Międzynarodowe Sympozjum IAEG nt. Inżyniersko-geologiczne problemy terenów zurbanizowanych - Jekaterynburg, Rosja, 30.07-02.08.2001

Witold Cezariusz Kowalski, Tomasz Szczepański

Abstract


.