Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 44, No 9 (1996) Pożyteczne spotkanie Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 7 (2003) Pół wieku Instytutu Paleobiologii PAN Abstrakt
Karol Sabath
 
Vol 17, No 4 (1969) Pół wieku pracy wydawniczej Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 34, No 12 (1986) Półkule aktywności płaszcza Abstrakt   PDF
Bernard Apo
 
Vol 9, No 4 (1961) Północno-zachodni zasięg krystalinikum bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Północno-zachodni zasięg masywu małopolskiego i pozycja tektoniczna wyniesienia Włoszczowej Abstrakt   PDF
Anna Morawska, Ewa Stupnicka
 
Vol 33, No 1 (1985) Położenie geologiczne Wiednia (w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej) Abstrakt
Józef Piątkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Południowo-zachodni brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce w świetle wyników badań magnetycznych Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun, Maria Karaczun
 
Vol 49, No 4 (2001) Południowy uskok główny rowu Kleszczowa - koncepcja a rzeczywistość Abstrakt   PDF
Ireneusz Felisiak
 
Vol 42, No 9 (1994) Praca zbiorowa - Devonian gas resources of the Western Canada sedimentary basin Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Prace badawcze geologów wrocławskich w ekspedycjach zagranicznych Abstrakt
Jerzy Don, Marian Dumicz, Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Prace badawcze zakładów naukowych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego w okresie 1961-1965 Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 44, No 4 (1996) Prace dyplomowe na Studium Podyplomowym AGH Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Prace geodezyjno-topograficzne jako podstawa dokumentacji dla poszukiwań geofizycznych Abstrakt   PDF
Antoni Zawadzki
 
Vol 45, No 10 (1997) Prace geologiczne - konieczność nowej definicji Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 25, No 10 (1977) Prace geologiczne jako system Abstrakt
Jerzy Pawlak
 
Vol 43, No 11 (1995) Prace geologiczne prowadzone na terenie byłego lotniska wojsk Federacji Rosyjskiej w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie Abstrakt
Tomasz Kasela, Stanisław Kościelniak, Jan Ziębakowski
 
Vol 3, No 1 (1955) Prace geologiczne w okolicy Burzenina Abstrakt   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 16, No 2 (1968) Prace i zamierzenia Zakładu Geologii Stratygraficznej UW Abstrakt
Henryk Makowski
 
Vol 11, No 5 (1963) Prace nad korelacją pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Z. Dembowski, A. Kotas, W. Malczyk
 
Vol 3, No 8 (1955) Prace nad szczegółowym zdjęciem geologicznym Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
M. Domosławska, J. Nowak
 
Vol 12, No 2 (1964) Prace państwowej służby geologicznej w 1964 roku Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace polskiej ekspedycji geologicznej w Wietnamie Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace sejsmiczne na Niżu Polskim Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 12, No 6 (1964) Prąd zawiesinowy w Cieśninie Kandawu w Archipelagu Fidżi Abstrakt
J. Piątkowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Praktyczna metoda konstrukcji sejsmicznych przekrojów refleksyjnych Abstrakt   PDF
Zbigniew Śliwiński, Zbigniew Soja
 
Vol 48, No 6 (2000) Praktyczne przykłady zastosowania elementów bazy danych geologicznych dla zarządzania powierzchnią terenu Abstrakt
Jacek Kocyła, Jacek Rumiński
 
Vol 24, No 5 (1976) Praktyczny podział megaskopowy i charakterystyka trzeciorzędowego węgla brunatnego z obszaru Polski Abstrakt   PDF
Bolesław Brzyski, Stanisław Majewski
 
Vol 8, No 4 (1960) Praktyka geologiczna na Krymie Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 20, No 11 (1972) Praktyki studentów geologii Uniwersytetu Moskiewskiego Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 4, No 2 (1956) Prawda o Krzemionkach Opatowskich Abstrakt
Ludwik Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Prawdy i nieprawdy różdżkarstwa, radiestezji i geomancji Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 2 (1986) Prawidłowe określenia działania w zakresie geologii inżynierskiej (terminologia) Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 7 (1988) Prawidłowości występowania mineralizacji Zn-Pb w utworach młodszego paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstrakt   PDF
Stefan Kurek
 
Vol 41, No 6 (1993) Prawidłowości występowania strontu w gipsach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 36, No 9 (1988) Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 7 (1996) Prawny reżim informacji geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 8, No 12 (1960) Prawo geologiczne Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Prawo geologiczne i górnicze - czy, jak i kiedy nowelizować? Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Prawo geologiczne i górnicze - omówienie podstawowych regulacji Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 50, No 4 (2002) Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 1, No 5 (1953) Prawo Górnicze Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 1, No 4 (1953) Prawo górnicze - Planowe zatrudnienie techników-geologów Abstrakt
, .
 
Vol 11, No 5 (1963) Prawo wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 43, No 11 (1995) Precambrian of Europe: Stratigraphy, Structure, Evolution and Mineralization - 9. spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych, Petersburg, Rosja, 04-15.09.1995 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 11 (1982) Prędkości kompleksowe fal sejsmicznych w paleozoiku synklinorium pomorskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Świtek
 
Vol 10, No 2 (1962) Prędkości sejsmiczne w świetle analizy czasów pionowych w odwiertach synklinorium łódzko-szczecińskiego Abstrakt   PDF
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 3, No 4 (1955) Preglacjalna dolina Górnej Warty Abstrakt   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 16, No 6 (1968) Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc Abstrakt   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 28, No 11 (1980) Prekambr Rodopów Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 28, No 1 (1980) Prekambr Ukrainy oraz podłoża Białorusi i krajów bałtyckich Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 16, No 4 (1968) Prekambryjska flora z Gunflint Abstrakt   PDF
Jadwiga Karczewska
 
Vol 33, No 7 (1985) Prekambryjskie utwory Finlandii Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Preliminary case for PANCARDI mantle extrusion Abstrakt   PDF
Martin Flower, Victor Mocanu, Ray Russo
 
Vol 51, No 2 (2003) Premier Leszek Miller w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt
Mirosław Rutkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Pre-Miocene tectonic events in the foreland of the Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 27, No 2 (1979) Preparatyka i interpretacja obrazów skał węglanowych w mikroskopie elektronowym Abstrakt   PDF
Róża Krzywobłocka-Laurow, Bożena Makarewicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Prezentacja Mapy geologiczno-gospodarczej Polski na przykładzie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - Czarnków, 23.10.2001 Abstrakt
Katarzyna Strzemińska
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: badania geologiczno-inżynierskie Abstrakt
Zbigniew Frankowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologia środowiskowa Abstrakt
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 48, No 9 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe (uzupełnienie) Abstrakt
Iwona Kosk
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: hydrogeologia Abstrakt
Bohdan Kozerski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: kartografia i geologia czwartorzędu Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 49, No 3 (2001) Priorytety w naukach geologicznych stosowanych Abstrakt
Andrzej Szczepański
 
Vol 18, No 6 (1970) Próba charakterystyki ośrodka gradientowego wiązanego ze skonsolidowanym podłożem niektórych obszarów południowej Polski Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 38, No 12 (1990) Próba identyfikacji pokładów węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie diagramów krzywych facjalnych Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba interpretacji pewnych elementów obrazu Landsata dla SW Polski Abstrakt
Andrzej Solecki
 
Vol 33, No 7 (1985) Próba interpretacji powierzchni strukturalnej stropu karbonu w Polsce Środkowej Abstrakt   PDF
Tamara Siwek
 
Vol 34, No 7 (1986) Próba korelacji wydzieleń stratygraficznych i litostratygraficznych trzeciorzędu zachodniej części Niżu Polskiego i śląskiej części Paratetydy w nawiązaniu do projektu IGCP nr 25 Abstrakt   PDF
Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitowego Tatr Wysokich i jednostek płaszczowinowych Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Próba laboratoryjnego modelowania warstwowań skośnych typu tabularnego Abstrakt   PDF
Andrzej Krzemiński, Lech Powichrowski
 
Vol 24, No 7 (1976) Próba oceny dolnośląskich serpentynitów jako perspektywicznego surowca magnezowego Abstrakt   PDF
Irena Koss
 
Vol 1, No 9 (1953) PRÓBA ODTWORZENIA ŚRODOWISKA OSADZANIA WARSTW KROŚNIEŃSKICH (OLIGOCEN) NA PODSTAWIE CECH MAKROSKOPOWYCH Abstrakt   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 22, No 8 (1974) Próba określenia intensywności odbitych fal refrakcyjnych na obszarze "wyspy rzeszowskiej" Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch
 
Vol 51, No 11 (2003) Próba określenia przydatności różnych utworów glebowych do oczyszczania wód ściekowych Abstrakt   PDF
Józef Borowiec, Anna I. Mikosz
 
Vol 35, No 10 (1987) Próba określenia wieku głównych faz deformacji w metamorfiku sowio górskim (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Próba opracowania tektofacji na przykładzie Sudetów Zachodnich Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Próba oznaczania macierzystości skał drogą selektywnego utleniania materii organicznej Abstrakt
Krystyna Szpanier
 
Vol 21, No 1 (1973) Próba poznania struktury depresji północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 25, No 10 (1977) Próba prognozowania wydatków horyzontów gazonośnych w obrębie miocenu przedgórza Karpat Abstrakt
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Próba przemysłowa w dokumentacjach złóż surowców ilastych przemysłu ceramiki budowlanej Abstrakt
Edmund Klimczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitowym Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Próba rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych trzeciorzędu NW Polski na podstawie badań palinologicznych Abstrakt
Barbara Słodkowska
 
Vol 9, No 5 (1961) Próba tłumaczenia tektogenezy Karpat centralnych teorią spływów grawitacyjnych Abstrakt
Hanna Grabowska-Hakenberg
 
Vol 22, No 12 (1974) Próba ustalenia optymalnych siatek wierceń dla dokumentowania złóż kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Krzysztof Miszewski
 
Vol 9, No 1 (1961) Próba wydzielenia prowincji litologicznych miocenu Wielkopolski Abstrakt   PDF
Bolesław Sacha
 
Vol 23, No 1 (1975) Próba wyjaśnienia genezy powodziowych utworów błotnistych Abstrakt   PDF
Krzysztof Laskowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Próba wykorzystania fotogrametrii jednoobrazowej w geologii kopalnianej Abstrakt   PDF
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba wyznaczenia powierzchni stref kontaktu tektonicznego skał na przekrojach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 50, No 1 (2002) Próba wyznaczenia współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego - Abstrakt   PDF
Marek Widera
 
Vol 33, No 10 (1985) Próba zastosowania analizy zbliźniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsów i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 41, No 7 (1993) Próba zastosowania automatycznej komputerowej analizy do badań mineralogicznych i petrograficznych skał Abstrakt
Magdalena Adamiec, Krzysztof Kucharski, Janusz Magiera
 
Vol 11, No 4 (1963) Próba zastosowania badan magnetycznych do kartowania skał osadowych w rejonie Chęcin Abstrakt   PDF
Wacław Draczyński
 
Vol 24, No 10 (1976) Próba zastosowania ETO do rejestracji i przetwarzania danych z obserwacji stacjonarnych wód podziemnych na obszarze kraju Abstrakt   PDF
Irena Kosim-Olejnik, Jarosław Pich
 
Vol 23, No 7 (1975) Próba zastosowania metod statystycznych dla apriorycznego określania niektórych własności surowców ilastych Abstrakt   PDF
Bolesław Petrażycki
 
Vol 30, No 3 (1982) Próba zastosowania nowego statystycznego indeksu uziarnienia w badaniach granulometrycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Nowak, Józef Superson
 
Vol 30, No 7 (1982) Próba zastosowania rachunku statystycznego dla potwierdzenia hipotezy o pierwotnym pochodzeniu metali w skałach triasowych z obrzeżenia GZW Abstrakt   PDF
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Próba zastosowania stosunku Fe3+ : Fe2+ dla wyznaczania stopnia zwietrzenia granitu na przykładzie granitu karkonoskiego Abstrakt
Józef Lis, Stanisław Przeniosło
 
Vol 23, No 11 (1975) Próba zastosowania termoluminescencji w badaniach okruszcowanych skał węglanowych triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Barbara Frydrychewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Próba zastosowania współczynników mineralnych dla genetycznej charakterystyki osadów woj. Lubelskiego (na przykładzie minerałów ciężkich) Abstrakt   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Próbka gruntu księżycowego w Polsce Abstrakt
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 3, No 5 (1955) PROBLEM BADAŃ MODELOWYCH NAD SZTUCZNY M ZAMRAŻANIEM GRUNTÓW Abstrakt   PDF
JAN CALIKOWSKI
 
Vol 9, No 4 (1961) Problem fazy sudeckiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstrakt
Karol Bojkowski
 
Vol 13, No 11 (1965) Problem geofizycznego określania oporności mioceńskich wód złożowych z uwzględnieniem ich składu chemicznego Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa
 
Vol 9, No 7 (1961) Problem granicy między sylurem a dewonem w Polsce Abstrakt   PDF
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 43, No 9 (1995) Problem hercynidów i waryscydów w Sudetach Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 27, No 11 (1979) Problem muzealnictwa przyrodniczego na III Międzynarodowej Konferencji Historii Muzeów Przyrodniczych Abstrakt
Gertruda Biernat
 
Vol 35, No 10 (1987) Problem najwyższych jednostek tektonicznych w Tatrach Abstrakt   PDF
Andrzej Iwanow
 
Vol 50, No 9 (2002) Problem niemieszalności stopów macierzystych nelsonitów z Polski północno-wschodniej Abstrakt   PDF
Andrzej Kozłowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 9 (1993) Problem odpadów flotacyjnych w górnictwie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskiej prowincji złożowej Abstrakt
Marek Szuwarzyński, Andrzej Kryza
 
Vol 46, No 2 (1998) Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska) Abstrakt   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 44, No 9 (1996) Problem pochodzenia otoczaków granitu w osadach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Antoni Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Problem podniesienia jakości dokumentacji geologicznych złóż kruszyw Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Problem poszukiwań złóż rud miedzi w Macedonii Abstrakt
Wojciech Salski, Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Problem przepuszczalności w przekroju geologicznym Ciechorzyn-Zielone Skałki Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 23, No 3 (1975) Problem rozpoznawania paramorfoz kwarcu niskotemperaturowego po wysokotemperaturowym Abstrakt   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy Abstrakt   PDF
Marek Duliński
 
Vol 3, No 9 (1955) Problem wapnowania gleb w Polsce Abstrakt   PDF
Stefan Borkowski
 
Vol 7, No 1 (1959) PROBLEM WARSTW ZDANOWSKICH ORAZ GRNlCA SYLUR-DEWON W GÓRACH BARDZKICH Abstrakt   PDF
LECH TELLER
 
Vol 49, No 9 (2001) Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 49, No 10 (2001) Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych Abstrakt   PDF
Roman Żurawek
 
Vol 31, No 1 (1983) Problem wykorzystania małych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego Abstrakt   PDF
Kazimierz Matl, Roman Ney, Kazimierz Słupczyński
 
Vol 28, No 6 (1980) Problem zabezpieczenia wysokich brzegów miast zabytkowych wzdłuż doliny Wisły Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 3 (1995) Problem zasobów wód podziemnych na przykładzie Półwyspu Helskiego Abstrakt   PDF
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 24, No 1 (1976) Problem zgodności refleksyjnych granic sejsmicznych z danymi geologicznymi Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 17, No 10 (1969) Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 24, No 6 (1976) Problematyczne otwornice z wiercenia Czernic 1 koło Dęblina Abstrakt   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 36, No 10 (1988) Problematyczny związek ofiolitu Ślęży z metamorfikiem sowiogórskim Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 28, No 9 (1980) Problematyka badań geologicznych doliny Wisły prowadzonych w Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problematyka badawcza i dydaktyka w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Problematyka badawcza w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Problematyka czwartorzędowa w obradach 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii, 25 sierpnia- 8 września 1992 r. Abstrakt
W. Zuchiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Problematyka czwartorzędu północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 41, No 9 (1993) Problematyka geofizyczna na VII Kongresie Europejskiej Unii Nauk o Ziemii Strasbourg, 4 - 8. 04. 1993 Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Problematyka geologiczna 26. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstrakt
Krzysztof Jaworowski, Jan Malinowski, Andrzej Rydzewski, Wacław Ryka
 
Vol 24, No 1 (1976) Problematyka geologiczna supergłębokich otworów wiertniczych w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 16, No 1 (1968) Problematyka geologiczno-surowcowa na Międzynarodowej Konferencji Materiałów Budowlanych Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 32, No 6 (1984) Problematyka geologii środowiskowej na Ziemi Lubelskiej Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Problematyka gospodarki wodnej w woj . kieleckim Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 16, No 10 (1968) Problematyka hydrogeologiczna na XXIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 35, No 6 (1987) Problematyka hydrogeotermiczna regionu sudeckiego Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 50, No 2 (2002) Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Problematyka konferencji naukowej polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (1979) Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 41, No 11 (1993) Problematyka neotektoniczna na Israel Geological Society Annual Meeting, Arad 15 - 18 marca, 1993 Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Problematyka neotektoniki na VIII Sesji INQUA Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Problematyka oceny warunków inżyniersko-geologicznych masywu kredowego dla potrzeb eksploatacji górniczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 25, No 5 (1977) Problematyka ochrony środowiska w obradach IX Światowego Kongresu Górniczego Abstrakt
Hanna Strzelczuk
 
Vol 50, No 12 (2002) Problematyka odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce w ujęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) Abstrakt   PDF
Anita Barszcz, Dariusz Choromański, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Problematyka prac Katedry Geologii Czwartorzędu Abstrakt
Zbigniew Lamparski
 
Vol 4, No 12 (1956) Problematyka ropy naftowej w Polsce północnej i środkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 21, No 5 (1973) Problematyka rozwoju eksportu usług geologicznych Abstrakt
Mieczysław Czepkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka strefy wybrzeża Bałtyku na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Ryszard Dobracki
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problematyka sztucznego zasilania wód podziemnych Abstrakt
Marek Załuski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka waloryzacji terenów dla potrzeb budownictwa na mapach geologiczno-gospodarczych Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Ryszard Myszka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Problematyka węglowa na 28 MKG w Waszyngtonie Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Problematyka wyprzedzających badań geologicznych dla potrzeb wielkich obiektów inwestycyjnych na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Problematyka XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Władysław Pożaryski, Jan Kutek
 
Vol 35, No 2 (1987) Problematyka zagęszczania zasypek wokół obudowy tunelu metra Abstrakt   PDF
Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Problematyka zagospodarowania i ochrony wód podziemnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 36, No 8 (1988) Problematyka złożowa w działalności Jana Samsonowicza Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Problemy analityczne oznaczania złożonych próbek metodą AAS z atomizacją w piecu grafitowym Abstrakt   PDF
Ewa Bulska
 
Vol 35, No 11 (1987) Problemy badań geologicznych Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 26, No 12 (1978) Problemy badań utworów permu na obszarach platformowych Polski w aspekcie występowania surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 9 (1954) PROBLEMY BALNEOGEOLOGII POLSKIEJ Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 2 (1959) Problemy biostratonomii Abstrakt   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Problemy biostratygrafii otwornicowej i nanoplanktonowej wczesnego miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska, Małgorzata Garecka
 
Vol 45, No 5 (1997) Problemy budowy i ewolucji geologicznej Himalajów i Tybetu na XXX Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Pekinie Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problemy budowy składowiska odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński, Edyta Majer
 
Vol 30, No 12 (1982) Problemy bursztynu na wystawach Muzeum Ziemi Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 32, No 7 (1984) Problemy efektywności wykorzystania węgla brunatnego Abstrakt
Lidia Górska
 
Vol 30, No 1 (1982) Problemy efektywności wykorzystania węgla kamiennego Abstrakt
Lidia Górska
 
Vol 40, No 11 (1992) Problemy ekologiczne w energetyce - Opole, 1992.06.05-06 Abstrakt
J. Malinowski
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 34, No 5 (1986) Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu Abstrakt   PDF
Ryszard Wagner
 
Vol 33, No 12 (1985) Problemy genetyczne-złożowe polihalitów permskich na wyniesieniu Łeby (Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Problemy genezy, migracji i akumulacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego na VIII Światowym Kongresie Naftowym Abstrakt
Anna Marzec
 
Vol 18, No 5 (1970) Problemy geodynamiki inżynierskiej na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problemy geologiczne i prawne związane z zagospodarowaniem i ochroną złóż helu Abstrakt
Julian Sokołowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problemy geologiczne w zrównoważonym świecie Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Problemy geologiczne ziemi sanockiej Abstrakt   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 34, No 2 (1986) Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w Paśmie Kamienieckim Abstrakt   PDF
Jan B. Tomaszewski, Eugeniusz Janik
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy geologiczno-inżynierskie dolnej Wisły Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Problemy geologiczno-surowcowe na Pierwszym Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Problemy gospodarki drobnym kruszywem naturalnym w świetle prognoz rozwoju budownictwa Abstrakt
Bolesław Petrażycki
 
Vol 42, No 11 (1994) Problemy gospodarki i ochrony udokumentowanych zasobów kopalin regionu karpackiego Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 6 (1996) Problemy gospodarki wodnej Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy gospodarki zasobami złóż siarki w Polsce Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy granicy między plejstocenem a holocenem w aluwiach rzek nizinnych Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy gruntoznawstwa na międzyresortowej konferencji inżyniersko-geologicznej w Moskwie Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy hydrochemiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy hydrogeologiczne doliny dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 48, No 8 (2000) Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej Abstrakt   PDF
Janusz Kropka, Janusz Respondek
 
Vol 21, No 7 (1973) Problemy ilościowej oceny prognoz ropo i gazonośności Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych Abstrakt
Ryszard Ryżak
 
Vol 22, No 1 (1974) Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Problemy interpretacji zróżnicowania litologiczno-miąższościowego profilu saksonu i paleoreliefu z przełomu czerwonego spągowca i cechsztynu NE przedpola paleowyniesienia wolsztyńskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Tomaszewski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy inżyniersko-geologicznej oceny masywów skalnych w realizacji "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnego czerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - kryteria petrograficzne Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnegoczerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - przesłanki geochemiczne Abstrakt   PDF
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 12, No 4 (1964) Problemy megnetotelluryczne kartowania zaekranowych struktur podłoża krystalicznego Przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Andrzej Kostecki, Jerzy Dźwinel
 
Vol 28, No 11 (1980) Problemy metodyczne oceny współczynnika "k" osadów rzecznych Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy metodyczne statystycznego wnioskowania przy ocenie własności fizyczno-mechanicznych gruntów Abstrakt   PDF
Danuta Szyszło, Inez Wiatr
 
Vol 27, No 5 (1979) Problemy metodyki badania prędkości rozchodzenia się sprężystej fali poprzecznej w małych próbkach skał Abstrakt
Tadeusz Kawiak
 
Vol 23, No 8 (1975) Problemy metodyki badania zmian porowatości gruntów i skał piaszczystych przy zastosowaniu fal sprężystych Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Problemy migracji fauny konodontowej we wschodniej części basenu germańskiego na tle wahań poziomów morza w środkowym triasie - Abstrakt   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Joachim Szulc
 
Vol 39, No 3 (1991) Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim, rozpoznanego wierceniami Abstrakt
Stefan Kurek
 
Vol 27, No 10 (1979) Problemy oceny warunków inżyniersko-geologicznych w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 44, No 8 (1996) Problemy oceny zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewniach w warunkach aktywnej antropopresji Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk
 
Vol 37, No 1 (1989) Problemy ochrony kopalin i wód podziemnych Abstrakt
Maria Czerwińska-Sachs
 
Vol 51, No 10 (2003) Problemy ochrony złóż kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Problemy określania na Niżu Polskim obszarów i poziomów perspektywicznych pod względem ropo- i gazonośności Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Problemy pedochemii Abstrakt   PDF
Michał Strzemski
 
Vol 21, No 1 (1973) Problemy poszukiwań bursztynów Abstrakt   PDF
Tadeusz Bar
 
Vol 32, No 1 (1984) Problemy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w PRL Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Problemy projektowania w inżynierii skalnej Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 40, No 1 (1992) Problemy przestrzennej prezentacji zmian i zagrożeń środowiska przyrodniczego Abstrakt
Leon Kozacki, Stefan Żynda
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy równoważności i interpretacji oraz wyboru rozstawu pomiarowego dla elektromagnetycznych sondowań częstotliwości nad izolującym podłożem oddzielonym od nakładu warstwą obniżonej odporności Abstrakt   PDF
Jan Dzwinel
 
Vol 19, No 3 (1971) Problemy rozwojowe polskiego górnictwa sali kamiennej Abstrakt
Andrzej Smolarski
 
Vol 30, No 6 (1982) Problemy stratygrafii i paleogeografii niecki kongijskiej w mezozoiku Abstrakt
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 19, No 7 (1971) Problemy stratygrafii trzeciorzędu w świetle badań palinologicznych Abstrakt   PDF
Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 13, No 1 (1965) Problemy strukturalne i surowcowe zachodniej części antyklinorium świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Problemy strukturalne na obszarze tzw. wyniesienia Łeby w świetle sejsmicznych badań refleksyjnych Abstrakt
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy strukturalne niecki Nidy i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz możliwości występowania na tych obszarach ropy naftowej i gazu Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Problemy surowcowe i sozologiczne regionu Krakowa Abstrakt   PDF
Olga Rapacz Król, Jacek Rutkowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Problemy surowcowe na Wydziale Geologii UW Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 33, No 1 (1985) Problemy tektoniczne na XXVII Sesji Kongresu Geologicznego, Moskwa 1984 r. Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 36, No 6 (1988) Problemy tektoniki podłoża a rozwój struktur pokrywy wschodniej części Karpat polskich Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, Roman Ney
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Japonii, 25 sierpnia-8 września 1992 r. Abstrakt
J. Wieczorek
 
Vol 8, No 3 (1960) Problemy ujęcia wód w Jordanii Abstrakt
Stanisław Takuski
 
Vol 43, No 7 (1995) Problemy w gospodarce surowcami mineralnymi wynikające z wprowadzenia prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Michał Gientka, Marek Nieć
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy wodne w prawie geologicznym Abstrakt   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Problemy wydobywania krzemienia pasiastego w neolicie Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 1 (1993) Problemy właściwej gospodarki złożami surowców skalnych Dolnego Śląska Abstrakt
M. Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Problemy zagospodarowania odpadów powęglowych z górnictwa węgla kamiennego w Polsce Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sokół, Adam Tabor
 
Vol 40, No 6 (1992) Problemy zanieczyszczenia wód podziemnych Lublina Abstrakt
Janusz Stochlak, Maria Szczerbicka, Kazimierz Zarębski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Problemy zastosowań metod matematycznych w geologii w świetle prac Sympozjum Górniczego w Przybramie Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 35, No 2 (1987) Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne Abstrakt   PDF
Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 12 (1961) Próby graficznego przedstawienia na mapie osiadań górniczych na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Barbara Bargielewicz-Jakubicz, Zdzisław Skłodowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Próby identyfikacji układu hydrostrukturalnego systemu wodonośnego międzyrzecza Leśnicy i Białki na podstawie badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Grzegorz Sojski
 
Vol 7, No 4 (1959) Próby ustalenia zasad wyceny wartości złóż surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Władysław Biernacki
 
Vol 44, No 7 (1996) Procedura ocen oddziaływania na środowisko Abstrakt
Stanisław Garlicki, Jolanta Śliżewska-Rogala
 
Vol 41, No 4 (1993) Proces decyzyjny w gospodarce złożami w Polsce Abstrakt
Michał Gientka, Marek Hoffmann
 
Vol 47, No 4 (1999) Proces wymierania i odradzania się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran- Abstrakt   PDF
Andrzej Baliński, Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 10 (1992) Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce Abstrakt
Barbara Manikowska
 
Vol 17, No 6 (1969) Procesy geodynamiczne na mapach inżyniersko-geologicznych Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Procesy kruchego pękania w skałach osadowych przy jednoosiowym ściskaniu ze stałą prędkością odkształcenia Abstrakt
Joanna Pienińska
 
5751 - 6000 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>