Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 51, No 9 (2003) Czynniki determinujące parametry przepływów fazowych w piaskowcach karbonu złoża Stężyca Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 50, No 12 (2002) Czynniki kontrolujące rozwój sedymentacji węglanowej w ordowiku, w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trela
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim Abstract   PDF (Polish)
Ewelina Jelonkiewicz, Łukasz Paweł Jelonkiewicz, Anna Wolanin
 
Vol 64, No 6 (2016) Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Krzysztof Sokołowski, Rafał Warumzer
 
Vol 19, No 2 (1971) Czynniki wpływające na dokładność pomiarów mikrotwardości surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stawin
 
Vol 13, No 1 (1965) Czynniki wpływające na ilościową interpretację materiałów radiometrii otworowej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kalitiuk, Feliks Wojda
 
Vol 64, No 1 (2016) Czynniki zmian klimatycznych w srodkowym i górnym plejstocenie – ich zapis geologiczny w osadach Oceanu Południowego oraz rdzeniach lodowych Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Kotrys
 
Vol 47, No 12 (1999) Czystsza Produkcja - strategia systemu zarządzania środowiskiem i droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produkcji i usług Abstract
Zygfryd Nowak
 
Vol 7, No 5 (1959) Czytelnicy i korespondenci piszą Abstract
, .
 
Vol 7, No 1 (1959) Czytelnicy piszą Abstract
, .
 
Vol 29, No 1 (1981) Czytelność niektórych struktur hydrogeologicznych okolic jezior Raduńsko-Ostrzyckich na zdjęciach satelitarnych Landsat Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 16, No 8 (1968) Czyżby nowe dane o geologii Kielc? Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 41, No 8 (1993) Członkowie Rady Geologicznej Abstract
. .
 
Vol 42, No 8 (1994) Człowiek i środowisko - badania archeologiczno-przyrodnicze w Polsce Południowo-Zachodniej – Sobótka-Górka, 1- 3.06.1994 Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) D. Batuca & J. Jordaan — Silting and desilting of reservoirs Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 47, No 6 (1999) D. Březinová, M. Bukovanská, J. Dudkowá & V. Rybařik - Praha kamena Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 4 (1998) D. Decrouez, H. Furrer, H. Weissert & W. Willdi - Geologie und Zeit Abstract
Włodzimierz Mizerski, Witold Cezariusz Kowalski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 2 (1997) D. Emery & K.J. Myers (Eds.) - Sequence Stratigraphy Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 47, No 2 (1999) D. Kosmowska-Suffczyńska - Wpływ spękań ciosowych na kierunkowość rzeźby (na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) D. Mader - Aeolian and Adhesion Morphodynamics and Phytoecology in Recent Coastal and Inland Sand and Snow Flats and Dunes from mainly North Sea and Baltic Sea to Mars and Venus Abstract
Hubert Kiersnowski
 
Vol 47, No 11 (1999) D. Mader - Geologische und biologische Entomo- ökologie der rezenten Seidenbiene Colletes Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 3 (1996) D. Mader - Taphonomy, Sedimentology and Genesis of Plant Fossil Deposit Types in Lettenkohle (Lower Keuper) and Schilfsandstein (Middle Keuper) in Lower Franconia (Germany) Abstract
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 46, No 7 (1998) D. Miller (Ed.) & D.I. Groves - Potassic Igneous Rocks and Associates Gold-Copper Mineralization Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 12 (1997) D. Savage (ed.) - Scientific and Regulatory Basic for the Geological Disposal of Radioactive Waste Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Grimaldi - Amber - window to the past (Bursztyn - okno w przeszłość) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Quattrochi& M. Goodchild - Scale in Remote Sensing and GIS Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 2 (1988) Dąbrowska Szkoła Górnicza "Sztygarka" - kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstract
Ireneusz Felisiak
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstract
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Boullin, Barbara Olszewska
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstract
Stanisław Dżułyński
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstract
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Bouillin, Barbara Olszewska
 
Vol 17, No 5 (1969) Dalsze losy bohdanowiczytu Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś, Joachim Ottemann
 
Vol 32, No 1 (1984) Dalsze stwierdzenia tonsztajnu w pokładzie 610 GZW Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 60, No 2 (2012) Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Perski, Antoni Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dane o nieznanych dotychczas wystąpieniach iłów jurajskich w rejonie Łukowa Abstract   PDF (Polish)
Rena Kosmulska
 
Vol 46, No 10 (1998) Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 3 (2002) Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K­Ar i Ar­Ar Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 51, No 7 (2003) Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową Abstract   PDF (Polish)
Piotr Mackiewicz, Stanisław Hałas
 
Vol 28, No 7 (1980) Datowanie metodą C-14 wieku bezwzględnego osadów jeziorno-bagiennych z odsłonięcia kopalni Bełchatów Abstract
Maria Danuta Baraniecka, M. F. Pazdur
 
Vol 47, No 2 (1999) Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 50, No 10-01 (2002) D.B. McIntyre & A. McKirdy - James Hutton. The Founder of Modern Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 34, No 5 (1986) Dedolomityzacja utworów dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Dedolomityzacja utworów górno jurajskich w okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Dedolomityzacja w anhydrytach cechsztynu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Deep crustal structure in SE Poland - new seismic project Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 48, No 9 (2000) DeepSeismix2000 - Deep Seismic Profiling of the Continents and Their Margins - Ulvik, Norwegia, 18–23.06.2000 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 4 (2003) DeepSeismix2003 -- Deep Seismic Profiling of the Con- tinents and Their Margins -- Taupo,NowaZelandia, 06-14.01.2003 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 32, No 1 (1984) Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych Abstract   PDF (Polish)
Anna Stankowska, Wojciech Stankowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 43, No 9 (1995) Deformacja i metamorfizm serii skalnych na wschód od bloku sowiogórskiego - nowe dane i interpretacje Abstract
Stanisław Mazur, Jacek Puziewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Deformacje konwolutne w osadach glacjolimnicznych i glacjofluwialnych zlodowacenia Wisły w okolicach Gór zna i Lidzbarka Welskiego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Wysota
 
Vol 20, No 10 (1972) Deformacje nieciągłe karbonu górnego strefy osiowej niecki Rudy (Górny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 4 (2000) Deformacje nieciągłe w pienińskim pasie skałkowym na przekroju Białego Dunajca w Szaflarach Abstract   PDF (Polish)
Bożena Jeżyna
 
Vol 2, No 9 (1954) DEFORMACJE POKRYSTALIZACYJNE W KARPATACH ŚRODKOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Deformacje tektoniczne a metamorfizm - kilka uwag o rozwoju poglądów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Salwa
 
Vol 7, No 5 (1959) Deluwia piaszczyste z działu wodnego Wyżnicy i Podlipia Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 41, No 4 (1993) Departament Geologii w 1992 r. Abstract
Henryk J. Jezierski
 
Vol 47, No 5 (1999) Depozycja osadów w strefie marginalnej basenu czerwonego spągowca: przykład z rejonu Czarne- Debrzno Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Depozycja warstw białokamieńskich - zapis ewolucji basenu wałbrzyskiego w czasie namuru B-C Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Desmin Ca(Al2Si7O18)• 7H2O Abstract
, ,
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Deterioracja kamiennych obiektów budowlanych – główne czynniki i procesy Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 43, No 3 (1995) Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector Abstract   PDF (Polish)
Jan Pasava, Ivan Rubeska, Vaclav Sixta
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determinations of minor and major elements in stream sediments for geochemical mapping Abstract   PDF (Polish)
Daniela Mackovych, Hana Mjartanova, Pavol Lucivjansky
 
Vol 51, No 8 (2003) Deutsche Gesellschaft Fűr Geotechnik. Tagungsband des 14. Nationalen Symposiums fűr Felsmechanik und Tunnelbau Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 35, No 5 (1987) Development of the Carboniferous of the SW margin of the East-European Platform in Poland Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Development of the Carpathian-Dinar folded segment and the interrelation with geophysics fields Abstract   PDF (Polish)
Eduard Kuzmenko, Boris Mayevskiy, Jaroslav Sapuzhak, Vasiliy Stopaniuk, Sergej Anikejev, Vladimir Bilichenko, Vasiliy Chebon
 
Vol 11, No 8 (1963) Dewon w okolicy Ciepielowa Abstract
Aleksandra Krassowska, Julian Kulczycki
 
Vol 42, No 5 (1994) Dewońskie budowle węglanowe (Carbonate buildups) Sahary Środkowej i ich związek z podmorskimi źródłami termalnymi Abstract
Zdzisław Bełka
 
Vol 41, No 7 (1993) Dewońskie źródło podmorskie w rejonie Zawiercia w świetle badań izotopowych 13C i 18O Abstract
Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Dewońsko-permski segment ścieżki pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego dla zachodnich Sudetów Abstract
Maria Jeleńska, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 43, No 9 (1995) D.G. Fredlund, H. Rahardjo - Soil Mechanics for Unsaturated Soils Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 38, No 10 (1990) Diachroniczne wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd: scenariusz Abstract   PDF (Polish)
Hans Jorgen Hansen
 
Vol 42, No 4 (1994) Diachronie Climatic Impacts on Water Resources; NATO - Advanced Research Workshop - Heraklion, Grecja, 17 - 23.10.1993 Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza ewaporatów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza nie detrytycznych osadów krzemionkowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza osadów (wprowadzenie do rozważań szczegółowych) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza wulkanoklastów Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Łydka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Witkowski, Dominika Dąbrowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Diagram pionowych spękań tektonicznych i metoda jego zestawiania Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanu Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 6 (1997) Diamenty, materiały budowlane, miedź, molibden, platynowce, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel, wodór, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Diamenty, surowce energetyczne, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Diariusz Jana Samsonowicza Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 12 (1962) Diatomit czy nie diatomit? Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) Diatomity w Rumunii Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Differences in the Western Carpathians Mesozoic volcanism: reflection on geodynamic regime Abstract   PDF (Polish)
Jan Spiśiak, Duśan Hovorka
 
Vol 45, No 11 (1997) Dilofozaur w Muzeum Geologicznym PIG Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 4 (1990) Dinant czy missisip - o problemach podziału karbonu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 9 (1996) Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816): a typically Maastrichtian ammonite in the Piotrawin section, Central Poland Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Directions of contemporary horizontal compression in the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 51, No 5 (2003) D.J. Charman, D. Hendon & W. Woodland - The identification of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in peats Abstract
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.J. Fubrish - Fluid Physics in Geology. An Introduction to Fluid Motions on Earth Surface and Within Its Crust Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10 (1997) D.L. Crowell - History of the coal-mining industry in Ohio Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 11 (1995) D.L. Leach, M.B. Goldhaber - International Field Conference on Carbonate-Hosted Lead Zinc Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) D.L. Lofgren - The Bug Creek Problem and the Cretaceous - Tertiary Transition at McGuire Creek Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 3 (1995) D.L. Turcotte - Fractals and chaos in geology and geophysics Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 11 (2000) Dlaczego Polsce jest potrzebna państwowa służba geologiczna? Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Dlaczego rodzaje długotrwałe są rzadkie Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 51, No 10 (2003) Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 17, No 5 (1969) Do Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii) Abstract
, ,
 
Vol 34, No 8 (1986) Do naszych czytelników Abstract
. .
 
Vol 16, No 2 (1968) Do Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii doc. M. Mrozowskiego) Abstract
, ,
 
Vol 26, No 4 (1978) Do Wydawnictw Geologicznych Abstract
Z. Dembowski
 
Vol 24, No 9 (1976) "Dobowe" iły warwowe w Jeleniej Górze Abstract   PDF (Polish)
Alfred Jahn
 
Vol 51, No 6 (2003) Dodatnie anomalie izotopów promieniotwórczych 238U, 232Th i 40K w strefie paleozoicznego uskoku mójczańskiego w Górach Świętokrzyskich - Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 9, No 7 (1961) Dogodny sposób przedstawiania wartości liczbowych na mapach hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 32, No 10 (1984) Dokąd zmierza współczesna geotektonika? Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 3 (1993) Doktorat H.C. UMCS Anieli Chałubińskiej Abstract
K. Harasimiuk, Z. Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dokumentacja geologiczna a gospodarka złożem kopaliny użytecznej Abstract
Antoni Białaczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego ze wspomaganiem komputerowym (na przykładzie Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kokesz, Maria Dolik, Jan Rolewicz
 
Vol 46, No 5 (1998) Dokumentacja mierniczo-geologiczna i ewidencja zasobów Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 25, No 2 (1977) Dokumentacje kompleksowe surowców skalnych – nowym elementem prac geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Dokumentacyjne roboty ziemne i projekt norm Abstract   PDF (Polish)
Zofia Buczek
 
Vol 43, No 6 (1995) Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona Abstract
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski, Paweł Marciniec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Dokumentowanie geologiczne na potrzeby posadowienia obiektów naukowej stacji badawczej w warunkach polarnych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak, Ewa Krogulec2 Krogulec, Tomasz Krogulec2 Krogulec, Jerzy Ma³ecki2 Małecki
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Dokumentowanie oraz kierunki poszukiwań złóż surowców mineralnych tematem konferencji naukowo-technicznej w Katowicach Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 27, No 2 (1979) Dokumentowanie otworów studziennych w Libii Abstract
Paweł Łoniewski, Marek Załuski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajków, Agnieszka Piasecka, Dorota Węglarz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne Abstract   PDF (Polish)
Jakub Sokoowski, Mariusz Socha
 
Vol 44, No 6 (1996) Dokumentowanie wyników badań geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Dokumentowanie złóż w warunkach gospodarki rynkowej Abstract
Marek Nieć
 
Vol 2, No 8 (1954) DOKŁADNOŚĆ ANALIZY CHEMICZNEJ KRZEMIANÓW Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 17, No 9 (1969) Dokładność map geologiczno-inżynierskich w zależności od skali i ilości punktów dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 36, No 12 (1988) Dolina dolnej Wisły – wyniki datowań TL w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego Abstract
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 23, No 9 (1975) Dolnokambryjskie iłowce ,okolic Klimontowa jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 9, No 5 (1961) Dolnokarbońskie konkrecje fosforytowe z Zarębów koło Łagowa Abstract
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Dolnokredowa brekcja wapienna w autochtonicznej serii wierchowej w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Alina Staniszewska, Tomasz Ciborowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Dolnokredowe osady żelaziste rejonu kujawskiego Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 3, No 7 (1955) Dolnośląska stacja terenowa Instytutu Geologicznego w okresie dziesięciolecia Abstract
Jerzy Jerzmański, Leszek Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Dolnośląskie masywy granitoidowe jako potencjalne składowisko odpadów promieniotwórczych Abstract   PDF (Polish)
Marek W. Lorenc
 
Vol 24, No 9 (1976) Dolnośląskie występowania ametystu na tle znanych złóż światowych Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 34, No 7 (1986) Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa) Abstract
Danuta Kuhn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dolomit główny w rejonie Bielica - Czarne na tle paleogeografii Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 17, No 3 (1969) Dolomit ołdrzychowicki jako surowiec do produkcji mączek dla przemysłu szkolarskiego Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Grzelak, Henryk Kukla
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity epigenetyczne w utworach górnojurajskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity komórkowe triasu wierchowego Tatr polskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity mikrytowe dolnego wapienia muszlowego z otoczenia złóż Zn -Pb z kopalni "Olkusz" i "Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Anna Krzyczkowska-Everest
 
Vol 10, No 10 (1962) Dolomity środkowodewońskie w Winnej k. Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna
 
Vol 41, No 5 (1993) Dolomity triasowe w ochronie lasów Abstract
Leon Łukwiński, Marek Narkiewicz
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityczność formacji węglanowych regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Śliwiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityzacja skał węglanowych Ca1 w rejonie kopalni rudy miedzi Abstract   PDF (Polish)
Piotr Kijewski
 
Vol 30, No 11 (1982) Dolomityzacja w wapieniach oksfordu okolic Barcina (Kujawy) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Dopływ wody do studni w świetle liczby Reynoldsa Abstract   PDF (Polish)
Alfred Kępińslki
 
Vol 41, No 5 (1993) Dorobek badań neotektonicznych w Polsce w latach 1970 -1990: próba podsumowania Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Dorobek naukowy XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 18, No 2 (1970) Dorobek Polsko-Radzieckiego Sympozjum poświęconego historii nauk geologicznych Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 27, No 5 (1979) Doroczna konferencja DEUQUA w Austrii oraz Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA w Szwajcarii Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Doroczny zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) - San Diego, USA, 19- 22.05.1996 Abstract
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Doświadczenia z pracy Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach w ramach państwowej służby geologicznej Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Doświadczenia z rozpoznaniem obrazów w poszukiwaniach złóż Zn - Pb Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Krzysztof Dudek, Jan Gładysz, Wojciech Mastej, Danuta Flaga-Piekarz, Jan Rolewicz, Elżbieta Słomka
 
Vol 51, No 11 (2003) Doświadczenie nad hydrochemiczną dekontaminacją 137Cs ichtiofauny z bezodpływowego jeziora położonego w strefie skażonej radioaktywnie na terenie Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Anatoly Kudelsky, Vasily Pashkevich, Alexey Yankov
 
Vol 26, No 2 (1978) Dotychczasowa i planowana tematyka prac Seminarium Kształtowania i Ochrony Środowiska im. W. Goetla Abstract
Janusz Dziewański
 
Vol 7, No 7 (1959) Dotychczasowe osiągnięcia sporowej stratygrafii karbonu w świetle obrad kongresów heerleńskich Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 4, No 11 (1956) Dotychczasowe rezultaty głębokiego wiercenia. Mechowo IG I Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 10, No 3 (1962) Dotychczasowe wyniki badań nad przydatnością diatomitów z Leszczawki Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Dotychczasowe wyniki i dalsze kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w utworach permu w rejonie Wschowy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Nowotarski, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 36, No 5 (1988) Dotychczasowe wyniki i dalsze perspektywy poszukiwań węglowodorów we wschodniej i środkowej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 12 (1956) Dotychczasowe wyniki poszukiwań naftowych w północno-wschodnich Niemczech Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 11, No 4 (1963) Dotychczasowe wyniki prac i najbliższe zadania Zakładu Złóż Rud Metali Nieżelaznych Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Ekiert
 
Vol 27, No 8 (1979) Dotychczasowy san badań nad neotektoniką Karpat Zachodnich Abstract
Antoni Wójcik, Witold Zuchiewicz
 
Vol 67, No 2 (2019) D.R. BEGUN – Prawdziwa planeta ma³p.RECENZJE Nowa historia człowieka. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, tłum. M. Ryszkiewicz, 318 str Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 22, No 12 (1974) Dr inż. Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) Abstract
J. Głazek
 
Vol 50, No 9 (2002) Drapieżnicze zachowania ustonogich i ślimaków w zapisie kopalnym - implikacje paleoekologiczne Abstract   PDF (Polish)
Michał Złotnik
 
Vol 36, No 2 (1988) Drewno jurajskie Xenoxylon jurassieurn z kry lodowcowej w Łukowie Abstract
Anna Matyjasik, Gerard Gierliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim) Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 40, No 10 (1992) Drobne szkarłupnie bezłodyżkowe z dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Andrzej Boczarowski
 
Vol 47, No 4 (1999) Drogi i bezdroża geologicznej kartografii wgłębnej Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 12 (1955) Drogi i bezdroża polskiej sejsmiki Abstract   PDF (Polish)
Jan Uchman
 
Vol 28, No 5 (1980) Drogi krążenia wód w lodowcach Fiordu Hornsund na Spitsbergenie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rożkowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Drogi krążenia, zasoby i zagospodarowanie wód podziemnych w triasowym zbiorniku Bytom w warunkach aktywnej działalności górnictwa Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kropka
 
Vol 51, No 3 (2003) Drogi migracji i związki biogeograficzne fauny mszywiołów z eoceńskiej formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Urszula Hara
 
Vol 7, No 6 (1959) Drogi poszukiwań ropy naftowej w mezozoiku Niemiec Północnych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 8, No 1 (1960) Drogi prowadzące do właściwie pojętych poszukiwań geologicznych nowych złóż rud metali Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 42, No 2 (1994) Druga Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN-25 - 27.10.1993r Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Druga sesja naukowa promująca geologiczny park krajobrazowy - Chęciny, 22-24.05.1998 Abstract
Ewa Wróblewska
 
Vol 25, No 3 (1977) Druga wyprawa polskich paleontologów na Spitsbergen Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 43, No 8 (1995) Drugie międzynarodowe targi bursztynu, Gdańsk,16-19.03.1995 Abstract
Róża Kulicka
 
Vol 44, No 1 (1996) Drugie sympozjum międzynarodowe poświęcone geologii wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, Jerozolima, Izrael, 27.08-01.09.1995 Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 63, No 11 (2015) Dryft kontynentów – fantazja czy rzeczywistość? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 7 (1996) D.T. Sandwełł & W.H.F. Smith - Marine Gravity Anomaly from Satelite Altimetry Abstract
Jerzy Don
 
Vol 40, No 4 (1992) Dubletonowa budowa cząstek elementarnych Abstract
Tadeusz Depciuch
 
Vol 50, No 3 (2002) Duksyt - żywica kopalna? Abstract   PDF (Polish)
Günter Krumbiegel
 
Vol 38, No 4 (1990) Dunham po polsku (i nie tylko) raz jeszcze Abstract
Andrzej Romanek
 
Vol 29, No 10 (1981) Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa Abstract
Marek Narkiewicz, Ewa Śnieżek
 
Vol 41, No 3 (1993) Duńska Służba Geologiczna Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 3, No 6 (1955) Duże otwornice we fliszu karpackim Abstract   PDF (Polish)
Bieda Franciszek
 
Vol 27, No 7 (1979) Dwa modele geosynkliny – dzieje szkoły geologicznej profesora J. Aubouina Abstract
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa nowe stanowiska owadów trzeciorzędowych w Polsce Abstract
Piotr Wegierek
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa poziomy caliche w osadach miocenu w Przegorzałach na terenie Krakowa Abstract
Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Mariusz Paszkowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Dwa razy Krasiejów: sesja naukowa w Sosnowcu i wystawa w Warszawie Abstract
Karol Sabath
 
Vol 21, No 3 (1973) Dwadzieścia lat Wydawnictw Geologicznych Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna Abstract   PDF (Polish)
Józef Górski
 
Vol 48, No 5 (2000) Dwieście lat dziejów nauk geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Dwudziestopięciolecie górnictwa w Polsce Ludowej Abstract
Bolesław Krupiński
 
Vol 50, No 6 (2002) Dwusetna rocznica urodzin Alcide d'Orbigny'ego (1802­1857) Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część I Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część II Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka, Anna Żylińska, Agnieszka Marcinowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Dylematy energetyczne bełchatowskiego okręgu górniczo-energetycznego Abstract   PDF (Polish)
Edawrd Ciuk
 
Vol 28, No 2 (1980) Dynamika klifu i sposób zabezpieczenia ruin kościoła w Trzęsaczu Abstract
Wiesław Subotowicz, Janusz Sobolewski
 
Vol 67, No 5 (2019) Dynamika przemieszczeñ wybranych osuwisk w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk
 
Vol 51, No 11 (2003) Dynamika przeobrażeń chemicznych wody w gruntach gliniastych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Raczyk
 
Vol 48, No 11 (2000) Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16–22.06.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Dynamika rozprzestrzeniania się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Ciechocinka Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Dynamika rozprzestrzenienia się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Świnoujścia Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 36, No 9 (1988) Dynamika rozwoju leja depresyjnego w systemach wielowarstwowych przy eksploatacji ujęć wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Chabudziński, Zdzisław Michalczyk
 
Vol 65, No 8 (2017) Dynamika wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich Abstract   PDF (Polish)
Filip Duda, Ewa Woźniak, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Roman Cieśliński
 
Vol 67, No 7 (2019) Dyrektorzy Państwowego Instytutu Geologicznego (1919–1989) Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 18, No 6 (1970) DYSKUSJA Abstract   PDF (Polish)
. ,
 
Vol 1, No 10 (1953) Dyskusja Abstract
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) DYSKUSJA Abstract
, .
 
Vol 10, No 11 (1962) Dyskusja nad miocenem lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 37, No 4 (1989) Dyskusja o prawie geologicznym - propozycja nowelizacji ustawy o prawie geologicznym Abstract
. .
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Dyskusja o związkach złóż kredy jeziornej z węglanowym systemem wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) DYSKUSJA PRZED 11 ZJAZDEM PZPR NAD ROZWOJEM BAZY SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract
Stanisław Doktorowicz-Hrabnicki
 
Vol 45, No 10 (1997) Dyskusja wokół definicji minerału Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 5 (1996) Dystrybucja mikroelementów i bituminów w skałach fliszowych polskiej części Karpat Abstract   PDF (Polish)
Irena Gucwa, Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 6 (1995) Dystrybucja pyłu na obszarze Zagłębia Górnołużyckiego po 1958 r. Abstract
Jacek R. Kasiński
 
Vol 16, No 6 (1968) Działalność Centralnego Urzędu Gealagii w 1967 r Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 17, No 7 (1969) Działalność Centralnego Urzędu Geologii w latach 1968-1969 Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 2 (1967) Działalność i organizacja służby geologicznej w Kanadzie Abstract
Andrzej Różkowski
 
Vol 3, No 7 (1955) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1945-1955 Abstract
Edward Rühle
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań podstawowych Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 10, No 3 (1962) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie metodologii i informacji naukowo-technicznej Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie poszukiwań surowców mineralnych Abstract
Eugeniusz Wutcen
 
Vol 31, No 12 (1983) Działalność Kombinatu Geologicznego Południe w Katowicach, w latach 1976-1981 Abstract
Anatoliusz Czekaj
 
Vol 11, No 3 (1963) Działalność Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i wynikające z niej wnioski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nartowski
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 3 (1993) Działalność Komisji Oceny Projektów i Odbioru Opracowań Kartograficznych Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1991 r. Abstract
M. Nieć
 
Vol 43, No 9 (1995) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1994 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 45, No 6 (1997) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1995 i 1996 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 47, No 6 (1999) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 6 (2001) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku Abstract
Marek Nieć
 
Vol 50, No 9 (2002) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 51, No 8 (2003) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2002 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w latach 1992 - 1993 i problemy dokumentowania złóż Abstract
Marek Nieć
 
Vol 42, No 5 (1994) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1993 r. Abstract
Krystyna Szeroczynska
 
Vol 45, No 5 (1997) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1996 r. Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 43, No 5 (1995) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Polsce Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 30, No 8 (1982) Działalność Komitetu Nauk Geologicznych PAN w latach 1978-1981 Abstract
Władysław Pożaryski, Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Działalność naukowa Zakładu Geologii Dynamicznej Abstract
Edward Passendorfer, Zbigniew Kotański
 
Vol 25, No 1 (1977) Działalność Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego jako państwowej służby geologicznej - przedmiot i zakres działania Abstract
Maciej Podemski
 
1501 - 1750 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>