Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 11 (1999) D. Mader - Geologische und biologische Entomo- ökologie der rezenten Seidenbiene Colletes Abstrakt
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 3 (1996) D. Mader - Taphonomy, Sedimentology and Genesis of Plant Fossil Deposit Types in Lettenkohle (Lower Keuper) and Schilfsandstein (Middle Keuper) in Lower Franconia (Germany) Abstrakt
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 46, No 7 (1998) D. Miller (Ed.) & D.I. Groves - Potassic Igneous Rocks and Associates Gold-Copper Mineralization Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 12 (1997) D. Savage (ed.) - Scientific and Regulatory Basic for the Geological Disposal of Radioactive Waste Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Grimaldi - Amber - window to the past (Bursztyn - okno w przeszłość) Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Quattrochi& M. Goodchild - Scale in Remote Sensing and GIS Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 2 (1988) Dąbrowska Szkoła Górnicza "Sztygarka" - kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstrakt
Ireneusz Felisiak
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstrakt
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Boullin, Barbara Olszewska
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstrakt
Stanisław Dżułyński
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstrakt
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Bouillin, Barbara Olszewska
 
Vol 17, No 5 (1969) Dalsze losy bohdanowiczytu Abstrakt   PDF
Marian Banaś, Joachim Ottemann
 
Vol 32, No 1 (1984) Dalsze stwierdzenia tonsztajnu w pokładzie 610 GZW Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 60, No 2 (2012) Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Tomasz Wojciechowski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Perski, Antoni Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dane o nieznanych dotychczas wystąpieniach iłów jurajskich w rejonie Łukowa Abstrakt   PDF
Rena Kosmulska
 
Vol 46, No 10 (1998) Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 3 (2002) Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K­Ar i Ar­Ar Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 51, No 7 (2003) Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową Abstrakt   PDF
Piotr Mackiewicz, Stanisław Hałas
 
Vol 28, No 7 (1980) Datowanie metodą C-14 wieku bezwzględnego osadów jeziorno-bagiennych z odsłonięcia kopalni Bełchatów Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka, M. F. Pazdur
 
Vol 47, No 2 (1999) Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 50, No 10-01 (2002) D.B. McIntyre & A. McKirdy - James Hutton. The Founder of Modern Geology Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 34, No 5 (1986) Dedolomityzacja utworów dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Dedolomityzacja utworów górno jurajskich w okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Dedolomityzacja w anhydrytach cechsztynu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Deep crustal structure in SE Poland - new seismic project Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 48, No 9 (2000) DeepSeismix2000 - Deep Seismic Profiling of the Continents and Their Margins - Ulvik, Norwegia, 18–23.06.2000 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 4 (2003) DeepSeismix2003 -- Deep Seismic Profiling of the Con- tinents and Their Margins -- Taupo,NowaZelandia, 06-14.01.2003 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 32, No 1 (1984) Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych Abstrakt   PDF
Anna Stankowska, Wojciech Stankowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych Abstrakt   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 43, No 9 (1995) Deformacja i metamorfizm serii skalnych na wschód od bloku sowiogórskiego - nowe dane i interpretacje Abstrakt
Stanisław Mazur, Jacek Puziewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Deformacje konwolutne w osadach glacjolimnicznych i glacjofluwialnych zlodowacenia Wisły w okolicach Gór zna i Lidzbarka Welskiego Abstrakt   PDF
Wojciech Wysota
 
Vol 20, No 10 (1972) Deformacje nieciągłe karbonu górnego strefy osiowej niecki Rudy (Górny Śląsk) Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 4 (2000) Deformacje nieciągłe w pienińskim pasie skałkowym na przekroju Białego Dunajca w Szaflarach Abstrakt   PDF
Bożena Jeżyna
 
Vol 2, No 9 (1954) DEFORMACJE POKRYSTALIZACYJNE W KARPATACH ŚRODKOWYCH Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Deformacje tektoniczne a metamorfizm - kilka uwag o rozwoju poglądów Abstrakt   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Sylwester Salwa
 
Vol 7, No 5 (1959) Deluwia piaszczyste z działu wodnego Wyżnicy i Podlipia Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 41, No 4 (1993) Departament Geologii w 1992 r. Abstrakt
Henryk J. Jezierski
 
Vol 47, No 5 (1999) Depozycja osadów w strefie marginalnej basenu czerwonego spągowca: przykład z rejonu Czarne- Debrzno Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Depozycja warstw białokamieńskich - zapis ewolucji basenu wałbrzyskiego w czasie namuru B-C Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Desmin Ca(Al2Si7O18)• 7H2O Abstrakt
, ,
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Deterioracja kamiennych obiektów budowlanych – główne czynniki i procesy Abstrakt   PDF
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 43, No 3 (1995) Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa Abstrakt   PDF
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector Abstrakt   PDF
Jan Pasava, Ivan Rubeska, Vaclav Sixta
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determinations of minor and major elements in stream sediments for geochemical mapping Abstrakt   PDF
Daniela Mackovych, Hana Mjartanova, Pavol Lucivjansky
 
Vol 51, No 8 (2003) Deutsche Gesellschaft Fűr Geotechnik. Tagungsband des 14. Nationalen Symposiums fűr Felsmechanik und Tunnelbau Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 35, No 5 (1987) Development of the Carboniferous of the SW margin of the East-European Platform in Poland Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Development of the Carpathian-Dinar folded segment and the interrelation with geophysics fields Abstrakt   PDF
Eduard Kuzmenko, Boris Mayevskiy, Jaroslav Sapuzhak, Vasiliy Stopaniuk, Sergej Anikejev, Vladimir Bilichenko, Vasiliy Chebon
 
Vol 11, No 8 (1963) Dewon w okolicy Ciepielowa Abstrakt
Aleksandra Krassowska, Julian Kulczycki
 
Vol 42, No 5 (1994) Dewońskie budowle węglanowe (Carbonate buildups) Sahary Środkowej i ich związek z podmorskimi źródłami termalnymi Abstrakt
Zdzisław Bełka
 
Vol 41, No 7 (1993) Dewońskie źródło podmorskie w rejonie Zawiercia w świetle badań izotopowych 13C i 18O Abstrakt
Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Dewońsko-permski segment ścieżki pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego dla zachodnich Sudetów Abstrakt
Maria Jeleńska, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 43, No 9 (1995) D.G. Fredlund, H. Rahardjo - Soil Mechanics for Unsaturated Soils Abstrakt
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 38, No 10 (1990) Diachroniczne wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd: scenariusz Abstrakt   PDF
Hans Jorgen Hansen
 
Vol 42, No 4 (1994) Diachronie Climatic Impacts on Water Resources; NATO - Advanced Research Workshop - Heraklion, Grecja, 17 - 23.10.1993 Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza ewaporatów Abstrakt   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza nie detrytycznych osadów krzemionkowych Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza osadów (wprowadzenie do rozważań szczegółowych) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza wulkanoklastów Abstrakt   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej J. Witkowski, Dominika Dąbrowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Diagram pionowych spękań tektonicznych i metoda jego zestawiania Abstrakt   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanu Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 6 (1997) Diamenty, materiały budowlane, miedź, molibden, platynowce, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel, wodór, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Diamenty, surowce energetyczne, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Diariusz Jana Samsonowicza Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 12 (1962) Diatomit czy nie diatomit? Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) Diatomity w Rumunii Abstrakt
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Differences in the Western Carpathians Mesozoic volcanism: reflection on geodynamic regime Abstrakt   PDF
Jan Spiśiak, Duśan Hovorka
 
Vol 45, No 11 (1997) Dilofozaur w Muzeum Geologicznym PIG Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 4 (1990) Dinant czy missisip - o problemach podziału karbonu Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 9 (1996) Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816): a typically Maastrichtian ammonite in the Piotrawin section, Central Poland Abstrakt   PDF
Marcin Machalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Directions of contemporary horizontal compression in the Polish Outer Carpathians Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 51, No 5 (2003) D.J. Charman, D. Hendon & W. Woodland - The identification of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in peats Abstrakt
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.J. Fubrish - Fluid Physics in Geology. An Introduction to Fluid Motions on Earth Surface and Within Its Crust Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10 (1997) D.L. Crowell - History of the coal-mining industry in Ohio Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 11 (1995) D.L. Leach, M.B. Goldhaber - International Field Conference on Carbonate-Hosted Lead Zinc Deposits Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) D.L. Lofgren - The Bug Creek Problem and the Cretaceous - Tertiary Transition at McGuire Creek Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 3 (1995) D.L. Turcotte - Fractals and chaos in geology and geophysics Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 11 (2000) Dlaczego Polsce jest potrzebna państwowa służba geologiczna? Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Dlaczego rodzaje długotrwałe są rzadkie Abstrakt
Jerzy Trammer
 
Vol 51, No 10 (2003) Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 17, No 5 (1969) Do Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii) Abstrakt
, ,
 
Vol 34, No 8 (1986) Do naszych czytelników Abstrakt
. .
 
Vol 16, No 2 (1968) Do Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii doc. M. Mrozowskiego) Abstrakt
, ,
 
Vol 26, No 4 (1978) Do Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Z. Dembowski
 
Vol 24, No 9 (1976) "Dobowe" iły warwowe w Jeleniej Górze Abstrakt   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 51, No 6 (2003) Dodatnie anomalie izotopów promieniotwórczych 238U, 232Th i 40K w strefie paleozoicznego uskoku mójczańskiego w Górach Świętokrzyskich - Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 9, No 7 (1961) Dogodny sposób przedstawiania wartości liczbowych na mapach hydrogeologicznych Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 32, No 10 (1984) Dokąd zmierza współczesna geotektonika? Abstrakt   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 3 (1993) Doktorat H.C. UMCS Anieli Chałubińskiej Abstrakt
K. Harasimiuk, Z. Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dokumentacja geologiczna a gospodarka złożem kopaliny użytecznej Abstrakt
Antoni Białaczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego ze wspomaganiem komputerowym (na przykładzie Abstrakt   PDF
Zbigniew Kokesz, Maria Dolik, Jan Rolewicz
 
Vol 46, No 5 (1998) Dokumentacja mierniczo-geologiczna i ewidencja zasobów Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 25, No 2 (1977) Dokumentacje kompleksowe surowców skalnych – nowym elementem prac geologicznych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Dokumentacyjne roboty ziemne i projekt norm Abstrakt   PDF
Zofia Buczek
 
Vol 43, No 6 (1995) Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona Abstrakt
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski, Paweł Marciniec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Dokumentowanie geologiczne na potrzeby posadowienia obiektów naukowej stacji badawczej w warunkach polarnych Abstrakt   PDF
Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak, Ewa Krogulec2 Krogulec, Tomasz Krogulec2 Krogulec, Jerzy Ma³ecki2 Małecki
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym Abstrakt
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Dokumentowanie oraz kierunki poszukiwań złóż surowców mineralnych tematem konferencji naukowo-technicznej w Katowicach Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 27, No 2 (1979) Dokumentowanie otworów studziennych w Libii Abstrakt
Paweł Łoniewski, Marek Załuski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego Abstrakt   PDF
Józef Mikołajków, Agnieszka Piasecka, Dorota Węglarz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne Abstrakt   PDF
Jakub Sokoowski, Mariusz Socha
 
Vol 44, No 6 (1996) Dokumentowanie wyników badań geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Dokumentowanie złóż w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 2, No 8 (1954) DOKŁADNOŚĆ ANALIZY CHEMICZNEJ KRZEMIANÓW Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 17, No 9 (1969) Dokładność map geologiczno-inżynierskich w zależności od skali i ilości punktów dokumentacyjnych Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 36, No 12 (1988) Dolina dolnej Wisły – wyniki datowań TL w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego Abstrakt
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 23, No 9 (1975) Dolnokambryjskie iłowce ,okolic Klimontowa jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 9, No 5 (1961) Dolnokarbońskie konkrecje fosforytowe z Zarębów koło Łagowa Abstrakt
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Dolnokredowa brekcja wapienna w autochtonicznej serii wierchowej w Tatrach Zachodnich Abstrakt   PDF
Alina Staniszewska, Tomasz Ciborowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Dolnokredowe osady żelaziste rejonu kujawskiego Abstrakt   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 3, No 7 (1955) Dolnośląska stacja terenowa Instytutu Geologicznego w okresie dziesięciolecia Abstrakt
Jerzy Jerzmański, Leszek Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Dolnośląskie masywy granitoidowe jako potencjalne składowisko odpadów promieniotwórczych Abstrakt   PDF
Marek W. Lorenc
 
Vol 24, No 9 (1976) Dolnośląskie występowania ametystu na tle znanych złóż światowych Abstrakt   PDF
Grażyna Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 34, No 7 (1986) Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa) Abstrakt
Danuta Kuhn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dolomit główny w rejonie Bielica - Czarne na tle paleogeografii Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 17, No 3 (1969) Dolomit ołdrzychowicki jako surowiec do produkcji mączek dla przemysłu szkolarskiego Abstrakt   PDF
Eugeniusz Grzelak, Henryk Kukla
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity epigenetyczne w utworach górnojurajskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity komórkowe triasu wierchowego Tatr polskich Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity mikrytowe dolnego wapienia muszlowego z otoczenia złóż Zn -Pb z kopalni "Olkusz" i "Bolesław" Abstrakt   PDF
Anna Krzyczkowska-Everest
 
Vol 10, No 10 (1962) Dolomity środkowodewońskie w Winnej k. Łagowa Abstrakt   PDF
Teresa Uberna
 
Vol 41, No 5 (1993) Dolomity triasowe w ochronie lasów Abstrakt
Leon Łukwiński, Marek Narkiewicz
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityczność formacji węglanowych regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Śliwiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityzacja skał węglanowych Ca1 w rejonie kopalni rudy miedzi Abstrakt   PDF
Piotr Kijewski
 
Vol 30, No 11 (1982) Dolomityzacja w wapieniach oksfordu okolic Barcina (Kujawy) Abstrakt   PDF
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Dopływ wody do studni w świetle liczby Reynoldsa Abstrakt   PDF
Alfred Kępińslki
 
Vol 41, No 5 (1993) Dorobek badań neotektonicznych w Polsce w latach 1970 -1990: próba podsumowania Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Dorobek naukowy XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 18, No 2 (1970) Dorobek Polsko-Radzieckiego Sympozjum poświęconego historii nauk geologicznych Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 27, No 5 (1979) Doroczna konferencja DEUQUA w Austrii oraz Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA w Szwajcarii Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Doroczny zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) - San Diego, USA, 19- 22.05.1996 Abstrakt
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Doświadczenia z pracy Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach w ramach państwowej służby geologicznej Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Doświadczenia z rozpoznaniem obrazów w poszukiwaniach złóż Zn - Pb Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Krzysztof Dudek, Jan Gładysz, Wojciech Mastej, Danuta Flaga-Piekarz, Jan Rolewicz, Elżbieta Słomka
 
Vol 51, No 11 (2003) Doświadczenie nad hydrochemiczną dekontaminacją 137Cs ichtiofauny z bezodpływowego jeziora położonego w strefie skażonej radioaktywnie na terenie Białorusi Abstrakt   PDF
Anatoly Kudelsky, Vasily Pashkevich, Alexey Yankov
 
Vol 26, No 2 (1978) Dotychczasowa i planowana tematyka prac Seminarium Kształtowania i Ochrony Środowiska im. W. Goetla Abstrakt
Janusz Dziewański
 
Vol 7, No 7 (1959) Dotychczasowe osiągnięcia sporowej stratygrafii karbonu w świetle obrad kongresów heerleńskich Abstrakt
Aleksander Jachowicz
 
Vol 4, No 11 (1956) Dotychczasowe rezultaty głębokiego wiercenia. Mechowo IG I Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 10, No 3 (1962) Dotychczasowe wyniki badań nad przydatnością diatomitów z Leszczawki Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Dotychczasowe wyniki i dalsze kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w utworach permu w rejonie Wschowy Abstrakt   PDF
Czesław Nowotarski, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 36, No 5 (1988) Dotychczasowe wyniki i dalsze perspektywy poszukiwań węglowodorów we wschodniej i środkowej Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 12 (1956) Dotychczasowe wyniki poszukiwań naftowych w północno-wschodnich Niemczech Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 11, No 4 (1963) Dotychczasowe wyniki prac i najbliższe zadania Zakładu Złóż Rud Metali Nieżelaznych Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Franciszek Ekiert
 
Vol 27, No 8 (1979) Dotychczasowy san badań nad neotektoniką Karpat Zachodnich Abstrakt
Antoni Wójcik, Witold Zuchiewicz
 
Vol 67, No 2 (2019) D.R. BEGUN – Prawdziwa planeta ma³p.RECENZJE Nowa historia człowieka. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, tłum. M. Ryszkiewicz, 318 str Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 22, No 12 (1974) Dr inż. Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) Abstrakt
J. Głazek
 
Vol 50, No 9 (2002) Drapieżnicze zachowania ustonogich i ślimaków w zapisie kopalnym - implikacje paleoekologiczne Abstrakt   PDF
Michał Złotnik
 
Vol 36, No 2 (1988) Drewno jurajskie Xenoxylon jurassieurn z kry lodowcowej w Łukowie Abstrakt
Anna Matyjasik, Gerard Gierliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim) Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 40, No 10 (1992) Drobne szkarłupnie bezłodyżkowe z dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Andrzej Boczarowski
 
Vol 47, No 4 (1999) Drogi i bezdroża geologicznej kartografii wgłębnej Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 12 (1955) Drogi i bezdroża polskiej sejsmiki Abstrakt   PDF
Jan Uchman
 
Vol 28, No 5 (1980) Drogi krążenia wód w lodowcach Fiordu Hornsund na Spitsbergenie Abstrakt   PDF
Andrzej Rożkowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Drogi krążenia, zasoby i zagospodarowanie wód podziemnych w triasowym zbiorniku Bytom w warunkach aktywnej działalności górnictwa Abstrakt   PDF
Janusz Kropka
 
Vol 51, No 3 (2003) Drogi migracji i związki biogeograficzne fauny mszywiołów z eoceńskiej formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka) Abstrakt   PDF
Urszula Hara
 
Vol 7, No 6 (1959) Drogi poszukiwań ropy naftowej w mezozoiku Niemiec Północnych Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 8, No 1 (1960) Drogi prowadzące do właściwie pojętych poszukiwań geologicznych nowych złóż rud metali Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 42, No 2 (1994) Druga Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN-25 - 27.10.1993r Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Druga sesja naukowa promująca geologiczny park krajobrazowy - Chęciny, 22-24.05.1998 Abstrakt
Ewa Wróblewska
 
Vol 25, No 3 (1977) Druga wyprawa polskich paleontologów na Spitsbergen Abstrakt
Hubert Szaniawski
 
Vol 43, No 8 (1995) Drugie międzynarodowe targi bursztynu, Gdańsk,16-19.03.1995 Abstrakt
Róża Kulicka
 
Vol 44, No 1 (1996) Drugie sympozjum międzynarodowe poświęcone geologii wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, Jerozolima, Izrael, 27.08-01.09.1995 Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 63, No 11 (2015) Dryft kontynentów – fantazja czy rzeczywistość? Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 7 (1996) D.T. Sandwełł & W.H.F. Smith - Marine Gravity Anomaly from Satelite Altimetry Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 40, No 4 (1992) Dubletonowa budowa cząstek elementarnych Abstrakt
Tadeusz Depciuch
 
Vol 50, No 3 (2002) Duksyt - żywica kopalna? Abstrakt   PDF
Günter Krumbiegel
 
Vol 38, No 4 (1990) Dunham po polsku (i nie tylko) raz jeszcze Abstrakt
Andrzej Romanek
 
Vol 29, No 10 (1981) Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa Abstrakt
Marek Narkiewicz, Ewa Śnieżek
 
Vol 41, No 3 (1993) Duńska Służba Geologiczna Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 3, No 6 (1955) Duże otwornice we fliszu karpackim Abstrakt   PDF
Bieda Franciszek
 
Vol 27, No 7 (1979) Dwa modele geosynkliny – dzieje szkoły geologicznej profesora J. Aubouina Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa nowe stanowiska owadów trzeciorzędowych w Polsce Abstrakt
Piotr Wegierek
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa poziomy caliche w osadach miocenu w Przegorzałach na terenie Krakowa Abstrakt
Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Mariusz Paszkowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Dwa razy Krasiejów: sesja naukowa w Sosnowcu i wystawa w Warszawie Abstrakt
Karol Sabath
 
Vol 21, No 3 (1973) Dwadzieścia lat Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Franciszek Szejgis
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna Abstrakt   PDF
Józef Górski
 
Vol 48, No 5 (2000) Dwieście lat dziejów nauk geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Dwudziestopięciolecie górnictwa w Polsce Ludowej Abstrakt
Bolesław Krupiński
 
Vol 50, No 6 (2002) Dwusetna rocznica urodzin Alcide d'Orbigny'ego (1802­1857) Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część I Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część II Abstrakt   PDF
Anna Wysocka, Anna Żylińska, Agnieszka Marcinowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Dylematy energetyczne bełchatowskiego okręgu górniczo-energetycznego Abstrakt   PDF
Edawrd Ciuk
 
Vol 28, No 2 (1980) Dynamika klifu i sposób zabezpieczenia ruin kościoła w Trzęsaczu Abstrakt
Wiesław Subotowicz, Janusz Sobolewski
 
Vol 67, No 5 (2019) Dynamika przemieszczeñ wybranych osuwisk w Karpatach Abstrakt   PDF
Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk
 
Vol 51, No 11 (2003) Dynamika przeobrażeń chemicznych wody w gruntach gliniastych Abstrakt   PDF
Jerzy Raczyk
 
Vol 48, No 11 (2000) Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16–22.06.2000 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Dynamika rozprzestrzeniania się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Ciechocinka Abstrakt
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Dynamika rozprzestrzenienia się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Świnoujścia Abstrakt
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 36, No 9 (1988) Dynamika rozwoju leja depresyjnego w systemach wielowarstwowych przy eksploatacji ujęć wód podziemnych Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r. Abstrakt   PDF
Łukasz Chabudziński, Zdzisław Michalczyk
 
Vol 65, No 8 (2017) Dynamika wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich Abstrakt   PDF
Filip Duda, Ewa Woźniak, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Roman Cieśliński
 
Vol 67, No 7 (2019) Dyrektorzy Państwowego Instytutu Geologicznego (1919–1989) Abstrakt   PDF
. .
 
Vol 18, No 6 (1970) DYSKUSJA Abstrakt   PDF
. ,
 
Vol 1, No 10 (1953) Dyskusja Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) DYSKUSJA Abstrakt
, .
 
Vol 10, No 11 (1962) Dyskusja nad miocenem lubelskim Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 37, No 4 (1989) Dyskusja o prawie geologicznym - propozycja nowelizacji ustawy o prawie geologicznym Abstrakt
. .
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Dyskusja o związkach złóż kredy jeziornej z węglanowym systemem wód podziemnych Abstrakt   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) DYSKUSJA PRZED 11 ZJAZDEM PZPR NAD ROZWOJEM BAZY SUROWCÓW MINERALNYCH Abstrakt
Stanisław Doktorowicz-Hrabnicki
 
Vol 45, No 10 (1997) Dyskusja wokół definicji minerału Abstrakt
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 5 (1996) Dystrybucja mikroelementów i bituminów w skałach fliszowych polskiej części Karpat Abstrakt   PDF
Irena Gucwa, Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 6 (1995) Dystrybucja pyłu na obszarze Zagłębia Górnołużyckiego po 1958 r. Abstrakt
Jacek R. Kasiński
 
Vol 16, No 6 (1968) Działalność Centralnego Urzędu Gealagii w 1967 r Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 17, No 7 (1969) Działalność Centralnego Urzędu Geologii w latach 1968-1969 Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 2 (1967) Działalność i organizacja służby geologicznej w Kanadzie Abstrakt
Andrzej Różkowski
 
Vol 3, No 7 (1955) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1945-1955 Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań podstawowych Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 10, No 3 (1962) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie metodologii i informacji naukowo-technicznej Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie poszukiwań surowców mineralnych Abstrakt
Eugeniusz Wutcen
 
Vol 31, No 12 (1983) Działalność Kombinatu Geologicznego Południe w Katowicach, w latach 1976-1981 Abstrakt
Anatoliusz Czekaj
 
Vol 11, No 3 (1963) Działalność Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i wynikające z niej wnioski Abstrakt   PDF
Zbigniew Nartowski
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 3 (1993) Działalność Komisji Oceny Projektów i Odbioru Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1991 r. Abstrakt
M. Nieć
 
Vol 43, No 9 (1995) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1994 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 45, No 6 (1997) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1995 i 1996 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 47, No 6 (1999) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 49, No 6 (2001) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 50, No 9 (2002) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 51, No 8 (2003) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2002 r. Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w latach 1992 - 1993 i problemy dokumentowania złóż Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 42, No 5 (1994) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1993 r. Abstrakt
Krystyna Szeroczynska
 
Vol 45, No 5 (1997) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1996 r. Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 43, No 5 (1995) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Polsce Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 30, No 8 (1982) Działalność Komitetu Nauk Geologicznych PAN w latach 1978-1981 Abstrakt
Władysław Pożaryski, Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Działalność naukowa Zakładu Geologii Dynamicznej Abstrakt
Edward Passendorfer, Zbigniew Kotański
 
Vol 25, No 1 (1977) Działalność Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego jako państwowej służby geologicznej - przedmiot i zakres działania Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Działalność placówki Instytutu Geologicznego w Szczecinie na tle problemów geologicznych regionu szczecińskiego Abstrakt
R. Dobracki, M. Ruszała, M. Wdowiak
 
Vol 22, No 1 (1974) Działalność Podkomitetu Mechaniki Skał w latach 1972-1973 Abstrakt
Kazimierz Thiel
 
Vol 37, No 6 (1989) Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1980-1988 . Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 12 (1982) Działalność prof. Stanisława Małkowskiego na polu kartografii geologicznej Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 41, No 2 (1993) Działalność Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego PIG w Szczecinie jako placówki państwowej służby geologicznej na Pomorzu Zachodnim Abstrakt
Michalina Ruszała, Ryszard Dobracki, Zofia Matkowska, Marcin Kurzawa
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Sekcji Sozologicznej PTG Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 11, No 1 (1963) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1962 r. Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 12, No 5 (1964) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1963 r. Abstrakt
Fr. Szczepański
 
Vol 16, No 3 (1968) Działalność Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 6 (1993) Działalność Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w 1992 r. Abstrakt
Wanda Barwicz
 
Vol 43, No 3 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w II półroczu 1994 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 1 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w pierwszym półroczu 1993 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 43, No 10 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod koniec 1994 r. i w połowie 1995 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 9 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w I połowie 1994 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 45, No 2 (1997) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i OchronyŚrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiew 1996 r. Abstrakt
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 61, No 6 (2013) Działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniami gazu z łupków Abstrakt   PDF
Aleksandra Skąpska
 
Vol 61, No 6 (2013) Działania samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Abstrakt   PDF
Małgorzata Maria Klawiter, Grzegorz Borek, Piotr Pasternak, Agnieszka Mielniczuk
 
Vol 19, No 7 (1971) Działałność Sekcji Geofizyki PTG Abstrakt
Janusz Łaski, Krzysztof Sojka
 
Vol 47, No 5 (1999) Dzieje geologii w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Joanna Popiołek, Jadwiga Garbowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Dzieje grzechu czyli z kartografią geologiczną na Abstrakt
Andrzej Romanek
 
1501 - 1750 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>