Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej i Środowiska - IAEGE i planowane przez nią ważniejsze wydarzenia

Jerzy Trzciński, Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


.