 (1976) Krajowe naturalne surowce jubilersko-ozdobne Abstract
Michał Sachanbiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Krajowe seminarium sedymentologiczne nt. Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach de pozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym - Poznań, 31 sierpnia-2 września 1992 r. Abstract
G. Czapowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Krajowe surowce do produkcji ziem bielących Abstract   PDF (Polish)
Jan Nowacki, Barbara Ciechomska
 
Vol 2, No 6 (1954) KRAJOWE SUROWCE DO WYTWARZANIA FARB MINERALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 12, No 5 (1964) Krajowe surowce ilaste Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Tokarski
 
Vol 13, No 12 (1965) Krajowe surowce kaolinowe Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Polesiński
 
Vol 50, No 12 (2002) Krajowy Plan Gospodarki Opadami Komunalnymi Abstract   PDF (Polish)
Lidia Sieja
 
Vol 30, No 11 (1982) Krakowidy jako górotwór kaledoński Abstract   PDF (Polish)
Czesław Haranczyk
 
Vol 26, No 6 (1978) Krakowska paleozoiczna prowincja tellurkowa Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 35, No 3 (1987) Kras i ślady robót górniczych na Górze Milechowskiej k. Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Kowalczewski, Mieczysław Studencki
 
Vol 12, No 4 (1964) Kras na wyspie Wolin Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 27, No 7 (1979) Kras tatrzański Abstract
Jerzy Głazek, Jerzy Grodzicki, Jan Rudnicki, Zbigniew Wójcik
 
Vol 24, No 7 (1976) Krater meteorytowy w dnie Jeziora Bodeńskiego? Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 33, No 4 (1985) Krawędź platformy węglanowej dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 7, No 6 (1959) kreda górna w wierceniu oporowym Ostrów Mazowiecka IG I Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Lendzion
 
Vol 10, No 3 (1962) Kreda i kręgowce kredowe Mongolii Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 9, No 6 (1961) Kreda i trzeciorzęd południowych Czech Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 35, No 3 (1987) Kreda jeziorna wskaźnikiem rozpoczęcia holoceńskiej wymiany wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Petelski, Andrzej Sadurski
 
Vol 21, No 4 (1973) Kreda opolska – problematyka stratygraficzna i złożowa Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 7, No 12 (1959) Kreda pisząca z okolic Kolna Małyszówki Abstract
Zygmunt Gil
 
Vol 25, No 2 (1977) Kreda w okolicy Kraśnika - Zakrzewa rena podstawie głębokich otworów wiertniczych) Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 37, No 1 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 1 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 4 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 5 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 6 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 7 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 8 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 9 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 10 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 11 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 1 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 2 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 3 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 4 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 5 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 6 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 7 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 10 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 11 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 1 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 3 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 4 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 5 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 6 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 7 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 8 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 11 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 1 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 2 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 3 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 4 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 5 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 6 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 7 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 8 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 9 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 10 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 11 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 1 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 2 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 3 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 4 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 6 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 7 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 10 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 11 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 1 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 3 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 4 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 6 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 7 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 10 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 11 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 1 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 2 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 3 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 4 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 5 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 6 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 7 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 8 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 9 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 10 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 11 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 1 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 2 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 3 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 4 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 5 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 8 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 9 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 10 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 11 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 1 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 2 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 3 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 4 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 5 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 6 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 7 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 8 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 9 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 10 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 11 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 11 (1979) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 10 (1979) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 9 (1979) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 8 (1979) Kronika Abstract
. .
 
Vol 27, No 7 (1979) Kronika Abstract
. .
 
3501 - 3750 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>