Międzynarodowa konferencja naukowa – Perspektywyposzukiwań ropy naftowej w regionie bałtyckim -Wilno, Litwa, 21-24.10.1998

Lech Miłaczewski, Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski

Abstract


.