Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 1 (2002) V Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb - Neapol, Włochy, 27.08-29.09.2001 – Abstract
Przemysław Mroczek
 
Vol 43, No 1 (1995) V Konferencja - Problemy geologii i ekologii w górnictwie podziemnym - Szczyrk, 12-14.10.1994 Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 59, No 1 (2011) V Konferencja Naukowa Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych Szczyrk, 23–25.09.2010 Abstract   PDF
Marek Pozzi
 
Vol 42, No 9 (1994) V Konferencja Sozologiczna - Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej przy ograniczeniach sozologicznych Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 7 (1994) V Konferencja Sozologiczna PTG "Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej i przy ograniczeniach sozologicznych" - Tarnobrzeg, 21 - 22.04.1994 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 4 (1999) V konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Iznota, 01–04.09.1998 Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 53, No 7 (2005) V Konferencja z cyklu Kruszywa Mineralne: Surowce — Rynek — Technologie — Jakość Szklarska Poręba, 06–08.04.2005 Abstract   PDF
Elżbieta Krystkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) V Konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Bełchatów Wawrzkowizna, 23-25.05.2001 Abstract
Tadeusz Ratajczak, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 10, No 2 (1962) V Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 14, No 6 (1966) V Kongres Techników Polskich Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 26, No 6 (1978) V Międzynarodowa Konferencja Analizy Termicznej w Kyoto (Japonia) Abstract
Ewa T. Stępkowska, Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 58, No 10 (2010) V Międzynarodowa Konferencja pt. Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry – węgiel brunatny surowcem Nadodrza Łagów, 10–11.06.2010 Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 56, No 7 (2008) V Międzynarodowa Konferencja sieci naukowej SedNet Oslo, 27–29.05.2008 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 59, No 5 (2011) V Międzynarodowe Sympozjum na temat Pegmatytów Granitowych Mendoza, Argentyna, 20–23.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Roman Różniak
 
Vol 27, No 6 (1979) V Międzynarodowe Sympozjum Solne w Hamburgu Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 8, No 4 (1960) V Międzynarodowy Sympozjon Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków w Budapeszcie i Tihanie Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 51, No 6 (2003) V. Panoš — Karsologická a speleologická terminologie. Výkladovýslovník s ekvivalentyveslovenštine a jednacíchjazycíchMezinárodníSpeleologické Unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španělština) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 59, No 9 (2011) V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych Górzno, 13–17.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Leon Andrzejewski
 
Vol 23, No 1 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 23, No 2 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 44, No 8 (1996) V seminarium z cyklu: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń - Trzebieszowice k. Kłodzka, 29-31.05.1996 Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 2 (1999) V Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Karpacz, 16-18.10.1998 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 46, No 1 (1998) V Szkoła Fizyki Minerałów - Wrocław, 26 - 28.09.1997 Abstract
Jacek Bogdański
 
Vol 25, No 6 (1977) V Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne Abstract
Andrzej Kozłowski, Łukasz Karwowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) V Zjazd Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach Abstract
Anna Żurak
 
Vol 11, No 9 (1963) V Zjazd Geologiczny w Jugosławii Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Variability of redox conditions in sea water-sediment-pore water in Gotland and Gdańsk Basins Abstract
Gunter Bublitz, Teresa Szczepańska
 
Vol 48, No 9 (2000) V.D. Balke, V. Beims, F.W. Heers, B. Hölting, R. Homrig- hausen& G. Matthess - Grundwasserereschliessung. Grundlagen - Brunnenbau - Grundwasserschutz - Wasserrecht Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 52, No 10 (2004) V.G. Kuznetsov — Evolutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 51, No 2 (2003) VI Festiwal Nauki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstract
Anna Bagińska
 
Vol 51, No 5 (2003) VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02-01.03.2003 Abstract
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 4 (1995) VI konferencja sozologiczna i I seminarium petroarcheologiczne - Poznań, 29.09.1994 Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 54, No 4 (2006) VI Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 23.11.2005 Abstract   PDF
Joanna Komorek
 
Vol 51, No 9 (2003) VI Konferencja z cyklu Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym — Kamień Śląski, 11–13.06.2003 Abstract
Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) VI Konferencja „Modelowanie przepływu wód podziemnych” Ciechocinek, 16–18.11.2014 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Stanisław Witczak
 
Vol 10, No 2 (1962) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu (INQUA) Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 9, No 7 (1961) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu Abstract
. .
 
Vol 24, No 4 (1976) VI Kongres Regionalnego Komitetu Stratygrafii Neogenu Śródziemnomorskiego (RCMNS) Abstract
Ewa Odrzywolska-Bienkowa
 
Vol 19, No 1 (1971) VI Kongres Techników Polskich Abstract
Redakcja Przeglądu Geologicznego
 
Vol 43, No 12 (1995) VI krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego, Konin, 12-14.10.1995 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 53, No 9 (2005) VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia–Herl’any 2005 Abstract   PDF
Ewa Szewczyk, Jarosław Majka, Jakub Bazarnik
 
Vol 21, No 1 (1973) VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Olomuniec 1973 r. Abstract
J. Głazek
 
Vol 12, No 4 (1964) VI Międzynarodowy Zjazd Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej w Polsce Abstract
Henryk Świdziński, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 42, No 1 (1994) VI Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne - Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 -11 września 1993 r. Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 42, No 5 (1994) VI seminarium terenowe - Korelacja stratygraficzna lessów i utworów glacjalnych Polski SE i Ukrainy NW (3 -7.10.1994) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 2 (2000) VI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Sobótka-Górka, 15 - 17.10.1999 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 1 (1964) VI światowy Kongres Naftowy Abstract
Stanisław Depowski, Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 10 (1977) VII Afrykańskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na tle geologii Nigerii Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 43, No 4 (1995) VII International Flint Symposium - Ostrowiec Świętokrzyski, 04-08.09.1995 Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 43, No 8 (1995) VII Konferencja Sozologiczna - Polkowice, 11-12.05.1995 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 14, No 1 (1966) VII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 46, No 7 (1998) VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Najnowsze osiągnięcia metodyczno-interpretacyjne w geofizyce wiertniczej - Koninki, 22-24.04.1998 Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 50, No 1 (2002) VII Międzynarodowa Konferencja Sedymentologii Fluwialnej - Lincoln, USA, 06-10.08.2001 - Abstract
Adam Ihnatowicz
 
Vol 59, No 6 (2011) VII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów, 11–13.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Jabłońska, Małgorzata Starczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) VII Międzynarodowy Kongres Speleologiczny Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 55, No 12/2 (2007) VII Ogólnopolska konferencja Neotektonika Polski Szczecin, 25–26.09.2007 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 69, No 9 (2021) VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny – słowo wstępne Abstract   PDF
Beata Kępińska, Mateusz Damrat
 
Vol 18, No 7 (1970) VII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel, Kazimierz Pękala
 
Vol 48, No 11 (2000) VII seminarium nt. Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń — Osieczany k. Myślenic, 31.05–03.06.2000 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 5 (2001) VII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Osieczany k. Krakowa, 13-15.10.2000 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 21, No 4 (1973) VII Światowy Kongres Górniczy w Bukareszcie Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 16, No 8 (1968) VII Światowy Kongres Naukowy Abstract
Julian Sokołowski, Adam Tokarski
 
Vol 23, No 12 (1975) VII Sympazjum Grupy Roboczej CMNS "Paratethys" Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 11 (1992) VII Sympozjum Glacitektoniki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) VII Sympozjum Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 46, No 2 (1998) VII ukraińsko-polskie seminarium Stratygraficzna korelacja lessów i utworów lodowcowych Ukrainy i Polski - Jezupol, Ukraina, 25-29.08.1997 Abstract
Maria Łanczont
 
Vol 68, No 2 (2020) VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze Chęciny 26–28.09.2019 Abstract   PDF
Jan Urban, Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
 
Vol 44, No 9 (1996) VIII konferencja sozologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kielce, 15 16.05.1996 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 50, No 2 (2002) VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jarnołtówek, 03-07.09.2001 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 58, No 5 (2010) VIII Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 26.11.2009 Abstract   PDF
Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska
 
Vol 16, No 4 (1968) VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 57, No 12 (2009) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie—biokumulacja–toksyczność–przeciwdziałanie Warszawa, 24–25.09.2009 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 54, No 11 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Protection and Restoration of the Environment Chania, Grecja, 03–07.07.2006. Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 46, No 1 (1998) VIII międzynarodowe spotkanie mikropaleontologów zajmujących się radiolariami (INTERRAD) - Bierville, Francja, 08-13.09.1997 Abstract
Hanna Górka, Marta Bąk
 
Vol 58, No 12 (2010) VIII Międzynarodowe Sympozjum Głowonogowe Cephalopods – Present and Past Dijon, Francja, 30.08–1.09.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 57, No 10 (2009) VIII Międzynarodowe Sympozjum Kredowe Plymouth, 6–12.09.2009 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 55, No 7 (2007) VIII Ogólnopolski i I Polsko-Litewski Konkurs Nasza Ziemia— środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem Czas mamuta Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska, Indre Virbickiene
 
Vol 40, No 11 (1992) VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
W. Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997 Abstract
Józef Górski, Ewa Liszkowska
 
Vol 20, No 5 (1972) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Jerzy Kopacz, Andrzej Skalski
 
Vol 1, No 1 (1953) VIII Plenarne posiedzenie KC PZPR Abstract   PDF
, ,
 
Vol 58, No 11 (2010) VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod hasłem Analityka dla społeczeństwa XXI wieku Kraków, 4–9.07.2010 Abstract   PDF
Jacek Retka
 
Vol 46, No 9/1 (1998) VIII seminarium polsko-ukraińskie -Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy - Warszawa i okolice, 22-27.06.1998 Abstract
Leopold Dolecki
 
Vol 19, No 6 (1971) VIII Światowy Kongres Naftowy Abstract
Jan Żytka, Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) VIII Sympozjum Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych w Munster (RFN) Abstract
Antoni Kleczkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Viviparus diJuvianus (Kunth) w osadach interglacjału mazowieckiego w Grabanowie na Podlasiu Abstract
Krzysztof M. Krupiński, Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 6 (2003) Vladimir Panoš 1922 - 2002 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 2 (1994) V.P. Wright, M. Esteban, P.L. Smart (red.) - Paleokarsts and Paleokarstic Reservoirs Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre’a — wspomnienie czeskiego geologa Abstract
Jaroslav Skacel
 
Vol 58, No 6 (2010) W barwnym świecie skał i kanionów Arizony i Utah wystawa fotografii w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 10.06–29.08.2010 Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski, Elżbieta Weron
 
Vol 51, No 10 (2003) W blasku lampy naftowej słów kilka o ekslibrisie górniczym i geologicznym Abstract
Ryszard Bandosz
 
Vol 62, No 9 (2014) W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego – wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) W cieni u TL Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 1 (1995) W. Ciężkowski, L. Poprawski, P. Limisiewicz, M. Kucharski - Butelkowane wody mineralne Polski Abstract
Jerzy Gągoł, Gertruda Herman
 
Vol 43, No 6 (1995) W dwudziestolecie śmierci Jana Wyżykowskiego Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 1 (1996) W. Gabzdyl - Geologia złóż węgla. Złożaświata Abstract
W. W. Kiriukow
 
Vol 47, No 6 (1999) W. Heflik & L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 3 (2000) W. Heflik& L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 47, No 2 (1999) W. Heidrich & T. Klein - Campus Companies. Innowatiwe Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hohschule und Unternehmen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 70, No 9 (2022) W jaki sposób struktura podłoża warunkuje rozwój osuwiska translacyjnego? Przykład osuwiska we Włodowicach w Obniżeniu Noworudzkim (Sudety Środkowe) Abstract   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 57, No 9 (2009) W. KAESS & H. KAESS (red.) — Deutsches Baederbuch, Wydanie II. Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) W. Kroker (Hrsg.) - Montantechnologie an historischen Schnittstellen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) W. Kroker (red.) — Silberbergbau und -verhüttung in der Antike nach Texten von Plinius, Diodor und Dioskurides Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) W. Lampert & U. Sommer - Ekologia wód śródlądowych Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 54, No 7 (2006) W. LANGE, G. TISCHENDORF & U. KRAUSE — Minerale der Oberlausitz. Abstract   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 53, No 2 (2005) W. Lebedinskij & L. Kiriczenko — Krym — muziej pod otkrytym niebom. Abstract
Artur Sobczyk
 
Vol 47, No 7 (1999) W. Mizerski - Geologia dynamiczna dla geografów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 11 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 12 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 3 (2014) W. MIZERSKI – Geologia dynamiczna (wydanie ukraińskie pod redakcją R. M. Smiszki). Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt, Andriy Poberezhskyy
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski — Geologia Polski dla geografów Abstract
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 54, No 1 (2006) W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii. Abstract   PDF
Karol Rotnicki
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Murek, B.J. Skiner& S.C. Porter – Environmental geology Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 2 (2003) W obronie polskich czasopism geologicznych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 7 (1996) W Parku Krajobrazowym Chełmy - co słychać? Abstract
Andrzej Grocholski, Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 2, No 3 (1954) w PIĘCDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYCIECZKI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU GEOLOGICZNEGO W TATRY l PIENINY Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 42, No 9 (1994) W. Pohl - W. u W. Petraschecks Lagerstattenlehre. Eine Einfiihrung in die Wissenschaft von den mineralischen Bodenschatzen Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 54, No 7 (2006) W. S. BALDRIDGE — Geology of the American Southwest. A journey throught two billion years of plate-tectonic history. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 1 (2001) W. Schulz — Streifzüge durch die Geologie des Landes Mecklemburg-Vorpommern Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 3 (2006) W. ŚLIŻEWSKI, W. SALSKI & Z. WERNER (red.)— Polscy geolodzy na pięciu kontynentach Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 2 (1963) W sprawie badań aureoli batolitowych w prekambrze północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 12 (1959) W sprawie chemii i technologii surowców mineralnych dla potrzeb dokumentacji geologicznych Abstract
Władysław Downarowicz
 
Vol 2, No 6 (1954) W SPRAWIE DOKONYWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKŁADACH EKSPLOATUJĄCYCH NIEKTÓRE ZŁOŻA KOPALIN Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 4, No 10 (1956) W sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wierceń geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 16, No 8 (1968) W sprawie dokładności pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Marasek
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie dolomityzacji morskich utworów triasu śląsko-krakowskiego Abstract
Jan Pałys
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO Abstract   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 16, No 1 (1968) W sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach-septariach Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski
 
Vol 7, No 3 (1959) W sprawie genezy złóż miedzi w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie gleb strukturalnych na Krzyżnem Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek
 
Vol 5, No 8 (1957) W sprawie glinek ceramicznych obszaru Krzeszowic Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński
 
Vol 5, No 4 (1957) W sprawie gospodarki wodą Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) W sprawie głębokich wierceń na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 6 (1982) W sprawie interpretacji profilu starszego paleozoiku w otworze Toruń 1 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE JEDNOLITEGO SŁOWNICTWA STRATYGRAFICZNEGO Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 12, No 5 (1964) W sprawie kilku problemów stratygrafii polskiego malmu Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 7, No 9 (1959) W sprawie klasyfikacji zasobów Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 3, No 2 (1955) W SPRAWIE KOMUNIKATÓW Z PRAC RESORTOWYCH SŁUŻB GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 2, No 3 (1954) W SPRAWIE LIKWIDACJI GEOLOGII W SZKOLE ŚREDNIEJ Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 24, No 8 (1976) W sprawie lodowcowego pochodzenia materiału trzeciorzędowego centralnych rejonów Gór Świętokrzyskich (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego keto Lublińca Abstract
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) W sprawie metod projektowania i realizacji badań hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 22, No 1 (1974) W sprawie metodyki badań składu głazowego moren Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 3, No 12 (1955) W sprawie możliwości odkrycia boksytu w Polsce Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie nazewnictwa i klasyfikacji uskoków Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 24, No 1 (1976) W sprawie niektórych terminów tektonicznych Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 10 (1964) W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia" Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 5 (1988) W sprawie nomenklatury, terminologii i nazewnictwa skał solnych Abstract
Irena Stasik
 
Vol 1, No 9 (1953) W SPRAWIE NORMALIZACJI OZNACZEŃ LTOLOGICZNYCH Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie nowego nazewnictwa jednostek tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie ochrony skarpy wiślanej na Bielanach w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Hanna Majchert-Wójcik
 
Vol 2, No 12 (1954) W sprawie paleozoicznych rud żelaza występujących na obszarze Gór Świetokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Cholewiński
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie piasków szklarskich w kopalni siarki w Piasecznie Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) W sprawie poprawności terminologicznej w hydrochemii Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie porównywania wydajności studzien o różnej konstrukcji filtrów Abstract
Witold Olendski
 
Vol 7, No 8 (1959) W sprawie poszukiwań geologicznych w regionie tatrzańskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Sokołowski
 
Vol 5, No 5 (1957) W sprawie poszukiwań złóż fosforytów Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 8 (1955) W sprawie poszukiwań złóż ropy naftowej w Polsce Abstract
K. Konior, F. Mitura
 
Vol 4, No 9 (1956) W sprawie poszukiwań złóż rud żelaza Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 19, No 12 (1971) W sprawie projektu "Kodeksu etyki polskich geofizyków prospekcyjnych" Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 5, No 12 (1957) W sprawie reorganizacji służby geologicznej w Polsce Abstract
Kazimierz Chmura, Antoni Kraus
 
Vol 19, No 7 (1971) W sprawie schorzeń i nieszczęśliwych wypadków w zawodzie geologa Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 30, No 4 (1982) W sprawie spolszczenia klasyfikacji skał węglanowych Dunhama Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 33, No 11 (1985) W sprawie stosowania wyników datowania termoluminescencyjnego przy ustalaniu stratygrafii utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 10, No 6 (1962) W sprawie stratygrafii otworów w Lidzbarku Warmińskim i Labiawie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 5, No 1 (1957) W SPRAWIE STRATYGRAFII POLSKIEGO TORTONU Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 3, No 2 (1955) W sprawie "syderytów" serii menilitowo-krośnieńskiej fliszu karpackiego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Narębski
 
Vol 4, No 3 (1956) W sprawie terminologii mikropaleontologicznej Abstract
Zbigniew Kirchner
 
Vol 8, No 10 (1960) W sprawie tzw. serii lądowej dolnej kredy na NW od Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Raczyńska, Stefan Cieśliński
 
Vol 22, No 7 (1974) W sprawie warunków występowania i możliwości wykorzystania polskich zasobów geotermicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło, Jacek Majorowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) W sprawie węglanowego systemu wód podziemnych i warunków potencjalnych depozycji kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 37, No 1 (1989) W sprawie wieku fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 36, No 7 (1988) W sprawie wieku kruszców złoża kopalni Pomorzany Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 9 (1960) W sprawie wiercenia otworów hydrogeologicznych metodą mechaniczno-obrotową z zastosowaniem płuczki Abstract
Andrzej Marasek, Witold Olendski
 
Vol 27, No 12 (1979) W sprawie wskaźników określających stopień wykorzystania złóż kopalin stałych Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie występowania fosforytów kredowych w północnej Polsce Abstract
Tadeusz Osmólski
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie występowania i genezy solanek w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Ryszard Podio
 
Vol 12, No 6 (1964) W sprawie wzbogacania fosforytów krajowych Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 4, No 4 (1956) W sprawie właściwego stosowania zasad ekstrapolacji przy sporządzaniu dokumentacji złóż kopalin stałych Abstract
Jerzy Wróblicki
 
Vol 24, No 1 (1976) W sto pięćdziesiątą rocznicę zgonu Stanisława Staszica (20 I 1826 - 20 I 1976) Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Struckmeier (Ed.) - Grundwasser Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 4 (1953) W. Szafer i M. Kostyniuk. Zarys paleobotaniki Abstract
B. Hryniewicki
 
Vol 30, No 6 (1982) W trosce o racjonalne gospodarowanie wodą Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 62, No 6 (2014) W TYGLU GEOLOGII Konkursy na granty Narodowego Centrum Nauki – okiem eksperta Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 52, No 7 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Agencje Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 1 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Agencje wykonawcze Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 58, No 2 (2010) W UNII EUROPEJSKIEJ Działania Unii Europejskiej w przypadku katastrof Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 7 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Działania Unii Europejskiej w sprawie zagrożenia powodziowego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 5 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Energia ze źródeł odnawialnych ważnym elementem unijnej polityki energetycznej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 2 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ EuropeAid — instrument pomocy zagranicznej Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 3 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Agencja Kosmiczna Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 6 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Agencja Środowiska Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 12/2 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska polityka dobrego sąsiedztwa Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 3 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Rada Badań Naukowych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 8 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Wspólnota Energii Atomowej— Euratom Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 12 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 12 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Instytut Technologii Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 6 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Obszar Badawczy Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 2 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Zespół Doradczy ds. Nauki Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 7 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejskie Centrum Badawcze Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 10 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 6 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Geosciences and Water Framework Directive — 13 MAEGS — Hanower, Niemcy, 09–13.09.2003 Abstract
Lidia Razowska-Jaworek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej — XV Sympozjum z cyklu Problemy Wykorzystania Wód Podziemnych w Gospodarce Komunalnej — Częstochowa, 22–23.04.2004 Abstract
Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Szczepański
 
Vol 55, No 11 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o stanie środowiska naturalnego w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 9 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Informatyczna integracja Polski i Unii Europejskiej — wybrane problemy dotyczące standaryzacji na potrzeby administracji państwowej ze szczególnym uwzględnieniem geologii i ochrony środowiska Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 52, No 11 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Informatyczna integracja Polski i Unii Europejskiej — wybrane problemy zarządzania informacją w sektorze geologii i ochrony środowiska Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 53, No 8 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Centrum Badawczego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 5 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ INTERREG— program rozwoju regionalnego Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 11 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Komisje Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 11 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Konfrontacja nauki polskiej ze środowiskami naukowymi Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 12 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Kontrakty ramowe Komisji Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 4 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Kształtowanie się unijnej polityki energetycznej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 12 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Legalizacja podziemnego składowania dwutlenku węgla w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 4 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowy projekt CASTOR a problematyka sekwestracji, czyli ujmowania i magazynowania CO2 w Polsce Abstract   PDF
Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 55, No 9 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Miejsce nauki w realizacji programu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 6 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Narodowa Strategia Spójności 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 6 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Nowe podejście Unii Europejskiej do produkcji energii Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 1 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona gleb w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 5 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona wybrzeży morskich w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 9 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Parlament Europejski VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 10 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat — projekt CARTA Abstract
Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 56, No 3 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 5 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka naukowa Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 10 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka Unii Europejskiej w sprawie odpadów górniczych (wydobywczych) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 5 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Polska geologia w Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 1 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Pozycja naukowca w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 9 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Prace badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 7 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Problematyka energii atomowej w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 10 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Problemy środowiska w Regionalnych Programach Operacyjnych NSRO na lata 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 2 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Prośrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 4 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Rola fundacji wspierających badania naukowe w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 2 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko miejskie w strategii Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 8 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Stan przygotowań do wykorzystania unijnych Funduszy Pomocowych w Polsce w latach 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 3 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w sprawie innowacyjności Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 9 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w zakresie odpadów Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 11 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ TAIEX — Biuro Pomocy Technicznej iWymiany Informacji Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 9 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska a globalne zagrożenie klimatu emisją CO2 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 5 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa Europe INNOVA Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 6 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa PRO INNO Europe Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 11 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja europejskich platform technologicznych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 4 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja innowacyjnych rynków pionierskich Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 4 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego rozwoju Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 3 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 1 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne programy współpracy transgranicznej Polski Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 8 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne wsparcie klastrów innowacyjnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 58, No 1 (2010) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program adaptacji do zmian klimatu Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
12001 - 12250 of 15391 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>