200-lecie urodzin Ignacego Domeyki

Andrzej Paulo, Zdzisław J. Ryn

Abstract


Co najmniej 5 krajów przyznaje się z dumą do dziedzictwa I. Domeyko (1802-1889), wybitnego mineraloga, geologa, etnografa, pedagoga, organizatora życia naukowego Chile, długoletniego (1867-1883) rektora głównego uniwersytetu krajowego (Universidad de Chile), "kowala" chilijskiego górnictwa. Urodzony w Niedźwiadce (obecnie Białoruś), wykształcony w Wilnie i Paryżu, otrzymał honorowe obywatelstwo Chile, marzył o powrocie do Polski. W uznaniu wspólnego dziedzictwa UNESCO ogłosiło rok 2002 rokiem Domeyki. Konferencje międzynarodowe zainspirowane działalnością Domeyki w różnych dziedzinach są w tym roku organizowane w: Uniwersytecie Santiago de Chile (11.04); Uniwersytecie La Serena, Chile (15.04); siedzibie UNESCO w Paryżu (22.05); Uniwersytecie Wileńskim, Litwa (10-12.09); Białoruskiej Akademii Nauk (13.09); Uniwersytecie Warszawskim (16.11); AGH w Krakowie (12.12). Wystawy o charakterze krajowym otwarte zostały w Bibliotece Narodowej (Warszawa 22.04), Bibliotece Jagiellońskiej (8.05), a kolejne przygotowywane są w Centrum Kultury Casa Lo Matta (Santiago, koniec czerwca), Muzeum Narowdowe (Wilno 10.09). Artykuł przypomina ważniejsze osiągnięcia Domeyki i odsyła do Jego szczegółowych biografii. Stanowi on wprowadzenie do dwóch kolejnych artykułów naukowych.

200TH ANNIVERSARY OF IGNACY DOMEYKO BIRTHDAY

Summary

At least five countries are proud of testimony of I. Domeyko (1802–1889), the outstanding mineralogist, geologist, ethnographer, pedagogue, organiser of scientific life of Chile, and the rector of the Universidad de Chile (1867–1883). He was born in Niedźwiadka, educated in Vilnius and Paris, received honorary citizenship of Chile, dreamed to return to Poland. Recognizing his common heritage UNESCO declared 2002 the year of Domeyko. International conferences inspired by different fields of his activity are organized in: University of Santiago de Chile (11.04); University of La Serena, Chile(15.04); UNESCO in Paris (22.05); University of Vilnius, Lituania (10–12.09); Belarussian Academy of Sciences (13.09); University of Warsaw (16.11); AGH — the Technical University, Krakow (12.12). National exhibitions are opened in National Library (Warsaw, 22.04), Jagiellonian Library (Krakow, 8.05) and Centro Cultural Casa de Lo Matta (Santiago, 29.05), National Museum (Vilnius, 10.09). Achievements of Domeyko are reminded in short and detailed bibliography is given to form background to specialized articles which follow.

Full Text:

PDF (Polish)