Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1-2 (1954) TOPNIKI Abstract   PDF
Zofia Wróbnicka
 
Vol 57, No 3 (2009) TOPO-EUROPE—THERMO-EUROPE — nowy projekt badawczy realizowany pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Michał Śmigielski, Hugh Sinclair
 
Vol 52, No 9 (2004) Torfowisko niskie w górnym odcinku doliny Kamienicy (Gorce) Abstract   PDF
Janusz Olszak
 
Vol 42, No 11 (1994) Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard PodstoIski, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Touristic geoattractions of Polish Spas Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Andrzej Zuber
 
Vol 7, No 6 (1959) Towarzystwa Geochemiczne za granicą Abstract
Z. Pascal, W. Szczepanowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Toxic chemical elements in Moscow Abstract   PDF (Polish)
Alexander A. Volokh
 
Vol 43, No 7 (1995) T.R. Shaw - History of Cave Science. The Exploration and Study of Limestone Caves, to 1990 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 7, No 1 (1959) Trachit potasowy z Siedlca k. Krzeszowic Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 63, No 8 (2015) Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 36, No 5 (1988) Transformacja prędkości składania na inne rodzaje prędkości sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 3 (2001) Transformacja roztoczańskiego odcinka doliny Wieprza w plejstocenie Abstract   PDF (Polish)
Teresa Brzezińska-Wójcik, Waldemar Kociuba
 
Vol 51, No 11 (2003) Transformacja składu chemicznego wody w strefie źródlisk nizinnych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 
Vol 59, No 4 (2011) Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa Abstract   PDF (Polish)
Jacek Koźma
 
Vol 44, No 6 (1996) Transgresja lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w Sudety Abstract
Jan Wójcik
 
Vol 52, No 11 (2004) Transport i sedymentacja materiału unoszonego w korycie Odry w Kotlinie Raciborskiej Abstract   PDF
Agnieszka Czajka
 
Vol 52, No 11 (2004) Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych Abstract   PDF
Kazimierz Klimek
 
Vol 67, No 8 (2019) Transportowa kariera złóż minerałów illitu Abstract   PDF (Polish)
Adam MAKSYMOWICZ
 
Vol 44, No 12 (1996) Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmogeologicznej ośrodków skalnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Kawalec-Latała, Barbara Korytowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmologicznej ośrodków skalnych - dyskusja Abstract
Jan Wójcik
 
Vol 56, No 9 (2008) Trawertyny słowackiego Spiszu Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 33, No 8 (1985) Trend powierzchniowy w zastosowaniu do określania rzeźby i powierzchni złóż Abstract   PDF (Polish)
J. Dawidowski, W. Ratajczak, W. Stankowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Trend surface analysis : some current methodological developments Abstract
Rafał Unrug
 
Vol 53, No 11 (2005) Trendy zmian zanieczyszczeń atmosferycznych deponowanych z hydrometeorami na obszar Polski w latach 1999–2004 Abstract   PDF
Ryszard Twarowski, Jan Błachuta, Tomasz Gendolla, Ewa Liana, Katarzyna Wostek, Stanisław Karczmarski
 
Vol 46, No 10 (1998) Treści merytoryczne Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci Riccardo Assereto i Giulio Pisa Abstract
Andrzej Gaździcki
 
Vol 27, No 7 (1979) Trias tatrzański Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 55, No 11 (2007) Trias tatrzański i górnośląski. Stan badań Abstract   PDF
Joachim Szulc
 
Vol 7, No 6 (1959) Trias w wierceniach Ełk I Ostrów Mazowiecka Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 54, No 1 (2006) Triasowe międzynarodowe warsztaty terenowe Halle, Niemcy, 14–20.07.2005 Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 6 (2003) Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 46, No 5 (1998) Trójwymiarowa dekonwolucja Eulera jako jedna z metod interpretacji anomalii siły ciężkości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jamrozik
 
Vol 62, No 12 (2014) Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice” Abstract   PDF (Polish)
Marcin Stano, Jerzy Żaba, Zbigniew Małolepszy
 
Vol 50, No 12 (2002) Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych POLONAISE'97 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Środa
 
Vol 51, No 12 (2003) Trop siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 49, No 7 (2001) Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 29, No 12 (1981) Tropy gadów w utworach pstrego piaskowca w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract
Ryszard Fuglewicz, Tadeusz Ptaszyński, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 48, No 5 (2000) Tropy kręgowców z piaskowa tumlińskiego Góry Grodowej - Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 42, No 4 (1994) Tropy wczesnojurajskich teropodów ze śladami śródstopia Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 56, No 9 (2008) Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin
 
Vol 44, No 5 (1996) Trudne początki funkcjonowania prawa geologicznego i górniczego Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 68, No 12 (2020) Trudności w wyznaczaniu osuwisk na obszarach historycznych i zurbanizowanych na przykładzie Twierdzy Przemyśl Abstract   PDF
Edyta Rycio
 
Vol 47, No 8 (1999) Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Andrzej Matyja
 
Vol 48, No 9 (2000) Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne - w osadach zbiornika włocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 45, No 9 (1997) Tryt - bezpośredni wskaźnik niskiej wrażliwości warstwy wodonośnej na antropopresję Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Felter, Zbigniew Nowicki
 
Vol 42, No 7 (1994) Trzecia Konferencja Międzynarodowa 343 Projektu IGCP "Epikratoniczne Baseny Perytetydy" Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 3 (1999) Trzecia konferencja poświęcona neotektonice Polski — Kraków, 23-25.10.1998 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 14, No 3 (1966) Trzecia wyprawa Zakładu Paleozoologii PAN na pustynię Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 54, No 1 (2006) Trzecie spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych Felsõtárkány, Góry Bukowe, Węgry, 14–17.04.2005 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz, Antoni Tokarski, Anna Świerczewska
 
Vol 30, No 8 (1982) Trzeciorzęd, czwartorzęd i geomorfologia Kotliny Kongo Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Trzeciorzęd i czwartorzęd wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Jan Rzechowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Trzeciorzęd między Bogucicami a Wiślicą Abstract   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Trzeciorzęd południowej skarpy pradoliny Warty między Koninem, Wilkowem, Brzeźnem, Żychlinem Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 16, No 11 (1968) Trzeciorzęd strefy zapadliskowej Rząśnia - Kleszczów – Kamieńsk Abstract
Jerzy Derkacz
 
Vol 41, No 5 (1993) Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego, 7 października 1993 r. Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Trzeciorzędowa gleba kopalna ze stanowiska Modrzewiec w kopalni Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka, Krystyna Konecka-Betley, Andrzej Hałuszczak, Irena Grabowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Trzeciorzędowe skały piroklastyczne Roztocza i Wzniesień Urzędowskich Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Gazda, Zdzisław Krzowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Trzy lata realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Trzydzieści pięć lat działalności Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Trzydzieści siedem lat geologii Radzieckiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 44, No 1 (1996) Tsunamis: 1992-1994. Their Generation, Dynamics, and Hazards (eds K. Satake& F. Imamura) Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Tufit wśród zlepieńców eoceńskich Tatr Abstract
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski, Jerzy Głazek
 
Vol 46, No 7 (1998) Tufit wśród zlepieńców górnoeoceńskich Tatr i jego znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Beata Kępińska, Maciej Pawlikowski, Jan Nagel
 
Vol 34, No 4 (1986) Tufy i inne skały pochodzenia wulkanicznego w gruboklastycznych osadach czerwonego spągowca rowu Laskowic Oławskich-Lipowej Abstract
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 9, No 3 (1961) Tunel drogowy pod Mont Blanc Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 9 (1994) Tunel pod kanałem La Manche - wspaniałe przedsięwzięcie inżynierskie końca XX w. Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 23, No 3 (1975) Turmalinizacja skał paleozoicznych w okolicy źródeł Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 57, No 4 (2009) Turmaliny w spoiwie piaskowców czerwonego spągowca Abstract   PDF
Arkadiusz Buniak
 
Vol 46, No 1 (1998) Turystyczna erozja Tatr Abstract
Andrzej Paulo, Jerzy Mościcki, Andrzej Gałaś
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Two-dimensional models of petrophysical parameter distribution in structural-facies units of Polish Outer Carpathians in the Lupków-Jarosław profile Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, A.P. Łapinkiewicz, T. Maćkowski, Michał Stefaniuk
 
Vol 6, No 5 (1958) Tworzenie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach geologicznych w 1938 r. Abstract
Zenon Burski
 
Vol 16, No 1 (1968) Tworzenie się węgla w przyrodzie dzisiaj i niegdyś Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 6, No 1 (1958) Tymczasowa instrukcja w sprawie określania jakości węgla brunatnego Abstract
, .
 
Vol 6, No 12 (1958) Tymczasowe sprawozdanie o wynikach wiercenia Szlinokiemie (Suwałki I) Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 7 (1955) Tymczasowe wyniki badań geologicznych na obszarze Czerwonej Wody Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 36, No 7 (1988) Typ paragenetyczny mineralizacji cynkowo- ołowiowej złóż El Abed i Kerzet Youssef rejonu Hauts Plateaux w Algerii Abstract
Maria Metzler
 
Vol 19, No 1 (1971) Typomorficzne znaczenie uziarnienia minerałów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Wanda Sikora
 
Vol 47, No 6 (1999) Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski
 
Vol 52, No 7 (2004) Typy przemieszczeń grawitacyjnych mas skalnych w obrębie form osuwiskowych polskich Karpat fliszowych Abstract   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 46, No 10 (1998) Tło geochemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach leśnych Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Tło i strefowość hydrochemiczna Tatr Abstract
Danuta Małecka, Grzegorz Barczyk, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki
 
Vol 54, No 1 (2006) U. FRISCH & F. KOCKEL — Der Bremen-Knoten im Strukturnetz Nordwest-Deutschlands. Stratigraphie, Paläogeographie, Strukturgeologie. Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 66, No 4 (2018) U korzeni polskiej geoturystyki. Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 17, No 11 (1969) U progu działalności Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Uaktualnione zasady ustalania zasobów wód podziemnych Abstract
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Uchwała nr 94/74 Rady Ministrów Abstract
, ,
 
Vol 2, No 1-2 (1954) UCHWAŁY NARADY GŁÓWNYCH GEOLOGÓW RESORTÓW podjęte w dniu 2 grudnia 1953 r. po dyskusji nad tezami uchwalonymi przez IX Plenum KC na 11 Zjazd PZPR Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 9, No 10 (1961) Ucierak mechaniczny Abstract
Michał Gadomski
 
Vol 4, No 4 (1956) Udoskonalenia tecznicze Abstract
, .
 
Vol 49, No 3 (2001) Udostępnianie informacji geologicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przez Centralne Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Maciej Podemski, Janusz Uberna
 
Vol 2, No 12 (1954) UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Franciszek Szczepański
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Udział CLCh (PIG) w porównaniach międzylaboratoryjnych dotyczących ilościowego oznaczania pierwiastków w roślinach Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kudowska, Irena Jaroń
 
Vol 1, No 1 (1953) Udział geologii i hyrogeologii w dziele przeobrażania przyrody w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
G. W. Bogomołow
 
Vol 17, No 7 (1969) Udział geologii inżynierskiej w realizacji perspektywicznych planów gospodarczych i badań naukowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Udział geologii w budowie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Kazimierz Dubiński, Stanisław Downarowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Udział Instytutu Geologicznego w pracach projektu 86 IGCP: "SW krawędź platformy wschodnioeuropejskiej" Abstract
Ryszard Dadlez, Jerzy Znosko
 
Vol 12, No 1 (1964) Udział Instytutu Geologicznego w przygotowaniu Atlasu paleogeograficznego Europy Wschodniej Abstract
Edward Rühle
 
Vol 19, No 11 (1971) Udział kationów w składzie mineralnym wód karbońskich rejonu Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Jan Wołczyk
 
Vol 35, No 12 (1987) Udział mikroorganizmów w procesach degradacji minerałów ze szczególnym uwzględnieniem siarki, siarczków i siarczanów Abstract   PDF (Polish)
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 58, No 10 (2010) Udział mikroorganizmów w przebiegu procesów biogeochemicznych w geologicznych środowiskach przypowierzchniowych. Część I – mikroorganizmy tlenowe Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 58, No 11 (2010) Udział mikroorganizmów w przebiegu procesów biogeochemicznych w geologicznych środowiskach przypowierzchniowych. Część II – mikroorganizmy beztlenowe Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 45, No 12 (1997) Udział nauk geologicznych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej Abstract
Wiesław Gabzdyl, Marek Pozzi
 
Vol 26, No 7 (1978) Udział nauk geologicznych w kształceniu inżynierów górników Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział PIG na II Targach Ochrony Środowiska ECOEXPO/94 - Kraków, 23 - 25.06.1994 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 41, No 8 (1993) Udział PIG w konferencji dyplomatycznej dotyczącej mobilizacji zasobów dla programu ochrony Morza Bałtyckiego, 24 - 25 marca 1993 I. Abstract
Joanna Zachowicz, Ryszard Dobracki, Marek Graniczny
 
Vol 23, No 4 (1975) Udział Polski w badaniach geologicznych i biologicznych na Antarktydzie Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 66, No 3 (2018) Udział Polski w pracach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział polskich geologów w budowie kolei syberyjskiej - Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 9, No 5 (1961) Udział polskich geologów w XXI Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Udział polskiej geologii w pracach Stałej Komisji Geologicznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 2, No 8 (1954) UDZIAŁ POLSKIEJ NAUKI W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNlEŃ Z ZAKRESU SYDEMENTOLOGII Abstract   PDF (Polish)
Julian Tokarski
 
Vol 54, No 7 (2006) Udział pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w przygotowaniach do Międzynarodowego Roku Polarnego 2007–2008 Abstract   PDF
Maria Górska, Grzegorz Rachlewicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Udział Związków Zawodowych w rozwoju i popularyzacji ruchu wynalazczego w resorcie CUG Abstract
Henryk Mucha
 
Vol 44, No 11 (1996) Udzielanie koncesji na wydobywanie i rozpoznawanie złóż piasków formierskich i szklarskich, piasków podsadzkowych oraz kruszywa naturalnego Abstract
Olga Zakrzewska
 
Vol 23, No 6 (1975) Ujęcie wód mineralnych dla uzdrowiska w Trzebnicy (woj. wrocławskie) Abstract   PDF (Polish)
Zenobiusz Płochniewski, Tadeusz Hordejuk
 
Vol 21, No 1 (1973) Ujęcie związków między wskazaniami metod neutron-gamma oraz gamma-gamma a procentową zawartością żelaza Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Ujednolicenie metodyki sporządzania map surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ukraina - złoża i gospodarka surowcami mineralnymi Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 30, No 11 (1982) Ukształtowanie powierzchni środkowego pstrego piaskowca i jego zależność od tektoniki solnej w środkowej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tamara Siwek
 
Vol 52, No 2 (2004) Ukształtowanie powierzchni stropowej gliny zwałowej zlodowacenia sanu 2 w centrum Wrocławia Abstract   PDF
Paweł Goldsztejn, Grzegorz Skrzypek
 
Vol 46, No 7 (1997) Układ geometryczny i ocena właściwości serii zbiornikowej złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) - największego złoża ropy naftowej w Polsce - na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 52, No 11 (2004) Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF
Piotr Owczarek
 
Vol 43, No 5 (1995) Układy współrzędnych geodezyjnych w Polsce i ich transformacje Abstract
Adam Łyszkowicz, Sabina Łyszkowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Ulepszona metoda oznaczania fluoru w fosforach Abstract
Augustyn Jęczalik
 
Vol 41, No 12 (1993) Ultramafity ze Zwróconej pod Ząbkowicami Śląskimi (Dolny Śląsk) Abstract
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 44, No 8 (1996) Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica Abstract
Jerzy Dzik
 
Vol 14, No 5 (1966) Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Ministerstwem Geologii ZSRR a Centralnym urzędem Geologii Abstract
Redakcja .
 
Vol 46, No 1 (1998) Umowne prawdopodobieństwo zgodności modeli geologicznych z rzeczywistością geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 3, No 12 (1955) Umowy w przedmiocie sporządzania dokumentacji geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Unconformities and Porosity in Carbonate Strata Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Underground hydrocarbons storages in Poland: actual investments and prospects Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski, Grzegorz Czapowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Unia Europejska a górnictwo Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 5 (2002) Unia Europejska ante portas; co na to polska geologia? Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Maciej Podemski
 
Vol 43, No 7 (1995) Unikalne stanowisko interglacjału eemskiego w Ruszkówku na Pojezierzu Kujawskim Abstract
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 57, No 3 (2009) Unikalne stanowisko szczątków mamuta na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Andrzej Wiśniewski, Piotr Wojtal, Alina Krzemińska, Joanna Zych, Bogusław Przybylski, Janusz Badura, Dariusz Ciszek
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Unikatowy zapis dewońskich zdarzeń beztlenowych w profilu kamieniołomu Kowala k. Kielc Abstract   PDF
Paweł Filipiak, Grzegorz Racki
 
Vol 49, No 6 (2001) Uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 12, No 5 (1964) Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Uproszczony sposób obliczania wyników badania oporu na ścinanie w aparacie trójosiowym Abstract
Andrzej Kłodnicki, Tomasz Zwierzewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uran w fosforytach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 59, No 10 (2011) Uran w Polsce – historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 68, No 12 (2020) Uran – źródło energii Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 57, No 8 (2009) Uregulowania prawne i zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć geotermalnych we Francji, Niemczech i Holandii Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa Oddziału Geologii Morza w Sopocie z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (17.06.1994) Abstract
Joanna Zachowicz, Regina Kramarska
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Oddziale Karpackim z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 50-lecia Oddziału Karpackiego(10.11.1994) Abstract
Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Sosnowcu z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14.10.1994) Abstract
Albin Zdanowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Uroczyste kolokwium ,,25 lat geotektoniki w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie" Abstract
Józef Oberc
 
Vol 54, No 8 (2006) Uroczyste obchody 50-lecia Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF
Anna Szymańska
 
Vol 55, No 4 (2007) Uroczyste obchody 50-lecia odkrycia złóż polskiej miedzi Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, 22–23.03.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 55, No 8 (2007) Uroczystość 20-lecia Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL Szczecin, 28.05.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 45, No 9 (1997) Uroczystość jubileuszu 80. rocznicy urodzin Katarzyny Pawłowskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 11 (1997) Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa Oberca Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 17, No 10 (1969) Uroczystości 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Uroczystości 50-lecia Instytutu Geologicznego Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczystości 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (09.12.1994) Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 5 (1996) Uroczystości Domeykowskie w Warszawie Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 2 (2004) Uroczystości jubileuszu 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza — Warszawa 17 października 2003 r. Abstract
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 44, No 2 (1996) Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej Abstract
Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka Abstract   PDF (Polish)
Marek Rasała, Anna Tunak-Grzybowska, Kamil Pajewski
 
Vol 51, No 4 (2003) Urządzenia do preparatyki próbek petrograficznych -- nowa linia urządzeń firmy BuehlerLtd Abstract
Dorota Cebula-Kozłowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Urządzenia wiertnicze typu GH Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 22, No 4 (1974) Urządzenie do ilościowych pomiarów termoluminescencji minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz, Mieczysław Hering, Mieczysław Lipowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Using atomic-clusters component of ground air for diagnostic of overlapping fracture structures Abstract   PDF (Polish)
A.G. Gluchov, A.A. Volokh
 
Vol 43, No 5 (1995) Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów Abstract
Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 10 (1995) Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 2 (1994) Uskoki (łuski, nasunięcia) podłużno-poprzeczne - specyfika strukturalno-ewolucyjna waryscydów Śląska i Moraw Abstract
Józef Oberc
 
Vol 21, No 4 (1973) Usprawnienie metody prowadzenia obserwacji w piezometrach Abstract   PDF (Polish)
Czesław Żak, Edward Maszoński
 
Vol 42, No 12 (1994) USTA W A z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Abstract
. .
 
Vol 6, No 2 (1958) Ustalanie średniej brzeżnej zawartości metalu w rudzie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Ustalanie szczelinowatości metodą defektoskopowo-luminiscencyjną Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bednarczuk, Wiesław Śliżewski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych przy użyciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki Abstract   PDF (Polish)
Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak
 
Vol 6, No 7 (1958) Ustalanie zawartości składników użytecznych w surowcach mineralnych niemetalicznych Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 11, No 10 (1963) Ustalenie niektórych elementów charakterystyki grawimetru Askania Gs 11 nr 125 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1967) Ustalenie wielkości obszaru całkowania (promienia r) przy modelowaniu anomalii grawimetrycznych Abstract   PDF (Polish)
Alfons Kozera
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego Abstract
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym Abstract
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Usterki w dokumentacjach złóż surowców ilastych ceramiki•budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Downarowicz
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Usuwanie związków azotu i fosforu z wody - rozważania teoretyczne Abstract   PDF (Polish)
Lech Magrel, Janina Piekutin
 
Vol 9, No 4 (1961) Utwory antropogeniczne w Dobrzyniu nad Wisłą Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory cechsztyńskie w okolicach Niwnic Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Śliwiński
 
Vol 54, No 10 (2006) Utwory chaotyczne w Karpatach Abstract   PDF
Leszek Jankowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe na obszarze arkusza Jarosław i ich znaczenie surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Alicja Mańkowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Utwory czwartorzędowe pod projektowaną zaporę czołową stopnia wodnego "Płock" na Wiśle Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Utwory czwartorzędowe Pogórza Rożnowskiego w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe powiatu Gryfice i ich praktyczne zastosowanie Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna, Janusz Uberna
 
Vol 11, No 9 (1963) Utwory czwartorzędowe Przedgórza Karpat między Brzeźnicą a Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kozikowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Utwory deltowe przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Utwory dewonu górnego i karbonu dolnego na południowym obszarze Gór Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Chorowska
 
Vol 4, No 2 (1956) Utwory dolnojurajskie w dolinie Jabłonicy Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 37, No 3 (1989) Utwory dyferencjacyjne w diabazach z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 54, No 8 (2006) Utwory eocenu i oligocenu rejonu Tarnogrodu (północno-wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Piotr Śmist
 
Vol 4, No 8 (1956) Utwory karbonu w Chorowicach na południe od Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory karbonu w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 39, No 2 (1991) Utwory keloweju i Oksfordu w odkrywce Abstract
Ewa Głowniak
 
Vol 57, No 9 (2009) Utwory kenozoiku w nadkładzie złóż soli w regionie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Regina Kramarska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 51, No 11 (2003) Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Bobrek, Piotr Gliniak, Barbara Świetlik, Andrzej Urbaniec
 
Vol 24, No 11 (1976) Utwory litorinowe w profilu wiertniczym na Helu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 5, No 5 (1957) Utwory ludlowu we wschodniej Polsce Abstract   PDF
Henryk Tomczyk, Leszek Teller
 
Vol 30, No 3 (1982) Utwory mineralne typu „perły jaskiniowej" w kopalni węgla „Thorez" (Dolny Śląsk) Abstract
Piotr W. Zarickij
 
Vol 31, No 12 (1983) Utwory miocenu między Krakowem a Dębicą Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jawor
 
Vol 11, No 7 (1963) Utwory montmorillonitowe warstw porębskich w niecce bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski, Zbigniew Michałek, Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 5 (1996) Utwory młodszego paleozoiku w podłożu polskich Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Anna Tomaś, Roman Zając
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory młodszej kredy górnej i paleocenu dolnego w głębokich otworach wiertniczych w rejonie Puław, Lublina i Lubartowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 53, No 6 (2005) Utwory najwyższego ediakaru i najniższego kambru basenu lubelskopodlaskiego jako potencjalne skały macierzyste dla węglowodorów Abstract   PDF
Jolanta Pacześna, Paweł Poprawa, Michał Żywiecki, Izabella Grotek, Halina Poniewierska, Marian Wagner
 
Vol 20, No 11 (1972) Utwory paleogeńskie w rejonie szczecińskim Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 26, No 11 (1978) Utwory permu dolnego zapadliska wielkopolskiego w świetle danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Marian Kiełt, Elżbieta Król, Ludwik Król
 
Vol 66, No 5 (2018) Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 48, No 7 (2000) Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów -Dębica Abstract   PDF (Polish)
Władysław Moryc, Monika Jachowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice Abstract
Jan Tomaszewski
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory solne w okolicy Bochni-Brzeska na tle badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 50, No 3 (2002) Utwory trzeciorzędowe na bloku przedsudeckim w rejonie Rusko­Jaroszów Abstract   PDF (Polish)
Adam Szynkiewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Utwory trzeciorzędowe okolic Zaklikowa i Modliborzyc jako surowiec przemysłu cementowego Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 7, No 11 (1959) Utwory tufogeniczne w warstwach orzeskich w rejonie Rybnika jako horyzonty przewodne Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka, Józef Misiarz
 
Vol 12, No 10 (1964) Utwory tufogeniczne warstw porębskich z rejonu Chorzowa Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka, Stefan Cebulak
 
Vol 34, No 2 (1986) Utwory tufonośne antykliny zbrzańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 16, No 6 (1968) Utwory wapienia muszlowego na obszarze między Opolem a Boronowem Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kotlicki
 
Vol 43, No 3 (1995) Utworzenie Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstract
Aleksandra Gawęda, Kazimierz Kozłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Utworzenie systemu informacji geologicznej Litwy Abstract
Julius Belickas
 
Vol 44, No 7 (1996) Utylizacja żużli i popiołów ze spalania odpadów komunalnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Pieczarowski
 
Vol 18, No 5 (1970) Uwagi a zastosowaniu hydrochemii w poszukiwaniach naftowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 27, No 5 (1979) Uwagi do artykułu o występowaniu sapropelitów w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Kazimiera Hamberger
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi do artykułu „Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych" Abstract   PDF (Polish)
Marek Mroczkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi do badań geologiczno-geofizycznych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 40, No 9 (1992) Uwagi do dyskusji dotyczącej dat TL na przykładzie Kotliny Sandomierskiej i obszarów przyległych Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 7, No 3 (1959) Uwagi do instrukcji w sprawie opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowej i rolniczej działalności Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 58, No 4 (2010) Uwagi do nomenklatury skał węglanowych triasu tatrzańskiego Abstract   PDF
Piotr Jaglarz, Tomasz Rychliński
 
Vol 42, No 7 (1994) Uwagi do recenzji - "Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony" opracowanej przez J.Malinowskiego i J .Picha, zamieszczonej w Przeglądzie Geologicznym nr 9, 1993 r. Abstract
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
 
Vol 43, No 3 (1995) Uwagi do Stanowiska nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce (Prz. Geol., 11, 1994, str. 927) Abstract
Wiesław Subotowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanych z wykonaniem ujęć wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Rasała
 
Vol 11, No 1 (1963) Uwagi dotyczące ilościowej analizy petrograficznej preparatów ziarnowych węgli Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kwiecińska, Andrzej Manecki
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi dotyczące rozkładu rezydualnej poprawki kinematycznej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 5, No 1 (1957) UWAGI DOTYCZĄCE STRATYGRAFII MIOCENU PÓŁNOCNEGO NIŻU SANDOMIERSKIEGO Abstract   PDF
Tadeusz Kuciński
 
Vol 24, No 2 (1976) Uwagi dotyczące współczesnej klasyfikacji skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 2 (1960) Uwagi dotyczące znaczenia terminu "czert" Abstract
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 24, No 10 (1976) Uwagi metodyczne na temat organizacji logicznej i uruchamiania systemów typu geologicznego na podstawie doświadczeń z systemem "APIGEOKS" Abstract
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 23, No 11 (1975) Uwagi na temat badań izotopowych przedkarpackich złóż siarki rodzimej Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora Abstract   PDF (Polish)
Antoni Parecki
 
Vol 32, No 11 (1984) Uwagi na temat budowy i rozwoju gipsów szklicowych Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 11, No 7 (1963) Uwagi na temat chemizmu wód podziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej z Pienińskim Pasem Skałkowym Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Uwagi na temat danych i interpretacji przedstawionych przez Medusa 0il & Gas Abstract
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi na temat edukacji geologicznej na wyższych uczelniach technicznych Abstract
Marek Lemberger
 
11501 - 11750 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>