Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 3 (2002) Ewolucja poglądów na stratygrafię utworów formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 36, No 2 (1988) Ewolucja poglądów na temat skał metamorficznych Maurytanidów północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 45, No 11 (1997) Ewolucja składu chemicznego solanek basenu solikamskiego (dolny perm, zapadlisko przeduralskie) Abstrakt   PDF
Daria V. Sidor
 
Vol 25, No 5 (1977) Ewolucja strukturalna basenu arktyczno-atlantyckiego w kenozoiku Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 5 (2001) Ewolucja strukturalna podłoża mioceńskiego basenu przedkarpackiego (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstrakt   PDF
Paweł H. Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 50, No 11 (2002) Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 36, No 1 (1988) Ewolucja tektoniczna regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 10 (1992) Ewolucja wieloletniej zmarzliny i jej wpływ na warunki depozycji i kształtowania się niektórych cech osadów w okresie 20 000 – 8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Jan Goździk
 
Vol 23, No 5 (1975) Ewolucja wschodniej części bloku przedsudeckiego w kenozoiku (piętro młodoalpejskie) Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Józef Wroński
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Exploration of structure peculiarities and geodynamics of the Carpathian zone on the Ukraine territory Abstrakt   PDF
Yaroslav S. Sapuszhak, George P. Starodub, Taras Z. Verbytsky, Valentyna G. Kuznetsova, Valentyn Yu. Maksymchuk, Anatoly I. Bilinsky, Taras B. Brych, Andry R. Gnyp
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Express-method for definition of the mercury occurrence modes Abstrakt   PDF
A. A. Volokh, A. A. Kolesov, A. E. Chernova
 
Vol 44, No 3 (1996) F. Albarede - Introduction to Geochemical Modelling- Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) F. Heide, F. Wlotzka - Meteorites - Messengers from Space Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 42, No 7 (1994) F. Pirajno - Hydrothermal Mineral Deposits. Principies and Fundamental Concepts for the Exploration Geologists Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 26, No 2 (1978) Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 9 (1994) Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza Abstrakt
Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Marek Jasionowski, Oleg I. Petryczenko, Danuta Peryt, Wacław Ryka
 
Vol 38, No 4 (1990) Facje i paleogeografia cechsztyńskiego anhydrytu dolnego (A1d) w Polsce Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz
 
Vol 40, No 4 (1992) Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniego części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Facje i warunki depozycji utworów formacji poznańskiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 47, No 4 (1999) Fameńskie liliowce obszaru świętokrzyskiego - radiacja i wymieranie Abstrakt   PDF
Edward Głuchowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego - obecny stan badań w projekcie PAP Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Izabela Grotek, Marian Wagner, Hanna Matyja
 
Vol 28, No 5 (1980) Fault pattern in the Polish Lowlands and its bearing on the Permian- Mesozoic evolution of the area Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Fault tectonics of the Ukrainian Carpathian foredeep and its basement Abstrakt   PDF
Andrij Bubniak, Ihor Bubniak
 
Vol 47, No 4 (1999) Fauna Cyathaxonia a wymieranie koralowców Rugosa na granicy fran-famen Abstrakt   PDF
Tomasz Wrzołek
 
Vol 4, No 4 (1956) Fauna dolnokarbońska w osadach facji kulmowej we wschodniej części górno-śląskiego zagłębia węglowego Abstrakt   PDF
Stanisław Czerniecki
 
Vol 31, No 7 (1983) Fauna oligoceńska okolic Szczecina Abstrakt   PDF
Gwidon Jakubowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Fauna osadów interglacjalnych z Koczarek koło Mrągowa Abstrakt   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Fauna podmorskich źródeł hydrotermalnych z dewonu Maroka - Abstrakt   PDF
Zdzisław Bełka, Błażej Berkowski, Philipp Eisenmann, Jolanta Dopieralska, Stanisław Skompski
 
Vol 43, No 2 (1995) Fazy ruchów tektonicznych w górnym sylurze i dolnymdewonie w południowej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 34, No 8 (1986) Fałd Wrzosówki a pozycja tektoniczna gnejsów masywu Radochowa (metamorfik Śnieżnika) Abstrakt   PDF
Jerzy Don, Zenon Wiśniowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Fałszerstwa inkluzji w bursztynie bałtyckim Abstrakt
Róża Kulicka
 
Vol 51, No 3 (2003) "Fałszywe odmłodzenia" osobniczych Rugosa z HamarLaghdad (Antyatlas, Maroko) Abstrakt   PDF
Błażej Berkowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Fałszywe "trace fossils" w osadach zastoiskowych Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 48, No 7 (2000) Felieton geologiczny z Terytorium Północnego Australii Abstrakt
Andrzej Wygralak
 
Vol 48, No 4 (2000) F.F. Steininger (red.) - Erdgeschichte des Waldviertels Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 6 (2001) F.G. Bell - Geological Hazards. Their assessment, avoidance and mitigation Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 10 (1995) F.G. Bell- Engineering geology Abstrakt
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 43, No 4 (1995) Filtracja wody przez spoiste grunty zwałowe oraz ich zdolności izolacyjne na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki w Machowie Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Henryk Woźniak, Paweł Lenduszko
 
Vol 41, No 5 (1993) "Finalne" osady chlorkowe w cechsztynie - schyłek czy początek cyklu depozycyjnego? (implikacje stratygraficzne) Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 39, No 1 (1991) Finansowanie prac geologiczno-poszukiwawczych w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej Abstrakt
Bogusław Woźniakowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Finansowanie prac geologicznych - trudny problem wyboru Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 2 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1996 r. Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 12 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1997 r. Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 9 (2003) Finansowanie zadań geologicznych w latach 2001–2003 Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 45, No 11 (1997) Finiscoronat opus Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 9 (2002) Fizykochemiczne warunki powstania śląsko-krakowskich złóż kruszców i dolomitów kruszconośnych Abstrakt   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Fizykochemiczne warunki powstawania cechsztyńskich utworów solnych regionu bałtyckiego Abstrakt
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Fizykochemiczne warunki sedymentacji w przedkarpackim badeńskim basenie ewaporatowym na obszarze Ukrainy Abstrakt   PDF
Andriy V. Poberezhsky
 
Vol 43, No 10 (1995) "Flindersyty" z Gór Flindersa, unikalne znalezisko odległych pokryw impaktytowych w Australii Abstrakt
Marek Żbik, Victor A. Gostin
 
Vol 11, No 8 (1963) Flisz magurski południowej części Gorców Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 34, No 9 (1986) Flora karbońska Pomorza Abstrakt   PDF
Janusz Kuchciński
 
Vol 43, No 3 (1995) Fluid Infotreffen - Getynga, Niemcy, 07-10.11.1994 Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz–Szulc
 
Vol 4, No 6 (1956) Fluorescencyjne omaczanie zawartości uranu Abstrakt   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 42, No 2 (1994) Fluoryt Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Fluoryt (CaF2) z żył kruszcowych w skałach paleozoicznych z Pilicy Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 29, No 3 (1981) Fluoryt ze strefy korzeniowej złoża rud Zn-Pb kopalni „Bolesław" Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Folia Quaternaria czasopismem Polskiej Akademii Umiejętności Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) FOREGS (Forum Dyrektorów Europejskich Służb Geologicznych) - doroczne spotkanie w Polsce Abstrakt
Grażyna Burchart, Ilona Śmietańska
 
Vol 33, No 5 (1985) Forma owalna Jawora i jej implikacje geologiczne i metalogeniczne Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Hanna Chilińska
 
Vol 24, No 8 (1976) Formacja koralowa w malmie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Formacja solonośna w otworze "Szczepanów" koło Brzeska Abstrakt
Eugeniusz Jawor, Józef Stemulak
 
Vol 27, No 5 (1979) Formacje i wskaźniki perspektywiczności kopalin Polski Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 42, No 1 (1994) Formalne jednostki litostratygraficzne miocenu - formacja z Wieliczki (fm) Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 47, No 2 (1999) Formy akumulacji piasku na równi zalewowej Odry między Koźlem a ujściem Kłodnicy Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 48, No 10 (2000) Formy eoliczne w utworach plażowych na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem a Dźwirzynem Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Formy osadu w strefie zmywu i najpłytszego przybrzeża na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 9 (2001) Formy osuwiskowe na wzgórzu Kurczyna nad projektowanym zbiornikiem "Świnna Poręba" w Karpatach Abstrakt   PDF
Andrzej Gałaś
 
Vol 51, No 1 (2003) Formy osuwiskowe w Górach Kamiennych Abstrakt   PDF
Grzegorz Synowiec
 
Vol 38, No 1 (1990) Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie) Abstrakt   PDF
Jerzy Butrym, Leszek Lindner, Danuta Okszos
 
Vol 40, No 8 (1992) Formy występowania kadmu, ołowiu i cynku we współczesnych osadach aluwialnych Polski Abstrakt
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 42, No 3 (1994) Forum dyskusyjne Założenia metodyczne geosozologicznej bazy danych GIS Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Forum Europejskich Służb Geologicznych - Budapeszt, Węgry, 01-03.09.1996 Abstrakt
Maciej Podemski, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Forum Geologów 1999 Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 4 (1998) Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 09-10.01.1998 Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) FOSFORYTY Abstrakt
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty jurajskie okolic Chrzanowa Abstrakt
Wiesław Malczyk
 
Vol 4, No 11 (1956) Fosforyty okolic Kazimierza nad Wisłą Abstrakt
Maria Lazarek
 
Vol 8, No 9 (1960) Fosforyty w Polsce na tle klasyfikacji N. S. Szatskiego Abstrakt   PDF
Janusz Uberna
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty z Mielnika nad Bugiem Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 48, No 12 (2000) Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (Egipt) Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Hamza A. Ibrahim, Moustafa M. Youssef
 
Vol 12, No 6 (1964) Fotogrametria jako metoda badań i kartowania geologicznego Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 7, No 8 (1959) Fotogrametryczna analiza młodszej pokrywy form czwartorzędowych Doliny Chochołowskiej i Jarząbczej w Tatrach Zachodnich Abstrakt   PDF
Stanisław Jaczynowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Fotogrametryczne profilowanie rdzeni uzyskanych z otworów wiertniczych Abstrakt
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 13, No 10 (1965) Fotogrametryczne zdjęcie ociosów małośrednicowych szybów wierconych Abstrakt
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 26, No 5 (1978) Fotolineamenty i ich znaczenie w geologii Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Fractured pebbles in the Upper Miocene-Pliocene gravel stones: contribution to structural evolution of the Orava Basin, West Carpathians, Poland Abstrakt   PDF
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 35, No 5 (1987) Fragments of oceanic crust in the Variscan basement of south-western Poland Abstrakt   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 25, No 7 (1977) Fragmenty pni drzew mioceńskich spetryfikowane kalcytem z Niskowej Abstrakt
Marek Cieszkowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Frakcyjne zdjęcie aluwialne - nowa metoda prospekcji geochemicznej Abstrakt   PDF
Hanna Chilińska, Maria Lindner
 
Vol 41, No 11 (1993) Franciszek Budynek (1913 -1992) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 26, No 11 (1978) Francuska koncepcja tezaurusa geologicznego Abstrakt
Henryka Wolańska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) From Miocene to Recent - geodynamics of the Carpadtian arc Abstrakt   PDF
Blanka Sperner, Franz Moser, Peter Zweigel, Radu Girbacea, Frank P. Lorenz
 
Vol 41, No 8 (1993) Fundament krystaliczny Suwalszczyzny Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 44, No 11 (1996) Funkcjonowanie Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego w systemie obszarów chronionych w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 9 (2001) Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji Abstrakt   PDF
Marek Jóźwiak
 
Vol 45, No 10 (1997) F.W. Fletcher - Basic hydrogeologic methods. A field and laboratory manual with microcomputer applications Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 2 (1994) G. Brown, Ch. Hawkesworth, Ch. Wilson (red.) - Understanding the Earth - a new synthesis. Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 4 (1995) G. Brzęk - Benedykt Dybowski. Życie i dzieło Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 51, No 2 (2003) G. Einsele — Sedimentary Basins. Evolution, Facies and Sediment Budget Abstrakt
Beata Gruszka
 
Vol 46, No 1 (1998) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel - Bernstein - fossile Harze ausaller Welt (Bursztyn - kopalne żywice z całego świata) Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 8 (2001) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel (red.) — Faszination Bernstein. Kleinod aus der Wunderkammer der Natur Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 11 (2003) G. Matthess & K. Ubell — Allgemeine Hydrogeologie — Grundwasserhaushalt Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 46, No 11 (1998) G. Michel - Mineral und Thermalwasser - Allgemeine Balneogeologie Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) G. Michel - Wody mineralne i termalne - Balneogeologia ogólna (Mineral- und Thermalwasser- Allgemeine Balneogeologie) Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 9 (1999) G. Racki, W. Bardziński & T. Zieliński - Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska - Przewodnik Geologiczny Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 6 (2001) G. Rast, P. Obrdlik & P. Nieznański (red.) - Atlas obszarów zalewowych Odry. Atlas niv Odry. Oder-Auen- Atlas Abstrakt
Wojciech Szwajgier
 
Vol 45, No 6 (1997) G. Wessely& W. Liebl (eds.) - Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe Abstrakt
Marek Peryt
 
Vol 23, No 8 (1975) Gagat (dżet) - krajowy surowiec jubilersko-złotniczy Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 49, No 6 (2001) Gal pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 2 (1994) Garść wspomnień z historii PIG w czasie II wojny światowej - Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 9, No 6 (1961) Gaz w Poroninie Abstrakt
Andrzej Sławiński
 
Vol 29, No 5 (1981) Gaz ziemny o największym w Polsce ciśnieniu złożowym Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Sylwester Marek, Anna Raczyńska
 
Vol 27, No 4 (1979) Gaz ziemny w otworach Instytutu Geologicznego Abstrakt
Leszek Bojarski, Edward Gospodarczyk
 
Vol 16, No 1 (1968) Gazonośność miocenu w rejonie Brzezówki - Kaczyc Abstrakt   PDF
Xena Derdzińska
 
Vol 33, No 3 (1985) Gazonośność rejonu Lubin-Głogów Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Marian Chandij, Irena Stasik
 
Vol 21, No 4 (1973) Gazy wód podziemnych jako wskaźniki ropo i gazonośności Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 43, No 9 (1995) GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku Abstrakt
Stefan Cwojdziński, Stefan Młynarski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Piotr Zientara, Tomasz Baziuk
 
Vol 51, No 9 (2003) Gdzie była płyta bałtycka we wczesnym kambrze? Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 44, No 9 (1996) Gemmologia Abstrakt   PDF
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 31, No 12 (1983) Generacja węglowodorów przedgórza Karpat na tle rozwoju tektoniki Abstrakt   PDF
Józef Kruczek, Adam Calikowski, Jadwiga Gumułka, Jerzy Karaskiewicz, Tadeusz Lenk, Mieczysław Solecki
 
Vol 22, No 11 (1974) Genetyczne podstawy inżyniersko-geologicznych badań gruntów i skał Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 2 (1971) Genetyczny schemat klasyfikacji hydrogeologicznej złóż w skałach osadowych Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 24, No 4 (1976) Geneza dolnocechsztyńskiej mineralizacji polimetalicznej Abstrakt   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 29, No 10 (1981) Geneza dolomitów cechsztyńskich Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 21, No 5 (1973) Geneza dolomitów kruszconośnych w świetle badań składu izotopowego siarki Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 16, No 4 (1968) Geneza gazu w południowej części GZW Abstrakt   PDF
Jan Rosenman
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża "Paproć" w świetle badań izotopowych Abstrakt
Maciej Kotarba, Jerzy Piela, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 45, No 4 (1997) Geneza górnojurajskich osadów z odsłonięcia w Bydlinie Abstrakt   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 48, No 10 (2000) Geneza i główne etapy rozwoju rowu Lubstowa w alpejskiej epoce tektonicznej Abstrakt   PDF
Marek Widera
 
Vol 31, No 4 (1983) Geneza i klasyfikacja wapiennych osadów martwicowych Abstrakt   PDF
Joachim Szulc
 
Vol 9, No 2 (1961) Geneza i założenia ustawy o prawie geologicznym Abstrakt
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Geneza Kotliny Jeleniogórskiej Abstrakt   PDF
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza mineralizacji uranowej w dolnopermskich łupkach walchiowych (depresja śródsudecka) na tle wykształceni a litofacjalnego Abstrakt
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Geneza minerałów okruchowych w utworach klastycznych niecki żytawskiej (Sudety) Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Jacek R. Kasiński, Eugeniusz Sztromwasser, Barbara Kazimierska, Ewa Wanda Górecka
 
Vol 20, No 4 (1972) Geneza minerałów z leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 2, No 8 (1954) GENEZA MORSKICH OSADÓW KRZEMIONKOWYCH Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 34, No 3 (1986) Geneza nagromadzeń ahermatypowej fauny bentonicznej Abstrakt   PDF
Adam Bodzioch
 
Vol 9, No 12 (1961) Geneza niektórych macerałów węgli humusowych w świetle statystycznej analizy strukturalnej Abstrakt   PDF
Jan Ziółkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Geneza polew naciekowych z Jaskini Psiej i Naciekowej w Tatrach Zachodnich Abstrakt
Piotr Dziadzio, Roman Różniak, Joachim Szulc
 
Vol 47, No 8 (1999) Geneza radonu w wodach źródła szczelinowego nr 26 w Kowarach (Sudety) Abstrakt
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 41, No 5 (1993) Geneza różnoskalowej cykliczności w dewońskiej serii węglanowej Gór Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 32, No 4 (1984) Geneza skał kambru środkowego w Polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w świetle badań petrograficznych Abstrakt   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 34, No 7 (1986) Geneza strefowości występowania minerałów strontu i baru w złożach siarki Piaseczno-Machów-Jeziórko Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 38, No 4 (1990) Geneza struktur gruzłowych w wapieniach dębnickich (żywet/fran) w świetle badań sedymentologicznych i analizy zawartości izotopów stałych węgla i tlenu Abstrakt   PDF
Jolanta Bednarczyk
 
Vol 31, No 7 (1983) Geneza struktur rowowych w kompleksie mezozoiczno-kenozoicznym Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Ludwik Knieszner, Ludmiła Pietrowna Połkanowa, Anna Czulińska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geneza wysadów solnych – ewolucja poglądów Abstrakt   PDF
Remigiusz Tarka
 
Vol 43, No 12 (1995) Geneza złóż polihalitu w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 50, No 9 (2002) Geneza złóż węglowodorów w basenie polskim Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysło- wionych - Jarnołtówek, 26-28.09.2001 Abstrakt
Marek Pozzi
 
Vol 48, No 9 (2000) Geochemia medyczna - perspektywy rozwoju geochemii środowiska Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 28, No 8 (1980) Geochemia okruszcowania łupków dictyonemowych Polski północno-wschodniej Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 27, No 10 (1979) Geochemia pierwiastków śladowych w glebach Abstrakt   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geochemia poczarnobylskiego cezu w glebach i roślinach anomalii opolskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 8 (2001) Geochemia środowiska propozycja nowej tematyki na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 48, No 8 (2000) Geochemia strontu w utworach siarczanowo-węglanowych i złożach siarki ukraińskiego Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Sviatoslav V. Kushnir
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochemia trwałych izotopów w poszukiwaniach naftowych Abstrakt
Maciej Kotarba
 
Vol 34, No 11 (1986) Geochemia uranu, toru i cyny w procesach pomagmowych Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Geochemia w badaniach środowiskowych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Jarosław Kucharzyk, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 38, No 11 (1990) Geochemia złota czarnego Abstrakt
Augustyn Jęczalik
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Geochemical studies for environment in the Institute of Geology of Lithuania Abstrakt   PDF
Ricardas Taraskevicius
 
Vol 33, No 12 (1985) Geochemiczna i ekologiczna ocena węgli złoża Chełm o podwyższonych i wysokich koncentracjach ołowiu Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Henryk Parzentny
 
Vol 25, No 12 (1977) Geochemiczna interpretacja ilościowych badań węgIowodorów policyklicznych w ropach naftowych Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Jan Calikowski, Barbara Gondek, Vaclav Šimanek
 
Vol 41, No 2 (1993) Geochemiczne badania polskiej części Morza Bałtyckiego - Abstrakt
Teresa Szczepańska
 
Vol 46, No 1 (1998) Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 15, No 2 (1967) Geochemiczne metody poszukiwania egzogenicznych złóż i przejawów rud cyny oraz wolframu na obszarze granitowego masywu Karlowych Warów Abstrakt
Zdenek Pàcal
 
Vol 11, No 4 (1963) Geochemiczne poszukiwania rud polimetali w Górach Kaczawskich Abstrakt   PDF
Maria Lindner
 
Vol 46, No 2 (1998) Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym Abstrakt   PDF
Franciszek Czechowski, Jerzy Piela, Cezary Grelowski, Marek Hojniak, Zofia Wojtkowiak, Leszek Pikulski
 
Vol 8, No 10 (1960) Geochemiczne strefy anomalne w Górach Kaczawskich Abstrakt
Maria Lindner
 
Vol 48, No 11 (2000) Geochemiczno-analityczne wzorce (materiały odniesienia) rud Au-Pt-Pd w cechsztyńskiej serii miedzianonośnej Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski, Piotr Pasławski, Andrzej Rydzewski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geochemiczny atlas Europy Abstrakt
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 23, No 1 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych - Abstrakt   PDF
Jan Burchart
 
Vol 23, No 2 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych Abstrakt   PDF
Jan Burchart
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochronologia izotopowa oparta na rozpadzie promieniotwórczym potasu-40 Abstrakt
Stanisław Hałas
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Geodynamic evolution of the Adriatic-Dinaridic carbonate platform Abstrakt   PDF
Vladimir Jelaska, Ivan Guśić
 
Vol 49, No 8 (2001) Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 48, No 7 (2000) GeoEng 2000 - An International Conference on Geotechnical & Geological Engineering - Melbourne, Australia, 19-24.11.2000 Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 50, No 1 (2002) Geofascynacje w krakowskim Muzeum Przyrodniczym - Abstrakt
Zbylut Grzywacz
 
Vol 9, No 6 (1961) Geofizyczne aspekty narady RWPG w Pradze Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 2 (1989) Geofizyczne badania litosfery w świetle seminarium w Jarosławliu (ZSRR) Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 42, No 10 (1994) Geofizyczne badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu zbiornika Żelazny Most Abstrakt
Czesław Królikowski, Stanisław Mżyk, Andrzej Tkaczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Geofizyczne klasyfikacje właściwości górotworu Abstrakt   PDF
Zenon Pilecki
 
Vol 48, No 11 (2000) Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek" Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Marek Jarosiński, Jerzy Twarogowski, Stanisław Burliga, Jan Szewczyk, Stanisław Wybraniec, Grzegorz Czapowski, Piotr Zientara, Zdzisław Petecki, Aleksander Garlicki
 
Vol 4, No 11 (1956) Geofizyka a poszukiwania wody Abstrakt   PDF
Nasser Tarass
 
Vol 40, No 8 (1992) Geofizyka i geoekologia Abstrakt
N.M. Gawrilenko, A.I. Zaricki, M.N. Bajsarowicz, B.S. Kriwczenkow, E.A. Jakowlew
 
Vol 2, No 11 (1954) Geofizyka na usługach geologii inżynierskiej Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 10, No 6 (1962) Geofizyka poszukiwawcza w USA Abstrakt
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 44, No 8 (1996) Geofizyka w geologii i górnictwie - badania poznawcze i utylitarne - jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego - Krynica, 22-24.05.1996 Abstrakt
Kaja Pietsch
 
Vol 49, No 6 (2001) Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej - Dębe k. Warszawy, 15-16.03.2001 Abstrakt
Piotr Krzywiec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Geofluids: Origin, Migration and Evolution of Fluids in Sedimentary Basins Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 10 (2001) Geoindykatory - warsztaty zorganizowane pod auspicjami IUGS COGEOENVIRONMENT - Lusaka, Zambia, 25-26.07.2001 Abstrakt
Marek Graniczny, Jonas Satkunas
 
Vol 48, No 1 (2000) Geoindykatory - Wilno, Litwa, 11 - 16.10.1999 Abstrakt
Marek Graniczny, Anna Piątkowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Geoinformatica Polonica Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 7, No 7 (1959) Geolog a kamieniarstwo Abstrakt
Wiesław Koziński
 
Vol 47, No 7 (1999) Geologia - geofizyka - geochemia: techniki integracji dla poszukiwań naftowych - konferencja w BG Geonafta, 18.05.1999 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 3 (1967) Geologia - gospodarce wodnej Abstrakt
. ,
 
Vol 18, No 12 (1970) GEOLOGIA - złoża - gospodarka Abstrakt
J. Oberc
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geologia a historia kultury materialnej w Wielkopolsce Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologia a język polski Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA A NOWE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE Abstrakt
Witold Jurkiewicz, Mieczysław Mrozowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce Abstrakt
Leszek Lindner
 
Vol 33, No 8 (1985) Geologia Czwartorzędu w obradach 27 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Moskwie Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia, geodynamika i geofizyka złóż węgla kamiennego Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 26, No 9 (1978) Geologia górnicza w kopalniach węgla kamiennego Abstrakt
Roman Drewniak
 
Vol 22, No 8 (1974) Geologia gospodarcza a inne nauki o Ziemi Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia Gwadelupy na tle łuku wysp Małych Antyli (Ameryka Środkowa) Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Geologia Holandii, jej analogie budowy i problemów geologicznych z Polską Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologia i bogactwa mineralne Wenezueli Abstrakt
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 8, No 6 (1960) Geologia i geneza węgierskich złóż boksytów Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Geologia i górnictwo na II Kongresie Nauki Polskiej Abstrakt
Marian Kamieński
 
Vol 51, No 12 (2003) Geologia i mineralogia złoża Zn–Pb–Ag w Broken Hill, Australia Abstrakt   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 37, No 3 (1989) Geologia i ropo-gazonośność utworów starszego paleozoiku Pomorza i Bałtyku Południowego Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Geologia i surowce mineralne Ghany Abstrakt
Rafał Unrug
 
Vol 28, No 10 (1980) Geologia i surowce mineralne Nigru Abstrakt
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Geologia i świętokrzyski krajobraz na fotografiach Jana Czarnockiego Abstrakt
Jerzy Gągol
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (studium okolic Piaseczna) Abstrakt
Tomasz Janicki, Stanisław Doktór, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 33, No 12 (1985) Geologia i wody podziemne Jemenu Północnego Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 20, No 2 (1972) Geologia i wykorzystanie energetyczne zasobów geotermicznych we Włoszech Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 48, No 11 (2000) Geologia inżynierska a geotechnika Abstrakt
Marek Tarnawski
 
Vol 8, No 7 (1960) Geologia inżynierska na Uniwersytecie Moskiewskim Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 1 (1969) Geologia inżynierska w państwowej służbie geologicznej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologia inżynierska w Stanach Zjednoczonych Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA INŻYNIERSKA W SŁUŻBIE BUDOWNICTWA SOCJALISTYCZNEGO Abstrakt
Jan Malinowski, Witold Olendski, Bohdan Żakiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) Geologia inżynierska z geotechniką jako nauka i jako rzemiosło Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 6 (1988) Geologia Karpat przemyskich - "szkic do portretu" Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 27, No 12 (1979) Geologia kopalniana jako przedmiot badań naukowych Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 1, No 6 (1953) Geologia morza Abstrakt
K. Pożaryska
 
Vol 1, No 3 (1953) Geologia morza (M., W. Klenowa, Ph. H. Kuenen, Fr. Shepard) Abstrakt
K. Pożaryska
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia morza oraz badania sedymentologiczne i geochemiczne we Francji Abstrakt
Andrzej Kulikowski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia na I Kieleckim Festiwalu Nauki — Kielce, 08–17.09.2000 Abstrakt
Jerzy Gągol, Marta Romanek
 
Vol 1, No 2 (1953) Geologia na nowym etapie rozwoju Abstrakt
Alojzy Dutkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia na szczeblu powiatu — nowego organu administracji geologicznej Abstrakt
Tadeusz Bachleda-Curuś
 
Vol 43, No 10 (1995) Geologia na wystawach światowych Abstrakt
Andrzej Markert
 
Vol 51, No 7 (2003) Geologia polska na przełomie tysiącleci (w świetle filadelfijskich baz danych) Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia polska u progu XXI stulecia Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 1, No 10 (1953) Geologia polska w latach 1525-1953 Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia polska w latach 1945-1952 Abstrakt
Andrzej Bolewski, Edward Rühle
 
Vol 1, No 7 (1953) Geologia polska w latach 1952-1953 Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 8, No 1 (1960) Geologia polska w ostatnim 15-leciu Abstrakt
Zbigniew Tokarski
 
Vol 50, No 6 (2002) Geologia polska w świecie Abstrakt
Wojciech Salski
 
Vol 44, No 9 (1996) Geologia polska w świetle Science Citation Index Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 12, No 6 (1964) Geologia polska w świetle wypowiedzi geologów zagranicznych Abstrakt   PDF
Romuald Żyłka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Geologia rud metali na 28 MKG w Waszyngtonie Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 10, No 10 (1962) Geologia Senegalu i jego surowce mineralne Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 42, No 5 (1994) Geologia środowiskowa na Litwie Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia stosowana w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 12 (1954) Geologia techniczna, inzynierska, inżynieryjna, budowlana Abstrakt   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Geologia teoretyczna i jej znaczenie dla rozwoju nauk przyrodniczych Abstrakt
Franciszek Ekiert
 
Vol 49, No 2 (2001) Geologia torfowisk Borów Tucholskich - Tleń n. Wdą, 29–30.09.2000 Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 48, No 10 (2000) Geologia u progu trzeciego tysiąclecia - refleksje po 31. Międzynarodowym Kongresie Geologicznym - Rio de Janeiro, Brazylia, 06–17.08.2000 Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski, Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 11 (1970) Geologia w dyskusji przedkongresowej Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Abstrakt
Jan Kostecki
 
1501 - 1750 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>