Międzynarodowe sympozjum "Platform Margins" w Chichilianne we Francji, 6-8 maja 1992 r.

A . Uchman, M. Hoffmann

Abstract


,