Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 43, No 12 (1995) Viviparus diJuvianus (Kunth) w osadach interglacjału mazowieckiego w Grabanowie na Podlasiu Abstract
Krzysztof M. Krupiński, Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 6 (2003) Vladimir Panoš 1922 - 2002 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 2 (1994) V.P. Wright, M. Esteban, P.L. Smart (red.) - Paleokarsts and Paleokarstic Reservoirs Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre’a — wspomnienie czeskiego geologa Abstract
Jaroslav Skacel
 
Vol 58, No 6 (2010) W barwnym świecie skał i kanionów Arizony i Utah wystawa fotografii w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 10.06–29.08.2010 Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski, Elżbieta Weron
 
Vol 51, No 10 (2003) W blasku lampy naftowej słów kilka o ekslibrisie górniczym i geologicznym Abstract
Ryszard Bandosz
 
Vol 62, No 9 (2014) W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego – wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) W cieni u TL Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 1 (1995) W. Ciężkowski, L. Poprawski, P. Limisiewicz, M. Kucharski - Butelkowane wody mineralne Polski Abstract
Jerzy Gągoł, Gertruda Herman
 
Vol 43, No 6 (1995) W dwudziestolecie śmierci Jana Wyżykowskiego Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 1 (1996) W. Gabzdyl - Geologia złóż węgla. Złożaświata Abstract
W. W. Kiriukow
 
Vol 47, No 6 (1999) W. Heflik & L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 3 (2000) W. Heflik& L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 47, No 2 (1999) W. Heidrich & T. Klein - Campus Companies. Innowatiwe Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hohschule und Unternehmen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 57, No 9 (2009) W. KAESS & H. KAESS (red.) — Deutsches Baederbuch, Wydanie II. Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) W. Kroker (Hrsg.) - Montantechnologie an historischen Schnittstellen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) W. Kroker (red.) — Silberbergbau und -verhüttung in der Antike nach Texten von Plinius, Diodor und Dioskurides Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) W. Lampert & U. Sommer - Ekologia wód śródlądowych Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 54, No 7 (2006) W. LANGE, G. TISCHENDORF & U. KRAUSE — Minerale der Oberlausitz. Abstract   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 53, No 2 (2005) W. Lebedinskij & L. Kiriczenko — Krym — muziej pod otkrytym niebom. Abstract
Artur Sobczyk
 
Vol 47, No 7 (1999) W. Mizerski - Geologia dynamiczna dla geografów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 11 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 12 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 3 (2014) W. MIZERSKI – Geologia dynamiczna (wydanie ukraińskie pod redakcją R. M. Smiszki). Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt, Andriy Poberezhskyy
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski — Geologia Polski dla geografów Abstract
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 54, No 1 (2006) W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii. Abstract   PDF
Karol Rotnicki
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Murek, B.J. Skiner& S.C. Porter – Environmental geology Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 2 (2003) W obronie polskich czasopism geologicznych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 7 (1996) W Parku Krajobrazowym Chełmy - co słychać? Abstract
Andrzej Grocholski, Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 2, No 3 (1954) w PIĘCDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYCIECZKI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU GEOLOGICZNEGO W TATRY l PIENINY Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 42, No 9 (1994) W. Pohl - W. u W. Petraschecks Lagerstattenlehre. Eine Einfiihrung in die Wissenschaft von den mineralischen Bodenschatzen Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 54, No 7 (2006) W. S. BALDRIDGE — Geology of the American Southwest. A journey throught two billion years of plate-tectonic history. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 1 (2001) W. Schulz — Streifzüge durch die Geologie des Landes Mecklemburg-Vorpommern Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 3 (2006) W. ŚLIŻEWSKI, W. SALSKI & Z. WERNER (red.)— Polscy geolodzy na pięciu kontynentach Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 2 (1963) W sprawie badań aureoli batolitowych w prekambrze północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 12 (1959) W sprawie chemii i technologii surowców mineralnych dla potrzeb dokumentacji geologicznych Abstract
Władysław Downarowicz
 
Vol 2, No 6 (1954) W SPRAWIE DOKONYWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKŁADACH EKSPLOATUJĄCYCH NIEKTÓRE ZŁOŻA KOPALIN Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 4, No 10 (1956) W sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wierceń geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 16, No 8 (1968) W sprawie dokładności pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Marasek
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie dolomityzacji morskich utworów triasu śląsko-krakowskiego Abstract
Jan Pałys
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO Abstract   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 16, No 1 (1968) W sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach-septariach Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski
 
Vol 7, No 3 (1959) W sprawie genezy złóż miedzi w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie gleb strukturalnych na Krzyżnem Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek
 
Vol 5, No 8 (1957) W sprawie glinek ceramicznych obszaru Krzeszowic Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński
 
Vol 5, No 4 (1957) W sprawie gospodarki wodą Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) W sprawie głębokich wierceń na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 6 (1982) W sprawie interpretacji profilu starszego paleozoiku w otworze Toruń 1 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE JEDNOLITEGO SŁOWNICTWA STRATYGRAFICZNEGO Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 12, No 5 (1964) W sprawie kilku problemów stratygrafii polskiego malmu Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 7, No 9 (1959) W sprawie klasyfikacji zasobów Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 3, No 2 (1955) W SPRAWIE KOMUNIKATÓW Z PRAC RESORTOWYCH SŁUŻB GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 2, No 3 (1954) W SPRAWIE LIKWIDACJI GEOLOGII W SZKOLE ŚREDNIEJ Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 24, No 8 (1976) W sprawie lodowcowego pochodzenia materiału trzeciorzędowego centralnych rejonów Gór Świętokrzyskich (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego keto Lublińca Abstract
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) W sprawie metod projektowania i realizacji badań hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 22, No 1 (1974) W sprawie metodyki badań składu głazowego moren Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 3, No 12 (1955) W sprawie możliwości odkrycia boksytu w Polsce Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie nazewnictwa i klasyfikacji uskoków Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 24, No 1 (1976) W sprawie niektórych terminów tektonicznych Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 10 (1964) W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia" Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 5 (1988) W sprawie nomenklatury, terminologii i nazewnictwa skał solnych Abstract
Irena Stasik
 
Vol 1, No 9 (1953) W SPRAWIE NORMALIZACJI OZNACZEŃ LTOLOGICZNYCH Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie nowego nazewnictwa jednostek tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie ochrony skarpy wiślanej na Bielanach w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Hanna Majchert-Wójcik
 
Vol 2, No 12 (1954) W sprawie paleozoicznych rud żelaza występujących na obszarze Gór Świetokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Cholewiński
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie piasków szklarskich w kopalni siarki w Piasecznie Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) W sprawie poprawności terminologicznej w hydrochemii Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie porównywania wydajności studzien o różnej konstrukcji filtrów Abstract
Witold Olendski
 
Vol 7, No 8 (1959) W sprawie poszukiwań geologicznych w regionie tatrzańskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Sokołowski
 
Vol 5, No 5 (1957) W sprawie poszukiwań złóż fosforytów Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 8 (1955) W sprawie poszukiwań złóż ropy naftowej w Polsce Abstract
K. Konior, F. Mitura
 
Vol 4, No 9 (1956) W sprawie poszukiwań złóż rud żelaza Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 19, No 12 (1971) W sprawie projektu "Kodeksu etyki polskich geofizyków prospekcyjnych" Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 5, No 12 (1957) W sprawie reorganizacji służby geologicznej w Polsce Abstract
Kazimierz Chmura, Antoni Kraus
 
Vol 19, No 7 (1971) W sprawie schorzeń i nieszczęśliwych wypadków w zawodzie geologa Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 30, No 4 (1982) W sprawie spolszczenia klasyfikacji skał węglanowych Dunhama Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 33, No 11 (1985) W sprawie stosowania wyników datowania termoluminescencyjnego przy ustalaniu stratygrafii utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 10, No 6 (1962) W sprawie stratygrafii otworów w Lidzbarku Warmińskim i Labiawie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 5, No 1 (1957) W SPRAWIE STRATYGRAFII POLSKIEGO TORTONU Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 3, No 2 (1955) W sprawie "syderytów" serii menilitowo-krośnieńskiej fliszu karpackiego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Narębski
 
Vol 4, No 3 (1956) W sprawie terminologii mikropaleontologicznej Abstract
Zbigniew Kirchner
 
Vol 8, No 10 (1960) W sprawie tzw. serii lądowej dolnej kredy na NW od Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Raczyńska, Stefan Cieśliński
 
Vol 22, No 7 (1974) W sprawie warunków występowania i możliwości wykorzystania polskich zasobów geotermicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło, Jacek Majorowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) W sprawie węglanowego systemu wód podziemnych i warunków potencjalnych depozycji kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 37, No 1 (1989) W sprawie wieku fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 36, No 7 (1988) W sprawie wieku kruszców złoża kopalni Pomorzany Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 9 (1960) W sprawie wiercenia otworów hydrogeologicznych metodą mechaniczno-obrotową z zastosowaniem płuczki Abstract
Andrzej Marasek, Witold Olendski
 
Vol 27, No 12 (1979) W sprawie wskaźników określających stopień wykorzystania złóż kopalin stałych Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie występowania fosforytów kredowych w północnej Polsce Abstract
Tadeusz Osmólski
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie występowania i genezy solanek w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Ryszard Podio
 
Vol 12, No 6 (1964) W sprawie wzbogacania fosforytów krajowych Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 4, No 4 (1956) W sprawie właściwego stosowania zasad ekstrapolacji przy sporządzaniu dokumentacji złóż kopalin stałych Abstract
Jerzy Wróblicki
 
Vol 24, No 1 (1976) W sto pięćdziesiątą rocznicę zgonu Stanisława Staszica (20 I 1826 - 20 I 1976) Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Struckmeier (Ed.) - Grundwasser Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 4 (1953) W. Szafer i M. Kostyniuk. Zarys paleobotaniki Abstract
B. Hryniewicki
 
Vol 30, No 6 (1982) W trosce o racjonalne gospodarowanie wodą Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 62, No 6 (2014) W TYGLU GEOLOGII Konkursy na granty Narodowego Centrum Nauki – okiem eksperta Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 52, No 7 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Agencje Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 1 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Agencje wykonawcze Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 58, No 2 (2010) W UNII EUROPEJSKIEJ Działania Unii Europejskiej w przypadku katastrof Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 7 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Działania Unii Europejskiej w sprawie zagrożenia powodziowego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 5 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Energia ze źródeł odnawialnych ważnym elementem unijnej polityki energetycznej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 2 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ EuropeAid — instrument pomocy zagranicznej Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 3 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Agencja Kosmiczna Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 6 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Agencja Środowiska Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 12/2 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska polityka dobrego sąsiedztwa Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 3 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Rada Badań Naukowych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 8 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Wspólnota Energii Atomowej— Euratom Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 12 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 12 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Instytut Technologii Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 6 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Obszar Badawczy Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 2 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejski Zespół Doradczy ds. Nauki Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 7 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Europejskie Centrum Badawcze Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 10 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 6 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Geosciences and Water Framework Directive — 13 MAEGS — Hanower, Niemcy, 09–13.09.2003 Abstract
Lidia Razowska-Jaworek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej — XV Sympozjum z cyklu Problemy Wykorzystania Wód Podziemnych w Gospodarce Komunalnej — Częstochowa, 22–23.04.2004 Abstract
Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Szczepański
 
Vol 55, No 11 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o stanie środowiska naturalnego w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 9 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Informatyczna integracja Polski i Unii Europejskiej — wybrane problemy dotyczące standaryzacji na potrzeby administracji państwowej ze szczególnym uwzględnieniem geologii i ochrony środowiska Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 52, No 11 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Informatyczna integracja Polski i Unii Europejskiej — wybrane problemy zarządzania informacją w sektorze geologii i ochrony środowiska Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 53, No 8 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Centrum Badawczego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 5 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ INTERREG— program rozwoju regionalnego Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 11 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Komisje Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 11 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Konfrontacja nauki polskiej ze środowiskami naukowymi Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 12 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Kontrakty ramowe Komisji Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 4 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Kształtowanie się unijnej polityki energetycznej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 12 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Legalizacja podziemnego składowania dwutlenku węgla w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 4 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowy projekt CASTOR a problematyka sekwestracji, czyli ujmowania i magazynowania CO2 w Polsce Abstract   PDF
Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 55, No 9 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Miejsce nauki w realizacji programu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 6 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Narodowa Strategia Spójności 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 6 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Nowe podejście Unii Europejskiej do produkcji energii Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 1 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona gleb w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 5 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona wybrzeży morskich w polityce Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 9 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Parlament Europejski VII kadencji (2009–2014) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 10 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat — projekt CARTA Abstract
Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 56, No 3 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 5 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka naukowa Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 10 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Polityka Unii Europejskiej w sprawie odpadów górniczych (wydobywczych) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 5 (2004) W UNII EUROPEJSKIEJ Polska geologia w Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 1 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Pozycja naukowca w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 9 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Prace badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 7 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Problematyka energii atomowej w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 10 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Problemy środowiska w Regionalnych Programach Operacyjnych NSRO na lata 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 2 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Prośrodowiskowa strategia morska Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 4 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Rola fundacji wspierających badania naukowe w Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 2 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko miejskie w strategii Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 8 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Stan przygotowań do wykorzystania unijnych Funduszy Pomocowych w Polsce w latach 2007–2013 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 3 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w sprawie innowacyjności Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 9 (2008) W UNII EUROPEJSKIEJ Strategia Unii Europejskiej w zakresie odpadów Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 11 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ TAIEX — Biuro Pomocy Technicznej iWymiany Informacji Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 9 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska a globalne zagrożenie klimatu emisją CO2 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 5 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa Europe INNOVA Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 6 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna inicjatywa PRO INNO Europe Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 11 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja europejskich platform technologicznych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 4 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna koncepcja innowacyjnych rynków pionierskich Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 4 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego rozwoju Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 3 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijna strategia zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 1 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne programy współpracy transgranicznej Polski Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 8 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijne wsparcie klastrów innowacyjnych Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 58, No 1 (2010) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program adaptacji do zmian klimatu Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 55, No 2 (2007) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program ochrony bioróżnorodności Natura 2000 Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 57, No 7 (2009) W UNII EUROPEJSKIEJ Unijny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 10 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Wsparcie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) W UNII EUROPEJSKIEJ Założenia 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej (2007–2013) Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 54, No 7 (2006) W UNII EUROPEJSKIEJ Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w polityce naukowej Unii Europejskiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 2 (1994) W. Wernerowa - Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986 - 1990 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 63, No 11 (2015) W100-lecie pierwszego wydania książki AlfredaWegenera „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane” Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 5 (1994) W.A. Diediejew - Uglenosnaja formacija Pieczorsko bassiejna Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 9 (2003) W.A. Marr & C.E. Fairhurst (red.) — Nieniszczące i zautomatyzowane badanie właściwości skał i gleb ASTM Abstract
Witold C. Kowalski, Marek Barański
 
Vol 42, No 9 (1994) Wacław Czachórski (1909 -1994) Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 9 (1996) Wacław Ryka (1931-1996) Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 54, No 12 (2006) Wacław Ryka — petrograf Abstract   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 50, No 7 (2002) Wadsleyit - "potencjalne" oceany wody w strefie przejściowej płaszcza Ziemi? Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Klimas, Jan Koziar
 
Vol 35, No 4 (1987) Wadyczne osady węglanowe w utworach czerwonego spągowca rowu Sławkowa Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych Abstract
Eva Planderova, J. Maria Ziembińska-Tworzydło, Irena Grabowska, Aleksandra Kohlman-Adamska, Anna Sadowska, Barbara Słodkowska, Leon Stuchlik, Hanna Ważyńska
 
Vol 48, No 10 (2000) Wahania koncentracji i składu izotopowego w atmosferycznym CO2 Abstract   PDF (Polish)
Janina Szaran
 
Vol 68, No 3 (2020) Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy Abstract   PDF
Adam Frolik, Sławomir Siwek, Waldemar Kierepka
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Kowalczyk 1936 - 1998 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 46, No 5 (1998) Waldemar Zimny 1927-1997 Abstract
E. K.
 
Vol 59, No 6 (2011) Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej części Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Borys Borówka, Marta Kwaśny
 
Vol 44, No 1 (1996) Waloryzacja - nowy kierunek oceny wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 52, No 11 (2004) Waloryzacja środowiskowych ograniczeń dla eksploatacji złóż kruszywa naturalnego na przykładzie doliny środkowej Odry — województwo dolnośląskie Abstract   PDF
Jacek Koźma
 
Vol 35, No 3 (1987) Wanad w substancji organicznej węgli i witrynitów otworu wiertniczego Niedobczyce IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 3 (1994) Wanda Kieżel (1937 -1993) Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 3 (1978) Wapień cechsztyński w rejonie Pogorzeli na monoklinie przedsudeckiej Abstract
Tadeusz M. Peryt, Aleksander Protas
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Wapienie cechsztyńskie w powiecie lwóweckim (D. Śląsk) Abstract   PDF
J. Milewicz
 
Vol 20, No 1 (1972) Wapienie litotamniowe na antyklinie chęcińskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Wapienie materiałem budowlanym trackiego grobowca z okolicy Borowa w Bułgarii Abstract
Janusz Skoczylas, Dymitr Stanczew
 
Vol 54, No 10 (2006) Wapienie poselenitowe— implikacje genetyczne polskich złóź siarki rodzimej Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 43, No 2 (1995) Wapienne osady jeziorne interglacjału mazowieckiego i wczesnego glacjału w Ossówce na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WAPNO PASTEWNE l NAWOZOWE Abstract   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 39, No 2 (1991) Warciańska sekwencja glacjalna w okolicach Nieszawy Abstract
Janusz W. Jeziorski
 
Vol 53, No 6 (2005) Warmińska prowincja paleogeograficzna plejstocenu (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 40, No 9 (1992) Warstwa ozonowa i jej znaczenie Abstract
Zenobia Lityńska
 
Vol 49, No 1 (2001) Warstwy z Jegłowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szczepański
 
Vol 5, No 8 (1957) Warstwy zabrskie w okolicy Knurowa i Sośnicy oraz w okolicy Bytomia Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 10 (1996) Warszawski ośrodek nauk geologicznych w Królestwie Kongresowym w drugiej połowie XIX i na początku XX w Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Warsztaty dotyczące wykorzystania ciepła gorących, suchych, spękanych skał — Soultz-sous-Foręts, Francja, 11–12.12.2002 Abstract
Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 54, No 4 (2006) Warsztaty Drobne struktury glacitektoniczne Bełchatów, 03–06.10.2005 Abstract   PDF
Joanna Przasnyska
 
Vol 51, No 10 (2003) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 Abstract
Małgorzata Roman, Krystyna Turkowska
 
Vol 53, No 1 (2005) Warsztaty geomorfologiczne w Tunezji — Holoceńskie i współczesne przemiany rzeźby Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 54, No 2 (2006) Warsztaty Geomorfologiczne — Islandia 2005 Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Ryszard Zabielski, Małgorzata Roman
 
Vol 52, No 10 (2004) Warsztaty Glacjologiczne — Spitsbergen 2004 Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 45, No 12 (1997) Warsztaty metodologiczne Metody petrologiczne w stratygrafii czwartorzędu - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstract
Jerzy A. Czerwonka, Jan Rzechowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedymentologii — Analiza facjalna oraz wysokorozdzielcza stratygrafia sekwencji i cyklostratygrafia w przejściowych sukcesjach fluwialno-płytkomorskich — Sofia, Bułgaria, 09–13.09.2002 Abstract
Anna Wysocka
 
Vol 43, No 12 (1995) Warsztaty mikroanalityczne - spotkanie członków Uni-Export Link Club Abstract
Ewa Krzemińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Warsztaty naukowe - Azotany wód podziemnych Europy - Wisła, 04–06.06.2002 Abstract
Janusz Jureczka, Andrzej Pacholewski
 
Vol 54, No 2 (2006) Warsztaty naukowe Eurogranites 2005 w Finlandii Abstract   PDF
Bogusław Bagiński, Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 2 (2002) Warsztaty problemowe nt. Dokumentowanie i eksploatacja złóż kopalin w skali powiatu - Sosnowiec, 12.10.2001 Abstract
Marek Gałka
 
Vol 54, No 1 (2006) Warsztaty Szlakami precyzji: Datowanie minerałów akcesorycznych przy użyciu mikrosondy elektronowej Abstract   PDF
Monika A. Kusiak
 
Vol 55, No 8 (2007) Warsztaty techniczne OneGeology Utrecht, Holandia, 30–31.05.2007 Abstract   PDF
Urszula Stępień
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Warsztaty terenowe Eurogranites 2007—Granitoids in Poland Wrocław-Karpacz-Kraków-Zakopane, 1–6.09.2007 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Aleksandra Gawęda, Ewa Krzemińska
 
Vol 43, No 1 (1995) Warsztaty terenowe Geomorfologia i osady strefy litoralnej jezior, Charzykowy - 06-10.09.1994 Abstract
Wacław Florek
 
Vol 50, No 3 (2002) Warsztaty terenowe IAS - Czwartorzędowe utwory węglanowe południowej Florydy i Wysp Bahama Abstract
Marcin Górka
 
Vol 60, No 12 (2012) Warsztaty „Siliceous microorganisms” na Uniwersytecie Szczecińskim 15–20.10.2012 Abstract   PDF (Polish)
Michał Tomczak
 
Vol 40, No 6 (1992) Wartość gospodarcza kopalin ceramiki budowlanej jako podstawa wysokości opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej Abstract
Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 56, No 7 (2008) Wartość i cena złoża Abstract   PDF
Konrad Wanielista, Herbert Wirth
 
Vol 29, No 3 (1981) Wartość krajowych zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 63, No 3 (2015) Wartości progowe stanu chemicznego JCWPd a klasyfikacja jakości wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 12, No 3 (1964) Warunki akumulacji bituminów w strefie miocenu przykarpackiego między Przemyślem a Tarnowem Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski
 
Vol 64, No 7 (2016) Warunki depozycji szczątków kręgowców w osadach środowisk okołopływowych dolnego wapienia muszlowego (anizyku) w kopalni „Stare Gliny” koło Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Michał Matysik, Dawid Surmik
 
Vol 13, No 4 (1965) Warunki ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji odkrywkowej kopalin stałych na przykładzie złóż wapieni Abstract
Piotr Mączka
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki geologiczne i perspektywy wykorzystania złoża węgla brunatnego w rejonie Nakła nad Notecią Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki geologiczne interglacjału eemskiego w Swarzędzu k. Poznania Abstract   PDF (Polish)
Anna Czekalska, Aleksandra Kunkel
 
Vol 29, No 10 (1981) Warunki geologiczne występowania dolomitów w dewonie na obszarze radomsko-lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 12, No 11 (1964) Warunki geologiczne występowania szczątków szkieletu słonia kopalnego odkrytych w Warszawie Abstract
Jan Trzeciakowski
 
Vol 20, No 10 (1972) Warunki geologiczne występowania węglowodorów w osadach ordowiku i syluru syneklizy perybałtyckiej na tle jej rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 18, No 10 (1970) Warunki geologiczno-inżynierskie osuwiska w Sadowiu Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kłębek, Ryszard Kociszewski
 
Vol 48, No 7 (2000) Warunki geotermiczne Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Beata Bruszewska
 
Vol 27, No 4 (1979) Warunki geotermiczne i ich wpływ na rozmieszczenie nagromadzeń węglowodorów w zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jacek Majorowicz
 
Vol 23, No 12 (1975) Warunki geotermiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Łęcznej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Warunki gruntowo-wodne stoków Równicy i KIimczoka w Beskidzie Śląskim Abstract   PDF (Polish)
Adam Kopański, Henryk Życzyński
 
Vol 21, No 2 (1973) Warunki hydrochemiczne w dolnopaleozoicznych poziomach perspektywicznych zachodniej części basenu perybałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 17, No 4 (1969) Warunki hydrodynamiczne w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Warunki hydrogeochemiczne i podatność na zanieczyszczenie wód podziemnych w zlewni górnej Raduni Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Dawid Potrykus
 
Vol 28, No 7 (1980) Warunki hydrogeochemiczne na obszarze objętym wpływem odwodnienia złóż węgli brunatnych w rejonie bełchatowskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 69, No 10 (2021) Warunki hydrogeochemiczne występowania wód siarczkowych w południowej części niecki miechowskiej Abstract   PDF
Ewelina Bąk, Joanna Bruczyńska, Iwona Lipiec
 
Vol 26, No 9 (1978) Warunki hydrogeologiczne i przewidywane zawodnienie kopalń w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska
 
Vol 35, No 2 (1987) Warunki hydrogeologiczne na trasie I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 58, No 8 (2010) Warunki hydrogeologiczne Pojezierza Myśliborskiego i obszarów sąsiednich w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 23 Abstract   PDF
Zenon Wiśniowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Warunki hydrogeologiczne rejonu Kampinoskiego Parku Narodowego - nowe dane z badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Paweł Pomianowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Warunki hydrogeologiczne Śląska Abstract   PDF (Polish)
Michał Różycki
 
Vol 26, No 10 (1978) Warunki hydrogeologiczne środkowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej w nadkładzie cechsztyńskiej formacji miedzionośnej (bez kenozoiku) Abstract   PDF (Polish)
Jan Strzeliński
 
Vol 44, No 11 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie kamieniołomów Wapienno i Bielawy na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Halina Pomianowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Warunki hydrogeologiczne w rejonie Wałbrzycha Szczawna Zdroju w 1995 r. (przed likwidacją kopalń węgla kamiennego) Abstract
Władysław Czabaj, Lech Jarodzki
 
Vol 47, No 5 (1999) Warunki hydrogeologiczne występowania wód leczniczych w rejonie Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
12001 - 12250 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>