Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe sympozjum Neogeńskie ewaporaty środkowej Paratetydy; facje, surowce mineralne, ekologia - Lwów, 20-24.09.1994 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 59, No 12 (2011) Międzynarodowe Sympozjum o Zarządzaniu Geostanowiskami pt. Zarządzanie geostanowiskami w obszarach chronionych Chámbery–Eterlou–Chamonix (Francja), 7–10.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 43, No 12 (1995) Międzynarodowe sympozjum ofiolitowe: Od ryftingu do dryfu we współczesnych i kopalnych basenach oceanicznych, Pawia, Włochy, 18-23.09.1995 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 55, No 10 (2007) Międzynarodowe Sympozjum Paleobotaniczne Paleobotanika i ewolucja świata roślinnego — niektóre aktualne zagadnienia Paryż, 23–25.05.2007 Abstract   PDF
Adam T. Halamski
 
Vol 40, No 9 (1992) Międzynarodowe sympozjum peryskandynawskiej grupy roboczej IGCP 253 - Poznań i Berlin, 1992.05.05-08 Abstract
J.E. Mojski
 
Vol 41, No 1 (1993) Międzynarodowe sympozjum "Platform Margins" w Chichilianne we Francji, 6-8 maja 1992 r. Abstract
A . Uchman, M. Hoffmann
 
Vol 21, No 12 (1973) Międzynarodowe sympozjum poświęcone problemowi granicy kambr - prekambr na platformie syberyjskiej Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 21, No 12 (1973) Międzynarodowe sympozjum poświęcone problemowi granicy kambr - prekambr na platformie syberyjskiej Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 51, No 2 (2003) Międzynarodowe Sympozjum Solne — Mikorzyn k. Konina, 17–18.10.2002 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 48, No 12 (2000) Międzynarodowe sympozjum terenowe Geologia czwartorzędu Danii — Aarhus, Dania, 29.08–03.09.2000 Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 54, No 3 (2006) Międzynarodowe Sympozjum Terenowe Geologia Czwartorzędu i Procesy Geomorfologiczne Apatyty, Półwysep Kola, Rosja, 04–09.09.2005 Abstract   PDF
Krystyna Kenig, Marcin Żarski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Międzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 Skalsky Dvur, Czechy, 20-25.06.1997 Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 13, No 9 (1965) Międzynarodowe sympozjum w Brnie poświęcone głębokim sondowaniom sejsmicznym Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 43, No 5 (1995) Międzynarodowe sympozjum: Mineralogische Untersuchungenan archäologischen Fundobjekten - Poczdam,Niemcy, 30.11-02.12.1994 Abstract
Edelgarda Foltyn, Leonard Jochemczyk
 
Vol 45, No 4 (1997) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA '97 w Poznaniu - Poznań, 21-24.01.1997 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2003 w Poznaniu Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA'98 w Poznaniu - Poznań, 20-23.01.1998 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO - Poznań, 22-25.11.1994 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 44, No 2 (1996) Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO'95,Poznań, 21-24.11.1995 Abstract
Marek Graniczny, Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO - 99 - Poznań, 23 - 26.11.1999 Abstract
Teresa Witkowska, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO '97 - Poznań, 25 - 28.11.1997 Abstract
W. Marek Brzezicki
 
Vol 56, No 1 (2008) Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007 Poznań, 20–23.11.2007 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 5 (1996) Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamień '96 - Kielce, 25-28.09.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn w Wałbrzychu -10-13.11.1994 Abstract
Ryszard Hutnik
 
Vol 42, No 6 (1994) Międzynarodowe Targi "Ochrona Środowiska - EKO'94", Warszawa, 20 - 23.04.1994 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 59, No 1 (2011) Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2010 Poznań, 23–26.11.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 57, No 12 (2009) Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009 Poznań, 21–24.10.2009 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 58, No 12 (2010) Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010 Poznań, 20–23.10.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 50, No 2 (2002) Międzynarodowe warsztaty na temat naukowych wierceń kontynentalnych - Abstract
Maciej Bojanowski
 
Vol 55, No 3 (2007) Międzynarodowe warsztaty terenowe Trias wschodniej Francji, 2–7.10.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 37, No 9 (1989) Międzynarodowy Kongres Geologiczny, Waszyngton 1989 Abstract
Jerzy Fedak
 
Vol 12, No 4 (1964) Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody i jej zasobów w Nairobi Abstract
Walery Goetel
 
Vol 22, No 11 (1974) Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Czechosłowacji Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 25, No 7 (1977) Międzynarodowy Kongres Wód Termalnych, Geotermiki Wód i Wulkanizmu Strefy Śródziemnomorskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Wacław Ryka
 
Vol 9, No 2 (1961) Międzynarodowy leksykon stratygraficzny Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 48, No 6 (2000) Międzynarodowy Program Wierceń Badawczych na Obszarach Kontynentalnych — International Continental ScientificDrilling Program (ICDP) Abstract
Marek Lewandowski
 
Vol 42, No 2 (1994) Międzynarodowy projekt badań zanieczyszczeń osadów Morza Bałtyckiego Abstract
Szymon Uścinowicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowy rejs badawczy na statku r/v "A. v. Humboldt" Abstract
Piotr Przezdziecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Międzynarodowy Rezerwat Przyrody: "Beskidy Wschodnie" w Karpatach Abstract
S. Kozłowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Międzynorodowa konferencja Cathodoluminescence and Related Techniques in Geosciences and Geomaterials - Nancy, Francja, 02-04.09.1996 Abstract
Anna Maliszewska, Magdalena Sikorska, Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 5 (2002) Międzypokoleniowe spotkanie geologów Polskiej Miedzi Abstract
Grzegorz Lipień
 
Vol 16, No 5 (1968) Międzyregionalne Seminarium ONZ poświęcone nowym metodom poszukiwań surowców za pomocą metod geofizycznych Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 36, No 6 (1988) Miejsca powstania dwóch protokontynentów. Cz. II Abstract   PDF (Polish)
Bernard Apo
 
Vol 36, No 5 (1988) Miejsca powstania dwóch protokontynentów. Cz. l Abstract   PDF (Polish)
Bernard Apo
 
Vol 67, No 11 (2019) Miejsce geologii w strukturze administracji rządowej oraz jej relacje z działami administracji i gałęziami gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Mazurek
 
Vol 34, No 5 (1986) Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito- i chronostratygrafii Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Haczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Miejsce i znaczenie geologii w naukach o środowisku przyrodniczym Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Mieszanki gruntowe w konstrukcjach składowisk odpadów Abstract   PDF
Beata Łuczak-Wilamowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Migracja i akumulacja gazu ziemnego w zapadlisku przedkarpackim: mechanizm i czynniki kontrolujące Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 52, No 9 (2004) Migracja podstawowych zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych Abstract   PDF
Agnieszka Gontaszewska, Andrzej Kraiński
 
Vol 31, No 10 (1983) Migracja w domenie częstości z użyciem komputera EMR 61-35 i porównanie jej wyników z wynikami innych metod migracji Abstract   PDF (Polish)
Damian Gadomski, Kazimierz Betlej, Genowefa Pelc, Jadwiga Świerczyńska
 
Vol 59, No 1 (2011) Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w gruntach piaszczystych na granicy stref aeracji i saturacji Abstract   PDF
Michał Gwoździewicz, Patrycja Kuna, Ariel Lubowicz
 
Vol 34, No 12 (1986) Mikołaj Steno - w trzechsetlecie śmierci Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 40, No 10 (1992) Mikrobialne budowle organiczne górnego dewonu w synklinie kieleckiej Abstract
Mariusz Hoffmann, Mariusz Paszkowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Mikrobialno-otwornicowe onkoidy z osadów dolnej/środkowej jury (jednostka kriżniańska, Tatry Polskie) Abstract
Michał Gradziński, Jarosław Tyszka, Alfred Uchman
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrobiostratygrafia zlepieńców siedliskich w Siedliskach (SW od Rzeszowa) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Blaicher, Wiesław Nowak
 
Vol 37, No 10 (1989) Mikrofacja wizeńskich wapieni kompleksu z Kurowa z otworu Czaplinek IG-1 Abstract
Aleksandra Lasocka
 
Vol 23, No 1 (1975) Mikrofacjalne badania petrograficzne dolnotortońskich wapieni litotamniowych pasma wójczowsko-pińczowskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Mikrofacje i rozwój sedymentacji jurajskich osadów typu ammonitico rosso sukcesji czorsztyńskiej w północno-zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sidorczuk
 
Vol 34, No 6 (1986) Mikrofacje i wiek formacji wapienia pienińskiego (tyton-barrem) jednostki Grajcarka we wschodniej części pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Marek Obermajer
 
Vol 26, No 3 (1978) Mikrofacje u tworów węglanowych arenigu NE części obniżenia podlaskiego Abstract
Bronisław Szymański
 
Vol 59, No 9 (2011) Mikrofacje utworów węglanowo-silikoklastycznych miocenu w dolinie Opatówki (północna marginalna strefa zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF (Polish)
Urszula Czarniecka
 
Vol 36, No 1 (1988) Mikrofacje wapieni a pozycja facjalna osadów górnego wizenu z północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
Vol 24, No 7 (1976) Mikrofauna górnoeoceńska w wierceniu Gołdap IG-1 Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 51, No 3 (2003) Mikrofauna otwornicowa z górnokredowych margli typu frydeckiego (okno tektoniczne Wiśniowej, jednostka podśląska, polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Joanna Bielawska
 
Vol 21, No 7 (1973) Mikrofauna starszego trzeciorzędu w rejonie Sieroszowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Mikrokomputerowy system obsługi służb geologicznych I-GZOP/M Abstract
Adam Hassa, Teresa Jurecka
 
Vol 61, No 10 (2013) Mikrokonkrecje syderytowe w holoceńskich osadach ujścia rzeki Gwadiana w Portugalii: raport wstępny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wilamowski, Tomasz Boski, Delminda Moura
 
Vol 7, No 12 (1959) Mikromagnetyka jako pomocnicza metoda badań utworów geologicznie najmłodszych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Bareja
 
Vol 52, No 4 (2004) Mikromorfologia powierzchni ziaren eolicznego pyłu kwarcowego z pokryw stokowych Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF
Barbara Woronko, Roman Żurawek
 
Vol 53, No 4 (2005) Mikromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie — Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie Abstract   PDF
Anna Budek, Paweł Prokop
 
Vol 34, No 3 (1986) Mikromorfometria brekcji księżycowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 62, No 8 (2014) Mikroorganizmy w solankach mezozoiku Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 1, No 6 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 24, No 5 (1976) Mikropaleontologia w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Mikroskamieniałości w utworach formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Maria Danuta Giel
 
Vol 49, No 4 (2001) Mikroskopia elektronowa wraz z analizą chemiczną w mikroobszarze w służbie ekologii Abstract   PDF (Polish)
Ewa Starnawska
 
Vol 20, No 4 (1972) Mikroskopowa metoda oznaczania ciężaru właściwego małych próbek minerałów Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kucha, Wiltold Salamon
 
Vol 45, No 9 (1997) Mikroskopowe badania fluorescencji fluidalnych inkluzji węglowodorów w cementach skał osadowych Abstract
Katarzyna Jarmołowicz - Szulc
 
Vol 62, No 7 (2014) Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC Perfekcyjna technologia dla współczesnej geologii już w Polsce! Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krzemińska
 
Vol 52, No 4 (2004) Mikrosonda SHRIMP — nowoczesna geochronologia minerałów Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 7, No 10 (1959) Mikrospory w popiołach węglowych Abstract
Jan Kuhl
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Mikrostruktury i makrotekstury biogenicznych gruntów węglanowych na tle ich właściwości fizyczno-mechanicznych Abstract   PDF (Polish)
Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrotektonika góry Wżar i jej okolic na podstawie magnetycznych badań prospekcyjnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach. Replika Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Czapliński
 
Vol 46, No 7 (1997) Mikrowięźba kwarcu i jej wykorzystanie w badaniach skał deformowanych plastycznie Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Czapliński
 
Vol 32, No 3 (1984) Milaryt i syderyt w pegmatytach strzegomskich Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 48, No 10 (2000) Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Gazda, Michał Karger, Dariusz Bielec
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Mineral and thermal waters of Poland Abstract   PDF
Wojciech Ciężkowski, Józef Chowaniec, Wojciech Górecki, Arkadiusz Krawiec, Lucyna Rajchel, Andrzej Zuber
 
Vol 47, No 8 (1999) Mineral Deposits: Generation, Prospecting, Resources - St. Petersburg, Rosja, 05 - 08.06.1999 Abstract
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999 Abstract
Stanisław Z. Mikulski, Janina Wiszniewska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Mineral raw materials and commodities of Poland Abstract   PDF
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 30, No 3 (1982) Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Józef Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 21, No 7 (1973) Mineralizacja apatytowa z Bystrzycy Górnej (Góry Sowie) Abstract   PDF (Polish)
Michał Sachanbiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Mineralizacja asfaltowa w melafirze z Sokołowa koło Świerzawy (Dolny Śląsk) Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 67, No 7 (2019) Mineralizacja Cu-Ag w utworach cechsztynu – zarys historii poszukiwań i badań prowadzonych przez PIG Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 18, No 6 (1970) Mineralizacja endogeniczna w masywach skał ultrazasadowych północnego przedpola Sudetów Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 8 (1993) Mineralizacja Fe-Ti-V w Taberg (SmåIand, Szwecja) Abstract
Juliusz Sandecki
 
Vol 66, No 4 (2018) Mineralizacja kruszcowa Cu-Mo typu porfirowego w rejonie Doliny Będkowskiej naWyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Rafał Małek
 
Vol 41, No 6 (1993) Mineralizacja kruszcowa typu Czarnowa we wschodniej osłonie granitu Karkonoszy Abstract
Małgorzata Głażewska
 
Vol 30, No 6 (1982) Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku Abstract
Elżbieta Laszczka
 
Vol 65, No 5 (2017) Mineralizacja kruszcowa w odkrywczym otworze Sieroszowice S-1 w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 53, No 4 (2005) Mineralizacja kruszcowa w polu G7/5 w kopalni Rudna (LGOM) Abstract   PDF
Anna Stefaniak, Agata Duczmal-Czernikiewicz, Jarosław Suchan
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacja kruszcowa w utworach kambru i prekambru południowej części niecki podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Speczik
 
Vol 14, No 8 (1966) Mineralizacja litem, rubidem i cezem w Cesarskim Lesie (zachodnie Czechy) Abstract
Zdeněk Pácal
 
Vol 9, No 9 (1961) Mineralizacja magnezytowa na północnym przedpolu wzgórza “Kielczyn” na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gajewski
 
Vol 27, No 9 (1979) Mineralizacja ogólna wód a ich metalonośność Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Mineralizacja pirytowa wapieni „struktury Zalesia” Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Mineralizacja siarczanowa w iłach pstrych ze Starego Dymaczewa k. Poznania Abstract
Agata Duczmal
 
Vol 53, No 3 (2005) Mineralizacja tellurkowa w skarnie z Zawiercia Abstract   PDF
Ewa Koszowska
 
Vol 3, No 7 (1955) Mineralizacja wapieni liasu w rejonie Doliny Chochołowskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Myszka
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacj.a wolframitowa z okolic Szklarskiej Poręby Huty Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Karwowski, Wiesław Olszyński, Andrzej Kozłowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Mineralizacja wolframowa w grejzenach Pogórza Izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Karwowski
 
Vol 66, No 3 (2018) Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Kulczycka
 
Vol 51, No 5 (2003) Mineralodzy rektorami Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 63, No 6 (2015) Mineralogia hałd wietrzeniowych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd, Paweł Urbanek, Izabela Krechowicz, Patrycja Dworczak, Paulina Wiecka, Mateusz Mleczak, Paweł Tobys
 
Vol 55, No 6 (2007) Mineralogia i geochemia iłów poznańskich z wybranych złóż Wielkopolski Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 55, No 4 (2007) Mineralogia i geochemia osadów poflotacyjnych w zbiorniku Żelazny Most — wyniki wstępne Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Jarosław Suchan, Katarzyna Zielnica
 
Vol 49, No 4 (2001) Mineralogia nowych ksenolitów granitoidowych z ryodacytów z Zalasu Abstract   PDF (Polish)
Anna Lewandowska, Katarzyna Bochenek
 
Vol 57, No 4 (2009) Mineralogia osadów po flotacji rud miedzi przy północnej zaporze zbiornika Żelazny Most Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 57, No 4 (2009) Mineralogia proterozoicznych law poduszkowych z kratonu Aravalli, rejon Nathdwara, Radżasthan, NW Indie Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Ewa Krzemińska, Talat Ahmad
 
Vol 44, No 7 (1996) Mineralogia skrzemieniałych pni drzewnych z okolic Chrzanowa Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerals of the Carpathians International Conference Miszkolc, Węgry, 09 - 10.03.2000 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Minerał resources of the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep and their economic utilisation Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bąk, Danuta Poprawa, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 53, No 9 (2005) Minerały akcesoryczne z granitów typu S jednostki gemerskiej w zachodnich Karpatach Abstract   PDF
Michał Kubiš, Igor Broska, Parel Uher
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metali Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski, Henryk Kucha, Marian Skwarczek
 
Vol 22, No 8 (1974) Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 3, No 11 (1955) Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica Abstract
Ludwik Łakomy
 
Vol 27, No 1 (1979) Minerały i surowce ilaste tematem I Konferencji Krajowej Abstract
Leszek Stoch
 
Vol 53, No 3 (2005) Minerały ilaste jako wskaźniki paleotemperatur w historii pogrzebania skał czerwonego spągowca Abstract   PDF
Marta Kuberska, Paweł Poprawa
 
Vol 57, No 4 (2009) Minerały ilaste w osadach dennych kompleksu jezior Wdzydze w Borach Tucholskich (Pojezierze Południowopomorskie) Abstract   PDF
Mirosław Kobierski, Joanna Cieślewicz1, Jacek Długosz
 
Vol 44, No 6 (1996) Minerały ilaste w procesach diagenezy Abstract   PDF (Polish)
Jan Środoń
 
Vol 12, No 5 (1964) Minerały iłowe iłów poznańskich Abstract   PDF (Polish)
Danuta Szyszło
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe skał turańskich okolic Annopola nad Wisłą Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe świętokrzyskich utworów lessowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 19, No 1 (1971) Minerały kosmosu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki
 
Vol 50, No 9 (2002) Minerały kruszcowe a warunki powstania i serpentynizacji polskich masywów skał ultramaficznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Delura
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerały kruszcowe wybranych skał kompleksu kaczawskiego Abstract   PDF (Polish)
Renata Kaliszuk
 
Vol 41, No 7 (1993) Minerały mieszanopakietowe illit/smektyt jako wskaźnik paleotemperatury w tufitach fliszu podhalańskiego Abstract
Andrzej Konon
 
Vol 1, No 6 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstract   PDF (Polish)
Witold Żabiński
 
Vol 1, No 3 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstract   PDF (Polish)
Witold Żabiński
 
Vol 27, No 6 (1979) Minerały żelazowe z manganem w strefie cementacji piasków formierskich okolic Częstochowy Abstract
Ewa Pawlikowska, Maciej Pawlikowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Minerały żyłowe polskich i ukraińskich Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Igor Dudok
 
Vol 53, No 4 (2005) Minerały — nośniki pierwiastków ziem rzadkich w karbonatytach masywu Tajna (NE Polska) w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Magdalena Sikorska
 
Vol 23, No 8 (1975) Minerały: aikinit, hammaryt i rezbanyit wśród kruszców z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 36, No 12 (1988) Miniaturyzacja wierceń geologicznych - wciąż aktualnym problemem Abstract
Leszek Koter
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Mining activity as an important factor of human impact in the Polish Carpathian landscape Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 41, No 12 (1993) Mining and the Environment Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 59, No 2 (2011) Ministerstwo Środowiska zagrało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 11, No 10 (1963) Miocen okolicy Belgradu i Ulčinj Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 2, No 11 (1954) Miocen przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 11, No 6 (1963) Miocen typu stebnickiego w rejonie Ropczyc Abstract
Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene and Plio-Pleistocene volcanic rocks from two Neogene sub-basins of the Pannonian system (Styria and Carinthia): geochemistry and Sr, Nd, Pb isotopes, and geodynamic implications Abstract   PDF (Polish)
Giancarlo Serri, S.B. Mukasa, A. Renzulli, H. Kolmer, J. Dostal
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene deposits in the Carpathian Foredeep in Poland Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene ignimbritic volcanism in the Bukk Foreland, Pannonian basin, Hungary: general volcanological features Abstract   PDF (Polish)
Alexandru Szakacs, Tibor Zelenka, Zoltan Pecskay, Emo Marton, Terez Póka, Ioan Seghedi
 
Vol 44, No 10 (1996) Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 49, No 5 (2001) Mioceńska ekstensja, kompresja i ruchy przesuwcze - tektoniczny model ewolucji wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Janusz Siupik
 
Vol 52, No 7 (2004) Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 13, No 6 (1965) Mioceńskie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 63, No 7 (2015) Miotlaste i muszlowe struktury na ekstensyjnych powierzchniach spękań piaskowców środkowego turonu w Górach Stołowych, w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 51, No 8 (2003) Mirosława Pietras Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Mixed Alpine and Dinaridic lithologies of Mt. Medvednica located along the Zagreb-Zemplen Line (ZZL) Abstract
Bruno Tomljenović, Jakob Pamić
 
Vol 44, No 4 (1996) M.K. Whateley, P .K. Harvey - Mineral Resources Evaluation II - Method and Case Histories Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) M.L. Jeremic - Rock mechanics in salt mining Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Ryszard Kaczyński
 
Vol 42, No 11 (1994) Moda na dinozaury - Andrzej Markert933 Platynowce i złoto w masywie serpentynitowym Szklar (Dolny Śląsk) Abstract
Michał Sachanbiński, Wadim Grigoriewicz Łazarienkow
 
Vol 17, No 6 (1969) Model budowy geologicznej jako podstawa oceny warunków inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 58, No 1 (2010) Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery —na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych Abstract   PDF
Andrzej Konon, Marcin Barski, Marek Koprianiuk, Alireza Nadimi, Ewa Słaby, Rafał Szaniawski, Anna Wysocka
 
Vol 33, No 3 (1985) Model ekspansyjnego rozwoju Sudetów Zachodnich w paleozoiku (propozycja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Don
 
Vol 37, No 9 (1989) Model Hecho dla fliszu podhalańskigo? Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Model of gaseous hydrocarbon generation in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Wacław Burzewski, Tadeusz Wilczek, Kazimierz Słupczyński, Paweł Kosakowski, Dariusz Botor
 
Vol 54, No 2 (2006) Model powstawania pionowych sukcesji uskoków normalnych i spękań ekstensyjnych w wypiętrzanych obszarach — na przykładzie jednostki kieleckiej Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 54, No 12 (2006) Model późnojurajsko-wczesnomioceńskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 20, No 11 (1972) Model prędkościowy antyklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaruk
 
Vol 13, No 7 (1965) Model prędkościowy zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 53, No 9 (2005) Model przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla składowiska z bentonitową przesłoną pionową Abstract   PDF
Edward Wiencław, Eugeniusz Koda
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Model przestrzenny intruzji bardziańskiej w okolicach Zagórza (region kielecki Gór Świętokrzyskich) w świetle wyników nowych badań magnetycznych Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Sylwester Salwa
 
Vol 62, No 2 (2014) Model przestrzenny struktury solnej Inowrocław a wizualizacja przemieszczeń powierzchni terenu zarejestrowanych na podstawie badań interferometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Piątkowska, Krzysztof Czuryłowicz, Maria Przyłucka
 
Vol 47, No 3 (1999) Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych Abstract
Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita
 
Vol 38, No 1 (1990) Model rozwoju i profil skorupy ziemskiej w badaniach projektu supergłębokiego kontynentalnego wiercenia Oberpfalz (RFN) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 33, No 4 (1985) Model sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Józef Dębski, Antoni Pizon
 
Vol 49, No 5 (2001) Model sedymentacji klastycznych utworów badeńskich wschodniej części Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka
 
Vol 53, No 1 (2005) Modele genetyczne badeńskich anhydrytów w zapadlisku przedkarpackim na obszarze Polski Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 28, No 2 (1980) Modele kryształów Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 39, No 3 (1991) Modele matematyczne ciał rudnych w złożach Zn-Pb rejonu olkuskiego Abstract
Renata Blajda
 
Vol 49, No 5 (2001) Modele prędkościowe dla utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników analizy danych otworowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) MODELOWANIE 3D W GEOLOGII I GÓRNICTWIE SOLNYM 3D modele geologiczne i geochemiczne pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej—możliwości zastosowania w typowaniu najlepszych miejsc pod ługowanie kawern do celów magazynowych Abstract   PDF
Maciej Tomaszczyk, Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki
 
Vol 62, No 12 (2014) Modelowanie facjalne i parametryczne jako narzędzie analizy i integracji spektrum danych geologiczno-geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Małgorzata Słota-Valim
 
Vol 47, No 3 (1999) Modelowanie filtracji w środowisku wielofazowym (NAPL w wodzie) Abstract
Zbigniew Kaczorowski
 
Vol 43, No 8 (1995) Modelowanie generacji węglowodorów programem PetroMod na profilu regionalnym z rejonu wału pomorskiego Abstract
Paweł Jagosiak, Halina Merta
 
Vol 54, No 11 (2006) Modelowanie geochemiczne narzędziem poznania geochemii systemów wód podziemnych. Przykłady zastosowań, aktualny stan w Polsce Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 68, No 4 (2020) Modelowanie geostatystyczne osadów dennych zbiornika retencyjnego pod kątem określenia oporności filtracyjnej Abstract
Jacek Gurwin, Mikołaj Łotocki
 
Vol 50, No 7 (2002) Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne wzdłuż profilu LT-7 Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Petecki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Klaudia Sekuła, Barbara Tomaszewska, Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Anna Mika
 
Vol 32, No 7 (1984) Modelowanie hydrogeologiczne Roztocza Zachodniego metodą analogii elektrohydrodynamicznej Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Janusz Fiszer, Michał Lesiak
 
Vol 45, No 4 (1997) Modelowanie i symulacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Michał Myśliwiec
 
Vol 24, No 12 (1976) Modelowanie komputerowe w strategii gospodarowania środowiskiem Abstract
Wanda Mołoniewicz, Inez Wiatr
 
Vol 45, No 2 (1997) Modelowanie matematyczne w procesie dokumentowania zasobów wód termalnych dla ciepłowni w Pyrzycach (woj. szczecińskie) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kapuscinski
 
Vol 51, No 3 (2003) Modelowanie morfogenezy otwornic: ocena krytyczna oraz wstępne wyniki symulacji. - Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Modelowanie numeryczne w celu oceny wpływu eksploatacji rud miedzi w Lubińsko-Głogowskim Obszarze Miedzionośnym na warunki eksploatacji ujęcia „Sobin–Jędrzychów” Abstract   PDF (Polish)
Karol Zawistowski
 
Vol 62, No 12 (2014) Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocy Abstract   PDF (Polish)
Marek Hajto
 
Vol 63, No 5 (2015) Modelowanie podatności osuwiskowej z zastosowaniem metody indeksowej i wysokorozdzielczych danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) na obszarze Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka
 
Vol 48, No 5 (2000) Modelowanie procesów generacji węglowodorów w utworach cechsztyńskich basenu polskiego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) Modelowanie procesu osiadania terenu górniczego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – nowe podejście Abstract   PDF
Michał Palmąka
 
Vol 54, No 4 (2006) Modelowanie przestrzenne budowy geologicznej pokładowych złóż soli kamiennej — numeryczny model przestrzenny cechsztyńskiego złoża soli „Mechelinki” nad Zatoką Pucką Abstract   PDF
Jacek Chełmiński, Maciej Rossa, Maciej Tomaszczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Modelowanie rozprzestrzeniania się solanki w wodach morskich na przykładzie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Małgorzata Robakiewicz
 
Vol 39, No 3 (1991) Modelowanie śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu; kierunki i metody badań Abstract
Marek Nieć
 
Vol 51, No 9 (2003) Modelowanie warunków generacji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku na obszarze zachodniej części basenu bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Modelowanie wielowarstwowych zbiorników wodonośnych na przykładzie GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków–Niemodlin Abstract   PDF (Polish)
Lidia Razowska-Jaworek, Zbigniew Kaczorowski, Marcin Pasternak, Joanna Cudak
 
Vol 25, No 6 (1977) Modelowanie złóż surowców cementowych a poszukiwania optymalnego rozwiązania eksploatacyjnego Abstract   PDF (Polish)
Vaclav Nemec
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Modernizacja bazy danych GIS „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych” – założenia metodyczne, aktualny stan realizacji Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Mordzonek, Elżbieta Przytuła
 
Vol 61, No 9 (2013) Mofeta z Tylicza w płaszczowinie magurskiej Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Lucyna Rajchel, Janusz Cisek
 
Vol 54, No 12 (2006) Mofeta ze Złockiego (Beskid Sądecki) atrakcją geologiczną Abstract   PDF
Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel
 
Vol 47, No 7 (1999) Mofeta ze Złockiego k. Muszyny w jednostce magurskiej zewnętrznych Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Jerzy Chrząstowski, Lucyna Rajchel
 
Vol 48, No 6 (2000) Mogilniki — drogi likwidacji problemu Abstract
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Mój polarny świat - wystawa fotograficzna Ryszarda Czajkowskiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 44, No 8 (1996) Moje góry - wystawa fotograficzna Krzysztofa Wielickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Regina Kardaś
 
Vol 55, No 9 (2007) Moje początki w Polskiej Miedzi Abstract   PDF
Stanisław Downorowicz
 
Vol 44, No 1 (1996) Molasse-Treffen/Reunion sur la Molasse – konferencja poświęcona wynikom badań prowadzonych na obszarzebasenu molasowego, Tybinga, Niemcy, 15-16.12.1995 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 69, No 12 (2019) Mongolia – wyprawy geologiczne i odkrycia złóż rud miedzi Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Monitoring chemizmu opadów na stacjach tła zanieczyszczenia atmosfery IMGW Abstract   PDF
Magdalena Bogucka
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Monitoring geochemiczny — propozycja dla stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMOEP) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Pilichowska-Kazimierska
 
Vol 48, No 6 (2000) Monitoring jakości wód podziemnych — stan obecny i zamierzenia na przyszłość Abstract
Tadeusz Hordejuk, Zbigniew Nowicki
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych - sieć krajowa 1991-1997 Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Hordejuk
 
Vol 53, No 1 (2005) Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim — komputerowa baza i program prezentacji wyników Abstract   PDF
Katarzyna Janecka-Styrcz, Jan Prażak
 
Vol 56, No 4 (2008) Monitoring stanów wód podziemnych w rejonie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu Abstract   PDF
Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Kotowski, Andrzej Wartalski
 
Vol 51, No 11 (2003) Monitoring strontu-90 a skażenie polskiej strefy południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Romuald Dubowik
 
Vol 50, No 8 (2002) Monitoring wód podziemnych w świetle nowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Andrzej Sadurski
 
Vol 56, No 4 (2008) Monitoring wód podziemnych—przykład zastosowania lokalnego Abstract   PDF
Bogusław Kazimierski
 
Vol 57, No 2 (2009) Monitoring zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski Abstract   PDF
Jacek Trojanowski, Beata Plesiewicz, Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 43, No 6 (1995) Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego Abstract
Małgorzata Graniczny, Zbigniew Kowalski, Anna Piątkowska, Małgorzata Robakiewicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radiochemicznych gleb i roślinności Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Chibowski, Stanisław Chmiel, Zdzisław Michalczyk, Jan Solecki, Jerzy Szczypa
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Monitoringowe badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Beata Zielińska
 
Vol 42, No 2 (1994) Monitorowanie, zmian w środowisku przyrodniczym Masywu Śnieżnika - 27 - 29.09.1993 r.- Bolesławów Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 11 (1962) Monoklina wrocławska i jej stosunek do jednostek sąsiednich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 69, No 7 (2021) Morfodynamika sztucznie zasilonej plaży Bałtyku pomiędzy Gdańskiem a Sopotem Abstract   PDF
Aleksandra Jobska, Maria Rucińska
 
Vol 28, No 9 (1980) Morfogenetyczna działalność wód wezbraniowych związana z zatorami lodowymi w dolinie Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Karabon
 
Vol 36, No 11 (1988) Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Janusz Karabon, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 30, No 12 (1982) Morfologia iłów morskich na przykładzie utworów ilastych z Chmielnika i Machowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szummer, Ryszard Kaczyński, Ewa T. Stępkowska
 
Vol 55, No 2 (2007) Morfologia osadów podłoża zlodowacenia Wisły na obszarze polskiej części lobu Odry Abstract   PDF
Piotr Hermanowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 10, No 7 (1962) Morfologia powierzchni rostrum i przekroju grzbietowo-brzusznego części alweolarnej belemnitów z rodzaju Belemnitella i Belemnella Abstract   PDF (Polish)
Michał Jamiołkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Morfologia stromatoporoidów jako wskaźnik paleośrodowiska Abstract   PDF (Polish)
Piotr Łuczyński
 
Vol 55, No 9 (2007) Morfologia, struktury sedymentacyjne, cechy uziarnienia i geneza wstęg piaszczystych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły między Górskiem i Szynychem Abstract   PDF
Jarosław Kordowski
 
Vol 62, No 5 (2014) Morfologiczne skutki ulewy z 31 lipca 2010 r. w Czarnej Górze (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Damian Hełdak, Piotr Lizak
 
Vol 51, No 12 (2003) Morfometria strefy sudeckiego uskoku brzeżnego między Złotym Stokiem a Dobromierzem Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Adam Górecki, Waldemar Sroka, Bogusław Przybylski
 
Vol 48, No 7 (2000) Morfometryczne kryteria oceny powierzchniowych form krasowych z tektoniką na przykładzie Lubomla (Ukraina NW) Abstract   PDF (Polish)
Radosław Dobrowolski, Andrij Bogucki, Iwan Zaleski
 
Vol 52, No 11 (2004) Morfotektonika doliny Odry pomiędzy Chobienią a Nową Solą (Środkowe Nadodrze) Abstract   PDF
Andrzej Markiewicz
 
5751 - 6000 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>