Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 62, No 8 (2014) Mikroorganizmy w solankach mezozoiku Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 1, No 6 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 24, No 5 (1976) Mikropaleontologia w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Mikroskamieniałości w utworach formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Maria Danuta Giel
 
Vol 49, No 4 (2001) Mikroskopia elektronowa wraz z analizą chemiczną w mikroobszarze w służbie ekologii Abstract   PDF (Polish)
Ewa Starnawska
 
Vol 20, No 4 (1972) Mikroskopowa metoda oznaczania ciężaru właściwego małych próbek minerałów Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kucha, Wiltold Salamon
 
Vol 45, No 9 (1997) Mikroskopowe badania fluorescencji fluidalnych inkluzji węglowodorów w cementach skał osadowych Abstract
Katarzyna Jarmołowicz - Szulc
 
Vol 62, No 7 (2014) Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC Perfekcyjna technologia dla współczesnej geologii już w Polsce! Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krzemińska
 
Vol 52, No 4 (2004) Mikrosonda SHRIMP — nowoczesna geochronologia minerałów Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 7, No 10 (1959) Mikrospory w popiołach węglowych Abstract
Jan Kuhl
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Mikrostruktury i makrotekstury biogenicznych gruntów węglanowych na tle ich właściwości fizyczno-mechanicznych Abstract   PDF (Polish)
Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrotektonika góry Wżar i jej okolic na podstawie magnetycznych badań prospekcyjnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach. Replika Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Czapliński
 
Vol 46, No 7 (1997) Mikrowięźba kwarcu i jej wykorzystanie w badaniach skał deformowanych plastycznie Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Czapliński
 
Vol 32, No 3 (1984) Milaryt i syderyt w pegmatytach strzegomskich Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 48, No 10 (2000) Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Gazda, Michał Karger, Dariusz Bielec
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Mineral and thermal waters of Poland Abstract   PDF
Wojciech Ciężkowski, Józef Chowaniec, Wojciech Górecki, Arkadiusz Krawiec, Lucyna Rajchel, Andrzej Zuber
 
Vol 47, No 8 (1999) Mineral Deposits: Generation, Prospecting, Resources - St. Petersburg, Rosja, 05 - 08.06.1999 Abstract
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999 Abstract
Stanisław Z. Mikulski, Janina Wiszniewska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Mineral raw materials and commodities of Poland Abstract   PDF
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 30, No 3 (1982) Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Józef Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 21, No 7 (1973) Mineralizacja apatytowa z Bystrzycy Górnej (Góry Sowie) Abstract   PDF (Polish)
Michał Sachanbiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Mineralizacja asfaltowa w melafirze z Sokołowa koło Świerzawy (Dolny Śląsk) Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 67, No 7 (2019) Mineralizacja Cu-Ag w utworach cechsztynu – zarys historii poszukiwań i badań prowadzonych przez PIG Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 18, No 6 (1970) Mineralizacja endogeniczna w masywach skał ultrazasadowych północnego przedpola Sudetów Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 8 (1993) Mineralizacja Fe-Ti-V w Taberg (SmåIand, Szwecja) Abstract
Juliusz Sandecki
 
Vol 66, No 4 (2018) Mineralizacja kruszcowa Cu-Mo typu porfirowego w rejonie Doliny Będkowskiej naWyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Rafał Małek
 
Vol 41, No 6 (1993) Mineralizacja kruszcowa typu Czarnowa we wschodniej osłonie granitu Karkonoszy Abstract
Małgorzata Głażewska
 
Vol 30, No 6 (1982) Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku Abstract
Elżbieta Laszczka
 
Vol 65, No 5 (2017) Mineralizacja kruszcowa w odkrywczym otworze Sieroszowice S-1 w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 53, No 4 (2005) Mineralizacja kruszcowa w polu G7/5 w kopalni Rudna (LGOM) Abstract   PDF
Anna Stefaniak, Agata Duczmal-Czernikiewicz, Jarosław Suchan
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacja kruszcowa w utworach kambru i prekambru południowej części niecki podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Speczik
 
Vol 14, No 8 (1966) Mineralizacja litem, rubidem i cezem w Cesarskim Lesie (zachodnie Czechy) Abstract
Zdeněk Pácal
 
Vol 9, No 9 (1961) Mineralizacja magnezytowa na północnym przedpolu wzgórza “Kielczyn” na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gajewski
 
Vol 27, No 9 (1979) Mineralizacja ogólna wód a ich metalonośność Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Mineralizacja pirytowa wapieni „struktury Zalesia” Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Mineralizacja siarczanowa w iłach pstrych ze Starego Dymaczewa k. Poznania Abstract
Agata Duczmal
 
Vol 53, No 3 (2005) Mineralizacja tellurkowa w skarnie z Zawiercia Abstract   PDF
Ewa Koszowska
 
Vol 3, No 7 (1955) Mineralizacja wapieni liasu w rejonie Doliny Chochołowskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Myszka
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacj.a wolframitowa z okolic Szklarskiej Poręby Huty Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Karwowski, Wiesław Olszyński, Andrzej Kozłowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Mineralizacja wolframowa w grejzenach Pogórza Izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Karwowski
 
Vol 66, No 3 (2018) Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Kulczycka
 
Vol 51, No 5 (2003) Mineralodzy rektorami Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 63, No 6 (2015) Mineralogia hałd wietrzeniowych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd, Paweł Urbanek, Izabela Krechowicz, Patrycja Dworczak, Paulina Wiecka, Mateusz Mleczak, Paweł Tobys
 
Vol 55, No 6 (2007) Mineralogia i geochemia iłów poznańskich z wybranych złóż Wielkopolski Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 55, No 4 (2007) Mineralogia i geochemia osadów poflotacyjnych w zbiorniku Żelazny Most — wyniki wstępne Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Jarosław Suchan, Katarzyna Zielnica
 
Vol 49, No 4 (2001) Mineralogia nowych ksenolitów granitoidowych z ryodacytów z Zalasu Abstract   PDF (Polish)
Anna Lewandowska, Katarzyna Bochenek
 
Vol 57, No 4 (2009) Mineralogia osadów po flotacji rud miedzi przy północnej zaporze zbiornika Żelazny Most Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 57, No 4 (2009) Mineralogia proterozoicznych law poduszkowych z kratonu Aravalli, rejon Nathdwara, Radżasthan, NW Indie Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Ewa Krzemińska, Talat Ahmad
 
Vol 44, No 7 (1996) Mineralogia skrzemieniałych pni drzewnych z okolic Chrzanowa Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerals of the Carpathians International Conference Miszkolc, Węgry, 09 - 10.03.2000 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Minerał resources of the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep and their economic utilisation Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bąk, Danuta Poprawa, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 53, No 9 (2005) Minerały akcesoryczne z granitów typu S jednostki gemerskiej w zachodnich Karpatach Abstract   PDF
Michał Kubiš, Igor Broska, Parel Uher
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metali Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski, Henryk Kucha, Marian Skwarczek
 
Vol 22, No 8 (1974) Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 3, No 11 (1955) Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica Abstract
Ludwik Łakomy
 
Vol 27, No 1 (1979) Minerały i surowce ilaste tematem I Konferencji Krajowej Abstract
Leszek Stoch
 
Vol 53, No 3 (2005) Minerały ilaste jako wskaźniki paleotemperatur w historii pogrzebania skał czerwonego spągowca Abstract   PDF
Marta Kuberska, Paweł Poprawa
 
Vol 57, No 4 (2009) Minerały ilaste w osadach dennych kompleksu jezior Wdzydze w Borach Tucholskich (Pojezierze Południowopomorskie) Abstract   PDF
Mirosław Kobierski, Joanna Cieślewicz1, Jacek Długosz
 
Vol 44, No 6 (1996) Minerały ilaste w procesach diagenezy Abstract   PDF (Polish)
Jan Środoń
 
Vol 12, No 5 (1964) Minerały iłowe iłów poznańskich Abstract   PDF (Polish)
Danuta Szyszło
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe skał turańskich okolic Annopola nad Wisłą Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe świętokrzyskich utworów lessowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 19, No 1 (1971) Minerały kosmosu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki
 
Vol 50, No 9 (2002) Minerały kruszcowe a warunki powstania i serpentynizacji polskich masywów skał ultramaficznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Delura
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerały kruszcowe wybranych skał kompleksu kaczawskiego Abstract   PDF (Polish)
Renata Kaliszuk
 
Vol 41, No 7 (1993) Minerały mieszanopakietowe illit/smektyt jako wskaźnik paleotemperatury w tufitach fliszu podhalańskiego Abstract
Andrzej Konon
 
Vol 1, No 6 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstract   PDF (Polish)
Witold Żabiński
 
Vol 1, No 3 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstract   PDF (Polish)
Witold Żabiński
 
Vol 27, No 6 (1979) Minerały żelazowe z manganem w strefie cementacji piasków formierskich okolic Częstochowy Abstract
Ewa Pawlikowska, Maciej Pawlikowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Minerały żyłowe polskich i ukraińskich Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Igor Dudok
 
Vol 53, No 4 (2005) Minerały — nośniki pierwiastków ziem rzadkich w karbonatytach masywu Tajna (NE Polska) w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Magdalena Sikorska
 
Vol 23, No 8 (1975) Minerały: aikinit, hammaryt i rezbanyit wśród kruszców z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 36, No 12 (1988) Miniaturyzacja wierceń geologicznych - wciąż aktualnym problemem Abstract
Leszek Koter
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Mining activity as an important factor of human impact in the Polish Carpathian landscape Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 41, No 12 (1993) Mining and the Environment Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 59, No 2 (2011) Ministerstwo Środowiska zagrało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 11, No 10 (1963) Miocen okolicy Belgradu i Ulčinj Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 2, No 11 (1954) Miocen przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 11, No 6 (1963) Miocen typu stebnickiego w rejonie Ropczyc Abstract
Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene and Plio-Pleistocene volcanic rocks from two Neogene sub-basins of the Pannonian system (Styria and Carinthia): geochemistry and Sr, Nd, Pb isotopes, and geodynamic implications Abstract   PDF (Polish)
Giancarlo Serri, S.B. Mukasa, A. Renzulli, H. Kolmer, J. Dostal
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene deposits in the Carpathian Foredeep in Poland Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Miocene ignimbritic volcanism in the Bukk Foreland, Pannonian basin, Hungary: general volcanological features Abstract   PDF (Polish)
Alexandru Szakacs, Tibor Zelenka, Zoltan Pecskay, Emo Marton, Terez Póka, Ioan Seghedi
 
Vol 44, No 10 (1996) Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 49, No 5 (2001) Mioceńska ekstensja, kompresja i ruchy przesuwcze - tektoniczny model ewolucji wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Janusz Siupik
 
Vol 52, No 7 (2004) Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 13, No 6 (1965) Mioceńskie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 63, No 7 (2015) Miotlaste i muszlowe struktury na ekstensyjnych powierzchniach spękań piaskowców środkowego turonu w Górach Stołowych, w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 51, No 8 (2003) Mirosława Pietras Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Mixed Alpine and Dinaridic lithologies of Mt. Medvednica located along the Zagreb-Zemplen Line (ZZL) Abstract
Bruno Tomljenović, Jakob Pamić
 
Vol 44, No 4 (1996) M.K. Whateley, P .K. Harvey - Mineral Resources Evaluation II - Method and Case Histories Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) M.L. Jeremic - Rock mechanics in salt mining Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Ryszard Kaczyński
 
Vol 42, No 11 (1994) Moda na dinozaury - Andrzej Markert933 Platynowce i złoto w masywie serpentynitowym Szklar (Dolny Śląsk) Abstract
Michał Sachanbiński, Wadim Grigoriewicz Łazarienkow
 
Vol 17, No 6 (1969) Model budowy geologicznej jako podstawa oceny warunków inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 58, No 1 (2010) Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery —na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych Abstract   PDF
Andrzej Konon, Marcin Barski, Marek Koprianiuk, Alireza Nadimi, Ewa Słaby, Rafał Szaniawski, Anna Wysocka
 
Vol 33, No 3 (1985) Model ekspansyjnego rozwoju Sudetów Zachodnich w paleozoiku (propozycja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Don
 
Vol 37, No 9 (1989) Model Hecho dla fliszu podhalańskigo? Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Model of gaseous hydrocarbon generation in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Wacław Burzewski, Tadeusz Wilczek, Kazimierz Słupczyński, Paweł Kosakowski, Dariusz Botor
 
Vol 54, No 2 (2006) Model powstawania pionowych sukcesji uskoków normalnych i spękań ekstensyjnych w wypiętrzanych obszarach — na przykładzie jednostki kieleckiej Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 54, No 12 (2006) Model późnojurajsko-wczesnomioceńskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 20, No 11 (1972) Model prędkościowy antyklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaruk
 
Vol 13, No 7 (1965) Model prędkościowy zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 53, No 9 (2005) Model przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla składowiska z bentonitową przesłoną pionową Abstract   PDF
Edward Wiencław, Eugeniusz Koda
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Model przestrzenny intruzji bardziańskiej w okolicach Zagórza (region kielecki Gór Świętokrzyskich) w świetle wyników nowych badań magnetycznych Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Sylwester Salwa
 
Vol 62, No 2 (2014) Model przestrzenny struktury solnej Inowrocław a wizualizacja przemieszczeń powierzchni terenu zarejestrowanych na podstawie badań interferometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Piątkowska, Krzysztof Czuryłowicz, Maria Przyłucka
 
Vol 47, No 3 (1999) Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych Abstract
Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita
 
Vol 38, No 1 (1990) Model rozwoju i profil skorupy ziemskiej w badaniach projektu supergłębokiego kontynentalnego wiercenia Oberpfalz (RFN) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 33, No 4 (1985) Model sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Józef Dębski, Antoni Pizon
 
Vol 49, No 5 (2001) Model sedymentacji klastycznych utworów badeńskich wschodniej części Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka
 
Vol 53, No 1 (2005) Modele genetyczne badeńskich anhydrytów w zapadlisku przedkarpackim na obszarze Polski Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 28, No 2 (1980) Modele kryształów Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 39, No 3 (1991) Modele matematyczne ciał rudnych w złożach Zn-Pb rejonu olkuskiego Abstract
Renata Blajda
 
Vol 49, No 5 (2001) Modele prędkościowe dla utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników analizy danych otworowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) MODELOWANIE 3D W GEOLOGII I GÓRNICTWIE SOLNYM 3D modele geologiczne i geochemiczne pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej—możliwości zastosowania w typowaniu najlepszych miejsc pod ługowanie kawern do celów magazynowych Abstract   PDF
Maciej Tomaszczyk, Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki
 
Vol 62, No 12 (2014) Modelowanie facjalne i parametryczne jako narzędzie analizy i integracji spektrum danych geologiczno-geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Małgorzata Słota-Valim
 
Vol 47, No 3 (1999) Modelowanie filtracji w środowisku wielofazowym (NAPL w wodzie) Abstract
Zbigniew Kaczorowski
 
Vol 43, No 8 (1995) Modelowanie generacji węglowodorów programem PetroMod na profilu regionalnym z rejonu wału pomorskiego Abstract
Paweł Jagosiak, Halina Merta
 
Vol 54, No 11 (2006) Modelowanie geochemiczne narzędziem poznania geochemii systemów wód podziemnych. Przykłady zastosowań, aktualny stan w Polsce Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 68, No 4 (2020) Modelowanie geostatystyczne osadów dennych zbiornika retencyjnego pod kątem określenia oporności filtracyjnej Abstract
Jacek Gurwin, Mikołaj Łotocki
 
Vol 50, No 7 (2002) Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne wzdłuż profilu LT-7 Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Petecki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Klaudia Sekuła, Barbara Tomaszewska, Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Anna Mika
 
Vol 32, No 7 (1984) Modelowanie hydrogeologiczne Roztocza Zachodniego metodą analogii elektrohydrodynamicznej Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Janusz Fiszer, Michał Lesiak
 
Vol 45, No 4 (1997) Modelowanie i symulacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Michał Myśliwiec
 
Vol 24, No 12 (1976) Modelowanie komputerowe w strategii gospodarowania środowiskiem Abstract
Wanda Mołoniewicz, Inez Wiatr
 
Vol 45, No 2 (1997) Modelowanie matematyczne w procesie dokumentowania zasobów wód termalnych dla ciepłowni w Pyrzycach (woj. szczecińskie) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kapuscinski
 
Vol 51, No 3 (2003) Modelowanie morfogenezy otwornic: ocena krytyczna oraz wstępne wyniki symulacji. - Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Modelowanie numeryczne w celu oceny wpływu eksploatacji rud miedzi w Lubińsko-Głogowskim Obszarze Miedzionośnym na warunki eksploatacji ujęcia „Sobin–Jędrzychów” Abstract   PDF (Polish)
Karol Zawistowski
 
Vol 62, No 12 (2014) Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocy Abstract   PDF (Polish)
Marek Hajto
 
Vol 63, No 5 (2015) Modelowanie podatności osuwiskowej z zastosowaniem metody indeksowej i wysokorozdzielczych danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) na obszarze Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka
 
Vol 48, No 5 (2000) Modelowanie procesów generacji węglowodorów w utworach cechsztyńskich basenu polskiego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) Modelowanie procesu osiadania terenu górniczego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – nowe podejście Abstract   PDF
Michał Palmąka
 
Vol 54, No 4 (2006) Modelowanie przestrzenne budowy geologicznej pokładowych złóż soli kamiennej — numeryczny model przestrzenny cechsztyńskiego złoża soli „Mechelinki” nad Zatoką Pucką Abstract   PDF
Jacek Chełmiński, Maciej Rossa, Maciej Tomaszczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Modelowanie rozprzestrzeniania się solanki w wodach morskich na przykładzie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Małgorzata Robakiewicz
 
Vol 39, No 3 (1991) Modelowanie śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu; kierunki i metody badań Abstract
Marek Nieć
 
Vol 51, No 9 (2003) Modelowanie warunków generacji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku na obszarze zachodniej części basenu bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Modelowanie wielowarstwowych zbiorników wodonośnych na przykładzie GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków–Niemodlin Abstract   PDF (Polish)
Lidia Razowska-Jaworek, Zbigniew Kaczorowski, Marcin Pasternak, Joanna Cudak
 
Vol 25, No 6 (1977) Modelowanie złóż surowców cementowych a poszukiwania optymalnego rozwiązania eksploatacyjnego Abstract   PDF (Polish)
Vaclav Nemec
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Modernizacja bazy danych GIS „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych” – założenia metodyczne, aktualny stan realizacji Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Mordzonek, Elżbieta Przytuła
 
Vol 61, No 9 (2013) Mofeta z Tylicza w płaszczowinie magurskiej Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Lucyna Rajchel, Janusz Cisek
 
Vol 54, No 12 (2006) Mofeta ze Złockiego (Beskid Sądecki) atrakcją geologiczną Abstract   PDF
Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel
 
Vol 47, No 7 (1999) Mofeta ze Złockiego k. Muszyny w jednostce magurskiej zewnętrznych Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Jerzy Chrząstowski, Lucyna Rajchel
 
Vol 48, No 6 (2000) Mogilniki — drogi likwidacji problemu Abstract
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Mój polarny świat - wystawa fotograficzna Ryszarda Czajkowskiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 44, No 8 (1996) Moje góry - wystawa fotograficzna Krzysztofa Wielickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Regina Kardaś
 
Vol 55, No 9 (2007) Moje początki w Polskiej Miedzi Abstract   PDF
Stanisław Downorowicz
 
Vol 44, No 1 (1996) Molasse-Treffen/Reunion sur la Molasse – konferencja poświęcona wynikom badań prowadzonych na obszarzebasenu molasowego, Tybinga, Niemcy, 15-16.12.1995 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 69, No 12 (2019) Mongolia – wyprawy geologiczne i odkrycia złóż rud miedzi Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Monitoring chemizmu opadów na stacjach tła zanieczyszczenia atmosfery IMGW Abstract   PDF
Magdalena Bogucka
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Monitoring geochemiczny — propozycja dla stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMOEP) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Pilichowska-Kazimierska
 
Vol 48, No 6 (2000) Monitoring jakości wód podziemnych — stan obecny i zamierzenia na przyszłość Abstract
Tadeusz Hordejuk, Zbigniew Nowicki
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych - sieć krajowa 1991-1997 Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Hordejuk
 
Vol 53, No 1 (2005) Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim — komputerowa baza i program prezentacji wyników Abstract   PDF
Katarzyna Janecka-Styrcz, Jan Prażak
 
Vol 56, No 4 (2008) Monitoring stanów wód podziemnych w rejonie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu Abstract   PDF
Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Kotowski, Andrzej Wartalski
 
Vol 51, No 11 (2003) Monitoring strontu-90 a skażenie polskiej strefy południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Romuald Dubowik
 
Vol 50, No 8 (2002) Monitoring wód podziemnych w świetle nowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Andrzej Sadurski
 
Vol 56, No 4 (2008) Monitoring wód podziemnych—przykład zastosowania lokalnego Abstract   PDF
Bogusław Kazimierski
 
Vol 57, No 2 (2009) Monitoring zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski Abstract   PDF
Jacek Trojanowski, Beata Plesiewicz, Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 43, No 6 (1995) Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego Abstract
Małgorzata Graniczny, Zbigniew Kowalski, Anna Piątkowska, Małgorzata Robakiewicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radiochemicznych gleb i roślinności Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Chibowski, Stanisław Chmiel, Zdzisław Michalczyk, Jan Solecki, Jerzy Szczypa
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Monitoringowe badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Beata Zielińska
 
Vol 42, No 2 (1994) Monitorowanie, zmian w środowisku przyrodniczym Masywu Śnieżnika - 27 - 29.09.1993 r.- Bolesławów Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 11 (1962) Monoklina wrocławska i jej stosunek do jednostek sąsiednich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 28, No 9 (1980) Morfogenetyczna działalność wód wezbraniowych związana z zatorami lodowymi w dolinie Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Karabon
 
Vol 36, No 11 (1988) Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Janusz Karabon, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 30, No 12 (1982) Morfologia iłów morskich na przykładzie utworów ilastych z Chmielnika i Machowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szummer, Ryszard Kaczyński, Ewa T. Stępkowska
 
Vol 55, No 2 (2007) Morfologia osadów podłoża zlodowacenia Wisły na obszarze polskiej części lobu Odry Abstract   PDF
Piotr Hermanowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 10, No 7 (1962) Morfologia powierzchni rostrum i przekroju grzbietowo-brzusznego części alweolarnej belemnitów z rodzaju Belemnitella i Belemnella Abstract   PDF (Polish)
Michał Jamiołkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Morfologia stromatoporoidów jako wskaźnik paleośrodowiska Abstract   PDF (Polish)
Piotr Łuczyński
 
Vol 55, No 9 (2007) Morfologia, struktury sedymentacyjne, cechy uziarnienia i geneza wstęg piaszczystych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły między Górskiem i Szynychem Abstract   PDF
Jarosław Kordowski
 
Vol 62, No 5 (2014) Morfologiczne skutki ulewy z 31 lipca 2010 r. w Czarnej Górze (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Damian Hełdak, Piotr Lizak
 
Vol 51, No 12 (2003) Morfometria strefy sudeckiego uskoku brzeżnego między Złotym Stokiem a Dobromierzem Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Adam Górecki, Waldemar Sroka, Bogusław Przybylski
 
Vol 48, No 7 (2000) Morfometryczne kryteria oceny powierzchniowych form krasowych z tektoniką na przykładzie Lubomla (Ukraina NW) Abstract   PDF (Polish)
Radosław Dobrowolski, Andrij Bogucki, Iwan Zaleski
 
Vol 52, No 11 (2004) Morfotektonika doliny Odry pomiędzy Chobienią a Nową Solą (Środkowe Nadodrze) Abstract   PDF
Andrzej Markiewicz
 
Vol 44, No 12 (1996) Morfotektonika Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura
 
Vol 47, No 10 (1999) Morfotektonika północnej części sudeckiego uskoku brzeżnego (Pogórze Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 10 (2001) Morfotektonika uskoku rzeki Lo w rejonie Tam Dao (północny Wietnam): próba prognozy sejsmicznej Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz
 
Vol 68, No 5 (2020) Morska kartografia geologiczna w historii badań Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Morskie osady plejstoceńskie na obszarze Pribałtyki Abstract
Ona Kondratiene, Witautas Gudelis
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Moving Miocene Moesia or what formed the S-shape of the Carpathians? Abstract   PDF (Polish)
Miklós Kazmer, Istvan Dunkl
 
Vol 53, No 4 (2005) Możliwe drogi krążenia roztworów kruszconośnych obszaru śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Katarzyna Sutkowska
 
Vol 35, No 7 (1987) Możliwość geofizycznego prognozowania stref mineralizacji uranowej w utworach triasu na obszarze syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 33, No 11 (1985) Możliwość identyfikacji pokładów węgla na podstawie diagramów litotypów Abstract   PDF (Polish)
Maria Mastalerz
 
Vol 44, No 1 (1996) Możliwość odzysku Au, TR, Ti i Zr w trakcie przeróbki kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 65, No 6 (2017) Możliwość rozróżnienia małży i ślimaków słodkowodnych na podstawie koncentracji metali ciężkich w tkankach miękkich i muszlach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej
 
Vol 17, No 8 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej
 
Vol 21, No 1 (1973) Możliwość uzyskania nowych odmian marmurów dewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 45, No 2 (1997) Możliwość wykorzystania danych z półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego na potrzeby Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Stanisław Wybraniec
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Możliwość wykorzystania otwornic redeponowanych w pracach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Możliwość wykorzystania zdjęć satelitarnych Landsat w rozpoznaniu hydrogeologicznym Żuław Wiślanych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Daniel-Danielska, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Możliwość występowania fali odbito-załamanej i próba wydzielenia jej z materiałów refrakcyjnych z badań skonsolidowanego podłoża Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 52, No 11 (2004) Możliwość zastosowania analizy fałdów niecylindrycznych w rekonstrukcji paleonaprężeń Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 19, No 11 (1971) Możliwość zastosowania impulsowego profilowania neutron-neutron do badania kontaktu woda-ropa na tle perspektywicznych serii stratygraficznych i regionów obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 27, No 12 (1979) Możliwość zastosowania krigingu w warunkach śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha
 
Vol 26, No 12 (1978) Możliwość zastosowania neutronowej analizy aktywacyjnej w badaniach stref rafogenicznych dolomite głównego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Władysław Moskal
 
Vol 36, No 5 (1988) Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach ,.piaskowcowych" metodą wiertniczą Abstract
Elżbieta Bareja
 
Vol 54, No 8 (2006) Możliwości bezpiecznego podziemnego magazynowania węglowodorów (paliw) w strukturach geologicznych na obszarze Polski Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 57, No 2 (2009) Możliwości finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska z unijnego programu LIFE+ Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 29, No 11 (1981) Możliwości gospodarczego wykorzystania dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Polesiński
 
Vol 68, No 4 (2020) Możliwości i ograniczenia rozbudowy nadmorskich ujęć wód na przykładzie Łeby Abstract   PDF
Mirosław Lidzbarski, Andrzej Sadurski
 
Vol 29, No 5 (1981) Możliwości i potrzeby szerszego wykorzystania geofizyki wiertniczej w dokumentowaniu zasobów złóż węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Marcin Piwocki
 
Vol 44, No 7 (1996) Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie. zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kozioł, Ryszard Uberna
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej na podstawie monitoringu i modelowania GIS na przykładzie regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin
 
Vol 21, No 12 (1973) Możliwości interpretacji genezy osadów drobnoklastycznych na podstawie statystycznych wskaźników uziarnienia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Możliwości oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na podstawie badań geofizyki inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Szymon Ostrowski, Marcin Lasocki
 
Vol 14, No 5 (1966) Możliwości odkrycia tzw. dużych złóż, ropy i gazu w Polsce Abstract   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Możliwości odkrycia złóż węglowodorów w rejonie Dobrzycy na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Knieszner, Teresa Kalisz, Ernest Poleszak
 
Vol 32, No 12 (1984) Możliwości ograniczenia importu krzemieni i kulaków krzemiennych Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Możliwości powstawania węglowodorów w utworach mezozoicznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Tadeusz Wilczek
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych Abstract   PDF
Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogdan Noga
 
Vol 32, No 4 (1984) Możliwości rozpoznania podłoża podpermskiego północno-zachodniej Polski metodą strippingu Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 3 (2002) Możliwości rozpoznawania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Beata Stankiewicz, Marek Stadtmüller
 
Vol 21, No 6 (1973) Możliwości rozwoju fotointerpretacji geologicznej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 38, No 2 (1990) Możliwości rynkowej regulacji sektora wydobywczego w gospodarce polskiej Abstract
Tomasz Żylicz
 
Vol 25, No 12 (1977) Możliwości stosowania metody elektrooporowej do poszukiwania i rozpoznawania złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Giza
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Możliwości szkodliwych zmian warunków hydrogeologicznych przy pracach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Możliwości usuwania wód geotermalnych w basenie Popradu Abstract   PDF
Blanka Fecková
 
Vol 44, No 4 (1996) Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych Abstract
Stanisław Doktór, Tomasz Janicki, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 12, No 3 (1964) Możliwości wykorzystania badań grawimetrycznych do poszukiwań i rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Możliwości wykorzystania bazy danych PPW-WJ i PPW-WH w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Marta Chada, Krzysztof Majer, Adam Roguski
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości wykorzystania bentonitów występujących w utworach produktywnego karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Józef Sztelak
 
Vol 54, No 2 (2006) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb miasta i gminy Pułtusk Abstract   PDF
Wojciech Dębski, Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 55, No 3 (2007) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej między Bochnią a Brzeskiem (woj. małopolskie) Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski, Antoni P. Barbacki
 
Vol 64, No 7 (2016) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Socha, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 42, No 6 (1994) Możliwości wykorzystania iłów serii poznańskiej w ochronie środowiska Abstract
Paweł Brański
 
Vol 25, No 6 (1977) Możliwości wykorzystania niesejsmicznych metod geofizycznych do rozpoznania ogólnej budowy utworów podsolnych w niecce szczecińskiej Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Możliwości wykorzystania niskopoziomowych zdjęć z powietrza w badaniach geologicznych Abstract
Iwona Morawiecka, Peter Walsh
 
Vol 29, No 9 (1981) Możliwości wykorzystania odpadów z kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 28, No 2 (1980) Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa Abstract
Elżbieta Biernacka, Halina Pajnowska
 
Vol 30, No 9 (1982) Możliwości wykorzystania surowców krajowych w przemyśle kredowym Abstract
Krystyna Wyrwicka, Krystyna Godziejewska
 
Vol 28, No 9 (1980) Możliwości wykorzystania surowców skalnych przy realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 26, No 1 (1978) Możliwości wykorzystania wgłębnego rozpoznania warunków geotermodynamicznych w badaniach występowania węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Poznania i Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Teresa Latour, Michał Drobnik
 
Vol 58, No 7 (2010) Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Teresa Latour, Michał Drobnik
 
Vol 68, No 9 (2020) Możliwości występowania gazu zamkniętego w piaskowcach środkowego kambru zachodniej części obniżenia bałtyckiego (wyniesienie Łeby) – wstępna analiza na podstawie danych petrofizycznych i geofizyki otworowej Abstract   PDF
Teresa Adamczak-Biały, Jolanta Pacześna
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości występowania mineralizacji polimetalicznej na NE obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
S. Bukowy, S. Cebulak, J. Ślósarz
 
Vol 27, No 6 (1979) Możliwości występowania mineralizacji uranowej w niektórych formacjach osadowych Sudetów Abstract
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki
 
Vol 18, No 11 (1970) Możliwości występowania złóż ropy naftowej w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 15, No 4 (1967) Możliwości zabezpieczenia dostaw mineralnych surowców budowlanych dla potrzeb zagospodarowania doliny dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 10 (1962) Możliwości zabezpieczenia eksploatacji kruszywa w południowych obszarach województwa katowickiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Baranowski
 
Vol 62, No 3 (2014) Możliwości zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pabian
 
Vol 54, No 4 (2006) Możliwości zagospodarowania podziemnych złóż i struktur solnych w Polsce na składowisko odpadów promieniotwórczych Abstract   PDF
Kazimierz Ślizowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta Poddębice Abstract   PDF
Marek Hajto, Anna Karska
 
Vol 33, No 7 (1985) Możliwości zastosowania atmogeochemii do poszukiwań uranu Abstract   PDF (Polish)
Jan Oleksiak
 
Vol 16, No 6 (1968) Możliwości zastosowania badań paleomagnetycznych w zagadnieniach geofizycznych i geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Karaczun
 
Vol 27, No 1 (1979) Możliwości zastosowania fal odbitych przed punktem krytycznym w badaniach głębokich granic sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
5751 - 6000 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>